[Commits] [SCM] clawsker branch, master, updated. 1.2.0-57-g4190a12

mones at claws-mail.org mones at claws-mail.org
Sun Dec 2 12:50:23 CET 2018


The branch, master has been updated
    via 4190a124a68d04e07dc939f31f8326bc6e3f5c20 (commit)
   from 675126c16966571102466f5b27263db52f3623a8 (commit)

Summary of changes:
 po/da.po | 838 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 413 insertions(+), 425 deletions(-)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 4190a124a68d04e07dc939f31f8326bc6e3f5c20
Author: Ricardo Mones <ricardo at mones.org>
Date:  Sun Dec 2 12:44:45 2018 +0100

  Danish translation update by Erik P. Olsen

diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index b20fa96..463e4d3 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -1,159 +1,30 @@
 # Dansk oversættelse af Clawsker.
-# Copyright (C) 2011-2018vRicardo Mones Lastra
+# Copyright (C) 2007 Ricardo Mones <ricardo at mones.org>
 # This file is distributed under the same license as the Clawsker package.
 # Erik P. Olsen <erik at epo.dk>, 2016-2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: clawsker 1.2.0\n"
+"Project-Id-Version: clawsker 1.3.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo at mones.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-08-08 00:29+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-08-09 09:51+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-11-25 16:20+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-11-25 22:20+0100\n"
 "Last-Translator: Erik P. Olsen <erik at epo.dk>\n"
 "Language-Team: Dansk\n"
 "Language: da\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.12\n"
 
-#: ../clawsker:62
-msgid "Claws Mail Hidden Preferences"
-msgstr "Claws Mail Skjulte Indstillinger"
-
-#: ../clawsker:63
-msgid "About..."
-msgstr "Om..."
-
-#: ../clawsker:64
+#: ../clawsker:61
 msgid "Clawsker :: A Claws Mail Tweaker"
 msgstr "Clawsker :: Finindstilling af Claws Mail"
 
-#: ../clawsker:65
-msgid "License:"
-msgstr "Licens:"
-
-#: ../clawsker:66
-msgid "Version:"
-msgstr "Version:"
-
-#: ../clawsker:68
-msgid "Clawsker warning"
-msgstr "Clawsker-advarsel"
-
-#: ../clawsker:69
-msgid "There are unapplied modifications."
-msgstr "Der er ikke-anvendte modifikationer"
-
-#: ../clawsker:70
-msgid "Do you really want to quit?"
-msgstr "Vil du virkelig afslutte?"
-
-#: ../clawsker:72
-msgid "Colours"
-msgstr "Farver"
-
-#: ../clawsker:73
-msgid "Behaviour"
-msgstr "Adfærd"
-
-#: ../clawsker:74
-msgid "GUI"
-msgstr "GUI"
-
-#: ../clawsker:75 ../clawsker:2012
-msgid "Other"
-msgstr "Andet"
-
-#: ../clawsker:76
-msgid "Windows"
-msgstr "Vinduer"
-
-#: ../clawsker:77 ../clawsker:2008
-msgid "Accounts"
-msgstr "Konti"
-
-#: ../clawsker:78
-msgid "Plugins"
-msgstr "Udvidelser"
-
-#: ../clawsker:79
-msgid "Hotkeys"
-msgstr "Genvejstaster"
-
-#: ../clawsker:80
-msgid "Info"
-msgstr "Info"
-
-#: ../clawsker:82 ../clawsker:2007
-msgid "Addressbook"
-msgstr "Adressebog"
-
-#: ../clawsker:83
-msgid "Memory"
-msgstr "Hukommelse"
-
-#: ../clawsker:84 ../clawsker:93
-msgid "Message View"
-msgstr "Mailoversigt"
-
-#: ../clawsker:85 ../clawsker:1986
-msgid "Log window"
-msgstr "Logvindue"
-
-#: ../clawsker:86
-msgid "Drag 'n' drop"
-msgstr "Træk og slip"
-
-#: ../clawsker:87
-msgid "Secure Sockets Layer"
-msgstr "Sikker sokkellag"
-
-#: ../clawsker:88
-msgid "Messages"
-msgstr "Mails"
-
-#: ../clawsker:89
-msgid "Completion"
-msgstr "Fuldførelse"
-
-#: ../clawsker:90
-msgid "Coloured stripes"
-msgstr "Farvede striber"
-
-#: ../clawsker:91
-msgid "Scroll bars"
-msgstr "Rullebjælke"
-
-#: ../clawsker:92
-msgid "Message List"
-msgstr "Mailliste"
-
-#: ../clawsker:94 ../clawsker:98
-msgid "Compose window"
-msgstr "Redigeringsvindue"
-
-#: ../clawsker:95
-msgid "NetworkManager"
-msgstr "Netværkshåndtering"
-
-#: ../clawsker:96
-msgid "Viewing patches"
-msgstr "Patch-visning"
-
-#: ../clawsker:97
-msgid "Master passphrase"
-msgstr "Masterløsen"
-
-#: ../clawsker:99
-msgid "Quick search"
-msgstr "Hurtigsøgning"
-
-#: ../clawsker:101
+#: ../clawsker:63
 msgid "Use detached address book edit dialogue"
 msgstr "Brug egen redigringsdialog til adressebog"
 
-#: ../clawsker:102
+#: ../clawsker:64
 msgid ""
 "If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will "
 "use a form embedded in the address book's main window."
@@ -161,29 +32,28 @@ msgstr ""
 "Hvis sand, brug en separat redigeringsdialog til persondetaljer. Ellers "
 "bruges formular indlejret i adressebogens hovedvindue."
 
-#: ../clawsker:103
+#: ../clawsker:65
 msgid "Maximum memory for message cache"
-msgstr "Maksimal hukommelse til mellemlager for mails"
+msgstr "Største hukommelse til mellemlager for mails"
 
-#: ../clawsker:104
+#: ../clawsker:66
 msgid "kilobytes"
 msgstr "kilobyte"
 
-#: ../clawsker:105
+#: ../clawsker:67
 msgid "The maximum amount of memory to use to cache messages, in kilobytes."
-msgstr ""
-"Den største mængde hukommelse til brug for mellemlagring af meddelelser, i "
+msgstr "Den største mængde hukommelse til brug for mellemlagring af meddelelser, i "
 "kilobyte."
 
-#: ../clawsker:106
+#: ../clawsker:68
 msgid "Minimun time for cache elements"
 msgstr "Mindste tid for mellemlagring af elementer"
 
-#: ../clawsker:107
+#: ../clawsker:69
 msgid "minutes"
 msgstr "minutter"
 
-#: ../clawsker:108
+#: ../clawsker:70
 msgid ""
 "The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent "
 "than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
@@ -192,19 +62,19 @@ msgstr ""
 "Mellemlagring nyere end denne tid bliver ikke frigjort, selv om udnyttelse "
 "af hukommelsen er for høj."
 
-#: ../clawsker:109
+#: ../clawsker:71
 msgid "Use NetworkManager"
 msgstr "Brug Netværkshåndtering"
 
-#: ../clawsker:110
+#: ../clawsker:72
 msgid "Use NetworkManager to switch offline automatically."
 msgstr "Brug Nertærkshåndtering til automatisk at skifte til offline."
 
-#: ../clawsker:111
+#: ../clawsker:73
 msgid "Rounds for PBKDF2 function"
 msgstr "Antal iterationer for PBKDF2-funktionen"
 
-#: ../clawsker:112
+#: ../clawsker:74
 msgid ""
 "Specify the number of iterations the key derivation function will be applied "
 "on master passphrase computation. Does not modify currently stored "
@@ -215,27 +85,27 @@ msgstr ""
 "masterløsenet. Det ændrer ikke på det bestående løsen, kun det masterløsen, "
 "som beregnes efter denne værdi, bliver berørt."
 
-#: ../clawsker:114
+#: ../clawsker:76
 msgid "Show unread messages with bold font"
 msgstr "Vis ulæste mails med fede typer"
 
-#: ../clawsker:115
+#: ../clawsker:77
 msgid "Show unread messages in the Message List using a bold font."
 msgstr "Vis ulæste mails i maillisten ved brug af fede typer."
 
-#: ../clawsker:116
+#: ../clawsker:78
 msgid "Don't use markup"
 msgstr "Brug ikke mærker"
 
-#: ../clawsker:117
+#: ../clawsker:79
 msgid "Don't use bold and italic text in Compose dialogue's account selector."
 msgstr "Brug ikke fed og kursiv tekst i redigeringsdialogens valg af konto."
 
-#: ../clawsker:118
+#: ../clawsker:80
 msgid "Use dotted lines in tree view components"
 msgstr "Brug stiplede linier i træstrukturer"
 
-#: ../clawsker:119
+#: ../clawsker:81
 msgid ""
 "Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message "
 "and other lists) instead of the modern lineless look."
@@ -243,19 +113,19 @@ msgstr ""
 "Brug de gamle stiplede linier i hovedvinduets træstrukturer (mappe, mail og "
 "andre lister) i stedet for den moderne ulinierede afbildning."
 
-#: ../clawsker:120
+#: ../clawsker:82
 msgid "Enable horizontal scrollbar"
 msgstr "Aktivér vandret rullebjælke"
 
-#: ../clawsker:121
+#: ../clawsker:83
 msgid "Enable the horizontal scrollbar in the Message List."
 msgstr "Aktivér vandret rullebjælke i maillisten."
 
-#: ../clawsker:122
+#: ../clawsker:84
 msgid "Display To column instead From column in Sent folder"
 msgstr "Vis Til kolonne i stedet for Fra kolonne i Sendt mappe"
 
-#: ../clawsker:123
+#: ../clawsker:85
 msgid ""
 "Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder "
 "instead of the originator's one in a From column."
@@ -263,11 +133,11 @@ msgstr ""
 "Vis modtagerens email-adresse i en Til kolonne af Sendt mappen i stedet for "
 "afsenderens adresse i en Fra kolonne."
 
-#: ../clawsker:124
+#: ../clawsker:86
 msgid "Folder List scrollbar behaviour"
-msgstr "Rullebjælkens adfærd i mappelister"
+msgstr "Rullebjælkens stil i mappelister"
 
-#: ../clawsker:125
+#: ../clawsker:87
 msgid ""
 "Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, "
 "automatic or hide always."
@@ -275,23 +145,23 @@ msgstr ""
 "Angiv normen for visning af den lodrette rullebjælke i mappelister: vis "
 "altid, automatisk eller skjul altid."
 
-#: ../clawsker:126
+#: ../clawsker:88
 msgid "Show always"
 msgstr "Vis altid"
 
-#: ../clawsker:127
+#: ../clawsker:89
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatisk"
 
-#: ../clawsker:128
+#: ../clawsker:90
 msgid "Hide always"
 msgstr "Skjul altid"
 
-#: ../clawsker:129
+#: ../clawsker:91
 msgid "From column displays"
 msgstr "Visning af Fra kolonne"
 
-#: ../clawsker:130
+#: ../clawsker:92
 msgid ""
 "Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, "
 "address or both."
@@ -299,23 +169,23 @@ msgstr ""
 "Vælger hvilke data, der skal vises i maillistens Fra kolonne: navn, adresse "
 "eller begge."
 
-#: ../clawsker:131
+#: ../clawsker:93
 msgid "Name only"
 msgstr "Kun navn"
 
-#: ../clawsker:132
+#: ../clawsker:94
 msgid "Address only"
 msgstr "Kun adresse"
 
-#: ../clawsker:133
+#: ../clawsker:95
 msgid "Both name and address"
 msgstr "Både navn og adresse"
 
-#: ../clawsker:134
+#: ../clawsker:96
 msgid "Coloured lines contrast"
 msgstr "Kontrast i farvede linier"
 
-#: ../clawsker:135
+#: ../clawsker:97
 msgid ""
 "Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree "
 "view components. The smaller the value, the less visible the difference in "
@@ -325,43 +195,43 @@ msgstr ""
 "farver i træstrukturer. Jo mindre værdien er, jo mindre synlig er forskellen "
 "i liniernes skiftene farver."
 
-#: ../clawsker:136
+#: ../clawsker:98
 msgid "Show cursor"
 msgstr "Vis markør"
 
-#: ../clawsker:137
+#: ../clawsker:99
 msgid "Display the cursor in the Message View."
 msgstr "Vis markøren i mailoversigten."
 
-#: ../clawsker:138
+#: ../clawsker:100
 msgid "Detachable toolbars"
 msgstr "Løse værktøjsbjælker"
 
-#: ../clawsker:139
+#: ../clawsker:101
 msgid "Show handles in the toolbars."
 msgstr "Vis håndtag i værktøjsbjælkerne."
 
-#: ../clawsker:140
+#: ../clawsker:102
 msgid "Use stripes in all tree view components"
 msgstr "Brug striber i alle træstrukturer"
 
-#: ../clawsker:141
+#: ../clawsker:103
 msgid "Enable alternately coloured lines in all tree view components."
 msgstr "Aktivér skiftende farvelinier i alle træstrukturer."
 
-#: ../clawsker:142
+#: ../clawsker:104
 msgid "Use stripes in Folder List and Message List"
 msgstr "Brug striber i mappe- og maillister"
 
-#: ../clawsker:143
+#: ../clawsker:105
 msgid "Enable alternately coloured lines in Message List and Folder List."
 msgstr "Aktivér skiftende farvelinier i mappe- og maillister."
 
-#: ../clawsker:144
+#: ../clawsker:106
 msgid "2 lines per Message List item in 3-column layout"
 msgstr "2 linier pr. maillisteobjekt i 3-kolonne layout"
 
-#: ../clawsker:145
+#: ../clawsker:107
 msgid ""
 "Spread Message List information over two lines when using the three column "
 "mode."
@@ -369,35 +239,35 @@ msgstr ""
 "Spred maillistens oplysninger over to linier, når der bruges tre "
 "kolonnetilstand."
 
-#: ../clawsker:146
+#: ../clawsker:108
 msgid "Show margin"
 msgstr "Vis margin"
 
-#: ../clawsker:147
+#: ../clawsker:109
 msgid "Shows a small margin in the Compose View."
-msgstr "Viser en smal margin i redigeringsvinduet."
+msgstr "Viser en lille margin i redigeringsvinduet."
 
-#: ../clawsker:148
+#: ../clawsker:110
 msgid "Don't display localized date"
 msgstr "Vis ikke lokaliseret dato"
 
-#: ../clawsker:149
+#: ../clawsker:111
 msgid "Toggles localization of date format in Message View."
 msgstr "Skifter lokalisering af dato format i mailoversigten."
 
-#: ../clawsker:150
+#: ../clawsker:112
 msgid "Zero replacement character"
 msgstr "Nul erstatningstegn"
 
-#: ../clawsker:151
+#: ../clawsker:113
 msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List."
 msgstr "Erstatter '0' med det angivne tegn i mappelisten."
 
-#: ../clawsker:152
+#: ../clawsker:114
 msgid "Editable headers"
 msgstr "Redigerbare hoveder"
 
-#: ../clawsker:153
+#: ../clawsker:115
 msgid ""
 "Allows to manually type any value in Compose Window header entries or just "
 "select from the available choices in the associated dropdown list."
@@ -406,43 +276,43 @@ msgstr ""
 "hovedlinier eller blot valg af tilgængelige værdier fra det tilhørende "
 "rullegardin."
 
-#: ../clawsker:154
+#: ../clawsker:116
 msgid "Warn when sending to more than"
 msgstr "Advar, når der sendes til flere end"
 
-#: ../clawsker:155
+#: ../clawsker:117
 msgid "recipients"
 msgstr "modtagere"
 
-#: ../clawsker:156
+#: ../clawsker:118
 msgid ""
-"Show a warning dialogue when sending to more recipients than specified. Use "
-"0 to disable this check."
+"Show a warning dialogue when sending to more recipients than specified. Use 0 "
+"to disable this check."
 msgstr ""
 "Vis en advarselsdialog, når der sendes til flere modtagere end angivet. Brug "
 "0 for at deaktivere dette tjek."
 
-#: ../clawsker:157
+#: ../clawsker:119
 msgid "Select next message on delete"
 msgstr "Vælg næste mail efter slet"
 
-#: ../clawsker:158
+#: ../clawsker:120
 msgid ""
 "When deleting a message, toggles between selecting the next one (newer "
 "message) or the previous one (older message)."
 msgstr ""
-"Skifter, ved sletning af en mail, mellem at vælge det næste (nyere mail) "
-"eller det foregående (ældre mail)."
+"Skifter ved sletning af en mail mellem at vælge den næste (nyere mail) "
+"eller den foregående (ældre mail)."
 
-#: ../clawsker:160
+#: ../clawsker:122
 msgid "Drag 'n' drop hover timeout"
 msgstr "Træk og slip værdi for tidsudløb"
 
-#: ../clawsker:161
+#: ../clawsker:123
 msgid "milliseconds"
 msgstr "millisekunder"
 
-#: ../clawsker:162
+#: ../clawsker:124
 msgid ""
 "Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse "
 "cursor is held over it during drag and drop."
@@ -450,66 +320,65 @@ msgstr ""
 "Tid i millisekunder hvorefter et mappetræ vil ekspandere, når musemarkøren "
 "holdes over det ved træk og slip."
 
-#: ../clawsker:163
+#: ../clawsker:125
 msgid "Don't confirm deletions (dangerous!)"
 msgstr "Undlad at bekræfte sletninger (farligt!)"
 
-#: ../clawsker:164
+#: ../clawsker:126
 msgid "Don't ask for confirmation before definitive deletion of emails."
-msgstr "Anmod ikke om bekræftelse før definitiv sletning af epost."
+msgstr "Anmod ikke om bekræftelse før definitiv sletning af emails."
 
-#: ../clawsker:165
+#: ../clawsker:127
 msgid "Respect format=flowed in messages"
 msgstr "Respektér format=flowed i mails"
 
-#: ../clawsker:166
+#: ../clawsker:128
 msgid ""
-"Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some "
-"mails to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be "
-"wrapped."
+"Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some mails "
+"to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be wrapped."
 msgstr ""
 "Respektér format=flowed i text/plain dele af en mail. Dette vil forårsage, "
 "at nogle mails vil få lange linier, men undgår samtidig, at nogle URL bliver "
 "liniebrudt."
 
-#: ../clawsker:167
+#: ../clawsker:129
 msgid "Allow writable temporary files"
 msgstr "Tillad redigerbare temporære filer"
 
-#: ../clawsker:168
+#: ../clawsker:130
 msgid "Saves temporary files when opening attachment with write bit set."
 msgstr ""
 "Gemmer temporære filer, når vedhæftninger med skrive-bitten sat bliver åbnet."
 
-#: ../clawsker:169
+#: ../clawsker:131
 msgid "Don't check SSL certificates"
 msgstr "Tjek ikke SSL certifikater"
 
-#: ../clawsker:170
+#: ../clawsker:132
 msgid "Disables the verification of SSL certificates."
 msgstr "Deaktivér verifikation af SSL certifikater."
 
-#: ../clawsker:171
+#: ../clawsker:133
 msgid "Progress bar update step every"
 msgstr "Opdateringsfremskridt for statuslinier"
 
-#: ../clawsker:172
+#: ../clawsker:134
 msgid "items"
 msgstr "elementer"
 
-#: ../clawsker:173
+#: ../clawsker:135
 msgid "Update stepping in progress bars."
 msgstr "Opdateringsskridt i staturlinier."
 
-#: ../clawsker:174
+#: ../clawsker:136
 msgid "Maximum age when threading by subject"
 msgstr "Højeste alder for trådning ved emne"
 
-#: ../clawsker:175
+#: ../clawsker:137
 msgid "days"
 msgstr "dage"
 
-#: ../clawsker:176
+#: ../clawsker:138
 msgid ""
 "Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using "
 "subject in addition to standard headers\"."
@@ -517,11 +386,11 @@ msgstr ""
 "Antal dage for hvilke en meddelelse inkluderes i en tråd ved brug af \"Tråd "
 "som bruger emne i tilgift til standard hoveder\"."
 
-#: ../clawsker:177
+#: ../clawsker:139
 msgid "Allow unsafe SSL certificates"
-msgstr "Tillad usikker SSL certifikater"
+msgstr "Tillad usikkre SSL certifikater"
 
-#: ../clawsker:178
+#: ../clawsker:140
 msgid ""
 "Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/"
 "port."
@@ -529,27 +398,27 @@ msgstr ""
 "Tillader Claws Mail at huske multiple SSL certifikater for en given server/"
 "port."
 
-#: ../clawsker:179
+#: ../clawsker:141
 msgid "Force UTF-8 for broken mails"
 msgstr "Gennemtving UTF-8 ved ødelagte mails"
 
-#: ../clawsker:180
+#: ../clawsker:142
 msgid "Use UTF-8 encoding for broken mails instead of current locale."
 msgstr "Brug UTF-8 ved ødelagte mails i stedet for nærværende lokalitetsværdi."
 
-#: ../clawsker:181
+#: ../clawsker:143
 msgid "Warn on drag 'n' drop"
 msgstr "Advar ved træk og slip"
 
-#: ../clawsker:182
+#: ../clawsker:144
 msgid "Display a confirmation dialogue on drag 'n' drop of folders."
 msgstr "Vis en bekræftelsesdialog ved træk og slip af mapper."
 
-#: ../clawsker:183
+#: ../clawsker:145
 msgid "Outgoing messages fallback to ASCII"
 msgstr "Udgående mails falder tilbage til ASCII"
 
-#: ../clawsker:184
+#: ../clawsker:146
 msgid ""
 "If allowed by content, ASCII will be used to encode outgoing messages, "
 "otherwise the user-defined encoding is always enforced."
@@ -557,11 +426,11 @@ msgstr ""
 "Hvis indholdet tillader det, bruges ASCII til kodning af udgående mails, "
 "ellers anvendes den brugerdefinerede indkodning altid."
 
-#: ../clawsker:185
+#: ../clawsker:147
 msgid "Primary paste unselects selection"
 msgstr "Primær indsætning afmarkerer aktuelle valg"
 
-#: ../clawsker:186
+#: ../clawsker:148
 msgid ""
 "Controls how pasting using middle-click changes the selected text and "
 "insertion point."
@@ -569,249 +438,249 @@ msgstr ""
 "Styrer hvorledes indsætning ved brug af midterklik ændrer den valgte tekst "
 "og indsættelsespunkt."
 
-#: ../clawsker:187
+#: ../clawsker:149
 msgid "Show inline attachments"
 msgstr "Vis inline vedhæftninger"
 
-#: ../clawsker:188
+#: ../clawsker:150
 msgid "Allows to hide inline attachments already shown in mail structure view."
 msgstr ""
 "Tillader at skjule inline vedhæftninger, som allerede er vist i struktureret "
 "mailoversigt."
 
-#: ../clawsker:189
+#: ../clawsker:151
 msgid "Address search in compose window matches any"
 msgstr "Adressesøgning i indskrivningsvindue matcher enhver"
 
-#: ../clawsker:190
+#: ../clawsker:152
 msgid ""
-"On Tab-key completion, address text will match any part of the string or "
-"only from the start."
+"On Tab-key completion, address text will match any part of the string or only "
+"from the start."
 msgstr ""
 "Ved fuldførelse med Tab-tasten matcher adresseteksten enhver del af strengen "
 "eller kun fra starten."
 
-#: ../clawsker:191
+#: ../clawsker:153
 msgid "Folder search in folder selector matches any"
 msgstr "Mappesøgning ved mappevalg matcher enhver"
 
-#: ../clawsker:192
+#: ../clawsker:154
 msgid ""
-"On folder name completion text will match any part of the string or only "
-"from the start."
+"On folder name completion text will match any part of the string or only from "
+"the start."
 msgstr ""
 "Ved fuldførelse af mappenavn matcher teksten enhver del af strengen eller "
 "kun fra begyndelsen."
 
-#: ../clawsker:193
+#: ../clawsker:155
 msgid "Rewrite first 'From' using QP encoding"
 msgstr "Omskriv første 'Fra' med QP indkodning"
 
-#: ../clawsker:194
+#: ../clawsker:156
 msgid ""
-"Workaround some servers which convert first 'From' to '>From' by using "
-"Quoted-Printable transfer encoding instead of 7bit/8bit encoding."
+"Workaround some servers which convert first 'From' to '>From' by using Quoted-"
+"Printable transfer encoding instead of 7bit/8bit encoding."
 msgstr ""
 "Omgåelse af visse servere som konverterer første 'Fra' til '>Fra' ved brug "
 "af Quoted-Printable transfer-indkodning i stedet for 7bit/8bit indkodning."
 
-#: ../clawsker:196
+#: ../clawsker:158
 msgid "X-Mailer header"
 msgstr "X-Mailer hoved"
 
-#: ../clawsker:197
+#: ../clawsker:159
 msgid "The colour used for the X-Mailer line when its value is Claws Mail."
-msgstr "Farven brugt til X-Mailer linien når dens værdi er Claws Mail."
+msgstr "n brugt til X-Mailer linien når dens værdi er Claws Mail."
 
-#: ../clawsker:198
+#: ../clawsker:160
 msgid "Error messages"
 msgstr "Fejlmeddelelser"
 
-#: ../clawsker:199
+#: ../clawsker:161
 msgid "Colour for error messages in log window."
-msgstr "Farve til fejlmeddelelser i logvindue."
+msgstr " på fejlmeddelelser i logvindue."
 
-#: ../clawsker:200
+#: ../clawsker:162
 msgid "Server messages"
 msgstr "Servermeddelelser"
 
-#: ../clawsker:201
+#: ../clawsker:163
 msgid "Colour for messages received from servers in log window."
-msgstr "Farve af meddelelser modtaget fra servere i logvindue."
+msgstr " på meddelelser modtaget fra servere i logvindue."
 
-#: ../clawsker:202
+#: ../clawsker:164
 msgid "Standard messages"
 msgstr "Standardmeddelelser"
 
-#: ../clawsker:203
+#: ../clawsker:165
 msgid "Colour for messages in log window."
-msgstr "Farve af meddelelser i logvindue."
+msgstr " på meddelelser i logvindue."
 
-#: ../clawsker:204
+#: ../clawsker:166
 msgid "Client messages"
 msgstr "Klientmeddelelser"
 
-#: ../clawsker:205
+#: ../clawsker:167
 msgid "Colour for messages sent to servers in log window."
-msgstr "Farve af meddelelser sendt til servere i logvindue."
+msgstr " på meddelelser sendt til servere i logvindue."
 
-#: ../clawsker:206
+#: ../clawsker:168
 msgid "Warning messages"
 msgstr "Advarselsmeddelelser"
 
-#: ../clawsker:207
+#: ../clawsker:169
 msgid "Colour for warning messages in log window."
-msgstr "Farve af advarselsmeddelelser i logvindue."
+msgstr " på advarselsmeddelelser i logvindue."
 
-#: ../clawsker:209
+#: ../clawsker:171
 msgid "Tags background"
 msgstr "Baggrund for mærker"
 
-#: ../clawsker:210
+#: ../clawsker:172
 msgid "Background colour for tags in message view."
-msgstr "Baggrundsfarve for mærker i maillisten."
+msgstr "Baggrunds på mærker i maillisten."
 
-#: ../clawsker:211
+#: ../clawsker:173
 msgid "Tags text"
 msgstr "Mærketekst"
 
-#: ../clawsker:212
+#: ../clawsker:174
 msgid "Text colour for tags in message view."
-msgstr "Tekstfarve for mærker i maillisten."
+msgstr "Tekst på mærker i maillisten."
 
-#: ../clawsker:214
+#: ../clawsker:176
 msgid "Default headers background"
 msgstr "Standardbaggrund for posthoveder"
 
-#: ../clawsker:215
+#: ../clawsker:177
 msgid "Background colour for default headers in compose window."
 msgstr "Baggrundsfarve til standard-posthoveder i redigeringsvinduet."
 
-#: ../clawsker:216
+#: ../clawsker:178
 msgid "Default headers text"
 msgstr "Teksten af standard-posthoveder"
 
-#: ../clawsker:217
+#: ../clawsker:179
 msgid "Text colour for default headers in compose window."
 msgstr "Tekstfarve til standard-posthoveder i redigeringsvinduet."
 
-#: ../clawsker:219
+#: ../clawsker:181
 msgid "Active quick search background"
 msgstr "Baggrund ved aktiv hurtigsøgning"
 
-#: ../clawsker:220
+#: ../clawsker:182
 msgid "Background colour for active quick search."
-msgstr "Baggrundsfarve for aktiv hurtigsøgning."
+msgstr "Baggrundsfarve ved aktiv hurtigsøgning."
 
-#: ../clawsker:221
+#: ../clawsker:183
 msgid "Active quick search text"
 msgstr "Tekst ved aktiv hurtigsøgning"
 
-#: ../clawsker:222
+#: ../clawsker:184
 msgid "Text colour for active quick search."
-msgstr "Tekstfarve for aktiv hurtigsøgning."
+msgstr "Tekstfarve ved aktiv hurtigsøgning."
 
-#: ../clawsker:223
+#: ../clawsker:185
 msgid "Quick search error background"
 msgstr "Baggrund for fejl ved hurtigsøgning"
 
-#: ../clawsker:224
+#: ../clawsker:186
 msgid "Background colour for quick search error."
-msgstr "Baggrundsfarve for fejl ved hurtigsøgning."
+msgstr "Baggrundsfarve til fejl ved hurtigsøgning."
 
-#: ../clawsker:225
+#: ../clawsker:187
 msgid "Quick search error text"
 msgstr "Fejltekst ved hurtigsøgning"
 
-#: ../clawsker:226
+#: ../clawsker:188
 msgid "Text colour for quick search error."
-msgstr "Tekstfarve for fejl ved hurtigsøgning."
+msgstr "Tekstfarve til fejl ved hurtigsøgning."
 
-#: ../clawsker:228
+#: ../clawsker:190
 msgid "Added lines"
 msgstr "Tilføjede linier"
 
-#: ../clawsker:229
+#: ../clawsker:191
 msgid "Colour for added lines in patches."
-msgstr "Farve af tilføjede linier i programrettelser."
+msgstr "Farve på tilføjede linier i programrettelser."
 
-#: ../clawsker:230
+#: ../clawsker:192
 msgid "Deleted lines"
 msgstr "Slettede linier"
 
-#: ../clawsker:231
+#: ../clawsker:193
 msgid "Colour for deleted lines in patches."
-msgstr "Farve af slettede linier i programrettelser."
+msgstr "Farve på slettede linier i programrettelser."
 
-#: ../clawsker:232
+#: ../clawsker:194
 msgid "Hunk lines"
 msgstr "Liniestumper"
 
-#: ../clawsker:233
+#: ../clawsker:195
 msgid "Colour for hunk headers in patches."
-msgstr "Farve af hovedstumper i programrettelser."
+msgstr "Farve på hovedstumper i programrettelser."
 
-#: ../clawsker:235
+#: ../clawsker:197
 msgid "X position"
 msgstr "X position"
 
-#: ../clawsker:236
+#: ../clawsker:198
 msgid "X coordinate for window's top-left corner."
 msgstr "X koordinat for vinduets øverste venstre hjørne."
 
-#: ../clawsker:237
+#: ../clawsker:199
 msgid "Y position"
 msgstr "Y position"
 
-#: ../clawsker:238
+#: ../clawsker:200
 msgid "Y coordinate for window's top-left corner."
 msgstr "Y koordinat for vinduets øverste venstre hjørne."
 
-#: ../clawsker:239
+#: ../clawsker:201
 msgid "Width"
 msgstr "Bredde"
 
-#: ../clawsker:240
+#: ../clawsker:202
 msgid "Window's width in pixels."
-msgstr "Vinduets bredde i pixel."
+msgstr "Vinduets bredde i pixler."
 
-#: ../clawsker:241
+#: ../clawsker:203
 msgid "Height"
 msgstr "Højde"
 
-#: ../clawsker:242
+#: ../clawsker:204
 msgid "Window's height in pixels."
-msgstr "Vinduets højde i pixel"
+msgstr "Vinduets højde i pixler"
 
-#: ../clawsker:244
+#: ../clawsker:206
 msgid "Maximized"
 msgstr "Maksimeret"
 
-#: ../clawsker:245
+#: ../clawsker:207
 msgid "Changes window maximized status."
-msgstr "Ændrer vinduets maksimerede status."
+msgstr "Ændrer vinduets maksimerede tilstand."
 
-#: ../clawsker:246
+#: ../clawsker:208
 msgid "Full-screen"
 msgstr "Fuldskærm"
 
-#: ../clawsker:247
+#: ../clawsker:209
 msgid "Changes full screen status."
-msgstr "Ændrer fuldskærmsstatus."
+msgstr "Ændrer fuldskærmstilstand."
 
-#: ../clawsker:249
+#: ../clawsker:211
 msgid "Use custom GnuTLS priority"
 msgstr "Anvend tilpasset GnuTLS prioritet"
 
-#: ../clawsker:250
+#: ../clawsker:212
 msgid "Enables using user provided GnuTLS priority string."
 msgstr "Aktiverer anvendelse af brugertilpasset GnuTLS prioritetsstreng."
 
-#: ../clawsker:251 ../clawsker:2042
+#: ../clawsker:213 ../clawsker:1947
 msgid "GnuTLS priority"
 msgstr "GnuTLS prioritet"
 
-#: ../clawsker:252
+#: ../clawsker:214
 msgid ""
 "Value to use as GnuTLS priority string if custom priority check is enabled. "
 "Otherwise this value is ignored."
@@ -819,11 +688,11 @@ msgstr ""
 "Værdi til brug som GnuTLS prioritetsstreng hvis tilpasset prioritetstjek er "
 "aktiveret. Ellers er denne værdi ignoreret."
 
-#: ../clawsker:254
+#: ../clawsker:216
 msgid "Autocompletion limit"
 msgstr "Grænse for autofuldførelse"
 
-#: ../clawsker:255
+#: ../clawsker:217
 msgid ""
 "Limits the number of addresses obtained from keyring through autocompletion. "
 "Use 0 to get all matches."
@@ -831,11 +700,11 @@ msgstr ""
 "Begrænser antallet af adresser, som hidrører fra nøglering ved "
 "autofuldførelse. Brug 0 for at få alle matcher."
 
-#: ../clawsker:256
+#: ../clawsker:218
 msgid "Base URL"
 msgstr "Basis URL"
 
-#: ../clawsker:257
+#: ../clawsker:219
 msgid ""
 "This is the URL where avatar requests are sent. You can use the one of your "
 "own libravatar server, if available."
@@ -843,344 +712,463 @@ msgstr ""
 "Dette er den URL, hvortil avatar-anmodninger sendes. Man kan bruge en af "
 "sine egne libravatar-servere, hvis tilgængelig."
 
-#: ../clawsker:258
+#: ../clawsker:220
 msgid "Log level"
 msgstr "Logniveau"
 
-#: ../clawsker:259
+#: ../clawsker:221
 msgid "Verbosity level of log, accumulative."
 msgstr "Informationsniveau i log, akkumulerende."
 
-#: ../clawsker:260
+#: ../clawsker:222
 msgid "None"
 msgstr "Intet"
 
-#: ../clawsker:261
+#: ../clawsker:223
 msgid "Manual"
 msgstr "Manuel"
 
-#: ../clawsker:262
+#: ../clawsker:224
 msgid "Actions"
 msgstr "Handlinger"
 
-#: ../clawsker:263
+#: ../clawsker:225
 msgid "Matches"
 msgstr "Matcher"
 
-#: ../clawsker:457
+#: ../clawsker:441
 msgid "Clawsker error"
 msgstr "Clawsker-fejl"
 
-#: ../clawsker:463
+#: ../clawsker:448
 msgid "Error: seems Claws Mail is currently running, close it first."
 msgstr "Fejl: Claws Mail kører tilsyneladende, luk den først."
 
-#: ../clawsker:486
+#: ../clawsker:470
 msgid "Error: resource file for Claws Mail was not found."
 msgstr "Fejl: Ressourcefil for Claws Mail blev ikke fundet."
 
-#: ../clawsker:1819
+#: ../clawsker:737 ../clawsker:1916
+msgid "Addressbook"
+msgstr "Adressebog"
+
+#: ../clawsker:740
+msgid "Memory"
+msgstr "Hukommelse"
+
+#: ../clawsker:744
+msgid "NetworkManager"
+msgstr "Netværkshåndtering"
+
+#: ../clawsker:747
+msgid "Master passphrase"
+msgstr "Masterløsen"
+
+#: ../clawsker:909
+msgid "Coloured stripes"
+msgstr "Farvede striber"
+
+#: ../clawsker:914
+msgid "Message List"
+msgstr "Mailliste"
+
+#: ../clawsker:921 ../clawsker:1244
+msgid "Message View"
+msgstr "Mailoversigt"
+
+#: ../clawsker:925 ../clawsker:1261
+msgid "Compose window"
+msgstr "Redigeringsvindue"
+
+#: ../clawsker:931
+msgid "Scroll bars"
+msgstr "Rullebjælke"
+
+#: ../clawsker:935 ../clawsker:1097 ../clawsker:1921 ../clawsker:2591
+msgid "Other"
+msgstr "Andet"
+
+#: ../clawsker:1075
+msgid "Drag 'n' drop"
+msgstr "Træk og slip"
+
+#: ../clawsker:1079
+msgid "Secure Sockets Layer"
+msgstr "Sikkert sokkellag"
+
+#: ../clawsker:1083
+msgid "Messages"
+msgstr "Mails"
+
+#: ../clawsker:1093
+msgid "Completion"
+msgstr "Fuldførelse"
+
+#: ../clawsker:1249 ../clawsker:1895
+msgid "Log window"
+msgstr "Logvindue"
+
+#: ../clawsker:1256
+msgid "Viewing patches"
+msgstr "Patch-visning"
+
+#: ../clawsker:1265
+msgid "Quick search"
+msgstr "Hurtigsøgning"
+
+#: ../clawsker:1758
 msgid "Main window"
 msgstr "Hovedvindue"
 
-#: ../clawsker:1832
+#: ../clawsker:1770
 msgid "Message window"
 msgstr "Mailvindue"
 
-#: ../clawsker:1842
+#: ../clawsker:1780
 msgid "Send window"
 msgstr "Sendevindue"
 
-#: ../clawsker:1847
+#: ../clawsker:1784
 msgid "Receive window"
 msgstr "Modtagevindue"
 
-#: ../clawsker:1861
+#: ../clawsker:1792
 msgid "Folder window"
 msgstr "Mappevindue"
 
-#: ../clawsker:1866
+#: ../clawsker:1798
 msgid "Folder selection window"
 msgstr "Vindue for mappevalg"
 
-#: ../clawsker:1876
+#: ../clawsker:1806
 msgid "Addressbook main window"
 msgstr "Hovedvindue for adressebog"
 
-#: ../clawsker:1881
+#: ../clawsker:1810
 msgid "Edit person window"
-msgstr "Redigér personvindue"
+msgstr "Vindue til personredigering"
 
-#: ../clawsker:1886
+#: ../clawsker:1814
 msgid "Edit group window"
-msgstr "Redigér gruppevindue"
+msgstr "Vindue til redigering af grupper"
 
-#: ../clawsker:1891
+#: ../clawsker:1818
 msgid "Add address window"
-msgstr "Tilføj adressevindue"
+msgstr "Vindue for tilføjelse af adresser"
 
-#: ../clawsker:1896
+#: ../clawsker:1822
 msgid "Folder select window"
-msgstr "Vindue til mappevalg"
+msgstr "Vindue til valg af mappe"
 
-#: ../clawsker:1906
+#: ../clawsker:1830
 msgid "Accounts window"
 msgstr "Kontovindue"
 
-#: ../clawsker:1911
+#: ../clawsker:1834
 msgid "Edit account window"
-msgstr "Redigér kontovindue"
+msgstr "Vindue for redigering af konti"
 
-#: ../clawsker:1921
+#: ../clawsker:1842
 msgid "Filtering window"
 msgstr "Filtreringsvindue"
 
-#: ../clawsker:1926
+#: ../clawsker:1846
 msgid "Filtering actions window"
-msgstr "Vindue til handlingsfiltrering"
+msgstr "Vindue til opsætning af filtreringer"
 
-#: ../clawsker:1931
+#: ../clawsker:1850
 msgid "Filtering debug window"
 msgstr "Vindue til debug-filtrering"
 
-#: ../clawsker:1936
-msgid "Matcher window"
-msgstr "Matcher vindue"
-
-#: ../clawsker:1946
+#: ../clawsker:1863
 msgid "User Actions prefs window"
 msgstr "Brugervindue for håndtering af indstillinger"
 
-#: ../clawsker:1951
+#: ../clawsker:1867
 msgid "User Actions I/O window"
 msgstr "Brugervindue for I/O håndtering"
 
-#: ../clawsker:1961
+#: ../clawsker:1875
 msgid "Preferences window"
 msgstr "Vindue til indstillinger"
 
-#: ../clawsker:1966
+#: ../clawsker:1879
 msgid "Templates window"
 msgstr "Vindue til skabeloner"
 
-#: ../clawsker:1971
+#: ../clawsker:1883
 msgid "Tags window"
-msgstr "Tag-vindue"
+msgstr "Mærke-vindue"
 
-#: ../clawsker:1976
+#: ../clawsker:1887
 msgid "Plugins window"
 msgstr "Vindue til udvidelsesmoduler"
 
-#: ../clawsker:1991
+#: ../clawsker:1899
 msgid "Print preview window"
 msgstr "Vindue til forhåndsvisning af udskrift"
 
-#: ../clawsker:1996
+#: ../clawsker:1903
 msgid "View source window"
-msgstr "Vis kildekode"
+msgstr "Vindue til kildetekst"
 
-#: ../clawsker:2003
+#: ../clawsker:1912
 msgid "Main"
 msgstr "Hovedvindue"
 
-#: ../clawsker:2004
+#: ../clawsker:1913
 msgid "Message"
 msgstr "Meddelelse"
 
-#: ../clawsker:2005
+#: ../clawsker:1914
 msgid "Send/Receive"
 msgstr "Send/modtag"
 
-#: ../clawsker:2006
+#: ../clawsker:1915
 msgid "Folder"
 msgstr "Mappe"
 
-#: ../clawsker:2009
+#: ../clawsker:1917 ../clawsker:2593
+msgid "Accounts"
+msgstr "Konti"
+
+#: ../clawsker:1918
 msgid "Filtering"
 msgstr "Filtrering"
 
-#: ../clawsker:2010
+#: ../clawsker:1919
 msgid "User Actions"
 msgstr "Brugerhandlinger"
 
-#: ../clawsker:2011
+#: ../clawsker:1920
 msgid "Preferences"
 msgstr "Indstillinger"
 
-#: ../clawsker:2144
+#: ../clawsker:2068
 msgid "Attachment remover"
 msgstr "Fjerner vedhæftninger"
 
-#: ../clawsker:2149
+#: ../clawsker:2069
 msgid "GPG"
 msgstr "GPG"
 
-#: ../clawsker:2155
+#: ../clawsker:2070
 msgid "Sieve manager"
 msgstr "Si-styring"
 
-#: ../clawsker:2160
+#: ../clawsker:2071
 msgid "Libravatar"
 msgstr "Libravatar"
 
-#: ../clawsker:2165
+#: ../clawsker:2072
 msgid "Perl"
 msgstr "Perl"
 
-#: ../clawsker:2241
+#: ../clawsker:2137
 msgid "Menu path"
 msgstr "Menysti"
 
-#: ../clawsker:2254
+#: ../clawsker:2151
 msgid "Hotkey"
 msgstr "Genvejstast"
 
-#: ../clawsker:2299
+#: ../clawsker:2195
+msgid "Library versions"
+msgstr "Biblioteksversioner"
+
+#: ../clawsker:2197
 msgid "GLib runtime"
 msgstr "GLib kørselstid"
 
-#: ../clawsker:2300
+#: ../clawsker:2198
 msgid "GLib built"
 msgstr "GLib bygget"
 
-#: ../clawsker:2302
-msgid "GTK2 runtime"
-msgstr "GTK2 kørselstid"
+#: ../clawsker:2200
+msgid "GTK3 runtime"
+msgstr "GTK3 kørselstid"
 
-#: ../clawsker:2303
-msgid "GTK2 built"
-msgstr "GTK2 bygget"
+#: ../clawsker:2201
+msgid "GTK3 built"
+msgstr "GTK3 bygget"
 
-#: ../clawsker:2320
+#: ../clawsker:2203
+msgid "Claws Mail versions"
+msgstr "Claus Mail versioner"
+
+#: ../clawsker:2204
 msgid "Binary"
 msgstr "Binær"
 
-#: ../clawsker:2321
+#: ../clawsker:2205
 msgid "Configuration"
 msgstr "Konfiguration"
 
-#: ../clawsker:2334
-msgid "Library versions"
-msgstr "Biblioteksversioner"
+#: ../clawsker:2223
+msgid "Not available"
+msgstr "Ikke tilgængelig"
 
-#: ../clawsker:2335
-msgid "Claws Mail versions"
-msgstr "Claws Mail versioner"
-
-#: ../clawsker:2362
+#: ../clawsker:2235
 #, perl-brace-format
 msgid "Perl-GLib version {glibv}, built for {glibb}, running with {glibr}."
 msgstr "Perl-GLib version {glibv}, bygget for {glibb}, kører med {glibr}."
 
-#: ../clawsker:2367
+#: ../clawsker:2240
 #, perl-brace-format
 msgid "Perl-GLib version {glibv}."
 msgstr "Perl-GLib version {glibv}."
 
-#: ../clawsker:2371
+#: ../clawsker:2244
 #, perl-brace-format
-msgid "Perl-GTK2 version {gtkv}, built for {gtkb}, running with {gtkr}."
-msgstr "Perl-GTK2 version {gtkv}, bygget for {gtkb}, kører med {gtkr}."
+msgid "Perl-GTK3 version {gtkv}, built for {gtkb}, running with {gtkr}."
+msgstr "Perl-GTK3 version {gtkv}, bygget for {gtkb}, kører med {gtkr}."
 
-#: ../clawsker:2376
+#: ../clawsker:2249
 #, perl-brace-format
-msgid "Perl-GTK2 version {gtkv}."
-msgstr "Perl-GTK2 version {gtkv}"
+msgid "Perl-GTK3 version {gtkv}."
+msgstr "Perl-GTK3 version {gtkv}."
 
-#: ../clawsker:2380
+#: ../clawsker:2253
 msgid "Claws Mail was not found!"
 msgstr "Claws Mail blev ikke fundet!"
 
-#: ../clawsker:2381
+#: ../clawsker:2254
 #, perl-brace-format
 msgid "Claws Mail returned version {cmv}."
 msgstr "Claws Mail returnerede version {cmv}."
 
-#: ../clawsker:2392
+#: ../clawsker:2265
 msgid "Syntax:"
 msgstr "Syntaks:"
 
-#: ../clawsker:2393
+#: ../clawsker:2266
 msgid " clawsker [options]"
 msgstr " clawsker [valgmulighed]"
 
-#: ../clawsker:2394
+#: ../clawsker:2267
 msgid "Options:"
 msgstr "Valgmuligheder:"
 
-#: ../clawsker:2395
+#: ../clawsker:2268
 msgid ""
 " -a|--alternate-config-dir <dir> Uses <dir> as Claws Mail configuration."
 msgstr ""
 " -a|--alternate-config-dir <dir> Bruger <dir> som Claws Mail konfiguration."
 
-#: ../clawsker:2396
+#: ../clawsker:2269
 msgid " -b|--verbose           More messages on standard output."
 msgstr ""
 " -b|--verbose           Flere meddelelser på standard output."
 
-#: ../clawsker:2397
+#: ../clawsker:2270
 msgid " -c|--clawsrc <file>       Uses <file> as full resource name."
 msgstr ""
 " -c|--clawsrc <file>       Bruger <file> som helt ressourcenavn."
 
-#: ../clawsker:2398
+#: ../clawsker:2271
 msgid " -h|--help            Prints this help screen and exits."
 msgstr ""
 " -h|--help            Skriver denne hjælpeskærm og afslutter."
 
-#: ../clawsker:2399
+#: ../clawsker:2272
 msgid " -r|--read-only          Disables writing changes to disk."
 msgstr ""
 " -r|--read-only          Deaktiverer skrivning af ændringer til "
 "disk."
 
-#: ../clawsker:2400
-msgid ""
-" -v|--version           Prints version information and exits."
+#: ../clawsker:2273
+msgid " -v|--version           Prints version information and exits."
 msgstr ""
 " -v|--version           Skriver versionsoplysninger og afslutter."
 
-#: ../clawsker:2416
+#: ../clawsker:2289
 msgid "try -h or --help for syntax.\n"
 msgstr "Prøv -h eller --help for syntaks.\n"
 
-#: ../clawsker:2419
+#: ../clawsker:2292
 #, perl-brace-format
 msgid "Error in options: {msg}\n"
 msgstr "Fejl i valgmuligheder: {msg}\n"
 
-#: ../clawsker:2431
+#: ../clawsker:2304
 #, perl-brace-format
 msgid "Error: {opt} requires a dotted numeric value argument\n"
 msgstr "Fejl: {opt} kræver argument med numerisk værdi\n"
 
-#: ../clawsker:2438
+#: ../clawsker:2311
 #, perl-brace-format
 msgid "Error: '{dir}' is not a directory or does not exist\n"
 msgstr "Fejl: '{dir}' er ikke en mappe eller findes ikke\n"
 
-#: ../clawsker:2447
+#: ../clawsker:2319
 #, perl-brace-format
 msgid "Error: '{value}' is not a file or does not exist\n"
 msgstr "Fejl: '{value} er ikke en fil eller findes ikke\n"
 
-#: ../clawsker:2485 ../clawsker:2559
+#: ../clawsker:2357 ../clawsker:2431
 #, perl-brace-format
 msgid "Error: opening '{file}' for reading"
 msgstr "Fejl: åbning af '{file} for læsning"
 
-#: ../clawsker:2493
+#: ../clawsker:2365
 #, perl-brace-format
 msgid "Error: duplicate section '{sect}' in resource file '{file}'\n"
 msgstr "Fejl: dubleret sektion '{sect}' i ressourcefil '{file}'\n"
 
-#: ../clawsker:2513 ../clawsker:2594
+#: ../clawsker:2385 ../clawsker:2466
 #, perl-brace-format
 msgid "Error: opening '{file}' for writing"
 msgstr "Fejl: åbning af '{file} for skrivning"
 
-#: ../clawsker:2547
+#: ../clawsker:2419
 #, perl-brace-format
 msgid "Unable to create backup file '{name}'\n"
 msgstr "Kan ikke danne backup-fil '{name}'\n"
+
+#: ../clawsker:2588
+msgid "Behaviour"
+msgstr "Adfærd"
+
+#: ../clawsker:2589
+msgid "Colours"
+msgstr "Farver"
+
+#: ../clawsker:2590
+msgid "GUI"
+msgstr "GUI"
+
+#: ../clawsker:2592
+msgid "Windows"
+msgstr "Vinduer"
+
+#: ../clawsker:2594
+msgid "Plugins"
+msgstr "Udvidelsesmoduler"
+
+#: ../clawsker:2595
+msgid "Hotkeys"
+msgstr "Genvejstast"
+
+#: ../clawsker:2596
+msgid "Info"
+msgstr "Info"
+
+#: ../clawsker:2616
+msgid "Visit Clawsker's web page"
+msgstr "Besøg Clawskers hjemmeside"
+
+#: ../clawsker:2656
+msgid "There are unapplied modifications."
+msgstr "Der er ikke-anvendte modifikationer"
+
+#: ../clawsker:2658
+msgid "Do you really want to quit?"
+msgstr "Vil du virkelig afslutte?"
+
+#: ../clawsker:2660
+msgid "Clawsker warning"
+msgstr "Clawsker advarsel"
+
+#: ../clawsker:2736
+msgid "Claws Mail Hidden Preferences"
+msgstr "Claws Mail Skjulte Indstillinger"

-----------------------------------------------------------------------


hooks/post-receive
-- 
Hidden preferences editor for Claws Mail


More information about the Commits mailing list