[Commits] [SCM] claws branch, master, updated. 3.13.2-53-g18ccbd5

ticho at claws-mail.org ticho at claws-mail.org
Sat Feb 20 00:22:09 CET 2016


The branch, master has been updated
    via 18ccbd586fec890cab70ce34c94c580d69fffdd0 (commit)
   from d003ba2c1cc5cf6e03c0764b9d019196f5f254ae (commit)

Summary of changes:
 po/ca.po      |19252 ++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 po/cs.po      | 2196 +++---
 po/de.po      | 2152 +++---
 po/en_GB.po    | 2006 +++---
 po/es.po      | 2108 +++---
 po/fi.po      | 2242 +++---
 po/fr.po      | 2315 ++++---
 po/he.po      | 2286 ++++---
 po/hu.po      | 2235 +++---
 po/it.po      | 2246 +++---
 po/lt.po      | 2200 +++---
 po/nb.po      | 2196 +++---
 po/nl.po      | 2149 +++---
 po/pt_BR.po    | 2016 +++---
 po/ru.po      | 2196 +++---
 po/sk.po      | 2149 +++---
 po/sv.po      | 2088 +++---
 po/zh_TW.po    | 2222 +++---
 src/mh.c      |  2 +-
 src/password.c   |  67 +-
 src/password_gtk.c |  2 -
 21 files changed, 28842 insertions(+), 27483 deletions(-)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 18ccbd586fec890cab70ce34c94c580d69fffdd0
Author: Andrej Kacian <ticho at claws-mail.org>
Date:  Sat Feb 20 00:21:40 2016 +0100

  Made the gnutls password encryption work on Win32.

diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index da09957..897f0e2 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -13,7 +13,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.7.8\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul at claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-07-12 20:01+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-02-19 23:02+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2015-07-14 20:52+0200\n"
 "Last-Translator: Carles Tubio <c at rles-tub.io>\n"
 "Language-Team: Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet at yahoo.es>\n"
@@ -26,7 +26,7 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Basepath: ..\n"
 "X-Poedit-SearchPath-0: .\n"
 
-#: src/account.c:392 src/account.c:459
+#: src/account.c:395 src/account.c:462
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing accounts."
@@ -34,15 +34,15 @@ msgstr ""
 "Hi ha finestres de composició obertes.\n"
 "Tanqueu totes les finestres de composició abans d'editar els comptes."
 
-#: src/account.c:437
+#: src/account.c:440
 msgid "Can't create folder."
 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta."
 
-#: src/account.c:724
+#: src/account.c:727
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Editar els comptes"
 
-#: src/account.c:741
+#: src/account.c:744
 msgid ""
 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
@@ -52,60 +52,60 @@ msgstr ""
 "donat, la casella de selecció indicarà quins comptes seran inclosos. El text "
 "en negreta indica la compte per defecte."
 
-#: src/account.c:812
+#: src/account.c:815
 msgid " _Set as default account "
 msgstr " E_stablir com a compte primari "
 
-#: src/account.c:904
+#: src/account.c:907
 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
 msgstr "Els comptes amb carpetes remotes no es poden copiar"
 
-#: src/account.c:911
+#: src/account.c:914
 #, c-format
 msgid "Copy of %s"
 msgstr "Còpia de %s"
 
-#: src/account.c:1071
+#: src/account.c:1074
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
 msgstr "Realment vols esborrar el compte '%s'?"
 
-#: src/account.c:1073
+#: src/account.c:1076
 msgid "(Untitled)"
 msgstr "(Sense títol)"
 
-#: src/account.c:1074
+#: src/account.c:1077
 msgid "Delete account"
 msgstr "Esborrar el compte"
 
-#: src/account.c:1544
+#: src/account.c:1557
 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
 msgid "G"
 msgstr "G"
 
-#: src/account.c:1550
+#: src/account.c:1563
 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
 msgstr "'Rebre' recupera el correu desde els comptes marcats"
 
-#: src/account.c:1557 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
-#: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7213 src/editaddress.c:1263
-#: src/editaddress.c:1320 src/editaddress.c:1340
+#: src/account.c:1570 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
+#: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7216 src/editaddress.c:1265
+#: src/editaddress.c:1322 src/editaddress.c:1342
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
-#: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
-#: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
-#: src/mimeview.c:275 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:479
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1796
+#: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:427
+#: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
+#: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1807
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/prefs_filtering.c:384
 #: src/prefs_filtering.c:1866 src/prefs_template.c:79
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
 
-#: src/account.c:1565 src/prefs_account.c:1102 src/prefs_account.c:4060
+#: src/account.c:1578 src/prefs_account.c:1101 src/prefs_account.c:4063
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protocol"
 
-#: src/account.c:1573 src/ssl_manager.c:102
+#: src/account.c:1586 src/ssl_manager.c:102
 msgid "Server"
 msgstr "Servidor"
 
@@ -156,12 +156,12 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:990 src/ldaputil.c:326 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:884
+#: src/action.c:990 src/ldaputil.c:324 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:884
 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1805
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1809
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1820
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1823 src/privacy.c:62
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1821
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1825
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1836
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1839 src/privacy.c:62
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Error desconegut"
 
@@ -227,7 +227,7 @@ msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
 msgstr ""
 "No es pot moure la carpeta en si mateixa o en una de les seves subcarpetes."
 
-#: src/addr_compl.c:685 src/addressbook.c:4873
+#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4947
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
 msgid "Group"
 msgstr "Grup"
@@ -300,9 +300,9 @@ msgstr ""
 "Realment vols reemplaçar tots els noms de l' atribut\n"
 "amb el valor per defecte?"
 
-#: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
-#: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:272
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1182 src/prefs_actions.c:1090
+#: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:466
+#: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:272
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1186 src/prefs_actions.c:1090
 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1119
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Esborrar"
@@ -373,11 +373,11 @@ msgstr "Adreça"
 msgid "Address book path"
 msgstr "Ruta del llibre d'adreces"
 
-#: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1433 src/addressbook.c:1486
+#: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1438 src/addressbook.c:1491
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Esborrar la/les adreça/es"
 
-#: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1487
+#: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1492
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Esborrar realment la/les adreça/es?"
 
@@ -385,7 +385,7 @@ msgstr "Esborrar realment la/les adreça/es?"
 msgid "Delete address"
 msgstr "Esborrar adreça"
 
-#: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1434
+#: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1439
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Aquesta adreça és només de lectura i no es pot esborrar."
 
@@ -397,8 +397,8 @@ msgstr "Afegir al llibre d'adreces"
 msgid "Contact"
 msgstr "Contacte"
 
-#: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1055
-#: src/editaddress.c:1130 src/editgroup.c:290
+#: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1057
+#: src/editaddress.c:1132 src/editgroup.c:290
 msgid "Remarks"
 msgstr "Notes"
 
@@ -406,17 +406,7 @@ msgstr "Notes"
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Seleccionar la carpeta del llibre d'adreces"
 
-#: src/addressadd.c:485 src/editaddress.c:1582 src/headerview.c:280
-#: src/textview.c:2042
-#, c-format
-msgid ""
-"Failed to save image: \n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Error al desar l'imatge: \n"
-"%s"
-
-#: src/addressadd.c:535 src/addressbook.c:3209 src/addressbook.c:3260
+#: src/addressadd.c:535 src/addressbook.c:3217 src/addressbook.c:3268
 msgid "Add address(es)"
 msgstr "Afegir adreça/es"
 
@@ -424,262 +414,263 @@ msgstr "Afegir adreça/es"
 msgid "Can't add the specified address"
 msgstr "No s'ha pogut afegir l'adreça especificada"
 
-#: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4861 src/editaddress.c:1052
-#: src/editaddress.c:1113 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:518
-#: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:763
+#: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4935 src/editaddress.c:1054
+#: src/editaddress.c:1115 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
+#: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
 msgid "Email Address"
 msgstr "Adreça de Correu"
 
-#: src/addressbook.c:402
+#: src/addressbook.c:405
 msgid "_Book"
 msgstr "Lli_bre"
 
-#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
-#: src/addressbook.c:479 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:506
-#: src/messageview.c:210 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:80
+#: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
+#: src/addressbook.c:482 src/compose.c:587 src/mainwindow.c:512
+#: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Editar"
 
-#: src/addressbook.c:404 src/compose.c:586 src/mainwindow.c:509
-#: src/messageview.c:213
+#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:592 src/mainwindow.c:515
+#: src/messageview.c:212
 msgid "_Tools"
 msgstr "E_ines"
 
-#: src/addressbook.c:405 src/compose.c:587 src/mainwindow.c:511
-#: src/messageview.c:214
+#: src/addressbook.c:408 src/compose.c:593 src/mainwindow.c:517
+#: src/messageview.c:213
 msgid "_Help"
 msgstr "A_juda"
 
-#: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
+#: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:468
 msgid "New _Book"
 msgstr "Nou Lli_bre"
 
-#: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
+#: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:469
 msgid "New _Folder"
 msgstr "Nova _Carpeta"
 
-#: src/addressbook.c:410
+#: src/addressbook.c:413
 msgid "New _vCard"
 msgstr "Nova _vCard"
 
-#: src/addressbook.c:414
+#: src/addressbook.c:417
 msgid "New _JPilot"
 msgstr "Nou _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:417
+#: src/addressbook.c:420
 msgid "New LDAP _Server"
 msgstr "Nou _servidor LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:421
+#: src/addressbook.c:424
 msgid "_Edit book"
 msgstr "_Editar Llibre"
 
-#: src/addressbook.c:422
+#: src/addressbook.c:425
 msgid "_Delete book"
 msgstr "_Esborrar llibre"
 
-#: src/addressbook.c:424 src/compose.c:598
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:83
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:607
+#: src/addressbook.c:427 src/compose.c:604
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
 msgid "_Save"
 msgstr "De_sar"
 
-#: src/addressbook.c:425 src/compose.c:602 src/messageview.c:223
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:86
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:605
+#: src/addressbook.c:428 src/compose.c:608 src/messageview.c:222
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
 msgid "_Close"
 msgstr "Tan_car"
 
-#: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:227
+#: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:480 src/messageview.c:226
 msgid "_Select all"
 msgstr "_Seleccionar-ho tot"
 
-#: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
+#: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:472 src/addressbook.c:488
 msgid "C_ut"
 msgstr "T_allar"
 
-#: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
-#: src/compose.c:610 src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:226
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:94
+#: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
+#: src/compose.c:616 src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:225
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Copiar"
 
-#: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
-#: src/compose.c:611 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
+#: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
+#: src/compose.c:617 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Enganxar"
 
-#: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
+#: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:485
 msgid "New _Address"
 msgstr "Nova _Adreça"
 
-#: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
+#: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
 msgid "New _Group"
 msgstr "Nou _Grup"
 
-#: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
+#: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:492
 msgid "_Mail To"
 msgstr "_Correu per"
 
-#: src/addressbook.c:444
+#: src/addressbook.c:447
 msgid "Import _LDIF file..."
 msgstr "Importar fitxer _LDIF..."
 
-#: src/addressbook.c:445
+#: src/addressbook.c:448
 msgid "Import M_utt file..."
 msgstr "Importar fitxer M_utt..."
 
-#: src/addressbook.c:446
+#: src/addressbook.c:449
 msgid "Import _Pine file..."
 msgstr "Importar fitxer _Pine..."
 
-#: src/addressbook.c:448
+#: src/addressbook.c:451
 msgid "Export _HTML..."
 msgstr "Exportar _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:449
+#: src/addressbook.c:452
 msgid "Export LDI_F..."
 msgstr "Exportar LDI_F..."
 
-#: src/addressbook.c:451
+#: src/addressbook.c:454
 msgid "Find duplicates..."
 msgstr "Buscar duplicats..."
 
-#: src/addressbook.c:452
+#: src/addressbook.c:455
 msgid "Edit custom attributes..."
 msgstr "Editar atributs personalitzats..."
 
-#: src/addressbook.c:455 src/compose.c:690 src/mainwindow.c:803
-#: src/messageview.c:339
+#: src/addressbook.c:458 src/compose.c:696 src/mainwindow.c:813
+#: src/messageview.c:338
 msgid "_About"
 msgstr "Qu_ant a"
 
-#: src/addressbook.c:491
+#: src/addressbook.c:494
 msgid "_Browse Entry"
 msgstr "_Cerca Entrada"
 
-#: src/addressbook.c:504 src/crash.c:457 src/crash.c:476 src/importldif.c:115
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:251 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:168 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
+#: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:251 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:139
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:683
 #: src/prefs_themes.c:715 src/prefs_themes.c:716
 msgid "Unknown"
 msgstr "Desconegut"
 
-#: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
+#: src/addressbook.c:514 src/addressbook.c:533 src/importldif.c:121
 msgid "Success"
 msgstr "Correcte"
 
-#: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
+#: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:122
 msgid "Bad arguments"
 msgstr "Arguments incorrectes"
 
-#: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
+#: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:123
 msgid "File not specified"
 msgstr "No s'ha especificat l' arxiu"
 
-#: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
+#: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:124
 msgid "Error opening file"
 msgstr "Error obrint l'arxiu"
 
-#: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:125
 msgid "Error reading file"
 msgstr "Error llegint l'arxiu"
 
-#: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:126
 msgid "End of file encountered"
 msgstr "S'ha trobat el final de l'arxiu"
 
-#: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
+#: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:127
 msgid "Error allocating memory"
 msgstr "Error reservant memòria"
 
-#: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
+#: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:128
 msgid "Bad file format"
 msgstr "Format d'arxiu erroni"
 
-#: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
+#: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:129
 msgid "Error writing to file"
 msgstr "Error escrivint en l'arxiu"
 
-#: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
+#: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:130
 msgid "Error opening directory"
 msgstr "Error obrint el directori"
 
-#: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
+#: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:131
 msgid "No path specified"
 msgstr "No s'ha especificat cap ruta"
 
-#: src/addressbook.c:531
+#: src/addressbook.c:534
 msgid "Error connecting to LDAP server"
 msgstr "Error connectant al servidor LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:532
+#: src/addressbook.c:535
 msgid "Error initializing LDAP"
 msgstr "Error inicializant LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:533
+#: src/addressbook.c:536
 msgid "Error binding to LDAP server"
 msgstr "Error enllaçant amb el servidor LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:534
+#: src/addressbook.c:537
 msgid "Error searching LDAP database"
 msgstr "Error buscant a la base de dades LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:535
+#: src/addressbook.c:538
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
 msgstr "Fora de temps a la operació LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:536
+#: src/addressbook.c:539
 msgid "Error in LDAP search criteria"
 msgstr "Error en el criteri de búsqueda LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:537
+#: src/addressbook.c:540
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
 msgstr "No s'ha trobat entrades LDAP per al criteri de búsqueda"
 
-#: src/addressbook.c:538
+#: src/addressbook.c:541
 msgid "LDAP search terminated on request"
 msgstr "S'ha sol·licitat concloure la búsqueda LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:539
+#: src/addressbook.c:542
 msgid "Error starting TLS connection"
 msgstr "Error iniciant la connexió TLS"
 
-#: src/addressbook.c:540
+#: src/addressbook.c:543
 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
 msgstr "Nom distingit (dn) no informat"
 
-#: src/addressbook.c:541
+#: src/addressbook.c:544
 msgid "Missing required information"
 msgstr "Informació requerida no s'ha informat"
 
-#: src/addressbook.c:542
+#: src/addressbook.c:545
 msgid "Another contact exists with that key"
 msgstr "Existeix un altre contacte amb aquesta clau"
 
-#: src/addressbook.c:543
+#: src/addressbook.c:546
 msgid "Strong(er) authentication required"
 msgstr "Es requereix una autentificació més forta"
 
-#: src/addressbook.c:910
+#: src/addressbook.c:913
 msgid "Sources"
 msgstr "Fonts"
 
-#: src/addressbook.c:914 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:475
+#: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
 #: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2142
 msgid "Address book"
 msgstr "Llibre d'adreces"
 
-#: src/addressbook.c:1109
-msgid "Lookup name:"
-msgstr "Nom de búsqueda:"
+#: src/addressbook.c:1112 src/editldap.c:779
+msgid "Search"
+msgstr "Cercar"
 
-#: src/addressbook.c:1478
+#: src/addressbook.c:1483
 msgid "Delete group"
 msgstr "Esborrar grup"
 
-#: src/addressbook.c:1479
+#: src/addressbook.c:1484
 msgid ""
 "Really delete the group(s)?\n"
 "The addresses it contains will not be lost."
@@ -687,27 +678,27 @@ msgstr ""
 "Realment vols esborrar el/s grup/s?\n"
 "Les adreces que conté/contenen es perdran."
 
-#: src/addressbook.c:2190
+#: src/addressbook.c:2195
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr ""
 "No es pot enganxar. El llibre d'adreces de destinació és només de lectura."
 
-#: src/addressbook.c:2200
+#: src/addressbook.c:2205
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "No es pot enganxar dins d'un grup d'adreces."
 
-#: src/addressbook.c:2906
+#: src/addressbook.c:2914
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
 msgstr "Vols esborrar els resultats de la búsqueda i adreces en `%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2909 src/addressbook.c:2935 src/addressbook.c:2942
+#: src/addressbook.c:2917 src/addressbook.c:2943 src/addressbook.c:2950
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:329 src/prefs_filtering_action.c:177
 #: src/toolbar.c:415
 msgid "Delete"
 msgstr "Esborrar"
 
-#: src/addressbook.c:2918
+#: src/addressbook.c:2926
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
@@ -716,21 +707,22 @@ msgstr ""
 "Vols esborrar '%s' ? Si només esborras la carpeta, les adreces que conté es "
 "mouran a la carpeta mare."
 
-#: src/addressbook.c:2921 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:206
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:333 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:157
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1968
+#: src/addressbook.c:2929 src/imap_gtk.c:362 src/mh_gtk.c:205
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1984
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Esborrar carpeta"
 
-#: src/addressbook.c:2922
-msgid "+Delete _folder only"
+#: src/addressbook.c:2930
+#, fuzzy
+msgid "Delete _folder only"
 msgstr "+Esborrar només la _carpeta"
 
-#: src/addressbook.c:2922
+#: src/addressbook.c:2930
 msgid "Delete folder and _addresses"
 msgstr "Esborrar la carpeta i les _adreces"
 
-#: src/addressbook.c:2933
+#: src/addressbook.c:2941
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -739,7 +731,7 @@ msgstr ""
 "Vols esborrar '%s'?\n"
 "Les adreces que conté no es perdran."
 
-#: src/addressbook.c:2940
+#: src/addressbook.c:2948
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -748,28 +740,28 @@ msgstr ""
 "Vols esborrar '%s'?\n"
 "Les adreces que conté es perdran."
 
-#: src/addressbook.c:3054
+#: src/addressbook.c:3062
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr " Buscar '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:3192 src/addressbook.c:3241
+#: src/addressbook.c:3200 src/addressbook.c:3249
 msgid "New Contacts"
 msgstr "Nous Contactes"
 
-#: src/addressbook.c:4022
+#: src/addressbook.c:4088
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Nou usuari, no s'ha pogut desar l'arxiu d'índex."
 
-#: src/addressbook.c:4026
+#: src/addressbook.c:4092
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Nou usuari, no s'han pogut desar els arxius d'adreces"
 
-#: src/addressbook.c:4036
+#: src/addressbook.c:4102
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Agenda antiga d'adreces convertida amb èxit"
 
-#: src/addressbook.c:4041
+#: src/addressbook.c:4107
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -777,7 +769,7 @@ msgstr ""
 "L'antiga agenda d'adreces convertida,\n"
 "no s'ha pogut desar el nou arxiu índex."
 
-#: src/addressbook.c:4054
+#: src/addressbook.c:4120
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -785,7 +777,7 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga,\n"
 "pero s'han creat nous arxius d'adreces buits."
 
-#: src/addressbook.c:4060
+#: src/addressbook.c:4126
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -793,7 +785,7 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut convertir l'agenda d'adrecess,\n"
 "No s'ha pogut desar el nou arxiu índex."
 
-#: src/addressbook.c:4065
+#: src/addressbook.c:4131
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -801,53 +793,53 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga\n"
 "i no s'han pogut crear els arxius per la nova."
 
-#: src/addressbook.c:4072 src/addressbook.c:4078
+#: src/addressbook.c:4138 src/addressbook.c:4144
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Error en la conversió de l'agenda"
 
-#: src/addressbook.c:4192
+#: src/addressbook.c:4258
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Error en l'agenda"
 
-#: src/addressbook.c:4193
+#: src/addressbook.c:4259
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "No s'ha pogut llegir l'índex d'adreces"
 
-#: src/addressbook.c:4524
+#: src/addressbook.c:4590
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "Buscant..."
 
-#: src/addressbook.c:4825
+#: src/addressbook.c:4899
 msgid "Interface"
 msgstr "Interficie"
 
-#: src/addressbook.c:4837 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:372
-#: src/expldifdlg.c:389 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:658
+#: src/addressbook.c:4911 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
+#: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
 msgid "Address Book"
 msgstr "Agenda d'adreces"
 
-#: src/addressbook.c:4849
+#: src/addressbook.c:4923
 msgid "Person"
 msgstr "Persona"
 
-#: src/addressbook.c:4885 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:345
-#: src/folderview.c:433 src/prefs_account.c:2769 src/prefs_folder_column.c:78
+#: src/addressbook.c:4959 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:345
+#: src/folderview.c:433 src/prefs_account.c:2771 src/prefs_folder_column.c:78
 msgid "Folder"
 msgstr "Carpeta"
 
-#: src/addressbook.c:4897
+#: src/addressbook.c:4971
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:4909 src/addressbook.c:4921
+#: src/addressbook.c:4983 src/addressbook.c:4995
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:4933
+#: src/addressbook.c:5007
 msgid "LDAP servers"
 msgstr "Servidors LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:4945
+#: src/addressbook.c:5019
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "Petició LDAP"
 
@@ -859,86 +851,86 @@ msgstr "Petició LDAP"
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:675
-#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1619 src/prefs_matcher.c:1626
-#: src/prefs_matcher.c:1634 src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:2524
-#: src/prefs_matcher.c:2528
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:442
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:489
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:612 src/prefs_matcher.c:675
+#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1618 src/prefs_matcher.c:1625
+#: src/prefs_matcher.c:1633 src/prefs_matcher.c:1635 src/prefs_matcher.c:2519
+#: src/prefs_matcher.c:2523
 msgid "Any"
 msgstr "Qualsevol"
 
-#: src/addrgather.c:172
+#: src/addrgather.c:173
 msgid "Please specify name for address book."
 msgstr "Especifiqueu el nom de l'agenda, si us plau."
 
-#: src/addrgather.c:179
+#: src/addrgather.c:180
 msgid "No available address book."
 msgstr "No hi ha cap llibre d'adreces disponible."
 
-#: src/addrgather.c:200
+#: src/addrgather.c:201
 msgid "Please select the mail headers to search."
 msgstr "Seleccioneu les capçaleres a buscar si us plau."
 
-#: src/addrgather.c:207
+#: src/addrgather.c:208
 msgid "Collecting addresses..."
 msgstr "Recopilant adreces..."
 
-#: src/addrgather.c:247
+#: src/addrgather.c:248
 msgid "address added by claws-mail"
 msgstr "adreça afegida per claws-mail"
 
-#: src/addrgather.c:275
+#: src/addrgather.c:276
 msgid "Addresses collected successfully."
 msgstr "Adreces recopilades amb èxit."
 
-#: src/addrgather.c:357
+#: src/addrgather.c:351
 msgid "Current folder:"
 msgstr "Carpeta actual:"
 
-#: src/addrgather.c:368
+#: src/addrgather.c:362
 msgid "Address book name:"
 msgstr "Nom de l'agenda d'adreces:"
 
-#: src/addrgather.c:395
+#: src/addrgather.c:389
 msgid "Address book folder size:"
 msgstr "Tamany de la carpeta de l'agenda d'adresses:"
 
-#: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
+#: src/addrgather.c:393 src/addrgather.c:403
 msgid ""
 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
 msgstr "Número màxim d'entrades per carpeta dins de la nova agenda creada"
 
-#: src/addrgather.c:413
+#: src/addrgather.c:407
 msgid "Process these mail header fields"
 msgstr "Processar les següents capçaleres"
 
-#: src/addrgather.c:432
+#: src/addrgather.c:426
 msgid "Include subfolders"
 msgstr "Incloure subcarpetes"
 
-#: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1425
+#: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1425
 msgid "Header Name"
 msgstr "Nom de capçalera"
 
-#: src/addrgather.c:457
+#: src/addrgather.c:451
 msgid "Address Count"
 msgstr "Comptador d'adreces"
 
-#: src/addrgather.c:567
+#: src/addrgather.c:561
 msgid "Header Fields"
 msgstr "Camps de capçalera"
 
-#: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:659 src/expldifdlg.c:723
-#: src/importldif.c:1023
+#: src/addrgather.c:562 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
+#: src/importldif.c:1022
 msgid "Finish"
 msgstr "Finalitzar"
 
-#: src/addrgather.c:626
+#: src/addrgather.c:620
 msgid "Collect email addresses from selected messages"
 msgstr "Recopilar adreces de correu dels missatges seleccionats"
 
-#: src/addrgather.c:630
+#: src/addrgather.c:624
 msgid "Collect email addresses from folder"
 msgstr "Recopilar adreces de correu de la carpeta"
 
@@ -966,20 +958,19 @@ msgstr "Modificació d'adreça/es"
 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
 msgstr "Modificació fallida. Canvis no escrits al directori."
 
-#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9402
+#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9465
 msgid "Notice"
 msgstr "Notificació"
 
-#: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5673 src/compose.c:6196
-#: src/compose.c:11779 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
-#: src/messageview.c:855 src/messageview.c:868
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:732 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
-#: src/summaryview.c:4871
+#: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5683 src/compose.c:6206
+#: src/compose.c:11900 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
+#: src/messageview.c:854 src/messageview.c:867 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:746
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4892
 msgid "Warning"
 msgstr "Avís"
 
-#: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5615 src/inc.c:669
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:270
+#: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5624 src/inc.c:670
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:276
 msgid "Error"
 msgstr "Error"
 
@@ -991,10 +982,6 @@ msgstr "_Veure la traça"
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "Mostrar aquest missatge la propera vegada"
 
-#: src/avatars.c:102
-msgid "Failed to register avatars internal rendering hook"
-msgstr "Ha fallat el registre intern de renderització de l'avatar"
-
 #: src/browseldap.c:218
 msgid "Browse Directory Entry"
 msgstr "Veure entrada del directori"
@@ -1015,68 +1002,68 @@ msgstr "Nom LDAP"
 msgid "Attribute Value"
 msgstr "Valor de l'atribut"
 
-#: src/common/plugin.c:65
+#: src/common/plugin.c:64
 msgid "Nothing"
 msgstr "Res"
 
-#: src/common/plugin.c:66
+#: src/common/plugin.c:65
 msgid "a viewer"
 msgstr "un visor"
 
-#: src/common/plugin.c:67
+#: src/common/plugin.c:66
 msgid "a MIME parser"
 msgstr "un parsejador MIME"
 
-#: src/common/plugin.c:68
+#: src/common/plugin.c:67
 msgid "folders"
 msgstr "carpetes"
 
-#: src/common/plugin.c:69
+#: src/common/plugin.c:68
 msgid "filtering"
 msgstr "filtrant"
 
-#: src/common/plugin.c:70
+#: src/common/plugin.c:69
 msgid "a privacy interface"
 msgstr "una interfície de privacitat"
 
-#: src/common/plugin.c:71
+#: src/common/plugin.c:70
 msgid "a notifier"
 msgstr "un notificador"
 
-#: src/common/plugin.c:72
+#: src/common/plugin.c:71
 msgid "an utility"
 msgstr "una utilitat"
 
-#: src/common/plugin.c:73
+#: src/common/plugin.c:72
 msgid "things"
 msgstr "coses"
 
-#: src/common/plugin.c:334
+#: src/common/plugin.c:333
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
 msgstr ""
 "Aquest mòdul proporciona %s (%s), que ja és proporcionat per el mòdul %s."
 
-#: src/common/plugin.c:436
+#: src/common/plugin.c:437
 msgid "Plugin already loaded"
 msgstr "Connector ja carregat"
 
-#: src/common/plugin.c:447
+#: src/common/plugin.c:448
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
 msgstr "Error en petició de memòria per al plug-in"
 
-#: src/common/plugin.c:481
+#: src/common/plugin.c:485
 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
 msgstr ""
 "Aquest mòdul no està llicenciat sota la GPL v3 ni cap llicència compatible "
 "posterior."
 
-#: src/common/plugin.c:490
+#: src/common/plugin.c:494
 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
 msgstr "Aquest mòdul es per Claws Mail GTK1."
 
-#: src/common/plugin.c:772
+#: src/common/plugin.c:788
 #, c-format
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
@@ -1085,7 +1072,7 @@ msgstr ""
 "La vostra versió de Claws Mail és més nova que la versió amb la que el mòdul "
 "'%s' fou linkat."
 
-#: src/common/plugin.c:775
+#: src/common/plugin.c:791
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
 "with."
@@ -1093,16 +1080,16 @@ msgstr ""
 "La vostra versió de Claws Mail és més nova que la versió amb la que el mòdul "
 "fou linkat."
 
-#: src/common/plugin.c:784
+#: src/common/plugin.c:800
 #, c-format
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
 msgstr "La vostra versió de Claws Mail és massa antiga per al mòdul '%s'."
 
-#: src/common/plugin.c:786
+#: src/common/plugin.c:802
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
 msgstr "La vostra versió de Claws Mail és massa antiga per al mòdul."
 
-#: src/common/session.c:183 src/imap.c:1189
+#: src/common/session.c:183 src/imap.c:1208
 msgid "SSL handshake failed\n"
 msgstr "Negociació SSL fallida\n"
 
@@ -1135,40 +1122,30 @@ msgstr "El missatge és massa gran (Tamany màxim %s)\n"
 msgid "couldn't start TLS session\n"
 msgstr "no es pot iniciar la sessió TLS\n"
 
-#: src/common/socket.c:573
+#: src/common/socket.c:569
 msgid "Socket IO timeout.\n"
 msgstr "Temps d'espera excedit per Socket E/S.\n"
 
-#: src/common/socket.c:602
+#: src/common/socket.c:598
 msgid "Connection timed out.\n"
 msgstr "La connexió ha excedit el temps d'espera.\n"
 
-#: src/common/socket.c:630
-#, c-format
-msgid "%s: host lookup timed out.\n"
-msgstr "%s: la cerca de l'amfitrió a superat el temps d'espera\n"
-
-#: src/common/socket.c:643
-#, c-format
-msgid "%s: unknown host.\n"
-msgstr "%s amfitrió desconegut.\n"
-
-#: src/common/socket.c:831
+#: src/common/socket.c:732
 #, c-format
 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
 msgstr "%s:%d: Connexió fallida (%s).\n"
 
-#: src/common/socket.c:1071
+#: src/common/socket.c:972
 #, c-format
 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
 msgstr "%s:%d: amfitrió desconegut.\n"
 
-#: src/common/socket.c:1166
+#: src/common/socket.c:1064
 #, c-format
 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
 msgstr "%s:%s: la cerca de l'amfitrió ha fallat (%s).\n"
 
-#: src/common/socket.c:1515
+#: src/common/socket.c:1368
 #, c-format
 msgid "write on fd%d: %s\n"
 msgstr "escrit a fd%d: %s\n"
@@ -1254,585 +1231,585 @@ msgstr "El fitxer del certificat P12 %s no s'ha trobat (%s)\n"
 msgid "<not in certificate>"
 msgstr "<no en el certificat>"
 
-#: src/common/string_match.c:83
+#: src/common/string_match.c:81
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
 msgstr "(Assumpte buit per Exp.reg.)"
 
-#: src/common/utils.c:355
+#: src/common/utils.c:257
 #, c-format
 msgid "%dB"
 msgstr "%d B"
 
-#: src/common/utils.c:356
+#: src/common/utils.c:258
 #, c-format
 msgid "%d.%02dKB"
 msgstr "%d.%02dKB"
 
-#: src/common/utils.c:357
+#: src/common/utils.c:259
 #, c-format
 msgid "%d.%02dMB"
 msgstr "%d.%02dMB"
 
-#: src/common/utils.c:358
+#: src/common/utils.c:260
 #, c-format
 msgid "%.2fGB"
 msgstr "%.2fGB"
 
-#: src/common/utils.c:4971
+#: src/common/utils.c:4806
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Sunday"
 msgstr "Diumenge"
 
-#: src/common/utils.c:4972
+#: src/common/utils.c:4807
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Monday"
 msgstr "Dilluns"
 
-#: src/common/utils.c:4973
+#: src/common/utils.c:4808
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Tuesday"
 msgstr "Dimarts"
 
-#: src/common/utils.c:4974
+#: src/common/utils.c:4809
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Wednesday"
 msgstr "Dimecres"
 
-#: src/common/utils.c:4975
+#: src/common/utils.c:4810
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Thursday"
 msgstr "Dijous"
 
-#: src/common/utils.c:4976
+#: src/common/utils.c:4811
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Friday"
 msgstr "Divendres"
 
-#: src/common/utils.c:4977
+#: src/common/utils.c:4812
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Saturday"
 msgstr "Dissabte"
 
-#: src/common/utils.c:4979
+#: src/common/utils.c:4814
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "January"
 msgstr "Gener"
 
-#: src/common/utils.c:4980
+#: src/common/utils.c:4815
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "February"
 msgstr "Febrer"
 
-#: src/common/utils.c:4981
+#: src/common/utils.c:4816
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "March"
 msgstr "Març"
 
-#: src/common/utils.c:4982
+#: src/common/utils.c:4817
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "April"
 msgstr "Abril"
 
-#: src/common/utils.c:4983
+#: src/common/utils.c:4818
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "May"
 msgstr "Maig"
 
-#: src/common/utils.c:4984
+#: src/common/utils.c:4819
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "June"
 msgstr "Juny"
 
-#: src/common/utils.c:4985
+#: src/common/utils.c:4820
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "July"
 msgstr "Juliol"
 
-#: src/common/utils.c:4986
+#: src/common/utils.c:4821
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "August"
 msgstr "Agost"
 
-#: src/common/utils.c:4987
+#: src/common/utils.c:4822
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "September"
 msgstr "Setembre"
 
-#: src/common/utils.c:4988
+#: src/common/utils.c:4823
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "October"
 msgstr "Octubre"
 
-#: src/common/utils.c:4989
+#: src/common/utils.c:4824
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "November"
 msgstr "Novembre"
 
-#: src/common/utils.c:4990
+#: src/common/utils.c:4825
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "December"
 msgstr "Desembre"
 
-#: src/common/utils.c:4992
+#: src/common/utils.c:4827
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Sun"
 msgstr "Dm"
 
-#: src/common/utils.c:4993
+#: src/common/utils.c:4828
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Mon"
 msgstr "Dl"
 
-#: src/common/utils.c:4994
+#: src/common/utils.c:4829
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Tue"
 msgstr "Dm"
 
-#: src/common/utils.c:4995
+#: src/common/utils.c:4830
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Wed"
 msgstr "Dx"
 
-#: src/common/utils.c:4996
+#: src/common/utils.c:4831
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Thu"
 msgstr "Dj"
 
-#: src/common/utils.c:4997
+#: src/common/utils.c:4832
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Fri"
 msgstr "Dv"
 
-#: src/common/utils.c:4998
+#: src/common/utils.c:4833
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Sat"
 msgstr "Ds"
 
-#: src/common/utils.c:5000
+#: src/common/utils.c:4835
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Jan"
 msgstr "Gen"
 
-#: src/common/utils.c:5001
+#: src/common/utils.c:4836
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Feb"
 msgstr "Feb"
 
-#: src/common/utils.c:5002
+#: src/common/utils.c:4837
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Mar"
 msgstr "Mar"
 
-#: src/common/utils.c:5003
+#: src/common/utils.c:4838
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Apr"
 msgstr "Abr"
 
-#: src/common/utils.c:5004
+#: src/common/utils.c:4839
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "May"
 msgstr "Mai"
 
-#: src/common/utils.c:5005
+#: src/common/utils.c:4840
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Jun"
 msgstr "Jun"
 
-#: src/common/utils.c:5006
+#: src/common/utils.c:4841
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Jul"
 msgstr "Jul"
 
-#: src/common/utils.c:5007
+#: src/common/utils.c:4842
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Aug"
 msgstr "Ago"
 
-#: src/common/utils.c:5008
+#: src/common/utils.c:4843
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Sep"
 msgstr "Set"
 
-#: src/common/utils.c:5009
+#: src/common/utils.c:4844
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Oct"
 msgstr "Oct"
 
-#: src/common/utils.c:5010
+#: src/common/utils.c:4845
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Nov"
 msgstr "Nov"
 
-#: src/common/utils.c:5011
+#: src/common/utils.c:4846
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Dec"
 msgstr "Des"
 
-#: src/common/utils.c:5022
+#: src/common/utils.c:4857
 msgctxt "For use by strftime (morning)"
 msgid "AM"
 msgstr "AM"
 
-#: src/common/utils.c:5023
+#: src/common/utils.c:4858
 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
 msgid "PM"
 msgstr "PM"
 
-#: src/common/utils.c:5024
+#: src/common/utils.c:4859
 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
 msgid "am"
 msgstr "am"
 
-#: src/common/utils.c:5025
+#: src/common/utils.c:4860
 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
 msgid "pm"
 msgstr "pm"
 
-#: src/compose.c:570
+#: src/compose.c:576
 msgid "_Add..."
 msgstr "_Afegir..."
 
-#: src/compose.c:571 src/mh_gtk.c:369 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:302
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:320
+#: src/compose.c:577 src/mh_gtk.c:368 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:318
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Esborrar"
 
-#: src/compose.c:573 src/folderview.c:241
+#: src/compose.c:579 src/folderview.c:241
 msgid "_Properties..."
 msgstr "_Propietats..."
 
-#: src/compose.c:580 src/mainwindow.c:508 src/messageview.c:212
+#: src/compose.c:586 src/mainwindow.c:514 src/messageview.c:211
 msgid "_Message"
 msgstr "_Missatge"
 
-#: src/compose.c:583
+#: src/compose.c:589
 msgid "_Spelling"
 msgstr "_Ortografia"
 
-#: src/compose.c:585 src/compose.c:652
+#: src/compose.c:591 src/compose.c:658
 msgid "_Options"
 msgstr "_Opcions"
 
-#: src/compose.c:589
+#: src/compose.c:595
 msgid "S_end"
 msgstr "_Enviar"
 
-#: src/compose.c:590
+#: src/compose.c:596
 msgid "Send _later"
 msgstr "Enviar _després"
 
-#: src/compose.c:593
+#: src/compose.c:599
 msgid "_Attach file"
 msgstr "_Adjuntar arxiu"
 
-#: src/compose.c:594
+#: src/compose.c:600
 msgid "_Insert file"
 msgstr "_Insertar arxiu"
 
-#: src/compose.c:595
+#: src/compose.c:601
 msgid "Insert si_gnature"
 msgstr "Insertar si_gnatura"
 
-#: src/compose.c:596
+#: src/compose.c:602
 msgid "_Replace signature"
 msgstr "_Reemplaçar signatura"
 
-#: src/compose.c:600
+#: src/compose.c:606
 msgid "_Print"
 msgstr "Im_primir"
 
-#: src/compose.c:605 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:89
+#: src/compose.c:611 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Desfer"
 
-#: src/compose.c:606 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:90
+#: src/compose.c:612 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
 msgid "_Redo"
 msgstr "_refer"
 
-#: src/compose.c:609 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:93
+#: src/compose.c:615 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
 msgid "Cu_t"
 msgstr "_Tallar"
 
-#: src/compose.c:613
+#: src/compose.c:619
 msgid "_Special paste"
 msgstr "Enganxat e_special"
 
-#: src/compose.c:614
+#: src/compose.c:620
 msgid "As _quotation"
 msgstr "Com a _citació"
 
-#: src/compose.c:615
+#: src/compose.c:621
 msgid "_Wrapped"
 msgstr "_A_justar"
 
-#: src/compose.c:616
+#: src/compose.c:622
 msgid "_Unwrapped"
 msgstr "_Desa_justar"
 
-#: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:541
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
+#: src/compose.c:624 src/mainwindow.c:547
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
 msgid "Select _all"
 msgstr "Seleccion_ar tot"
 
-#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:626
 msgid "A_dvanced"
 msgstr "Avança_des"
 
-#: src/compose.c:621
+#: src/compose.c:627
 msgid "Move a character backward"
 msgstr "Anar al caràcter anterior"
 
-#: src/compose.c:622
+#: src/compose.c:628
 msgid "Move a character forward"
 msgstr "Anar al caràcter següent"
 
-#: src/compose.c:623
+#: src/compose.c:629
 msgid "Move a word backward"
 msgstr "Anar a la paraula anterior"
 
-#: src/compose.c:624
+#: src/compose.c:630
 msgid "Move a word forward"
 msgstr "Anar a la paraula següent"
 
-#: src/compose.c:625
+#: src/compose.c:631
 msgid "Move to beginning of line"
 msgstr "Anar a l'inici de la línia"
 
-#: src/compose.c:626
+#: src/compose.c:632
 msgid "Move to end of line"
 msgstr "Anar al final de la línia"
 
-#: src/compose.c:627
+#: src/compose.c:633
 msgid "Move to previous line"
 msgstr "Anar a la línia anterior"
 
-#: src/compose.c:628
+#: src/compose.c:634
 msgid "Move to next line"
 msgstr "Anar a la línia següent"
 
-#: src/compose.c:629
+#: src/compose.c:635
 msgid "Delete a character backward"
 msgstr "Esborrar el caràcter anterior"
 
-#: src/compose.c:630
+#: src/compose.c:636
 msgid "Delete a character forward"
 msgstr "Esborrar el caràcter següent"
 
-#: src/compose.c:631
+#: src/compose.c:637
 msgid "Delete a word backward"
 msgstr "Esborrar la paraula anterior"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:638
 msgid "Delete a word forward"
 msgstr "Esborrar la paraula següent"
 
-#: src/compose.c:633
+#: src/compose.c:639
 msgid "Delete line"
 msgstr "Esborrar línia"
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:640
 msgid "Delete to end of line"
 msgstr "Esborrar fins a final de línia"
 
-#: src/compose.c:637 src/messageview.c:229
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:100
+#: src/compose.c:643 src/messageview.c:228
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
 msgid "_Find"
 msgstr "_Buscar"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:646
 msgid "_Wrap current paragraph"
 msgstr "_Retallar paragraf actual"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:647
 msgid "Wrap all long _lines"
 msgstr "Tallar totes les _línies llargues"
 
-#: src/compose.c:643
+#: src/compose.c:649
 msgid "Edit with e_xternal editor"
 msgstr "Editar amb un editor e_xtern"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:652
 msgid "_Check all or check selection"
 msgstr "_Comprovar tot o la selecció"
 
-#: src/compose.c:647
+#: src/compose.c:653
 msgid "_Highlight all misspelled words"
 msgstr "_Ressaltar totes les faltes ortogràfiques"
 
-#: src/compose.c:648
+#: src/compose.c:654
 msgid "Check _backwards misspelled word"
 msgstr "Comprovar faltes d'ortografia cap _enrera"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:655
 msgid "_Forward to next misspelled word"
 msgstr "Avançar fins a la següent _falta d'ortografia"
 
-#: src/compose.c:657
+#: src/compose.c:663
 msgid "Reply _mode"
 msgstr "Mode de resposta"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:665
 msgid "Privacy _System"
 msgstr "_Sistema de privacitat"
 
-#: src/compose.c:664
+#: src/compose.c:670
 msgid "_Priority"
 msgstr "_Prioritat"
 
-#: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:265
+#: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:264
 msgid "Character _encoding"
 msgstr "Codificació d_e caràcters"
 
-#: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:270
+#: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:269
 msgid "Western European"
 msgstr "Europeu Occidental"
 
-#: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:271
+#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:270
 msgid "Baltic"
 msgstr "Bàltic"
 
-#: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:272
+#: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:271
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebreu"
 
-#: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:273
+#: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:272
 msgid "Arabic"
 msgstr "Àrab"
 
-#: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:681 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:273
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "Ciríl·lic "
 
-#: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:275
+#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:274
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japonès"
 
-#: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:276
+#: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:275
 msgid "Chinese"
 msgstr "Xinès"
 
-#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:277
+#: src/compose.c:684 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:276
 msgid "Korean"
 msgstr "Coreà"
 
-#: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:278
+#: src/compose.c:685 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:277
 msgid "Thai"
 msgstr "Tailandès"
 
-#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:725 src/messageview.c:314
+#: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:732 src/messageview.c:313
 msgid "_Address book"
 msgstr "_Agenda d'adreces"
 
-#: src/compose.c:684
+#: src/compose.c:690
 msgid "_Template"
 msgstr "Plan_tilla"
 
-#: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:753 src/messageview.c:335
+#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:760 src/messageview.c:334
 msgid "Actio_ns"
 msgstr "Accio_ns"
 
-#: src/compose.c:695
+#: src/compose.c:701
 msgid "Aut_o wrapping"
 msgstr "Aut_o-retallar"
 
-#: src/compose.c:696
+#: src/compose.c:702
 msgid "Auto _indent"
 msgstr "Auto _sagnat"
 
-#: src/compose.c:697
+#: src/compose.c:703
 msgid "Si_gn"
 msgstr "Si_gnar"
 
-#: src/compose.c:698
+#: src/compose.c:704
 msgid "_Encrypt"
 msgstr "_Encriptat"
 
-#: src/compose.c:699
+#: src/compose.c:705
 msgid "_Request Return Receipt"
 msgstr "Sollicitar justificant de _recepció"
 
-#: src/compose.c:700
+#: src/compose.c:706
 msgid "Remo_ve references"
 msgstr "Esb_orrar referències"
 
-#: src/compose.c:701
+#: src/compose.c:707
 msgid "Show _ruler"
 msgstr "Mostrar gestor de _regles"
 
-#: src/compose.c:706 src/compose.c:716
+#: src/compose.c:712 src/compose.c:722
 msgid "_Normal"
 msgstr "_Normal"
 
-#: src/compose.c:707 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:303
+#: src/compose.c:713 src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:302
 msgid "_All"
 msgstr "_Tothom"
 
-#: src/compose.c:708 src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:304
+#: src/compose.c:714 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:303
 msgid "_Sender"
 msgstr "_Remitent"
 
-#: src/compose.c:709
+#: src/compose.c:715
 msgid "_Mailing-list"
 msgstr "_Llista-Correu"
 
-#: src/compose.c:714
+#: src/compose.c:720
 msgid "_Highest"
 msgstr "Més _alta"
 
-#: src/compose.c:715
+#: src/compose.c:721
 msgid "Hi_gh"
 msgstr "A_lta"
 
-#: src/compose.c:717
+#: src/compose.c:723
 msgid "Lo_w"
 msgstr "Bai_xa"
 
-#: src/compose.c:718
+#: src/compose.c:724
 msgid "_Lowest"
 msgstr "Més _baixa"
 
-#: src/compose.c:723 src/mainwindow.c:868 src/messageview.c:352
+#: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:878 src/messageview.c:351
 msgid "_Automatic"
 msgstr "_Automàtic"
 
-#: src/compose.c:724 src/mainwindow.c:869 src/messageview.c:353
+#: src/compose.c:730 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:352
 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
 msgstr "ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
 
-#: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:870 src/messageview.c:354
+#: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:353
 msgid "Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:874 src/messageview.c:358
+#: src/compose.c:735 src/mainwindow.c:884 src/messageview.c:357
 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "Centreeuropeu (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:877 src/messageview.c:361
+#: src/compose.c:738 src/mainwindow.c:887 src/messageview.c:360
 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "Grec (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/compose.c:737 src/mainwindow.c:882 src/messageview.c:366
+#: src/compose.c:743 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:365
 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "Turc (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/compose.c:1066
+#: src/compose.c:1072
 msgid "New message From format error."
 msgstr "Nou error de format al 'Des de' del nou missatge."
 
-#: src/compose.c:1158
+#: src/compose.c:1164
 msgid "New message subject format error."
 msgstr "Error de format a l'assumpte' del nou missatge."
 
-#: src/compose.c:1189 src/quote_fmt.c:569
+#: src/compose.c:1195 src/quote_fmt.c:569
 #, c-format
 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
 msgstr "El cos de la plantilla \" Nou missatge\" té un error a la línia %d."
 
-#: src/compose.c:1450
+#: src/compose.c:1456
 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
 msgstr "No es por respondre. Probablement el missatge original no existeix."
 
-#: src/compose.c:1633 src/quote_fmt.c:586
+#: src/compose.c:1639 src/quote_fmt.c:586
 msgid ""
 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
 "address."
@@ -1840,12 +1817,12 @@ msgstr ""
 "El camp \"Des de\" de la plantilla \"Respondre\" conté una adreça d'email "
 "errònia "
 
-#: src/compose.c:1681 src/quote_fmt.c:589
+#: src/compose.c:1687 src/quote_fmt.c:589
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
 msgstr "El cos de la plantilla \"Respondre\" té un error a la línia %d."
 
-#: src/compose.c:1817 src/compose.c:2009 src/quote_fmt.c:606
+#: src/compose.c:1823 src/compose.c:2015 src/quote_fmt.c:606
 msgid ""
 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
 "address."
@@ -1853,56 +1830,56 @@ msgstr ""
 "El camp \"Des de\" de la plantilla \"Reenviar\" conté una adreça d'email "
 "errònia "
 
-#: src/compose.c:1877 src/quote_fmt.c:609
+#: src/compose.c:1883 src/quote_fmt.c:609
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
 msgstr "El cos de la plantilla \"Reenviar\" conté un error a la línia %d."
 
-#: src/compose.c:2051
+#: src/compose.c:2057
 msgid "Fw: multiple emails"
 msgstr "Fw: multiples emails"
 
-#: src/compose.c:2531
+#: src/compose.c:2540
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
 msgstr "El cos de la plantilla \"Redireccionar\" conté un error a la línia %d."
 
-#: src/compose.c:2598 src/gtk/headers.h:14
+#: src/compose.c:2607 src/gtk/headers.h:14
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/compose.c:2601 src/gtk/headers.h:15
+#: src/compose.c:2610 src/gtk/headers.h:15
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
-#: src/compose.c:2604 src/gtk/headers.h:12
+#: src/compose.c:2613 src/gtk/headers.h:12
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Respondre a:"
 
-#: src/compose.c:2607 src/compose.c:4929 src/compose.c:4931
+#: src/compose.c:2616 src/compose.c:4938 src/compose.c:4940
 #: src/gtk/headers.h:33
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Grups de notícies:"
 
-#: src/compose.c:2610 src/gtk/headers.h:34
+#: src/compose.c:2619 src/gtk/headers.h:34
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Enviar a:"
 
-#: src/compose.c:2613 src/gtk/headers.h:17
+#: src/compose.c:2622 src/gtk/headers.h:17
 msgid "In-Reply-To:"
 msgstr "En-Resposta-A:"
 
-#: src/compose.c:2617 src/compose.c:4926 src/compose.c:4934
+#: src/compose.c:2626 src/compose.c:4935 src/compose.c:4943
 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:433
 msgid "To:"
 msgstr "Per a:"
 
-#: src/compose.c:2826
+#: src/compose.c:2835
 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
 msgstr ""
 "No s'ha pogut adjuntar l'arxiu (conversió de joc de caràcters fallida)."
 
-#: src/compose.c:2832
+#: src/compose.c:2841
 #, c-format
 msgid ""
 "The following file has been attached: \n"
@@ -1917,16 +1894,16 @@ msgstr[1] ""
 "Els següents arxius han estat adjuntats:\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:3105
+#: src/compose.c:3114
 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
 msgstr "El \"símbol de cometa\" de la plantilla és erroni."
 
-#: src/compose.c:3596
+#: src/compose.c:3605
 #, c-format
 msgid "Could not get size of file '%s'."
 msgstr "No s'ha pogut obtenir el tamany de l'arxiu '%s'."
 
-#: src/compose.c:3607
+#: src/compose.c:3616
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
@@ -1935,56 +1912,58 @@ msgstr ""
 "Estàs a punt d'insertar un arxiu de %s al cos del missatge. Estàs segur de "
 "que ho vols continuar?"
 
-#: src/compose.c:3610
+#: src/compose.c:3619
 msgid "Are you sure?"
 msgstr "Estàs segur?"
 
-#: src/compose.c:3611 src/compose.c:11261
-msgid "+_Insert"
-msgstr "+_Insertar"
+#: src/compose.c:3620 src/compose.c:10521 src/compose.c:11382
+msgid "_Insert"
+msgstr "_Insertar"
 
-#: src/compose.c:3735
+#: src/compose.c:3744
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "L'arxiu %s es buit."
 
-#: src/compose.c:3736
+#: src/compose.c:3745
 msgid "Empty file"
 msgstr "Fitxer buit"
 
-#: src/compose.c:3737
-msgid "+_Attach anyway"
+#: src/compose.c:3746
+#, fuzzy
+msgid "_Attach anyway"
 msgstr "+_Adjuntar de totes maneres"
 
-#: src/compose.c:3746
+#: src/compose.c:3755
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "No es pot llegir %s."
 
-#: src/compose.c:3773
+#: src/compose.c:3782
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Missatge: %s"
 
-#: src/compose.c:4766 src/plugins/python/composewindowtype.c:421
+#: src/compose.c:4775 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
+#: src/plugins/python/composewindowtype.c:421
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Editat]"
 
-#: src/compose.c:4773 src/plugins/python/composewindowtype.c:424
+#: src/compose.c:4782 src/plugins/python/composewindowtype.c:424
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Composar missatge%s"
 
-#: src/compose.c:4776 src/plugins/python/composewindowtype.c:427
+#: src/compose.c:4785 src/plugins/python/composewindowtype.c:427
 #, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
 msgstr "[sense assumpte] - Composar missatge%s"
 
-#: src/compose.c:4778 src/plugins/python/composewindowtype.c:415
+#: src/compose.c:4787 src/plugins/python/composewindowtype.c:415
 msgid "Compose message"
 msgstr "Composar missatge"
 
-#: src/compose.c:4805 src/messageview.c:890
+#: src/compose.c:4814 src/messageview.c:889
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1992,53 +1971,54 @@ msgstr ""
 "No heu especificar cap compte per a enviar.\n"
 "Seleccioneu algun compte abans d'enviar."
 
-#: src/compose.c:5025 src/compose.c:5057 src/compose.c:5099
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:217 src/prefs_account.c:3270
-#: src/toolbar.c:406 src/toolbar.c:424
+#: src/compose.c:5034 src/compose.c:5066 src/compose.c:5108
+#: src/prefs_account.c:3272 src/toolbar.c:406 src/toolbar.c:424
 msgid "Send"
 msgstr "Enviar"
 
-#: src/compose.c:5026
+#: src/compose.c:5035
 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
 msgstr ""
 "L'unic destinatari és l'adreça CC per defecte. Enviar de totes maneres?"
 
-#: src/compose.c:5027 src/compose.c:5059 src/compose.c:5092 src/compose.c:5615
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:209
-msgid "+_Send"
-msgstr "+_Enviar"
+#: src/compose.c:5036 src/compose.c:5068 src/compose.c:5101 src/compose.c:5625
+#: src/folderview.c:2438 src/messageview.c:855 src/messageview.c:872
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210 src/toolbar.c:2629
+msgid "_Send"
+msgstr "_Enviar"
 
-#: src/compose.c:5058
+#: src/compose.c:5067
 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
 msgstr ""
 "L'unic destinatari és l'adreça BCC per defecte. Enviar de totes maneres?"
 
-#: src/compose.c:5075
+#: src/compose.c:5084
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "No heu especificat el destinatari."
 
-#: src/compose.c:5094 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:211
-msgid "+_Queue"
+#: src/compose.c:5103 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
+#, fuzzy
+msgid "_Queue"
 msgstr "+_Cua"
 
-#: src/compose.c:5095
+#: src/compose.c:5104
 #, c-format
 msgid "Subject is empty. %s"
 msgstr "L'assumpte es buit. %s"
 
-#: src/compose.c:5096
+#: src/compose.c:5105 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
 msgid "Send it anyway?"
 msgstr "Enviar-lo de totes maneres?"
 
-#: src/compose.c:5097
+#: src/compose.c:5106 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
 msgid "Queue it anyway?"
 msgstr "Encuar-lo de totes maneres?"
 
-#: src/compose.c:5099 src/toolbar.c:425
+#: src/compose.c:5108 src/toolbar.c:425
 msgid "Send later"
 msgstr "Enviar després"
 
-#: src/compose.c:5152 src/compose.c:9858
+#: src/compose.c:5161 src/compose.c:9985
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -2048,7 +2028,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Conversió de joc de caràcters fallida."
 
-#: src/compose.c:5155 src/compose.c:9861
+#: src/compose.c:5164 src/compose.c:9988
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -2058,7 +2038,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "No s'ha pogut obtenir la clau d'encriptament per al recipient."
 
-#: src/compose.c:5161 src/compose.c:9855
+#: src/compose.c:5170 src/compose.c:9982
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -2069,7 +2049,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Signatura fallida: %s"
 
-#: src/compose.c:5164
+#: src/compose.c:5173
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -2080,11 +2060,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:5166
+#: src/compose.c:5175
 msgid "Could not queue message for sending."
 msgstr "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar."
 
-#: src/compose.c:5181 src/compose.c:5241
+#: src/compose.c:5190 src/compose.c:5250
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -2092,7 +2072,7 @@ msgstr ""
 "El missatge està en cua però no s'ha pogut enviar.\n"
 "Useu \"Enviar missatge(s) en cua\" en la finestra principal per enviar-lo"
 
-#: src/compose.c:5237
+#: src/compose.c:5246
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -2101,7 +2081,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Useu \"Enviar missatge(s) en cua\" en la finestra principal per reenviar-lo"
 
-#: src/compose.c:5612
+#: src/compose.c:5621
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
@@ -2112,7 +2092,7 @@ msgstr ""
 "al joc de caràcters %s especificat.\n"
 "Enviar-lo com a %s?"
 
-#: src/compose.c:5669
+#: src/compose.c:5679
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -2125,100 +2105,101 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vols enviar-lo de totes maneres?"
 
-#: src/compose.c:5780
+#: src/compose.c:5790
 #, c-format
 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
 msgstr "No s'ha pogut encriptar el correu: %s"
 
-#: src/compose.c:5901
+#: src/compose.c:5911
 msgid "Encryption warning"
 msgstr "Avís d'encriptació"
 
-#: src/compose.c:5902
-msgid "+C_ontinue"
+#: src/compose.c:5912
+#, fuzzy
+msgid "C_ontinue"
 msgstr "+C_ontinuar"
 
-#: src/compose.c:5951
+#: src/compose.c:5961
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "No hi ha cap compte disponible per enviar correus!"
 
-#: src/compose.c:5960
+#: src/compose.c:5970
 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
 msgstr ""
 "El compte seleccionat no és de tipus NNTP: La publicació no es possible."
 
-#: src/compose.c:6195
+#: src/compose.c:6205
 #, c-format
 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
 msgstr "L'adjunt %s ja no existeix. Ignorar-lo?"
 
-#: src/compose.c:6196 src/mainwindow.c:650 src/toolbar.c:231
-#: src/toolbar.c:2167
+#: src/compose.c:6206 src/mainwindow.c:655 src/toolbar.c:231 src/toolbar.c:2167
 msgid "Cancel sending"
 msgstr "Cancel·lar l'enviament"
 
-#: src/compose.c:6196
+#: src/compose.c:6206
 msgid "Ignore attachment"
 msgstr "Ignorar l'adjunt"
 
-#: src/compose.c:6236
+#: src/compose.c:6246
 #, c-format
 msgid "Original %s part"
 msgstr "Part %s original"
 
-#: src/compose.c:6818
+#: src/compose.c:6824
 msgid "Add to address _book"
 msgstr "Afegir al lli_bre d'adresses"
 
-#: src/compose.c:6975
+#: src/compose.c:6985
 msgid "Delete entry contents"
 msgstr "Esborrar el contingut"
 
-#: src/compose.c:6979 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
+#: src/compose.c:6989 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
 msgstr "Useu <tab> per autocompletar desde el llibre d'adresses"
 
-#: src/compose.c:7201
+#: src/compose.c:7204
 msgid "Mime type"
 msgstr "Tipus MIME"
 
-#: src/compose.c:7207 src/mimeview.c:274 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
-#: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:445
+#: src/compose.c:7210 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
+#: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:434
+#: src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:444
 msgid "Size"
 msgstr "Tamany"
 
-#: src/compose.c:7270
+#: src/compose.c:7273
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Desar el missatge en "
 
-#: src/compose.c:7307 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:518
-#: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
-#: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1021
+#: src/compose.c:7310 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:517
+#: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
+#: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1025
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:299
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:417
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Veure"
 
-#: src/compose.c:7780
+#: src/compose.c:7783
 msgid "Hea_der"
 msgstr "Ca_pçalera"
 
-#: src/compose.c:7785
+#: src/compose.c:7788
 msgid "_Attachments"
 msgstr "_Adjunts"
 
-#: src/compose.c:7799
+#: src/compose.c:7802
 msgid "Othe_rs"
 msgstr "Alt_res"
 
-#: src/compose.c:7814
+#: src/compose.c:7817
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "Ass_umpte:"
 
-#: src/compose.c:8037
+#: src/compose.c:8041
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -2227,24 +2208,19 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut iniciar el corrector ortogràfic.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:8146
-#, c-format
-msgid "<i>%s</i>"
-msgstr "<i>%s</i>"
-
-#: src/compose.c:8176
+#: src/compose.c:8180
 msgid "_From:"
 msgstr "_De:"
 
-#: src/compose.c:8193
+#: src/compose.c:8197
 msgid "Account to use for this email"
 msgstr "Compte a usar per aquest correu electrònic"
 
-#: src/compose.c:8195
+#: src/compose.c:8199
 msgid "Sender address to be used"
 msgstr "Adreça del remitent a usar"
 
-#: src/compose.c:8361
+#: src/compose.c:8365
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
@@ -2253,68 +2229,68 @@ msgstr ""
 "El sistema de privacitat '%s' no s'ha pogut carregar. No podreu signar o "
 "encriptar aquest missatge."
 
-#: src/compose.c:8462 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1073
+#: src/compose.c:8466 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1077
 msgid "_None"
 msgstr "_Cap"
 
-#: src/compose.c:8563 src/prefs_template.c:760
+#: src/compose.c:8567 src/prefs_template.c:760
 #, c-format
 msgid "The body of the template has an error at line %d."
 msgstr "El cos de la plantilla té un error a la línia %d."
 
-#: src/compose.c:8679
+#: src/compose.c:8683
 msgid "Template From format error."
 msgstr "Error de format el 'Des de' de la plantilla."
 
-#: src/compose.c:8697
+#: src/compose.c:8701
 msgid "Template To format error."
 msgstr "Error de format en el Per a de la plantilla."
 
-#: src/compose.c:8715
+#: src/compose.c:8719
 msgid "Template Cc format error."
 msgstr "Error de format en el Cc de la plantilla."
 
-#: src/compose.c:8733
+#: src/compose.c:8737
 msgid "Template Bcc format error."
 msgstr "Error de format en el Bcc de la plantilla."
 
-#: src/compose.c:8751
+#: src/compose.c:8755
 msgid "Template Reply-To format error."
 msgstr "Hi ha un error en la plantilla de Respondre-a"
 
-#: src/compose.c:8770
+#: src/compose.c:8774
 msgid "Template subject format error."
 msgstr "Error de format en l'assumpte de la plantilla."
 
-#: src/compose.c:9039
+#: src/compose.c:9043
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Tipus MIME invàlid."
 
-#: src/compose.c:9054
+#: src/compose.c:9058
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "L'arxiu no existeix o és buit."
 
-#: src/compose.c:9128
+#: src/compose.c:9132
 msgid "Properties"
 msgstr "Propietats"
 
-#: src/compose.c:9145
+#: src/compose.c:9149
 msgid "MIME type"
 msgstr "Tipus MIME"
 
-#: src/compose.c:9186
+#: src/compose.c:9190
 msgid "Encoding"
 msgstr "Codificació"
 
-#: src/compose.c:9206
+#: src/compose.c:9210
 msgid "Path"
 msgstr "Ruta"
 
-#: src/compose.c:9207
+#: src/compose.c:9211
 msgid "File name"
 msgstr "Nom d'arxiu"
 
-#: src/compose.c:9399
+#: src/compose.c:9462
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -2325,15 +2301,15 @@ msgstr ""
 "Vols acabar el procés?\n"
 "Id. de procés: %d"
 
-#: src/compose.c:9824 src/messageview.c:1097
+#: src/compose.c:9951 src/messageview.c:1096
 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
 msgstr "Claws Mails necessita accés a la xarxa per enviar aquest correu."
 
-#: src/compose.c:9850
+#: src/compose.c:9977
 msgid "Could not queue message."
 msgstr "No s'ha pogut encuar el missatge."
 
-#: src/compose.c:9852
+#: src/compose.c:9979
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
@@ -2344,15 +2320,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:10030
+#: src/compose.c:10157
 msgid "Could not save draft."
 msgstr "No s'ha pogut desar el borrador."
 
-#: src/compose.c:10034
+#: src/compose.c:10161
 msgid "Could not save draft"
 msgstr "No s'ha pogut desar el borrador"
 
-#: src/compose.c:10035
+#: src/compose.c:10162
 msgid ""
 "Could not save draft.\n"
 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
@@ -2360,24 +2336,24 @@ msgstr ""
 "No es pot desar l'esborrany.\n"
 "Vols cancel·lar la sortida o descartar aquest missatge?"
 
-#: src/compose.c:10037
+#: src/compose.c:10164
 msgid "_Cancel exit"
 msgstr "_Cancel·lar sortir"
 
-#: src/compose.c:10037
+#: src/compose.c:10164
 msgid "_Discard email"
 msgstr "_Descartar el correu"
 
-#: src/compose.c:10197 src/compose.c:10211
+#: src/compose.c:10324 src/compose.c:10338
 msgid "Select file"
 msgstr "Seleccionar arxiu"
 
-#: src/compose.c:10225
+#: src/compose.c:10352
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "No s'ha pogut llegir l'arxiu '%s'."
 
-#: src/compose.c:10227
+#: src/compose.c:10354
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -2386,62 +2362,54 @@ msgstr ""
 "L'arxiu '%s' contenia caràcters invàlids per a\n"
 "la codificació actual, la inserció pot ser incorrecta."
 
-#: src/compose.c:10314
+#: src/compose.c:10441
 msgid "Discard message"
 msgstr "Descartar missatge"
 
-#: src/compose.c:10315
+#: src/compose.c:10442
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
 msgstr "Aquest missatge ha estat modificat. Vols descartar-lo?"
 
-#: src/compose.c:10316 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:409
+#: src/compose.c:10443 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Descartar"
 
-#: src/compose.c:10316
+#: src/compose.c:10443 src/compose.c:10447
 msgid "_Save to Drafts"
 msgstr "De_sar en Borradors"
 
-#: src/compose.c:10318 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:407
+#: src/compose.c:10445 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
 msgid "Save changes"
 msgstr "Desar els canvis"
 
-#: src/compose.c:10319
+#: src/compose.c:10446
 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
 msgstr "Aquest missatge ha estat modificat. Vols desar els últims canvis?"
 
-#: src/compose.c:10320
+#: src/compose.c:10447
 msgid "_Don't save"
 msgstr "No _desar"
 
-#: src/compose.c:10320
-msgid "+_Save to Drafts"
-msgstr "+De_sar en Esborranys"
-
-#: src/compose.c:10390
+#: src/compose.c:10518
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
 msgstr "Vols aplicar la plantilla '%s'?"
 
-#: src/compose.c:10392
+#: src/compose.c:10520
 msgid "Apply template"
 msgstr "Aplicar plantilla"
 
-#: src/compose.c:10393 src/prefs_actions.c:329
-#: src/prefs_filtering_action.c:610 src/prefs_filtering.c:477
-#: src/prefs_matcher.c:775 src/prefs_template.c:311 src/prefs_toolbar.c:1050
+#: src/compose.c:10521 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
+#: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:773 src/prefs_template.c:311
+#: src/prefs_toolbar.c:1050
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Reemplaçar"
 
-#: src/compose.c:10393
-msgid "_Insert"
-msgstr "_Insertar"
-
-#: src/compose.c:11258
+#: src/compose.c:11379
 msgid "Insert or attach?"
 msgstr "Insertar o adjuntar?"
 
-#: src/compose.c:11259
+#: src/compose.c:11380
 msgid ""
 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
 "attach it to the email?"
@@ -2449,16 +2417,16 @@ msgstr ""
 "Vols insertar el contingut de/dels arxius(s) dins el cos del missatge, o "
 "adjuntar-lo al correu?"
 
-#: src/compose.c:11261
+#: src/compose.c:11382
 msgid "_Attach"
 msgstr "_Adjuntar"
 
-#: src/compose.c:11478
+#: src/compose.c:11599
 #, c-format
 msgid "Quote format error at line %d."
 msgstr "Error de format de la cita a la línia %d."
 
-#: src/compose.c:11773
+#: src/compose.c:11894
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
@@ -2467,16 +2435,16 @@ msgstr ""
 "Estàs a punt de contestar a %d missatges. Obrir la finestra pot trigar una "
 "mica. Vols continuar?"
 
-#: src/crash.c:141
+#: src/crash.c:140
 #, c-format
 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
 msgstr "El procés Claws Mail (%ld) ha rebut el senyal %ld"
 
-#: src/crash.c:187
+#: src/crash.c:186
 msgid "Claws Mail has crashed"
 msgstr "Claws Mail ha acabat incorrectament"
 
-#: src/crash.c:203
+#: src/crash.c:202
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
@@ -2485,23 +2453,23 @@ msgstr ""
 "%s.\n"
 "Per favor, ompliu un informe d'error i incloeu la informació següent."
 
-#: src/crash.c:208
+#: src/crash.c:207
 msgid "Debug log"
 msgstr "Traça de depuració"
 
-#: src/crash.c:252 src/toolbar.c:422
+#: src/crash.c:251 src/toolbar.c:422
 msgid "Close"
 msgstr "Tancar"
 
-#: src/crash.c:257
+#: src/crash.c:256
 msgid "Save..."
 msgstr "Desar..."
 
-#: src/crash.c:262
+#: src/crash.c:261
 msgid "Create bug report"
 msgstr "Crear informe d'error"
 
-#: src/crash.c:312
+#: src/crash.c:311
 msgid "Save crash information"
 msgstr "Desar l'informació de la fallada"
 
@@ -2570,7 +2538,7 @@ msgstr "S'ha d'especificar una Adreça de Correu."
 msgid "A Name and Value must be supplied."
 msgstr "S'ha d'especificar un Nom i un Valor"
 
-#: src/editaddress.c:676
+#: src/editaddress.c:676 src/prefs_folder_item.c:1675
 msgid "Discard"
 msgstr "Descartar"
 
@@ -2607,45 +2575,54 @@ msgstr "_Desassignar imatge"
 msgid "Photo"
 msgstr "Fotografia"
 
-#: src/editaddress.c:952 src/editaddress.c:954 src/expldifdlg.c:517
-#: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:747
+#: src/editaddress.c:952 src/editaddress.c:954 src/expldifdlg.c:516
+#: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:746
 msgid "Display Name"
 msgstr "Nom mostrat"
 
-#: src/editaddress.c:961 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:755
+#: src/editaddress.c:963 src/editaddress.c:967 src/ldif.c:754
 msgid "Last Name"
 msgstr "Cognoms"
 
-#: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:964 src/ldif.c:751
+#: src/editaddress.c:964 src/editaddress.c:966 src/ldif.c:750
 msgid "First Name"
 msgstr "Nom"
 
-#: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:970
+#: src/editaddress.c:970 src/editaddress.c:972
 msgid "Nickname"
 msgstr "Motiu (nick)"
 
-#: src/editaddress.c:1054 src/editaddress.c:1122
+#: src/editaddress.c:1056 src/editaddress.c:1124
 msgid "Alias"
 msgstr "Alies"
 
-#: src/editaddress.c:1264 src/editaddress.c:1333 src/editaddress.c:1353
+#: src/editaddress.c:1266 src/editaddress.c:1335 src/editaddress.c:1355
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371 src/prefs_customheader.c:222
 msgid "Value"
 msgstr "Valor"
 
-#: src/editaddress.c:1424
+#: src/editaddress.c:1426
 msgid "_User Data"
 msgstr "Dades d'Us_uari"
 
-#: src/editaddress.c:1425
+#: src/editaddress.c:1427
 msgid "_Email Addresses"
 msgstr "Adr_eces de Correu"
 
-#: src/editaddress.c:1428 src/editaddress.c:1431
+#: src/editaddress.c:1430 src/editaddress.c:1433
 msgid "O_ther Attributes"
 msgstr "Al_tres Atributs"
 
+#: src/editaddress.c:1584
+#, c-format
+msgid ""
+"Failed to save image: \n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Error al desar l'imatge: \n"
+"%s"
+
 #: src/editbook.c:109
 msgid "File appears to be OK."
 msgstr "L'arxiu sembla estar bé."
@@ -2667,8 +2644,8 @@ msgid " Check File "
 msgstr " Comprovar arxiu "
 
 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
-#: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1959
-#: src/wizard.c:1187 src/wizard.c:1602
+#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:1961
+#: src/wizard.c:1191 src/wizard.c:1611
 msgid "File"
 msgstr "Arxiu"
 
@@ -2716,13 +2693,13 @@ msgstr "Editar carpeta"
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Nom de la nova carpeta:"
 
-#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:585 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
+#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:585 src/imap_gtk.c:194 src/mh_gtk.c:144
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
 msgid "New folder"
 msgstr "Nova carpeta"
 
-#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:586 src/mh_gtk.c:146
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:94
+#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:586 src/mh_gtk.c:145
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Nom de la nova carpeta:"
 
@@ -2746,62 +2723,62 @@ msgstr "Element(s) adicional(s) de l'adreça"
 msgid "Add New JPilot Entry"
 msgstr "Afegir nova entrada JPilot"
 
-#: src/editldap_basedn.c:138
+#: src/editldap_basedn.c:137
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
 msgstr "Editar LDAP - Seleccionar base de búsqueda"
 
-#: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
+#: src/editldap_basedn.c:156 src/editldap.c:440
 msgid "Hostname"
 msgstr "Nom de màquina"
 
-#: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458
+#: src/editldap_basedn.c:166 src/editldap.c:457
 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:389 src/ssl_manager.c:110
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:502
+#: src/editldap_basedn.c:176 src/editldap.c:501
 msgid "Search Base"
 msgstr "Base de búsqueda"
 
-#: src/editldap_basedn.c:198
+#: src/editldap_basedn.c:197
 msgid "Available Search Base(s)"
 msgstr "Base(s) de búsqueda disponible(s)"
 
-#: src/editldap_basedn.c:288
+#: src/editldap_basedn.c:287
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
 msgstr ""
 "No s'ha pogut llegir la base de búsqueda del servidor - configureu-la "
 "manualment"
 
-#: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
+#: src/editldap_basedn.c:291 src/editldap.c:280
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "No s'ha pogut connectar al servidor"
 
-#: src/editldap.c:152
+#: src/editldap.c:151
 msgid "A Name must be supplied."
 msgstr "Heu de proporcionar un nom."
 
-#: src/editldap.c:164
+#: src/editldap.c:163
 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
 msgstr "Heu de proporcionar un nom de màquina per al servidor."
 
-#: src/editldap.c:177
+#: src/editldap.c:176
 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
 msgstr "Heu de proporcionar almenys un atribut de búsqueda LDAP."
 
-#: src/editldap.c:278
+#: src/editldap.c:277
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "Connectat amb èxit al servidor"
 
-#: src/editldap.c:336 src/editldap.c:974
+#: src/editldap.c:335 src/editldap.c:973
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "Editar servidor LDAP"
 
-#: src/editldap.c:437
+#: src/editldap.c:436
 msgid "A name that you wish to call the server."
 msgstr "Un nomb amb el que denominar al servidor."
 
-#: src/editldap.c:450
+#: src/editldap.c:449
 msgid ""
 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
@@ -2813,15 +2790,15 @@ msgstr ""
 "una adreça IP. Podeu especificar \"localhost\" si el servidor LDAP està "
 "executant-se en la mateixa màquina que Claws Mail."
 
-#: src/editldap.c:470
+#: src/editldap.c:469
 msgid "TLS"
 msgstr "TLS"
 
-#: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3343
+#: src/editldap.c:470 src/prefs_account.c:3345
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/editldap.c:475
+#: src/editldap.c:474
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
@@ -2831,7 +2808,7 @@ msgstr ""
 "assegureu-vos que la configuració a l'arxiu ldap.conf és correcta (camps "
 "TLS_CACERTDIR i TLS_REQCERT)."
 
-#: src/editldap.c:479
+#: src/editldap.c:478
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
@@ -2841,19 +2818,19 @@ msgstr ""
 "assegureu-vos que la configuració a l'arxiu ldap.conf és correcta (camps "
 "TLS_CACERTDIR i TLS_REQCERT)."
 
-#: src/editldap.c:491
+#: src/editldap.c:490
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
 msgstr "El número de port en el que escolta el servidor. Per omissió el 389."
 
-#: src/editldap.c:494
+#: src/editldap.c:493
 msgid " Check Server "
 msgstr " Comprovar servidor "
 
-#: src/editldap.c:498
+#: src/editldap.c:497
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
 msgstr "Polseu aquest botó per a provar la connexió amb el servidor."
 
-#: src/editldap.c:511
+#: src/editldap.c:510
 msgid ""
 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
 "Examples include:\n"
@@ -2867,7 +2844,7 @@ msgstr ""
 " ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
 " o=Nom Organització,c=País\n"
 
-#: src/editldap.c:522
+#: src/editldap.c:521
 msgid ""
 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
 "server."
@@ -2875,11 +2852,11 @@ msgstr ""
 "Polseu aquest botó per buscar el nom dels noms de directori disponibles al "
 "servidor."
 
-#: src/editldap.c:578
+#: src/editldap.c:577
 msgid "Search Attributes"
 msgstr "Atributs de búsqueda"
 
-#: src/editldap.c:587
+#: src/editldap.c:586
 msgid ""
 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
 "find a name or address."
@@ -2887,11 +2864,11 @@ msgstr ""
 "Una llista de noms d'atributs LDAP que hauran de buscar-se quan es vagi a "
 "trobar un nomb o adreça."
 
-#: src/editldap.c:590
+#: src/editldap.c:589
 msgid " Defaults "
 msgstr " Per omissió"
 
-#: src/editldap.c:594
+#: src/editldap.c:593
 msgid ""
 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
 "names and addresses during a name or address search process."
@@ -2899,11 +2876,11 @@ msgstr ""
 "Reinicia els noms d'atribut al valor per omissió que s'haurien de trobar la "
 "majoria de nom i adreces durant un procés de búsqueda."
 
-#: src/editldap.c:600
+#: src/editldap.c:599
 msgid "Max Query Age (secs)"
 msgstr "Espera màx. per petició (seg.)"
 
-#: src/editldap.c:615
+#: src/editldap.c:614
 msgid ""
 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
@@ -2927,11 +2904,11 @@ msgstr ""
 "bsquedes. Això és útil per a servidors lents a canvi de més memòria per "
 "emmagatzemar els resultats."
 
-#: src/editldap.c:632
+#: src/editldap.c:631
 msgid "Include server in dynamic search"
 msgstr "Incloure el servidor en la cerca dinàmica"
 
-#: src/editldap.c:637
+#: src/editldap.c:636
 msgid ""
 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
 "address completion."
@@ -2939,11 +2916,11 @@ msgstr ""
 "Marqueu aquesta opció per incloure aquest servidor en les cerques dinàmiques "
 "al usar autocompletat d'adreces."
 
-#: src/editldap.c:643
+#: src/editldap.c:642
 msgid "Match names 'containing' search term"
 msgstr "Coincideix amb noms 'contenint' el terme cercat"
 
-#: src/editldap.c:648
+#: src/editldap.c:647
 msgid ""
 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
@@ -2957,11 +2934,11 @@ msgstr ""
 "se. Noteu que per raons de rendiment, totes les cerques d'autocompletat "
 "contra altres interfícies d'adreces useu \"començar-amb\"."
 
-#: src/editldap.c:701
+#: src/editldap.c:700
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Associar DN"
 
-#: src/editldap.c:710
+#: src/editldap.c:709
 msgid ""
 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
@@ -2973,50 +2950,47 @@ msgstr ""
 "com \"cn=usuari,dc=claws-mail,dc=org\". Normalment es deixa buit al "
 "realitzar la cerca."
 
-#: src/editldap.c:717
+#: src/editldap.c:716
 msgid "Bind Password"
 msgstr "Associar contrasenya"
 
-#: src/editldap.c:727
+#: src/editldap.c:726
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr "La contrasenya a usar al connectar com a usuari \"Associar DN\"."
 
-#: src/editldap.c:732
+#: src/editldap.c:731
 msgid "Timeout (secs)"
 msgstr "Temps límit (seg.)"
 
-#: src/editldap.c:746
+#: src/editldap.c:745
 msgid "The timeout period in seconds."
 msgstr "El temps mínim en segons."
 
-#: src/editldap.c:750
+#: src/editldap.c:749
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Nº d'entrades màximes"
 
-#: src/editldap.c:764
+#: src/editldap.c:763
 msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr ""
 "El número mínim d'entrades que s'haurien de retornar en els resultats de la "
 "cerca."
 
-#: src/editldap.c:779 src/prefs_account.c:3234
+#: src/editldap.c:778 src/prefs_account.c:3236
 msgid "Basic"
 msgstr "Bàsiques"
 
-#: src/editldap.c:780
-msgid "Search"
-msgstr "Cercar"
-
-#: src/editldap.c:781 src/gtk/quicksearch.c:680
+#: src/editldap.c:780 src/gtk/quicksearch.c:680
 msgid "Extended"
 msgstr "Extès"
 
-#: src/editldap.c:979
+#: src/editldap.c:978
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Afegir nou servidor LDAP"
 
 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1446
+#: src/prefs_summaries.c:441
 msgid "Tag"
 msgstr "Etiqueta"
 
@@ -3080,19 +3054,19 @@ msgstr "Afegir nova entrada vCard"
 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
 msgstr "Ès impossible definir el certificat del client.\n"
 
-#: src/exphtmldlg.c:106
+#: src/exphtmldlg.c:105
 msgid "Please specify output directory and file to create."
 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i l'arxiu a crear."
 
-#: src/exphtmldlg.c:109
+#: src/exphtmldlg.c:108
 msgid "Select stylesheet and formatting."
 msgstr "Seleccioneu el full d'estils i el format."
 
-#: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
+#: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
 msgid "File exported successfully."
 msgstr "Arxiu exportat amb èxit."
 
-#: src/exphtmldlg.c:178
+#: src/exphtmldlg.c:177
 #, c-format
 msgid ""
 "The HTML output directory '%s'\n"
@@ -3101,11 +3075,11 @@ msgstr ""
 "El directori de sortida HTML '%s'\n"
 "no existeix. Vols crear-lo?"
 
-#: src/exphtmldlg.c:181
+#: src/exphtmldlg.c:180
 msgid "Create directory"
 msgstr "Crear directori"
 
-#: src/exphtmldlg.c:190
+#: src/exphtmldlg.c:189
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
@@ -3114,122 +3088,122 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per a l'arxiu HTML:\n"
 "%s"
 
-#: src/exphtmldlg.c:192 src/expldifdlg.c:202
+#: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
 msgid "Failed to Create Directory"
 msgstr "No s'ha pogut crear el directori"
 
-#: src/exphtmldlg.c:234
+#: src/exphtmldlg.c:233
 msgid "Error creating HTML file"
 msgstr "Error creant l'arxiu HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:320
+#: src/exphtmldlg.c:319
 msgid "Select HTML output file"
 msgstr "Seleccionar arxiu HTML de sortida"
 
-#: src/exphtmldlg.c:384
+#: src/exphtmldlg.c:383
 msgid "HTML Output File"
 msgstr "Arxiu HTML de sortida"
 
-#: src/exphtmldlg.c:393 src/expldifdlg.c:410 src/export.c:171 src/import.c:170
-#: src/importldif.c:685
+#: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
+#: src/importldif.c:684
 msgid "B_rowse"
 msgstr "M_ostrar"
 
-#: src/exphtmldlg.c:446 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
+#: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Full d'estils"
 
-#: src/exphtmldlg.c:454 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1178
+#: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1188
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:235
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:948
-#: src/prefs_toolbar.c:780 src/prefs_toolbar.c:1466 src/summaryview.c:6016
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:947
+#: src/prefs_toolbar.c:780 src/prefs_toolbar.c:1466 src/summaryview.c:6042
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
-#: src/exphtmldlg.c:455 src/prefs_folder_item.c:512 src/prefs_other.c:116
-#: src/prefs_other.c:408
+#: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:505 src/prefs_other.c:126
+#: src/prefs_other.c:418
 msgid "Default"
 msgstr "Per omissió"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:244
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:164
+#: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:244
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:147 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:163
 msgid "Full"
 msgstr "Complet"
 
-#: src/exphtmldlg.c:457
+#: src/exphtmldlg.c:456
 msgid "Custom"
 msgstr "Adequat"
 
-#: src/exphtmldlg.c:458
+#: src/exphtmldlg.c:457
 msgid "Custom-2"
 msgstr "Adequat-2"
 
-#: src/exphtmldlg.c:459
+#: src/exphtmldlg.c:458
 msgid "Custom-3"
 msgstr "Adequat-3"
 
-#: src/exphtmldlg.c:460
+#: src/exphtmldlg.c:459
 msgid "Custom-4"
 msgstr "Adequat-4"
 
-#: src/exphtmldlg.c:467
+#: src/exphtmldlg.c:466
 msgid "Full Name Format"
 msgstr "Format de nom complet"
 
-#: src/exphtmldlg.c:475
+#: src/exphtmldlg.c:474
 msgid "First Name, Last Name"
 msgstr "Nom, Cognoms"
 
-#: src/exphtmldlg.c:476
+#: src/exphtmldlg.c:475
 msgid "Last Name, First Name"
 msgstr "Cognoms, Nom"
 
-#: src/exphtmldlg.c:483
+#: src/exphtmldlg.c:482
 msgid "Color Banding"
 msgstr "Bandes de color"
 
-#: src/exphtmldlg.c:489
+#: src/exphtmldlg.c:488
 msgid "Format Email Links"
 msgstr "Formatejar Enllaços de Correu Electrònic"
 
-#: src/exphtmldlg.c:495
+#: src/exphtmldlg.c:494
 msgid "Format User Attributes"
 msgstr "Formatejar atributs de l'usuari"
 
-#: src/exphtmldlg.c:540 src/expldifdlg.c:613 src/importldif.c:892
+#: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
 msgid "Address Book:"
 msgstr "Agenda d'adreces :"
 
-#: src/exphtmldlg.c:550 src/expldifdlg.c:623 src/importldif.c:902
+#: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
 msgid "File Name:"
 msgstr "Nom d'arxiu :"
 
-#: src/exphtmldlg.c:560
+#: src/exphtmldlg.c:559
 msgid "Open with Web Browser"
 msgstr "Obrir amb el navegador web"
 
-#: src/exphtmldlg.c:592
+#: src/exphtmldlg.c:591
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgstr "Exportar agenda a un arxiu HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:657 src/expldifdlg.c:721 src/importldif.c:1021
+#: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
 msgid "File Info"
 msgstr "Informació d'arxiu"
 
-#: src/exphtmldlg.c:658
+#: src/exphtmldlg.c:657
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
-#: src/expldifdlg.c:108
+#: src/expldifdlg.c:107
 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i el nom de l'arxiu LDIF a crear."
 
-#: src/expldifdlg.c:111
+#: src/expldifdlg.c:110
 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
 msgstr "Especifiqueu els paràmetres per donar format al nom distingit."
 
-#: src/expldifdlg.c:188
+#: src/expldifdlg.c:187
 #, c-format
 msgid ""
 "LDIF Output Directory '%s'\n"
@@ -3238,11 +3212,11 @@ msgstr ""
 "El directori de sortida LDIF '%s'\n"
 "no existeix. Crear-ne un de nou?"
 
-#: src/expldifdlg.c:191
+#: src/expldifdlg.c:190
 msgid "Create Directory"
 msgstr "Crear directori"
 
-#: src/expldifdlg.c:200
+#: src/expldifdlg.c:199
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
@@ -3251,11 +3225,11 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per a l'arxiu LDIF:\n"
 "%s"
 
-#: src/expldifdlg.c:242
+#: src/expldifdlg.c:241
 msgid "Suffix was not supplied"
 msgstr "No s'ha proporcionat un sufixe"
 
-#: src/expldifdlg.c:244
+#: src/expldifdlg.c:243
 msgid ""
 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
 "you wish to proceed without a suffix?"
@@ -3263,19 +3237,19 @@ msgstr ""
 "Es necessari un sufixe si les dades s'han d'usar en un servidor LDAP. Estàs "
 "segur que vols continuar sense un sufixe?"
 
-#: src/expldifdlg.c:262
+#: src/expldifdlg.c:261
 msgid "Error creating LDIF file"
 msgstr "Error creant l'arxiu LDIF"
 
-#: src/expldifdlg.c:337
+#: src/expldifdlg.c:336
 msgid "Select LDIF output file"
 msgstr "Seleccioneu l'arxiu LDIF de sortida"
 
-#: src/expldifdlg.c:401
+#: src/expldifdlg.c:400
 msgid "LDIF Output File"
 msgstr "Arxiu LDIF de sortida"
 
-#: src/expldifdlg.c:432
+#: src/expldifdlg.c:431
 msgid ""
 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
 "to:\n"
@@ -3284,7 +3258,7 @@ msgstr ""
 "L'ID únic de l'agenda és usat per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
 " uid=102376,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
 
-#: src/expldifdlg.c:438
+#: src/expldifdlg.c:437
 msgid ""
 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
 "similar to:\n"
@@ -3293,7 +3267,7 @@ msgstr ""
 "El nom mostrat de l'agenda s'usa per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
 " cn=Joan Tal,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
 
-#: src/expldifdlg.c:444
+#: src/expldifdlg.c:443
 msgid ""
 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
 "formatted similar to:\n"
@@ -3303,11 +3277,11 @@ msgstr ""
 "de l'estil de:\n"
 " mail=joan.tal at domini.com,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
 
-#: src/expldifdlg.c:490
+#: src/expldifdlg.c:489
 msgid "Suffix"
 msgstr "Sufixe"
 
-#: src/expldifdlg.c:500
+#: src/expldifdlg.c:499
 msgid ""
 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
 "entry. Examples include:\n"
@@ -3321,15 +3295,15 @@ msgstr ""
 " ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
 " o=Nom d'Organització,c=País\n"
 
-#: src/expldifdlg.c:508
+#: src/expldifdlg.c:507
 msgid "Relative DN"
 msgstr "DN relatiu"
 
-#: src/expldifdlg.c:516
+#: src/expldifdlg.c:515
 msgid "Unique ID"
 msgstr "ID únic"
 
-#: src/expldifdlg.c:524
+#: src/expldifdlg.c:523
 msgid ""
 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
@@ -3343,11 +3317,11 @@ msgstr ""
 "Relatiu\" (o RDN) per crear el DN. Per favor, seleccioneu una de les opcions "
 "de RDN disponibles per usar-la en la creació del DN."
 
-#: src/expldifdlg.c:544
+#: src/expldifdlg.c:543
 msgid "Use DN attribute if present in data"
 msgstr "Useu l'atribut DN si està present en les dades"
 
-#: src/expldifdlg.c:549
+#: src/expldifdlg.c:548
 msgid ""
 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
@@ -3359,11 +3333,11 @@ msgstr ""
 "dades de l'agenda, es pot usar en l'arxiu LDIF exportat. S'usarà el RDN "
 "seleccionat adalt si no es troba l'atribut DN."
 
-#: src/expldifdlg.c:559
+#: src/expldifdlg.c:558
 msgid "Exclude record if no Email Address"
 msgstr "Excloure el registre si no té Adreça de Correu"
 
-#: src/expldifdlg.c:564
+#: src/expldifdlg.c:563
 msgid ""
 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
 "option to ignore these records."
@@ -3371,15 +3345,15 @@ msgstr ""
 "Una agenda pot contenir entrades sense Adreces de Correu. Marqueu aquesta "
 "opció per ignorar aquests registres."
 
-#: src/expldifdlg.c:656
+#: src/expldifdlg.c:655
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
 msgstr "Exportar agenda a un arxiu LDIF"
 
-#: src/expldifdlg.c:722
+#: src/expldifdlg.c:721
 msgid "Distinguished Name"
 msgstr "Nom distingit"
 
-#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8128
+#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8190
 msgid "Export to mbox file"
 msgstr "Exportar a arxiu mbox"
 
@@ -3415,8 +3389,8 @@ msgstr "Seleccioneu l'arxiu d'exportació"
 msgid "Full Name"
 msgstr "Nom complert"
 
-#: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1022
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:731
+#: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:735
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atributs"
 
@@ -3634,7 +3608,7 @@ msgstr ""
 "filtrant missatge (%s%s%s)\n"
 "%sfitxer del missatge: %s\n"
 
-#: src/folder.c:1565 src/foldersel.c:403 src/prefs_folder_item.c:306
+#: src/folder.c:1565 src/foldersel.c:403 src/prefs_folder_item.c:300
 msgid "Inbox"
 msgstr "Entrada"
 
@@ -3642,40 +3616,39 @@ msgstr "Entrada"
 msgid "Sent"
 msgstr "Enviat"
 
-#: src/folder.c:1573 src/foldersel.c:411
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:217 src/prefs_folder_item.c:309
+#: src/folder.c:1573 src/foldersel.c:411 src/prefs_folder_item.c:303
 msgid "Queue"
 msgstr "Cua"
 
-#: src/folder.c:1577 src/foldersel.c:415 src/prefs_folder_item.c:310
+#: src/folder.c:1577 src/foldersel.c:415 src/prefs_folder_item.c:304
 msgid "Trash"
 msgstr "Paperera"
 
-#: src/folder.c:1581 src/foldersel.c:419 src/prefs_folder_item.c:308
+#: src/folder.c:1581 src/foldersel.c:419 src/prefs_folder_item.c:302
 msgid "Drafts"
 msgstr "Esborranys"
 
-#: src/folder.c:2011
+#: src/folder.c:2012
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "Processant (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:3256
+#: src/folder.c:3257
 #, c-format
 msgid "Copying %s to %s...\n"
 msgstr "Copiant %s a %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3256
+#: src/folder.c:3257
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgstr "Movent %s a %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3564
+#: src/folder.c:3565
 #, c-format
 msgid "Updating cache for %s..."
 msgstr "Actualitzant memòria cauper %s ..."
 
-#: src/folder.c:4427
+#: src/folder.c:4428
 msgid "Processing messages..."
 msgstr "Processant missatges..."
 
@@ -3692,31 +3665,31 @@ msgstr "Un nom de carpeta no pot començar o acabar amb un punt."
 msgid "Select folder"
 msgstr "Seleccionar carpeta"
 
-#: src/foldersel.c:587 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:247 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:95
+#: src/foldersel.c:587 src/imap_gtk.c:198 src/mh_gtk.c:146
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
 msgid "NewFolder"
 msgstr "NovaCarpeta"
 
-#: src/foldersel.c:595 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
-#: src/imap_gtk.c:272 src/imap_gtk.c:277 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:264
-#: src/news_gtk.c:315 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:255
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:425 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:208
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2042
+#: src/foldersel.c:595 src/imap_gtk.c:209 src/imap_gtk.c:215 src/imap_gtk.c:271
+#: src/imap_gtk.c:276 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:263 src/news_gtk.c:314
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:424
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:206
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2058
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "No s'ha pogut incloure '%c' en el nom de la carpeta."
 
-#: src/foldersel.c:610 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:168
-#: src/mh_gtk.c:274 src/news_gtk.c:322 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:270
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:437 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:221
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2049
+#: src/foldersel.c:610 src/imap_gtk.c:225 src/imap_gtk.c:283 src/mh_gtk.c:167
+#: src/mh_gtk.c:273 src/news_gtk.c:321 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:436 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:219
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2065
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "La carpeta '%s' ja existeix."
 
-#: src/foldersel.c:617 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:174
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:277 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:126
+#: src/foldersel.c:617 src/imap_gtk.c:231 src/mh_gtk.c:173
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder '%s'."
 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta '%s'."
@@ -3733,7 +3706,7 @@ msgstr "Marca tots lo llegit recursi_vament"
 msgid "R_un processing rules"
 msgstr "Exec_utar regles de processament"
 
-#: src/folderview.c:240 src/mainwindow.c:546
+#: src/folderview.c:240 src/mainwindow.c:551
 msgid "_Search folder..."
 msgstr "_Cerca en la carpeta..."
 
@@ -3751,13 +3724,13 @@ msgstr "Enviar _cua..."
 
 #: src/folderview.c:387 src/folderview.c:434
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
-#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:391 src/summaryview.c:6292
+#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6316
 msgid "New"
 msgstr "Nous"
 
 #: src/folderview.c:388 src/folderview.c:435
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
-#: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:390 src/summaryview.c:6294
+#: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6318
 msgid "Unread"
 msgstr "No llegits"
 
@@ -3767,7 +3740,7 @@ msgid "Total"
 msgstr "Total"
 
 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
-#: src/folderview.c:437 src/summaryview.c:446
+#: src/folderview.c:437 src/summaryview.c:445
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
@@ -3783,104 +3756,100 @@ msgstr ""
 "Realment vols marcar tots els missatges en aquesta carpeta i les seves "
 "subcarpetes com a llegits?"
 
-#: src/folderview.c:841 src/summaryview.c:4128
+#: src/folderview.c:841 src/summaryview.c:4134
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
 msgstr "Realment vols marcar tots els correus d'aquesta carpeta com a llegits?"
 
-#: src/folderview.c:845 src/summaryview.c:4127
+#: src/folderview.c:845 src/summaryview.c:4133
 msgid "Mark all as read"
 msgstr "Marcar tot com a llegit"
 
-#: src/folderview.c:1007 src/imap.c:4586 src/mainwindow.c:5159 src/setup.c:91
+#: src/folderview.c:1015 src/imap.c:4638 src/mainwindow.c:5193 src/setup.c:91
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s..."
 msgstr "Revisant la carpeta %s%c%s..."
 
-#: src/folderview.c:1011 src/imap.c:4591 src/mainwindow.c:5164 src/setup.c:96
+#: src/folderview.c:1019 src/imap.c:4643 src/mainwindow.c:5198 src/setup.c:96
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s..."
 msgstr "Revisant la carpeta %s..."
 
-#: src/folderview.c:1042
+#: src/folderview.c:1050
 msgid "Rebuild folder tree"
 msgstr "Reconstruïr l'arbre de carpetes"
 
-#: src/folderview.c:1043
+#: src/folderview.c:1051
 msgid ""
 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
 msgstr ""
 "Refer l'arbre de directoris esborrarà les memòries cau locals. Vols "
 "continuar?"
 
-#: src/folderview.c:1053
+#: src/folderview.c:1061
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "Reconstruint l'arbre de carpetes..."
 
-#: src/folderview.c:1055
+#: src/folderview.c:1063
 msgid "Scanning folder tree..."
 msgstr "Escanejant l'arbre de carpetes..."
 
-#: src/folderview.c:1146
+#: src/folderview.c:1154
 #, c-format
 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
 msgstr "No s'ha pogut explorar la carpeta %s\n"
 
-#: src/folderview.c:1200
+#: src/folderview.c:1208
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Comprovar missatges nous en totes les carpetes..."
 
-#: src/folderview.c:2073
+#: src/folderview.c:2124
 #, c-format
 msgid "Closing folder %s..."
 msgstr "Tancant la carpeta %s..."
 
-#: src/folderview.c:2168
+#: src/folderview.c:2219
 #, c-format
 msgid "Opening folder %s..."
 msgstr "Obrint la carpeta %s..."
 
-#: src/folderview.c:2186
+#: src/folderview.c:2237
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "No s'ha pogut obrir la carpeta."
 
-#: src/folderview.c:2329 src/mainwindow.c:2889 src/mainwindow.c:2893
+#: src/folderview.c:2379 src/mainwindow.c:2903 src/mainwindow.c:2907
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Buidar la paperera"
 
-#: src/folderview.c:2330
+#: src/folderview.c:2380
 msgid "Delete all messages in trash?"
 msgstr "Esborrar tots els missatges de la paperera?"
 
-#: src/folderview.c:2331
-msgid "+_Empty trash"
+#: src/folderview.c:2381
+#, fuzzy
+msgid "_Empty trash"
 msgstr "+Buidar pap_erera"
 
-#: src/folderview.c:2375 src/inc.c:1540 src/toolbar.c:2607
+#: src/folderview.c:2424 src/inc.c:1540 src/toolbar.c:2607
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Avís de desconnexió"
 
-#: src/folderview.c:2376 src/toolbar.c:2608
+#: src/folderview.c:2425 src/toolbar.c:2608
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Estàs treballant sense connexió. Ignorar?"
 
-#: src/folderview.c:2387 src/toolbar.c:2627
+#: src/folderview.c:2436 src/toolbar.c:2627
 msgid "Send queued messages"
 msgstr "Enviar missatge(s) encuats"
 
-#: src/folderview.c:2388 src/toolbar.c:2628
+#: src/folderview.c:2437 src/toolbar.c:2628
 msgid "Send all queued messages?"
 msgstr "Enviar tots els missatges encuats?"
 
-#: src/folderview.c:2389 src/messageview.c:856 src/messageview.c:873
-#: src/toolbar.c:2629
-msgid "_Send"
-msgstr "_Enviar"
-
-#: src/folderview.c:2397 src/toolbar.c:2647
+#: src/folderview.c:2446 src/toolbar.c:2647
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "S'han produït alguns errors enviant els missatges encuats."
 
-#: src/folderview.c:2400 src/main.c:2714 src/toolbar.c:2650
+#: src/folderview.c:2449 src/main.c:2717 src/toolbar.c:2650
 #, c-format
 msgid ""
 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
@@ -3889,64 +3858,64 @@ msgstr ""
 "S'han produït alguns errors enviant els missatges encuats:\n"
 "%s"
 
-#: src/folderview.c:2477
+#: src/folderview.c:2524
 #, c-format
 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
 msgstr "Realment vols copiar la carpeta '%s' en '%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:2478
+#: src/folderview.c:2525
 #, c-format
 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
 msgstr "Realment vols fer la carpeta '%s' sub-carpeta de '%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:2480
+#: src/folderview.c:2527
 msgid "Copy folder"
 msgstr "Copiar la carpeta"
 
-#: src/folderview.c:2480
+#: src/folderview.c:2527
 msgid "Move folder"
 msgstr "Moure la carpeta"
 
-#: src/folderview.c:2491
+#: src/folderview.c:2538
 #, c-format
 msgid "Copying %s to %s..."
 msgstr "Copiant %s a %s..."
 
-#: src/folderview.c:2491
+#: src/folderview.c:2538
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "Movent %s a %s..."
 
-#: src/folderview.c:2525
+#: src/folderview.c:2572
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "La destinació i l'origen són el mateix."
 
-#: src/folderview.c:2528
+#: src/folderview.c:2575
 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
 msgstr "No es pot copiar la carpeta a una de les seves subcarpetes."
 
-#: src/folderview.c:2529
+#: src/folderview.c:2576
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "No es pot moure la carpeta a una de les seves subcarpetes."
 
-#: src/folderview.c:2532
+#: src/folderview.c:2579
 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
 msgstr "No es poden moure carpetes entre bústies diferents."
 
-#: src/folderview.c:2535
+#: src/folderview.c:2582
 msgid "Copy failed!"
 msgstr "Copiar ha fallat!"
 
-#: src/folderview.c:2535
+#: src/folderview.c:2582
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Moure ha fallat!"
 
-#: src/folderview.c:2586
+#: src/folderview.c:2632
 #, c-format
 msgid "Processing configuration for folder %s"
 msgstr "Processant configuració per la carpeta %s"
 
-#: src/folderview.c:3014 src/summaryview.c:4568 src/summaryview.c:4666
+#: src/folderview.c:3060 src/summaryview.c:4579 src/summaryview.c:4684
 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
 msgstr "La carpeta destí només es pot usar per emmaguetzemar subcarpetes."
 
@@ -3996,7 +3965,7 @@ msgstr "desconegut"
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "No es pot obtenir la llista de grups."
 
-#: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1907 src/summaryview.c:1587
+#: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1916 src/summaryview.c:1584
 msgid "Done."
 msgstr "Fet."
 
@@ -4063,10 +4032,9 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Informació del Sistema\n"
 
-#: src/gtk/about.c:167
-#, c-format
+#: src/gtk/about.c:168
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
 "Locale: %s (charset: %s)\n"
 "Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
@@ -4074,10 +4042,9 @@ msgstr ""
 "Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
 "Sistema Operatiu: %s %s (%s)"
 
-#: src/gtk/about.c:176
-#, c-format
+#: src/gtk/about.c:177
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
 "Locale: %s (charset: %s)\n"
 "Operating System: %s"
 msgstr ""
@@ -4085,10 +4052,9 @@ msgstr ""
 "Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
 "Sistema Operatiu: %s"
 
-#: src/gtk/about.c:185
-#, c-format
+#: src/gtk/about.c:186
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
 "Locale: %s (charset: %s)\n"
 "Operating System: unknown"
 msgstr ""
@@ -4208,59 +4174,52 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 #: src/gtk/about.c:567
+#, fuzzy
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program. If not, see <"
+"this program. If not, see "
 msgstr ""
 "Haurieu d'haver rebut una copia de la GNU General Public License juntament "
 "amb aquest programa; en cas contrari, mireu <"
 
-#: src/gtk/about.c:572
-msgid ""
-">. \n"
-"\n"
-msgstr ""
-">. \n"
-"\n"
-
-#: src/gtk/about.c:698 src/main.c:2538
+#: src/gtk/about.c:698 src/main.c:2541
 msgid "Session statistics\n"
 msgstr "Estadistiques de la sessió\n"
 
-#: src/gtk/about.c:708 src/gtk/about.c:711 src/main.c:2548 src/main.c:2551
+#: src/gtk/about.c:708 src/gtk/about.c:711 src/main.c:2551 src/main.c:2554
 #, c-format
 msgid "Started: %s\n"
 msgstr "Començat: %s\n"
 
-#: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2557
+#: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2560
 msgid "Incoming traffic\n"
 msgstr "Trànsit d'entrada\n"
 
-#: src/gtk/about.c:721 src/main.c:2560
+#: src/gtk/about.c:721 src/main.c:2563
 #, c-format
 msgid "Received messages: %d\n"
 msgstr "Missatges rebuts: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:728 src/main.c:2566
+#: src/gtk/about.c:728 src/main.c:2569
 msgid "Outgoing traffic\n"
 msgstr "Trànsit de sortida\n"
 
-#: src/gtk/about.c:731 src/main.c:2569
+#: src/gtk/about.c:731 src/main.c:2572
 #, c-format
 msgid "New/redirected messages: %d\n"
 msgstr "Missatges nous/redireccionats: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:736 src/main.c:2573
+#: src/gtk/about.c:736 src/main.c:2576
 #, c-format
 msgid "Replied messages: %d\n"
 msgstr "Missatges resposts: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2577
+#: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2580
 #, c-format
 msgid "Forwarded messages: %d\n"
 msgstr "Missatges reenviats: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:746 src/main.c:2581
+#: src/gtk/about.c:746 src/main.c:2584
 #, c-format
 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
 msgstr "Total de missatge sortints: %d\n"
@@ -4303,63 +4262,63 @@ msgstr "Notes de Ve_rsió"
 msgid "_Statistics"
 msgstr "E_stadístiques"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:360
+#: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:362
 msgid "Orange"
 msgstr "Taronja"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:364
+#: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:366
 msgid "Red"
 msgstr "Vermell"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:368
+#: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:370
 msgid "Pink"
 msgstr "Rosa"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:372
+#: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:374
 msgid "Sky blue"
 msgstr "Blau cel"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:376
+#: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:378
 msgid "Blue"
 msgstr "Blau"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:380
+#: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:382
 msgid "Green"
 msgstr "Verd"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:384
+#: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:386
 msgid "Brown"
 msgstr "Marró"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:388
+#: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:390
 msgid "Grey"
 msgstr "Gris"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:392
+#: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:394
 msgid "Light brown"
 msgstr "Marró clar"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:396
+#: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:398
 msgid "Dark red"
 msgstr "Vermell fosc"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:400
+#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:402
 msgid "Dark pink"
 msgstr "Rosa fosc"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:404
+#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:406
 msgid "Steel blue"
 msgstr "Blau cel"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:408
+#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:410
 msgid "Gold"
 msgstr "Daurat"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:412
+#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:414
 msgid "Bright green"
 msgstr "Verd fort"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:416
+#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:418
 msgid "Magenta"
 msgstr "Magenta"
 
@@ -4402,10 +4361,10 @@ msgstr "No s'han trobat faltes ortogràfiques."
 msgid "Replace unknown word"
 msgstr "Substituïr paraula desconeguda"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1459
-#, c-format
-msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reemplaçar \"%s\" amb: </span>"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1460
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Replace \"%s\" with: "
+msgstr "Substituir per..."
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
 msgid ""
@@ -4485,17 +4444,26 @@ msgstr ""
 "El corrector ortogràfic no ha pogut canviar al diccionari alternatiu.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:1909
-msgid "Failed."
-msgstr "Ha fallat."
+#: src/gtk/gtkutils.c:1921
+msgid "Failed: no service record found."
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtkutils.c:1924
+msgid "Failed: network error."
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtkutils.c:1927
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed: unknown error (%d)."
+msgstr "Error desconegut"
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:1972
+#: src/gtk/gtkutils.c:1997
 msgid "Configuring..."
 msgstr "Configurant..."
 
 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1259
-#: src/prefs_matcher.c:2174 src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49
-#: src/summaryview.c:444
+#: src/prefs_matcher.c:2165 src/prefs_summaries.c:435
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:443
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
@@ -4504,8 +4472,8 @@ msgid "Date:"
 msgstr "Data:"
 
 #: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1256
-#: src/prefs_matcher.c:2171 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50
-#: src/summaryview.c:442
+#: src/prefs_matcher.c:2162 src/prefs_summaries.c:437
+#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:441
 msgid "From"
 msgstr "Des de"
 
@@ -4526,13 +4494,14 @@ msgid "Reply-To"
 msgstr "Respondre-A"
 
 #: src/gtk/headers.h:13 src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:140
-#: src/prefs_filtering_action.c:1257 src/prefs_matcher.c:2172
-#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:443
+#: src/prefs_filtering_action.c:1257 src/prefs_matcher.c:2163
+#: src/prefs_summaries.c:438 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57
+#: src/summaryview.c:442
 msgid "To"
 msgstr "Per a"
 
 #: src/gtk/headers.h:14 src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:149
-#: src/prefs_filtering_action.c:1258 src/prefs_matcher.c:2173
+#: src/prefs_filtering_action.c:1258 src/prefs_matcher.c:2164
 #: src/quote_fmt.c:58
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
@@ -4542,7 +4511,7 @@ msgid "Bcc"
 msgstr "Bcc"
 
 #: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1260
-#: src/prefs_matcher.c:2175 src/quote_fmt.c:61
+#: src/prefs_matcher.c:2166 src/quote_fmt.c:61
 msgid "Message-ID"
 msgstr "ID-Missatge"
 
@@ -4555,7 +4524,7 @@ msgid "In-Reply-To"
 msgstr "En-Resposta-A"
 
 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1262
-#: src/prefs_matcher.c:2177 src/quote_fmt.c:60
+#: src/prefs_matcher.c:2168 src/quote_fmt.c:60
 msgid "References"
 msgstr "Referències"
 
@@ -4564,17 +4533,17 @@ msgid "References:"
 msgstr "Referències:"
 
 #: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1255
-#: src/prefs_matcher.c:2170 src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56
-#: src/summaryview.c:441
+#: src/prefs_matcher.c:2161 src/prefs_summaries.c:439
+#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:440
 msgid "Subject"
 msgstr "Assumpte"
 
-#: src/gtk/headers.h:19 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702
+#: src/gtk/headers.h:19 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:703
 #: src/summary_search.c:440
 msgid "Subject:"
 msgstr "Assumpte:"
 
-#: src/gtk/headers.h:20
+#: src/gtk/headers.h:20 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:432
 msgid "Comments"
 msgstr "Comentaris"
 
@@ -4586,7 +4555,7 @@ msgstr "Comentaris:"
 msgid "Keywords"
 msgstr "Paraules Clau"
 
-#: src/gtk/headers.h:21 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704
+#: src/gtk/headers.h:21 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:705
 msgid "Keywords:"
 msgstr "Paraules Clau:"
 
@@ -4663,7 +4632,7 @@ msgid "Received:"
 msgstr "Rebut:"
 
 #: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1261
-#: src/prefs_matcher.c:2176 src/quote_fmt.c:59
+#: src/prefs_matcher.c:2167 src/quote_fmt.c:59
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Grups de notícies"
 
@@ -4688,8 +4657,8 @@ msgid "Seen:"
 msgstr "Vist:"
 
 #: src/gtk/headers.h:37 src/gtk/progressdialog.c:149
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summary_column.c:79
-#: src/summaryview.c:2801
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summaries.c:443
+#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2805
 msgid "Status"
 msgstr "Estat"
 
@@ -4761,7 +4730,7 @@ msgstr "Procedència"
 msgid "Precedence:"
 msgstr "Procedència:"
 
-#: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1072
+#: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1071
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizació"
 
@@ -4978,9 +4947,9 @@ msgid "Icon Legend"
 msgstr "Text de la Icona"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:140
+#, fuzzy
 msgid ""
-"<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
-"messages and folders:</span>"
+"The following icons are used to show the status of messages and folders:"
 msgstr ""
 "<span weight=\"bold\">Les icones següents s'usen per mostrar l'estat de "
 "missatges i carpetes:</span>"
@@ -5018,16 +4987,22 @@ msgid "Clear _Log"
 msgstr "Netejar _Log"
 
 #: src/gtk/menu.c:137
+#, fuzzy
+msgid "Warning:"
+msgstr "Avís"
+
+#: src/gtk/menu.c:138
+#, fuzzy
 msgid ""
-"<span><b>Warning:</b> This URL was too long for displaying and\n"
+"This URL was too long for displaying and\n"
 "has been truncated for safety. This message could be\n"
-"corrupted, malformed or part of some DoS attempt.</span>"
+"corrupted, malformed or part of some DoS attempt."
 msgstr ""
 "<span><b>Advertència:</b> Aquesta URL és massa llarg per mostrar i\n"
 "s'ha truncat per seguretat. Aquest missatge podria estar danyat,\n"
 "mal format o potser es part d'algun intent de DoS.</span>"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:164 src/gtk/pluginwindow.c:169
+#: src/gtk/pluginwindow.c:163 src/gtk/pluginwindow.c:168
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5037,19 +5012,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Versió: "
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:167
+#: src/gtk/pluginwindow.c:166
 msgid "Error: "
 msgstr "Error: "
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:168
+#: src/gtk/pluginwindow.c:167
 msgid "Plugin is not functional."
 msgstr "El mòdul no està operatiu"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:201
+#: src/gtk/pluginwindow.c:200
 msgid "Select the Plugins to load"
 msgstr "Seleccionar els mòduls a carregar"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:216
+#: src/gtk/pluginwindow.c:215
 #, c-format
 msgid ""
 "The following error occurred while loading %s:\n"
@@ -5060,7 +5035,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:304 src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:790
+#: src/gtk/pluginwindow.c:303 src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:790
 #: src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:256
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:90
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:229
@@ -5071,7 +5046,7 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin_gtk.c:181
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:136
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:545
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:397
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:412
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:399
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:414
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:433
@@ -5080,58 +5055,56 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:487
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:505
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:523
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:569 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:70
-#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:79
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:680 src/prefs_toolbar.c:944
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:614 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:70
+#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:80
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:647
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:749 src/prefs_toolbar.c:944
 msgid "Plugins"
 msgstr "Connectors"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:337
+#: src/gtk/pluginwindow.c:336
 msgid "Load..."
 msgstr "Carregar..."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:338
+#: src/gtk/pluginwindow.c:337
 msgid "Unload"
 msgstr "Descarregar"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:351 src/prefs_summaries.c:221
+#: src/gtk/pluginwindow.c:350 src/prefs_summaries.c:222
 msgid "Description"
 msgstr "Descripció"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:374
-#, c-format
-msgid ""
-"For more information about plugins see the <a href=\"%s\"><span underline="
-"\"none\">Claws Mail website</span></a>."
+#, fuzzy, c-format
+msgid "For more information about plugins see the %sClaws Mail website%s."
 msgstr ""
 "Per obtenir més informació sobre els connectors veure el <a href=\"%s"
 "\"><span underline=\"none\">lloc web de Claws Mail</span></a>."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:414
+#: src/gtk/pluginwindow.c:415
 msgid "Click here to load one or more plugins"
 msgstr "Pulsa aquí per carregar un o més mòduls"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:417
+#: src/gtk/pluginwindow.c:418
 msgid "Unload the selected plugin"
 msgstr "Descarregar el mòdul seleccionat"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:482
+#: src/gtk/pluginwindow.c:483
 msgid "Loaded plugins"
 msgstr "Connectors carregats"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:674
+#: src/gtk/prefswindow.c:639
 msgid "Page Index"
 msgstr "Pàgina índex"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:831
+#: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:841
 msgid "_Hide"
 msgstr "Ocu_ltar"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:663
-#: src/prefs_account.c:3233 src/prefs_account.c:3251 src/prefs_account.c:3269
-#: src/prefs_account.c:3287 src/prefs_account.c:3305 src/prefs_account.c:3323
-#: src/prefs_account.c:3342 src/prefs_account.c:3434
+#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:685
+#: src/prefs_account.c:3235 src/prefs_account.c:3253 src/prefs_account.c:3271
+#: src/prefs_account.c:3289 src/prefs_account.c:3307 src/prefs_account.c:3325
+#: src/prefs_account.c:3344 src/prefs_account.c:3436
 #: src/prefs_filtering_action.c:1421 src/prefs_filtering.c:397
 #: src/prefs_filtering.c:1875
 msgid "Account"
@@ -5541,15 +5514,15 @@ msgid "Tags:"
 msgstr "Etiquetes:"
 
 #: src/headerview.c:193 src/plugins/notification/notification_popup.c:316
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:621
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:851 src/summaryview.c:3361
-#: src/summaryview.c:3379 src/summaryview.c:3400
+#: src/plugins/notification/notification_popup.c:623
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:845 src/summaryview.c:3363
+#: src/summaryview.c:3381 src/summaryview.c:3402
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Sense remitent)"
 
 #: src/headerview.c:208 src/plugins/notification/notification_popup.c:318
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:625
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:854 src/summaryview.c:3413
+#: src/plugins/notification/notification_popup.c:627
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:848 src/summaryview.c:3414
 #: src/summaryview.c:3417
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Sense assumpte)"
@@ -5558,8 +5531,9 @@ msgstr "(Sense assumpte)"
 msgid "Error:"
 msgstr "Error:"
 
-#: src/image_viewer.c:299 src/mimeview.c:2545
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:698
+#: src/image_viewer.c:299 src/mimeview.c:2558
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:301
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:699
 msgid "Filename:"
 msgstr "Nomb d'arxiu:"
 
@@ -5571,229 +5545,221 @@ msgstr "Tamany d'arxiu:"
 msgid "Load Image"
 msgstr "Carregar imatge"
 
-#: src/imap.c:582
+#: src/imap.c:583
 msgid "IMAP4 connection broken\n"
 msgstr "Connexió IMAP4 trencada\n"
 
-#: src/imap.c:621
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: authenticated\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: autentificada\n"
+#: src/imap.c:622 src/imap.c:625 src/imap.c:628 src/imap.c:631 src/imap.c:634
+#: src/imap.c:638 src/imap.c:641 src/imap.c:644 src/imap.c:647 src/imap.c:651
+#: src/imap.c:654 src/imap.c:657 src/imap.c:660 src/imap.c:663 src/imap.c:666
+#: src/imap.c:669 src/imap.c:672 src/imap.c:675 src/imap.c:678 src/imap.c:681
+#: src/imap.c:684 src/imap.c:687 src/imap.c:690 src/imap.c:693 src/imap.c:696
+#: src/imap.c:699 src/imap.c:702 src/imap.c:705 src/imap.c:708 src/imap.c:711
+#: src/imap.c:714 src/imap.c:717 src/imap.c:720 src/imap.c:723 src/imap.c:726
+#: src/imap.c:729 src/imap.c:732 src/imap.c:735 src/imap.c:738 src/imap.c:741
+#: src/imap.c:745 src/imap.c:749
+#, fuzzy, c-format
+msgid "IMAP error on %s:"
+msgstr "Error IMAP a %s: estat incorrecte\n"
 
-#: src/imap.c:624
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: not authenticated\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: no autenticada\n"
+#: src/imap.c:622
+#, fuzzy
+msgid "authenticated"
+msgstr "Autentificació"
 
-#: src/imap.c:627
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: bad state\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: estat incorrecte\n"
+#: src/imap.c:625
+#, fuzzy
+msgid "not authenticated"
+msgstr "Sense autentificació"
 
-#: src/imap.c:630
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: stream error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error de fluxe\n"
+#: src/imap.c:628
+msgid "bad state"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:633
-#, c-format
-msgid ""
-"IMAP error on %s: parse error (very probably non-RFC compliance from the "
-"server)\n"
+#: src/imap.c:631
+#, fuzzy
+msgid "stream error"
+msgstr "Error intern"
+
+#: src/imap.c:634
+#, fuzzy
+msgid "parse error (very probably non-RFC compliance from the server)"
 msgstr ""
 "Error IMAP a %s: error interpretant (molt probablement el servidor "
 "incompleix la norma RFC)\n"
 
-#: src/imap.c:637
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: connection refused\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: connexió rebutjada\n"
+#: src/imap.c:638
+#, fuzzy
+msgid "connection refused"
+msgstr "Connexió fallida"
 
-#: src/imap.c:640
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: memory error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error de memòria\n"
+#: src/imap.c:641
+#, fuzzy
+msgid "memory error"
+msgstr "Error intern"
 
-#: src/imap.c:643
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: fatal error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error fatal\n"
+#: src/imap.c:644
+#, fuzzy
+msgid "fatal error"
+msgstr "Error intern"
 
-#: src/imap.c:646
-#, c-format
-msgid ""
-"IMAP error on %s: protocol error(very probably non-RFC compliance from the "
-"server)\n"
+#: src/imap.c:647
+#, fuzzy
+msgid "protocol error (very probably non-RFC compliance from the server)"
 msgstr ""
 "Error IMAP a %s: error de protocol (molt probablement el servidor incompleix "
 "la norma RFC)\n"
 
-#: src/imap.c:650
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: connection not accepted\n"
+#: src/imap.c:651
+#, fuzzy
+msgid "connection not accepted"
 msgstr "Error IMAP a %s: connexió no acceptada\n"
 
-#: src/imap.c:653
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: APPEND error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error a APEND\n"
+#: src/imap.c:654
+msgid "APPEND error"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:656
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: NOOP error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error a NOOP\n"
+#: src/imap.c:657
+msgid "NOOP error"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:659
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: LOGOUT error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error de LOGOUT\n"
+#: src/imap.c:660
+msgid "LOGOUT error"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:662
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: CAPABILITY error\n"
+#: src/imap.c:663
+#, fuzzy
+msgid "CAPABILITY error"
 msgstr "Error IMAP a %s: error de CAPABILITY\n"
 
-#: src/imap.c:665
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: CHECK error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error de CHECK\n"
+#: src/imap.c:666
+#, fuzzy
+msgid "CHECK error"
+msgstr "Error"
 
-#: src/imap.c:668
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: CLOSE error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error de CLOSE\n"
+#: src/imap.c:669
+#, fuzzy
+msgid "CLOSE error"
+msgstr "Error"
 
-#: src/imap.c:671
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: EXPUNGE error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error d'EXPUNGE\n"
+#: src/imap.c:672
+msgid "EXPUNGE error"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:674
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: COPY error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error de COPY\n"
+#: src/imap.c:675
+msgid "COPY error"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:677
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: UID COPY error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error de UID COPY\n"
+#: src/imap.c:678
+msgid "UID COPY error"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:680
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: CREATE error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error de CREATE\n"
+#: src/imap.c:681
+msgid "CREATE error"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:683
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: DELETE error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error de DELETE\n"
+#: src/imap.c:684
+msgid "DELETE error"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:686
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: EXAMINE error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error d'EXAMINE\n"
+#: src/imap.c:687
+msgid "EXAMINE error"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:689
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: FETCH error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error de FETCH\n"
+#: src/imap.c:690
+#, fuzzy
+msgid "FETCH error"
+msgstr "Error"
 
-#: src/imap.c:692
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: UID FETCH error\n"
+#: src/imap.c:693
+#, fuzzy
+msgid "UID FETCH error"
 msgstr "Error IMAP a %s: error d'UID FETCH\n"
 
-#: src/imap.c:695
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: LIST error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error de LIST\n"
-
-#: src/imap.c:698
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: LOGIN error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error de LOGIN\n"
+#: src/imap.c:696
+#, fuzzy
+msgid "LIST error"
+msgstr "Error de socket."
 
-#: src/imap.c:701
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: LSUB error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error de LSUB\n"
+#: src/imap.c:699
+msgid "LOGIN error"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:704
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: RENAME error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error de RENAME\n"
+#: src/imap.c:702
+#, fuzzy
+msgid "LSUB error"
+msgstr "Error desconegut"
 
-#: src/imap.c:707
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: SEARCH error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error de SEARCH\n"
+#: src/imap.c:705
+msgid "RENAME error"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:710
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: UID SEARCH error\n"
+#: src/imap.c:708
+msgid "SEARCH error"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:711
+#, fuzzy
+msgid "UID SEARCH error"
 msgstr "Error IMAP a %s: error d'UID SEARCH\n"
 
-#: src/imap.c:713
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: SELECT error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error de SELECT\n"
+#: src/imap.c:714
+msgid "SELECT error"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:716
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: STATUS error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error de STATUS\n"
+#: src/imap.c:717
+msgid "STATUS error"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:719
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: STORE error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error de SEARCH\n"
+#: src/imap.c:720
+#, fuzzy
+msgid "STORE error"
+msgstr "Error"
 
-#: src/imap.c:722
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: UID STORE error\n"
+#: src/imap.c:723
+#, fuzzy
+msgid "UID STORE error"
 msgstr "Error IMAP a %s: error d'UID STORE\n"
 
-#: src/imap.c:725
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: SUBSCRIBE error\n"
+#: src/imap.c:726
+#, fuzzy
+msgid "SUBSCRIBE error"
 msgstr "Error IMAP a %s: error de SUBSCRIBE\n"
 
-#: src/imap.c:728
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: UNSUBSCRIBE error\n"
+#: src/imap.c:729
+#, fuzzy
+msgid "UNSUBSCRIBE error"
 msgstr "Error IMAP a %s: Error d'UNSUBSCRIBE\n"
 
-#: src/imap.c:731
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: STARTTLS error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error de STARTTLS\n"
+#: src/imap.c:732
+msgid "STARTTLS error"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:734
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: INVAL error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error d'INVAL\n"
+#: src/imap.c:735
+msgid "INVAL error"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:737
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: EXTENSION error\n"
+#: src/imap.c:738
+#, fuzzy
+msgid "EXTENSION error"
 msgstr "Error IMAP a %s: error d'EXTENSION\n"
 
-#: src/imap.c:740
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: SASL error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error de SASL\n"
+#: src/imap.c:741
+#, fuzzy
+msgid "SASL error"
+msgstr "Error de socket."
 
-#: src/imap.c:744
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: SSL error\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error de SSL\n"
+#: src/imap.c:745
+#, fuzzy
+msgid "SSL error"
+msgstr "Error de socket."
 
-#: src/imap.c:748
-#, c-format
-msgid "IMAP error on %s: Unknown error [%d]\n"
-msgstr "Error IMAP a %s: error desconegut [%d]\n"
+#: src/imap.c:749
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unknown error [%d]"
+msgstr "Error desconegut"
 
-#: src/imap.c:940
+#: src/imap.c:953
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5805,7 +5771,7 @@ msgstr ""
 "Els logins CRAM-MD5 només funcionen si libetpan ha estat compilat amb suport "
 "SASL i el mòdul CRAM-MD5 SASL està instal·lat."
 
-#: src/imap.c:946
+#: src/imap.c:959
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5817,7 +5783,7 @@ msgstr ""
 "Els logins DIGEST-MD5 només funcionen si libetpan ha estat compilat amb "
 "suport SASL i el mòdul DIGEST-MD5 SASL està instal·lat."
 
-#: src/imap.c:952
+#: src/imap.c:965
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5829,36 +5795,49 @@ msgstr ""
 "Les connexions de SCRAM-SHA-1 nomès funcionen si libetpan s'ha compilat amb "
 "suport SCRAM SASL i el connector està instal·lat."
 
-#: src/imap.c:959
+#: src/imap.c:971
+#, fuzzy
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"PLAIN logins only work if libetpan has been compiled with SASL support and "
+"the PLAIN SASL plugin is installed."
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Els logins CRAM-MD5 només funcionen si libetpan ha estat compilat amb suport "
+"SASL i el mòdul CRAM-MD5 SASL està instal·lat."
+
+#: src/imap.c:978
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
 msgstr "Ha fallat la connexió amb %s: login refusat.%s"
 
-#: src/imap.c:963
+#: src/imap.c:982
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
 msgstr "Ha fallat la connexió a %s: login %s refusat.\n"
 
-#: src/imap.c:981
+#: src/imap.c:1000
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s failed"
 msgstr "Connexió amb %s fallida"
 
-#: src/imap.c:988 src/imap.c:991
+#: src/imap.c:1007 src/imap.c:1010
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "La connexió IMAP4 amb %s s'ha desconnectat. Reconnectant...\n"
 
-#: src/imap.c:1021 src/imap.c:3631 src/imap.c:4290 src/imap.c:4387
-#: src/imap.c:4567 src/imap.c:5376
+#: src/imap.c:1040 src/imap.c:3685 src/imap.c:4344 src/imap.c:4441
+#: src/imap.c:4619 src/imap.c:5431
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
 msgstr "Claws Mail necessita accés a xarxa per accedir al servidor IMAP."
 
-#: src/imap.c:1130 src/inc.c:818 src/news.c:387 src/send_message.c:278
+#: src/imap.c:1149 src/inc.c:818 src/news.c:388 src/send_message.c:282
 msgid "Insecure connection"
 msgstr "Connexió no segura"
 
-#: src/imap.c:1131 src/inc.c:819 src/news.c:388 src/send_message.c:279
+#: src/imap.c:1150 src/inc.c:819 src/news.c:389 src/send_message.c:283
 msgid ""
 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
 "available in this build of Claws Mail. \n"
@@ -5871,109 +5850,104 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vols seguir connectant a aquest servidor? La comunicació pot no ser segura."
 
-#: src/imap.c:1137 src/inc.c:825 src/news.c:394 src/send_message.c:285
+#: src/imap.c:1156 src/inc.c:825 src/news.c:395 src/send_message.c:289
 msgid "Con_tinue connecting"
 msgstr "Con_tinuar connectant"
 
-#: src/imap.c:1147
+#: src/imap.c:1166
 #, c-format
 msgid "Account '%s': Connecting to IMAP4 server: %s:%d..."
 msgstr "Compte: '%s': Connectant al servidor IMAP4: %s:%d ..."
 
-#: src/imap.c:1195
+#: src/imap.c:1214
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
 msgstr "No s'ha pogut connectar al servidor IMAP4: %s:%d"
 
-#: src/imap.c:1198
+#: src/imap.c:1217
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "No s'ha pogut connectar al servidor IMAP4: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1231 src/imap.c:4052
+#: src/imap.c:1250 src/imap.c:4106
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "No s'ha pogut iniciar la sessió TLS.\n"
 
-#: src/imap.c:1294
+#: src/imap.c:1318
 #, c-format
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s.\n"
 msgstr "No s'ha pogut realitzar el login al servidor IMAP %s.\n"
 
-#: src/imap.c:1297
+#: src/imap.c:1321
 #, c-format
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
 msgstr "No s'ha pogut realitzar el login al servidor IMAP %s."
 
-#: src/imap.c:1715
+#: src/imap.c:1748
 msgid "Adding messages..."
 msgstr "Afegint missatges..."
 
-#: src/imap.c:1920 src/mh.c:532
+#: src/imap.c:1953 src/mh.c:529
 msgid "Copying messages..."
 msgstr "Copiant missatges..."
 
-#: src/imap.c:2504
+#: src/imap.c:2546
 msgid "can't set deleted flags\n"
 msgstr "no s'han pogut establir els flags esborrats\n"
 
-#: src/imap.c:2511 src/imap.c:5006
+#: src/imap.c:2553 src/imap.c:5061
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "no s'ha pogut ampliar\n"
 
-#: src/imap.c:2862
+#: src/imap.c:2904
 #, c-format
 msgid "Looking for unsubscribed folders in %s..."
 msgstr "Buscant carpetes no subscrites a %s..."
 
-#: src/imap.c:2865
+#: src/imap.c:2907
 #, c-format
 msgid "Looking for subfolders of %s..."
 msgstr "Buscant subcarpetes de %s..."
 
-#: src/imap.c:3171
+#: src/imap.c:3225
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear la bústia: LIST ha fallat\n"
 
-#: src/imap.c:3186
+#: src/imap.c:3240
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear la bústia\n"
 
-#: src/imap.c:3277
-msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
-msgstr ""
-"El nou nom de la carpeta no ha de contenir el separador de l'espai de noms"
-
-#: src/imap.c:3317
+#: src/imap.c:3371
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut reanomenar la bústia: %s a %s\n"
 
-#: src/imap.c:3430
+#: src/imap.c:3484
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "no s'ha pogut esborrar la bústia\n"
 
-#: src/imap.c:3709
+#: src/imap.c:3763
 msgid "LIST failed\n"
 msgstr "LIST fallida\n"
 
-#: src/imap.c:3794
+#: src/imap.c:3848
 msgid "Flagging messages..."
 msgstr "Marcant missatges..."
 
-#: src/imap.c:3897
+#: src/imap.c:3951
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "No s'ha pogut seleccionar la carpeta: %s\n"
 
-#: src/imap.c:4049
+#: src/imap.c:4103
 msgid "Server requires TLS to log in.\n"
 msgstr "El servidor requereix TLS per accedir-hi.\n"
 
-#: src/imap.c:4059
+#: src/imap.c:4113
 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
 msgstr "No es poden refrescar les capacitats.\n"
 
-#: src/imap.c:4064
+#: src/imap.c:4118
 #, c-format
 msgid ""
 "Connection to %s failed: server requires TLS, but Claws Mail has been "
@@ -5982,20 +5956,20 @@ msgstr ""
 "La connexió a %s ha fallat: el servidor requereix TLS, però s'ha compilat "
 "Claws Mail sense sense suport TLS.\n"
 
-#: src/imap.c:4072
+#: src/imap.c:4126
 msgid "Server logins are disabled.\n"
 msgstr "Els accessos al servidors estan deshabilitats.\n"
 
-#: src/imap.c:4295
+#: src/imap.c:4349
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Rebent missatge..."
 
-#: src/imap.c:4999
+#: src/imap.c:5054
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "no s'han pogut establir els flags esborrats: %d\n"
 
-#: src/imap.c:6032
+#: src/imap.c:6089
 msgid ""
 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
@@ -6047,7 +6021,7 @@ msgstr "S_ubscripcions"
 msgid "_Subscribe..."
 msgstr "_Subscriure's..."
 
-#: src/imap_gtk.c:78 src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:167
+#: src/imap_gtk.c:78 src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:168
 msgid "_Unsubscribe..."
 msgstr "Des_ubscriure's..."
 
@@ -6068,7 +6042,7 @@ msgstr "R_econstruïr l'arbre de carpetes"
 msgid "Show only subscribed _folders"
 msgstr "Mostrar només les _carpetes subscrites"
 
-#: src/imap_gtk.c:196
+#: src/imap_gtk.c:195
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
@@ -6078,26 +6052,26 @@ msgstr ""
 "(si vols crear una carpeta per emmagatzemar només subcarpetes\n"
 "i no correus, afegiu `/' al nom de la carpeta)"
 
-#: src/imap_gtk.c:200 src/mh_gtk.c:148
+#: src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
 msgid "Inherit properties from parent folder"
 msgstr "Propietats heredades de la carpeta mare"
 
-#: src/imap_gtk.c:261 src/mh_gtk.c:254 src/news_gtk.c:306
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:414 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:201
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2034
+#: src/imap_gtk.c:260 src/mh_gtk.c:253 src/news_gtk.c:305
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:413 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:199
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2050
 #, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
 msgstr "Introdueixi el nou nom per a '%s':"
 
-#: src/imap_gtk.c:263 src/mh_gtk.c:256 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:415
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:202
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2035
+#: src/imap_gtk.c:262 src/mh_gtk.c:255 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:414
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:200
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2051
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Reanomenar carpeta"
 
-#: src/imap_gtk.c:292 src/mh_gtk.c:282 src/news_gtk.c:328
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:445 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:228
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2055
+#: src/imap_gtk.c:291 src/mh_gtk.c:281 src/news_gtk.c:327
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:444 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:226
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2071
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
@@ -6105,7 +6079,7 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut reanomenar la carpeta.\n"
 "El nou nom no està permès."
 
-#: src/imap_gtk.c:360 src/mh_gtk.c:203 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:154
+#: src/imap_gtk.c:359 src/mh_gtk.c:202 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:152
 #, c-format
 msgid ""
 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
@@ -6118,44 +6092,45 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vols eliminar-los definitivament?"
 
-#: src/imap_gtk.c:381 src/news_gtk.c:281 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:350
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:175
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1988
+#: src/imap_gtk.c:380 src/news_gtk.c:280 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:349
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:173
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2004
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
 msgstr "No es pot esborrar la carpeta '%s'."
 
-#: src/imap_gtk.c:507
+#: src/imap_gtk.c:506
 #, c-format
 msgid "Do you want to search for unsubscribed subfolders of '%s'?"
 msgstr "Realment vols buscar carpetes no subscrites de '%s'?"
 
-#: src/imap_gtk.c:510
+#: src/imap_gtk.c:509
 msgid "Search recursively"
 msgstr "Cercar recursivament"
 
-#: src/imap_gtk.c:515 src/imap_gtk.c:574
+#: src/imap_gtk.c:514 src/imap_gtk.c:573
 msgid "Subscriptions"
 msgstr "Subscripcions"
 
-#: src/imap_gtk.c:516
-msgid "+_Search"
+#: src/imap_gtk.c:515
+#, fuzzy
+msgid "_Search"
 msgstr "+_Cercar"
 
-#: src/imap_gtk.c:526
+#: src/imap_gtk.c:525
 #, c-format
 msgid "Choose a subfolder of %s to subscribe to: "
 msgstr "Escolliu una subcarpeta de %s per subscriure a: "
 
-#: src/imap_gtk.c:537 src/mainwindow.c:674
+#: src/imap_gtk.c:536 src/mainwindow.c:679
 msgid "Subscribe"
 msgstr "Subscriure's"
 
-#: src/imap_gtk.c:539 src/imap_gtk.c:541
+#: src/imap_gtk.c:538 src/imap_gtk.c:540
 msgid "All of them"
 msgstr "Tots"
 
-#: src/imap_gtk.c:557
+#: src/imap_gtk.c:556
 msgid ""
 "This folder is already subscribed and has no unsubscribed subfolders.\n"
 "\n"
@@ -6167,31 +6142,32 @@ msgstr ""
 "Si hi ha noves carpetes, creades i no subscrites d'un altre client, useu "
 "\"Comprovar per noves carpetes\" a la carpeta arrel de la bústia."
 
-#: src/imap_gtk.c:566
+#: src/imap_gtk.c:565
 #, c-format
 msgid "Do you want to %s the '%s' folder?"
 msgstr "Vols %s la carpeta '%s'?"
 
-#: src/imap_gtk.c:567
+#: src/imap_gtk.c:566
 msgid "subscribe"
 msgstr "Subscriure's"
 
-#: src/imap_gtk.c:567
+#: src/imap_gtk.c:566
 msgid "unsubscribe"
 msgstr "desubscriure's"
 
-#: src/imap_gtk.c:569 src/prefs_folder_item.c:1440
-#: src/prefs_folder_item.c:1468 src/prefs_folder_item.c:1496
+#: src/imap_gtk.c:568 src/prefs_folder_item.c:1428 src/prefs_folder_item.c:1456
+#: src/prefs_folder_item.c:1484
 msgid "Apply to subfolders"
 msgstr "Aplicar a les subcarpetes"
 
-#: src/imap_gtk.c:575
-msgid "+_Subscribe"
+#: src/imap_gtk.c:574
+#, fuzzy
+msgid "_Subscribe"
 msgstr "+_Subscriure's"
 
-#: src/imap_gtk.c:575
-msgid "+_Unsubscribe"
-msgstr "+_Des_ubscriure's"
+#: src/imap_gtk.c:575 src/news_gtk.c:267
+msgid "_Unsubscribe"
+msgstr "/Des_ubscriure's"
 
 #: src/import.c:113 src/import.c:207
 msgid "Import mbox file"
@@ -6225,35 +6201,35 @@ msgstr "No es pot trobar la carpeta de destinació."
 msgid "Select importing file"
 msgstr "Seleccionar arxiu a importar"
 
-#: src/importldif.c:186
+#: src/importldif.c:185
 msgid "Please specify address book name and file to import."
 msgstr "Especifiqueu el nom de l'agenda i l'arxiu a importar."
 
-#: src/importldif.c:189
+#: src/importldif.c:188
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
 msgstr "Seleccioneu i renombreu els camps LDIF a importar."
 
-#: src/importldif.c:192
+#: src/importldif.c:191
 msgid "File imported."
 msgstr "Arxiu importat."
 
-#: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:123 src/importpine.c:122
+#: src/importldif.c:450 src/importmutt.c:122 src/importpine.c:121
 msgid "Please select a file."
 msgstr "Seleccioneu un arxiu."
 
-#: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:128 src/importpine.c:127
+#: src/importldif.c:456 src/importmutt.c:127 src/importpine.c:126
 msgid "Address book name must be supplied."
 msgstr "Heu de proporcionar un nom d'agenda d'adreces."
 
-#: src/importldif.c:497
+#: src/importldif.c:496
 msgid "LDIF file imported successfully."
 msgstr "Arxiu LDIF importat amb èxit."
 
-#: src/importldif.c:582
+#: src/importldif.c:581
 msgid "Select LDIF File"
 msgstr "Seleccionar arxiu LDIF"
 
-#: src/importldif.c:668
+#: src/importldif.c:667
 msgid ""
 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
 "file data."
@@ -6261,43 +6237,43 @@ msgstr ""
 "Especifiqueu el nom per a l'agenda que serà creada a partir de les dades de "
 "l'arxiu LDIF."
 
-#: src/importldif.c:673
+#: src/importldif.c:672
 msgid "File Name"
 msgstr "Nom de l'arxiu"
 
-#: src/importldif.c:683
+#: src/importldif.c:682
 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
 msgstr "L'especificació completa de l'arxiu LDIF a importar."
 
-#: src/importldif.c:690
+#: src/importldif.c:689
 msgid "Select the LDIF file to import."
 msgstr "Seleccioneu l'arxiu LDIF a importar."
 
-#: src/importldif.c:726
+#: src/importldif.c:725
 msgid "R"
 msgstr "R"
 
-#: src/importldif.c:727 src/summaryview.c:439
+#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:438
 msgid "S"
 msgstr "E"
 
-#: src/importldif.c:728
+#: src/importldif.c:727
 msgid "LDIF Field Name"
 msgstr "Nom del camp LDIF"
 
-#: src/importldif.c:729
+#: src/importldif.c:728
 msgid "Attribute Name"
 msgstr "Nom de l'atributo"
 
-#: src/importldif.c:784
+#: src/importldif.c:783
 msgid "LDIF Field"
 msgstr "Camp LDIF"
 
-#: src/importldif.c:796
+#: src/importldif.c:795
 msgid "Attribute"
 msgstr "Atribut"
 
-#: src/importldif.c:808
+#: src/importldif.c:807
 msgid ""
 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
@@ -6315,117 +6291,117 @@ msgstr ""
 "la llista. Doble click a qualsevol part de la fila i també serà seleccionat "
 "el camp per importar."
 
-#: src/importldif.c:823
+#: src/importldif.c:822
 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
 msgstr "El camp LDIF pot reanomenar-se al nom de l'atribut d'usuari."
 
-#: src/importldif.c:828
+#: src/importldif.c:827
 msgid "Select for Import"
 msgstr "Seleccionar per importar"
 
-#: src/importldif.c:833
+#: src/importldif.c:832
 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
 msgstr "Seleccionar el camp LDIF per a importar-lo a l'agenda."
 
-#: src/importldif.c:835
+#: src/importldif.c:834
 msgid " Modify "
 msgstr " Modificar "
 
-#: src/importldif.c:840
+#: src/importldif.c:839
 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
 msgstr ""
 "Aquest botó actualitzarà la llista superior amb les dades proporcionades."
 
-#: src/importldif.c:912
+#: src/importldif.c:911
 msgid "Records Imported:"
 msgstr "Registres importats :"
 
-#: src/importldif.c:944
+#: src/importldif.c:943
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
 msgstr "Importar arxiu LDIF a l'agenda"
 
-#: src/importldif.c:981
+#: src/importldif.c:980
 msgid "Proceed"
 msgstr "Procedir"
 
-#: src/importmutt.c:142
+#: src/importmutt.c:141
 msgid "Error importing MUTT file."
 msgstr "Error important l'arxiu de MUTT."
 
-#: src/importmutt.c:157
+#: src/importmutt.c:156
 msgid "Select MUTT File"
 msgstr "Seleccioneu l'arxiu MUTT"
 
-#: src/importmutt.c:204
+#: src/importmutt.c:203
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
 msgstr "Importar arxiu MUTT a l'agenda"
 
-#: src/importmutt.c:289 src/importpine.c:289
+#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
 msgid "Please select a file to import."
 msgstr "Seleccioneu l'arxiu a importar."
 
-#: src/importpine.c:141
+#: src/importpine.c:140
 msgid "Error importing Pine file."
 msgstr "Error important l'arxiu de Pine."
 
-#: src/importpine.c:156
+#: src/importpine.c:155
 msgid "Select Pine File"
 msgstr "Seleccionar arxiu Pine"
 
-#: src/importpine.c:203
+#: src/importpine.c:202
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Importar arxiu Pine a l'agenda"
 
-#: src/inc.c:186 src/inc.c:295 src/inc.c:322
+#: src/inc.c:187 src/inc.c:296 src/inc.c:323
 msgid "Claws Mail needs network access in order to get mails."
 msgstr "Claws Mail necessita xarxa per descarregar els correus."
 
-#: src/inc.c:344
+#: src/inc.c:345
 #, c-format
 msgid "%s failed\n"
 msgstr "%s fallida\n"
 
-#: src/inc.c:417
+#: src/inc.c:418
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "Obtenint nous missatges"
 
-#: src/inc.c:478
+#: src/inc.c:479
 msgid "Standby"
 msgstr "En espera"
 
-#: src/inc.c:621 src/inc.c:675
+#: src/inc.c:622 src/inc.c:676
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Cancellat"
 
-#: src/inc.c:632
+#: src/inc.c:633
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Recuperant"
 
-#: src/inc.c:641
+#: src/inc.c:642
 #, c-format
 msgid "Done (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
 msgstr[0] "Fet (%d missatge (%s) rebut)"
 msgstr[1] "Fet (%d missatge(s) (%s) rebut(s))"
 
-#: src/inc.c:647
+#: src/inc.c:648
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Fet (no hi ha missatges nous)"
 
-#: src/inc.c:652
+#: src/inc.c:653
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Connexió fallida"
 
-#: src/inc.c:655 src/plugins/managesieve/managesieve.c:743
+#: src/inc.c:656 src/plugins/managesieve/managesieve.c:890
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Authorizació fallida"
 
-#: src/inc.c:662 src/prefs_matcher.c:396 src/prefs_summary_column.c:88
-#: src/summaryview.c:2797 src/summaryview.c:6318
+#: src/inc.c:663 src/prefs_matcher.c:398 src/prefs_summaries.c:446
+#: src/prefs_summary_column.c:88 src/summaryview.c:2801 src/summaryview.c:6342
 msgid "Locked"
 msgstr "Bloquejat"
 
-#: src/inc.c:672 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:378
+#: src/inc.c:673 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:377
 msgid "Timeout"
 msgstr "Temps límit"
 
@@ -6460,8 +6436,8 @@ msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor POP3: %s:%d"
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor POP3: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:934 src/plugins/managesieve/managesieve.c:278
-#: src/send_message.c:494
+#: src/inc.c:934 src/plugins/managesieve/managesieve.c:427
+#: src/send_message.c:498
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Autentificant..."
 
@@ -6486,7 +6462,7 @@ msgstr "Obtenint el número de nous missatges (UIDL)..."
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Obtenint el tamany dels nous missatges (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:961 src/send_message.c:512
+#: src/inc.c:961 src/send_message.c:516
 msgid "Quitting"
 msgstr "Sortint"
 
@@ -6537,7 +6513,7 @@ msgstr "Error de socket."
 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
 msgstr "Error de socket connectant amb %s:%d."
 
-#: src/inc.c:1193 src/send_message.c:423 src/send_message.c:686
+#: src/inc.c:1193 src/send_message.c:427 src/send_message.c:690
 msgid "Connection closed by the remote host."
 msgstr "Connexió tancada per la màquina remota."
 
@@ -6559,11 +6535,11 @@ msgstr ""
 "La bústia està bloquejada:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1211 src/send_message.c:671
+#: src/inc.c:1211 src/send_message.c:675
 msgid "Authentication failed."
 msgstr "Autentificació fallida."
 
-#: src/inc.c:1217 src/send_message.c:674
+#: src/inc.c:1217 src/send_message.c:678
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
@@ -6572,7 +6548,7 @@ msgstr ""
 "L'autentificació ha fallat:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1222 src/send_message.c:690
+#: src/inc.c:1222 src/send_message.c:694
 msgid ""
 "Session timed out. You may be able to recover by increasing the timeout "
 "value in Preferences/Other/Miscellaneous."
@@ -6607,7 +6583,7 @@ msgstr "Només _una vegada"
 msgid "Some SN"
 msgstr "Algun SN"
 
-#: src/ldif.c:759
+#: src/ldif.c:758
 msgid "Nick Name"
 msgstr "Motiu (nick)"
 
@@ -6672,32 +6648,16 @@ msgstr "Migració fallida!"
 msgid "Migrating configuration..."
 msgstr "Migrant la configuració..."
 
-#: src/main.c:937
-msgid "Failed to register folder item update hook"
-msgstr ""
-"Ha fallat el registre de l'enllaç d'actualització d'elements de carpeta"
-
-#: src/main.c:944
-msgid "Failed to register folder update hook"
-msgstr "Ha fallat el registre de l'enllaç d'actualització de les carpetes"
-
 #: src/main.c:1117
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "g_thread no està soportat per glib.\n"
 
-#: src/main.c:1136
-msgid "Sylpheed-Claws 2.6.0 (or older)"
-msgstr "Sylpheed-Claws 2.6.0 (o anterior)"
-
-#: src/main.c:1139
-msgid "Sylpheed-Claws 1.9.15 (or older)"
-msgstr "Sylpheed-Claws 1.9.15 (o anterior)"
-
-#: src/main.c:1142
-msgid "Sylpheed-Claws 1.0.5 (or older)"
-msgstr "Sylpheed-Claws 1.0.5 (o anterior)"
+#: src/main.c:1137 src/main.c:1141 src/main.c:1145
+#, fuzzy
+msgid "(or older)"
+msgstr "Carpeta origen:"
 
-#: src/main.c:1442
+#: src/main.c:1445
 #, c-format
 msgid ""
 "The following plugin failed to load. Check the Plugins configuration for "
@@ -6716,7 +6676,7 @@ msgstr[1] ""
 "mòduls per més informació:\n"
 "%s"
 
-#: src/main.c:1470
+#: src/main.c:1473
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but it is incomplete. It is "
 "possibly due to a failing IMAP account. Use \"Rebuild folder tree\" on the "
@@ -6727,7 +6687,7 @@ msgstr ""
 "carpetes\" del menú contextual de la carpeta mare de la bústia per intentar "
 "arreglar-ho."
 
-#: src/main.c:1476
+#: src/main.c:1479
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but could not load it. It is "
 "probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
@@ -6737,36 +6697,36 @@ msgstr ""
 "És probable que estigui soportat per un mòdul extern desactualitzat. Si us "
 "plau reinstal·leu el mòdul i intenteu-ho una altra vegada."
 
-#: src/main.c:1726
+#: src/main.c:1729
 msgid "Missing filename\n"
 msgstr "No s'ha trobat el nom del fitxer\n"
 
-#: src/main.c:1733
+#: src/main.c:1736
 msgid "Cannot open filename for reading\n"
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per llegir-lo\n"
 
-#: src/main.c:1744
+#: src/main.c:1747
 msgid "Malformed header\n"
 msgstr "Capçalera mal formada\n"
 
-#: src/main.c:1751
+#: src/main.c:1754
 msgid "Duplicated 'To:' header\n"
 msgstr "Capçalera \"Per:\" duplicada\n"
 
-#: src/main.c:1762
+#: src/main.c:1765
 msgid "Missing required 'To:' header\n"
 msgstr "No s'ha trobat la capçalera requerida 'Per:'\n"
 
-#: src/main.c:1905
+#: src/main.c:1908
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Ús: %s [OPCIÓ]...\n"
 
-#: src/main.c:1907
+#: src/main.c:1910
 msgid " --compose [address]  open composition window"
 msgstr " --compose [adreça] obre la finestra d'edició"
 
-#: src/main.c:1908
+#: src/main.c:1911
 msgid ""
 " --compose-from-file file\n"
 "             open composition window with data from given file;\n"
@@ -6786,12 +6746,12 @@ msgstr ""
 "                          línia buida, llavors el cos del correu fins al "
 "final de l'arxiu."
 
-#: src/main.c:1913
+#: src/main.c:1916
 msgid " --subscribe [uri]   subscribe to the given URI if possible"
 msgstr ""
 " --subscribe [uri]   subscriu-re's a la URI proporcionada si es posible"
 
-#: src/main.c:1914
+#: src/main.c:1917
 msgid ""
 " --attach file1 [file2]...\n"
 "             open composition window with specified files\n"
@@ -6801,23 +6761,23 @@ msgstr ""
 "             obre la finestra de composició amb els arxius\n"
 "             especificats com a adjunts"
 
-#: src/main.c:1917
+#: src/main.c:1920
 msgid " --receive       receive new messages"
 msgstr " --receive       rep els missatges nous"
 
-#: src/main.c:1918
+#: src/main.c:1921
 msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
 msgstr " --receive-all     rep nous missatges per tots els comptes"
 
-#: src/main.c:1919
+#: src/main.c:1922
 msgid " --cancel-receiving   cancel receiving of messages"
 msgstr " --cancel-receiving   cancel·lar la recepció de missatges"
 
-#: src/main.c:1920
+#: src/main.c:1923
 msgid " --cancel-sending    cancel sending of messages"
 msgstr " --cancel-sending    cancel·lar l'enviament dels missatges"
 
-#: src/main.c:1921
+#: src/main.c:1924
 msgid ""
 " --search folder type request [recursive]\n"
 "             searches mail\n"
@@ -6835,15 +6795,15 @@ msgstr ""
 "            petició: cadena de cerca\n"
 "            recursiva: false if arg. starts with 0, n, N, f or F"
 
-#: src/main.c:1928
+#: src/main.c:1931
 msgid " --send         send all queued messages"
 msgstr " --send         enviar tots els missatges encuats"
 
-#: src/main.c:1929
+#: src/main.c:1932
 msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
 msgstr " --status [carpeta]... mostra el número total de missatges"
 
-#: src/main.c:1930
+#: src/main.c:1933
 msgid ""
 " --status-full [folder]...\n"
 "             show the status of each folder"
@@ -6851,15 +6811,15 @@ msgstr ""
 " --status-full [carpeta]...\n"
 "             mostra l'estat de cada carpeta"
 
-#: src/main.c:1932
+#: src/main.c:1935
 msgid " --statistics      show session statistics"
 msgstr " --statistics      mostren estadístiques de la sessió"
 
-#: src/main.c:1933
+#: src/main.c:1936
 msgid " --reset-statistics   reset session statistics"
 msgstr " --reset-statistics   estadístiques de sessió de reinici"
 
-#: src/main.c:1934
+#: src/main.c:1937
 msgid ""
 " --select folder[/msg] jumps to the specified folder/message\n"
 "             folder is a folder id like 'folder/sub_folder'"
@@ -6868,35 +6828,35 @@ msgstr ""
 "             carpeta és un identificador estil 'carpeta/"
 "sub_carpeta'inbox»"
 
-#: src/main.c:1936
+#: src/main.c:1939
 msgid " --online        switch to online mode"
 msgstr " --online        canviar a mode de treball amb connexió"
 
-#: src/main.c:1937
+#: src/main.c:1940
 msgid " --offline       switch to offline mode"
 msgstr " --offline        canviar a mode de treball sense connexió"
 
-#: src/main.c:1938
+#: src/main.c:1941
 msgid " --exit --quit -q    exit Claws Mail"
 msgstr " --exit --quit -q    sortir de Claws Mail"
 
-#: src/main.c:1939
+#: src/main.c:1942
 msgid " --debug        debug mode"
 msgstr " --debug        mode de depuració"
 
-#: src/main.c:1940
+#: src/main.c:1943
 msgid " --toggle-debug     toggle debug mode"
 msgstr " --toggle-debug     mode de depuració"
 
-#: src/main.c:1941
+#: src/main.c:1944
 msgid " --help -h       display this help and exit"
 msgstr " --help -h       presenta aquesta ajuda i finalitza"
 
-#: src/main.c:1942
+#: src/main.c:1945
 msgid " --version -v      output version information and exit"
 msgstr " --version -v      dona la informació de la versió i finalitza"
 
-#: src/main.c:1943
+#: src/main.c:1946
 msgid ""
 " --version-full -V   output version and built-in features information "
 "and exit"
@@ -6904,11 +6864,11 @@ msgstr ""
 " --version-full -V   dona la informació de la versió i les "
 "característiques i finalitza"
 
-#: src/main.c:1944
+#: src/main.c:1947
 msgid " --config-dir      output configuration directory"
 msgstr " --config-dir      mostra el directori de la configuració"
 
-#: src/main.c:1945
+#: src/main.c:1948
 msgid ""
 " --alternate-config-dir [dir]\n"
 "             use specified configuration directory"
@@ -6916,837 +6876,848 @@ msgstr ""
 " --alternate-config-dir [dir]\n"
 "             usar el directori de configuració especificat"
 
-#: src/main.c:1995
+#: src/main.c:1998
 msgid "Unknown option\n"
 msgstr "Opció desconeguda\n"
 
-#: src/main.c:2013
+#: src/main.c:2016
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Processant (%s)..."
 
-#: src/main.c:2016
+#: src/main.c:2019
 msgid "top level folder"
 msgstr "carpeta superior"
 
-#: src/main.c:2099
+#: src/main.c:2102
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Missatges en cua"
 
-#: src/main.c:2100
+#: src/main.c:2103
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Hi ha missatges sense enviar a la cua. Sortir ara?"
 
-#: src/main.c:2842
+#: src/main.c:2845
 msgid "NetworkManager: network is online.\n"
 msgstr "NetworkManager: La xarxa està connectada.\n"
 
-#: src/main.c:2848
+#: src/main.c:2851
 msgid "NetworkManager: network is offline.\n"
 msgstr "NetworkManager: La xarxa està desconnectada.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:505 src/messageview.c:209
+#: src/mainwindow.c:511 src/messageview.c:208
 msgid "_File"
 msgstr "_Arxiu"
 
-#: src/mainwindow.c:507 src/messageview.c:211 src/summaryview.c:434
+#: src/mainwindow.c:513 src/messageview.c:210 src/summaryview.c:433
 msgid "_View"
 msgstr "_Veure"
 
-#: src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "_Configuration"
 msgstr "_Configuració"
 
-#: src/mainwindow.c:514
+#: src/mainwindow.c:520
 msgid "_Add mailbox"
 msgstr "_Afegir bústia"
 
-#: src/mainwindow.c:515
+#: src/mainwindow.c:521
 msgid "MH..."
 msgstr "MH..."
 
-#: src/mainwindow.c:518
+#: src/mainwindow.c:524
 msgid "Change mailbox order..."
 msgstr "Canviar l'ordre de les bùsties de correu..."
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "_Import mbox file..."
 msgstr "_Importar arxiu mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:528
 msgid "_Export to mbox file..."
 msgstr "_Exportar a arxiu mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:523
+#: src/mainwindow.c:529
 msgid "_Export selected to mbox file..."
 msgstr "_Exportar seleccionats a arxiu mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:525
+#: src/mainwindow.c:531
 msgid "Empty all _Trash folders"
 msgstr "Buidar _totes les papereres"
 
-#: src/mainwindow.c:528 src/messageview.c:218
+#: src/mainwindow.c:534 src/messageview.c:217
 msgid "_Save email as..."
 msgstr "De_sar com..."
 
-#: src/mainwindow.c:529 src/messageview.c:219
+#: src/mainwindow.c:535 src/messageview.c:218
 msgid "_Save part as..."
 msgstr "De_sar com..."
 
-#: src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:220
+#: src/mainwindow.c:538 src/messageview.c:219
 msgid "Page setup..."
 msgstr "Configuració de pàgina..."
 
-#: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:221
+#: src/mainwindow.c:539 src/messageview.c:220
 msgid "_Print..."
 msgstr "Im_primir..."
 
-#: src/mainwindow.c:535
+#: src/mainwindow.c:541
 msgid "Synchronise folders"
 msgstr "Sincronitzar carpetes"
 
-#: src/mainwindow.c:537
+#: src/mainwindow.c:543
 msgid "E_xit"
 msgstr "_Sortir"
 
-#: src/mainwindow.c:542
+#: src/mainwindow.c:548
 msgid "Select _thread"
 msgstr "Seleccionar _fil"
 
-#: src/mainwindow.c:543
-msgid "_Delete thread"
-msgstr "_Esborrar capçalera"
-
-#: src/mainwindow.c:545
+#: src/mainwindow.c:550
 msgid "_Find in current message..."
 msgstr "_Cercar en el missatge actual..."
 
-#: src/mainwindow.c:547
+#: src/mainwindow.c:552
 msgid "_Quick search"
 msgstr "_Busqueda ràpida"
 
-#: src/mainwindow.c:550
+#: src/mainwindow.c:555
 msgid "Show or hi_de"
 msgstr "_Mostrar o ocultar"
 
-#: src/mainwindow.c:551
+#: src/mainwindow.c:556
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "_Barra d'eines"
 
-#: src/mainwindow.c:553
+#: src/mainwindow.c:558
 msgid "Set displayed _columns"
 msgstr "Definir _columnes visibles"
 
-#: src/mainwindow.c:554
+#: src/mainwindow.c:559
 msgid "In _folder list..."
 msgstr "A la _llista de carpetes..."
 
-#: src/mainwindow.c:555
+#: src/mainwindow.c:560
 msgid "In _message list..."
 msgstr "A la llista de _missatges..."
 
-#: src/mainwindow.c:560
+#: src/mainwindow.c:565
 msgid "La_yout"
 msgstr "_Disposició"
 
-#: src/mainwindow.c:563
+#: src/mainwindow.c:568
 msgid "_Sort"
 msgstr "_Ordenar"
 
-#: src/mainwindow.c:565
+#: src/mainwindow.c:570
 msgid "_Attract by subject"
 msgstr "Atraure _per assumpte"
 
-#: src/mainwindow.c:567
+#: src/mainwindow.c:572
 msgid "E_xpand all threads"
 msgstr "E_xpandir tots els fils"
 
-#: src/mainwindow.c:568
+#: src/mainwindow.c:573
 msgid "Co_llapse all threads"
 msgstr "Co_llapsar tots els fils"
 
-#: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:232
+#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:231
 msgid "_Go to"
 msgstr "_Anar a"
 
-#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:233
+#: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:232
 msgid "_Previous message"
 msgstr "_Missatge anterior"
 
-#: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:234
+#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:233
 msgid "_Next message"
 msgstr "Següe_nt missatge"
 
-#: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:236
+#: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:235
 msgid "P_revious unread message"
 msgstr "Missatge ante_rior sense llegir"
 
-#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:237
+#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:236
 msgid "N_ext unread message"
 msgstr "Missatge següent sense llegir"
 
-#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:239
+#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:238
 msgid "Previous ne_w message"
 msgstr "Anterior missatge no_u"
 
-#: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:240
+#: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:239
 msgid "Ne_xt new message"
 msgstr "Segü_ent Missatge nou"
 
-#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:242
+#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:241
 msgid "Previous _marked message"
 msgstr "Missatge _marcat anterior"
 
-#: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:243
+#: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:242
 msgid "Next m_arked message"
 msgstr "Missatge m_arcat següent"
 
-#: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:245
+#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:244
 msgid "Previous _labeled message"
 msgstr "Missatge e_tiquetat anterior"
 
-#: src/mainwindow.c:584 src/messageview.c:246
+#: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:245
 msgid "Next la_beled message"
 msgstr "Missatge eti_quetat següent"
 
-#: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:248
+#: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:247
 msgid "Previous opened message"
 msgstr "Missatge anterior obert"
 
-#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:249
+#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:248
 msgid "Next opened message"
 msgstr "Següent missatge nou"
 
-#: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:251
+#: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:250
 msgid "Parent message"
 msgstr "Missatge pare"
 
-#: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:253
+#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:252
 msgid "Next unread _folder"
 msgstr "_Següent directori sense llegir"
 
-#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:254
+#: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:253
 msgid "_Other folder..."
 msgstr "_Altra carpeta..."
 
-#: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:256 src/mimeview.c:201
+#: src/mainwindow.c:599 src/messageview.c:255 src/mimeview.c:200
 msgid "Next part"
 msgstr "Següent part"
 
-#: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:257 src/mimeview.c:202
+#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:256 src/mimeview.c:201
 msgid "Previous part"
 msgstr "Part anterior"
 
-#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:258
+#: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:257
 msgid "Message scroll"
 msgstr "Missatge"
 
-#: src/mainwindow.c:599 src/messageview.c:259
+#: src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:258
 msgid "Previous line"
 msgstr "Línea anterior"
 
-#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:260
+#: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:259
 msgid "Next line"
 msgstr "Línea següent"
 
-#: src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:261 src/printing.c:481
+#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:260 src/printing.c:481
 msgid "Previous page"
 msgstr "Pàgina anterior"
 
-#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:262 src/printing.c:488
+#: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:261 src/printing.c:488
 msgid "Next page"
 msgstr "Pàgina següent"
 
-#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:280
+#: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:279
 msgid "Decode"
 msgstr "Decodificar"
 
-#: src/mainwindow.c:627
+#: src/mainwindow.c:632
 msgid "Open in new _window"
 msgstr "Obrir en finestra _nova"
 
-#: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:287
+#: src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:286
 msgid "Mess_age source"
 msgstr "Fon_t del missatge"
 
-#: src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:288
+#: src/mainwindow.c:635 src/messageview.c:287
 msgid "Message part"
 msgstr "Part del missatge"
 
-#: src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:289
+#: src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:288
 msgid "View as text"
 msgstr "Mostrar com a text"
 
-#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:290 src/toolbar.c:403
+#: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:289 src/toolbar.c:403
 msgid "Open"
 msgstr "Obrir"
 
-#: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:292
+#: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:291
 msgid "Open with..."
 msgstr "Obrir amb..."
 
-#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:295
+#: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:294
 msgid "Quotes"
 msgstr "Marques"
 
-#: src/mainwindow.c:640
+#: src/mainwindow.c:645
 msgid "_Update summary"
 msgstr "Act_ualitzar resum"
 
-#: src/mainwindow.c:643
+#: src/mainwindow.c:648
 msgid "Recei_ve"
 msgstr "Re_bre"
 
-#: src/mainwindow.c:644
+#: src/mainwindow.c:649
 msgid "Get from _current account"
 msgstr "Del compte _actual"
 
-#: src/mainwindow.c:645
+#: src/mainwindow.c:650
 msgid "Get from _all accounts"
 msgstr "De _tots els comptes"
 
-#: src/mainwindow.c:646
+#: src/mainwindow.c:651
 msgid "Cancel receivin_g"
 msgstr "Cancel·lar la re_cepció"
 
-#: src/mainwindow.c:649
+#: src/mainwindow.c:654
 msgid "_Send queued messages"
 msgstr "Enviar mi_ssatge(s) encuats"
 
-#: src/mainwindow.c:654
+#: src/mainwindow.c:659
 msgid "Compose a_n email message"
 msgstr "Composar _nou missatge"
 
-#: src/mainwindow.c:655
+#: src/mainwindow.c:660
 msgid "Compose a news message"
 msgstr "Composar missatge de notícies"
 
-#: src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:301
+#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:300
 #: src/plugins/notification/notification_banner.c:95
 msgid "_Reply"
 msgstr "_Respondre"
 
-#: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:302 src/summaryview.c:426
+#: src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:301 src/summaryview.c:425
 msgid "Repl_y to"
 msgstr "Respon_dre a"
 
-#: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:305
+#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:304
 msgid "Mailing _list"
 msgstr "L_lista de correu"
 
-#: src/mainwindow.c:662
+#: src/mainwindow.c:667
 msgid "Follow-up and reply to"
 msgstr "Reenviar i respondre a"
 
-#: src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:308 src/toolbar.c:2069
+#: src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:307 src/toolbar.c:2069
 msgid "_Forward"
 msgstr "Reen_viar"
 
-#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:309 src/toolbar.c:2070
+#: src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:308 src/toolbar.c:2070
 msgid "For_ward as attachment"
 msgstr "Reen_viar com a adjunt"
 
-#: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:310 src/toolbar.c:2071
+#: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:309 src/toolbar.c:2071
 msgid "Redirec_t"
 msgstr "Redirigi_r"
 
-#: src/mainwindow.c:669
+#: src/mainwindow.c:674
 msgid "Mailing-_List"
 msgstr "L_lista-Correu"
 
-#: src/mainwindow.c:670
+#: src/mainwindow.c:675
 msgid "Post"
 msgstr "Postejar"
 
-#: src/mainwindow.c:672
+#: src/mainwindow.c:677
 msgid "Help"
 msgstr "Ajuda"
 
-#: src/mainwindow.c:676
+#: src/mainwindow.c:681
 msgid "Unsubscribe"
 msgstr "Desubscriure's"
 
-#: src/mainwindow.c:678
+#: src/mainwindow.c:683
 msgid "View archive"
 msgstr "Veure arxiu"
 
-#: src/mainwindow.c:680
+#: src/mainwindow.c:685
 msgid "Contact owner"
 msgstr "Contactar propietari"
 
-#: src/mainwindow.c:684
+#: src/mainwindow.c:689
 msgid "M_ove..."
 msgstr "M_oure..."
 
-#: src/mainwindow.c:685
+#: src/mainwindow.c:690
 msgid "_Copy..."
 msgstr "_Copiar..."
 
-#: src/mainwindow.c:686
+#: src/mainwindow.c:691
 msgid "Move to _trash"
 msgstr "Moure a les _escombraries"
 
-#: src/mainwindow.c:687
+#: src/mainwindow.c:692
 msgid "_Delete..."
 msgstr "_Esborrar..."
 
-#: src/mainwindow.c:688
+#: src/mainwindow.c:693
+#, fuzzy
+msgid "Move thread to tr_ash"
+msgstr "Moure a les _escombraries"
+
+#: src/mainwindow.c:694
+#, fuzzy
+msgid "Delete t_hread"
+msgstr "_Esborrar capçalera"
+
+#: src/mainwindow.c:695
 msgid "Cancel a news message"
 msgstr "Cancel·lar una notícia"
 
-#: src/mainwindow.c:691 src/mainwindow.c:692 src/summaryview.c:427
+#: src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:699 src/summaryview.c:426
 msgid "_Mark"
 msgstr "_Marcar"
 
 # RML To be consistent with previous one.
-#: src/mainwindow.c:693
+#: src/mainwindow.c:700
 msgid "_Unmark"
 msgstr "_Desmarca"
 
-#: src/mainwindow.c:696
+#: src/mainwindow.c:703
 msgid "Mark as unr_ead"
 msgstr "Marcar com a no ll_egit"
 
-#: src/mainwindow.c:697
+#: src/mainwindow.c:704
 msgid "Mark as rea_d"
 msgstr "Marcar com lle_git"
 
-#: src/mainwindow.c:699
+#: src/mainwindow.c:706
 msgid "Mark all read"
 msgstr "Marcar tot com _llegit"
 
-#: src/mainwindow.c:701 src/prefs_filtering_action.c:199 src/toolbar.c:208
+#: src/mainwindow.c:708 src/prefs_filtering_action.c:199 src/toolbar.c:208
 #: src/toolbar.c:419
 msgid "Ignore thread"
 msgstr "Ignorar fil"
 
-#: src/mainwindow.c:702
+#: src/mainwindow.c:709
 msgid "Unignore thread"
 msgstr "Deixar d'ignorar el fil"
 
-#: src/mainwindow.c:703 src/prefs_filtering_action.c:200 src/toolbar.c:209
+#: src/mainwindow.c:710 src/prefs_filtering_action.c:200 src/toolbar.c:209
 #: src/toolbar.c:420
 msgid "Watch thread"
 msgstr "Revisar fil de discussió"
 
-#: src/mainwindow.c:704
+#: src/mainwindow.c:711
 msgid "Unwatch thread"
 msgstr "Deixar de revisar el fil"
 
-#: src/mainwindow.c:707
+#: src/mainwindow.c:714
 msgid "Mark as _spam"
 msgstr "Marcar com a correu bro_ssa"
 
-#: src/mainwindow.c:708
+#: src/mainwindow.c:715
 msgid "Mark as _ham"
 msgstr "Marcar com a bò"
 
-#: src/mainwindow.c:711 src/prefs_filtering_action.c:181
+#: src/mainwindow.c:718 src/prefs_filtering_action.c:181
 msgid "Lock"
 msgstr "Bloquejar"
 
-#: src/mainwindow.c:712 src/prefs_filtering_action.c:182
+#: src/mainwindow.c:719 src/prefs_filtering_action.c:182
 msgid "Unlock"
 msgstr "Desbloquejar"
 
-#: src/mainwindow.c:714 src/summaryview.c:428
+#: src/mainwindow.c:721 src/summaryview.c:427
 msgid "Color la_bel"
 msgstr "E_tiqueta de color"
 
-#: src/mainwindow.c:715 src/summaryview.c:429
+#: src/mainwindow.c:722 src/summaryview.c:428
 msgid "Ta_gs"
 msgstr "Eti_quetes"
 
-#: src/mainwindow.c:718
+#: src/mainwindow.c:725
 msgid "Re-_edit"
 msgstr "Re_editar"
 
-#: src/mainwindow.c:721 src/messageview.c:311 src/mimeview.c:1027
+#: src/mainwindow.c:728 src/messageview.c:310 src/mimeview.c:1021
 msgid "Check signature"
 msgstr "Comprovar signatura"
 
-#: src/mainwindow.c:726 src/messageview.c:315
+#: src/mainwindow.c:733 src/messageview.c:314
 msgid "Add sender to address boo_k"
 msgstr "Afegir _remitent a la llibreta d'ad_reces"
 
-#: src/mainwindow.c:728
+#: src/mainwindow.c:735
 msgid "C_ollect addresses"
 msgstr "Rec_ollir adreces"
 
-#: src/mainwindow.c:729
+#: src/mainwindow.c:736
 msgid "From current _folder..."
 msgstr "De la carpeta ac_tual..."
 
-#: src/mainwindow.c:730
+#: src/mainwindow.c:737
 msgid "From selected _messages..."
 msgstr "dels _missatges seleccionats..."
 
-#: src/mainwindow.c:733
+#: src/mainwindow.c:740
 msgid "_Filter all messages in folder"
 msgstr "_Filtrar tots els missatges de la carpeta"
 
-#: src/mainwindow.c:734
+#: src/mainwindow.c:741
 msgid "Filter _selected messages"
 msgstr "_Filtrar els missatges _seleccionats"
 
-#: src/mainwindow.c:735
+#: src/mainwindow.c:742
 msgid "Run folder pr_ocessing rules"
 msgstr "Executar regles de pr_ocessament"
 
-#: src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:318
+#: src/mainwindow.c:744 src/messageview.c:317
 msgid "_Create filter rule"
 msgstr "_Crear regla de filtrat"
 
-#: src/mainwindow.c:738 src/mainwindow.c:744 src/messageview.c:319
-#: src/messageview.c:325
+#: src/mainwindow.c:745 src/mainwindow.c:751 src/messageview.c:318
+#: src/messageview.c:324
 msgid "_Automatically"
 msgstr "_Automàticament"
 
-#: src/mainwindow.c:739 src/mainwindow.c:745 src/mainwindow.c:848
-#: src/messageview.c:320 src/messageview.c:326
+#: src/mainwindow.c:746 src/mainwindow.c:752 src/mainwindow.c:858
+#: src/messageview.c:319 src/messageview.c:325
 msgid "By _From"
 msgstr "Per el Des _de"
 
-#: src/mainwindow.c:740 src/mainwindow.c:746 src/mainwindow.c:849
-#: src/messageview.c:321 src/messageview.c:327
+#: src/mainwindow.c:747 src/mainwindow.c:753 src/mainwindow.c:859
+#: src/messageview.c:320 src/messageview.c:326
 msgid "By _To"
 msgstr "Per el _Per a"
 
-#: src/mainwindow.c:741 src/mainwindow.c:747 src/messageview.c:322
-#: src/messageview.c:328
+#: src/mainwindow.c:748 src/mainwindow.c:754 src/messageview.c:321
+#: src/messageview.c:327
 msgid "By _Subject"
 msgstr "Per A_ssumpte"
 
-#: src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:324 src/summaryview.c:432
+#: src/mainwindow.c:750 src/messageview.c:323 src/summaryview.c:431
 msgid "Create processing rule"
 msgstr "Crear regla de processament"
 
-#: src/mainwindow.c:750 src/messageview.c:332
+#: src/mainwindow.c:757 src/messageview.c:331
 msgid "List _URLs..."
 msgstr "Llistar _URLs..."
 
-#: src/mainwindow.c:757
+#: src/mainwindow.c:764
 msgid "Ch_eck for new messages in all folders"
 msgstr "Comprovar missatg_es nous en totes les carpetes"
 
-#: src/mainwindow.c:758
+#: src/mainwindow.c:765
 msgid "Delete du_plicated messages"
 msgstr "Es_borrar els missatges repetits"
 
-#: src/mainwindow.c:759
+#: src/mainwindow.c:766
 msgid "In selected folder"
 msgstr "A la carpeta seleccionada"
 
-#: src/mainwindow.c:760
+#: src/mainwindow.c:767
 msgid "In all folders"
 msgstr "A totes les carpetes"
 
-#: src/mainwindow.c:763
+#: src/mainwindow.c:770
 msgid "E_xecute"
 msgstr "E_xecutar"
 
-#: src/mainwindow.c:764
+#: src/mainwindow.c:771
 msgid "Exp_unge"
 msgstr "Exp_urgar"
 
-#: src/mainwindow.c:767
+#: src/mainwindow.c:774
 msgid "SSL cer_tificates"
 msgstr "Cer_tificats SSL"
 
-#: src/mainwindow.c:771
+#: src/mainwindow.c:778
 msgid "Filtering Lo_g"
 msgstr "Traça de _filtrat"
 
-#: src/mainwindow.c:773
+#: src/mainwindow.c:780
 msgid "Network _Log"
 msgstr "Traça de _xarxa"
 
-#: src/mainwindow.c:775
+#: src/mainwindow.c:782
 msgid "_Forget all session passwords"
 msgstr "Obli_dar totes les contrassenyes de sessió"
 
-#: src/mainwindow.c:778
+#: src/mainwindow.c:784
+#, fuzzy
+msgid "Forget _master password"
+msgstr "Obli_dar totes les contrassenyes de sessió"
+
+#: src/mainwindow.c:788
 msgid "C_hange current account"
 msgstr "_Canviar el compte actual"
 
-#: src/mainwindow.c:780
+#: src/mainwindow.c:790
 msgid "_Preferences for current account..."
 msgstr "_Preferències del compte actual..."
 
-#: src/mainwindow.c:781
+#: src/mainwindow.c:791
 msgid "Create _new account..."
 msgstr "Crear _nou compte..."
 
-#: src/mainwindow.c:782
+#: src/mainwindow.c:792
 msgid "_Edit accounts..."
 msgstr "Editar comptes..."
 
-#: src/mainwindow.c:785
+#: src/mainwindow.c:795
 msgid "P_references..."
 msgstr "P_referències..."
 
-#: src/mainwindow.c:786
+#: src/mainwindow.c:796
 msgid "Pre-pr_ocessing..."
 msgstr "Pre-pr_ocessant..."
 
-#: src/mainwindow.c:787
+#: src/mainwindow.c:797
 msgid "Post-pro_cessing..."
 msgstr "Post-pro_cessant..."
 
-#: src/mainwindow.c:788
+#: src/mainwindow.c:798
 msgid "_Filtering..."
 msgstr "_Filtrant..."
 
-#: src/mainwindow.c:789
+#: src/mainwindow.c:799
 msgid "_Templates..."
 msgstr "Plan_tilles..."
 
-#: src/mainwindow.c:790
+#: src/mainwindow.c:800
 msgid "_Actions..."
 msgstr "_Accions..."
 
-#: src/mainwindow.c:791
+#: src/mainwindow.c:801
 msgid "Tag_s..."
 msgstr "Etiquete_s..."
 
-#: src/mainwindow.c:793
+#: src/mainwindow.c:803
 msgid "Plu_gins..."
 msgstr "Co_nnectors..."
 
-#: src/mainwindow.c:796
+#: src/mainwindow.c:806
 msgid "_Manual"
 msgstr "_Manual"
 
-#: src/mainwindow.c:797
+#: src/mainwindow.c:807
 msgid "_Online User-contributed FAQ"
 msgstr "PUF d'usuari c_ollaborador en línia (FAQ)"
 
-#: src/mainwindow.c:798
+#: src/mainwindow.c:808
 msgid "Icon _Legend"
 msgstr "Text de _la Icona"
 
-#: src/mainwindow.c:800
+#: src/mainwindow.c:810
 msgid "Set as default client"
 msgstr "Marcar com a client per defecte"
 
-#: src/mainwindow.c:807
+#: src/mainwindow.c:817
 msgid "Offline _mode"
 msgstr "_Mode sense connexió"
 
-#: src/mainwindow.c:808
+#: src/mainwindow.c:818
 msgid "Men_ubar"
 msgstr "Barra de _menu"
 
-#: src/mainwindow.c:809
+#: src/mainwindow.c:819
 msgid "_Message view"
 msgstr "Vista de _missatges"
 
-#: src/mainwindow.c:811
+#: src/mainwindow.c:821
 msgid "Status _bar"
 msgstr "_Barra d'estat"
 
-#: src/mainwindow.c:813
+#: src/mainwindow.c:823
 msgid "Column headers"
 msgstr "Capçaleres de columna"
 
-#: src/mainwindow.c:814
+#: src/mainwindow.c:824
 msgid "Th_read view"
 msgstr "Vista je_ràrquica"
 
-#: src/mainwindow.c:815
+#: src/mainwindow.c:825
 msgid "Hide read threads"
 msgstr "Amagar els fils llegits"
 
-#: src/mainwindow.c:816
+#: src/mainwindow.c:826
 msgid "_Hide read messages"
 msgstr "Ama_gar els missatges llegits"
 
-#: src/mainwindow.c:817
+#: src/mainwindow.c:827
 msgid "Hide deleted messages"
 msgstr "Oculta missatges esborrats"
 
-#: src/mainwindow.c:818
+#: src/mainwindow.c:828
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_Pantalla complerta"
 
-#: src/mainwindow.c:819 src/messageview.c:344
+#: src/mainwindow.c:829 src/messageview.c:343
 msgid "Show all _headers"
 msgstr "Mostrar totes les ca_pçaleres"
 
-#: src/mainwindow.c:820 src/messageview.c:345
+#: src/mainwindow.c:830 src/messageview.c:344
 msgid "_Collapse all"
 msgstr "_Collapsar to"
 
-#: src/mainwindow.c:821 src/messageview.c:346
+#: src/mainwindow.c:831 src/messageview.c:345
 msgid "Collapse from level _2"
 msgstr "Plegar desde el nivell _2"
 
-#: src/mainwindow.c:822 src/messageview.c:347
+#: src/mainwindow.c:832 src/messageview.c:346
 msgid "Collapse from level _3"
 msgstr "Plegar desde el nivell _3"
 
-#: src/mainwindow.c:826
+#: src/mainwindow.c:836
 msgid "Text _below icons"
 msgstr "Te_xt sota les icones"
 
-#: src/mainwindow.c:827
+#: src/mainwindow.c:837
 msgid "Text be_side icons"
 msgstr "Text al costat de les icones"
 
-#: src/mainwindow.c:828
+#: src/mainwindow.c:838
 msgid "_Icons only"
 msgstr "Només _icones"
 
-#: src/mainwindow.c:829
+#: src/mainwindow.c:839
 msgid "_Text only"
 msgstr "Només _text"
 
-#: src/mainwindow.c:836
+#: src/mainwindow.c:846
 msgid "_Standard"
 msgstr "E_standart"
 
-#: src/mainwindow.c:837
+#: src/mainwindow.c:847
 msgid "_Three columns"
 msgstr "_Tres columnes"
 
-#: src/mainwindow.c:838
+#: src/mainwindow.c:848
 msgid "_Wide message"
 msgstr "Missat_ge ample"
 
-#: src/mainwindow.c:839
+#: src/mainwindow.c:849
 msgid "W_ide message list"
 msgstr "Llista de missatges ampla"
 
-#: src/mainwindow.c:840
+#: src/mainwindow.c:850
 msgid "S_mall screen"
 msgstr "_Pantalla petita"
 
-#: src/mainwindow.c:844
+#: src/mainwindow.c:854
 msgid "By _number"
 msgstr "Per _número"
 
-#: src/mainwindow.c:845
+#: src/mainwindow.c:855
 msgid "By s_ize"
 msgstr "Per _tamany"
 
-#: src/mainwindow.c:846
+#: src/mainwindow.c:856
 msgid "By _date"
 msgstr "Per _data"
 
-#: src/mainwindow.c:847
+#: src/mainwindow.c:857
 msgid "By thread date"
 msgstr "Per data del Fil"
 
-#: src/mainwindow.c:850
+#: src/mainwindow.c:860
 msgid "By s_ubject"
 msgstr "Per Ass_umpte"
 
-#: src/mainwindow.c:851
+#: src/mainwindow.c:861
 msgid "By _color label"
 msgstr "Per etiqueta de _color"
 
-#: src/mainwindow.c:852
+#: src/mainwindow.c:862
 msgid "By tag"
 msgstr "Qualsevol etiqueta"
 
 # RML To be consistent with previous one.
-#: src/mainwindow.c:853
+#: src/mainwindow.c:863
 msgid "By _mark"
 msgstr "Per _marca"
 
-#: src/mainwindow.c:854
+#: src/mainwindow.c:864
 msgid "By _status"
 msgstr "Per e_stat"
 
-#: src/mainwindow.c:855
+#: src/mainwindow.c:865
 msgid "By a_ttachment"
 msgstr "Per adjun_t"
 
-#: src/mainwindow.c:856
+#: src/mainwindow.c:866
 msgid "By score"
 msgstr "Per puntuació"
 
-#: src/mainwindow.c:857
+#: src/mainwindow.c:867
 msgid "By locked"
 msgstr "Per bloquejat"
 
-#: src/mainwindow.c:858
+#: src/mainwindow.c:868
 msgid "D_on't sort"
 msgstr "N_o ordenar"
 
-#: src/mainwindow.c:862
+#: src/mainwindow.c:872 src/prefs_summaries.c:455
 msgid "Ascending"
 msgstr "Ascendent"
 
-#: src/mainwindow.c:863
+#: src/mainwindow.c:873 src/prefs_summaries.c:456
 msgid "Descending"
 msgstr "Descendent"
 
-#: src/mainwindow.c:905 src/messageview.c:389
+#: src/mainwindow.c:915 src/messageview.c:388
 msgid "_Auto detect"
 msgstr "_Autodetectar"
 
-#: src/mainwindow.c:1302 src/summaryview.c:6244
+#: src/mainwindow.c:1312 src/summaryview.c:6268
 msgid "Apply tags..."
 msgstr "Aplicar etiquetes..."
 
-#: src/mainwindow.c:1945
+#: src/mainwindow.c:1959
 msgid "Some error(s) happened. Click here to view log."
 msgstr ""
 "S'ha(n) produït algun(s) error(s). Pulseu aquí per veure la traça registrada."
 
-#: src/mainwindow.c:1960
+#: src/mainwindow.c:1974
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
 msgstr "Estàs connectat. Polseu en la icona per desconnectar"
 
-#: src/mainwindow.c:1963
+#: src/mainwindow.c:1977
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
 msgstr "Estàs desconnectat. Polseu en la icona per connectar"
 
-#: src/mainwindow.c:1977
+#: src/mainwindow.c:1991
 msgid "Select account"
 msgstr "Seleccionar compte"
 
-#: src/mainwindow.c:2004 src/prefs_logging.c:140
+#: src/mainwindow.c:2018 src/prefs_logging.c:140
 msgid "Network log"
 msgstr "Traça de xarxa"
 
-#: src/mainwindow.c:2008
+#: src/mainwindow.c:2022
 msgid "Filtering/Processing debug log"
 msgstr "Filtrat/Processament de la traça de depuració"
 
-#: src/mainwindow.c:2027 src/prefs_logging.c:392
+#: src/mainwindow.c:2041 src/prefs_logging.c:392
 msgid "filtering log enabled\n"
 msgstr "filtrat de traça activat\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2029 src/prefs_logging.c:394
+#: src/mainwindow.c:2043 src/prefs_logging.c:394
 msgid "filtering log disabled\n"
 msgstr "filtrat de traça desactivat\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2472 src/mainwindow.c:2479 src/mainwindow.c:2522
-#: src/mainwindow.c:2555 src/mainwindow.c:2587 src/mainwindow.c:2632
+#: src/mainwindow.c:2486 src/mainwindow.c:2493 src/mainwindow.c:2536
+#: src/mainwindow.c:2569 src/mainwindow.c:2601 src/mainwindow.c:2646
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:360
-#: src/plugins/rssyl/opml_import.c:73 src/prefs_folder_item.c:1065
+#: src/plugins/rssyl/opml_import.c:73 src/prefs_folder_item.c:1053
 msgid "Untitled"
 msgstr "Sense títol"
 
-#: src/mainwindow.c:2633 src/prefs_summary_open.c:114
+#: src/mainwindow.c:2647 src/prefs_summary_open.c:114
 msgid "none"
 msgstr "cap"
 
-#: src/mainwindow.c:2890 src/mainwindow.c:2894
+#: src/mainwindow.c:2904 src/mainwindow.c:2908
 msgid "Delete all messages in trash folders?"
 msgstr "Esborrar tots els missatges de la paperera?"
 
-#: src/mainwindow.c:2891
+#: src/mainwindow.c:2905
 msgid "Don't quit"
 msgstr "No sortir"
 
-#: src/mainwindow.c:2920 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:189
+#: src/mainwindow.c:2934 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:189
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Afegir bústia"
 
-#: src/mainwindow.c:2921
+#: src/mainwindow.c:2935
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If an existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -7756,18 +7727,18 @@ msgstr ""
 "Si la bústia existent és especificada, serà\n"
 "escaneajada automàticament."
 
-#: src/mainwindow.c:2927 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:196
+#: src/mainwindow.c:2941 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:196
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:132
 #, c-format
 msgid "The mailbox '%s' already exists."
 msgstr "La bústia '%s' ja existeix."
 
-#: src/mainwindow.c:2932 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:209 src/setup.c:52
+#: src/mainwindow.c:2946 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:209 src/setup.c:52
 #: src/wizard.c:741
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Correu"
 
-#: src/mainwindow.c:2937 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:215 src/setup.c:55
+#: src/mainwindow.c:2951 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:215 src/setup.c:55
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -7777,131 +7748,132 @@ msgstr ""
 "Pot ser que ja existeixin els arxius o no tingueu prous permisos per a "
 "escriure en el directori."
 
-#: src/mainwindow.c:3389
+#: src/mainwindow.c:3413
 msgid "No posting allowed"
 msgstr "Cap correu permès"
 
-#: src/mainwindow.c:3967
+#: src/mainwindow.c:3996
 msgid "Mbox import has failed."
 msgstr "L'importació de l'arxiu mbox ha fallat."
 
-#: src/mainwindow.c:3976 src/mainwindow.c:3985
+#: src/mainwindow.c:4005 src/mainwindow.c:4014
 msgid "Export to mbox has failed."
 msgstr "L'exportació a arxiu mbox ha fallat."
 
-#: src/mainwindow.c:4026 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:515
+#: src/mainwindow.c:4055 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:509
 msgid "Exit"
 msgstr "Sortir"
 
-#: src/mainwindow.c:4026 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:515
+#: src/mainwindow.c:4055 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:509
 msgid "Exit Claws Mail?"
 msgstr "Vols sortir de Claws Mail?"
 
-#: src/mainwindow.c:4217
+#: src/mainwindow.c:4246
 msgid "Folder synchronisation"
 msgstr "Sincronització de carpetes"
 
-#: src/mainwindow.c:4218
+#: src/mainwindow.c:4247
 msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
 msgstr "Vols sincronitzar les teves carpetes ara?"
 
-#: src/mainwindow.c:4219
-msgid "+_Synchronise"
+#: src/mainwindow.c:4248
+#, fuzzy
+msgid "_Synchronise"
 msgstr "+_Sincronitzar"
 
-#: src/mainwindow.c:4661
+#: src/mainwindow.c:4689
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Esborrant missatges duplicats..."
 
-#: src/mainwindow.c:4698
+#: src/mainwindow.c:4726
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
 msgstr[0] "Esborrant %d missatge duplicat a les %d carpetes.\n"
 msgstr[1] "Esborrant %d missatges duplicats a les %d carpetes.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4953 src/summaryview.c:5733
+#: src/mainwindow.c:4987 src/summaryview.c:5759
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr "Regles de processament a aplicar abans de les de les carpetes"
 
-#: src/mainwindow.c:4961
+#: src/mainwindow.c:4995
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr "Regles de processament a aplicar després de les de les carpetes"
 
-#: src/mainwindow.c:4969 src/summaryview.c:5744
+#: src/mainwindow.c:5003 src/summaryview.c:5770
 msgid "Filtering configuration"
 msgstr "Configuració de filtrat"
 
-#: src/mainwindow.c:5084
+#: src/mainwindow.c:5118
 msgid "Can not register as default client: impossible to get executable path."
 msgstr ""
 "No s'ha pogut establir com a client per defecte: impossible obtenir la ruta "
 "de l'executable."
 
-#: src/mainwindow.c:5143
+#: src/mainwindow.c:5177
 msgid "Claws Mail has been registered as default client."
 msgstr "Claws Mail ha estat registrat com a cliente per defecte."
 
-#: src/mainwindow.c:5145
+#: src/mainwindow.c:5179
 msgid ""
 "Can not register as default client: impossible to write to the registry."
 msgstr ""
 "No s'ha pogut registrar com a client per defecte: impossible escriure al "
 "registre."
 
-#: src/mainwindow.c:5303
+#: src/mainwindow.c:5337
 #, c-format
 msgid "Forgotten %d password in %d accounts.\n"
 msgid_plural "Forgotten %d passwords in %d accounts.\n"
 msgstr[0] "%d password oblidada a %d comptes.\n"
 msgstr[1] "%d passwords oblidades a %d comptes.\n"
 
-#: src/matcher.c:211 src/matcher.c:212 src/matcher.c:213 src/matcher.c:214
-#: src/matcher.c:215 src/matcher.c:216 src/matcher.c:217
+#: src/matcher.c:214 src/matcher.c:215 src/matcher.c:216 src/matcher.c:217
+#: src/matcher.c:218 src/matcher.c:219 src/matcher.c:220 src/matcher.c:221
 #, c-format
 msgid "%s header"
 msgstr "capçalera %s"
 
-#: src/matcher.c:218
+#: src/matcher.c:222
 msgid "header"
 msgstr "capçalera"
 
-#: src/matcher.c:219
+#: src/matcher.c:223
 msgid "header line"
 msgstr "Línia de capçalera"
 
-#: src/matcher.c:220
+#: src/matcher.c:224
 msgid "body line"
 msgstr "Línia de cos del missatge"
 
-#: src/matcher.c:221
+#: src/matcher.c:225
 msgid "tag"
 msgstr "etiqueta"
 
-#: src/matcher.c:525 src/matcher.c:530 src/matcher.c:550 src/matcher.c:555
+#: src/matcher.c:528 src/matcher.c:533 src/matcher.c:552 src/matcher.c:557
 #: src/message_search.c:212 src/prefs_matcher.c:742 src/summary_search.c:466
 msgid "Case sensitive"
 msgstr "Majs./mins."
 
-#: src/matcher.c:525 src/matcher.c:530 src/matcher.c:550 src/matcher.c:555
+#: src/matcher.c:528 src/matcher.c:533 src/matcher.c:552 src/matcher.c:557
 msgid "Case insensitive"
 msgstr "No susceptible a majs./mins."
 
-#: src/matcher.c:1843
+#: src/matcher.c:1849
 #, c-format
 msgid "checking if message matches [ %s ]\n"
 msgstr "comprovant si el missatge concorda [ %s ]\n"
 
-#: src/matcher.c:1912 src/matcher.c:1931 src/matcher.c:1944
+#: src/matcher.c:1920 src/matcher.c:1939 src/matcher.c:1952
 msgid "message matches\n"
 msgstr "el missatge concorda\n"
 
-#: src/matcher.c:1919 src/matcher.c:1937 src/matcher.c:1946
+#: src/matcher.c:1927 src/matcher.c:1945 src/matcher.c:1954
 msgid "message does not match\n"
 msgstr "el missatge no concorda\n"
 
-#: src/matcher.c:2209 src/matcher.c:2210 src/matcher.c:2211 src/matcher.c:2212
-#: src/matcher.c:2213 src/matcher.c:2214 src/matcher.c:2215 src/matcher.c:2216
+#: src/matcher.c:2217 src/matcher.c:2218 src/matcher.c:2219 src/matcher.c:2220
+#: src/matcher.c:2221 src/matcher.c:2222 src/matcher.c:2223 src/matcher.c:2224
 msgid "(none)"
 msgstr "(cap)"
 
@@ -7921,20 +7893,20 @@ msgid_plural "Importing from mbox... (%d mails imported)"
 msgstr[0] "Important desde mbox... (%d correu improtat)"
 msgstr[1] "Important desde mbox... (%d correus improtats)"
 
-#: src/mbox.c:554
+#: src/mbox.c:553
 msgid "Overwrite mbox file"
 msgstr "Sobreescriure l'arxiu mbox"
 
-#: src/mbox.c:555
+#: src/mbox.c:554
 msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?"
 msgstr "Aquest arxiu ja existeix. Vols sobreescriure'l?"
 
-#: src/mbox.c:556 src/messageview.c:1848 src/mimeview.c:1844
-#: src/prefs_themes.c:533 src/textview.c:3053
+#: src/mbox.c:555 src/messageview.c:1849 src/mimeview.c:1842
+#: src/prefs_themes.c:533 src/textview.c:3075
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Sobreescriure"
 
-#: src/mbox.c:565
+#: src/mbox.c:564
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create mbox file:\n"
@@ -7943,7 +7915,7 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut crear l'arxiu:\n"
 "%s\n"
 
-#: src/mbox.c:573
+#: src/mbox.c:572
 msgid "Exporting to mbox..."
 msgstr "Exportant a arxiu mbox..."
 
@@ -7975,19 +7947,19 @@ msgstr "S'ha arribat al final del missatge. Vols seguir desde l'inici?"
 msgid "Search finished"
 msgstr "Cerca finalitzada"
 
-#: src/messageview.c:298 src/textview.c:239
+#: src/messageview.c:297 src/textview.c:238
 msgid "Compose _new message"
 msgstr "Composar u_n missatge nou"
 
-#: src/messageview.c:714 src/messageview.c:1393 src/messageview.c:1590
+#: src/messageview.c:713 src/messageview.c:1443 src/messageview.c:1591
 msgid "Claws Mail - Message View"
 msgstr "Claws Mail - Vista de missatge"
 
-#: src/messageview.c:841
+#: src/messageview.c:840
 msgid "<No Return-Path found>"
 msgstr "<No s'ha trobat Return-Path>"
 
-#: src/messageview.c:849
+#: src/messageview.c:848
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is\n"
@@ -8002,11 +7974,11 @@ msgstr ""
 "Adreça de retorn: %s\n"
 "Es recomana no enviar el justificant de recepció."
 
-#: src/messageview.c:856 src/messageview.c:873
+#: src/messageview.c:855 src/messageview.c:872
 msgid "_Don't Send"
 msgstr "_No enviar"
 
-#: src/messageview.c:869
+#: src/messageview.c:868
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
@@ -8018,47 +7990,47 @@ msgstr ""
 "oficialment dirigit a vostè \n"
 "és un avís per no enviar el justificant de recepció."
 
-#: src/messageview.c:1323
+#: src/messageview.c:1373
 #, c-format
 msgid "Fetching message (%s)..."
 msgstr "Obtenint missatge (%s)..."
 
-#: src/messageview.c:1359 src/procmime.c:1007
+#: src/messageview.c:1409 src/procmime.c:1009
 #, c-format
 msgid "Couldn't decrypt: %s"
 msgstr "No es pot desencriptar: %s"
 
-#: src/messageview.c:1440 src/messageview.c:1448
+#: src/messageview.c:1490 src/messageview.c:1498
 msgid "Message doesn't conform to MIME standard. It may render wrongly."
 msgstr ""
 "El missatge no acompleix l'estàndard MIME. Pot ser mostrat erròniament."
 
-#: src/messageview.c:1840 src/messageview.c:1843 src/mimeview.c:1997
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:671 src/summaryview.c:4816
-#: src/summaryview.c:4819 src/textview.c:3041
+#: src/messageview.c:1841 src/messageview.c:1844 src/mimeview.c:1995
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:663 src/summaryview.c:4837
+#: src/summaryview.c:4840 src/textview.c:3063
 msgid "Save as"
 msgstr "Desar com"
 
-#: src/messageview.c:1849
+#: src/messageview.c:1850
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Sobreescriure l'arxiu existent?"
 
-#: src/messageview.c:1857 src/summaryview.c:4836 src/summaryview.c:4839
-#: src/summaryview.c:4854
+#: src/messageview.c:1858 src/summaryview.c:4857 src/summaryview.c:4860
+#: src/summaryview.c:4875
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the file '%s'."
 msgstr "No s'ha pogut desar l'arxiu '%s'."
 
-#: src/messageview.c:1910
+#: src/messageview.c:1911
 #, c-format
 msgid "Show all %s."
 msgstr "Mostra tot %s."
 
-#: src/messageview.c:1912
+#: src/messageview.c:1913
 msgid "Only the first megabyte of text is shown."
 msgstr "Només el primer megabyte de text és mostrat."
 
-#: src/messageview.c:1943
+#: src/messageview.c:1944
 msgid ""
 "You got a return receipt for this message: it has been displayed by the "
 "recipient."
@@ -8066,19 +8038,19 @@ msgstr ""
 "Heu demanat justificant de recepció per aquest missatge : ha estat mostrat "
 "per el destinatari."
 
-#: src/messageview.c:1946
+#: src/messageview.c:1947
 msgid "You asked for a return receipt in this message."
 msgstr "Heu demanat justificant de recepció en aquest missatge."
 
-#: src/messageview.c:1952
+#: src/messageview.c:1953
 msgid "This message asks for a return receipt."
 msgstr "Aquest missatge sollicita justificant de recepció."
 
-#: src/messageview.c:1953
+#: src/messageview.c:1954
 msgid "Send receipt"
 msgstr "Enviar justificant de recepció"
 
-#: src/messageview.c:1996
+#: src/messageview.c:1997
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved,\n"
 "and has been deleted from the server."
@@ -8086,7 +8058,7 @@ msgstr ""
 "Aquest missatge s'ha descarregat parcialment,\n"
 "i ha estat esborrat del servidor."
 
-#: src/messageview.c:2002
+#: src/messageview.c:2003
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -8095,15 +8067,15 @@ msgstr ""
 "Aquest missatge s'ha descarregat parcialment;\n"
 "es de %s."
 
-#: src/messageview.c:2006 src/messageview.c:2028
+#: src/messageview.c:2007 src/messageview.c:2029
 msgid "Mark for download"
 msgstr "Marcar per a descarregar"
 
-#: src/messageview.c:2007 src/messageview.c:2019
+#: src/messageview.c:2008 src/messageview.c:2020
 msgid "Mark for deletion"
 msgstr "Marcar per a esborrar"
 
-#: src/messageview.c:2012
+#: src/messageview.c:2013
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -8113,12 +8085,12 @@ msgstr ""
 "es de %s i serà descarregat."
 
 # RML To be consistent with previous one.
-#: src/messageview.c:2017 src/messageview.c:2030
+#: src/messageview.c:2018 src/messageview.c:2031
 #: src/prefs_filtering_action.c:180
 msgid "Unmark"
 msgstr "Desmarca"
 
-#: src/messageview.c:2023
+#: src/messageview.c:2024
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -8127,11 +8099,11 @@ msgstr ""
 "Aquest missatge s'ha descarregat parcialment;\n"
 "es de %s i serà esborrat."
 
-#: src/messageview.c:2096
+#: src/messageview.c:2097
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "Notificació de justificant de recepció"
 
-#: src/messageview.c:2097
+#: src/messageview.c:2098
 msgid ""
 "More than one of your accounts uses the address that this message was sent "
 "to.\n"
@@ -8143,19 +8115,19 @@ msgstr ""
 "Si us plau, escull el compte que desitjes utilitzar per a fer l'enviament de "
 "la notificació de recepció:"
 
-#: src/messageview.c:2101 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:588
+#: src/messageview.c:2102 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:507
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Cancel·lar"
 
-#: src/messageview.c:2101
+#: src/messageview.c:2102
 msgid "_Send Notification"
 msgstr "_Enviar Notificació"
 
-#: src/messageview.c:2168
+#: src/messageview.c:2191
 msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
 msgstr "No es pot imprimit: el missatge no conté text."
 
-#: src/messageview.c:2931
+#: src/messageview.c:2953
 msgid ""
 "\n"
 " There are no messages in this folder"
@@ -8163,7 +8135,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " No hi ha missatges en aquesta carpeta"
 
-#: src/messageview.c:2939
+#: src/messageview.c:2961
 msgid ""
 "\n"
 " Message has been deleted"
@@ -8171,7 +8143,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " El missatge ha sigut esborrat"
 
-#: src/messageview.c:2940
+#: src/messageview.c:2962
 msgid ""
 "\n"
 " Message has been deleted or moved to another folder"
@@ -8179,21 +8151,16 @@ msgstr ""
 "\n"
 " El missatge ha estat esborrat o mogut a una altre carpeta"
 
-#: src/messageview.c:2973 src/messageview.c:2979 src/summaryview.c:4201
-#: src/summaryview.c:6972
+#: src/messageview.c:2995 src/messageview.c:3001 src/summaryview.c:4207
+#: src/summaryview.c:7037
 msgid "An error happened while learning.\n"
 msgstr "S'ha produït un error mentre s'aprenia.\n"
 
-#: src/mh.c:444
-#, c-format
-msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut copiar el missatge %s a %s\n"
-
-#: src/mh.c:530
+#: src/mh.c:527
 msgid "Moving messages..."
 msgstr "Moent missatges..."
 
-#: src/mh.c:674 src/plugins/mailmbox/mailmbox_folder.c:839
+#: src/mh.c:671 src/plugins/mailmbox/mailmbox_folder.c:839
 msgid "Deleting messages..."
 msgstr "Esborrant missatges..."
 
@@ -8201,7 +8168,7 @@ msgstr "Esborrant missatges..."
 msgid "Remove _mailbox..."
 msgstr "Esborrar _bústia..."
 
-#: src/mh_gtk.c:224
+#: src/mh_gtk.c:223
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't remove the folder '%s'\n"
@@ -8212,7 +8179,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/mh_gtk.c:366 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:299
+#: src/mh_gtk.c:365 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:298
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox '%s'?\n"
@@ -8221,64 +8188,64 @@ msgstr ""
 "Eliminar realment la bústia '%s'?\n"
 "(Els missatges NO seran esborrats del disc)"
 
-#: src/mh_gtk.c:368 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
+#: src/mh_gtk.c:367 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:300
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Esborrar bústia"
 
-#: src/mimeview.c:193
+#: src/mimeview.c:192
 msgid "_Open"
 msgstr "_Obrir"
 
-#: src/mimeview.c:195
+#: src/mimeview.c:194
 msgid "Open _with..."
 msgstr "Obrir _amb..."
 
-#: src/mimeview.c:197
+#: src/mimeview.c:196
 msgid "Send to..."
 msgstr "Enviar a..."
 
-#: src/mimeview.c:198
+#: src/mimeview.c:197
 msgid "_Display as text"
 msgstr "_Mostrar com a text"
 
-#: src/mimeview.c:199
+#: src/mimeview.c:198
 msgid "_Save as..."
 msgstr "De_sar com..."
 
-#: src/mimeview.c:200
+#: src/mimeview.c:199
 msgid "Save _all..."
 msgstr "Des_ar tot..."
 
-#: src/mimeview.c:273
+#: src/mimeview.c:272
 msgid "MIME Type"
 msgstr "Tipus MIME"
 
-#: src/mimeview.c:1032 src/mimeview.c:1037 src/mimeview.c:1042
-#: src/mimeview.c:1047
+#: src/mimeview.c:1026 src/mimeview.c:1031 src/mimeview.c:1036
+#: src/mimeview.c:1041
 msgid "View full information"
 msgstr "Veure l'informació completa"
 
-#: src/mimeview.c:1053
+#: src/mimeview.c:1047
 msgid "Check again"
 msgstr "Verificar de nou"
 
-#: src/mimeview.c:1065
+#: src/mimeview.c:1059
 #, c-format
 msgid "%s Click the icon to check it."
 msgstr "%s Fes clic en l'icona per comprovar-ho."
 
-#: src/mimeview.c:1067
+#: src/mimeview.c:1061
 #, c-format
 msgid "%s Click the icon or hit '%s' to check it."
 msgstr "%s Fes clic en l'icona o premeu '%s' per comprovar-ho."
 
-#: src/mimeview.c:1077
+#: src/mimeview.c:1071
 msgid "Timeout checking the signature. Click the icon to try again."
 msgstr ""
 "Ha expirat el temps comprovant la signatura. Pulseu l'icona per a reintentar-"
 "ho."
 
-#: src/mimeview.c:1079
+#: src/mimeview.c:1073
 #, c-format
 msgid ""
 "Timeout checking the signature. Click the icon or hit '%s' to try again."
@@ -8286,40 +8253,39 @@ msgstr ""
 "Ha expirat el temps comprovant la signatura. Pulseu l'icona o la tecla '%s' "
 "per a reintentar-ho."
 
-#: src/mimeview.c:1319
+#: src/mimeview.c:1313
 msgid "Checking signature..."
 msgstr "Comprovant signatura..."
 
-#: src/mimeview.c:1360
+#: src/mimeview.c:1354
 msgid "Go back to email"
 msgstr "Tornar al correu"
 
-#: src/mimeview.c:1763 src/mimeview.c:1852 src/mimeview.c:2044
-#: src/mimeview.c:2080 src/mimeview.c:2192
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:424
+#: src/mimeview.c:1761 src/mimeview.c:1850 src/mimeview.c:2042
+#: src/mimeview.c:2078 src/mimeview.c:2190 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:416
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
 msgstr "No s'ha pogut desar la part del missatge multipart: %s"
 
-#: src/mimeview.c:1841 src/textview.c:3051
+#: src/mimeview.c:1839 src/textview.c:3073
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Sobreescriure l'arxiu existent '%s'?"
 
-#: src/mimeview.c:1883 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:126
+#: src/mimeview.c:1881 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:126
 msgid "Select destination folder"
 msgstr "Seleccionar carpeta destinació"
 
-#: src/mimeview.c:1890 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:132
+#: src/mimeview.c:1888 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:132
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a directory."
 msgstr "'%s' no és un directori."
 
-#: src/mimeview.c:2127 src/mimeview.c:2134 src/textview.c:2972
+#: src/mimeview.c:2125 src/mimeview.c:2132 src/textview.c:2990
 msgid "Open with"
 msgstr "Obrir amb"
 
-#: src/mimeview.c:2128 src/mimeview.c:2135 src/textview.c:2973
+#: src/mimeview.c:2126 src/mimeview.c:2133 src/textview.c:2991
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command-line to open file:\n"
@@ -8328,12 +8294,20 @@ msgstr ""
 "Teclejeu l'ordre per a obrir l'arxiu:\n"
 "('%s' serà substituït per el nom de l'arxiu)"
 
-#: src/mimeview.c:2226
+#: src/mimeview.c:2228
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not convert attachment name to UTF-16:\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: src/mimeview.c:2236
 msgid "Execute untrusted binary?"
 msgstr "Executar binari dubtós?"
 
 # src/mimeview.c:2020
-#: src/mimeview.c:2227
+#: src/mimeview.c:2237
 msgid ""
 "This attachment is an executable file. Executing untrusted binaries is "
 "dangerous and could probably lead to compromission of your computer.\n"
@@ -8345,97 +8319,98 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vols executar aquest arxiu?"
 
-#: src/mimeview.c:2231
+#: src/mimeview.c:2241
 msgid "Run binary"
 msgstr "Executar binari"
 
-#: src/mimeview.c:2530
+#: src/mimeview.c:2543 src/plugins/att_remover/att_remover.c:299
 msgid "Type:"
 msgstr "Tipus:"
 
-#: src/mimeview.c:2531 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:699
+#: src/mimeview.c:2544 src/plugins/att_remover/att_remover.c:300
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:700 src/summaryview.c:2695
 msgid "Size:"
 msgstr "Tamany:"
 
-#: src/mimeview.c:2545 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1271
+#: src/mimeview.c:2558 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1274
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1722
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1732
 msgid "Description:"
 msgstr "Descripció:"
 
-#: src/news.c:302
+#: src/news.c:303
 #, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected.\n"
 msgstr "La connexió NNTP amb %s:%d s'ha desconnectat.\n"
 
-#: src/news.c:335
+#: src/news.c:336
 #, c-format
 msgid "Account '%s': Connecting to NNTP server: %s:%d...\n"
 msgstr "Compte '%s': Connectant al servidor NNTP: %s:%d...\n"
 
-#: src/news.c:356
+#: src/news.c:357
 #, c-format
 msgid "Error logging in to %s:%d...\n"
 msgstr "Error al registrar la traça en %s:%d...\n"
 
-#: src/news.c:437
+#: src/news.c:438
 msgid ""
 "Libetpan does not support return code 480 so for now we choose to continue\n"
 msgstr ""
 "Libetpan no admet el codi de retorn 480 per tant per ara optem per seguir\n"
 
-#: src/news.c:446
+#: src/news.c:447
 msgid "Mode reader failed, continuing nevertheless\n"
 msgstr "El mode lector ha fracassat, però continuara igualment\n"
 
-#: src/news.c:450
+#: src/news.c:451
 #, c-format
 msgid "Error creating session with %s:%d\n"
 msgstr "Error al crear la sessió amb %s:%d\n"
 
-#: src/news.c:465
+#: src/news.c:466
 #, c-format
 msgid "Error authenticating to %s:%d...\n"
 msgstr "Error d'autentificació a %s:%d...\n"
 
-#: src/news.c:490
+#: src/news.c:491
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the News server."
 msgstr ""
 "Claws Mail necessita accés a xarxa per accedir al servidor de notícies."
 
-#: src/news.c:861
+#: src/news.c:862
 #, c-format
 msgid "couldn't select group: %s\n"
 msgstr "no es pot seleccionar el grup: %s\n"
 
-#: src/news.c:1050 src/news.c:1220
+#: src/news.c:1051 src/news.c:1221
 #, c-format
 msgid "couldn't set group: %s\n"
 msgstr "no es pot establir el grup: %s\n"
 
-#: src/news.c:1059
+#: src/news.c:1060
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "rang d'articles invàlid: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:1129 src/news.c:1153 src/news.c:1177
+#: src/news.c:1130 src/news.c:1154 src/news.c:1178
 msgid "couldn't get xhdr\n"
 msgstr "no s'ha pogut obtenir xhdr\n"
 
-#: src/news.c:1213
+#: src/news.c:1214
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr "obtenint xover %d - %d a %s...\n"
 
-#: src/news.c:1228
+#: src/news.c:1229
 msgid "couldn't get xover\n"
 msgstr "no s'ha pogut obtenir xover\n"
 
-#: src/news.c:1243
+#: src/news.c:1244
 msgid "invalid xover line\n"
 msgstr "línia xover invàlida\n"
 
-#: src/news.c:1445
+#: src/news.c:1446
 msgid ""
 "You have one or more News accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without News support; your News account(s) are "
@@ -8457,20 +8432,16 @@ msgstr "_Subscriure's a un grup de notícies..."
 msgid "_Unsubscribe newsgroup"
 msgstr "Des_ubscriure's a un grup de notícies"
 
-#: src/news_gtk.c:266
+#: src/news_gtk.c:265
 #, c-format
 msgid "Really unsubscribe newsgroup '%s'?"
 msgstr "Desubscriure's realment del grup de notícies '%s'?"
 
-#: src/news_gtk.c:267
+#: src/news_gtk.c:266
 msgid "Unsubscribe newsgroup"
 msgstr "Desubscriure's grup de notícies"
 
-#: src/news_gtk.c:268
-msgid "_Unsubscribe"
-msgstr "/Des_ubscriure's"
-
-#: src/news_gtk.c:307
+#: src/news_gtk.c:306
 msgid "Rename newsgroup folder"
 msgstr "Reanomenar carpeta de grup de notícies"
 
@@ -8585,7 +8556,7 @@ msgid "Laptop LED"
 msgstr "Diode de portàtil"
 
 #: src/plugins/address_keeper/address_keeper.c:252
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:250
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:256
 msgid "Failed to register check before send hook"
 msgstr "Error al registrar valida abans d'enviar"
 
@@ -8614,7 +8585,7 @@ msgstr "Ruta del llibre d'adresses on les adresses són guardades"
 #: src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:121
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:278
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:201
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:447
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:446
 #: src/prefs_filtering_action.c:573 src/prefs_filtering_action.c:580
 #: src/prefs_matcher.c:679
 msgid "Select..."
@@ -8721,36 +8692,36 @@ msgstr "Prem el botó Cancel·lar per aturar l'acció d'arxivar"
 msgid "Archiving:"
 msgstr "Arxivant:"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:503
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:507
 msgid "Folder and archive must be selected"
 msgstr "S'ha de seleccionar una carpeta i un arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:512
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:516
 #, c-format
 msgid "%s: Exists. Continue anyway?"
 msgstr "%s: Existeix. Continuar de totes maneres?"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:515
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:519
 #, c-format
 msgid "%s: Is a link. Cannot continue"
 msgstr "%s: És un enllaç. No es pot continuar"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:518
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:522
 #, c-format
 msgid "%s: Is a directory. Cannot continue"
 msgstr "%s: És un directori. No es pot continuar"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:521
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:525
 #, c-format
 msgid "%s: Missing permissions. Cannot continue"
 msgstr "%s: Permisos no trobats. No es pot continuar"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:524
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:528
 #, c-format
 msgid "%s: Unknown error. Cannot continue"
 msgstr "%s: Error desconegut. No es pot continuar"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:561
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:565
 #, c-format
 msgid ""
 "Not a valid file name:\n"
@@ -8759,7 +8730,7 @@ msgstr ""
 "No es un nou d'arxiu vàlid:\n"
 "%s."
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:574
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:578
 #, c-format
 msgid ""
 "Not a valid Claws Mail folder:\n"
@@ -8768,7 +8739,7 @@ msgstr ""
 "No es una carpeta de Claws Mail vàlida:\n"
 "%s."
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:603
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:607
 #, c-format
 msgid ""
 "Adding files in folder failed\n"
@@ -8783,182 +8754,182 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Continuar de totes maneres?"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:705
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:709
 msgid "Archive result"
 msgstr "Resultat d'arxivar"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:735
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:739
 msgid "Values"
 msgstr "Valors"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:744
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:748
 msgid "Archive"
 msgstr "Arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:750
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:754
 msgid "Archive format"
 msgstr "Format d'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:757
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:761
 msgid "Compression method"
 msgstr "Mètode de compressió"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:765
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:769
 msgid "Number of files"
 msgstr "Número d'arxius"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:773
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:777
 msgid "Archive Size"
 msgstr "Tamany de l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:781
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:785
 msgid "Folder Size"
 msgstr "Tamany de la carpeta"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:790
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:794
 msgid "Compression level"
 msgstr "Nivell de compressió"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:795
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:803
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:811
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:718 src/prefs_folder_item.c:514
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:799
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:807
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:815
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:719 src/prefs_folder_item.c:507
 msgid "Yes"
 msgstr "Si"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:795
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:803
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:811
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:721 src/prefs_folder_item.c:513
-#: src/prefs_summaries.c:369
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:799
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:807
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:815
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:722 src/prefs_folder_item.c:506
+#: src/prefs_summaries.c:372
 msgid "No"
 msgstr "Cap"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:798
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:802
 msgid "MD5 checksum"
 msgstr "Checksum MD5"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:806
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:810
 msgid "Descriptive names"
 msgstr "Noms descriptius"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:814
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:818
 msgid "Delete selected files"
 msgstr "Esborrar els arxis seleccionats"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:823
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1199
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:827
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1203
 msgid "Select mails before"
 msgstr "Seleccionar els missatges abans"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:899
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:903
 msgid "Select file name for archive [suffix should reflect archive like .tgz]"
 msgstr ""
 "Seleccionar nom d'arxiu per arxivar [el sufixe hauria de reflectir l'arxiu "
 "com per exemple .tgz]"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:947
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:951
 #, c-format
 msgid "%ld of %ld"
 msgstr "%ld de %ld"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:984
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:988
 msgid "Create Archive"
 msgstr "Crear arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:999
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1003
 msgid "Enter Archiver arguments"
 msgstr "Introduir argument de l'arxivador"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1012
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1016
 msgid "Folder to archive"
 msgstr "Carpeta a arxivar"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1019
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1023
 msgid "Folder which is the root of the archive"
 msgstr "Carpeta la qual es l'arrel de l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1024
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1028
 msgid "Click this button to select a folder which is to be root of the archive"
 msgstr ""
 "Premeu aquest botó per seleccionar la carpeta la qual serà arrel de l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1030
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1034
 msgid "Name for archive"
 msgstr "Nom per l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1036
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1040
 msgid "Archive location and name"
 msgstr "Nom i localització de l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1038
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1042
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:194
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:422
 msgid "_Select"
 msgstr "_Seleccionar"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1041
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1045
 msgid "Click this button to select a name and location for the archive"
 msgstr "Premeu aquest botó per seleccionar un nom i localització per l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1043
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1047
 msgid "Choose compression"
 msgstr "Escollir compressió"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1056
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1060
 msgid "Choose this option to use ZIP compression for the archive"
 msgstr "Escolliu aquesta opció per usar compressió ZIP per l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1063
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1067
 msgid "Choose this option to use BZIP2 compression for the archive"
 msgstr "Escolliu aquesta opció per usar compressió BZIP2 per l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1070
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1074
 msgid "Choose this to use Compress compression for your archive"
 msgstr ""
 "Escolliu aquesta opció per usar compressió Compress per al vostre arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1077
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1081
 msgid "Choose this option to disable compression for the archive"
 msgstr "Escolliu aquesta opció per deshabilitat la compressió de l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1097
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1101
 msgid "Choose format"
 msgstr "Escollir format"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1110
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1114
 msgid "Choose this option to use TAR as format for the archive"
 msgstr "Escolliu aquesta opció per usar TAR com a format de l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1117
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1121
 msgid "Choose this to use SHAR as format for the archive"
 msgstr "Escolliu aquesta opció per usar SHAR com a format de l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1124
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1128
 msgid "Choose this option to use CPIO as format for the archive"
 msgstr "Escolliu aquesta opció per usar CPIO com a format de l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1131
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1135
 msgid "Choose this option to use PAX as format for the archive"
 msgstr "Escolliu aquesta opció per usar PAX com a format de l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1151
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1155
 msgid "Miscellaneous options"
 msgstr "Opcions varies"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1160
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1164
 msgid "_Recursive"
 msgstr "_Recursiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1164
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1168
 msgid "Choose this option to include subfolders in the archive"
 msgstr "Escolliu aquesta opció per incloure subcarpetes a l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1166
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1170
 msgid "_MD5sum"
 msgstr "_MD5sum"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1170
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1174
 msgid ""
 "Choose this option to add MD5 checksums for each file in the archive.\n"
 "Be aware though, that this dramatically increases the time it\n"
@@ -8968,11 +8939,11 @@ msgstr ""
 "Tot i aixó aneu amb compte, això incrementarà substancialment el temps usat\n"
 "per crear els arxius"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1174
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1178
 msgid "R_ename"
 msgstr "R_enombrar"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1178
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1182
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:325
 msgid ""
 "Choose this option to use descriptive names for each file in the archive.\n"
@@ -8982,7 +8953,7 @@ msgstr ""
 "Esquema de nomenglatura: data_desde at a@assumpte.\n"
 "Els noms seran truncats a un màxim de 96 caràcters"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1186
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1190
 msgid ""
 "Choose this option to delete mails after archiving\n"
 "At this point only handles IMAP4, Local mbox and POP3"
@@ -8990,11 +8961,11 @@ msgstr ""
 "Escolliu aquesta opció per esborrar els missatges abans d'arxivar-los\n"
 "En aquest punt només es tractem IMAP4, Bústia local i POP3"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1190
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1194
 msgid "Selection options"
 msgstr "Opcions de selecció"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1206
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1210
 msgid ""
 "Select emails before a certain date\n"
 "Date must comply to ISO-8601 [YYYY-MM-DD]"
@@ -9077,6 +9048,7 @@ msgstr ""
 "per crear els arxius"
 
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:323
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:761
 msgid "Rename"
 msgstr "Renombrar"
 
@@ -9084,18 +9056,6 @@ msgstr "Renombrar"
 msgid "Choose this option to delete mails after archiving"
 msgstr "Escolliu aquesta opció per esborrar missatge després d'arxivar-los"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:299
-msgid "<b>Type: </b>"
-msgstr "<b>Tipus: </b>"
-
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:300
-msgid "<b>Size: </b>"
-msgstr "<b>Tamany: </b>"
-
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:301
-msgid "<b>Filename: </b>"
-msgstr "<b>Nom del fitxer: </b>"
-
 #: src/plugins/att_remover/att_remover.c:332
 msgid "Remove attachments"
 msgstr "Esborrar l'adjunts"
@@ -9105,8 +9065,8 @@ msgstr "Esborrar l'adjunts"
 msgid "Remove"
 msgstr "Esborrar"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:365 src/prefs_summary_column.c:80
-#: src/summaryview.c:2785
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:365 src/prefs_summaries.c:444
+#: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2789
 msgid "Attachment"
 msgstr "Adjunt"
 
@@ -9154,31 +9114,30 @@ msgstr ""
 msgid "Attachment handling"
 msgstr "Maneig d'adjunt"
 
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:214
-#, c-format
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:217
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "An attachment is mentioned in the mail you're sending, but no file was "
-"attached. Mention appears on line %d, which begins with text: <span weight="
-"\"bold\">%.20s</span>...\n"
+"attached. Mention appears on line %d, which begins with text: %s\n"
 "\n"
-"%s it anyway?"
+"%s"
 msgstr ""
 "Un fitxer adjunt és esmentat en el correu que estem enviant, però no s'ha "
 "adjuntat cap fitxer. La menció apareix a la línia %d, que comença amb el "
 "text: <span weight=\"bold\">%.20s</span>...\n"
 "%s de totes maneres?"
 
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:223
 msgid "Attachment warning"
 msgstr "Avís d'adjunt"
 
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:243
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:280
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:332
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:249
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:286
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:338
 msgid "Attach warner"
 msgstr "Avisador d'adjunts"
 
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:290
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:296
 msgid ""
 "Warns user if some reference to attachments is found in the message text and "
 "no file is attached."
@@ -9227,8 +9186,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "No validar adjunts desapareguts quan es respon o es redireccionen missatges"
 
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:135
-#: src/prefs_msg_colors.c:362
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:135 src/prefs_msg_colors.c:362
 msgid "Signatures"
 msgstr "Signatures"
 
@@ -9339,39 +9297,37 @@ msgstr ""
 "Les opcions les podeu trobar a /Configuració/Preferències/Connectors/"
 "Bogofilter"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1043
-#: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:674
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1043 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:674
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:651
 msgid "Spam detection"
 msgstr "Detecció de correu brossa"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1044
-#: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:675
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1044 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:675
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:652
 msgid "Spam learning"
 msgstr "Aprenentatge de correu brossa"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:161
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:143
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:400
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:399
 msgid "Process messages on receiving"
 msgstr "Processar missatges al rebre"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:169
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:151
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:358
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:357
 msgid "Maximum size"
 msgstr "Tamany màxim"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:178
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:160
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:367
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:366
 msgid "Messages larger than this will not be checked"
 msgstr "Missatges més grans que aquest no seran comprovats"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:181
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:163
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:370 src/prefs_account.c:1507
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:369 src/prefs_account.c:1507
 msgid "KB"
 msgstr "Kb"
 
@@ -9389,7 +9345,7 @@ msgstr "Nomès marca-ho com correu no solicitat"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:227
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:179
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:416
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:415
 msgid ""
 "Folder for storing identified spam. Leave empty to use the trash folder."
 msgstr ""
@@ -9398,7 +9354,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:233
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:185
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:422
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:421
 msgid "Click this button to select a folder for storing spam"
 msgstr ""
 "Pulseu aquest botò per seleccionar la carpeta on guardareu el correu brossa"
@@ -9431,13 +9387,13 @@ msgstr "Només es realitza per missatges a carpetes MH"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:268
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:191
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:437
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:436
 msgid "Whitelist senders found in address book/folder"
 msgstr "Llista blanca de remitents trobada a l'agenda/carpeta"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:272
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:195
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:441
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:440
 msgid ""
 "Messages coming from your address book contacts will be received in the "
 "normal folder even if detected as spam"
@@ -9447,7 +9403,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:282
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:205
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:451
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:450
 msgid "Click this button to select a book or folder in the address book"
 msgstr "Pulseu aquest botò per seleccionar una agenda o carpeta de l'agenda"
 
@@ -9474,7 +9430,7 @@ msgstr "Ruta a l'executable de bogofilter"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:309
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:232
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:429
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:428
 msgid "Mark spam as read"
 msgstr "Marcar correu brossa com a llegit"
 
@@ -9546,7 +9502,7 @@ msgstr ""
 "Bsfilter"
 
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:171
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:408
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:407
 msgid "Save spam in"
 msgstr "Desar el correu brossa en"
 
@@ -9814,26 +9770,26 @@ msgstr ""
 msgid "Could not create socket"
 msgstr "No s'ha pogut crear el sòcol"
 
-#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:421
+#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:422
 msgid ": File does not exist"
 msgstr ": El fitxer no existeix."
 
-#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:434
+#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:435
 msgid ": Unable to open"
 msgstr ": No s'ha pogut obrir"
 
-#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:454
-#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:459
-#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:473
+#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:455
+#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:460
+#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:474
 msgid "Socket write error"
 msgstr "Error d'escritura de sòcol"
 
-#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:466
+#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:467
 #, c-format
 msgid "%s: Error reading"
 msgstr "%s: Error al llegir"
 
-#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:480
+#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:481
 msgid "Socket read error"
 msgstr "Error de lectura de sòcol"
 
@@ -9946,8 +9902,8 @@ msgstr "El CSS en aquest fitxer s'aplicarà a totes les parts d'HTML"
 
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:308
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1347
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:186 src/prefs_account.c:1441
-#: src/prefs_account.c:1530 src/prefs_account.c:1991
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:189 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:186
+#: src/prefs_account.c:1441 src/prefs_account.c:1530 src/prefs_account.c:1993
 #: src/prefs_customheader.c:236
 msgid "Bro_wse"
 msgstr "M_ostrar"
@@ -9956,93 +9912,93 @@ msgstr "M_ostrar"
 msgid "Select stylesheet"
 msgstr "Selecciona el full d'estil"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:395
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:387
 msgid "Remote content loading is disabled."
 msgstr "La carrega de contingut remote està deshabilitada."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:472
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:464
 msgid "Load images"
 msgstr "Carregar imatges"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:474
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:466
 msgid "Enable remote content"
 msgstr "Permet el contingut remot"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:476
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:468
 msgid "Enable Javascript"
 msgstr "Habilita Javascript"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:478
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:470
 msgid "Enable Plugins"
 msgstr "Habilita Móduls"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:480
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:472
 msgid "Enable Java"
 msgstr "Activa Java"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:482
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:474
 msgid "Open links with external browser"
 msgstr "Obre els enllaços amb un navegador extern"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:651
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:643
 #, c-format
 msgid "An error occurred: %d\n"
 msgstr "Ha aparegut un error: %d\n"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:707
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:699
 #, c-format
 msgid "%s is a malformed or not supported feed"
 msgstr "%s está malformat o no es un canal d'informació suportat"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:718
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:710
 msgid "Search the Web"
 msgstr "Cerca la web"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:730
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:722
 msgid "Open in Viewer"
 msgstr "Obre en el visor"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:732
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:724
 msgid "Open in Viewer (enable remote content)"
 msgstr "Obre en el visor (permet contingut remot)"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:741
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:733
 msgid "Open in Browser"
 msgstr "Obre en el navegador"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:751
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:743
 msgid "Open Image"
 msgstr "Obre imatge"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:760
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:752
 msgid "Copy Link"
 msgstr "Copia l'enllaç"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:764
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:756
 msgid "Download Link"
 msgstr "Descarrega l'enllaç"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:775
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:767
 msgid "Save Image As"
 msgstr "Desar l'imatge com"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:785
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:777
 msgid "Copy Image"
 msgstr "Copia la imatge"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:803
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:795
 msgid "Import feed"
 msgstr "Importa el canal d'informació"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1016
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1007
 msgid "Fancy"
 msgstr "Elegant"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1044
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1035
 msgid "Fancy HTML Viewer"
 msgstr "Visor Elegant d'HTML"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1049
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1040
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin renders HTML mail using the WebKit %d.%d.%d library.\n"
@@ -10054,10 +10010,6 @@ msgstr ""
 "Per defecte tot el contingut remote està bloquejat. Les opcions podeu trobar-"
 "les a /Configuració/Preferencies/Plugins/Fancy"
 
-#: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin.c:151
-msgid "failed to write Fetchinfo configuration to file\n"
-msgstr "no ha pogut escriure el fitxer de configuració de Fetchinfo\n"
-
 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin.c:167
 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin.c:200
 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin_gtk.c:182
@@ -10140,11 +10092,11 @@ msgstr ""
 "Afegeix la capçalera X-FETCH-TIME amb la data i hora d'extracció de missatge "
 "en RFC822 format"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:125
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:127
 msgid "GData plugin: Authorization required"
 msgstr "Connector GData: Autorització requerida"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:127
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:129
 msgid ""
 "You need to authorize Claws Mail to access your Google contact list to use "
 "the GData plugin.\n"
@@ -10162,78 +10114,80 @@ msgstr ""
 "camp de sota per concedir accés a Claws Mail a la llista de contactes de "
 "Google."
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:142
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:144
 msgid "Step 1:"
 msgstr "Pas 1:"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:148
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:150
 msgid "Click here to open the Google authorization page in a browser"
 msgstr ""
 "Feu clic aquí per obrir la pàgina d'autorització de Google en un navegador"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:152
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:154
 msgid "Step 2:"
 msgstr "Pas 2:"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:158
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:160
 msgid "Enter code:"
 msgstr "Introdueïx el codi:"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:324
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:326
 #, c-format
 msgid "GData plugin: Error querying for contacts: %s\n"
 msgstr "Connector GData: Error al consultar els contactes: %s\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:340
+#. TRANSLATORS: First part of "Added X of Y contacts to cache"
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:342
 #, c-format
 msgid "Added %d of"
 msgid_plural "Added %d of"
 msgstr[0] "Afegit %d de"
 msgstr[1] "Afegits %d de"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:342
+#. TRANSLATORS: Second part of "Added X of Y contacts to cache"
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:344
 #, c-format
 msgid "1 contact to the cache"
 msgid_plural "%d contacts to the cache"
 msgstr[0] "1 contacte a la memòria cau"
 msgstr[1] "%d contactes a la memòria cau"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:352
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:354
 msgid "GData plugin: Starting async contacts query\n"
 msgstr "Connector GData: Iniciant la consulta de contactes asíncrona\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:373
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:375
 #, c-format
 msgid "GData plugin: Error querying for groups: %s\n"
 msgstr "Connector GData: Error al consultar els grups: %s\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:410
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:412
 msgid "GData plugin: Groups received\n"
 msgstr "Connector GData: Grups rebuts\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:417
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:419
 msgid "GData plugin: Starting async groups query\n"
 msgstr "Connector GData: Iniciant la consulta de grups asíncrona\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:442
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:444
 #, c-format
 msgid "GData plugin: Authorization error: %s\n"
 msgstr "Connector GData: Error d'autorització: %s\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:449
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:451
 msgid "GData plugin: Authorization successful\n"
 msgstr "Connector GData: Autorització correcta\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:459
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:461
 msgid "GData plugin: Starting interactive authorization\n"
 msgstr "Connector GData: Iniciant l'autentificació interactiva\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:469
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:471
 msgid "GData plugin: Got authorization code, requesting authorization\n"
 msgstr ""
 "Connector GData: Ha rebut un codi d'autorització, demanant l'autorització\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:476
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:478
 msgid ""
 "GData plugin: No authorization code received, authorization request "
 "cancelled\n"
@@ -10241,26 +10195,26 @@ msgstr ""
 "Connector GData: No s'ha rebut cap codi d'autorització, cancel·lada la "
 "sol·licitud d'autorització\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:493
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:495
 #, c-format
 msgid "GData plugin: Authorization refresh error: %s\n"
 msgstr "Connector GData: Error d'actualització de l'autorització: %s\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:502
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:504
 msgid "GData plugin: Authorization refresh successful\n"
 msgstr "Connector GData: Actualització de l'autorització correcta\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:555
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:558
 msgid "GData plugin: Trying to refresh authorization\n"
 msgstr "Connector GData: Intentant actualitzar autorització\n"
 
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:77
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:188 src/prefs_account.c:1745
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:200 src/prefs_account.c:1747
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autentificació"
 
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:83
-#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:152
+#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:159 src/wizard.c:1555
 msgid "Username:"
 msgstr "Nom d'usuari:"
 
@@ -10277,15 +10231,6 @@ msgstr "Número màxim de resultats:"
 msgid "GData"
 msgstr "GData"
 
-#: src/plugins/gdata/gdata_plugin.c:75
-msgid ""
-"\n"
-"GData Plugin: Failed to write plugin configuration to file\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Connector GData: Error al escriure el fitxer de la configuració del "
-"connector\n"
-
 #: src/plugins/gdata/gdata_plugin.c:107
 msgid "Failed to register address completion hook in the GData plugin"
 msgstr ""
@@ -10316,10024 +10261,10193 @@ msgstr ""
 "\n"
 "La teva opinió és benvinguda a <berndth at gmx.de>."
 
-#: src/plugins/gdata/gdata_plugin.c:187
+#: src/plugins/gdata/gdata_plugin.c:192
 msgid "GData integration"
 msgstr "Integració GData"
 
-#. TRANSLATORS: The two numbers are latitude and longitude coordinates
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:349
-#, c-format
-msgid "Found location: (%.2f,%.2f)"
-msgstr "S'ha trobat la localització: (%.2f,%.2f)"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:374
+#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:439
+#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:499
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:546
+msgid "Libravatar"
+msgstr "Libravatar"
 
-#. TRANSLATORS: The country name is appended to the string
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:369
-msgid "Alleged country of origin: "
-msgstr "País al·legat d'origen: "
+#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:381
+msgid "Failed to register avatar header update hook"
+msgstr "Ha fallat el registre del ganxo per actualitzar la capçalera d'avatar"
 
-#. TRANSLATORS: The IP address is appended to the string
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:373
-msgid "Could not resolve location of IP address "
-msgstr "No s'ha pogut resoldre la direcció de l'adreça IP "
+#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:390
+msgid "Failed to register avatar image render hook"
+msgstr "Ha fallat el registre del ganxo per renderitzar imatges d'avatars"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:512
-msgid "Try to locate sender"
-msgstr "Intentar localitzar el remitent"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:396
+msgid "Failed to create avatar image cache directory"
+msgstr "No s'ha pogut crear el directori per la memòria cau d'imatges d'avatar"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:528
-msgid "Andorra"
-msgstr "Andorra"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:406
+msgid "Failed to load missing items cache"
+msgstr "A fallat la carrega dels elements de la memòria cau."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:529
-msgid "United Arab Emirates"
-msgstr "Emirats Àrabs Units"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:449
+msgid ""
+"Display libravatar profiles' images for mail messages. More\n"
+"info about libravatar at http://www.libravatar.org/. If you have\n"
+"a gravatar.com profile but not a libravatar one, those will also\n"
+"be retrieved (when redirections are allowed in plugin config).\n"
+"Plugin config page is available from main window at:\n"
+"/Configuration/Preferences/Plugins/Libravatar.\n"
+"\n"
+"This plugin uses libcurl to retrieve images, so if you're behind a\n"
+"proxy please refer to curl(1) manpage for details on 'http_proxy'\n"
+"configuration. More details about this and others on README file.\n"
+"\n"
+"Feedback to <ricardo at mones.org> is welcome.\n"
+msgstr ""
+"Mostrar imatges de perfils libravatar per als missatges de correu. Més\n"
+"informació sobre libravatar en http://www.libravatar.org/. Si vostè té\n"
+"un perfil gravatar.com però no una libravatar, els farà també\n"
+"recuperar (quan es permeti redireccions en la configuració del connector) .\n"
+"La pàgina de configuració del connector està disponible des de la finestra "
+"principal en:\n"
+"/Configuració/Preferències/Connectors/Libravatar.\n"
+"\n"
+"Aquest plugin utilitza libcurl per recuperar imatges, així que si estàs "
+"darrere d'un\n"
+"Proxy consulti la pàgina curl(1) del manual per a més detalls sobre la "
+"configuració\n"
+"de 'http_proxy'. Més detalls sobre aquest i altres a l'arxiu README .\n"
+"\n"
+"La teva opinió és benvinguda a <ricardo at mones.org>.\n"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:530
-msgid "Afghanistan"
-msgstr "Afganistan"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:137
+#, fuzzy
+msgid "Error reading cache stats"
+msgstr "Error llegint l'arxiu"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:531
-msgid "Antigua And Barbuda"
-msgstr "Antigua I Barbuda"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:141
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Using %s in %d files, %d directories, %d others and %d errors"
+msgstr "Utilitzant %s a %d fitxers,%d directoris i %d altres"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:532
-msgid "Anguilla"
-msgstr "Anguila"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:150
+#, c-format
+msgid "Using %s in %d files, %d directories and %d others"
+msgstr "Utilitzant %s a %d fitxers,%d directoris i %d altres"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:533
-msgid "Albania"
-msgstr "Albània"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:164
+msgid "Clear icon cache"
+msgstr "Netejar memòria d'avatars"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:534
-msgid "Armenia"
-msgstr "Armènia"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:165
+msgid "Are you sure you want to remove all cached avatar icons?"
+msgstr "Realment vols suprimir tota la memòria cau d'avatars?"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:535
-msgid "Netherlands Antilles"
-msgstr "Antilles Holandeses"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:178
+msgid "Not enough memory for operation"
+msgstr "No hi ha prou memòria per a operar"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:536
-msgid "Angola"
-msgstr "Angola"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:183
+#, c-format
+msgid ""
+"Icon cache successfully cleared:\n"
+"• %u missing entries removed.\n"
+"• %u files removed."
+msgstr ""
+"Esborrada correctament la memòria cau d'avatarst:\n"
+"• %u entrades perdudes esborrades.\n"
+"• %u fitxers esborrats."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:537
-msgid "Antarctica"
-msgstr "Antàrtida"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:188
+#, fuzzy
+msgid "Icon cache successfully cleared!"
+msgstr ""
+"<span color=\"#006400\">S'ha esborrat correctament la memòria cau d'avatars!"
+"</span>"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:538
-msgid "Argentina"
-msgstr "Argentina"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:191
+#, c-format
+msgid ""
+"Errors clearing icon cache:\n"
+"• %u missing entries removed.\n"
+"• %u files removed.\n"
+"• %u files failed to be read.\n"
+"• %u files couldn't be removed."
+msgstr ""
+"Errors al esborrar la memòria cau d'avatars:\n"
+"• %u entrades perdudes esborrades.\n"
+"• %u fitxers esborrats.\n"
+"• %u fitxers que no es poden llegir.\n"
+"• %u fitxers que no es poden esborrar."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:539
-msgid "American Samoa"
-msgstr "Samoa Americana"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:198
+#, fuzzy
+msgid "Error clearing icon cache."
+msgstr "Netejar memòria d'avatars"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:540
-msgid "Austria"
-msgstr "Àustria"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:213
+msgid "_Use cached icons"
+msgstr "_Utilitza icones de la memòria cau"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:541
-msgid "Australia"
-msgstr "Austràlia"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:214
+msgid ""
+"Keep icons on disk for reusing instead of making another network request"
+msgstr ""
+"Mantenir icones en disc per reciclar en lloc de fer una altra sol·licitud de "
+"la xarxa"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:542
-msgid "Aruba"
-msgstr "Aruba"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:229
+msgid "Cache refresh interval"
+msgstr "Interval d'actualització de la memòria cau"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:543
-msgid "Azerbaijan"
-msgstr "Azerbaidjan"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:229 src/prefs_account.c:1486
+#: src/prefs_matcher.c:336
+msgid "hours"
+msgstr "hores"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:544
-msgid "Bosnia And Herzegovina"
-msgstr "Bòsnia I Hercegovina"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:305
+msgid "Mystery man"
+msgstr "Home misteri"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:545
-msgid "Barbados"
-msgstr "Barbados"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:306
+msgid "Identicon"
+msgstr "Icona d'identificació"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:546
-msgid "Bangladesh"
-msgstr "Bangladesh"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:307
+msgid "MonsterID"
+msgstr "MonsterID"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:547
-msgid "Belgium"
-msgstr "Bèlgica"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:308
+msgid "Wavatar"
+msgstr "Wavatar"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:548
-msgid "Burkina Faso"
-msgstr "Burkina Faso"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:309
+msgid "Retro"
+msgstr "Retro"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:549
-msgid "Bulgaria"
-msgstr "Bulgària"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:310
+msgid "Custom URL"
+msgstr "URL personalitzada"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:550
-msgid "Bahrain"
-msgstr "Bahrain"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:313
+msgid "A blank image"
+msgstr "Imatge en blanc"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:551
-msgid "Burundi"
-msgstr "Burundi"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:314
+msgid "The unobtrusive low-contrast greyish silhouette"
+msgstr "La discreta silueta grisenca amb poc contrast"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:552
-msgid "Benin"
-msgstr "Benín"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:315
+msgid "A generated geometric pattern"
+msgstr "Un patró geometric generat."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:553
-msgid "Bermuda"
-msgstr "Bermuda"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:316
+msgid "A generated full-body monster"
+msgstr "Un monstre de cos complet generat"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:554
-msgid "Brunei Darussalam"
-msgstr "Brunei Darussalam"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:317
+msgid "A generated almost unique face"
+msgstr "Una cara generada gairabè ùnica."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:555
-msgid "Bolivia"
-msgstr "Bolívia"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:318
+msgid "A generated 8-bit arcade-style pixelated image"
+msgstr "Una imatge d'8-bits pixelada d'estil arcade."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:556
-msgid "Brazil"
-msgstr "Brasil"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:319
+msgid "Redirect to a user provided URL"
+msgstr "Redirecció a una URL introduïda per l'usuari"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:557
-msgid "Bahamas"
-msgstr "Bahames"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:333
+msgid ""
+"Enter the URL you want to be redirected when no user icon is available. "
+"Leave an empty URL to use the default libravatar orange icon."
+msgstr ""
+"Introdueïx l'URL on vols fer redirigir quan cap icona de l'usuari estigui "
+"disponible. Deixar una URL buida per usar l'icona libravatar taronja per "
+"defecte."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:558
-msgid "Bhutan"
-msgstr "Bhutan"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:382
+msgid "_Allow redirects to other sites"
+msgstr "Permet redireccions a _altres llocs"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:559
-msgid "Bouvet Island"
-msgstr "Illa Bouvet"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:383
+msgid ""
+"Follow redirect responses received from libravatar server to other avatar "
+"services like gravatar.com"
+msgstr ""
+"Segueix les respostes amb redirecció del servidor de libravatar cap a un "
+"altre servei d'avatars com gravatar.com"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:560
-msgid "Botswana"
-msgstr "Botswana"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:392
+msgid "_Enable federated servers"
+msgstr "Activa servidors f_ederats"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:561
-msgid "Belarus"
-msgstr "Bielorússia"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:393
+msgid "Try to get avatar from sender's domain libravatar server"
+msgstr ""
+"Tractar d'aconseguir l'avatar del servidor de libravatar de domini del "
+"remitent"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:562
-msgid "Belize"
-msgstr "Belize"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:410
+msgid "Request timeout"
+msgstr "Temps d'espera de la petició"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:563
-msgid "Canada"
-msgstr "Canadà"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:410
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1073
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1368
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1674
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:390 src/prefs_other.c:575
+#: src/prefs_summaries.c:538
+msgid "second(s)"
+msgstr "segon(s)"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:564
-msgid "Cocos (Keeling) Islands"
-msgstr "Illes Cocos (Keeling)"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:411
+msgid ""
+"Set to 0 to use global socket I/O timeout. Maximum value must be also less "
+"than global socket I/O timeout."
+msgstr ""
+"Fes server un 0 per l'utilització de temps d'espera de sòcols I/O globals. "
+"El valor màxim ha de ser també menor que el temps d'espera de sòcols I/O "
+"globals."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:565
-msgid "Central African Republic"
-msgstr "República Centreafricana"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:455
+msgid "Icon cache"
+msgstr "Memòria cau d'icones"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:566
-msgid "Congo"
-msgstr "Congo"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:459
+msgid "Default missing icon mode"
+msgstr "No s'ha trobat el mode d'icona per defecte"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:567
-msgid "Switzerland"
-msgstr "Suïssa"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:463
+msgid "Network"
+msgstr "Xarxa"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:568
-msgid "Cote D'Ivoire"
-msgstr "Costa d'Ivori"
+#: src/plugins/mailmbox/plugin.c:58
+#, fuzzy
+msgid "mailmbox folder"
+msgstr "carpeta de bùstia de correu (etPan!)"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:569
-msgid "Cook Islands"
-msgstr "Illes Cook"
+#: src/plugins/mailmbox/plugin.c:63
+msgid "This is a plugin to handle mailboxes in mbox format."
+msgstr ""
+"Aquest es un connector per gestionar les bùsties de correu amb format mbox."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:570
-msgid "Chile"
-msgstr "Xile"
+#: src/plugins/mailmbox/plugin.c:84
+msgid "MBOX"
+msgstr "MBOX"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:571
-msgid "Cameroon"
-msgstr "Camerun"
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:190
+msgid ""
+"Input the location of mailbox.\n"
+"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
+"scanned automatically."
+msgstr ""
+"Introduiu la localització de la bústia.\n"
+"Si la bústia existent és especificada, serà\n"
+"escaneajada automàticament."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:572
-msgid "China"
-msgstr "Xina"
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:330
+#, c-format
+msgid ""
+"All folder(s) and message(s) under '%s' will be deleted.\n"
+"Do you really want to delete?"
+msgstr ""
+"S'esborraran totes les carpetes i missatges que penjen de '%s'.\n"
+"Realment vols esborrar-los?"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:573
-msgid "Colombia"
-msgstr "Colombia"
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:439
+msgid "No Sieve auth method available\n"
+msgstr "No hi ha cap mètode d'autenticació Sieve disponible\n"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:574
-msgid "Costa Rica"
-msgstr "Costa Rica"
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:443
+msgid "Selected Sieve auth method not available\n"
+msgstr "El mètode Sieve seleccionat no està disponible\n"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:575
-msgid "Cuba"
-msgstr "Cuba"
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:676
+msgid "Disconnected"
+msgstr "Desconnectat"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:576
-msgid "Cape Verde"
-msgstr "Cap Verd"
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:680
+#, c-format
+msgid "Disconnected: %s"
+msgstr "Desconnectat: %s"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:577
-msgid "Christmas Island"
-msgstr "Illa de Nadal"
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:728
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:873
+#, c-format
+msgid "unhandled message on Sieve session: %s\n"
+msgstr "missatge desconegut en la sessió Sieve: %s\n"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:578
-msgid "Cyprus"
-msgstr "Xipre"
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:735
+msgid "TLS failed"
+msgstr "TLS ha fallat"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:579
-msgid "Czech Republic"
-msgstr "República Txeca"
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:800
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:816
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:843
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:925
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:943
+msgid "error occurred on SIEVE session\n"
+msgstr "hi ha hagut un error en la sessió Sieve\n"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:580
-msgid "Germany"
-msgstr "Alemanya"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:581
-msgid "Djibouti"
-msgstr "Djibouti"
-
-# RML To be consistent with previous one.
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:582
-msgid "Denmark"
-msgstr "Dinamarca"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:583
-msgid "Dominica"
-msgstr "Dominica"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:584
-msgid "Dominican Republic"
-msgstr "República Dominicana"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:585
-msgid "Algeria"
-msgstr "Algèria"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:586
-msgid "Ecuador"
-msgstr "Equador"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:587
-msgid "Estonia"
-msgstr "Estònia"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:588
-msgid "Egypt"
-msgstr "Egipte"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:589
-msgid "Western Sahara"
-msgstr "Sàhara Occidental"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:590
-msgid "Eritrea"
-msgstr "Eritrea"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:591
-msgid "Spain"
-msgstr "Espanya"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:592
-msgid "Ethiopia"
-msgstr "Etiòpia"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:593
-msgid "Finland"
-msgstr "Finlàndia"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:594
-msgid "Fiji"
-msgstr "Fiji"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:595
-msgid "Falkland Islands (Malvinas)"
-msgstr "Illes Falkland (Malvines)"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:596
-msgid "Micronesia, Federated States Of"
-msgstr "Micronèsia, Estats Federats de"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:597
-msgid "Faroe Islands"
-msgstr "Illes Fèroe"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:598
-msgid "France"
-msgstr "França"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:599
-msgid "France, Metropolitan"
-msgstr "França, Metropolitana"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:600
-msgid "Gabon"
-msgstr "Gabon"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:601
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:747
-msgid "United Kingdom"
-msgstr "Regne Unit"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:602
-msgid "Grenada"
-msgstr "Granada"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:603
-msgid "Georgia"
-msgstr "Geòrgia"
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:869
+#, c-format
+msgid "error occurred on Sieve session. data: %s\n"
+msgstr "hi ha hagut un error en la sessió Sieve. dades: %s\n"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:604
-msgid "French Guiana"
-msgstr "Guiana francès"
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:878
+#, c-format
+msgid "unhandled message on Sieve session: %d\n"
+msgstr "missatge desconegut en la sessió Sieve: %d\n"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:605
-msgid "Ghana"
-msgstr "Ghana"
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1135
+msgid "Sieve: retrying auth\n"
+msgstr "Sieve: s'està reintentant autentifiació\n"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:606
-msgid "Gibraltar"
-msgstr "Gibraltar"
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1137
+msgid "Auth method not available"
+msgstr "Mètode d'autenticació no disponible"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:607
-msgid "Greenland"
-msgstr "Groenlàndia"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:81 src/summaryview.c:5657
+msgid "_Filter"
+msgstr "_Filtre"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:608
-msgid "Gambia"
-msgstr "Gàmbia"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:86
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:630
+msgid "Chec_k Syntax"
+msgstr "Comprovar la sinta_xi"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:609
-msgid "Guinea"
-msgstr "Guinea"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:87
+msgid "Re_vert"
+msgstr "Des_fer"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:610
-msgid "Guadeloupe"
-msgstr "Guadalupe"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:296
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:722
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:182
+msgid "Unable to get script contents"
+msgstr "Incapaç d'aconseguir el contingut de la seqüència d'ordres"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:611
-msgid "Equatorial Guinea"
-msgstr "Guinea Equatorial"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:325
+msgid "Reverting..."
+msgstr "Desfent..."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:612
-msgid "Greece"
-msgstr "Grècia"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:334
+msgid "Revert script"
+msgstr "Desfer la seqüència d'ordres"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:613
-msgid "South Georgia And The South Sandwich Islands"
-msgstr "Geòrgia del Sud i les Illes Sandwich del Sud"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:335
+msgid "This script has been modified. Revert the unsaved changes?"
+msgstr ""
+"Aquesta seqüència d'ordres s'ha modificat. Vols desfer els canvis no desats?"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:614
-msgid "Guatemala"
-msgstr "Guatemala"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:336
+msgid "_Revert"
+msgstr "Desfe_r"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:615
-msgid "Guam"
-msgstr "Guam"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:353
+msgid "Script saved successfully."
+msgstr "Seqüències d'ordres guardat satisfactòriament."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:616
-msgid "Guinea-Bissau"
-msgstr "Guinea Bissau"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:370
+msgid "Saving..."
+msgstr "Desant…"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:617
-msgid "Guyana"
-msgstr "Guaiana"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:399
+msgid "Checking syntax..."
+msgstr "Comprovant la sintaxi..."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:618
-msgid "Hong Kong"
-msgstr "Hong Kong"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:432
+msgid "This script has been modified. Save the latest changes?"
+msgstr ""
+"Aquesta seqüència d'ordres s'ha modificat. Vols desar els últims canvis?"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:619
-msgid "Heard Island And Mcdonald Islands"
-msgstr "Illa Illes Heard i McDonald"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:693
+#, c-format
+msgid "%s - Sieve Filter%s"
+msgstr "%s - filtre Sieve %s"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:620
-msgid "Honduras"
-msgstr "Hondures"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:742
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1278
+msgid "Loading..."
+msgstr "Carregant..."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:621
-msgid "Croatia"
-msgstr "Croàcia"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:159
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:241
+msgid "Add Sieve script"
+msgstr "Afegir seqüència d'ordres Sieve"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:622
-msgid "Haiti"
-msgstr "Haití"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:160
+msgid "Enter name for a new Sieve filter script."
+msgstr "Introduïu un nom per la nova seqüència d'ordres Sieve."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:623
-msgid "Hungary"
-msgstr "Hongria"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:242
+msgid "Enter new name for the script."
+msgstr "Introduïu un nom nou per la seqüència d'ordres."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:624
-msgid "Indonesia"
-msgstr "Indonèsia"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:323
+#, c-format
+msgid "Do you really want to delete the filter '%s'?"
+msgstr "Realment vols esborrar el filtre '%s'?"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:625
-msgid "Ireland"
-msgstr "Irlanda"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:324
+msgid "Delete filter"
+msgstr "Esborrar el filtre"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:626
-msgid "Israel"
-msgstr "Israel"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:478
+msgid "Active"
+msgstr "Actiu"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:627
-msgid "India"
-msgstr "Índia"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:489
+msgid "An account can only have one active script at a time."
+msgstr "Un compte només pot tenir una seqüència d'ordres activa alhora."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:628
-msgid "British Indian Ocean Territory"
-msgstr "Territori Britànic De l'Oceà Índic"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:576
+msgid "Unable to connect"
+msgstr "Incapaç de connectar"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:629
-msgid "Iraq"
-msgstr "Iraq"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:620
+msgid "Listing scripts..."
+msgstr "Llista de seqüències d'ordres..."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:630
-msgid "Iran, Islamic Republic Of"
-msgstr "Iran, República Islàmica de l '"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:623
+msgid "Connecting..."
+msgstr "Connectant ..."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:631
-msgid "Iceland"
-msgstr "Islàndia"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:655
+msgid "Manage Sieve Filters"
+msgstr "Administra filtres Sieve"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:632
-msgid "Italy"
-msgstr "Itàlia"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:796
+msgid "To use Sieve, enable it in an account's preferences."
+msgstr "Per utilitzar Sieve, permetre'l en les preferències d'un compte."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:633
-msgid "Jamaica"
-msgstr "Jamaica"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_plugin.c:36
+#: src/plugins/managesieve/sieve_plugin.c:154
+msgid "ManageSieve"
+msgstr "ManageSieve"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:634
-msgid "Jordan"
-msgstr "Jordània"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_plugin.c:46
+msgid "Manage Sieve Filters..."
+msgstr "Administra filtres Sieve..."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:635
-msgid "Japan"
-msgstr "Japó"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_plugin.c:114
+msgid "Manage sieve filters on a server using the ManageSieve protocol."
+msgstr ""
+"Administra filtres Sieve en un servidor utilitzant el protocol ManageSieve."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:636
-msgid "Kenya"
-msgstr "Kenya"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:146
+msgid "Enable Sieve"
+msgstr "Activar Sieve"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:637
-msgid "Kyrgyzstan"
-msgstr "Kyrgyzstan"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:153 src/prefs_account.c:1095
+msgid "Server information"
+msgstr "Informació del servidor"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:638
-msgid "Cambodia"
-msgstr "Cambodja"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:162
+msgid "Server name"
+msgstr "Nom del servidor"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:639
-msgid "Kiribati"
-msgstr "Kiribati"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:171
+msgid "Connect to this host instead of the host used for receiving mail"
+msgstr ""
+"Connectar-se a aquest servidor en comptes del servidor utilitzat per rebre "
+"correu"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:640
-msgid "Comoros"
-msgstr "Comores"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:175
+msgid "Server port"
+msgstr "Port del servidor"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:641
-msgid "Saint Kitts And Nevis"
-msgstr "Sant Cristóbal i Nieves"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:182
+msgid "Connect to this port instead of the default"
+msgstr "Connectar-se a aquest port en comptes de al predeterminat"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:642
-msgid "Korea, Democratic People'S Republic Of"
-msgstr "República de Corea, Popular Democràtica de"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:186
+msgid "Encryption"
+msgstr "Xifratge"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:643
-msgid "Korea, Republic Of"
-msgstr "República De Corea"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:191
+msgid "No TLS"
+msgstr "Sense TLS"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:644
-msgid "Kuwait"
-msgstr "Kuwait"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:193
+msgid "Use TLS when available"
+msgstr "Utilitzar TLS quan estigui disponible"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:645
-msgid "Cayman Islands"
-msgstr "Illes Caiman"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:195
+msgid "Require TLS"
+msgstr "Requereix TLS"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:646
-msgid "Kazakhstan"
-msgstr "Kazakhstan"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:203
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:267
+msgid "No authentication"
+msgstr "Sense autentificació"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:647
-msgid "Lao People'S Democratic Republic"
-msgstr "República Democràtica Popular Lao"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:205
+msgid "Use same authentication as for receiving mail"
+msgstr "Utilitzeu la mateixa autenticació que per rebre correu"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:648
-msgid "Lebanon"
-msgstr "Líban"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:207
+msgid "Specify authentication"
+msgstr "Especifiqueu l'autenticació"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:649
-msgid "Saint Lucia"
-msgstr "Santa Llúcia"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:237
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:348
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:467 src/prefs_account.c:1280
+#: src/prefs_account.c:1793
+msgid "User ID"
+msgstr "ID d'usuari"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:650
-msgid "Liechtenstein"
-msgstr "Liechtenstein"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:247
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:394
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:356
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:475 src/prefs_account.c:1286
+#: src/prefs_account.c:1813 src/prefs_account.c:2519 src/prefs_account.c:2541
+#: src/wizard.c:1209 src/wizard.c:1629
+msgid "Password"
+msgstr "Contrasenya"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:651
-msgid "Sri Lanka"
-msgstr "Sri Lanka"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:263 src/prefs_account.c:1569
+#: src/prefs_account.c:1765
+msgid "Authentication method"
+msgstr "Mètode d'autentificació"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:652
-msgid "Liberia"
-msgstr "Libèria"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:272 src/prefs_account.c:1579
+#: src/prefs_account.c:1774 src/prefs_send.c:291
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automàtic"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:653
-msgid "Lesotho"
-msgstr "Lesotho"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:379
+msgid "Sieve server must not contain a space."
+msgstr "El servidor de Sieve no pot contenir un espai."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:654
-msgid "Lithuania"
-msgstr "Lituània"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:385
+msgid "Sieve server is not entered."
+msgstr "No s'ha especificat el servidor Sieve."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:655
-msgid "Luxembourg"
-msgstr "Luxemburg"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:413
+msgid "Sieve"
+msgstr "Sieve"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:656
-msgid "Latvia"
-msgstr "Letònia"
+#: src/plugins/newmail/newmail.c:106 src/plugins/newmail/newmail.c:149
+msgid "NewMail"
+msgstr "Nou Correu"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:657
-msgid "Libyan Arab Jamahiriya"
-msgstr "Jamahiriya Àrab Líbia"
+#: src/plugins/newmail/newmail.c:111
+msgid "Failed to register newmail hook"
+msgstr "Ha fallat el registre del ganxo per nous correus"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:658
-msgid "Morocco"
-msgstr "Marroc"
+#: src/plugins/newmail/newmail.c:128
+#, c-format
+msgid "Could not open log file %s: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer de traça %s: %s\n"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:659
-msgid "Monaco"
-msgstr "Mònaco"
+#: src/plugins/newmail/newmail.c:141
+#, c-format
+msgid ""
+"This plugin writes a header summary to a log file for each mail received "
+"after sorting.\n"
+"\n"
+"Default is ~/Mail/NewLog\n"
+"\n"
+"Current log is %s"
+msgstr ""
+"Aquest plugin escriu un resum de les capçaleres en un fitxer de traça per a "
+"cada correu rebut després de la classificació.\n"
+"\n"
+"Per defecte ès ~/Mail/NewLog\n"
+"\n"
+"La traça actual ès %s"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:660
-msgid "Moldova, Republic Of"
-msgstr "Moldàvia, República de"
+#: src/plugins/newmail/newmail.c:175
+msgid "Log file"
+msgstr "Fitxer de traça"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:661
-msgid "Madagascar"
-msgstr "Madagascar"
+#: src/plugins/notification/notification_banner.c:356
+msgid "Folder:"
+msgstr "Carpeta:"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:662
-msgid "Marshall Islands"
-msgstr "Illes Marshall"
+#: src/plugins/notification/notification_foldercheck.c:478
+msgid "Select folder(s)"
+msgstr "Seleccionar carpeta(s)"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:663
-msgid "Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of"
-msgstr "Macedònia, Antiga República Iugoslava de"
+#: src/plugins/notification/notification_foldercheck.c:579
+msgid "select recursively"
+msgstr "seleccionar recursivament"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:664
-msgid "Mali"
-msgstr "Mali"
+#: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:155
+msgid "No new messages"
+msgstr "Cap missatge nou"
 
-# RML To be consistent with previous one.
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:665
-msgid "Myanmar"
-msgstr "Myanmar"
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:216
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:417
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:400
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:415
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:434
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:452
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:470
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:488
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:506
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:524
+msgid "Notification"
+msgstr "Notificació"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:666
-msgid "Mongolia"
-msgstr "Mongòlia"
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:221
+msgid "The Notification plugin needs threading support."
+msgstr "El mòdul de notificació necessita suport de fils."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:667
-msgid "Macao"
-msgstr "Macau"
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:228
+msgid "Failed to register folder item update hook in the Notification plugin"
+msgstr ""
+"Error al registrar el canvi de l'element de la carpeta al mòdul de "
+"notificació"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:668
-msgid "Northern Mariana Islands"
-msgstr "Illes Marianes Del Nord"
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:236
+msgid "Failed to register folder update hook in the Notification plugin"
+msgstr "Error al registrar el canvi de la carpeta al mòdul de notificació"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:669
-msgid "Martinique"
-msgstr "Martinica"
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:246
+msgid "Failed to register msginfo update hook in the Notification plugin"
+msgstr "Error al registrar el canvi de la informació al mòdul de notificació"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:670
-msgid "Mauritania"
-msgstr "Mauritània"
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:256
+msgid "Failed to register offline switch hook in the Notification plugin"
+msgstr "Error al registrar el canvi a fora de línia al mòdul de notificació"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:671
-msgid "Montserrat"
-msgstr "Montserrat"
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:267
+msgid "Failed to register main window close hook in the Notification plugin"
+msgstr ""
+"Error al registrar el tancament de la finestra principal al mòdul de "
+"notificació"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:672
-msgid "Malta"
-msgstr "Malta"
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:280
+msgid "Failed to register got iconified hook in the Notification plugin"
+msgstr "Error al registrar la iconificació al mòdul de notificació"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:673
-msgid "Mauritius"
-msgstr "Maurici"
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:293
+msgid "Failed to register account list changed hook in the Notification plugin"
+msgstr ""
+"Error al registrar el canvi de la llista de comptes al mòdul de notificació"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:674
-msgid "Maldives"
-msgstr "Maldives"
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:306
+msgid "Failed to register theme change hook in the Notification plugin"
+msgstr ""
+"Error al registrar el ganxo de canvi de tema del connector de Notificació"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:675
-msgid "Malawi"
-msgstr "Malawi"
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:422
+msgid ""
+"This plugin provides various ways to notify the user of new and unread "
+"email.\n"
+"The plugin is extensively configurable in the plugins section of the "
+"preferences dialog.\n"
+"\n"
+"Feedback to <berndth at gmx.de> is welcome."
+msgstr ""
+"Aquest mòdul ens permet notificar a l'usuari de maneres diferents dels "
+"correus nous i no llegits.\n"
+"El mòdul és extensament configurable a la secció de mòduls al diàleg de "
+"preferències.\n"
+"Opinions a <berndt at gmx.de> són benvingudes."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:676
-msgid "Mexico"
-msgstr "Mèxic"
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:447
+msgid "Various tools"
+msgstr "Eines variades"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:677
-msgid "Malaysia"
-msgstr "Malàisia"
+#: src/plugins/notification/notification_popup.c:314
+msgid "New Mail message"
+msgstr "Nou missatge de correu"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:678
-msgid "Mozambique"
-msgstr "Moçambic"
+#: src/plugins/notification/notification_popup.c:335
+msgid "New News post"
+msgstr "Nou missatge de notícies"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:679
-msgid "Namibia"
-msgstr "Namíbia"
+#: src/plugins/notification/notification_popup.c:336
+msgid "A new message arrived"
+msgstr "Ha arribat un nou missatge"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:680
-msgid "New Caledonia"
-msgstr "Nova Caledònia"
+#: src/plugins/notification/notification_popup.c:339
+msgid "New Calendar message"
+msgstr "Nou missatge de calendari"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:681
-msgid "Niger"
-msgstr "Níger"
+#: src/plugins/notification/notification_popup.c:340
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:866
+msgid "A new calendar message arrived"
+msgstr "Ha arribat un nou missatge de calendari"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:682
-msgid "Norfolk Island"
-msgstr "Illa Norfolk"
+#: src/plugins/notification/notification_popup.c:343
+msgid "New RSS feed article"
+msgstr "Nou article de feed RSS"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:683
-msgid "Nigeria"
-msgstr "Nigèria"
+#: src/plugins/notification/notification_popup.c:344
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:869
+msgid "A new article in a RSS feed arrived"
+msgstr "Ha arribat un nou article a un feed RSS"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:684
-msgid "Nicaragua"
-msgstr "Nicaragua"
+#: src/plugins/notification/notification_popup.c:347
+msgid "New unknown message"
+msgstr "Nou missatge desconegut"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:685
-msgid "Netherlands"
-msgstr "Països Baixos"
+#: src/plugins/notification/notification_popup.c:348
+msgid "Unknown message type arrived"
+msgstr "Ha arribat un missatge de tipus desconegut"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:686
-msgid "Norway"
-msgstr "Noruega"
+#: src/plugins/notification/notification_popup.c:381
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:638
+msgid "Present main window"
+msgstr "Finestra principal actual"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:687
-msgid "Nepal"
-msgstr "Nepal"
+#: src/plugins/notification/notification_popup.c:491
+msgid "Mail message"
+msgstr "Missatge de correu"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:688
-msgid "Nauru"
-msgstr "Nauru"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:689
-msgid "Niue"
-msgstr "Niue"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:690
-msgid "New Zealand"
-msgstr "Nova Zelanda"
+#: src/plugins/notification/notification_popup.c:492
+#: src/plugins/notification/notification_popup.c:498
+#, c-format
+msgid "%d new message arrived"
+msgid_plural "%d new messages arrived"
+msgstr[0] "Ha arribat %d missatge nou"
+msgstr[1] "Han arribat %d missatges nous"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:691
-msgid "Oman"
-msgstr "Oman"
+#: src/plugins/notification/notification_popup.c:497
+msgid "News message"
+msgstr "Missatge de notícies"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:692
-msgid "Panama"
-msgstr "Panamà"
+#: src/plugins/notification/notification_popup.c:503
+msgid "Calendar message"
+msgstr "Missatge de calendari"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:693
-msgid "Peru"
-msgstr "Perú"
+#: src/plugins/notification/notification_popup.c:504
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:903
+#, c-format
+msgid "%d new calendar message arrived"
+msgid_plural "%d new calendar messages arrived"
+msgstr[0] "Ha arribat %d nou missatge de calendari"
+msgstr[1] "Han arribat %d nous missatges de calendari"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:694
-msgid "French Polynesia"
-msgstr "Polinèsia francès"
+#: src/plugins/notification/notification_popup.c:509
+msgid "RSS news feed"
+msgstr "Feed RSS de notícies"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:695
-msgid "Papua New Guinea"
-msgstr "Papua Nova Guinea"
+#: src/plugins/notification/notification_popup.c:510
+#, c-format
+msgid "%d new article in a RSS feed arrived"
+msgid_plural "%d new articles in a RSS feed arrived"
+msgstr[0] "Ha arribat %d nou article de feed RSS"
+msgstr[1] "HAn arribat %d nous articles de feed RSS"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:696
-msgid "Philippines"
-msgstr "Filipines"
+#: src/plugins/notification/notification_popup.c:574
+#, c-format
+msgid "%d new message"
+msgid_plural "%d new messages"
+msgstr[0] "%d nou missatge"
+msgstr[1] "%d nous missatges"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:697
-msgid "Pakistan"
-msgstr "Pakistan"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:416
+msgid "Hotkeys"
+msgstr "Tecles d'accés directe"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:698
-msgid "Poland"
-msgstr "Polònia"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:435
+msgid "Banner"
+msgstr "Anunci"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:699
-msgid "Saint Pierre And Miquelon"
-msgstr "Sant Pere i Miquelon"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:453
+msgid "Popup"
+msgstr "Element emergent"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:700
-msgid "Pitcairn"
-msgstr "Pitcairn"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:471 src/prefs_actions.c:263
+#: src/prefs_receive.c:133
+msgid "Command"
+msgstr "Comanda"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:701
-msgid "Puerto Rico"
-msgstr "Puerto Rico"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:489
+msgid "LCD"
+msgstr "LCD"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:702
-msgid "Portugal"
-msgstr "Portugal"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:507
+msgid "SysTrayicon"
+msgstr "Icona de safata de sistema"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:703
-msgid "Palau"
-msgstr "Palau"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:525
+msgid "Indicator"
+msgstr "Indicador"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:704
-msgid "Paraguay"
-msgstr "Paraguai"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:608
+msgid "Include folder types"
+msgstr "Incloure tipus de carpeta"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:705
-msgid "Qatar"
-msgstr "Katar"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:617
+msgid "Mail folders"
+msgstr "Carpetes de correus"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:706
-msgid "Reunion"
-msgstr "Reunion"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:625
+msgid "News folders"
+msgstr "Carpetes de notícies"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:707
-msgid "Romania"
-msgstr "Romania"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:633
+msgid "RSSyl folders"
+msgstr "Carpetes RSSyl"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:708
-msgid "Russian Federation"
-msgstr "Federació Russa"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:641
+msgid "vCalendar folders"
+msgstr "Carpetes vCalendar"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:709
-msgid "Rwanda"
-msgstr "Rwanda"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:649
+msgid "These settings override folder-specific selections."
+msgstr ""
+"Aquestes configuracions sobreescriuran les seleccions especifiques de "
+"carpeta."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:710
-msgid "Saudi Arabia"
-msgstr "Aràbia Saudita"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:660
+msgid "Global notification settings"
+msgstr "Configuració de notificació global"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:711
-msgid "Solomon Islands"
-msgstr "Illes Salomó"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:669
+msgid "Set window manager urgency hint when new messages exist"
+msgstr ""
+"Estableix el suggeriment d'urgencia del gestor de finestres quan existeixi "
+"un nou missatge"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:712
-msgid "Seychelles"
-msgstr "Seychelles"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:678
+msgid "Set window manager urgency hint when unread messages exist"
+msgstr ""
+"Estableix el suggeriment d'urgencia del gestor de finestres quan existeixi "
+"un missatge no llegit"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:713
-msgid "Sudan"
-msgstr "Sudan"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:688
+msgid "Use sound theme"
+msgstr "Useu tema de so"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:714
-msgid "Sweden"
-msgstr "Suècia"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:762
+msgid "Show banner"
+msgstr "Mostra avís"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:715
-msgid "Singapore"
-msgstr "Singapur"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:767
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:238 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
+#: src/prefs_receive.c:183 src/prefs_summaries.c:504
+msgid "Never"
+msgstr "Mai"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:716
-msgid "Saint Helena"
-msgstr "Santa Helena"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:769 src/prefs_receive.c:181
+#: src/prefs_summaries.c:486 src/prefs_summaries.c:505
+msgid "Always"
+msgstr "Sempre"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:717
-msgid "Slovenia"
-msgstr "Eslovènia"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:771
+msgid "Only when not empty"
+msgstr "Només quan no estigui buit"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:718
-msgid "Svalbard And Jan Mayen"
-msgstr "Svalbard i Jan Mayen"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:790
+msgid "Banner speed"
+msgstr "Velocitat de l'avís"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:719
-msgid "Slovakia"
-msgstr "Eslovàquia"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:827
+msgid "Maximum number of messages"
+msgstr "Nombre màxim de missatges"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:720
-msgid "Sierra Leone"
-msgstr "Sierra Leone"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:833
+msgid "Limit the number of messages shown, use 0 for unlimited"
+msgstr ""
+"Limitar el nombre de missatges mostrats, fes servir 0 per a il·limitats"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:721
-msgid "San Marino"
-msgstr "Sant Marí"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:842
+msgid "Banner width"
+msgstr "Amplada del Banner"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:722
-msgid "Senegal"
-msgstr "Senegal"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:848
+msgid "Limit the size of banner, use 0 for screen width"
+msgstr "Amplada de l'anunci en pixels (0 significa pantalla sencera)"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:723
-msgid "Somalia"
-msgstr "Somàlia"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:850 src/prefs_message.c:189
+#: src/prefs_message.c:223
+msgid "pixel(s)"
+msgstr "punt(s)"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:724
-msgid "Suriname"
-msgstr "Surinam"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:859
+msgid "Include unread mails in banner"
+msgstr "Incloure correus no llegit a l'avís"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:725
-msgid "Sao Tome And Principe"
-msgstr "Sant Vaig prendre I Príncep"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:867
+msgid "Make banner sticky"
+msgstr "Fer que l'avís s'enganxi"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:726
-msgid "El Salvador"
-msgstr "El Salvador"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:877
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1082
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1377
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1612
+msgid "Only include selected folders"
+msgstr "Incloure només carpetes seleccionades"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:727
-msgid "Syrian Arab Republic"
-msgstr "República Àrab Síria"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:886
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1091
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1386
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1621
+msgid "Select folders..."
+msgstr "Seleccionar carpetes..."
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:728
-msgid "Swaziland"
-msgstr "Swazilàndia"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:898
+msgid "Banner colors"
+msgstr "Colors del Banner"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:729
-msgid "Turks And Caicos Islands"
-msgstr "Illes Turks i Caicos"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:902
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1123
+msgid "Use custom colors"
+msgstr "Usar colors definits"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:730
-msgid "Chad"
-msgstr "Chad"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:917
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1136
+msgid "Foreground"
+msgstr "Primer pla"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:731
-msgid "French Southern Territories"
-msgstr "Territoris Francesos del Sud"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:923
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1142
+msgid "Foreground color"
+msgstr "Color de primer pla"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:732
-msgid "Togo"
-msgstr "Togo"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:928
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1147
+#: src/prefs_msg_colors.c:281 src/prefs_msg_colors.c:302
+#: src/prefs_msg_colors.c:323
+msgid "Background"
+msgstr "Fons"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:733
-msgid "Thailand"
-msgstr "Tailàndia"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:934
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1153
+msgid "Background color"
+msgstr "Color de fons"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:734
-msgid "Tajikistan"
-msgstr "Tadjikistan"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1046
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1647
+msgid "Enable popup"
+msgstr "Activar elements emergents"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:735
-msgid "Tokelau"
-msgstr "Tokelau"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1063
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1665
+msgid "Popup timeout"
+msgstr "Temps espera de la finestra emergent"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:736
-msgid "Turkmenistan"
-msgstr "Turkmenistan"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1102
+msgid "Make popup sticky"
+msgstr "Fer que l'element emergent s'enganxi"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:737
-msgid "Tunisia"
-msgstr "Tunísia"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1112
+msgid "Set popup window width and position"
+msgstr "Definir amplada i posició de les finestres emergents"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:738
-msgid "Tonga"
-msgstr "Tonga"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1117
+msgid "(the window manager is free to ignore this)"
+msgstr "(el gestor de finestres és lliure d'ignorar-ho)"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:739
-msgid "East Timor"
-msgstr "Timor Oriental"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1165
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1677
+msgid "Display folder name"
+msgstr "Mostra el nom de la carpeta"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:740
-msgid "Turkey"
-msgstr "Turquia"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1230
+msgid "Sample popup window"
+msgstr "Mostra finestra emergent"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:741
-msgid "Trinidad And Tobago"
-msgstr "Trinitat I Tobago"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1236
+msgid "Done"
+msgstr "Fet"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:742
-msgid "Tuvalu"
-msgstr "Tuvalu"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1294
+msgid "Select command"
+msgstr "Selecciona l'ordre"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:743
-msgid "Taiwan, Province Of China"
-msgstr "Taiwan, Província De la Xina"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1323
+msgid "Enable command"
+msgstr "Activar comanda"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:744
-msgid "Tanzania, United Republic Of"
-msgstr "Tanzània, República Unida de"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1340
+msgid "Command to execute"
+msgstr "Ordre a executar"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:745
-msgid "Ukraine"
-msgstr "Ucraïna"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1358
+msgid "Block command after execution for"
+msgstr "Bloqeujar comanda després de l'execució per"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:746
-msgid "Uganda"
-msgstr "Uganda"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1465
+msgid "Enable LCD"
+msgstr "Activar LCD"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:748
-msgid "United States Minor Outlying Islands"
-msgstr "Illes menors allunyades dels Estats Units"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1484
+msgid "Hostname:Port of LCDd server"
+msgstr "Nom de servidor:Port del servei LCDd"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:749
-msgid "United States"
-msgstr "Estats Units"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1569
+msgid "Enable Trayicon"
+msgstr "Activar la icona de safata"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:750
-msgid "Uruguay"
-msgstr "Uruguai"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1585
+msgid "Hide at start-up"
+msgstr "Ocultar a l'inici"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:751
-msgid "Uzbekistan"
-msgstr "Uzbekistan"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1593
+msgid "Close to tray"
+msgstr "Tancar a la safata"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:752
-msgid "Holy See (Vatican City State)"
-msgstr "Santa Seu (Ciutat del Vaticà)"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1601
+msgid "Hide when iconified"
+msgstr "Ocultar al iconificar"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:753
-msgid "Saint Vincent And The Grenadines"
-msgstr "Saint Vincent i les Grenadines"
+#. TRANSLATORS: "Toaster" does not refer to the kitchen appliance.
+#. A toast is a small passive (non-focus-stealing)
+#. notification bubble. If your language does not have a word
+#. for that, go for something along the lines of "passive popup"
+#. instead.See also
+#. http://en.wikipedia.org/wiki/Toast_(computing)
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1638
+msgid "Passive toaster popup"
+msgstr "Avís emergent passiu"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:754
-msgid "Venezuela"
-msgstr "Veneçuela"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1865
+msgid "Add to Indicator Applet"
+msgstr "Afegir a un applet indicador"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:755
-msgid "Virgin Islands, British"
-msgstr "Illes Verges Britàniques"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1879
+msgid "Hide mainwindow when minimized"
+msgstr "Ocultar la finestra principal quan es minimitzi"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:756
-msgid "Virgin Islands, U.S."
-msgstr "Illes Verges dels Estats Units"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1885
+msgid "Register Claws Mail"
+msgstr "Registrar Claws Mail"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:757
-msgid "Viet Nam"
-msgstr "Vietnam"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1946
+msgid "Enable global hotkeys"
+msgstr "Habilitar accessos directes per teclat globals"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:758
-msgid "Vanuatu"
-msgstr "Vanuatu"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1960
+#, c-format
+msgid "Examples for hotkeys include <b>%s</b> and <b>%s</b>"
+msgstr "Exemples per tecles d'accés ràpid inclouen <b>%s</b> i <b>%s</b>"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:759
-msgid "Wallis And Futuna"
-msgstr "Wallis i Futuna"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1960
+msgid "<control><shift>F11"
+msgstr "<control><shift>F11"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:760
-msgid "Samoa"
-msgstr "Samoa"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1960
+msgid "<alt>N"
+msgstr "<alt>N"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:761
-msgid "Yemen"
-msgstr "Yémen"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:762
-msgid "Mayotte"
-msgstr "Maiòta"
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1971
+msgid "Toggle minimize"
+msgstr "Commutar minimitzar"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:763
-msgid "Serbia And Montenegro"
-msgstr "Sèrbia i Montenegro"
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:114
+msgid "_Get Mail"
+msgstr "_Rebre Correu"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:764
-msgid "South Africa"
-msgstr "Sud-àfrica"
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:116
+msgid "_Email"
+msgstr "Corr_eu"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:765
-msgid "Zambia"
-msgstr "Zàmbia"
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:117
+msgid "E_mail from account"
+msgstr "_Correu des del compte"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:766
-msgid "Democratic Republic Of The Congo"
-msgstr "República Democràtica Del Congo"
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:118
+msgid "Open A_ddressbook"
+msgstr "Obrir l'A_genda d'adreces"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:767
-msgid "Zimbabwe"
-msgstr "Zimbabwe"
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:119
+msgid "E_xit Claws Mail"
+msgstr "_Sortir de Claws Mail"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:777
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:862
-msgid "GeoLocation"
-msgstr "Geolocalització"
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:124
+msgid "_Work Offline"
+msgstr "_Treballar sense connexió"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:782
-msgid "Could not initialize clutter"
-msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el corrector"
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:126
+msgid "Show Trayicon Notifications"
+msgstr "Mostrar safata de notificacions"
 
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:788
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:795
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:269
 #, c-format
-msgid "Could not create regular expression: %s\n"
-msgstr "No s'ha pogut crear l'expressió regular: %s\n"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:803
-msgid "Failed to register messageview_show hook in the GeoLocation plugin"
-msgstr ""
-"Ha fallat el registre de vi_sualitzacio de la vista del missatge en el "
-"connector de GeoLocalització"
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:867
-msgid ""
-"This plugin provides GeoLocation functionality for Claws Mail.\n"
-"\n"
-"Warning: It is technically impossible to derive the geographic location of "
-"senders from their E-Mails with any amount of certainty. The results "
-"presented by this plugin are only rough estimates. In particular, mailing "
-"list managers often strip sender information from the mails, so mails from "
-"mailing lists may be assigned to the location of the mailing list server "
-"instead of the mail sender.\n"
-"When in doubt, don't trust the results of this plugin, and don't rely on "
-"this information to divorce your spouse.\n"
-"\n"
-"Feedback to <berndth at gmx.de> is welcome (but only if it's not about marital "
-"quarrels)."
-msgstr ""
-"Aquest connector proporciona la funcionalitat de geolocalització per Claws "
-"Mail.\n"
-"\n"
-"Atenció: És tècnicament impossible derivar la ubicació geogràfica dels "
-"remitents dels correus electrònics amb qualsevol quantitat de certesa. Els "
-"resultats presentats per aquest connector són només estimacions aproximades. "
-"En particular, els administradors de la llista de correu sovint despullen "
-"informació del remitent dels correus, per la qual les llistes de correu "
-"poden ser assignades enlloc del remitent del correu.\n"
-"En cas de dubte, no confien en els resultats d'aquest connector, i no "
-"confiar en aquesta informació per divorciar-se de la seva cònjuge.\n"
-"\n"
-"La teva opinió és benvinguda a <berndth at gmx.de> (però només si no es tracta "
-"de baralles conjugals)."
-
-#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:900
-msgid "GeoLocation integration"
-msgstr "Integració per Geolocalització"
-
-#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:360
-#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:431
-#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:491
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:546
-msgid "Libravatar"
-msgstr "Libravatar"
+msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
+msgstr "Nous %d, No llegits: %d, Totals: %d"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:367
-msgid "Failed to register avatar header update hook"
-msgstr "Ha fallat el registre del ganxo per actualitzar la capçalera d'avatar"
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:816
+msgid "New mail message"
+msgstr "Nou missatge de correu"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:375
-msgid "Failed to register avatar image render hook"
-msgstr "Ha fallat el registre del ganxo per renderitzar imatges d'avatars"
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:818
+msgid "New news post"
+msgstr "Nou missatge de notícies"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:380
-msgid "Failed to create avatar image cache directory"
-msgstr "No s'ha pogut crear el directori per la memòria cau d'imatges d'avatar"
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:820
+msgid "New calendar message"
+msgstr "Nou missatge de calendari"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:389
-msgid "Failed to load missing items cache"
-msgstr "A fallat la carrega dels elements de la memòria cau."
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:822
+msgid "New article in RSS feed"
+msgstr "Nou article d'un feed RSS"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:441
-msgid ""
-"Display libravatar profiles' images for mail messages. More\n"
-"info about libravatar at http://www.libravatar.org/. If you have\n"
-"a gravatar.com profile but not a libravatar one, those will also\n"
-"be retrieved (when redirections are allowed in plugin config).\n"
-"Plugin config page is available from main window at:\n"
-"/Configuration/Preferences/Plugins/Libravatar.\n"
-"\n"
-"This plugin uses libcurl to retrieve images, so if you're behind a\n"
-"proxy please refer to curl(1) manpage for details on 'http_proxy'\n"
-"configuration. More details about this and others on README file.\n"
-"\n"
-"Feedback to <ricardo at mones.org> is welcome.\n"
-msgstr ""
-"Mostrar imatges de perfils libravatar per als missatges de correu. Més\n"
-"informació sobre libravatar en http://www.libravatar.org/. Si vostè té\n"
-"un perfil gravatar.com però no una libravatar, els farà també\n"
-"recuperar (quan es permeti redireccions en la configuració del connector) .\n"
-"La pàgina de configuració del connector està disponible des de la finestra "
-"principal en:\n"
-"/Configuració/Preferències/Connectors/Libravatar.\n"
-"\n"
-"Aquest plugin utilitza libcurl per recuperar imatges, així que si estàs "
-"darrere d'un\n"
-"Proxy consulti la pàgina curl(1) del manual per a més detalls sobre la "
-"configuració\n"
-"de 'http_proxy'. Més detalls sobre aquest i altres a l'arxiu README .\n"
-"\n"
-"La teva opinió és benvinguda a <ricardo at mones.org>.\n"
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:825
+msgid "New messages arrived"
+msgstr "Ha arribat un nou missatge"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:137
-msgid "<span color=\"red\">Error reading cache stats</span>"
-msgstr ""
-"<span color=\"red\">Error en la lectura d'estadístiques de memòria cau</span>"
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:881
+#, c-format
+msgid "%d new mail message arrived"
+msgid_plural "%d new mail messages arrived"
+msgstr[0] "Ha arribat %d missatge nou"
+msgstr[1] "Han arribat %d missatges nous"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:141
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:892
 #, c-format
-msgid ""
-"<span color=\"red\">Using %s in %d files, %d directories, %d others and %d "
-"errors</span>"
-msgstr ""
-"<span color=\"red\">Utilitzant %s a %d fitxers,%d directoris, %d altres i "
-"%d errors</span>"
+msgid "%d new news post arrived"
+msgid_plural "%d new news posts arrived"
+msgstr[0] "Ha arribat %d missatge de noticies nou"
+msgstr[1] "Han arribat %d missatges de noticies nous"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:150
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:914
 #, c-format
-msgid "Using %s in %d files, %d directories and %d others"
-msgstr "Utilitzant %s a %d fitxers,%d directoris i %d altres"
+msgid "%d new article in RSS feeds arrived"
+msgid_plural "%d new articles in RSS feeds arrived"
+msgstr[0] "Ha arribat %d nou article de feeds RSS"
+msgstr[1] "Han arribat %d nous articles de feeds RSS"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:164
-msgid "Clear icon cache"
-msgstr "Netejar memòria d'avatars"
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702
+msgid "Title:"
+msgstr "Títol:"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:165
-msgid "Are you sure you want to remove all cached avatar icons?"
-msgstr "Realment vols suprimir tota la memòria cau d'avatars?"
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704
+msgid "Author:"
+msgstr "Autor:"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:178
-msgid "Not enough memory for operation"
-msgstr "No hi ha prou memòria per a operar"
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:706
+msgid "Creator:"
+msgstr "Creador:"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:183
-#, c-format
-msgid ""
-"Icon cache successfully cleared:\n"
-"• %u missing entries removed.\n"
-"• %u files removed."
-msgstr ""
-"Esborrada correctament la memòria cau d'avatarst:\n"
-"• %u entrades perdudes esborrades.\n"
-"• %u fitxers esborrats."
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:707
+msgid "Producer:"
+msgstr "Generador:"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:188
-msgid "<span color=\"#006400\">Icon cache succesfully cleared!</span>"
-msgstr ""
-"<span color=\"#006400\">S'ha esborrat correctament la memòria cau d'avatars!"
-"</span>"
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:710
+msgid "Created:"
+msgstr "Creat:"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:191
-#, c-format
-msgid ""
-"Errors clearing icon cache:\n"
-"• %u missing entries removed.\n"
-"• %u files removed.\n"
-"• %u files failed to be read.\n"
-"• %u files couldn't be removed."
-msgstr ""
-"Errors al esborrar la memòria cau d'avatars:\n"
-"• %u entrades perdudes esborrades.\n"
-"• %u fitxers esborrats.\n"
-"• %u fitxers que no es poden llegir.\n"
-"• %u fitxers que no es poden esborrar."
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:714
+msgid "Modified:"
+msgstr "Modificat"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:198
-msgid "<span color=\"red\">Error clearing icon cache.</span>"
-msgstr "<span color=\"red\">Error al esborrar la memòria cau d'avatars.</span>"
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:717
+msgid "Format:"
+msgstr "Format:"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:213
-msgid "_Use cached icons"
-msgstr "_Utilitza icones de la memòria cau"
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:719
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:722
+msgid "Optimized:"
+msgstr "Optimitzat:"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:214
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1180
+msgid "PDF properties"
+msgstr "Propietats del PDF"
+
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1329
+#, fuzzy
+msgid "Enter password"
+msgstr "Introduiu contrasenya"
+
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1330
 msgid ""
-"Keep icons on disk for reusing instead of making another network request"
+"This document is locked and requires a password before it can be opened."
 msgstr ""
-"Mantenir icones en disc per reciclar en lloc de fer una altra sol·licitud de "
-"la xarxa"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:229
-msgid "Cache refresh interval"
-msgstr "Interval d'actualització de la memòria cau"
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1345
+#, c-format
+msgid "%s Document"
+msgstr "%s Document"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:229 src/prefs_account.c:1486
-#: src/prefs_matcher.c:335
-msgid "hours"
-msgstr "hores"
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1351
+#, c-format
+msgid "of %d"
+msgstr "de %d"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:305
-msgid "Mystery man"
-msgstr "Home misteri"
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1368
+msgid "PDF rendering failed for an unknown reason."
+msgstr "La visualtizació del PDF ha fallar per un motiu desconegut."
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:306
-msgid "Identicon"
-msgstr "Icona d'identificació"
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1732
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1950
+msgid "Document Index"
+msgstr "Índex del Document"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:307
-msgid "MonsterID"
-msgstr "MonsterID"
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1918
+msgid "First Page"
+msgstr "Primera pàgina"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:308
-msgid "Wavatar"
-msgstr "Wavatar"
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1921
+msgid "Previous Page"
+msgstr "Pàgina anterior"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:309
-msgid "Retro"
-msgstr "Retro"
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1924
+msgid "Next Page"
+msgstr "Pàgina següent"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:310
-msgid "Custom URL"
-msgstr "URL personalitzada"
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1927
+msgid "Last Page"
+msgstr "Última pàgina"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:313
-msgid "A blank image"
-msgstr "Imatge en blanc"
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1930
+msgid "Zoom In"
+msgstr "Augmentar"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:314
-msgid "The unobtrusive low-contrast greyish silhouette"
-msgstr "La discreta silueta grisenca amb poc contrast"
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1932
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "Disminuir"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:315
-msgid "A generated geometric pattern"
-msgstr "Un patró geometric generat."
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1935
+msgid "Fit Page"
+msgstr "Ajustar pàgina"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:316
-msgid "A generated full-body monster"
-msgstr "Un monstre de cos complet generat"
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1938
+msgid "Fit Page Width"
+msgstr "Ajustar l'ample de pàgina"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:317
-msgid "A generated almost unique face"
-msgstr "Una cara generada gairabè ùnica."
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1941
+msgid "Rotate Left"
+msgstr "Rotar a l'esquerra"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:318
-msgid "A generated 8-bit arcade-style pixelated image"
-msgstr "Una imatge d'8-bits pixelada d'estil arcade."
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1944
+msgid "Rotate Right"
+msgstr "Rotar a la dreta"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:319
-msgid "Redirect to a user provided URL"
-msgstr "Redirecció a una URL introduïda per l'usuari"
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1947
+msgid "Document Info"
+msgstr "Informació del Document"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:333
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1952
+msgid "Page Number"
+msgstr "Número de Pàgina"
+
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1954
+msgid "Zoom Factor"
+msgstr "Factor d'augment"
+
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2059
+#, c-format
 msgid ""
-"Enter the URL you want to be redirected when no user icon is available. "
-"Leave an empty URL to use the default libravatar orange icon."
+"This plugin enables the viewing of PDF and PostScript attachments using the "
+"Poppler %s Lib and the gs tool.\n"
+"\n"
+"Any feedback is welcome: iwkse at claws-mail.org"
 msgstr ""
-"Introdueïx l'URL on vols fer redirigir quan cap icona de l'usuari estigui "
-"disponible. Deixar una URL buida per usar l'icona libravatar taronja per "
-"defecte."
+"Aquest mòdul permet veure adjunts en format PDF i PostScript usant la "
+"illibreria Poppler %s i l'eina gs.\n"
+"\n"
+"Qualsevol sugeriment serà benvingut: iwkse at claws-mail.org"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:382
-msgid "_Allow redirects to other sites"
-msgstr "Permet redireccions a _altres llocs"
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2065
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2073
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2093
+msgid "PDF Viewer"
+msgstr "Visor de PDFs"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:383
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2069
+#, c-format
 msgid ""
-"Follow redirect responses received from libravatar server to other avatar "
-"services like gravatar.com"
+"Warning: could not find ghostscript binary (gs) required for %s plugin to "
+"process PostScript attachments, only PDF attachments will be displayed. To "
+"enable PostScript support please install gs program.\n"
+"\n"
+"%s"
 msgstr ""
-"Segueix les respostes amb redirecció del servidor de libravatar cap a un "
-"altre servei d'avatars com gravatar.com"
+"Advertència: no s'ha pogut trobar el binàri ghostscript (gs) requerit per el "
+"connector %s per processar arxius adjunts PostScript, es mostrarà només els "
+"arxius adjunts PDF. Per habilitar el suport PostScript instal el programa "
+"gs.\n"
+"\n"
+"\n"
+"%s"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:392
-msgid "_Enable federated servers"
-msgstr "Activa servidors f_ederats"
+#: src/plugins/perl/perl_gtk.c:50
+msgid "Edit perl filter rules (ext)..."
+msgstr "Editar les regles de filtres perl (ext)..."
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:393
-msgid "Try to get avatar from sender's domain libravatar server"
+#: src/plugins/pgpcore/autocompletion.c:133
+msgid "Failed to register PGP address autocompletion hook"
 msgstr ""
-"Tractar d'aconseguir l'avatar del servidor de libravatar de domini del "
-"remitent"
+"Ha fallat el registre del ganxo per completació automàtica d'adreces PGP"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:410
-msgid "Request timeout"
-msgstr "Temps d'espera de la petició"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:86 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:127
+msgid "Passphrase"
+msgstr "Frase de pas"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:410
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:391 src/prefs_other.c:558
-#: src/prefs_summaries.c:496
-msgid "seconds"
-msgstr "segons"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:249
+msgid "[no user id]"
+msgstr "[sense id d'usuari]"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:411
-msgid ""
-"Set to 0 to use global socket I/O timeout. Maximum value must be also less "
-"than global socket I/O timeout."
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:261
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase for the new key:"
 msgstr ""
-"Fes server un 0 per l'utilització de temps d'espera de sòcols I/O globals. "
-"El valor màxim ha de ser també menor que el temps d'espera de sòcols I/O "
-"globals."
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sSi us plau, escriviu la frase de pas "
+"per a la nova clau: </span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:455
-msgid "Icon cache"
-msgstr "Memòria cau d'icones"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:264
+msgid "Passphrases did not match.\n"
+msgstr "La frase de pas no coincideix.\n"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:459
-msgid "Default missing icon mode"
-msgstr "No s'ha trobat el mode d'icona per defecte"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:268
+#, fuzzy
+msgid "Please re-enter the passphrase for the new key:"
+msgstr ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Si us plau, re-escriviu la frase de "
+"pas per a la nova clau: </span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:463
-msgid "Network"
-msgstr "Xarxa"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:273
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase for:"
+msgstr "Ompliu el nom de la bústia."
 
-#: src/plugins/mailmbox/plugin.c:58
-msgid "mailmbox folder (etPan!)"
-msgstr "carpeta de bùstia de correu (etPan!)"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:276
+msgid "Bad passphrase.\n"
+msgstr "Paraula de pas errònia\n"
 
-#: src/plugins/mailmbox/plugin.c:63
-msgid "This is a plugin to handle mailboxes in mbox format."
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:121
+msgid "Key import"
+msgstr "Importar clau"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:122
+msgid ""
+"This key is not in your keyring. Do you want Claws Mail to try and import it "
+"from a keyserver?"
 msgstr ""
-"Aquest es un connector per gestionar les bùsties de correu amb format mbox."
+"Aquesta clau no és al vostre anell de claus. Vols que Claws Mail intenti "
+"importar-la desde un servidor de claus?"
 
-#: src/plugins/mailmbox/plugin.c:84
-msgid "MBOX"
-msgstr "MBOX"
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:129 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:201
+msgid ""
+"\n"
+" Key ID "
+msgstr ""
+"\n"
+" ID tecla"
 
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:86
-msgid "mbox (etPan!)..."
-msgstr "mbox (etPan!)..."
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:132 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:194
+msgid "  This key is not in your keyring.\n"
+msgstr "  Aquesta clau no és al vostre anell de claus.\n"
 
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:190
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:133
+msgid "  It should be possible to import it "
+msgstr "  Hauria de ser possible importar-la"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:135
 msgid ""
-"Input the location of mailbox.\n"
-"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
-"scanned automatically."
+"when working online,\n"
+"  or "
 msgstr ""
-"Introduiu la localització de la bústia.\n"
-"Si la bústia existent és especificada, serà\n"
-"escaneajada automàticament."
+"mentre treballeu amb connexió,\n"
+"  o "
 
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:331
-#, c-format
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:136
 msgid ""
-"All folder(s) and message(s) under '%s' will be deleted.\n"
-"Do you really want to delete?"
+"with the following command: \n"
+"\n"
+"   "
 msgstr ""
-"S'esborraran totes les carpetes i missatges que penjen de '%s'.\n"
-"Realment vols esborrar-los?"
+"amb la següent comanda: \n"
+"\n"
+"   "
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:290
-msgid "No Sieve auth method available\n"
-msgstr "No hi ha cap mètode d'autenticació Sieve disponible\n"
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:143
+msgid ""
+"\n"
+" Importing key ID "
+msgstr ""
+"\n"
+" Important l'ID de la clau "
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:294
-msgid "Selected Sieve auth method not available\n"
-msgstr "El mètode Sieve seleccionat no està disponible\n"
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:186
+msgid "  This key has been imported to your keyring.\n"
+msgstr "  Aquesta clau ha estat importada al vostre anell de claus.\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:518
-msgid "Disconnected"
-msgstr "Desconnectat"
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:188
+msgid "  This key couldn't be imported to your keyring.\n"
+msgstr "  Aquesta clau no ha pogut ser importada al vostre anell de claus.\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:522
-#, c-format
-msgid "Disconnected: %s"
-msgstr "Desconnectat: %s"
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:189
+msgid "  Key servers are sometimes slow.\n"
+msgstr "  Els servidors de claus a veagdes van lents.\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:570
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:729
-#, c-format
-msgid "unhandled message on Sieve session: %s\n"
-msgstr "missatge desconegut en la sessió Sieve: %s\n"
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:190
+msgid ""
+"  You can try to import it manually with the command:\n"
+"\n"
+"   "
+msgstr ""
+"  Podeu intentar importar-lo manualment amb la comanda:\n"
+"\n"
+"   "
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:577
-msgid "TLS failed"
-msgstr "TLS ha fallat"
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:195
+msgid "  Key import isn't implemented in Windows.\n"
+msgstr "  Importar claus no és implementat a Windows.\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:651
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:664
-msgid "error occurred on SIEVE session\n"
-msgstr "hi ha hagut un error en la sessió Sieve\n"
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:204
+msgid "  This key is in your keyring.\n"
+msgstr "  Aquesta clau és al vostre anell de claus.\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:725
-#, c-format
-msgid "error occurred on Sieve session. data: %s\n"
-msgstr "hi ha hagut un error en la sessió Sieve. dades: %s\n"
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:37
+msgid "PGP/Core"
+msgstr "PGP/Core"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:734
-#, c-format
-msgid "unhandled message on Sieve session: %d\n"
-msgstr "missatge desconegut en la sessió Sieve: %d\n"
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:71
+msgid ""
+"This plugin handles PGP core operations and provides address autocompletion "
+"from the GPG keyring. It is used by other plugins, like PGP/Mime.\n"
+"\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/GPG and /"
+"Configuration/[Account Preferences]/Plugins/GPG\n"
+"\n"
+"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn at gnu.org>"
+msgstr ""
+"Aquest mòdul gestiona les operacions bàsiques PGP i completació automàtica "
+"d'adreces, és usat per altres mòduls, com PGP/Mime.\n"
+"\n"
+"Podeu trobar les opcions a /Configuració/Preferencies/Connectors/GPG i /"
+"Configuració/[Preferències de Compte]/Connectors/GPG\n"
+"\n"
+"El connector usa la llibreria GPGME com a encapsulació de GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME és copyright 2001 per Werner Koch <dd9jn at gnu.org>"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:930
-msgid "Sieve: retrying auth\n"
-msgstr "Sieve: s'està reintentant autentifiació\n"
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:101
+msgid "Core operations"
+msgstr "Operacions principals"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:932
-msgid "Auth method not available"
-msgstr "Mètode d'autenticació no disponible"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:122
+msgid "Automatically check signatures"
+msgstr "Verificar signatures automàticament"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:79 src/summaryview.c:5631
-msgid "_Filter"
-msgstr "_Filtre"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:125
+msgid "Use keyring for address autocompletion"
+msgstr "Utilitza l'anell de claus per la compleció automàtica d'adreces"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:84
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:606
-msgid "Chec_k Syntax"
-msgstr "Comprovar la sinta_xi"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:130
+msgid "Use gpg-agent to manage passwords"
+msgstr "Useu gpg-agent per treballar amb passwords"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
-msgid "Re_vert"
-msgstr "Des_fer"
-
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:282
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:178
-msgid "Unable to get script contents"
-msgstr "Incapaç d'aconseguir el contingut de la seqüència d'ordres"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:135
+msgid "Store passphrase in memory"
+msgstr "Emmagatzemeu la frase de pas en memòria"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:312
-msgid "Reverting..."
-msgstr "Desfent..."
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:145
+msgid "Expire after"
+msgstr "Caduca després de"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:321
-msgid "Revert script"
-msgstr "Desfer la seqüència d'ordres"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:159
+msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
+msgstr "Establint-lo a '0' guarda la frase de pas durant tota la sessió"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:322
-msgid "This script has been modified. Revert the unsaved changes?"
-msgstr ""
-"Aquesta seqüència d'ordres s'ha modificat. Vols desfer els canvis no desats?"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:163 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:475
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154 src/prefs_receive.c:159
+msgid "minute(s)"
+msgstr "minut(s)"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:323
-msgid "_Revert"
-msgstr "Desfe_r"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:173
+msgid "Grab input while entering a passphrase"
+msgstr "Capturar l'entrada al introduïr la frase de pas"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:338
-msgid "Script saved successfully."
-msgstr "Seqüències d'ordres guardat satisfactòriament."
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:180
+msgid "Display warning on start-up if GnuPG doesn't work"
+msgstr "Mostrar un avís a l'inici si GnuPG no funciona"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:348
-msgid "Saving..."
-msgstr "Desant…"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:183
+#, fuzzy
+msgid "Path to GnuPG executable"
+msgstr "Ruta de l'executable de bsfilter"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:375
-msgid "Checking syntax..."
-msgstr "Comprovant la sintaxi..."
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:188
+msgid ""
+"If left blank the location of the GnuPG executable will be automatically "
+"determined."
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:408
-msgid "This script has been modified. Save the latest changes?"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:229
+msgid "Select GnuPG executable"
 msgstr ""
-"Aquesta seqüència d'ordres s'ha modificat. Vols desar els últims canvis?"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:409
-msgid "+_Save"
-msgstr "+De_sar"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:353
+msgid "Sign key"
+msgstr "Clau per signar"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:666
-#, c-format
-msgid "%s - Sieve Filter%s"
-msgstr "%s - filtre Sieve %s"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:361
+msgid "Use default GnuPG key"
+msgstr "Useu la clau GnuPG per omissió"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:156
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:249
-msgid "Add Sieve script"
-msgstr "Afegir seqüència d'ordres Sieve"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:372
+msgid "Select key by your email address"
+msgstr "Seleccioneu la clau en base a l'adreça de correu"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:157
-msgid "Enter name for a new Sieve filter script."
-msgstr "Introduïu un nom per la nova seqüència d'ordres Sieve."
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:383
+msgid "Specify key manually"
+msgstr "Especifiqueu la clau manualment"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:250
-msgid "Enter new name for the script."
-msgstr "Introduïu un nom nou per la seqüència d'ordres."
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:393
+msgid "User or key ID:"
+msgstr "Usuari o ID de clau:"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:338
-#, c-format
-msgid "Do you really want to delete the filter '%s'?"
-msgstr "Realment vols esborrar el filtre '%s'?"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:434
+msgid "No secret key found."
+msgstr "No s'ha trobat cap clau secreta."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:339
-msgid "Delete filter"
-msgstr "Esborrar el filtre"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:437
+msgid "Generate a new key pair"
+msgstr "Generar un nou parell de claus"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:492
-msgid "Active"
-msgstr "Actiu"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:615
+msgid "GPG"
+msgstr "GPG"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:498
-msgid "An account can only have one active script at a time."
-msgstr "Un compte només pot tenir una seqüència d'ordres activa alhora."
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:95
+#, c-format
+msgid "No exact match for '%s'; please select the key."
+msgstr "No casa exactament per '%s'; si us plau seleccioneu la clau."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:574
-msgid "Unable to connect"
-msgstr "Incapaç de connectar"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:98
+#, c-format
+msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
+msgstr "Recollint info per '%s' ... %c"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:616
-msgid "Listing scripts..."
-msgstr "Llista de seqüències d'ordres..."
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:235 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:141
+msgid "Undefined"
+msgstr "Indefinida"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:619
-msgid "Connecting..."
-msgstr "Connectant ..."
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:241 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:145
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:161
+msgid "Marginal"
+msgstr "Marginal"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:649
-msgid "Manage Sieve Filters"
-msgstr "Administra filtres Sieve"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:247 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:149
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:165
+msgid "Ultimate"
+msgstr "Final"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:780
-msgid "To use Sieve, enable it in an account's preferences."
-msgstr "Per utilitzar Sieve, permetre'l en les preferències d'un compte."
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:368
+msgid "Select Keys"
+msgstr "Seleccioneu tecles"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_plugin.c:35
-#: src/plugins/managesieve/sieve_plugin.c:150
-msgid "ManageSieve"
-msgstr "ManageSieve"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395
+msgid "Key ID"
+msgstr "ID tecla"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_plugin.c:45
-msgid "Manage Sieve Filters..."
-msgstr "Administra filtres Sieve..."
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:398
+msgid "Trust"
+msgstr "Confiança"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_plugin.c:110
-msgid "Manage sieve filters on a server using the ManageSieve protocol."
-msgstr ""
-"Administra filtres Sieve en un servidor utilitzant el protocol ManageSieve."
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:423
+msgid "_Other"
+msgstr "_Altres"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:134
-msgid "Enable Sieve"
-msgstr "Activar Sieve"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:424
+msgid "Do_n't encrypt"
+msgstr "_No encriptar"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:141 src/prefs_account.c:1096
-msgid "Server information"
-msgstr "Informació del servidor"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:583
+msgid "Add key"
+msgstr "Afegir clau"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:150
-msgid "Server name"
-msgstr "Nom del servidor"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:584
+msgid "Enter another user or key ID:"
+msgstr "Entreu un altre usuari o clau ID:"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:159
-msgid "Connect to this host instead of the host used for receiving mail"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:606
+#, c-format
+msgid "Encrypt to %s <%s>"
+msgstr "Encriptat a %s <%s>"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:607
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"This encryption key is not fully trusted.\n"
+"If you choose to encrypt the message with this key, you don't\n"
+"know for sure that it will go to the person you mean it to.\n"
+"\n"
+"Key details: ID %s, primary identity %s <%s>\n"
+"\n"
+"Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgstr ""
-"Connectar-se a aquest servidor en comptes del servidor utilitzat per rebre "
-"correu"
+"La clau d'encriptació no es totalment de confiança.\n"
+"Si escolliu d'encriptar el missatge amb aquesta clau no podreu\n"
+"assegurar-vos de que aniría la persona que creieu que va.\n"
+"Detalls de la clau: ID %s, identitat primària %s <%s>\n"
+"\n"
+"Hi confieu lo suficient com per usar-la de totes maneres?"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:163
-msgid "Server port"
-msgstr "Port del servidor"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:79 src/privacy.c:249 src/privacy.c:253
+#: src/privacy.c:270 src/privacy.c:274
+msgid "No signature found"
+msgstr "No s'ha trobat signatura"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:170
-msgid "Connect to this port instead of the default"
-msgstr "Connectar-se a aquest port en comptes de al predeterminat"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:159
+msgid "Untrusted"
+msgstr "Desconfiat"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:174
-msgid "Encryption"
-msgstr "Xifratge"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:199 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:218
+#, c-format
+msgid "The signature can't be checked - %s"
+msgstr "La signatura no pot ser comprovada - %s"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:179
-msgid "No TLS"
-msgstr "Sense TLS"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:203 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:207
+msgid "The signature has not been checked."
+msgstr "La signatura no ha estat comprovada"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:181
-msgid "Use TLS when available"
-msgstr "Utilitzar TLS quan estigui disponible"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:213
+msgid "PGP Core: Can't get key - no gpg-agent running."
+msgstr "Nucli PGP: no es pot obtenir la clau - gpg-agent no s'està executant."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:183
-msgid "Require TLS"
-msgstr "Requereix TLS"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:231
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\" [ultimate]"
+msgstr "Signatura correcte de \"%s\" [definitiu]"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:191
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:268
-msgid "No authentication"
-msgstr "Sense autentificació"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:234
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\" [full]"
+msgstr "Signatura correcte de \"%s\" [ple]"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:193
-msgid "Use same authentication as for receiving mail"
-msgstr "Utilitzeu la mateixa autenticació que per rebre correu"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:237
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\" [marginal]"
+msgstr "Signatura correcte de \"%s\" [insignificant]"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:195
-msgid "Specify authentication"
-msgstr "Especifiqueu l'autenticació"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:244
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "Signatura correcte de \"%s\""
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:225
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:329
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:435 src/prefs_account.c:1280
-#: src/prefs_account.c:1791
-msgid "User ID"
-msgstr "ID d'usuari"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:247 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:267
+#, c-format
+msgid "Key 0x%s not available to verify this signature"
+msgstr "No s'ha trobat la clau 'x%s per verificar aquesta signatura"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:235
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:413
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:337
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:443 src/prefs_account.c:1286
-#: src/prefs_account.c:1811 src/prefs_account.c:2517 src/prefs_account.c:2539
-#: src/wizard.c:1205 src/wizard.c:1620
-msgid "Password"
-msgstr "Contrasenya"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:254
+#, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\""
+msgstr "Signatura expirada de \"%s\""
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:251 src/prefs_account.c:1569
-#: src/prefs_account.c:1763
-msgid "Authentication method"
-msgstr "Mètode d'autentificació"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:257
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\", but the key has expired"
+msgstr "Signatura correcte de \"%s\", però la Clau a expirat"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:260 src/prefs_account.c:1579
-#: src/prefs_account.c:1772 src/prefs_send.c:291
-msgid "Automatic"
-msgstr "Automàtic"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:260
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\", but the key has been revoked"
+msgstr "Signatura correcte de \"%s\", però la Clau ha sigut revocada"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:367
-msgid "Sieve server must not contain a space."
-msgstr "El servidor de Sieve no pot contenir un espai."
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:263
+#, c-format
+msgid "Bad signature from \"%s\""
+msgstr "Signatura dolenta de \"%s\""
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:373
-msgid "Sieve server is not entered."
-msgstr "No s'ha especificat el servidor Sieve."
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:272
+msgid "The signature has not been checked"
+msgstr "La signatura no ha sigut validada"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:398
-msgid "Sieve"
-msgstr "Sieve"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:291
+msgid "Error checking signature: no status\n"
+msgstr "Error comprovant la signatura: sense estat\n"
 
-#: src/plugins/newmail/newmail.c:110 src/plugins/newmail/newmail.c:153
-msgid "NewMail"
-msgstr "Nou Correu"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:309
+#, c-format
+msgid "Error checking signature: %s\n"
+msgstr "Error comprovant la signatura: %s\n"
 
-#: src/plugins/newmail/newmail.c:115
-msgid "Failed to register newmail hook"
-msgstr "Ha fallat el registre del ganxo per nous correus"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:327
+#, c-format
+msgid "Signature made on %s using %s key ID %s\n"
+msgstr "Signatura realitzada el %s usant %s ID de clau %s\n"
 
-#: src/plugins/newmail/newmail.c:132
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:333
 #, c-format
-msgid "Could not open log file %s: %s\n"
-msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer de traça %s: %s\n"
+msgid "Good signature from uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
+msgstr "Signatura vàlida des de l'uid \"%s\" (Validesa: %s)\n"
 
-#: src/plugins/newmail/newmail.c:145
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:338
 #, c-format
-msgid ""
-"This plugin writes a header summary to a log file for each mail received "
-"after sorting.\n"
-"\n"
-"Default is ~/Mail/NewLog\n"
-"\n"
-"Current log is %s"
-msgstr ""
-"Aquest plugin escriu un resum de les capçaleres en un fitxer de traça per a "
-"cada correu rebut després de la classificació.\n"
-"\n"
-"Per defecte ès ~/Mail/NewLog\n"
-"\n"
-"La traça actual ès %s"
-
-#: src/plugins/newmail/newmail.c:179
-msgid "Log file"
-msgstr "Fitxer de traça"
+msgid "Expired key uid \"%s\"\n"
+msgstr "Expirada l'uid de la clau \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/notification/notification_banner.c:356
-msgid "Folder:"
-msgstr "Carpeta:"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:343
+#, c-format
+msgid "Expired signature from uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
+msgstr "Signatura caducada des de l'uid \"%s\" (Validesa: %s)\n"
 
-#: src/plugins/notification/notification_foldercheck.c:478
-msgid "Select folder(s)"
-msgstr "Seleccionar carpeta(s)"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:348
+#, c-format
+msgid "Revoked key uid \"%s\"\n"
+msgstr "Revocada uid de la Clau \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/notification/notification_foldercheck.c:579
-msgid "select recursively"
-msgstr "seleccionar recursivament"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:353
+#, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
+msgstr "Signatura INVÀLIDA de \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:155
-msgid "No new messages"
-msgstr "Cap missatge nou"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:366
+#, fuzzy, c-format
+msgid "uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
+msgstr "Signatura vàlida des de l'uid \"%s\" (Validesa: %s)\n"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:216
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:417
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:400
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:415
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:434
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:452
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:470
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:488
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:506
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:524
-msgid "Notification"
-msgstr "Notificació"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:368
+msgid "Revoked"
+msgstr "Revocada"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:221
-msgid "The Notification plugin needs threading support."
-msgstr "El mòdul de notificació necessita suport de fils."
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:373
+#, c-format
+msgid "Owner Trust: %s\n"
+msgstr "Confiança de propietari: %s\n"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:228
-msgid "Failed to register folder item update hook in the Notification plugin"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:374
+msgid "No key!"
 msgstr ""
-"Error al registrar el canvi de l'element de la carpeta al mòdul de "
-"notificació"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:236
-msgid "Failed to register folder update hook in the Notification plugin"
-msgstr "Error al registrar el canvi de la carpeta al mòdul de notificació"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:376
+msgid "Primary key fingerprint:"
+msgstr "Empremta digital de clau primària:"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:246
-msgid "Failed to register msginfo update hook in the Notification plugin"
-msgstr "Error al registrar el canvi de la informació al mòdul de notificació"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:394
+#, c-format
+msgid "WARNING: Signer's address \"%s\" does not match DNS entry\n"
+msgstr "AVÍS: l'adreça del signant «%s» no coincideix amb l'entrada DNS\n"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:256
-msgid "Failed to register offline switch hook in the Notification plugin"
-msgstr "Error al registrar el canvi a fora de línia al mòdul de notificació"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:400
+#, c-format
+msgid "Verified signer's address is \"%s\"\n"
+msgstr "L'adreça verificada del signant és «%s»\n"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:267
-msgid "Failed to register main window close hook in the Notification plugin"
-msgstr ""
-"Error al registrar el tancament de la finestra principal al mòdul de "
-"notificació"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:434
+#, c-format
+msgid "Couldn't get data from message, %s"
+msgstr "No s'ha pogut obtenir dades del missatge %s"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:280
-msgid "Failed to register got iconified hook in the Notification plugin"
-msgstr "Error al registrar la iconificació al mòdul de notificació"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:450
+#, c-format
+msgid "Couldn't initialize data, %s"
+msgstr "No s'ha pogut inicialitzar les dades, %s"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:293
-msgid "Failed to register account list changed hook in the Notification plugin"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:605
+msgid "Secret key specification is ambiguous"
+msgstr "La especificació de la clau secreta es ambigua"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:615
+#, c-format
+msgid "Secret key not found (%s)"
+msgstr "Clau secreta no trobada (%s)"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:628
+#, c-format
+msgid "Error setting secret key: %s"
+msgstr "Error definint la clau secreta: %s"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:717
+#, c-format
+msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' isn't installed properly."
 msgstr ""
-"Error al registrar el canvi de la llista de comptes al mòdul de notificació"
+"Protocol gpgme '%s' no es usable: Motor '%s' no s'ha instal·lat correctament."
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:306
-msgid "Failed to register theme change hook in the Notification plugin"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:723
+#, c-format
+msgid ""
+"Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' version %s is installed, but "
+"version %s is required.\n"
 msgstr ""
-"Error al registrar el ganxo de canvi de tema del connector de Notificació"
+"Protocol gpgme '%s' no es usable: Motor '%s' versió '%s' s'ha instal·lat, "
+"però la versió %s és necessària.\n"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:422
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:731
+#, c-format
+msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable (unknown problem)"
+msgstr "Protocol gpgme '%s' no es usable (problema desconegut)"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:747
 msgid ""
-"This plugin provides various ways to notify the user of new and unread "
-"email.\n"
-"The plugin is extensively configurable in the plugins section of the "
-"preferences dialog.\n"
-"\n"
-"Feedback to <berndth at gmx.de> is welcome."
+"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
+"OpenPGP support disabled."
 msgstr ""
-"Aquest mòdul ens permet notificar a l'usuari de maneres diferents dels "
-"correus nous i no llegits.\n"
-"El mòdul és extensament configurable a la secció de mòduls al diàleg de "
-"preferències.\n"
-"Opinions a <berndt at gmx.de> són benvingudes."
+"GnuPG no està adecuadament installat o necessita actualitzar-se.\n"
+"Soport de OpenPGP deshabilitat."
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:447
-msgid "Various tools"
-msgstr "Eines variades"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:781
+msgid ""
+"You have to save the account's information with \"OK\" before being able to "
+"generate a key pair.\n"
+msgstr ""
+"Heu de desar l'informació del compte amb \"Acceptar\" abans de poder generar "
+"el parell de claus.\n"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:314
-msgid "New Mail message"
-msgstr "Nou missatge de correu"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:786
+msgid "No PGP key found"
+msgstr "No s'ha trobat una clau PGP"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:335
-msgid "New News post"
-msgstr "Nou missatge de notícies"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:787
+msgid ""
+"Claws Mail did not find a secret PGP key, which means that you won't be able "
+"to sign emails or receive encrypted emails.\n"
+"Do you want to create a new key pair now?"
+msgstr ""
+"Claws Mail no ha trobat cap clau secreta PGP, la qual cosa vol dir que no "
+"podeu signar missatges o rebre missatges encriptats.\n"
+"Vols crear un nou parell de claus ara?"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:336
-msgid "A new message arrived"
-msgstr "Ha arribat un nou missatge"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:857 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:873
+#, c-format
+msgid "Couldn't generate a new key pair: %s"
+msgstr "No s'ha pogut generar un nou parell de claus: %s"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:339
-msgid "New Calendar message"
-msgstr "Nou missatge de calendari"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:864
+msgid ""
+"Generating your new key pair... Please move the mouse around to help "
+"generate entropy..."
+msgstr ""
+"Generant el vostre nou parell de claus...Si us plau mogueu el ratolí per "
+"ajudar a generar entropia..."
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:340
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:872
-msgid "A new calendar message arrived"
-msgstr "Ha arribat un nou missatge de calendari"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:879
+msgid "Couldn't generate a new key pair: unknown error"
+msgstr "No s'ha pogut generar un nou parell de claus: error desconegut"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:343
-msgid "New RSS feed article"
-msgstr "Nou article de feed RSS"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:883
+#, c-format
+msgid ""
+"Your new key pair has been generated. Its fingerprint is:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"Do you want to export it to a keyserver?"
+msgstr ""
+"El vostre nou parell de claus ha estat generat. La polsada és:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"Vols exportar-la a un servidor de claus?"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:344
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:875
-msgid "A new article in a RSS feed arrived"
-msgstr "Ha arribat un nou article a un feed RSS"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:887
+msgid "Key generated"
+msgstr "Clau generada"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:347
-msgid "New unknown message"
-msgstr "Nou missatge desconegut"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:926
+msgid "Key exported."
+msgstr "Clau exportada."
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:348
-msgid "Unknown message type arrived"
-msgstr "Ha arribat un missatge de tipus desconegut"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:928
+msgid "Couldn't export key."
+msgstr "No s'ha pogut exportar la clau."
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:381
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:644
-msgid "Present main window"
-msgstr "Finestra principal actual"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:932
+msgid "Key export isn't implemented in Windows."
+msgstr "La clau exportada no està implementada a Windows."
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:491
-msgid "Mail message"
-msgstr "Missatge de correu"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:155
+msgid "Incorrect part"
+msgstr "Part incorrecta"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:492
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:498
-#, c-format
-msgid "%d new message arrived"
-msgid_plural "%d new messages arrived"
-msgstr[0] "Ha arribat %d missatge nou"
-msgstr[1] "Han arribat %d missatges nous"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:159
+msgid "Not a text part"
+msgstr "No es una part de text"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:497
-msgid "News message"
-msgstr "Missatge de notícies"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:170 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:322
+msgid "Couldn't get text data."
+msgstr "No s'ha pogut obtenir les dades del text."
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:503
-msgid "Calendar message"
-msgstr "Missatge de calendari"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:188
+msgid "Couldn't convert text data to any sane charset."
+msgstr "No s'ha pogut convertir dades de text a un joc de caràcters correcte"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:504
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:909
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:196 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:518
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:657 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:713
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:183 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:329
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:509 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:652
+#: src/plugins/smime/smime.c:415
 #, c-format
-msgid "%d new calendar message arrived"
-msgid_plural "%d new calendar messages arrived"
-msgstr[0] "Ha arribat %d nou missatge de calendari"
-msgstr[1] "Han arribat %d nous missatges de calendari"
+msgid "Couldn't initialize GPG context, %s"
+msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el contexte GPG, %s"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:509
-msgid "RSS news feed"
-msgstr "Feed RSS de notícies"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:315
+msgid "Couldn't parse mime part."
+msgstr "No s'ha pogut parsejar la part mime del missatge."
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:510
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:345 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:352
 #, c-format
-msgid "%d new article in a RSS feed arrived"
-msgid_plural "%d new articles in a RSS feed arrived"
-msgstr[0] "Ha arribat %d nou article de feed RSS"
-msgstr[1] "HAn arribat %d nous articles de feed RSS"
+msgid "Couldn't open decrypted file %s"
+msgstr "No s'ha pogut obrir l'arxiu desencriptat %s"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:572
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:362 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:371
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:380 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:388
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:398 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:407
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:363 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:377
 #, c-format
-msgid "%d new message"
-msgid_plural "%d new messages"
-msgstr[0] "%d nou missatge"
-msgstr[1] "%d nous missatges"
-
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:416
-msgid "Hotkeys"
-msgstr "Tecles d'accés directe"
-
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:435
-msgid "Banner"
-msgstr "Anunci"
-
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:453
-msgid "Popup"
-msgstr "Element emergent"
-
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:471 src/prefs_actions.c:263
-#: src/prefs_receive.c:133
-msgid "Command"
-msgstr "Comanda"
-
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:489
-msgid "LCD"
-msgstr "LCD"
-
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:507
-msgid "SysTrayicon"
-msgstr "Icona de safata de sistema"
-
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:525
-msgid "Indicator"
-msgstr "Indicador"
+msgid "Couldn't write to decrypted file %s"
+msgstr "No s'ha pogut escriure a l'arxiu desencriptat %s"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:581
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:376 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:377
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:378
 msgid ""
 "\n"
-"Notification Plugin: Failed to write plugin configuration to file\n"
+"--- Start of PGP/Inline encrypted data ---\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Connector de notificació: Error al escriure la configuració del mòdul a "
-"l'arxiu\n"
+"--- Inici de les dades encriptades PGP/Inline ---\n"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:608
-msgid "Include folder types"
-msgstr "Incloure tipus de carpeta"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:394 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:395
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:396
+msgid "--- End of PGP/Inline encrypted data ---\n"
+msgstr "--- Final de les dades encriptades PGP/Inline ---\n"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:617
-msgid "Mail folders"
-msgstr "Carpetes de correus"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:415 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:389
+#, c-format
+msgid "Couldn't close decrypted file %s"
+msgstr "No s'ha pogut tancar l'arxiu desencriptat %s"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:625
-msgid "News folders"
-msgstr "Carpetes de notícies"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:427
+msgid "Couldn't scan decrypted file."
+msgstr "No s'ha pogut escanejar l'arxiu desencriptat."
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:633
-msgid "RSSyl folders"
-msgstr "Carpetes RSSyl"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:435
+msgid "Couldn't scan decrypted file parts."
+msgstr "No s'ha escanejar les parts de l'arxiu desencriptat."
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:641
-msgid "vCalendar folders"
-msgstr "Carpetes vCalendar"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:492 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:684
+msgid "Malformed message"
+msgstr "Missatge mal format"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:649
-msgid "These settings override folder-specific selections."
-msgstr ""
-"Aquestes configuracions sobreescriuran les seleccions especifiques de "
-"carpeta."
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:503
+msgid "Couldn't create temporary file."
+msgstr "No s'ha pogut crear l'arxiu temporal."
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:660
-msgid "Global notification settings"
-msgstr "Configuració de notificació global"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:542 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:536
+#, c-format
+msgid "Data signing failed, %s"
+msgstr "Signatura de dades fallida, %s"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:669
-msgid "Set window manager urgency hint when new messages exist"
-msgstr ""
-"Estableix el suggeriment d'urgencia del gestor de finestres quan existeixi "
-"un nou missatge"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:560 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:563
+#, c-format
+msgid "Data signing failed due to invalid signer: %s"
+msgstr "Signatura de dades fallida per signant no vàlid: %s"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:678
-msgid "Set window manager urgency hint when unread messages exist"
-msgstr ""
-"Estableix el suggeriment d'urgencia del gestor de finestres quan existeixi "
-"un missatge no llegit"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:569 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:572
+msgid "Data signing failed, no results."
+msgstr "Signatura de dades fallida, sense resultats."
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:688
-msgid "Use sound theme"
-msgstr "Useu tema de so"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:579 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:583
+msgid "Data signing failed, no contents."
+msgstr "Signatura de dades fallidam, sense continguts."
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:762
-msgid "Show banner"
-msgstr "Mostra avís"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:623
+msgid ""
+"Please note that attachments are not encrypted by the PGP/Inline system, nor "
+"are email headers, like Subject."
+msgstr ""
+"Si us plau, adoneu-vos que els arxius adjunts no estan encriptats per el "
+"sistema PGP/Inline, ni les capçaleres del missatge, com pot el l'Assumpte."
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:767
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:238 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144
-#: src/prefs_receive.c:183 src/prefs_summaries.c:462
-msgid "Never"
-msgstr "Mai"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:667 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:662
+#, c-format
+msgid "Couldn't add GPG key %s, %s"
+msgstr "No s'ha pogut afegir la clau GPG %s, %s"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:769 src/prefs_receive.c:181
-#: src/prefs_summaries.c:444 src/prefs_summaries.c:463
-msgid "Always"
-msgstr "Sempre"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:695 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:691
+#, c-format
+msgid "Couldn't create temporary file, %s"
+msgstr "No s'ha pogut crear l'arxiu temporal, %s"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:771
-msgid "Only when not empty"
-msgstr "Només quan no estigui buit"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:726 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:718
+#, c-format
+msgid "Encryption failed, %s"
+msgstr "Encriptació fallida, %s"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:790
-msgid "Banner speed"
-msgstr "Velocitat de l'avís"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:795
+msgid "PGP/Inline"
+msgstr "PGP/Inline"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:827
-msgid "Maximum number of messages"
-msgstr "Nombre màxim de missatges"
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:34
+msgid "PGP/inline"
+msgstr "PGP/inline"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:833
-msgid "Limit the number of messages shown, use 0 for unlimited"
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:60
+msgid ""
+"This plugin handles the deprecated Inline method of signing and/or "
+"encrypting mails. You can decrypt mails, verify signatures or sign and "
+"encrypt your own mails.\n"
+"\n"
+"It can be selected as the Default Privacy System in /Configuration/[Account "
+"Preferences]/Privacy and when composing a message from /Options/Privacy "
+"System\n"
+"\n"
+"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn at gnu.org>"
 msgstr ""
-"Limitar el nombre de missatges mostrats, fes servir 0 per a il·limitats"
+"Aquest mòdul gestiona els mètodes inline obsolets de signatura i/o "
+"encriptació. Podeu encriptar correus, verificar signatures o signar i "
+"encriptar els vostres propis correus.\n"
+"\n"
+"Podeu seleccionar-lo com al sistema de privacitat per defecte a /"
+"Configuració/[Preferències de Compte]/Privacitat i quan escrigueu un "
+"missatge desde /Opcions/Sistema de Privacitat\n"
+"\n"
+"El mòdul usa la llibreria GPGME com a encapsulació de GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME és copyright 2001 per Werner Koch <dd9jn at gnu.org>"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:842
-msgid "Banner width"
-msgstr "Amplada del Banner"
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:203
+msgid "Signature boundary not found."
+msgstr "Límit de la signatura no trobat."
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:848
-msgid "Limit the size of banner, use 0 for screen width"
-msgstr "Amplada de l'anunci en pixels (0 significa pantalla sencera)"
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:401 src/plugins/smime/smime.c:496
+msgid "Couldn't parse decrypted file."
+msgstr "No s'ha pogut parsejar l'arxiu desencriptat."
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:850 src/prefs_message.c:189
-#: src/prefs_message.c:223
-msgid "pixel(s)"
-msgstr "punt(s)"
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:407 src/plugins/smime/smime.c:503
+msgid "Couldn't parse decrypted file parts."
+msgstr "No s'ha pogut parsejar les parts de l'arxiu desencriptat."
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:859
-msgid "Include unread mails in banner"
-msgstr "Incloure correus no llegit a l'avís"
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:455 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:494
+#, c-format
+msgid "Couldn't create temporary file: %s"
+msgstr "No s'ha pogut crear l'arxiu temporal: %s"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:867
-msgid "Make banner sticky"
-msgstr "Fer que l'avís s'enganxi"
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:596
+msgid "OpenPGP digital signature"
+msgstr "Signatura digital OpenPGP"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:877
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1082
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1377
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1612
-msgid "Only include selected folders"
-msgstr "Incloure només carpetes seleccionades"
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:618
+msgid ""
+"Please note that email headers, like Subject, are not encrypted by the PGP/"
+"Mime system."
+msgstr ""
+"Si us plau, adoneu-vos que les capçaleres del missatge, com pot ser "
+"l'Assumpte, no estan encriptades per el sistemaPGP/Mime."
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:886
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1091
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1386
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1621
-msgid "Select folders..."
-msgstr "Seleccionar carpetes..."
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:790
+msgid "PGP/Mime"
+msgstr "PGP/Mime"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:898
-msgid "Banner colors"
-msgstr "Colors del Banner"
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:34
+msgid "PGP/MIME"
+msgstr "PGP/MIME"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:902
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1123
-msgid "Use custom colors"
-msgstr "Usar colors definits"
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:60
+msgid ""
+"This plugin handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
+"mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
+"\n"
+"It can be selected as the Default Privacy System in /Configuration/[Account "
+"Preferences]/Privacy and when composing a message from /Options/Privacy "
+"System\n"
+"\n"
+"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn at gnu.org>"
+msgstr ""
+"Aquest mòdul gestiona els correus signats i/o encriptats amb PGP/MIME. Podeu "
+"desencriptar correus, verificar signatures o signar i encriptar els correus "
+"propis.\n"
+"\n"
+"Podeu seleccionar-lo com al sistema de privacitat per defecte a /"
+"Configuració/[Preferències de Compte]/Privacitat i quan escrigueu un "
+"missatge desde /Opcions/Sistema de Privacitat\n"
+"\n"
+"El mòdul usa la llibreria GPGME com a encapsulació de GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME és copyright 2001 per Werner Koch <dd9jn at gnu.org>"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:917
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1136
-msgid "Foreground"
-msgstr "Primer pla"
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:358
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:502
+msgid "Python scripts"
+msgstr "Seqüències d'ordres Python"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:923
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1142
-msgid "Foreground color"
-msgstr "Color de primer pla"
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:497
+msgid "Show Python console..."
+msgstr "Mostra la consola de Python"
+
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:503
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:482
+msgid "Refresh"
+msgstr "Refrescar"
+
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:505 src/prefs_account.c:2508
+#: src/prefs_account.c:2530 src/prefs_account.c:2794 src/wizard.c:1199
+#: src/wizard.c:1619
+msgid "Browse"
+msgstr "Mostrar"
+
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:651
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:735
+msgid "Python"
+msgstr "Python"
+
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:657
+msgid "Failed to register \"compose create hook\" in the Python plugin"
+msgstr ""
+"Ha fallat el registre de \"composicó de creació del ganxo\" en el connector "
+"Python"
+
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:740
+msgid ""
+"This plugin provides Python integration features.\n"
+"Python code can be entered interactively into an embedded Python console, "
+"under Tools -> Show Python console, or stored in scripts.\n"
+"\n"
+"These scripts are then available via the menu. You can assign keyboard "
+"shortcuts to them just like it is done with other menu items. You can also "
+"put buttons for script invocation into the toolbars using Claws Mail's "
+"builtin toolbar editor.\n"
+"\n"
+"You can provide scripts working on the main window by placing files into ~/."
+"claws-mail/python-scripts/main.\n"
+"\n"
+"You can also provide scripts working on an open compose window by placing "
+"files into ~/.claws-mail/python-scripts/compose.\n"
+"\n"
+"The folder ~/.claws-mail/python-scripts/auto/ may contain some scripts that "
+"are automatically executed when certain events occur. Currently, the "
+"following files in this directory are recognised:\n"
+"\n"
+"compose_any\n"
+"Gets executed whenever a compose window is opened, no matter if that opening "
+"happened as a result of composing a new message, replying or forwarding a "
+"message.\n"
+"\n"
+"startup\n"
+"Executed at plugin load\n"
+"\n"
+"shutdown\n"
+"Executed at plugin unload\n"
+"\n"
+"\n"
+"For the most up-to-date API documentation, type\n"
+"\n"
+" help(clawsmail)\n"
+"\n"
+"in the interactive Python console.\n"
+"\n"
+"The source distribution of this plugin comes with various example scripts in "
+"the \"examples\" subdirectory. If you wrote a script that you would be "
+"interested in sharing, feel free to send it to me to have it considered for "
+"inclusion in the examples.\n"
+"\n"
+"Feedback to <berndth at gmx.de> is welcome."
+msgstr ""
+"Aquest plugin ofereix funcions d'integració de Python.\n"
+"Codi Python es pot introduir de forma interactiva en una consola de Python "
+"incrustat, a Eines -> Mostra consola de Python, o emmagatzemat en scripts.\n"
+"\n"
+"Aquestes seqüències d'ordres estaran disponibles a través del menú. Podeu "
+"assignar dreceres de teclat per a ells igual que es fa amb altres elements "
+"del menú. També pots posar botons per a la invocació de l'escriptura en les "
+"barres d'eines utilitzant l'editor de barra d'eines d'ordre interna de Claws "
+"Mail.\n"
+"\n"
+"Pot proporcionar els scripts que treballen a la finestra principal "
+"col·locant arxius a ~ /.claws-mail/python-scripts/main.\n"
+"\n"
+"També pot proporcionar guions de treball en una finestra de composició "
+"oberta mitjançant la col·locació d'arxius en ~ /.claws-mail/ python-scripts/"
+"compose.\n"
+"\n"
+"La carpeta ~ /.claws-mail/python-scripts/auto/ pot contenir algunes "
+"seqüències d'ordres que s'executen automàticament quan es produeixen "
+"determinats esdeveniments. Actualment, els següents arxius en aquest "
+"directori es reconeixen:\n"
+"\n"
+"compose_any\n"
+"És executat cada vegada que s'obre una finestra de redacció, no importa si "
+"aquesta obertura que va ocórrer com a resultat de compondre un nou missatge, "
+"respondre o reenviar un missatge.\n"
+"\n"
+"startup\n"
+"Executat amb càrrega del connector\n"
+"\n"
+"shutdown\n"
+"Executat en descàrrega del connector\n"
+"\n"
+"\n"
+"Per a la majoria de la documentació de l'API fins a la data, executa\n"
+"\n"
+" help(clawsmail)\n"
+"\n"
+"a la consola de Python interactiva.\n"
+"\n"
+"La distribució de codi font d'aquest plugin ve amb diversos scripts "
+"d'exemple en el \"exemples\" subdirectori. Si has fet un script i estaries "
+"interessat en compartir-lo, no dubtis a enviar-m'ho per tenir-ho en compte "
+"en els exemples.\n"
+"\n"
+"La teva opinió és benvinguda en <berndth at gmx.de>."
+
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:791
+msgid "Python integration"
+msgstr "Integració Python"
+
+#: src/plugins/rssyl/old_feeds.c:90
+#, c-format
+msgid ""
+"Couldn't read contents of old feeds.xml file:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut llegir el contingut del fitxer àntic feeds.xml:\n"
+"%s"
+
+#: src/plugins/rssyl/opml_export.c:110
+#, c-format
+msgid "RSSyl: Error while writing '%s' to feed export list.\n"
+msgstr "RSSyl: No s'ha pogut escriure '%s' a la llista de canals exportats.\n"
+
+#: src/plugins/rssyl/opml_export.c:131
+#, c-format
+msgid "RSSyl: Couldn't delete old OPML file '%s': %s\n"
+msgstr "RSSyl: No s'ha pogut esborrar el fitxer àntic OPML '%s': %s\n"
+
+#: src/plugins/rssyl/opml_export.c:141
+#, c-format
+msgid "RSSyl: Couldn't open file '%s' for feed list exporting: %s\n"
+msgstr "RSSyl: No s'ha pogut obrir el fitxer '%s' per al canal exportat: %s\n"
+
+#: src/plugins/rssyl/opml_export.c:182
+msgid "RSSyl: Error during writing feed export file.\n"
+msgstr "RSSyl: Error al escriure el canal en el fitxer d'exportació.\n"
+
+#: src/plugins/rssyl/opml_import.c:109
+#, c-format
+msgid ""
+"Error while subscribing feed\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"Folder name '%s' is not allowed."
+msgstr ""
+"Error al subscriure el canal\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"No es permès el nom de carpeta '%s'."
+
+#: src/plugins/rssyl/plugin.c:65
+msgid ""
+"This plugin allows you to create a mailbox tree where you can add newsfeeds "
+"in RSS 1.0, RSS 2.0 or Atom format.\n"
+"\n"
+"Each newsfeed will create a folder with appropriate entries, fetched from "
+"the web. You can read them, and delete or keep old entries."
+msgstr ""
+"Aquest mòdul us permet crear un arbre de bústies on podeu afegir feeds de "
+"noticies en format RSS 1.0, RSS 2.0 o Atom.\n"
+"\n"
+"Cada feed de notícies crearà una carpeta amb les entrades apropiades, "
+"obtingudes desde la web. Podeu llegir-les, esborrar-les o mantenir entrades "
+"antigues."
+
+#: src/plugins/rssyl/plugin.c:89
+msgid "RSS feed"
+msgstr "Feed RSS"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_add_item.c:296
+msgctxt "Empty RSS feed title placeholder"
+msgid "(empty)"
+msgstr "(buit)"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl.c:155 src/plugins/rssyl/rssyl.c:166
+msgid "Refresh all feeds"
+msgstr "Refrescar tots els feeds"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:65
+msgid "Subscribe feed"
+msgstr "Subscriviu-vos al feed"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:66
+msgid "Input the URL of the news feed you wish to subscribe:"
+msgstr "Introduiu la URL dels nous feeds als que us volgueu subscriure:"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:98
+#, c-format
+msgid "'%c' can't be used in folder name."
+msgstr "No es pot utilitzar '%c' en el nom de la carpeta."
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:253
+msgid "Claws Mail needs network access in order to update the feed."
+msgid_plural "Claws Mail needs network access in order to update feeds."
+msgstr[0] "Claws Mail necessita accés a la xarxa per actualitzar el canal."
+msgstr[1] "Claws Mail necessita accés a la xarxa per actualitzar els canals."
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:316
+#, c-format
+msgid "Really remove the feed tree `%s' ?\n"
+msgstr "Realment vols esborrar l'arbre del canal '%s'?\n"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:317
+msgid "Remove feed tree"
+msgstr "Esborra l'arbre del canal"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:351
+msgid "Select an OPML file"
+msgstr "Selecciona un fitxer OPML"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed.c:75 src/plugins/rssyl/rssyl_subscribe.c:155
+#, c-format
+msgid "Couldn't create folder for new feed '%s'."
+msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta per les noticies del canal '%s'."
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed.h:10
+#, c-format
+msgid "RSSyl: Subscribing new feed: %s\n"
+msgstr "RSSyl: Subcribint al new canal: %s\n"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed.h:11
+#, c-format
+msgid "RSSyl: New feed subscribed: '%s' (%s)\n"
+msgstr "RSSyl: Subscripció al nou canal '%s' (%s)\n"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed.h:12
+#, c-format
+msgid "RSSyl: Updating feed: %s\n"
+msgstr "RSSyl: Actualitzan el canal: %s\n"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed.h:13
+#, c-format
+msgid "RSSyl: Feed update finished: %s\n"
+msgstr "RSSyl: Actualització del feed finalitzada: %s\n"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed.h:14
+#, c-format
+msgid "RSSyl: Error fetching feed at '%s': %s\n"
+msgstr "RSSyl: No s'ha pogut obtenir el canal en '%s': %s\n"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed.h:15
+#, c-format
+msgid "RSSyl: No valid feed found at '%s'\n"
+msgstr "RSSyl: No s'ha trobat un canal valid en '%s'\n"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed.h:16
+#, c-format
+msgid "RSSyl: Couldn't process feed at '%s'\n"
+msgstr "RSSyl: No s'ha pogut processar el canal n '%s'\n"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed.h:17
+#, c-format
+msgid "RSSyl: Application is exiting, couldn't finish updating feed at '%s'\n"
+msgstr ""
+"RSSyl: Aplicació està sortint, no va poder culminar l'actualització del "
+"canal en '%s'\n"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:273
+msgid "HTTP Basic authentication"
+msgstr "Autentificació basica HTTP"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:290
+msgid "Use default refresh interval"
+msgstr "Usar l'interval de refresc per defecte"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:302
+msgid "Keep old items"
+msgstr "Mantenir els elements antics"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:308
+msgid "_Trim"
+msgstr "Re_tallar"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:310
+msgid "Update feed, deleting items which are no longer in the source feed"
+msgstr ""
+"Actualització del canal, esborrant elements que ja no es troben en la font "
+"del canal"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:313
+msgid "Fetch comments if possible"
+msgstr "Obtenir els comentaris si es possible"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:338
+#, fuzzy
+msgid "Always mark it as new"
+msgstr "Sempre marca com a nou"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:344
+#, fuzzy
+msgid "Only mark it as new if its text has changed"
+msgstr "Si només el text canvia"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:350
+#, fuzzy
+msgid "Never mark it as new"
+msgstr "Mai marca com a nou"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:355
+#, fuzzy
+msgid "Add item title to the top of message"
+msgstr "Afegeix el titól de l'element amunt del missatge"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:362
+msgid "Ignore title rename"
+msgstr "Ignorar el rebateix del titól"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:367
+msgid ""
+"Enable this to keep current folder name, even if feed author changes title "
+"of the feed."
+msgstr ""
+"Activa això per mantenir el nom de la carpeta actual, fins i tot si l'autor "
+"canvia el títol del canal."
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:371
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:550
+msgid "Verify SSL certificate validity"
+msgstr "Cer_tificats SSL"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:391
+msgid "User name"
+msgstr "Nom d'usuari"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:404
+#, fuzzy
+msgid "Source URL"
+msgstr "<b>URL d'origen:</b>"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:417
+#, fuzzy
+msgid "Fetch comments on posts aged less than"
+msgstr "Obtenir els comentaris si es possible"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:425
+msgid "day(s)"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:426
+msgid "Set to -1 to fetch all comments"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:450
+#, fuzzy
+msgid "If an item changes"
+msgstr "Si nomes ha canviat el seu text"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:455
+msgid "Items"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:468
+#, fuzzy
+msgid "Refresh interval"
+msgstr "Interval d'actualització de la memòria cau"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:476
+#, fuzzy
+msgid "Set to 0 to disable automatic refreshing for this feed"
+msgstr "Poseu a 0 per desactivar el refresc automàtic"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:528
+msgid "_OK"
+msgstr "_OK"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:536
+msgid "Set feed properties"
+msgstr "Informar les propietat del feed"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:48
+msgid "_Refresh feed"
+msgstr "_Refrescar el feed"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:49
+msgid "Feed pr_operties"
+msgstr "Pr_opietats del Canal"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:50
+msgid "Rena_me..."
+msgstr "Reno_mbrar..."
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:51
+msgid "R_efresh recursively"
+msgstr "Actualitza r_ecursivament"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:52
+msgid "Subscribe _new feed..."
+msgstr "Subscriure's al _nou feed..."
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:53
+msgid "Create new _folder..."
+msgstr "Crear _nova carpeta..."
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:54
+msgid "Import feed list..."
+msgstr "Importar una llista de feeds..."
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:56
+msgid "Remove tree"
+msgstr "Esborra l'arbre"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:126
+msgid "Add RSS folder tree"
+msgstr "Afegir arbre de carpetes per RSS"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:127
+msgid "Enter name for a new RSS folder tree."
+msgstr "Introduïu un nom per a un nou arbre de carpetes per RSS."
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:143
+msgid ""
+"Creation of folder tree failed.\n"
+"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
+"there?"
+msgstr ""
+"La creació de l'arbre de carpetes ha fallat.\n"
+"Potser alguns arxius ja existeixen, o potser es perquè no teniu permisos "
+"d'escriptura?"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl.h:17
+msgid "My Feeds"
+msgstr "Els meus feeds"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:111
+msgid "Select cookies file"
+msgstr "Selecciona el fitxer de galetes"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:141
+msgid "Default refresh interval"
+msgstr "Interval d'actualització per defecte"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:161
+msgid "Refresh all feeds on application start"
+msgstr "Refrescar tots els feed a l'iniciar l'aplicació"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:170
+msgid "Verify SSL certificates validity for new feeds"
+msgstr "Verifica els certificats SSL pels nous canals"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:177
+msgid "Path to cookies file"
+msgstr "Ruta a l'arxiu de les cookies"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:184
+msgid "Path to Netscape-style cookies.txt file containing your cookies"
+msgstr ""
+"Ruta a l'arxiu d'estil Netscape cookies.txt que conté les vostres cookies"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:195
+msgid "Refreshing"
+msgstr "Actualitzant"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:199
+msgid "Security and privacy"
+msgstr "Seguretat i Privadesa"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_subscribe_gtk.c:47
+msgid "Subscribe new feed?"
+msgstr "Subscriure's el nou canal?"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_subscribe_gtk.c:64
+#, fuzzy
+msgid "Feed folder:"
+msgstr "<b>Carpeta del Canal:</b>"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_subscribe_gtk.c:73
+msgid ""
+"Instead of using official title, you can enter a different folder name for "
+"the feed."
+msgstr ""
+"En lloc d'utilitzar el títol oficial, pots fer servir un nom diferent per a "
+"la carpeta del canal."
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_subscribe_gtk.c:77
+msgid "_Edit feed properties after subscribing"
+msgstr "_Editar les propietats del canal després de subscriure's"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_comments.c:105
+#, c-format
+msgid "Updating comments for '%s'..."
+msgstr "Actualitzant els comentaris per '%s'..."
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:105
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1614
+msgid "401 (Authorisation required)"
+msgstr "401 (Autorització requerida)"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:108
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1617
+msgid "403 (Unauthorised)"
+msgstr "403 (No autoritzat)"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:111
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1620
+msgid "404 (Not found)"
+msgstr "404 (No trobat)"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:114
+#, c-format
+msgid "Error %d"
+msgstr "Error %d"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:127
+#, c-format
+msgctxt "First parameter is URL, second is error text"
+msgid ""
+"Error fetching feed at\n"
+"<b>%s</b>:\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut obtenir el canal a\n"
+"<b>%s</b>:\n"
+"\n"
+"%s"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:140
+#, c-format
+msgid ""
+"No valid feed found at\n"
+"<b>%s</b>"
+msgstr ""
+"No s'ha trobat un canal valid en\n"
+"<b>%s</b>"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:152
+#, fuzzy
+msgid "Untitled feed"
+msgstr "Sense títol"
+
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:154
+#, fuzzy, c-format
+msgid "RSSyl: Possibly invalid feed without title at %s.\n"
+msgstr "RSSyl: No s'ha trobat un canal valid en '%s'\n"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:928
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1147
-#: src/prefs_msg_colors.c:281 src/prefs_msg_colors.c:302
-#: src/prefs_msg_colors.c:323
-msgid "Background"
-msgstr "Fons"
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:228
+#, c-format
+msgid "Updating feed '%s'..."
+msgstr "Actualitzant el canal '%s'..."
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:934
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1153
-msgid "Background color"
-msgstr "Color de fons"
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:250
+#, c-format
+msgid ""
+"Couldn't process feed at\n"
+"<b>%s</b>\n"
+"\n"
+"Please contact developers, this should not happen."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut procesar els canals a\n"
+"<b>%s</b>\n"
+"\n"
+"Si us plau, poseu-vos en contacte amb els desenvolupadors, això no hauria de "
+"succeir."
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1046
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1647
-msgid "Enable popup"
-msgstr "Activar elements emergents"
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:334
+msgid "Claws Mail needs network access in order to update your feeds."
+msgstr ""
+"Claws Mail necessita tenir accés a la xarxa per tal d'actualitzar els seus "
+"canals."
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1063
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1665
-msgid "Popup timeout"
-msgstr "Temps espera de la finestra emergent"
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_format.c:127
+msgid ""
+"Internal problem while upgrading storage format. This should not happen. "
+"Please report this, with debug output attached.\n"
+msgstr ""
+"Problema intern mentre s'actualitza el format d'emmagatzematge. Això no "
+"hauria de succeir. Si us plau aviseu-nos incloent el resultat de la "
+"depuració adjunta.\n"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1073
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1368
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1674
-msgid "second(s)"
-msgstr "segon(s)"
+#: src/plugins/smime/plugin.c:38 src/plugins/smime/plugin.c:54
+#: src/plugins/smime/smime.c:915
+msgid "S/MIME"
+msgstr "S/MIME"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1102
-msgid "Make popup sticky"
-msgstr "Fer que l'element emergent s'enganxi"
+#: src/plugins/smime/plugin.c:59
+msgid ""
+"This plugin handles S/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
+"mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
+"\n"
+"It can be selected as the Default Privacy System in /Configuration/[Account "
+"Preferences]/Privacy and when composing a message from /Options/Privacy "
+"System\n"
+"\n"
+"This plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
+"This plugin also needs gpgsm, gnupg-agent and dirmngr installed and "
+"configured.\n"
+"\n"
+"Information about how to get S/MIME certificates working with GPGSM can be "
+"found at:\n"
+"http://www.claws-mail.org/faq/index.php/S/MIME_howto\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn at gnu.org>"
+msgstr ""
+"Aquest mòdul gestiona els correus signats i/o encriptats amb S/MIME. Podeu "
+"desencriptar correus, verificar signatures o signar i encriptar els correus "
+"propis.\n"
+"\n"
+"Podeu seleccionar-lo com al sistema de privacitat per defecte a /"
+"Configuració/[Preferències de Compte]/Privacitat i quan escrigueu un "
+"missatge desde /Opcions/Sistema de Privacitat\n"
+"\n"
+"Aquest mòdul usa la llibreria GPGME com a encapsulació de GnuPG.\n"
+"Aquest mòdul també necesita que gpgsm, gnupg-agent i dirmngr estiguin "
+"instal·lats i configurats.\n"
+"\n"
+"Podeu trobar informació sobre com obtenir certificats S/MIME treballant amb "
+"GPGSM a:\n"
+"http://www.claws-mail.org/faq/index.php/S/MIME_howto\n"
+"\n"
+"GPGME és copyright 2001 per Werner Koch <dd9jn at gnu.org>"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1112
-msgid "Set popup window width and position"
-msgstr "Definir amplada i posició de les finestres emergents"
+#: src/plugins/smime/smime.c:423
+#, c-format
+msgid "Couldn't set GPG protocol, %s"
+msgstr "No s'ha pogut establir el protocol GPG, %s"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1117
-msgid "(the window manager is free to ignore this)"
-msgstr "(el gestor de finestres és lliure d'ignorar-ho)"
+#: src/plugins/smime/smime.c:451
+msgid "Couldn't open temporary file"
+msgstr "No s'ha pogut obrir l'arxiu temporal"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1165
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1677
-msgid "Display folder name"
-msgstr "Mostra el nom de la carpeta"
+#: src/plugins/smime/smime.c:462 src/plugins/smime/smime.c:477
+msgid "Couldn't write to temporary file"
+msgstr "No s'ha pogut escriure a l'arxiu temporal"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1230
-msgid "Sample popup window"
-msgstr "Mostra finestra emergent"
+#: src/plugins/smime/smime.c:488
+msgid "Couldn't close temporary file"
+msgstr "No s'ha pogut tancar l'arxiu temporal"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1236
-msgid "Done"
-msgstr "Fet"
+#: src/plugins/smime/smime.c:710
+msgid ""
+"Please note that email headers, like Subject, are not encrypted by the S/"
+"MIME system."
+msgstr ""
+"Si us plau, adoneu-vos que les capçaleres del missatge, com pot ser "
+"l'Assumpte, no estan encriptades per el sistema S/Mime."
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1294
-msgid "Select command"
-msgstr "Selecciona l'ordre"
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:299
+msgid "Reporting spam..."
+msgstr "Reportant correu brossa..."
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1323
-msgid "Enable command"
-msgstr "Activar comanda"
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:334
+msgid "Report spam online..."
+msgstr "Reportar correu brossa en línia..."
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1340
-msgid "Command to execute"
-msgstr "Ordre a executar"
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:345
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:383
+#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:81
+msgid "SpamReport"
+msgstr "InformeCorreuBrossa"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1358
-msgid "Block command after execution for"
-msgstr "Bloqeujar comanda després de l'execució per"
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:388
+msgid ""
+"This plugin reports spam to various places.\n"
+"Currently the following sites or methods are supported:\n"
+"\n"
+" * spam-signal.fr\n"
+" * spamcop.net\n"
+" * lists.debian.org nomination system"
+msgstr ""
+"Aquest mòdul reporta correu brossa a diferents localitzacions.\n"
+"Actualment els següents sites o mètodes són suportats:\n"
+"\n"
+" * spam-signal.fr\n"
+" * spamcop.net\n"
+" * Systema de nominacions lists.debian.org"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1465
-msgid "Enable LCD"
-msgstr "Activar LCD"
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:418
+msgid "Spam reporting"
+msgstr "Informe de Correu Brossa"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1484
-msgid "Hostname:Port of LCDd server"
-msgstr "Nom de servidor:Port del servei LCDd"
+#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:124
+msgid "Enabled"
+msgstr "Activat"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1569
-msgid "Enable Trayicon"
-msgstr "Activar la icona de safata"
+#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:156
+msgid "Forward to:"
+msgstr "Reenvia a:"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1585
-msgid "Hide at start-up"
-msgstr "Ocultar a l'inici"
+#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:172 src/wizard.c:1567
+msgid "Password:"
+msgstr "Contrasenya:"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1593
-msgid "Close to tray"
-msgstr "Tancar a la safata"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:77
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
+msgid "SpamAssassin"
+msgstr "SpamAssassin"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1601
-msgid "Hide when iconified"
-msgstr "Ocultar al iconificar"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:169
+msgid "SpamAssassin plugin couldn't connect to spamd.\n"
+msgstr "Spamassassin no pot connectar amb spamd.\n"
 
-#. TRANSLATORS: "Toaster" does not refer to the kitchen appliance.
-#. A toast is a small passive (non-focus-stealing)
-#. notification bubble. If your language does not have a word
-#. for that, go for something along the lines of "passive popup"
-#. instead.See also
-#. http://en.wikipedia.org/wiki/Toast_(computing)
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1638
-msgid "Passive toaster popup"
-msgstr "Avís emergent passiu"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:185
+msgid "SpamAssassin plugin filtering failed.\n"
+msgstr "Ha fallat el filtratge del mòdul SpamAssassin.\n"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1865
-msgid "Add to Indicator Applet"
-msgstr "Afegir a un applet indicador"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:238
+msgid "SpamAssassin plugin is disabled by its preferences.\n"
+msgstr "El mòdul Spamassassin està deshabilitat per les seves preferències.\n"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1879
-msgid "Hide mainwindow when minimized"
-msgstr "Ocultar la finestra principal quan es minimitzi"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:243
+msgid "SpamAssassin: filtering message..."
+msgstr "SpamAssassin: filtrant missatge..."
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:372
+msgid ""
+"The SpamAssassin plugin couldn't filter a message. The probable cause of the "
+"error is an unreachable spamd daemon. Please make sure spamd is running and "
+"accessible."
+msgstr ""
+"El mòdul SpamAssassin no pot filtrar el missatge. La causa més probable de "
+"l'error es que no s'hagi pogut arribar al dimoni spamd. Si us plau, "
+"assegureu-vos de que spamd séstà executant i és accessible."
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:429
+msgid ""
+"Claws Mail needs network access in order to feed this mail(s) to the remote "
+"learner."
+msgstr ""
+"Claws Mail necessita accés a xarxa per enviar aquest correu al programa "
+"d'aprenentatge remot."
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:574
+msgid "Failed to get username"
+msgstr "Ha fallat la recepció del nom d'usuari"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:586
+msgid "SpamAssassin plugin is loaded but disabled by its preferences.\n"
+msgstr ""
+"El mòdul Spamassassin està carregat però deshabilitat per les seves "
+"preferències.\n"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:620
+msgid ""
+"This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or "
+"POP account for spam using a SpamAssassin server. You will need a "
+"SpamAssassin Server (spamd) running somewhere.\n"
+"\n"
+"It can also be used for marking messages as Ham or Spam.\n"
+"\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved in a "
+"specially designated folder.\n"
+"\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/SpamAssassin"
+msgstr ""
+"Aquest mòdul pot comprovar tots els missatges que son rebuts desde un compte "
+"IMAP, LOCAL o POP si són spam amb un servidor SpamAssassin. Necessitareu "
+"unservidor SpamAssassin (spamd) executant-se en alguna màquina.\n"
+"\n"
+"També pot ser usat per marcar els missatges con a bons o dolents(Spam).\n"
+"\n"
+"Quan un missatge s'identifica com a spam es pot esborrar o es pot desar en "
+"una carpeta especial.\n"
+"\n"
+"Les opcions les podeu trobar a /Configuració/Preferències/Connectors/"
+"SpamAssassin"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1885
-msgid "Register Claws Mail"
-msgstr "Registrar Claws Mail"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:90
+msgid "Localhost"
+msgstr "Màquina local"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1946
-msgid "Enable global hotkeys"
-msgstr "Habilitar accessos directes per teclat globals"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:91
+msgid "TCP"
+msgstr "TCP"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1960
-#, c-format
-msgid "Examples for hotkeys include <b>%s</b> and <b>%s</b>"
-msgstr "Exemples per tecles d'accés ràpid inclouen <b>%s</b> i <b>%s</b>"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:92
+msgid "Unix Socket"
+msgstr "Socket Unix"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1960
-msgid "<control><shift>F11"
-msgstr "<control><shift>F11"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:268
+msgid "Enable SpamAssassin plugin"
+msgstr "Activar mòdul SpamAssassin"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1960
-msgid "<alt>N"
-msgstr "<alt>N"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:272
+msgid "Transport"
+msgstr "Transport"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1971
-msgid "Toggle minimize"
-msgstr "Commutar minimitzar"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:280
+msgid "Type of transport"
+msgstr "Tipus de transport"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:114
-msgid "_Get Mail"
-msgstr "_Rebre Correu"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:301
+msgid "User"
+msgstr "Usuari"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:116
-msgid "_Email"
-msgstr "Corr_eu"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:314
+msgid "User to use with spamd server"
+msgstr "Usuari a usar amb el servidor spamd"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:117
-msgid "E_mail from account"
-msgstr "_Correu des del compte"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:316
+msgid "spamd"
+msgstr "spamd"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:118
-msgid "Open A_ddressbook"
-msgstr "Obrir l'A_genda d'adreces"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:334
+msgid "Hostname or IP address of spamd server"
+msgstr "Nom o adreça IP del servidor spamd"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:119
-msgid "E_xit Claws Mail"
-msgstr "_Sortir de Claws Mail"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:345
+msgid "Port of spamd server"
+msgstr "Port del servidor spamd"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:124
-msgid "_Work Offline"
-msgstr "_Treballar sense connexió"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:351
+msgid "Path of Unix socket"
+msgstr "Ruta al socket Unix"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:126
-msgid "Show Trayicon Notifications"
-msgstr "Mostrar safata de notificacions"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:386
+msgid ""
+"Maximum time allowed for checking. If the check takes longer it will be "
+"aborted."
+msgstr ""
+"Temps màxim permès per a la comprovació. Si la comprovació dura més aquesta "
+"serà cancel·lada."
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:269
+#: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:65
 #, c-format
-msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
-msgstr "Nous %d, No llegits: %d, Totals: %d"
-
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:822
-msgid "New mail message"
-msgstr "Nou missatge de correu"
+msgid ""
+"\n"
+"Claws Mail TNEF parser:\n"
+"\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Parser TNEF de Claws Mail:\n"
+"\n"
+"%s\n"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:824
-msgid "New news post"
-msgstr "Nou missatge de notícies"
+#: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:122
+#: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:129
+msgid "Failed to write the part data."
+msgstr "Error al escriure les dades de part."
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:826
-msgid "New calendar message"
-msgstr "Nou missatge de calendari"
+#: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:174
+msgid "Failed to parse VCalendar data."
+msgstr "Error al parsejar les dades de VCalendar."
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:828
-msgid "New article in RSS feed"
-msgstr "Nou article d'un feed RSS"
+#: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:213
+msgid "Failed to parse VTask data."
+msgstr "Error al parsejar les dades de VTask."
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:831
-msgid "New messages arrived"
-msgstr "Ha arribat un nou missatge"
+#: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:263
+msgid "Failed to parse VCard data."
+msgstr "Error al parsejar les dades de VCard."
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:887
-#, c-format
-msgid "%d new mail message arrived"
-msgid_plural "%d new mail messages arrived"
-msgstr[0] "Ha arribat %d missatge nou"
-msgstr[1] "Han arribat %d missatges nous"
+#: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:399
+#: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:423
+msgid "TNEF Parser"
+msgstr "Parsejador TNEF"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:898
-#, c-format
-msgid "%d new news post arrived"
-msgid_plural "%d new news posts arrived"
-msgstr[0] "Ha arribat %d missatge de noticies nou"
-msgstr[1] "Han arribat %d missatges de noticies nous"
+#: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:428
+msgid ""
+"This Claws Mail plugin allows you to read application/ms-tnef attachments.\n"
+"\n"
+"The plugin uses the Ytnef library, which is copyright 2002-2007 by Randall "
+"Hand <yerase at yerot.com>"
+msgstr ""
+"Aquest mòdul de Claws Mail us permet llegir adjunts application/ms-tnef.\n"
+"\n"
+"El mòdul usa la llibreria Ytnef, la qual té copyright 2002-2007 per Randall "
+"Hand <yerase at yerot.com>"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:920
-#, c-format
-msgid "%d new article in RSS feeds arrived"
-msgid_plural "%d new articles in RSS feeds arrived"
-msgstr[0] "Ha arribat %d nou article de feeds RSS"
-msgstr[1] "Han arribat %d nous articles de feeds RSS"
+#: src/plugins/vcalendar/common-views.c:62
+msgid "_Edit this meeting..."
+msgstr "_Editar aquesta reunió..."
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:701
-msgid "Title:"
-msgstr "Títol:"
+#: src/plugins/vcalendar/common-views.c:63
+msgid "_Cancel this meeting..."
+msgstr "_Cancel·lar aquesta reunió..."
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:703
-msgid "Author:"
-msgstr "Autor:"
+#: src/plugins/vcalendar/common-views.c:65
+msgid "_Create new meeting..."
+msgstr "_Crear una nova reunió..."
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:705
-msgid "Creator:"
-msgstr "Creador:"
+#: src/plugins/vcalendar/common-views.c:67
+msgid "_Go to today"
+msgstr "_Anar a avui"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:706
-msgid "Producer:"
-msgstr "Generador:"
+#: src/plugins/vcalendar/day-view.c:593 src/plugins/vcalendar/month-view.c:690
+msgid "Start"
+msgstr "Inici"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:709
-msgid "Created:"
-msgstr "Creat:"
+#: src/plugins/vcalendar/day-view.c:606 src/plugins/vcalendar/month-view.c:703
+msgid "Show"
+msgstr "Mostrar"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:713
-msgid "Modified:"
-msgstr "Modificat"
+#: src/plugins/vcalendar/day-view.c:614 src/plugins/vcalendar/month-view.c:711
+#: src/prefs_account.c:1476 src/prefs_folder_item.c:553 src/prefs_matcher.c:337
+msgid "days"
+msgstr "dies"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:716
-msgid "Format:"
-msgstr "Format:"
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:109
+msgid "Monday"
+msgstr "Dilluns"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:718
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:721
-msgid "Optimized:"
-msgstr "Optimitzat:"
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:110
+msgid "Tuesday"
+msgstr "dimarts"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1179
-msgid "PDF properties"
-msgstr "Propietats del PDF"
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:111
+msgid "Wednesday"
+msgstr "dimecres"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1276
-msgid "Loading..."
-msgstr "Carregant..."
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:112
+msgid "Thursday"
+msgstr "dijous"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1335
-#, c-format
-msgid "%s Document"
-msgstr "%s Document"
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:113
+msgid "Friday"
+msgstr "divendres"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1341
-#, c-format
-msgid "of %d"
-msgstr "de %d"
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:114
+msgid "Saturday"
+msgstr "dissabte"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1358
-msgid "PDF rendering failed for an unknown reason."
-msgstr "La visualtizació del PDF ha fallar per un motiu desconegut."
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:115
+msgid "Sunday"
+msgstr "diumenge"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1721
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1939
-msgid "Document Index"
-msgstr "Índex del Document"
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:118
+msgid "January"
+msgstr "gener"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1907
-msgid "First Page"
-msgstr "Primera pàgina"
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:119
+msgid "February"
+msgstr "febrer"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1910
-msgid "Previous Page"
-msgstr "Pàgina anterior"
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:120
+msgid "March"
+msgstr "març"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1913
-msgid "Next Page"
-msgstr "Pàgina següent"
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:121
+msgid "April"
+msgstr "abril"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1916
-msgid "Last Page"
-msgstr "Última pàgina"
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:122
+msgid "May"
+msgstr "maig"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1919
-msgid "Zoom In"
-msgstr "Augmentar"
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:123
+msgid "June"
+msgstr "juny"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1921
-msgid "Zoom Out"
-msgstr "Disminuir"
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:124
+msgid "July"
+msgstr "juliol"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1924
-msgid "Fit Page"
-msgstr "Ajustar pàgina"
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:125
+msgid "August"
+msgstr "agost"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1927
-msgid "Fit Page Width"
-msgstr "Ajustar l'ample de pàgina"
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:126
+msgid "September"
+msgstr "setembre"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1930
-msgid "Rotate Left"
-msgstr "Rotar a l'esquerra"
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:127
+msgid "October"
+msgstr "octubre"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1933
-msgid "Rotate Right"
-msgstr "Rotar a la dreta"
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:128
+msgid "November"
+msgstr "novembre"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1936
-msgid "Document Info"
-msgstr "Informació del Document"
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:129
+msgid "December"
+msgstr "desembre"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1941
-msgid "Page Number"
-msgstr "Número de Pàgina"
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:796
+msgid "Week number"
+msgstr "Número del mes"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1943
-msgid "Zoom Factor"
-msgstr "Factor d'augment"
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:887
+msgid "Previous month"
+msgstr "Mes anterior"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2048
-#, c-format
-msgid ""
-"This plugin enables the viewing of PDF and PostScript attachments using the "
-"Poppler %s Lib and the gs tool.\n"
-"\n"
-"Any feedback is welcome: iwkse at claws-mail.org"
-msgstr ""
-"Aquest mòdul permet veure adjunts en format PDF i PostScript usant la "
-"illibreria Poppler %s i l'eina gs.\n"
-"\n"
-"Qualsevol sugeriment serà benvingut: iwkse at claws-mail.org"
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:907
+msgid "Next month"
+msgstr "Mes següent"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2054
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2062
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2082
-msgid "PDF Viewer"
-msgstr "Visor de PDFs"
+#: src/plugins/vcalendar/plugin.c:44 src/plugins/vcalendar/plugin.c:68
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:750
+msgid "vCalendar"
+msgstr "vCalendar"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2058
-#, c-format
+#: src/plugins/vcalendar/plugin.c:73
 msgid ""
-"Warning: could not find ghostscript binary (gs) required for %s plugin to "
-"process PostScript attachments, only PDF attachments will be displayed. To "
-"enable PostScript support please install gs program.\n"
+"This plugin enables vCalendar message handling like that produced by "
+"Evolution or Outlook.\n"
 "\n"
-"%s"
+"When loaded, it will create a vCalendar mailbox in the Folder List, which "
+"will be populated by meetings that you have accepted or created.\n"
+"Meeting requests that you receive will be presented in an appropriate form "
+"and you will be able to accept or decline them.\n"
+"To create a meeting right-click on the vCalendar or Meetings folder and "
+"choose \"New meeting...\".\n"
+"\n"
+"You will also be able to subscribe to remote webCal feeds,export your "
+"meetings and calendars, publish your free/busy information and retrieve that "
+"information from others."
 msgstr ""
-"Advertència: no s'ha pogut trobar el binàri ghostscript (gs) requerit per el "
-"connector %s per processar arxius adjunts PostScript, es mostrarà només els "
-"arxius adjunts PDF. Per habilitar el suport PostScript instal el programa "
-"gs.\n"
+"Aquest mòdul activa vCalendar, el manegador de missatges com els produïts "
+"per l'Evolution o l'Outlook.\n"
 "\n"
+"Quan estigui carregat, creará una bústia vCalendar a la llista de carpetes, "
+"on es guardaran totes les reunions que hagueu acceptat o creat.\n"
+"Les peticions de reunions que hagueu rebut seran presentats en el format "
+"apropiat i podreu acceptar-les o refusar-les.\n"
+"Per crear una reunió, pulseu el botó dret a les carpetes vCalendar o "
+"Reunions i escolliu \"Nova reunió...\".\n"
 "\n"
-"%s"
-
-#: src/plugins/perl/perl_gtk.c:50
-msgid "Edit perl filter rules (ext)..."
-msgstr "Editar les regles de filtres perl (ext)..."
-
-#: src/plugins/pgpcore/autocompletion.c:125
-msgid "Failed to register PGP address autocompletion hook"
-msgstr ""
-"Ha fallat el registre del ganxo per completació automàtica d'adreces PGP"
+"També podreu subscriure-us a feeds remotes webCal, exportar les vostres "
+"reunions i calendaris, publicar la vostra informació de lliure/ocupat i "
+"recuperar la informació d'altres persones."
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:86 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:116
-msgid "Passphrase"
-msgstr "Frase de pas"
+#: src/plugins/vcalendar/plugin.c:111
+msgid "Calendar"
+msgstr "Calendari"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:249
-msgid "[no user id]"
-msgstr "[sense id d'usuari]"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:100
+msgid "Create meeting from message..."
+msgstr "Crear reunió des del missatge..."
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:260
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:120
 #, c-format
 msgid ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for the "
-"new key:</span>\n"
-"\n"
-"%.*s\n"
-msgstr ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sSi us plau, escriviu la frase de pas "
-"per a la nova clau: </span>\n"
-"\n"
-"%.*s\n"
+"You are about to create %d meetings, one by one. Do you want to continue?"
+msgstr "Estàs a punt de crear %d reunions, una a una. Vols continuar?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:263
-msgid "Passphrases did not match.\n"
-msgstr "La frase de pas no coincideix.\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:139
+msgid "Creating meeting..."
+msgstr "Creant reunió..."
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:266
-#, c-format
-msgid ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Please re-enter the passphrase for the "
-"new key:</span>\n"
-"\n"
-"%.*s\n"
-msgstr ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Si us plau, re-escriviu la frase de "
-"pas per a la nova clau: </span>\n"
-"\n"
-"%.*s\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:158
+msgid "no subject"
+msgstr "Sense assumpte"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:270
-#, c-format
-msgid ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for:</"
-"span>\n"
-"\n"
-"%.*s\n"
-msgstr ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sSi us plau, escriviu la paraula de "
-"pas per: </span>\n"
-"\n"
-"%.*s\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:393
+msgid "Accept"
+msgstr "Acceptar"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:273
-msgid "Bad passphrase.\n"
-msgstr "Paraula de pas errònia\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:394
+msgid "Tentatively accept"
+msgstr "Acceptar provisionalment"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:121
-msgid "Key import"
-msgstr "Importar clau"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:395
+msgid "Decline"
+msgstr "Refusar"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:122
-msgid ""
-"This key is not in your keyring. Do you want Claws Mail to try and import it "
-"from a keyserver?"
-msgstr ""
-"Aquesta clau no és al vostre anell de claus. Vols que Claws Mail intenti "
-"importar-la desde un servidor de claus?"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:482
+msgid "You have a Todo item."
+msgstr "Teniu un item pendent."
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:129 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:201
-msgid ""
-"\n"
-" Key ID "
-msgstr ""
-"\n"
-" ID tecla"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:483 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:490
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:495 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:503
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:512 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:753
+msgid "Details follow:"
+msgstr "Els detalls són els que segueixen:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:132 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:194
-msgid "  This key is not in your keyring.\n"
-msgstr "  Aquesta clau no és al vostre anell de claus.\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:489
+msgid "You have created a meeting."
+msgstr "Heu creat una reunió."
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:133
-msgid "  It should be possible to import it "
-msgstr "  Hauria de ser possible importar-la"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:494
+msgid "You have been invited to a meeting."
+msgstr "Heu estat convidat a una reunió."
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:135
-msgid ""
-"when working online,\n"
-"  or "
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:502
+msgid "A meeting to which you had been invited has been cancelled."
+msgstr "Una reunió a la qual heu estat convidat ha estat cencel·lada."
+
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:511
+msgid "You have been forwarded an appointment."
+msgstr "Heu reenviat una cita."
+
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:565
+msgid "(this event recurs)"
 msgstr ""
-"mentre treballeu amb connexió,\n"
-"  o "
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:136
-msgid ""
-"with the following command: \n"
-"\n"
-"   "
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:572
+#, fuzzy
+msgid "(this event is part of a recurring event)"
 msgstr ""
-"amb la següent comanda: \n"
-"\n"
-"   "
+"%s <span weight=\"bold\">(aquest event forma part d'un event recurrent)</"
+"span>"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:143
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:752
+msgid "You have received an answer to an unknown meeting proposal."
+msgstr "Heu rebut una resposta a una proposta de reunió desconeguda."
+
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:756
+#, c-format
 msgid ""
-"\n"
-" Importing key ID "
+"You have received an answer to a meeting proposal.\n"
+"%s has %s the invitation whose details follow:"
 msgstr ""
-"\n"
-" Important l'ID de la clau "
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:186
-msgid "  This key has been imported to your keyring.\n"
-msgstr "  Aquesta clau ha estat importada al vostre anell de claus.\n"
+"Heu rebut una resposta a una proposta de reunió.\n"
+"%s ha %s la invitació amb els següents detalls:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:188
-msgid "  This key couldn't be imported to your keyring.\n"
-msgstr "  Aquesta clau no ha pogut ser importada al vostre anell de claus.\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:835
+msgid "Error - could not get the calendar MIME part."
+msgstr "Error - No es pot obtenir la part MIME del calendari."
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:189
-msgid "  Key servers are sometimes slow.\n"
-msgstr "  Els servidors de claus a veagdes van lents.\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:842
+msgid "Error - no calendar part found."
+msgstr "Error - no s'ha trobar la part de calendari."
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:190
-msgid ""
-"  You can try to import it manually with the command:\n"
-"\n"
-"   "
-msgstr ""
-"  Podeu intentar importar-lo manualment amb la comanda:\n"
-"\n"
-"   "
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:856
+msgid "Error - Unknown calendar component type."
+msgstr "Error - Tipus de component de calendari desconegut."
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:195
-msgid "  Key import isn't implemented in Windows.\n"
-msgstr "  Importar claus no és implementat a Windows.\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:985
+msgid "Send a notification to the attendees"
+msgstr "Enviar notificació als convocats"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:204
-msgid "  This key is in your keyring.\n"
-msgstr "  Aquesta clau és al vostre anell de claus.\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:994
+msgid "Cancel meeting"
+msgstr "Cancel·lar reunió"
 
-#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:37
-msgid "PGP/Core"
-msgstr "PGP/Core"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:995
+msgid "Are you sure you want to cancel this meeting?"
+msgstr "Estàs segur que vols cancel·lar aquesta reunió?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:71
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1090
+msgid "No account found"
+msgstr "No s'ha trobat cap compte"
+
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1091
 msgid ""
-"This plugin handles PGP core operations and provides address autocompletion "
-"from the GPG keyring. It is used by other plugins, like PGP/Mime.\n"
-"\n"
-"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/GPG and /"
-"Configuration/[Account Preferences]/Plugins/GPG\n"
-"\n"
-"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
-"\n"
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn at gnu.org>"
+"You have no account matching any attendee.\n"
+"Do you want to reply anyway?"
 msgstr ""
-"Aquest mòdul gestiona les operacions bàsiques PGP i completació automàtica "
-"d'adreces, és usat per altres mòduls, com PGP/Mime.\n"
-"\n"
-"Podeu trobar les opcions a /Configuració/Preferencies/Connectors/GPG i /"
-"Configuració/[Preferències de Compte]/Connectors/GPG\n"
-"\n"
-"El connector usa la llibreria GPGME com a encapsulació de GnuPG.\n"
-"\n"
-"GPGME és copyright 2001 per Werner Koch <dd9jn at gnu.org>"
+"No tens cap compte que coincideixi amb cap convocat.\n"
+"Vols contestar de totes maneres?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:101
-msgid "Core operations"
-msgstr "Operacions principals"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1093
+#, fuzzy
+msgid "Reply anyway"
+msgstr "+Respondre igualment"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:111
-msgid "Automatically check signatures"
-msgstr "Verificar signatures automàticament"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1222
+msgid "Answer"
+msgstr "Respondre"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:114
-msgid "Use keyring for address autocompletion"
-msgstr "Utilitza l'anell de claus per la compleció automàtica d'adreces"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1223
+msgid "Edit meeting..."
+msgstr "Editar reunió..."
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:119
-msgid "Use gpg-agent to manage passwords"
-msgstr "Useu gpg-agent per treballar amb passwords"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1224
+msgid "Cancel meeting..."
+msgstr "Cancel·lar reunió..."
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:124
-msgid "Store passphrase in memory"
-msgstr "Emmagatzemeu la frase de pas en memòria"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1225
+msgid "Launch website"
+msgstr "Obrir pàgina web"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:134
-msgid "Expire after"
-msgstr "Caduca després de"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1229
+msgid "You are already busy at this time."
+msgstr "Ja estàs ocupat a aquesta hora."
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:149
-msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
-msgstr "Establint-lo a '0' guarda la frase de pas durant tota la sessió"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1268
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1740
+msgid "Event:"
+msgstr "Event:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:153 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154
-#: src/prefs_receive.c:159
-msgid "minute(s)"
-msgstr "minut(s)"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1269
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1718
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1729
+msgid "Organizer:"
+msgstr "Organitzador:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:163
-msgid "Grab input while entering a passphrase"
-msgstr "Capturar l'entrada al introduïr la frase de pas"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1270
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1721
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1731
+msgid "Location:"
+msgstr "Localització:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:170
-msgid "Display warning on start-up if GnuPG doesn't work"
-msgstr "Mostrar un avís a l'inici si GnuPG no funciona"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1271
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1719
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1730
+msgid "Summary:"
+msgstr "Sumari:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:308
-msgid "Sign key"
-msgstr "Clau per signar"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1272
+msgid "Starting:"
+msgstr "Inici:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:316
-msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr "Useu la clau GnuPG per omissió"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1273
+msgid "Ending:"
+msgstr "Final:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:327
-msgid "Select key by your email address"
-msgstr "Seleccioneu la clau en base a l'adreça de correu"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1275
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1723
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1733
+msgid "Attendees:"
+msgstr "Convocats:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:338
-msgid "Specify key manually"
-msgstr "Especifiqueu la clau manualment"
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1277
+msgid "Action:"
+msgstr "Acció:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:348
-msgid "User or key ID:"
-msgstr "Usuari o ID de clau:"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:165
+msgid "_New meeting..."
+msgstr "_Nova reunió..."
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:389
-msgid "No secret key found."
-msgstr "No s'ha trobat cap clau secreta."
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:166
+msgid "_Export calendar..."
+msgstr "_Exportar calendari..."
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:392
-msgid "Generate a new key pair"
-msgstr "Generar un nou parell de claus"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:167
+msgid "_Subscribe to webCal..."
+msgstr "_Subscriure's a webCal..."
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:570
-msgid "GPG"
-msgstr "GPG"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:169
+msgid "_Rename..."
+msgstr "_Renombrar..."
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:95
-#, c-format
-msgid "No exact match for '%s'; please select the key."
-msgstr "No casa exactament per '%s'; si us plau seleccioneu la clau."
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:170
+msgid "U_pdate subscriptions"
+msgstr "Actualitzar subscri_pcions"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:98
-#, c-format
-msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
-msgstr "Recollint info per '%s' ... %c"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:171
+msgid "_List view"
+msgstr "Vista de _llista"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:235 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:142
-msgid "Undefined"
-msgstr "Indefinida"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:172
+msgid "_Week view"
+msgstr "_Vista setmanal"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:241 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:146
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:162
-msgid "Marginal"
-msgstr "Marginal"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:173
+msgid "_Month view"
+msgstr "Vista _mensual"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:247 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:150
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:166
-msgid "Ultimate"
-msgstr "Final"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1095
+msgid "Meetings"
+msgstr "Reunions"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:368
-msgid "Select Keys"
-msgstr "Seleccioneu tecles"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1494
+msgid "in the past"
+msgstr "en el passat"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395
-msgid "Key ID"
-msgstr "ID tecla"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1497
+msgid "today"
+msgstr "avui"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:398
-msgid "Trust"
-msgstr "Confiança"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1500
+msgid "tomorrow"
+msgstr "demà"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:423
-msgid "_Other"
-msgstr "_Altres"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1503
+msgid "this week"
+msgstr "aquesta setmana"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:424
-msgid "Do_n't encrypt"
-msgstr "_No encriptar"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1506
+msgid "later"
+msgstr "més tard"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:583
-msgid "Add key"
-msgstr "Afegir clau"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1510
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"These are the events planned %s:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Aquests són els events planejats %s:\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:584
-msgid "Enter another user or key ID:"
-msgstr "Entreu un altre usuari o clau ID:"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1605
+#, c-format
+msgid "Timeout (%d seconds) connecting to %s\n"
+msgstr "Excedit el temps (%d segons) connectant a %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:606
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1623
 #, c-format
-msgid "Encrypt to %s <%s>"
-msgstr "Encriptat a %s <%s>"
+msgid "Error %ld"
+msgstr "Error %ld"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:607
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1820
 #, c-format
 msgid ""
-"This encryption key is not fully trusted.\n"
-"If you choose to encrypt the message with this key, you don't\n"
-"know for sure that it will go to the person you mean it to.\n"
+"Could not retrieve the Webcal URL:\n"
+"%s:\n"
 "\n"
-"Key details: ID %s, primary identity %s <%s>\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut recuperar la URL Webcal:\n"
+"%s\n"
 "\n"
-"Do you trust this key enough to use it anyway?"
+"%s"
+
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1824
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not retrieve the Webcal URL:\n"
+"%s:\n"
+"\n"
+"%s\n"
 msgstr ""
-"La clau d'encriptació no es totalment de confiança.\n"
-"Si escolliu d'encriptar el missatge amb aquesta clau no podreu\n"
-"assegurar-vos de que aniría la persona que creieu que va.\n"
-"Detalls de la clau: ID %s, identitat primària %s <%s>\n"
+"No s'ha pogut recuperar la URL Webcal:\n"
+"%s\n"
 "\n"
-"Hi confieu lo suficient com per usar-la de totes maneres?"
+"%s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:80 src/privacy.c:249 src/privacy.c:253
-#: src/privacy.c:270 src/privacy.c:274
-msgid "No signature found"
-msgstr "No s'ha trobat signatura"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1835
+#, c-format
+msgid ""
+"This URL does not look like a WebCal URL:\n"
+"%s\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Aquesta URL no sembla una URL de WebCal:\n"
+"%s\n"
+"%s"
+
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1838
+#, c-format
+msgid ""
+"This URL does not look like a WebCal URL:\n"
+"%s\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+"Aquesta URL no sembla una URL de WebCal:\n"
+"%s\n"
+"%s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:160
-msgid "Untrusted"
-msgstr "Desconfiat"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1867
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1870
+#, c-format
+msgid "Could not create directory %s"
+msgstr "No s'ha pogut crear el directori %s"
+
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1908
+msgid "Claws Mail needs network access in order to update the Webcal feed."
+msgstr "Claws Mail necessita accés a xarxa per actualitzar el feed de Webcal."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:200 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:219
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1919
 #, c-format
-msgid "The signature can't be checked - %s"
-msgstr "La signatura no pot ser comprovada - %s"
+msgid "Fetching calendar for %s..."
+msgstr "Actualitzant el calendari per %s..."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:204 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:208
-msgid "The signature has not been checked."
-msgstr "La signatura no ha estat comprovada"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1920
+msgid "new subscription"
+msgstr "Nova subscripció"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:214 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:216
-msgid "PGP Core: Can't get key - no gpg-agent running."
-msgstr "Nucli PGP: no es pot obtenir la clau - gpg-agent no s'està executant."
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1931
+msgid "Claws Mail needs network access in order to update the subscription."
+msgstr "Claws Mail necessita accés a xarxa per actualitzar la subscripció."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:231
-#, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\" [ultimate]"
-msgstr "Signatura correcte de \"%s\" [definitiu]"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1943
+msgid "Subscribe to WebCal"
+msgstr "Subscriure's a WebCal"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:234
-#, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\" [full]"
-msgstr "Signatura correcte de \"%s\" [ple]"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1943
+msgid "Enter the WebCal URL:"
+msgstr "Entreu la URL de WebCal:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:237
-#, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\" [marginal]"
-msgstr "Signatura correcte de \"%s\" [insignificant]"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1955
+msgid "Could not parse the URL."
+msgstr "No s'ha pogut processar la URL."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:243
-#, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "Signatura correcte de \"%s\""
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1983
+msgid "Do you really want to unsubscribe?"
+msgstr "Realment vols desubscriure't?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:248
-#, c-format
-msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "Signatura expirada de \"%s\""
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:109
+msgid "accepted"
+msgstr "acceptat"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:251
-#, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\", but the key has expired"
-msgstr "Signatura correcte de \"%s\", però la Clau a expirat"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:110
+msgid "tentatively accepted"
+msgstr "acceptada provisionalment"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:254
-#, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\", but the key has been revoked"
-msgstr "Signatura correcte de \"%s\", però la Clau ha sigut revocada"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:111
+msgid "declined"
+msgstr "refusada"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:257
-#, c-format
-msgid "Bad signature from \"%s\""
-msgstr "Signatura dolenta de \"%s\""
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:112
+msgid "did not answer"
+msgstr "no va respondre"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:261
-#, c-format
-msgid "Key 0x%s not available to verify this signature"
-msgstr "No s'ha trobat la clau 'x%s per verificar aquesta signatura"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:142
+msgid "individual"
+msgstr "individual"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:266
-msgid "The signature has not been checked"
-msgstr "La signatura no ha sigut validada"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:143
+msgid "group"
+msgstr "grup"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:285
-msgid "Error checking signature: no status\n"
-msgstr "Error comprovant la signatura: sense estat\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:144
+msgid "resource"
+msgstr "recurs"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:303
-#, c-format
-msgid "Error checking signature: %s\n"
-msgstr "Error comprovant la signatura: %s\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:145
+msgid "room"
+msgstr "lloc"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:321
-#, c-format
-msgid "Signature made on %s using %s key ID %s\n"
-msgstr "Signatura realitzada el %s usant %s ID de clau %s\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:556
+msgid "Past"
+msgstr "Pasat"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:327
-#, c-format
-msgid "Good signature from uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
-msgstr "Signatura vàlida des de l'uid \"%s\" (Validesa: %s)\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:559
+msgid "Today"
+msgstr "Avui"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:332
-#, c-format
-msgid "Expired key uid \"%s\"\n"
-msgstr "Expirada l'uid de la clau \"%s\"\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:562
+msgid "Tomorrow"
+msgstr "Demà"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:337
-#, c-format
-msgid "Expired signature from uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
-msgstr "Signatura caducada des de l'uid \"%s\" (Validesa: %s)\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:565
+msgid "This week"
+msgstr "Aquesta setmana"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:342
-#, c-format
-msgid "Revoked key uid \"%s\"\n"
-msgstr "Revocada uid de la Clau \"%s\"\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:568
+msgid "Later"
+msgstr "Més tard"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:347
-#, c-format
-msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
-msgstr "Signatura INVÀLIDA de \"%s\"\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:1242
+msgid "Accepted: "
+msgstr "Acceptada: "
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:358
-#, c-format
-msgid "          uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
-msgstr "        uid \"%s\" (Validesa: %s)\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:1244
+msgid "Declined: "
+msgstr "Refusada: "
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:360
-msgid "Revoked"
-msgstr "Revocada"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:1246
+msgid "Tentatively Accepted: "
+msgstr "Acceptada provisionalment:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:364
-#, c-format
-msgid "Owner Trust: %s\n"
-msgstr "Confiança de propietari: %s\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:307
+msgid "Individual"
+msgstr "Individu"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:367
-msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Empremta digital de clau primària:"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:309
+msgid "Resource"
+msgstr "Recurs"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:385
-#, c-format
-msgid "WARNING: Signer's address \"%s\" does not match DNS entry\n"
-msgstr "AVÍS: l'adreça del signant «%s» no coincideix amb l'entrada DNS\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:310
+msgid "Room"
+msgstr "Lloc"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:391
-#, c-format
-msgid "Verified signer's address is \"%s\"\n"
-msgstr "L'adreça verificada del signant és «%s»\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:323
+msgid "Add..."
+msgstr "Afegir..."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:425
-#, c-format
-msgid "Couldn't get data from message, %s"
-msgstr "No s'ha pogut obtenir dades del missatge %s"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:779
+msgid ""
+"The following person(s) are busy at the time of your planned meeting:\n"
+"- "
+msgstr ""
+"Les següents persones estan ocupades a l'hora planejada de la reunió:\n"
+"- "
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:441
-#, c-format
-msgid "Couldn't initialize data, %s"
-msgstr "No s'ha pogut inicialitzar les dades, %s"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:780
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:869
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:955
+msgid "You"
+msgstr "Vostè"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:596
-msgid "Secret key specification is ambiguous"
-msgstr "La especificació de la clau secreta es ambigua"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:781
+msgid "You are busy at the time of your planned meeting"
+msgstr "Vostè està ocupat a l'hora planejada de la reunió"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:606
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:783
 #, c-format
-msgid "Secret key not found (%s)"
-msgstr "Clau secreta no trobada (%s)"
+msgid "%s is busy at the time of your planned meeting"
+msgstr "%s està ocupat a l'hora planejada de la reunió"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:619
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:785
 #, c-format
-msgid "Error setting secret key: %s"
-msgstr "Error definint la clau secreta: %s"
+msgid "%d hour sooner"
+msgstr "%d hora més d'hora"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:703
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:787
 #, c-format
-msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' isn't installed properly."
-msgstr ""
-"Protocol gpgme '%s' no es usable: Motor '%s' no s'ha instal·lat correctament."
+msgid "%d hours sooner"
+msgstr "%d hores més d'hora"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:709
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:789
 #, c-format
-msgid ""
-"Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' version %s is installed, but "
-"version %s is required.\n"
-msgstr ""
-"Protocol gpgme '%s' no es usable: Motor '%s' versió '%s' s'ha instal·lat, "
-"però la versió %s és necessària.\n"
+msgid "%d hours and %d minutes sooner"
+msgstr "%d hores i %d minutes mes d'hora"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:717
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:791
 #, c-format
-msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable (unknown problem)"
-msgstr "Protocol gpgme '%s' no es usable (problema desconegut)"
+msgid "%d minutes sooner"
+msgstr "%d minuts més d'hora"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:733
-msgid ""
-"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
-"OpenPGP support disabled."
-msgstr ""
-"GnuPG no està adecuadament installat o necessita actualitzar-se.\n"
-"Soport de OpenPGP deshabilitat."
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:796
+#, c-format
+msgid "%d hour later"
+msgstr "%d hora més tard"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:767
-msgid ""
-"You have to save the account's information with \"OK\" before being able to "
-"generate a key pair.\n"
-msgstr ""
-"Heu de desar l'informació del compte amb \"Acceptar\" abans de poder generar "
-"el parell de claus.\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:798
+#, c-format
+msgid "%d hours later"
+msgstr "%d hores més tard"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:772
-msgid "No PGP key found"
-msgstr "No s'ha trobat una clau PGP"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:800
+#, c-format
+msgid "%d hours and %d minutes later"
+msgstr "%d hores i %d minuts més tard"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:773
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:802
+#, c-format
+msgid "%d minutes later"
+msgstr "%d minuts més tard"
+
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:808
+#, c-format
 msgid ""
-"Claws Mail did not find a secret PGP key, which means that you won't be able "
-"to sign emails or receive encrypted emails.\n"
-"Do you want to create a new key pair now?"
-msgstr ""
-"Claws Mail no ha trobat cap clau secreta PGP, la qual cosa vol dir que no "
-"podeu signar missatges o rebre missatges encriptats.\n"
-"Vols crear un nou parell de claus ara?"
+"\n"
+"\n"
+"Everyone would be available %s or %s."
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Tothom estarà disponible %s o %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:843 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:859
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:810
 #, c-format
-msgid "Couldn't generate a new key pair: %s"
-msgstr "No s'ha pogut generar un nou parell de claus: %s"
-
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:850
 msgid ""
-"Generating your new key pair... Please move the mouse around to help "
-"generate entropy..."
+"\n"
+"\n"
+"Everyone would be available %s."
 msgstr ""
-"Generant el vostre nou parell de claus...Si us plau mogueu el ratolí per "
-"ajudar a generar entropia..."
-
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:865
-msgid "Couldn't generate a new key pair: unknown error"
-msgstr "No s'ha pogut generar un nou parell de claus: error desconegut"
+"\n"
+"\n"
+"Tothom estarà disponible %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:869
-#, c-format
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:812
 msgid ""
-"Your new key pair has been generated. Its fingerprint is:\n"
-"%s\n"
 "\n"
-"Do you want to export it to a keyserver?"
+"\n"
+"It isn't possible to have this meeting with everyone in the previous or next "
+"6 hours."
 msgstr ""
-"El vostre nou parell de claus ha estat generat. La polsada és:\n"
-"%s\n"
 "\n"
-"Vols exportar-la a un servidor de claus?"
+"\n"
+"No és possible tenir aquesta reunió amb tothom entre les 6 hores prèvies o "
+"posteriors."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:873
-msgid "Key generated"
-msgstr "Clau generada"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:817
+#, c-format
+msgid "would be available %s or %s"
+msgstr "estaria disponible %s o %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:912
-msgid "Key exported."
-msgstr "Clau exportada."
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:819
+#, c-format
+msgid "would be available %s"
+msgstr "estaria disponible %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:914
-msgid "Couldn't export key."
-msgstr "No s'ha pogut exportar la clau."
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:821
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:882
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:952
+msgid "not available"
+msgstr "no està disponible"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:918
-msgid "Key export isn't implemented in Windows."
-msgstr "La clau exportada no està implementada a Windows."
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:824
+#, c-format
+msgid ", but would be available %s or %s."
+msgstr ", però estaria disponible %s o %s."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:157
-msgid "Incorrect part"
-msgstr "Part incorrecta"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:826
+#, c-format
+msgid ", but would be available %s."
+msgstr ", però estaria disponible %s."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:161
-msgid "Not a text part"
-msgstr "No es una part de text"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:828
+msgid ", and isn't available in the previous or next 6 hours."
+msgstr ", i no està disponiible entre les sis hores prèvies o posteriors."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:172 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:324
-msgid "Couldn't get text data."
-msgstr "No s'ha pogut obtenir les dades del text."
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:885
+msgid "available"
+msgstr "disponible"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:190
-msgid "Couldn't convert text data to any sane charset."
-msgstr "No s'ha pogut convertir dades de text a un joc de caràcters correcte"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:887
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1136
+msgid "Free/busy retrieval failed"
+msgstr "Ha fallat la recuperació de lliure/ocupat"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:198 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:520
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:659 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:715
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:74 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:184
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:330 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:510
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:651 src/plugins/smime/smime.c:415
-#, c-format
-msgid "Couldn't initialize GPG context, %s"
-msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el contexte GPG, %s"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:969
+msgid "Not everyone is available"
+msgstr "No tothom està disponible"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:317
-msgid "Couldn't parse mime part."
-msgstr "No s'ha pogut parsejar la part mime del missatge."
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:970
+msgid "Send anyway"
+msgstr "Enviar de totes maneres"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:347 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:353
-#, c-format
-msgid "Couldn't open decrypted file %s"
-msgstr "No s'ha pogut obrir l'arxiu desencriptat %s"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:981
+msgid "Not everyone is available. See tooltips for more info..."
+msgstr "No tothom està disponible. Mireu les notes per més informació..."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:364 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:373
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:382 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:390
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:400 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:409
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:364 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:378
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1118
 #, c-format
-msgid "Couldn't write to decrypted file %s"
-msgstr "No s'ha pogut escriure a l'arxiu desencriptat %s"
+msgid "Fetching planning for %s..."
+msgstr "Actualitzant la planificació per %s ..."
+
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1145
+msgid "Available"
+msgstr "Disponible"
+
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1158
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1165
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1173
+msgid "Everyone is available."
+msgstr "Tothom està disponible."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:378 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:379
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:380
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1174
 msgid ""
-"\n"
-"--- Start of PGP/Inline encrypted data ---\n"
+"Everyone seems available, but some free/busy information failed to be "
+"retrieved."
 msgstr ""
-"\n"
-"--- Inici de les dades encriptades PGP/Inline ---\n"
+"Tothom sembla disponible, però alguna informació de lliure/ocupat no s'ha "
+"pogut recuperar."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:396 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:397
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:398
-msgid "--- End of PGP/Inline encrypted data ---\n"
-msgstr "--- Final de les dades encriptades PGP/Inline ---\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1353
+msgid ""
+"Could not send the meeting invitation.\n"
+"Check the recipients."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut enviar la invitació a la reunió.\n"
+"Reviseu els destinataris."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:417 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:390
-#, c-format
-msgid "Couldn't close decrypted file %s"
-msgstr "No s'ha pogut tancar l'arxiu desencriptat %s"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1474
+msgid "Save & Send"
+msgstr "Desar i Enviar"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:429
-msgid "Couldn't scan decrypted file."
-msgstr "No s'ha pogut escanejar l'arxiu desencriptat."
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1475
+msgid "Check availability"
+msgstr "Comprovar disponibilitat"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:437
-msgid "Couldn't scan decrypted file parts."
-msgstr "No s'ha escanejar les parts de l'arxiu desencriptat."
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1598
+#, fuzzy
+msgid "Starts at:"
+msgstr "<b>Comença a les:</b>"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:494 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:686
-msgid "Malformed message"
-msgstr "Missatge mal format"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1604
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1628
+#, fuzzy
+msgid "on:"
+msgstr "activat"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:505
-msgid "Couldn't create temporary file."
-msgstr "No s'ha pogut crear l'arxiu temporal."
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1622
+#, fuzzy
+msgid "Ends at:"
+msgstr "<b>Finalitza a:</b>"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:544 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:537
-#, c-format
-msgid "Data signing failed, %s"
-msgstr "Signatura de dades fallida, %s"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1663
+msgid "New meeting"
+msgstr "Nova reunió"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:562 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:562
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1665
 #, c-format
-msgid "Data signing failed due to invalid signer: %s"
-msgstr "Signatura de dades fallida per signant no vàlid: %s"
-
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:571 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:571
-msgid "Data signing failed, no results."
-msgstr "Signatura de dades fallida, sense resultats."
-
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:581 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:582
-msgid "Data signing failed, no contents."
-msgstr "Signatura de dades fallidam, sense continguts."
+msgid "%s - Edit meeting"
+msgstr "%s - Editar reunió"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:625
-msgid ""
-"Please note that attachments are not encrypted by the PGP/Inline system, nor "
-"are email headers, like Subject."
-msgstr ""
-"Si us plau, adoneu-vos que els arxius adjunts no estan encriptats per el "
-"sistema PGP/Inline, ni les capçaleres del missatge, com pot el l'Assumpte."
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1720
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1744
+msgid "Time:"
+msgstr "Hora:"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:669 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:661
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1877
 #, c-format
-msgid "Couldn't add GPG key %s, %s"
-msgstr "No s'ha pogut afegir la clau GPG %s, %s"
+msgid "%d hour"
+msgid_plural "%d hours"
+msgstr[0] "%d hora"
+msgstr[1] "%d hores"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:697 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:690
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1880
 #, c-format
-msgid "Couldn't create temporary file, %s"
-msgstr "No s'ha pogut crear l'arxiu temporal, %s"
+msgid "%d minute"
+msgid_plural "%d minutes"
+msgstr[0] "%d minut"
+msgstr[1] "%d minuts"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:728 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:717
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1891
 #, c-format
-msgid "Encryption failed, %s"
-msgstr "Encriptació fallida, %s"
-
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:797
-msgid "PGP/Inline"
-msgstr "PGP/Inline"
-
-#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:34
-msgid "PGP/inline"
-msgstr "PGP/inline"
+msgid "Upcoming event: %s"
+msgstr "Event inminent: %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:60
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1892
+#, c-format
 msgid ""
-"This plugin handles the deprecated Inline method of signing and/or "
-"encrypting mails. You can decrypt mails, verify signatures or sign and "
-"encrypt your own mails.\n"
-"\n"
-"It can be selected as the Default Privacy System in /Configuration/[Account "
-"Preferences]/Privacy and when composing a message from /Options/Privacy "
-"System\n"
-"\n"
-"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
+"You have a meeting or event soon.\n"
+"It starts at %s and ends %s later.\n"
+"Location: %s\n"
+"More information:\n"
 "\n"
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn at gnu.org>"
+"%s"
 msgstr ""
-"Aquest mòdul gestiona els mètodes inline obsolets de signatura i/o "
-"encriptació. Podeu encriptar correus, verificar signatures o signar i "
-"encriptar els vostres propis correus.\n"
-"\n"
-"Podeu seleccionar-lo com al sistema de privacitat per defecte a /"
-"Configuració/[Preferències de Compte]/Privacitat i quan escrigueu un "
-"missatge desde /Opcions/Sistema de Privacitat\n"
-"\n"
-"El mòdul usa la llibreria GPGME com a encapsulació de GnuPG.\n"
+"Teniu una reunió o event en breu.\n"
+"Comença a les %s i finalitza %s després.\n"
+"Localització: %s\n"
+"Més informació:\n"
 "\n"
-"GPGME és copyright 2001 per Werner Koch <dd9jn at gnu.org>"
+"%s"
+
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1909
+#, c-format
+msgid "Remind me in %d minute"
+msgid_plural "Remind me in %d minutes"
+msgstr[0] "Recorda-m'ho en %d minut"
+msgstr[1] "Recorda-m'ho en %d minuts"
+
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:2035
+msgid "Empty calendar"
+msgstr "Calendari buit"
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:204
-msgid "Signature boundary not found."
-msgstr "Límit de la signatura no trobat."
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:2036
+msgid "There is nothing to export."
+msgstr "No hi ha res a exportar."
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:402 src/plugins/smime/smime.c:496
-msgid "Couldn't parse decrypted file."
-msgstr "No s'ha pogut parsejar l'arxiu desencriptat."
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:2076
+msgid "Could not export the calendar."
+msgstr "No es pot exportar el calendari."
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:408 src/plugins/smime/smime.c:503
-msgid "Couldn't parse decrypted file parts."
-msgstr "No s'ha pogut parsejar les parts de l'arxiu desencriptat."
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:2093
+msgid "Export calendar to ICS"
+msgstr "Exportar calendari a ICS"
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:456 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:495
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:2116
 #, c-format
-msgid "Couldn't create temporary file: %s"
-msgstr "No s'ha pogut crear l'arxiu temporal: %s"
+msgid "Couldn't export calendar to '%s'\n"
+msgstr "No es pot exportar el calendari a '%s'\n"
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:595
-msgid "OpenPGP digital signature"
-msgstr "Signatura digital OpenPGP"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:2232
+msgid "Could not export the freebusy info."
+msgstr "No es pot exportar la informació de lliure/ocupat."
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:617
-msgid ""
-"Please note that email headers, like Subject, are not encrypted by the PGP/"
-"Mime system."
-msgstr ""
-"Si us plau, adoneu-vos que les capçaleres del missatge, com pot ser "
-"l'Assumpte, no estan encriptades per el sistemaPGP/Mime."
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:2264
+#, c-format
+msgid "Couldn't export free/busy to '%s'\n"
+msgstr "No es pot exportar la informació de lliure/ocupat a '%s'\n"
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:789
-msgid "PGP/Mime"
-msgstr "PGP/Mime"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:285
+msgid "Reminders"
+msgstr "Recordatoris"
 
-#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:34
-msgid "PGP/MIME"
-msgstr "PGP/MIME"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:294
+msgid "Alert me"
+msgstr "Avisa'm"
 
-#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:60
-msgid ""
-"This plugin handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
-"mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
-"\n"
-"It can be selected as the Default Privacy System in /Configuration/[Account "
-"Preferences]/Privacy and when composing a message from /Options/Privacy "
-"System\n"
-"\n"
-"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
-"\n"
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn at gnu.org>"
-msgstr ""
-"Aquest mòdul gestiona els correus signats i/o encriptats amb PGP/MIME. Podeu "
-"desencriptar correus, verificar signatures o signar i encriptar els correus "
-"propis.\n"
-"\n"
-"Podeu seleccionar-lo com al sistema de privacitat per defecte a /"
-"Configuració/[Preferències de Compte]/Privacitat i quan escrigueu un "
-"missatge desde /Opcions/Sistema de Privacitat\n"
-"\n"
-"El mòdul usa la llibreria GPGME com a encapsulació de GnuPG.\n"
-"\n"
-"GPGME és copyright 2001 per Werner Koch <dd9jn at gnu.org>"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:306
+msgid "minutes before an event"
+msgstr "minuts abans d'un event"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:358
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:502
-msgid "Python scripts"
-msgstr "Seqüències d'ordres Python"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:318
+msgid "Calendar export"
+msgstr "Exportació del calendari"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:497
-msgid "Show Python console..."
-msgstr "Mostra la consola de Python"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:329
+msgid "Automatically export calendar to"
+msgstr "Exportar automàticament el calendari a"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:503
-msgid "Refresh"
-msgstr "Refrescar"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:338
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:457
+msgid "You can export to a local file or URL"
+msgstr "Podeu exportar a un fitxer local o URL"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:505 src/prefs_account.c:2506
-#: src/prefs_account.c:2528 src/prefs_account.c:2792 src/wizard.c:1195
-#: src/wizard.c:1610
-msgid "Browse"
-msgstr "Mostrar"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:340
+msgid "Specify a local file or URL (http://server/path/file.ics)"
+msgstr "Especifiqueu un fitxer local o URL(http://servidor/ruta/fitxer.ics)"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:651
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:733
-msgid "Python"
-msgstr "Python"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:370
+msgid "Include webcal subscriptions in export"
+msgstr "Incloure subscripcions webcal a l'exportació"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:657
-msgid "Failed to register \"compose create hook\" in the Python plugin"
-msgstr ""
-"Ha fallat el registre de \"composicó de creació del ganxo\" en el connector "
-"Python"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:380
+msgid "Command to run after calendar export"
+msgstr "Comanda a executar després de l'exportació del calendari"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:738
-msgid ""
-"This plugin provides Python integration features.\n"
-"Python code can be entered interactively into an embedded Python console, "
-"under Tools -> Show Python console, or stored in scripts.\n"
-"\n"
-"These scripts are then available via the menu. You can assign keyboard "
-"shortcuts to them just like it is done with other menu items. You can also "
-"put buttons for script invocation into the toolbars using Claws Mail's "
-"builtin toolbar editor.\n"
-"\n"
-"You can provide scripts working on the main window by placing files into ~/."
-"claws-mail/python-scripts/main.\n"
-"\n"
-"You can also provide scripts working on an open compose window by placing "
-"files into ~/.claws-mail/python-scripts/compose.\n"
-"\n"
-"The folder ~/.claws-mail/python-scripts/auto/ may contain some scripts that "
-"are automatically executed when certain events occur. Currently, the "
-"following files in this directory are recognised:\n"
-"\n"
-"compose_any\n"
-"Gets executed whenever a compose window is opened, no matter if that opening "
-"happened as a result of composing a new message, replying or forwarding a "
-"message.\n"
-"\n"
-"startup\n"
-"Executed at plugin load\n"
-"\n"
-"shutdown\n"
-"Executed at plugin unload\n"
-"\n"
-"\n"
-"For the most up-to-date API documentation, type\n"
-"\n"
-" help(clawsmail)\n"
-"\n"
-"in the interactive Python console.\n"
-"\n"
-"The source distribution of this plugin comes with various example scripts in "
-"the \"examples\" subdirectory. If you wrote a script that you would be "
-"interested in sharing, feel free to send it to me to have it considered for "
-"inclusion in the examples.\n"
-"\n"
-"Feedback to <berndth at gmx.de> is welcome."
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:409
+msgid "Register Claws' calendar in XFCE's Orage clock"
+msgstr "Calendari de Register Claws al rellotge Orage de XFCE"
+
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:411
+msgid "Allows Orage (version greater than 4.4) to see Claws Mail's calendar"
 msgstr ""
-"Aquest plugin ofereix funcions d'integració de Python.\n"
-"Codi Python es pot introduir de forma interactiva en una consola de Python "
-"incrustat, a Eines -> Mostra consola de Python, o emmagatzemat en scripts.\n"
-"\n"
-"Aquestes seqüències d'ordres estaran disponibles a través del menú. Podeu "
-"assignar dreceres de teclat per a ells igual que es fa amb altres elements "
-"del menú. També pots posar botons per a la invocació de l'escriptura en les "
-"barres d'eines utilitzant l'editor de barra d'eines d'ordre interna de Claws "
-"Mail.\n"
-"\n"
-"Pot proporcionar els scripts que treballen a la finestra principal "
-"col·locant arxius a ~ /.claws-mail/python-scripts/main.\n"
-"\n"
-"També pot proporcionar guions de treball en una finestra de composició "
-"oberta mitjançant la col·locació d'arxius en ~ /.claws-mail/ python-scripts/"
-"compose.\n"
-"\n"
-"La carpeta ~ /.claws-mail/python-scripts/auto/ pot contenir algunes "
-"seqüències d'ordres que s'executen automàticament quan es produeixen "
-"determinats esdeveniments. Actualment, els següents arxius en aquest "
-"directori es reconeixen:\n"
-"\n"
-"compose_any\n"
-"És executat cada vegada que s'obre una finestra de redacció, no importa si "
-"aquesta obertura que va ocórrer com a resultat de compondre un nou missatge, "
-"respondre o reenviar un missatge.\n"
-"\n"
-"startup\n"
-"Executat amb càrrega del connector\n"
-"\n"
-"shutdown\n"
-"Executat en descàrrega del connector\n"
-"\n"
-"\n"
-"Per a la majoria de la documentació de l'API fins a la data, executa\n"
-"\n"
-" help(clawsmail)\n"
-"\n"
-"a la consola de Python interactiva.\n"
-"\n"
-"La distribució de codi font d'aquest plugin ve amb diversos scripts "
-"d'exemple en el \"exemples\" subdirectori. Si has fet un script i estaries "
-"interessat en compartir-lo, no dubtis a enviar-m'ho per tenir-ho en compte "
-"en els exemples.\n"
-"\n"
-"La teva opinió és benvinguda en <berndth at gmx.de>."
+"Permet a Orage (versió superior a la 4.4) veure el calendari de Claws Mail"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:789
-msgid "Python integration"
-msgstr "Integració Python"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:424
+msgid "Export as GNOME shell calendar server"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/rssyl/old_feeds.c:90
-#, c-format
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:426
 msgid ""
-"Couldn't read contents of old feeds.xml file:\n"
-"%s"
+"Register D-Bus calendar server interface to export Claws Mail's calendar"
 msgstr ""
-"No s'ha pogut llegir el contingut del fitxer àntic feeds.xml:\n"
-"%s"
 
-#: src/plugins/rssyl/opml_export.c:110
-#, c-format
-msgid "RSSyl: Error while writing '%s' to feed export list.\n"
-msgstr "RSSyl: No s'ha pogut escriure '%s' a la llista de canals exportats.\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:436
+msgid "Free/Busy information"
+msgstr "Informació de Lliure/Ocupat"
 
-#: src/plugins/rssyl/opml_export.c:131
-#, c-format
-msgid "RSSyl: Couldn't delete old OPML file '%s': %s\n"
-msgstr "RSSyl: No s'ha pogut esborrar el fitxer àntic OPML '%s': %s\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:448
+msgid "Automatically export free/busy status to"
+msgstr "Exportar automàticament l'estat de lliure/ocupat a"
 
-#: src/plugins/rssyl/opml_export.c:141
-#, c-format
-msgid "RSSyl: Couldn't open file '%s' for feed list exporting: %s\n"
-msgstr "RSSyl: No s'ha pogut obrir el fitxer '%s' per al canal exportat: %s\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:459
+msgid "Specify a local file or URL (http://server/path/file.ifb)"
+msgstr "Especificar un fitxer local o URL (http://servidor/ruta/fitxer.ifb)"
 
-#: src/plugins/rssyl/opml_export.c:182
-msgid "RSSyl: Error during writing feed export file.\n"
-msgstr "RSSyl: Error al escriure el canal en el fitxer d'exportació.\n"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:489
+msgid "Command to run after free/busy status export"
+msgstr "Comanda a executar després de l'exportació de l'estat de lliure/ocupat"
 
-#: src/plugins/rssyl/opml_import.c:109
-#, c-format
-msgid ""
-"Error while subscribing feed\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Folder name '%s' is not allowed."
-msgstr ""
-"Error al subscriure el canal\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"No es permès el nom de carpeta '%s'."
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:516
+msgid "Get free/busy status of others from"
+msgstr "Obtenir l'estat de lliure/ocupat d'altres desde"
 
-#: src/plugins/rssyl/plugin.c:65
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:524
+#, c-format
 msgid ""
-"This plugin allows you to create a mailbox tree where you can add newsfeeds "
-"in RSS 1.0, RSS 2.0 or Atom format.\n"
-"\n"
-"Each newsfeed will create a folder with appropriate entries, fetched from "
-"the web. You can read them, and delete or keep old entries."
+"Specify a local file or URL (http://server/path/file.ifb). Use %u for the "
+"left part of the email address, %d for the domain"
 msgstr ""
-"Aquest mòdul us permet crear un arbre de bústies on podeu afegir feeds de "
-"noticies en format RSS 1.0, RSS 2.0 o Atom.\n"
-"\n"
-"Cada feed de notícies crearà una carpeta amb les entrades apropiades, "
-"obtingudes desde la web. Podeu llegir-les, esborrar-les o mantenir entrades "
-"antigues."
+"Especificar un fitxer local o URL (http://servidor/ruta/fitxer.ifb). Useu %u "
+"de la part esquerra de l'adreça de correu, %d per el domini"
 
-#: src/plugins/rssyl/plugin.c:89
-msgid "RSS feed"
-msgstr "Feed RSS"
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:538
+msgid "SSL options"
+msgstr "Opcions de SSL"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_add_item.c:295
-msgctxt "Empty RSS feed title placeholder"
-msgid "(empty)"
-msgstr "(buit)"
+#: src/pop.c:152
+msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
+msgstr "No s'ha trobat en la salutació la marca de temps APOP necessària\n"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl.c:155 src/plugins/rssyl/rssyl.c:166
-msgid "Refresh all feeds"
-msgstr "Refrescar tots els feeds"
+#: src/pop.c:159
+msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
+msgstr "Error de sintaxis a la marca de temps de la salutació\n"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:66
-msgid "Subscribe feed"
-msgstr "Subscriviu-vos al feed"
+#: src/pop.c:166
+msgid "Timestamp syntax error in greeting (not ASCII)\n"
+msgstr "Error de sintaxis a la marca de temps a la salutació (no ascii)\n"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:67
-msgid "Input the URL of the news feed you wish to subscribe:"
-msgstr "Introduiu la URL dels nous feeds als que us volgueu subscriure:"
+#: src/pop.c:190 src/pop.c:217
+msgid "POP3 protocol error\n"
+msgstr "Error del protocol POP3\n"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:100
+#: src/pop.c:263
 #, c-format
-msgid "'%c' can't be used in folder name."
-msgstr "No es pot utilitzar '%c' en el nom de la carpeta."
+msgid "invalid UIDL response: %s\n"
+msgstr "resposta UIDL invàlida: %s\n"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:255
-msgid "Claws Mail needs network access in order to update the feed."
-msgid_plural "Claws Mail needs network access in order to update feeds."
-msgstr[0] "Claws Mail necessita accés a la xarxa per actualitzar el canal."
-msgstr[1] "Claws Mail necessita accés a la xarxa per actualitzar els canals."
+#: src/pop.c:841
+#, c-format
+msgid "POP3: Deleting expired message %d [%s]\n"
+msgstr "POP3: Esborrant missatge caducat %d [%s]\n"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:318
+#: src/pop.c:857
 #, c-format
-msgid "Really remove the feed tree `%s' ?\n"
-msgstr "Realment vols esborrar l'arbre del canal '%s'?\n"
+msgid "POP3: Skipping message %d [%s] (%d bytes)\n"
+msgstr "POP3: Saltant-se missatge %d [%s](%d bytes)\n"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:319
-msgid "Remove feed tree"
-msgstr "Esborra l'arbre del canal"
+#: src/pop.c:889
+msgid "mailbox is locked\n"
+msgstr "la bústia està bloquejada\n"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:354
-msgid "Select an OPML file"
-msgstr "Selecciona un fitxer OPML"
+#: src/pop.c:892
+msgid "Session timeout\n"
+msgstr "Excedit el temps límit de la sessió\n"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed.c:75 src/plugins/rssyl/rssyl_subscribe.c:155
-#, c-format
-msgid "Couldn't create folder for new feed '%s'."
-msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta per les noticies del canal '%s'."
+#: src/pop.c:911
+msgid "command not supported\n"
+msgstr "ordre no soportada\n"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed.h:10
-#, c-format
-msgid "RSSyl: Subscribing new feed: %s\n"
-msgstr "RSSyl: Subcribint al new canal: %s\n"
+#: src/pop.c:916
+msgid "error occurred on POP3 session\n"
+msgstr "hi ha hagut un error a la sessió POP3\n"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed.h:11
-#, c-format
-msgid "RSSyl: New feed subscribed: '%s' (%s)\n"
-msgstr "RSSyl: Subscripció al nou canal '%s' (%s)\n"
+#: src/pop.c:1111
+msgid "TOP command unsupported\n"
+msgstr "ordre TOP no soportada\n"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed.h:12
-#, c-format
-msgid "RSSyl: Updating feed: %s\n"
-msgstr "RSSyl: Actualitzan el canal: %s\n"
+#: src/prefs_account.c:334 src/prefs_account.c:1450 src/prefs_account.c:2436
+#: src/wizard.c:1493
+msgid "POP3"
+msgstr "POP3"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed.h:13
-#, c-format
-msgid "RSSyl: Feed update finished: %s\n"
-msgstr "RSSyl: Actualització del feed finalitzada: %s\n"
+#: src/prefs_account.c:337 src/prefs_account.c:1563 src/prefs_account.c:2451
+msgid "IMAP4"
+msgstr "IMAP4"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed.h:14
-#, c-format
-msgid "RSSyl: Error fetching feed at '%s': %s\n"
-msgstr "RSSyl: No s'ha pogut obtenir el canal en '%s': %s\n"
+#: src/prefs_account.c:338
+msgid "News (NNTP)"
+msgstr "Notícies (NNTP)"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed.h:15
-#, c-format
-msgid "RSSyl: No valid feed found at '%s'\n"
-msgstr "RSSyl: No s'ha trobat un canal valid en '%s'\n"
+#: src/prefs_account.c:339 src/wizard.c:1495
+msgid "Local mbox file"
+msgstr "Arxiu mbox local"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed.h:16
-#, c-format
-msgid "RSSyl: Couldn't process feed at '%s'\n"
-msgstr "RSSyl: No s'ha pogut processar el canal n '%s'\n"
+#: src/prefs_account.c:340
+msgid "None (SMTP only)"
+msgstr "Cap (només SMTP)"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed.h:17
-#, c-format
-msgid "RSSyl: Application is exiting, couldn't finish updating feed at '%s'\n"
-msgstr ""
-"RSSyl: Aplicació està sortint, no va poder culminar l'actualització del "
-"canal en '%s'\n"
+#: src/prefs_account.c:1033
+msgid "Name of account"
+msgstr "Nom del compte"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:274
-msgid "HTTP Basic authentication"
-msgstr "Autentificació basica HTTP"
+#: src/prefs_account.c:1042
+msgid "Set as default"
+msgstr "Marcar com a primària"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:291
-msgid "Use default refresh interval"
-msgstr "Usar l'interval de refresc per defecte"
+#: src/prefs_account.c:1050
+msgid "Personal information"
+msgstr "Informació personal"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:303
-msgid "Keep old items"
-msgstr "Mantenir els elements antics"
+#: src/prefs_account.c:1059
+msgid "Full name"
+msgstr "Nom complet"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:309
-msgid "_Trim"
-msgstr "Re_tallar"
+#: src/prefs_account.c:1065
+msgid "Mail address"
+msgstr "Adreça de correu"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:311
-msgid "Update feed, deleting items which are no longer in the source feed"
+#: src/prefs_account.c:1128 src/wizard.c:1518
+msgid "Auto-configure"
+msgstr "Configurar automàticament"
+
+#: src/prefs_account.c:1130 src/wizard.c:1519
+msgid "Cancel"
+msgstr "Cancel·lar"
+
+#: src/prefs_account.c:1147
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Warning: this version of Claws Mail\n"
+"has been built without IMAP and News support."
 msgstr ""
-"Actualització del canal, esborrant elements que ja no es troben en la font "
-"del canal"
+"<span weight=\"bold\">Avís: aquesta versió de Claws Mail\n"
+"ha estat compilat sense suport IMAP ni suport per grups de Notícies.</span>"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:314
-msgid "Fetch comments if possible"
-msgstr "Obtenir els comentaris si es possible"
+#: src/prefs_account.c:1176
+msgid "This server requires authentication"
+msgstr "Aquest servidor requereix autentificació"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:339
-msgid "Always mark as new"
-msgstr "Sempre marca com a nou"
+#: src/prefs_account.c:1183
+msgid "Authenticate on connect"
+msgstr "Autentificació al connectar"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:345
-msgid "If only its text changed"
-msgstr "Si nomes ha canviat el seu text"
+#: src/prefs_account.c:1237
+msgid "News server"
+msgstr "Servidor de news"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:351
-msgid "Never mark as new"
-msgstr "Mai marca com a nou"
+#: src/prefs_account.c:1243
+msgid "Server for receiving"
+msgstr "Servidor de recepció"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:356
-msgid "Add item title to top of message"
-msgstr "Afegeix el titól de l'element amunt del missatge"
+#: src/prefs_account.c:1249
+msgid "Local mailbox"
+msgstr "Bústia local"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:363
-msgid "Ignore title rename"
-msgstr "Ignorar el rebateix del titól"
+#: src/prefs_account.c:1256
+msgid "SMTP server (send)"
+msgstr "Servidor SMTP (enviar)"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:368
-msgid ""
-"Enable this to keep current folder name, even if feed author changes title "
-"of the feed."
-msgstr ""
-"Activa això per mantenir el nom de la carpeta actual, fins i tot si l'autor "
-"canvia el títol del canal."
+#: src/prefs_account.c:1264
+msgid "Use mail command rather than SMTP server"
+msgstr "Useu commanda per correu enlloc de servidor SMTP"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:372
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:518
-msgid "Verify SSL certificate validity"
-msgstr "Cer_tificats SSL"
+#: src/prefs_account.c:1273
+msgid "command to send mails"
+msgstr "ordre per enviar els correus"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:388
-msgid "<b>Source URL:</b>"
-msgstr "<b>URL d'origen:</b>"
+#: src/prefs_account.c:1338
+#, c-format
+msgid "Account%d"
+msgstr "Compte%d"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:410
-msgid "User name"
-msgstr "Nom d'usuari"
+#: src/prefs_account.c:1424
+msgid "Local"
+msgstr "Local"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:433
-msgid ""
-"<b>Fetch comments on posts aged less than:</b>\n"
-"<small>(In days; set to -1 to fetch all comments)</small>"
-msgstr ""
-"<b>Recupera comentaris afegit abans de :</b>\n"
-"<small>(En dies; escriu -1 per recuperar tots els comentaris)</small>"
+#: src/prefs_account.c:1430 src/prefs_account.c:1519
+msgid "Default Inbox"
+msgstr "Bústia d'entrada per defecte"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:491
-msgid ""
-"<b>Refresh interval in minutes:</b>\n"
-"<small>(Set to 0 to disable automatic refreshing for this feed)</small>"
-msgstr ""
-"<b>Interval de refresc en minuts:</b>\n"
-"<small>(Poseu a 0 per desactivar el refresc automàtic per aquest feed)</"
-"small>"
+#: src/prefs_account.c:1437 src/prefs_account.c:1444 src/prefs_account.c:1526
+#: src/prefs_account.c:1533
+msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
+msgstr "Els missatges sense filtrar es guardaran en aquesta carpeta"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:517
-msgid "<b>If an item changes, do not mark it as new:</b>"
-msgstr "<b>Si un element canvia, no marcar-lo com nou.</b>"
+#: src/prefs_account.c:1452
+msgid "Use secure authentication (APOP)"
+msgstr "Usar autentificació segura (APOP)"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:609
-msgid "_OK"
-msgstr "_OK"
+#: src/prefs_account.c:1455
+msgid "Remove messages on server when received"
+msgstr "Esborrar missatges del servidor quan s'hagin rebut"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:617
-msgid "Set feed properties"
-msgstr "Informar les propietat del feed"
+#: src/prefs_account.c:1466
+msgid "Remove after"
+msgstr "Esborrar després de"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:48
-msgid "_Refresh feed"
-msgstr "_Refrescar el feed"
+#: src/prefs_account.c:1473 src/prefs_account.c:1483
+msgid "0 days and 0 hours : remove immediately"
+msgstr "0 dies i 0 hores : esborrar immediatament"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:49
-msgid "Feed pr_operties"
-msgstr "Pr_opietats del Canal"
+#: src/prefs_account.c:1496
+msgid "Receive size limit"
+msgstr "Límit de tamany al rebre"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:50
-msgid "Rena_me..."
-msgstr "Reno_mbrar..."
+#: src/prefs_account.c:1499
+msgid ""
+"Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them "
+"you will be able to download them fully or delete them."
+msgstr ""
+"Els missatges que sobrepassin aquest límit seran parcialment recuperats. "
+"Quan els seleccioneu podreu descarregar-los completament o esborrar-los"
+
+#: src/prefs_account.c:1539 src/prefs_account.c:2466
+msgid "NNTP"
+msgstr "NNTP"
+
+#: src/prefs_account.c:1546
+msgid "Maximum number of articles to download"
+msgstr "Nmero màxim d'articles a descarregar"
+
+#: src/prefs_account.c:1556
+msgid "unlimited if 0 is specified"
+msgstr "sense límit si s'especifica 0"
+
+#: src/prefs_account.c:1581
+#, fuzzy
+msgid "Plain text"
+msgstr "Cercar text:"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:51
-msgid "R_efresh recursively"
-msgstr "Actualitza r_ecursivament"
+#: src/prefs_account.c:1594
+msgid "IMAP server directory"
+msgstr "Directori del servidor IMAP"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:52
-msgid "Subscribe _new feed..."
-msgstr "Subscriure's al _nou feed..."
+#: src/prefs_account.c:1598
+msgid "(usually empty)"
+msgstr "(normalment buït)"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:53
-msgid "Create new _folder..."
-msgstr "Crear _nova carpeta..."
+#: src/prefs_account.c:1612
+msgid "Show subscribed folders only"
+msgstr "Mostrar només les carpetes subscrites"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:54
-msgid "Import feed list..."
-msgstr "Importar una llista de feeds..."
+#: src/prefs_account.c:1619
+msgid "Bandwidth-efficient mode (prevents retrieving remote tags)"
+msgstr "Mode d'ample de banda eficient (evita recuperar etiquetes remotes)"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:56
-msgid "Remove tree"
-msgstr "Esborra l'arbre"
+#: src/prefs_account.c:1621
+msgid "This mode uses less bandwidth, but can be slower with some servers."
+msgstr ""
+"Aquest mode usa menys ample de banda, però pot ser més lent amb alguns "
+"servidors..."
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:126
-msgid "Add RSS folder tree"
-msgstr "Afegir arbre de carpetes per RSS"
+#: src/prefs_account.c:1628
+msgid "Filter messages on receiving"
+msgstr "Filtrar missatges al rebre"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:127
-msgid "Enter name for a new RSS folder tree."
-msgstr "Introduïu un nom per a un nou arbre de carpetes per RSS."
+#: src/prefs_account.c:1635
+msgid "Allow filtering using plugins on receiving"
+msgstr "Permetre filtrar usant mòduls al rebre"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:143
-msgid ""
-"Creation of folder tree failed.\n"
-"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
-"there?"
-msgstr ""
-"La creació de l'arbre de carpetes ha fallat.\n"
-"Potser alguns arxius ja existeixen, o potser es perquè no teniu permisos "
-"d'escriptura?"
+#: src/prefs_account.c:1639
+msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
+msgstr "'Rebre' comprova si hi ha nous missatges en aquest compte"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl.h:17
-msgid "My Feeds"
-msgstr "Els meus feeds"
+#: src/prefs_account.c:1720 src/prefs_customheader.c:208
+#: src/prefs_matcher.c:623 src/prefs_matcher.c:1967 src/prefs_matcher.c:1989
+msgid "Header"
+msgstr "Capçalera"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:111
-msgid "Select cookies file"
-msgstr "Selecciona el fitxer de galetes"
+#: src/prefs_account.c:1722
+msgid "Generate Message-ID"
+msgstr "Generar Message-ID"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:141
-msgid "Default refresh interval"
-msgstr "Interval d'actualització per defecte"
+#: src/prefs_account.c:1725
+msgid "Send account mail address in Message-ID"
+msgstr "Enviar adreça de correu dins el Message-ID"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:161
-msgid "Refresh all feeds on application start"
-msgstr "Refrescar tots els feed a l'iniciar l'aplicació"
+#: src/prefs_account.c:1728
+msgid "Add user agent header"
+msgstr "Afegir capçalera Agent d'Usuari"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:170
-msgid "Verify SSL certificates validity for new feeds"
-msgstr "Verifica els certificats SSL pels nous canals"
+#: src/prefs_account.c:1735
+msgid "Add user-defined header"
+msgstr "Afegir capçaleres d'usuari"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:177
-msgid "Path to cookies file"
-msgstr "Ruta a l'arxiu de les cookies"
+#: src/prefs_account.c:1750
+msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
+msgstr "Autentificació SMTP (SMTP AUTH)"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:184
-msgid "Path to Netscape-style cookies.txt file containing your cookies"
+#: src/prefs_account.c:1835
+msgid ""
+"If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
+"will be used."
 msgstr ""
-"Ruta a l'arxiu d'estil Netscape cookies.txt que conté les vostres cookies"
+"Si deixeu aquests camps buits, s'usarà el mateix ID d'usuari i contrasenya "
+"usats per a la recepció."
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:195
-msgid "Refreshing"
-msgstr "Actualitzant"
+#: src/prefs_account.c:1846
+msgid "Authenticate with POP3 before sending"
+msgstr "Autentificació amb POP3 abans d'enviar"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:199
-msgid "Security and privacy"
-msgstr "Seguretat i Privadesa"
+#: src/prefs_account.c:1861
+msgid "POP authentication timeout: "
+msgstr "Temps límit per autentificació POP: "
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_subscribe_gtk.c:47
-msgid "Subscribe new feed?"
-msgstr "Subscriure's el nou canal?"
+#: src/prefs_account.c:1869
+msgid "minutes"
+msgstr "minuts"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_subscribe_gtk.c:64
-msgid "<b>Feed folder:</b>"
-msgstr "<b>Carpeta del Canal:</b>"
+#: src/prefs_account.c:1939 src/prefs_account.c:1985
+msgid "Signature"
+msgstr "Signatura"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_subscribe_gtk.c:73
-msgid ""
-"Instead of using official title, you can enter a different folder name for "
-"the feed."
-msgstr ""
-"En lloc d'utilitzar el títol oficial, pots fer servir un nom diferent per a "
-"la carpeta del canal."
+#: src/prefs_account.c:1942
+msgid "Automatically insert signature"
+msgstr "Insertar signatura automàticament"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_subscribe_gtk.c:77
-msgid "_Edit feed properties after subscribing"
-msgstr "_Editar les propietats del canal després de subscriure's"
+#: src/prefs_account.c:1947
+msgid "Signature separator"
+msgstr "Separador de signatura"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_comments.c:105
-#, c-format
-msgid "Updating comments for '%s'..."
-msgstr "Actualitzant els comentaris per '%s'..."
+#: src/prefs_account.c:1972
+msgid "Command output"
+msgstr "Sortida de l'ordre"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:105
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1598
-msgid "401 (Authorisation required)"
-msgstr "401 (Autorització requerida)"
+#: src/prefs_account.c:2005
+msgid "Automatically set the following addresses"
+msgstr "Establir les següents adreces automàticament"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:108
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1601
-msgid "403 (Unauthorised)"
-msgstr "403 (No autoritzat)"
+#: src/prefs_account.c:2057
+msgid "Spell check dictionaries"
+msgstr "Diccionaris de correcció ortogràfica"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:111
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1604
-msgid "404 (Not found)"
-msgstr "404 (No trobat)"
+#: src/prefs_account.c:2067 src/prefs_folder_item.c:1080
+#: src/prefs_spelling.c:163
+msgid "Default dictionary"
+msgstr "Diccionari per omissió"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:114
-#, c-format
-msgid "Error %d"
-msgstr "Error %d"
+#: src/prefs_account.c:2080 src/prefs_folder_item.c:1114
+#: src/prefs_spelling.c:176
+msgid "Default alternate dictionary"
+msgstr "Diccionari alternatiu per omissió"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:127
-#, c-format
-msgctxt "First parameter is URL, second is error text"
-msgid ""
-"Error fetching feed at\n"
-"<b>%s</b>:\n"
-"\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"No s'ha pogut obtenir el canal a\n"
-"<b>%s</b>:\n"
-"\n"
-"%s"
+#: src/prefs_account.c:2166 src/prefs_account.c:3290
+#: src/prefs_compose_writing.c:370 src/prefs_folder_item.c:1430
+#: src/prefs_folder_item.c:1820 src/prefs_quote.c:119 src/prefs_quote.c:237
+#: src/prefs_spelling.c:336 src/prefs_wrapping.c:153
+msgid "Compose"
+msgstr "Composar"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:142
-#, c-format
-msgid ""
-"No valid feed found at\n"
-"<b>%s</b>"
-msgstr ""
-"No s'ha trobat un canal valid en\n"
-"<b>%s</b>"
+#: src/prefs_account.c:2181 src/prefs_folder_item.c:1458 src/prefs_quote.c:134
+#: src/toolbar.c:409
+msgid "Reply"
+msgstr "Respondre"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:224
-#, c-format
-msgid "Updating feed '%s'..."
-msgstr "Actualitzant el canal '%s'..."
+#: src/prefs_account.c:2196 src/prefs_filtering_action.c:191
+#: src/prefs_folder_item.c:1486 src/prefs_quote.c:149 src/toolbar.c:413
+msgid "Forward"
+msgstr "Reenviar"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:246
-#, c-format
-msgid ""
-"Couldn't process feed at\n"
-"<b>%s</b>\n"
-"\n"
-"Please contact developers, this should not happen."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut procesar els canals a\n"
-"<b>%s</b>\n"
-"\n"
-"Si us plau, poseu-vos en contacte amb els desenvolupadors, això no hauria de "
-"succeir."
+#: src/prefs_account.c:2243
+msgid "Default privacy system"
+msgstr "Sistema de privacitat per omissió"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:330
-msgid "Claws Mail needs network access in order to update your feeds."
-msgstr ""
-"Claws Mail necessita tenir accés a la xarxa per tal d'actualitzar els seus "
-"canals."
+#: src/prefs_account.c:2272
+msgid "Always sign messages"
+msgstr "Sempre missatges signats"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_format.c:127
-msgid ""
-"Internal problem while upgrading storage format. This should not happen. "
-"Please report this, with debug output attached.\n"
-msgstr ""
-"Problema intern mentre s'actualitza el format d'emmagatzematge. Això no "
-"hauria de succeir. Si us plau aviseu-nos incloent el resultat de la "
-"depuració adjunta.\n"
+#: src/prefs_account.c:2274
+msgid "Always encrypt messages"
+msgstr "Sempre missatges encriptats"
 
-#: src/plugins/smime/plugin.c:38 src/plugins/smime/plugin.c:54
-#: src/plugins/smime/smime.c:911
-msgid "S/MIME"
-msgstr "S/MIME"
+#: src/prefs_account.c:2276
+msgid "Always sign messages when replying to a signed message"
+msgstr "Encriptar missatges sempre que se'n contesti un d'escriptat"
 
-#: src/plugins/smime/plugin.c:59
-msgid ""
-"This plugin handles S/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
-"mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
-"\n"
-"It can be selected as the Default Privacy System in /Configuration/[Account "
-"Preferences]/Privacy and when composing a message from /Options/Privacy "
-"System\n"
-"\n"
-"This plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
-"This plugin also needs gpgsm, gnupg-agent and dirmngr installed and "
-"configured.\n"
-"\n"
-"Information about how to get S/MIME certificates working with GPGSM can be "
-"found at:\n"
-"http://www.claws-mail.org/faq/index.php/S/MIME_howto\n"
-"\n"
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn at gnu.org>"
-msgstr ""
-"Aquest mòdul gestiona els correus signats i/o encriptats amb S/MIME. Podeu "
-"desencriptar correus, verificar signatures o signar i encriptar els correus "
-"propis.\n"
-"\n"
-"Podeu seleccionar-lo com al sistema de privacitat per defecte a /"
-"Configuració/[Preferències de Compte]/Privacitat i quan escrigueu un "
-"missatge desde /Opcions/Sistema de Privacitat\n"
-"\n"
-"Aquest mòdul usa la llibreria GPGME com a encapsulació de GnuPG.\n"
-"Aquest mòdul també necesita que gpgsm, gnupg-agent i dirmngr estiguin "
-"instal·lats i configurats.\n"
-"\n"
-"Podeu trobar informació sobre com obtenir certificats S/MIME treballant amb "
-"GPGSM a:\n"
-"http://www.claws-mail.org/faq/index.php/S/MIME_howto\n"
-"\n"
-"GPGME és copyright 2001 per Werner Koch <dd9jn at gnu.org>"
+#: src/prefs_account.c:2279
+msgid "Always encrypt messages when replying to an encrypted message"
+msgstr "Encriptar missatges sempre que se'n contesti un escriptat"
 
-#: src/plugins/smime/smime.c:423
-#, c-format
-msgid "Couldn't set GPG protocol, %s"
-msgstr "No s'ha pogut establir el protocol GPG, %s"
+#: src/prefs_account.c:2282
+msgid "Encrypt sent messages with your own key in addition to recipient's"
+msgstr ""
+"Encriptar els missatges enviats amb la vostra pròpia clau a més de la del "
+"destinatari"
 
-#: src/plugins/smime/smime.c:451
-msgid "Couldn't open temporary file"
-msgstr "No s'ha pogut obrir l'arxiu temporal"
+#: src/prefs_account.c:2284
+msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
+msgstr "Desar en clar els missatges enviats encriptats"
 
-#: src/plugins/smime/smime.c:462 src/plugins/smime/smime.c:477
-msgid "Couldn't write to temporary file"
-msgstr "No s'ha pogut escriure a l'arxiu temporal"
+#: src/prefs_account.c:2440 src/prefs_account.c:2455 src/prefs_account.c:2469
+msgid "Don't use SSL"
+msgstr "No usar SSL"
 
-#: src/plugins/smime/smime.c:488
-msgid "Couldn't close temporary file"
-msgstr "No s'ha pogut tancar l'arxiu temporal"
+#: src/prefs_account.c:2443
+msgid "Use SSL for POP3 connection"
+msgstr "Usar SSL per a la connexió POP3"
 
-#: src/plugins/smime/smime.c:708
-msgid ""
-"Please note that email headers, like Subject, are not encrypted by the S/"
-"MIME system."
-msgstr ""
-"Si us plau, adoneu-vos que les capçaleres del missatge, com pot ser "
-"l'Assumpte, no estan encriptades per el sistema S/Mime."
+#: src/prefs_account.c:2446 src/prefs_account.c:2461 src/prefs_account.c:2492
+msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
+msgstr "Usar l'ordre STARTTLS per obrir la sessió SSL"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:293
-msgid "Reporting spam..."
-msgstr "Reportant correu brossa..."
+#: src/prefs_account.c:2458
+msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
+msgstr "Usar SSL per a la connexió IMAP4"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:328
-msgid "Report spam online..."
-msgstr "Reportar correu brossa en línia..."
+#: src/prefs_account.c:2478
+msgid "Use SSL for NNTP connection"
+msgstr "Usar SSL per a la connexió NNTP"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:339
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:377
-#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:80
-msgid "SpamReport"
-msgstr "InformeCorreuBrossa"
+#: src/prefs_account.c:2482
+msgid "Send (SMTP)"
+msgstr "Enviar (SMTP)"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:382
-msgid ""
-"This plugin reports spam to various places.\n"
-"Currently the following sites or methods are supported:\n"
-"\n"
-" * spam-signal.fr\n"
-" * spamcop.net\n"
-" * lists.debian.org nomination system"
-msgstr ""
-"Aquest mòdul reporta correu brossa a diferents localitzacions.\n"
-"Actualment els següents sites o mètodes són suportats:\n"
-"\n"
-" * spam-signal.fr\n"
-" * spamcop.net\n"
-" * Systema de nominacions lists.debian.org"
+#: src/prefs_account.c:2486
+msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
+msgstr "No usar SSL (però usar STARTTLS si és necessari)"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:407
-msgid "Spam reporting"
-msgstr "Informe de Correu Brossa"
+#: src/prefs_account.c:2489
+msgid "Use SSL for SMTP connection"
+msgstr "Usar SSL per a la connexió SMTP"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:122
-msgid "Enabled"
-msgstr "Activat"
+#: src/prefs_account.c:2497
+msgid "Client certificates"
+msgstr "Certificats del client"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:149
-msgid "Forward to:"
-msgstr "Reenvia a:"
+#: src/prefs_account.c:2505
+msgid "Certificate for receiving"
+msgstr "Servidor per recepció"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:165 src/wizard.c:1558
-msgid "Password:"
-msgstr "Contrasenya:"
+#: src/prefs_account.c:2510 src/prefs_account.c:2512 src/prefs_account.c:2532
+#: src/prefs_account.c:2534
+msgid "Client certificate file as a PKCS12 or PEM file"
+msgstr "Certificat de client com a arxiu PKCS12 o PEM"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:77
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:649
-msgid "SpamAssassin"
-msgstr "SpamAssassin"
+#: src/prefs_account.c:2527
+msgid "Certificate for sending"
+msgstr "Certificat per enviar"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:169
-msgid "SpamAssassin plugin couldn't connect to spamd.\n"
-msgstr "Spamassassin no pot connectar amb spamd.\n"
+#: src/prefs_account.c:2560
+#, fuzzy
+msgid "Automatically accept valid SSL certificates"
+msgstr "Accepta automàticament els certificats SSL vàlids desconeguts"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:185
-msgid "SpamAssassin plugin filtering failed.\n"
-msgstr "Ha fallat el filtratge del mòdul SpamAssassin.\n"
+#: src/prefs_account.c:2563
+msgid "Use non-blocking SSL"
+msgstr "Usar SSL no-bloquejant"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:238
-msgid "SpamAssassin plugin is disabled by its preferences.\n"
-msgstr "El mòdul Spamassassin està deshabilitat per les seves preferències.\n"
+#: src/prefs_account.c:2575
+msgid "Turn this off if you have SSL connection problems"
+msgstr "Desactiveu això si teniu problemes de connexió amb SSL"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:243
-msgid "SpamAssassin: filtering message..."
-msgstr "SpamAssassin: filtrant missatge..."
+#: src/prefs_account.c:2693
+msgid "SMTP port"
+msgstr "Port SMTP"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:372
-msgid ""
-"The SpamAssassin plugin couldn't filter a message. The probable cause of the "
-"error is an unreachable spamd daemon. Please make sure spamd is running and "
-"accessible."
-msgstr ""
-"El mòdul SpamAssassin no pot filtrar el missatge. La causa més probable de "
-"l'error es que no s'hagi pogut arribar al dimoni spamd. Si us plau, "
-"assegureu-vos de que spamd séstà executant i és accessible."
+#: src/prefs_account.c:2700
+msgid "POP3 port"
+msgstr "Port POP3"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:429
-msgid ""
-"Claws Mail needs network access in order to feed this mail(s) to the remote "
-"learner."
-msgstr ""
-"Claws Mail necessita accés a xarxa per enviar aquest correu al programa "
-"d'aprenentatge remot."
+#: src/prefs_account.c:2707
+msgid "IMAP4 port"
+msgstr "Port IMAP4"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:574
-msgid "Failed to get username"
-msgstr "Ha fallat la recepció del nom d'usuari"
+#: src/prefs_account.c:2714
+msgid "NNTP port"
+msgstr "Port NNTP"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:586
-msgid "SpamAssassin plugin is loaded but disabled by its preferences.\n"
-msgstr ""
-"El mòdul Spamassassin està carregat però deshabilitat per les seves "
-"preferències.\n"
+#: src/prefs_account.c:2720
+msgid "Domain name"
+msgstr "Nom del domini"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:620
+#: src/prefs_account.c:2723
 msgid ""
-"This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or "
-"POP account for spam using a SpamAssassin server. You will need a "
-"SpamAssassin Server (spamd) running somewhere.\n"
-"\n"
-"It can also be used for marking messages as Ham or Spam.\n"
-"\n"
-"When a message is identified as spam it can be deleted or saved in a "
-"specially designated folder.\n"
-"\n"
-"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/SpamAssassin"
+"The domain name will be used in the generated Message-ID, and when "
+"connecting to SMTP servers."
 msgstr ""
-"Aquest mòdul pot comprovar tots els missatges que son rebuts desde un compte "
-"IMAP, LOCAL o POP si són spam amb un servidor SpamAssassin. Necessitareu "
-"unservidor SpamAssassin (spamd) executant-se en alguna màquina.\n"
-"\n"
-"També pot ser usat per marcar els missatges con a bons o dolents(Spam).\n"
-"\n"
-"Quan un missatge s'identifica com a spam es pot esborrar o es pot desar en "
-"una carpeta especial.\n"
-"\n"
-"Les opcions les podeu trobar a /Configuració/Preferències/Connectors/"
-"SpamAssassin"
+"El nom del domini serà usat al Message-ID generat i al connectar a servidors "
+"SMTP."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:91
-msgid "Localhost"
-msgstr "Màquina local"
+#: src/prefs_account.c:2737
+msgid "Use command to communicate with server"
+msgstr "Usar comanda per a comunicar-se amb el servidor"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:92
-msgid "TCP"
-msgstr "TCP"
+#: src/prefs_account.c:2745
+msgid "Move deleted mails to trash and expunge immediately"
+msgstr "Moure correus esborrats a la paperera i purgar immediatament"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:93
-msgid "Unix Socket"
-msgstr "Socket Unix"
+#: src/prefs_account.c:2747
+msgid ""
+"Moves deleted mails to trash instead of using the \\Deleted flag without "
+"expunging."
+msgstr ""
+"Moure correus esborrats a la paperera enlloc d'usar el \\Marca d'esborrat "
+"sense expurgar."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:269
-msgid "Enable SpamAssassin plugin"
-msgstr "Activar mòdul SpamAssassin"
+#: src/prefs_account.c:2751
+msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
+msgstr "Marcar els misstages creuats com a llegits i de color:"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:273
-msgid "Transport"
-msgstr "Transport"
+#: src/prefs_account.c:2807
+msgid "Put sent messages in"
+msgstr "Posar missatges enviats a"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:281
-msgid "Type of transport"
-msgstr "Tipus de transport"
+#: src/prefs_account.c:2809
+msgid "Put queued messages in"
+msgstr "Posar missatges encuats a"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:302
-msgid "User"
-msgstr "Usuari"
+#: src/prefs_account.c:2811
+msgid "Put draft messages in"
+msgstr "Posar borradors de missatges a"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:315
-msgid "User to use with spamd server"
-msgstr "Usuari a usar amb el servidor spamd"
+#: src/prefs_account.c:2813
+msgid "Put deleted messages in"
+msgstr "Posar missatges esborrats a"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:317
-msgid "spamd"
-msgstr "spamd"
+#: src/prefs_account.c:2873
+msgid "Account name is not entered."
+msgstr "No s'ha especificat el nom del compte."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:335
-msgid "Hostname or IP address of spamd server"
-msgstr "Nom o adreça IP del servidor spamd"
+#: src/prefs_account.c:2877
+msgid "Mail address is not entered."
+msgstr "No s'ha especificat l'adreça de correu."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:346
-msgid "Port of spamd server"
-msgstr "Port del servidor spamd"
+#: src/prefs_account.c:2884
+msgid "SMTP server is not entered."
+msgstr "No s'ha especificat el servidor SMTP."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:352
-msgid "Path of Unix socket"
-msgstr "Ruta al socket Unix"
+#: src/prefs_account.c:2889
+msgid "User ID is not entered."
+msgstr "No s'ha especificat l'usuari."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387
-msgid ""
-"Maximum time allowed for checking. If the check takes longer it will be "
-"aborted."
-msgstr ""
-"Temps màxim permès per a la comprovació. Si la comprovació dura més aquesta "
-"serà cancel·lada."
+#: src/prefs_account.c:2894
+msgid "POP3 server is not entered."
+msgstr "No s'ha especificat el servidor POP3."
 
-#: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:65
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Claws Mail TNEF parser:\n"
-"\n"
-"%s\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Parser TNEF de Claws Mail:\n"
-"\n"
-"%s\n"
+#: src/prefs_account.c:2914
+msgid "The default Inbox folder doesn't exist."
+msgstr "La bústia d'entrada per omissió no existeix."
 
-#: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:122
-#: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:129
-msgid "Failed to write the part data."
-msgstr "Error al escriure les dades de part."
+#: src/prefs_account.c:2920
+msgid "IMAP4 server is not entered."
+msgstr "No s'ha especificat el servidor IMAP4."
 
-#: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:174
-msgid "Failed to parse VCalendar data."
-msgstr "Error al parsejar les dades de VCalendar."
+#: src/prefs_account.c:2925
+msgid "NNTP server is not entered."
+msgstr "No s'ha especificat el servidor NNTP."
 
-#: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:213
-msgid "Failed to parse VTask data."
-msgstr "Error al parsejar les dades de VTask."
+#: src/prefs_account.c:2931
+msgid "local mailbox filename is not entered."
+msgstr "no s'ha especificat el nom de l'arxiu de la bústia local."
 
-#: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:263
-msgid "Failed to parse VCard data."
-msgstr "Error al parsejar les dades de VCard."
+#: src/prefs_account.c:2937
+msgid "mail command is not entered."
+msgstr "no s'ha especificat la comanda de correu."
 
-#: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:399
-#: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:423
-msgid "TNEF Parser"
-msgstr "Parsejador TNEF"
+#: src/prefs_account.c:3254
+msgid "Receive"
+msgstr "Rebre"
 
-#: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:428
-msgid ""
-"This Claws Mail plugin allows you to read application/ms-tnef attachments.\n"
-"\n"
-"The plugin uses the Ytnef library, which is copyright 2002-2007 by Randall "
-"Hand <yerase at yerot.com>"
-msgstr ""
-"Aquest mòdul de Claws Mail us permet llegir adjunts application/ms-tnef.\n"
-"\n"
-"El mòdul usa la llibreria Ytnef, la qual té copyright 2002-2007 per Randall "
-"Hand <yerase at yerot.com>"
+#: src/prefs_account.c:3308 src/prefs_folder_item.c:1836 src/prefs_quote.c:238
+msgid "Templates"
+msgstr "Plantilles"
 
-#: src/plugins/vcalendar/common-views.c:62
-msgid "_Edit this meeting..."
-msgstr "_Editar aquesta reunió..."
+#: src/prefs_account.c:3326
+msgid "Privacy"
+msgstr "Privacitat"
 
-#: src/plugins/vcalendar/common-views.c:63
-msgid "_Cancel this meeting..."
-msgstr "_Cancel·lar aquesta reunió..."
+#: src/prefs_account.c:3437
+msgid "Advanced"
+msgstr "Avançades"
 
-#: src/plugins/vcalendar/common-views.c:65
-msgid "_Create new meeting..."
-msgstr "_Crear una nova reunió..."
+#: src/prefs_account.c:3728
+msgid "Preferences for new account"
+msgstr "Preferències per a un nou compte"
 
-#: src/plugins/vcalendar/common-views.c:67
-msgid "_Go to today"
-msgstr "_Anar a avui"
+#: src/prefs_account.c:3730
+#, c-format
+msgid "%s - Account preferences"
+msgstr "%s - Preferències del compte"
 
-#: src/plugins/vcalendar/day-view.c:593 src/plugins/vcalendar/month-view.c:690
-msgid "Start"
-msgstr "Inici"
+#: src/prefs_account.c:3851 src/wizard.c:1383
+msgid "Failed (wrong address)"
+msgstr "Ha fallat (adreça incorrecte)"
 
-#: src/plugins/vcalendar/day-view.c:606 src/plugins/vcalendar/month-view.c:703
-msgid "Show"
-msgstr "Mostrar"
+#: src/prefs_account.c:3936
+msgid "Select signature file"
+msgstr "Seleccionar arxiu de signatura"
 
-#: src/plugins/vcalendar/day-view.c:614 src/plugins/vcalendar/month-view.c:711
-#: src/prefs_account.c:1476 src/prefs_folder_item.c:560
-#: src/prefs_matcher.c:336
-msgid "days"
-msgstr "dies"
+#: src/prefs_account.c:3954 src/prefs_account.c:3971 src/wizard.c:1060
+msgid "Select certificate file"
+msgstr "Seleccionar arxiu de certificat"
 
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:109
-msgid "Monday"
-msgstr "Dilluns"
+#: src/prefs_account.c:4067
+msgid "Protocol:"
+msgstr "Protocol:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:110
-msgid "Tuesday"
-msgstr "dimarts"
+#: src/prefs_account.c:4207
+#, c-format
+msgid "%s (plugin not loaded)"
+msgstr "%s (mòdul no carregat)"
 
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:111
-msgid "Wednesday"
-msgstr "dimecres"
+#: src/prefs_actions.c:223
+msgid "Actions configuration"
+msgstr "Configuració d'accions"
 
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:112
-msgid "Thursday"
-msgstr "dijous"
+#: src/prefs_actions.c:250
+msgid "Menu name"
+msgstr "Nom de menú"
 
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:113
-msgid "Friday"
-msgstr "divendres"
+#: src/prefs_actions.c:283
+msgid "Shell command"
+msgstr "Comanda de shell"
 
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:114
-msgid "Saturday"
-msgstr "dissabte"
+#: src/prefs_actions.c:293
+msgid "Filter action"
+msgstr "Acció de filtrat"
 
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:115
-msgid "Sunday"
-msgstr "diumenge"
+#: src/prefs_actions.c:299
+msgid "Edit filter action"
+msgstr "Editar acció de filtrat"
 
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:118
-msgid "January"
-msgstr "gener"
+#: src/prefs_actions.c:327
+msgid "Append the new action above to the list"
+msgstr "Afegir la nova acció a sobre de la llista"
 
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:119
-msgid "February"
-msgstr "febrer"
+#: src/prefs_actions.c:335
+msgid "Replace the selected action in list with the action above"
+msgstr "Substituïr l'acció seleccionada a la llista amb la acció de dalt"
 
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:120
-msgid "March"
-msgstr "març"
+#: src/prefs_actions.c:337 src/prefs_filtering_action.c:616
+#: src/prefs_filtering.c:486 src/prefs_matcher.c:779 src/prefs_template.c:320
+#: src/prefs_toolbar.c:1056
+msgid "Re_move"
+msgstr "Es_borrar"
 
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:121
-msgid "April"
-msgstr "abril"
+#: src/prefs_actions.c:345
+msgid "Delete the selected action from the list"
+msgstr "Esborrar l'acció seleccionada de la llista"
 
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:122
-msgid "May"
-msgstr "maig"
+#: src/prefs_actions.c:355 src/prefs_filtering.c:503 src/prefs_template.c:338
+msgid "Clear all the input fields in the dialog"
+msgstr "Netejar tots els camps d'entrada dins el diàleg"
 
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:123
-msgid "June"
-msgstr "juny"
+#: src/prefs_actions.c:363
+msgid "Show information on configuring actions"
+msgstr "Mostrar informació a les accions de configuració"
 
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:124
-msgid "July"
-msgstr "juliol"
+#: src/prefs_actions.c:394
+msgid "Move the selected action up"
+msgstr "Moure l'acció seleccionada amunt"
 
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:125
-msgid "August"
-msgstr "agost"
+#: src/prefs_actions.c:402
+msgid "Move selected action down"
+msgstr "Moure l'acció seleccionada avall"
 
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:126
-msgid "September"
-msgstr "setembre"
+#: src/prefs_actions.c:535 src/prefs_filtering_action.c:704
+#: src/prefs_filtering.c:836 src/prefs_filtering.c:838
+#: src/prefs_filtering.c:839 src/prefs_filtering.c:949 src/prefs_matcher.c:896
+#: src/prefs_template.c:472
+msgid "(New)"
+msgstr "(Nova)"
 
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:127
-msgid "October"
-msgstr "octubre"
+#: src/prefs_actions.c:600
+msgid "Menu name is not set."
+msgstr "No s'ha establert el nom del men."
 
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:128
-msgid "November"
-msgstr "novembre"
+#: src/prefs_actions.c:605
+msgid "A leading '/' is not allowed in the menu name."
+msgstr "No es permet '/' a l'inici del nom del menú."
 
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:129
-msgid "December"
-msgstr "desembre"
+#: src/prefs_actions.c:610
+msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
+msgstr "No es permet ':' (dos punts) en el nom del menú."
 
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:795
-msgid "Week number"
-msgstr "Número del mes"
+#: src/prefs_actions.c:616
+msgid "There is an action with this name already."
+msgstr "Ja existeix una acció amb aquest mateix nom."
 
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:886
-msgid "Previous month"
-msgstr "Mes anterior"
+#: src/prefs_actions.c:635
+msgid "Menu name is too long."
+msgstr "El nom del menú és masssa llarg."
 
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:906
-msgid "Next month"
-msgstr "Mes següent"
+#: src/prefs_actions.c:644
+msgid "Command-line not set."
+msgstr "Línia de comandes no especificada."
 
-#: src/plugins/vcalendar/plugin.c:43 src/plugins/vcalendar/plugin.c:64
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:681
-msgid "vCalendar"
-msgstr "vCalendar"
+#: src/prefs_actions.c:649
+msgid "Menu name and command are too long."
+msgstr "El nom del menú i la comanda són massa llargs."
 
-#: src/plugins/vcalendar/plugin.c:69
+#: src/prefs_actions.c:655
+#, c-format
 msgid ""
-"This plugin enables vCalendar message handling like that produced by "
-"Evolution or Outlook.\n"
-"\n"
-"When loaded, it will create a vCalendar mailbox in the Folder List, which "
-"will be populated by meetings that you have accepted or created.\n"
-"Meeting requests that you receive will be presented in an appropriate form "
-"and you will be able to accept or decline them.\n"
-"To create a meeting right-click on the vCalendar or Meetings folder and "
-"choose \"New meeting...\".\n"
-"\n"
-"You will also be able to subscribe to remote webCal feeds,export your "
-"meetings and calendars, publish your free/busy information and retrieve that "
-"information from others."
+"The command\n"
+"%s\n"
+"has a syntax error."
 msgstr ""
-"Aquest mòdul activa vCalendar, el manegador de missatges com els produïts "
-"per l'Evolution o l'Outlook.\n"
-"\n"
-"Quan estigui carregat, creará una bústia vCalendar a la llista de carpetes, "
-"on es guardaran totes les reunions que hagueu acceptat o creat.\n"
-"Les peticions de reunions que hagueu rebut seran presentats en el format "
-"apropiat i podreu acceptar-les o refusar-les.\n"
-"Per crear una reunió, pulseu el botó dret a les carpetes vCalendar o "
-"Reunions i escolliu \"Nova reunió...\".\n"
-"\n"
-"També podreu subscriure-us a feeds remotes webCal, exportar les vostres "
-"reunions i calendaris, publicar la vostra informació de lliure/ocupat i "
-"recuperar la informació d'altres persones."
+"La comanda\n"
+"%s\n"
+"té errors sintàctics."
+
+#: src/prefs_actions.c:713
+msgid "Delete action"
+msgstr "Esborrar acció"
+
+#: src/prefs_actions.c:714
+msgid "Do you really want to delete this action?"
+msgstr "Realment vols esborrar aquesta acció?"
+
+#: src/prefs_actions.c:734
+msgid "Delete all actions"
+msgstr "Esborrar totes les accions"
+
+#: src/prefs_actions.c:735
+msgid "Do you really want to delete all the actions?"
+msgstr "Realment vols esborrar totes les accions?"
+
+#: src/prefs_actions.c:898 src/prefs_actions.c:929 src/prefs_filtering.c:1497
+#: src/prefs_filtering.c:1519 src/prefs_matcher.c:2114 src/prefs_template.c:572
+#: src/prefs_template.c:597
+msgid "Entry not saved"
+msgstr "Entrada no desada"
+
+#: src/prefs_actions.c:899 src/prefs_actions.c:930 src/prefs_filtering.c:1498
+#: src/prefs_filtering.c:1520 src/prefs_template.c:573 src/prefs_template.c:598
+msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
+msgstr "L'entrada no s'ha desat. Tancar de totes maneres?"
 
-#: src/plugins/vcalendar/plugin.c:102
-msgid "Calendar"
-msgstr "Calendari"
+#: src/prefs_actions.c:900 src/prefs_actions.c:905 src/prefs_actions.c:931
+#: src/prefs_filtering.c:1477 src/prefs_filtering.c:1499
+#: src/prefs_filtering.c:1521 src/prefs_matcher.c:2117 src/prefs_template.c:574
+#: src/prefs_template.c:599 src/prefs_template.c:604
+#, fuzzy
+msgid "_Continue editing"
+msgstr "+_Continuar editant"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:100
-msgid "Create meeting from message..."
-msgstr "Crear reunió des del missatge..."
+#: src/prefs_actions.c:903
+msgid "Actions list not saved"
+msgstr "Llista d'accions no desades"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:120
-#, c-format
-msgid ""
-"You are about to create %d meetings, one by one. Do you want to continue?"
-msgstr "Estàs a punt de crear %d reunions, una a una. Vols continuar?"
+#: src/prefs_actions.c:904
+msgid "The actions list has been modified. Close anyway?"
+msgstr "La llista d'accions ha estat modificada. Tancar de totes maneres?"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:139
-msgid "Creating meeting..."
-msgstr "Creant reunió..."
+#: src/prefs_actions.c:974
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Menu name:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Nom de menú:</span>"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:158
-msgid "no subject"
-msgstr "Sense assumpte"
+#: src/prefs_actions.c:975
+msgid "Use / in menu name to make submenus."
+msgstr "Useu / en el nom de menú per crear submens."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:393
-msgid "Accept"
-msgstr "Acceptar"
+#: src/prefs_actions.c:977
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Command-line:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Línia de comandes:</span>"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:394
-msgid "Tentatively accept"
-msgstr "Acceptar provisionalment"
+#: src/prefs_actions.c:978
+msgid "<span weight=\"bold\">Begin with:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Començar amb:</span>"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:395
-msgid "Decline"
-msgstr "Refusar"
+#: src/prefs_actions.c:979
+msgid "to send message body or selection to command's standard input"
+msgstr "per enviar el missatge o la selecció a l'entrada standard de l'ordre"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:482
-msgid "You have a Todo item."
-msgstr "Teniu un item pendent."
+#: src/prefs_actions.c:980
+msgid "to send user provided text to command's standard input"
+msgstr "per enviar el text d'usuari a l'entrada estàndard de l'ordre"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:483 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:490
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:495 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:503
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:512 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:750
-msgid "Details follow:"
-msgstr "Els detalls són els que segueixen:"
+#: src/prefs_actions.c:981
+msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
+msgstr "per enviar el text d'usuari ocult a l'entrada estàndard de l'ordre"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:489
-msgid "You have created a meeting."
-msgstr "Heu creat una reunió."
+#: src/prefs_actions.c:982
+msgid "<span weight=\"bold\">End with:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Finalitzar amb:</span>"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:494
-msgid "You have been invited to a meeting."
-msgstr "Heu estat convidat a una reunió."
+#: src/prefs_actions.c:983
+msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
+msgstr ""
+"per reemplaçar el missatge o selecció amb la sortida estàndard de l'ordre"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:502
-msgid "A meeting to which you had been invited has been cancelled."
-msgstr "Una reunió a la qual heu estat convidat ha estat cencel·lada."
+#: src/prefs_actions.c:984
+msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
+msgstr "per insertar la sortida estàndard de l'ordre sense reemplaçar el text"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:511
-msgid "You have been forwarded an appointment."
-msgstr "Heu reenviat una cita."
+#: src/prefs_actions.c:985
+msgid "to run command asynchronously"
+msgstr "per executar l'ordre de manera asíncrona"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:564
-#, c-format
-msgid "%s <span weight=\"bold\">(this event recurs)</span>"
-msgstr "%s <span weight=\"bold\">(aquest event es recurrent)</span>"
+#: src/prefs_actions.c:986
+msgid "<span weight=\"bold\">Use:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Usar:</span>"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:570
-#, c-format
+#: src/prefs_actions.c:987
+msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
+msgstr "per a l'arxiu del missatge seleccionat en format RFC822/2822 "
+
+#: src/prefs_actions.c:988
 msgid ""
-"%s <span weight=\"bold\">(this event is part of a recurring event)</span>"
+"for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
 msgstr ""
-"%s <span weight=\"bold\">(aquest event forma part d'un event recurrent)</"
-"span>"
+"per a la llista de noms dels missatges seleccionats en format RFC822/2822"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:749
-msgid "You have received an answer to an unknown meeting proposal."
-msgstr "Heu rebut una resposta a una proposta de reunió desconeguda."
+#: src/prefs_actions.c:989
+msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
+msgstr "per a l'arxiu de la part MIME seleccionada del missatge decodificat"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:753
-#, c-format
-msgid ""
-"You have received an answer to a meeting proposal.\n"
-"%s has %s the invitation whose details follow:"
-msgstr ""
-"Heu rebut una resposta a una proposta de reunió.\n"
-"%s ha %s la invitació amb els següents detalls:"
+#: src/prefs_actions.c:990
+msgid "for a user provided argument"
+msgstr "per a un paràmetre introduït per l'usuari"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:832
-msgid "Error - could not get the calendar MIME part."
-msgstr "Error - No es pot obtenir la part MIME del calendari."
+#: src/prefs_actions.c:991
+msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
+msgstr "per a un paràmetre introduït per l'usuari i ocult (p.ex. contrasenya)"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:839
-msgid "Error - no calendar part found."
-msgstr "Error - no s'ha trobar la part de calendari."
+#: src/prefs_actions.c:992
+msgid "for the text selection"
+msgstr "per la part seleccionada del text"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:853
-msgid "Error - Unknown calendar component type."
-msgstr "Error - Tipus de component de calendari desconegut."
+#: src/prefs_actions.c:993
+msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
+msgstr "aplicar accions de filtrat entre {} als missatges seleccionats"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:982
-msgid "Send a notification to the attendees"
-msgstr "Enviar notificació als convocats"
+#: src/prefs_actions.c:994
+msgid "for a literal %"
+msgstr "per a literal %"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:991
-msgid "Cancel meeting"
-msgstr "Cancel·lar reunió"
+#: src/prefs_actions.c:1004 src/prefs_themes.c:936
+msgid "Actions"
+msgstr "Accions"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:992
-msgid "Are you sure you want to cancel this meeting?"
-msgstr "Estàs segur que vols cancel·lar aquesta reunió?"
+#: src/prefs_actions.c:1005
+msgid ""
+"The Actions feature is a way for the user to launch external commands to "
+"process a complete message file or just one of its parts."
+msgstr ""
+"Les accions són una manera de que l'usuari executi comandes externes que "
+"processin un arxiu de missatge complert o alguna de les seves parts."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1087
-msgid "No account found"
-msgstr "No s'ha trobat cap compte"
+#: src/prefs_actions.c:1092 src/prefs_filtering.c:1695
+#: src/prefs_template.c:1121
+msgid "D_uplicate"
+msgstr "D_uplicat"
+
+#: src/prefs_actions.c:1212
+msgid "Current actions"
+msgstr "Accions actuals"
+
+#: src/prefs_actions.c:1311 src/prefs_filtering.c:1074
+#: src/prefs_filtering.c:1132
+msgid "Action string is not valid."
+msgstr "La cadena de l'acció no és vàlida."
+
+#: src/prefs_common.c:220 src/prefs_quote.c:69
+msgid "Hello,\\n"
+msgstr "Hola,\\n"
+
+#: src/prefs_common.c:298
+msgid "On %d\\n%f wrote:\\n\\n%q\\n%X"
+msgstr "El %d\\n%f escrigué:\\n\\n%q\\n%X"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1088
+#: src/prefs_common.c:304 src/prefs_quote.c:85
 msgid ""
-"You have no account matching any attendee.\n"
-"Do you want to reply anyway?"
+"\\n\\nBegin forwarded message:\\n\\n?d{Date: %d\\n}?f{From: %f\\n}?t{To: %t"
+"\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Newsgroups: %n\\n}?s{Subject: %s\\n}\\n\\n%M"
 msgstr ""
-"No tens cap compte que coincideixi amb cap convocat.\n"
-"Vols contestar de totes maneres?"
+"\\n\\nInici del missatge reenviat:\\n\\n?d{Data: %d\\n}?f{Desde: %f\\n}?t{A: "
+"%t\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Grups de notícies: %n\\n}?s{Assumpte: %s\\n}\\n\\n%M"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1090
-msgid "+Reply anyway"
-msgstr "+Respondre igualment"
+#: src/prefs_common.c:448
+msgid "%x(%a) %H:%M"
+msgstr "%x(%a) %H:%M"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1219
-msgid "Answer"
-msgstr "Respondre"
+#: src/prefs_compose_writing.c:125
+msgid "Automatic account selection"
+msgstr "Selecció automàtica de compte"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1220
-msgid "Edit meeting..."
-msgstr "Editar reunió..."
+#: src/prefs_compose_writing.c:133
+msgid "when replying"
+msgstr "al respondre"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1221
-msgid "Cancel meeting..."
-msgstr "Cancel·lar reunió..."
+#: src/prefs_compose_writing.c:135
+msgid "when forwarding"
+msgstr "al reenviar"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1222
-msgid "Launch website"
-msgstr "Obrir pàgina web"
+#: src/prefs_compose_writing.c:137
+msgid "when re-editing"
+msgstr "al reeditar"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1226
-msgid "You are already busy at this time."
-msgstr "Ja estàs ocupat a aquesta hora."
+#: src/prefs_compose_writing.c:140
+msgid "Editing"
+msgstr "Editant"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1265
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1740
-msgid "Event:"
-msgstr "Event:"
+#: src/prefs_compose_writing.c:144
+msgid "Automatically launch the external editor"
+msgstr "Arrencar l'editor extern automàticament"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1266
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1718
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1729
-msgid "Organizer:"
-msgstr "Organitzador:"
+#: src/prefs_compose_writing.c:152
+msgid "Automatically save message to Drafts folder every"
+msgstr "Desar automàticament el missatge al directori Esborranys cada "
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1267
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1721
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1731
-msgid "Location:"
-msgstr "Localització:"
+#: src/prefs_compose_writing.c:162 src/prefs_wrapping.c:101
+msgid "characters"
+msgstr "caràcters"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1268
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1719
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1730
-msgid "Summary:"
-msgstr "Sumari:"
+#: src/prefs_compose_writing.c:173
+msgid "Even if message is to be encrypted"
+msgstr "Fins i tot si el missatge és per ser encriptat"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1269
-msgid "Starting:"
-msgstr "Inici:"
+#: src/prefs_compose_writing.c:180
+msgid "Undo level"
+msgstr "Nivells de desfer"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1270
-msgid "Ending:"
-msgstr "Final:"
+#: src/prefs_compose_writing.c:198
+msgid "Warn when inserting a file larger than"
+msgstr "Avisar quan s'inserti un arxiu més gran de"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:210
+msgid "KB into message body "
+msgstr "KB dins el cos del missatge "
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:216
+msgid "Replying"
+msgstr "Responent"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1272
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1723
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1733
-msgid "Attendees:"
-msgstr "Convocats:"
+#: src/prefs_compose_writing.c:219
+msgid "Reply will quote by default"
+msgstr "Respondre amb cometes per omissió"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1274
-msgid "Action:"
-msgstr "Acció:"
+#: src/prefs_compose_writing.c:222
+msgid "Reply button invokes mailing list reply"
+msgstr "El botó Respondre invoca respondre a la llista de correu"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:164
-msgid "_New meeting..."
-msgstr "_Nova reunió..."
+#: src/prefs_compose_writing.c:224
+msgid "Forwarding"
+msgstr "Reenviant"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:165
-msgid "_Export calendar..."
-msgstr "_Exportar calendari..."
+#: src/prefs_compose_writing.c:227 src/prefs_filtering_action.c:192
+msgid "Forward as attachment"
+msgstr "Reenviar com a adjunt"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:166
-msgid "_Subscribe to webCal..."
-msgstr "_Subscriure's a webCal..."
+#: src/prefs_compose_writing.c:230
+msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
+msgstr "Mantenir la capçalera 'Desde' original al redirigir"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:168
-msgid "_Rename..."
-msgstr "_Renombrar..."
+#: src/prefs_compose_writing.c:233
+msgid "When dropping files into the Compose window"
+msgstr "Quan deixeu caure arxiu dins la finestra de composició"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:169
-msgid "U_pdate subscriptions"
-msgstr "Actualitzar subscri_pcions"
+#: src/prefs_compose_writing.c:242
+msgid "Ask"
+msgstr "Preguntar"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:170
-msgid "_List view"
-msgstr "Vista de _llista"
+#: src/prefs_compose_writing.c:243 src/toolbar.c:427
+msgid "Insert"
+msgstr "Insertar"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:171
-msgid "_Week view"
-msgstr "_Vista setmanal"
+#: src/prefs_compose_writing.c:244 src/toolbar.c:428
+msgid "Attach"
+msgstr "Adjuntar"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:172
-msgid "_Month view"
-msgstr "Vista _mensual"
+#: src/prefs_compose_writing.c:371
+msgid "Writing"
+msgstr "Escrivint"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1094
-msgid "Meetings"
-msgstr "Reunions"
+#: src/prefs_customheader.c:183
+msgid "Custom header configuration"
+msgstr "Configuració de capçalera d'usuari"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1478
-msgid "in the past"
-msgstr "en el passat"
+#: src/prefs_customheader.c:506 src/prefs_display_header.c:599
+#: src/prefs_matcher.c:1594 src/prefs_matcher.c:1609
+msgid "Header name is not set."
+msgstr "No s'ha establert el nom de capçalera"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1481
-msgid "today"
-msgstr "avui"
+#: src/prefs_customheader.c:516
+msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
+msgstr "Aquest nom de capçalera no està permès com a capçalera d'usuari."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1484
-msgid "tomorrow"
-msgstr "demà"
+#: src/prefs_customheader.c:563
+msgid "Choose a PNG file"
+msgstr "Escolliu un arxiu PNG"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1487
-msgid "this week"
-msgstr "aquesta setmana"
+#: src/prefs_customheader.c:565
+msgid "Choose an XBM file"
+msgstr "Escolliu un arxiu XBM"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1490
-msgid "later"
-msgstr "més tard"
+#: src/prefs_customheader.c:567
+msgid "Choose a text file"
+msgstr "Escolliu un arxiu de texte"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1494
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"These are the events planned %s:\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Aquests són els events planejats %s:\n"
+#: src/prefs_customheader.c:580
+msgid "This file isn't an image."
+msgstr "Aquest arxiu no és una imatge"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1589
-#, c-format
-msgid "Timeout (%d seconds) connecting to %s\n"
-msgstr "Excedit el temps (%d segons) connectant a %s\n"
+#: src/prefs_customheader.c:585
+msgid "The chosen image isn't the correct size (48x48)."
+msgstr "L'imatge escollida no es del tamany correcte (48x48)."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1607
-#, c-format
-msgid "Error %ld"
-msgstr "Error %ld"
+#: src/prefs_customheader.c:591
+msgid "The image is too big; it must be maximum 725 bytes."
+msgstr "La imatge es massa gran; ha de ser d'un màxim de 725 bytes."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1804
-#, c-format
-msgid ""
-"Could not retrieve the Webcal URL:\n"
-"%s:\n"
-"\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"No s'ha pogut recuperar la URL Webcal:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"%s"
+#: src/prefs_customheader.c:596
+msgid "The image isn't in the correct format (PNG)."
+msgstr "La imatge no té el format correcte (PNG)."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1808
-#, c-format
-msgid ""
-"Could not retrieve the Webcal URL:\n"
-"%s:\n"
-"\n"
-"%s\n"
-msgstr ""
-"No s'ha pogut recuperar la URL Webcal:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"%s\n"
+#: src/prefs_customheader.c:605
+msgid "The image isn't in the correct format (XBM)."
+msgstr "La imatge no té el format correcte (XBM)."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1819
-#, c-format
-msgid ""
-"This URL does not look like a WebCal URL:\n"
-"%s\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Aquesta URL no sembla una URL de WebCal:\n"
-"%s\n"
-"%s"
+#: src/prefs_customheader.c:614
+msgid "Couldn't call `compface`. Make sure it's in your $PATH."
+msgstr "No s'ha pogut usar `compface`. Assegureu-vos que es al vostre $PATH."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1822
+#: src/prefs_customheader.c:620
 #, c-format
-msgid ""
-"This URL does not look like a WebCal URL:\n"
-"%s\n"
-"%s\n"
-msgstr ""
-"Aquesta URL no sembla una URL de WebCal:\n"
-"%s\n"
-"%s\n"
+msgid "Compface error: %s"
+msgstr "Error de Compface: %s"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1851
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1854
-#, c-format
-msgid "Could not create directory %s"
-msgstr "No s'ha pogut crear el directori %s"
+#: src/prefs_customheader.c:673
+msgid "This file contains newlines."
+msgstr "Aquest arxiu conté caràcters de nova línia."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1892
-msgid "Claws Mail needs network access in order to update the Webcal feed."
-msgstr "Claws Mail necessita accés a xarxa per actualitzar el feed de Webcal."
+#: src/prefs_customheader.c:703
+msgid "Delete header"
+msgstr "Esborrar capçalera"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1903
-#, c-format
-msgid "Fetching calendar for %s..."
-msgstr "Actualitzant el calendari per %s..."
+#: src/prefs_customheader.c:704
+msgid "Do you really want to delete this header?"
+msgstr "Realment vols esborrar aquesta capçalera?"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1904
-msgid "new subscription"
-msgstr "Nova subscripció"
+#: src/prefs_customheader.c:877
+msgid "Current custom headers"
+msgstr "Capçaleres d'usuari actuals"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1915
-msgid "Claws Mail needs network access in order to update the subscription."
-msgstr "Claws Mail necessita accés a xarxa per actualitzar la subscripció."
+#: src/prefs_display_header.c:250
+msgid "Displayed header configuration"
+msgstr "Configuració de capçaleres mostrades"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1927
-msgid "Subscribe to WebCal"
-msgstr "Subscriure's a WebCal"
+#: src/prefs_display_header.c:274
+msgid "Header name"
+msgstr "Capçalera"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1927
-msgid "Enter the WebCal URL:"
-msgstr "Entreu la URL de WebCal:"
+#: src/prefs_display_header.c:317
+msgid "Displayed Headers"
+msgstr "Capçaleres mostrades"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1939
-msgid "Could not parse the URL."
-msgstr "No s'ha pogut processar la URL."
+#: src/prefs_display_header.c:379
+msgid "Hidden headers"
+msgstr "Capçaleres ocultes"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1967
-msgid "Do you really want to unsubscribe?"
-msgstr "Realment vols desubscriure't?"
+#: src/prefs_display_header.c:405
+msgid "Show all unspecified headers"
+msgstr "Mostrar totes les capçaleres"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:109
-msgid "accepted"
-msgstr "acceptat"
+#: src/prefs_display_header.c:609
+msgid "This header is already in the list."
+msgstr "Aquesta capçalera ja existeix en la llista."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:110
-msgid "tentatively accepted"
-msgstr "acceptada provisionalment"
+#: src/prefs_ext_prog.c:102
+#, c-format
+msgid "%s will be replaced with file name / URI"
+msgstr "%s es substituirà amb el nom d'arxiu / URI)"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:111
-msgid "declined"
-msgstr "refusada"
+#: src/prefs_ext_prog.c:110
+msgid "For the text editor, %w will be replaced with GtkSocket ID"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:112
-msgid "did not answer"
-msgstr "no va respondre"
+#: src/prefs_ext_prog.c:129
+msgid "Use system defaults when possible"
+msgstr "Usar els valors per defecte del sistema quan sigui possible"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:142
-msgid "individual"
-msgstr "individual"
+#: src/prefs_ext_prog.c:150
+msgid "Web browser"
+msgstr "Navegador web"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:143
-msgid "group"
-msgstr "grup"
+#: src/prefs_ext_prog.c:178
+msgid "Text editor"
+msgstr "Editor de text"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:144
-msgid "resource"
-msgstr "recurs"
+#: src/prefs_ext_prog.c:210
+msgid "Command for 'Display as text'"
+msgstr "Comanda per 'Mostrar com a text'"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:145
-msgid "room"
-msgstr "lloc"
+#: src/prefs_ext_prog.c:223
+msgid ""
+"This option enables MIME parts to be displayed in the message view via a "
+"script when using the 'Display as text' contextual menu item"
+msgstr ""
+"Aquesta opció activa les parts MIME per ser mostrades a la vista del "
+"missatge via unscript quan useu la opció de menú contextual 'Mostrar com a "
+"text'"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:556
-msgid "Past"
-msgstr "Pasat"
+#: src/prefs_ext_prog.c:282 src/prefs_image_viewer.c:138
+#: src/prefs_message.c:354
+msgid "Message View"
+msgstr "Vista de missatge"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:559
-msgid "Today"
-msgstr "Avui"
+#: src/prefs_ext_prog.c:283
+msgid "External Programs"
+msgstr "Programes externs"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:562
-msgid "Tomorrow"
-msgstr "Demà"
+#: src/prefs_filtering_action.c:175
+msgid "Move"
+msgstr "Moure"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:565
-msgid "This week"
-msgstr "Aquesta setmana"
+#: src/prefs_filtering_action.c:176
+msgid "Copy"
+msgstr "Copiar"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:568
-msgid "Later"
-msgstr "Més tard"
+#: src/prefs_filtering_action.c:178
+msgid "Hide"
+msgstr "Ocultar"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:1242
-msgid "Accepted: "
-msgstr "Acceptada: "
+#: src/prefs_filtering_action.c:179 src/prefs_filtering_action.c:180
+#: src/prefs_filtering_action.c:181 src/prefs_filtering_action.c:182
+#: src/prefs_filtering_action.c:183 src/prefs_filtering_action.c:184
+#: src/prefs_filtering_action.c:185 src/prefs_filtering_action.c:186
+msgid "Message flags"
+msgstr "Marcadors de missatge"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:1244
-msgid "Declined: "
-msgstr "Refusada: "
+# RML I think this is ambiguous:
+# RML on filtering is a verb ("Marcar") while in summary colunm it's really
+# RML a noun ("Marca"). Xlated as "Marca" (also verbal tense).
+#: src/prefs_filtering_action.c:179 src/prefs_summaries.c:442
+#: src/prefs_summary_column.c:78 src/summaryview.c:2795
+msgid "Mark"
+msgstr "Marca"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:1246
-msgid "Tentatively Accepted: "
-msgstr "Acceptada provisionalment:"
+#: src/prefs_filtering_action.c:183
+msgid "Mark as read"
+msgstr "Marcar com a llegit"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:307
-msgid "Individual"
-msgstr "Individu"
+#: src/prefs_filtering_action.c:184
+msgid "Mark as unread"
+msgstr "Marcar com a no llegit"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:309
-msgid "Resource"
-msgstr "Recurs"
+#: src/prefs_filtering_action.c:185
+msgid "Mark as spam"
+msgstr "Marcar com a correu brossa"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:310
-msgid "Room"
-msgstr "Lloc"
+#: src/prefs_filtering_action.c:186
+msgid "Mark as ham"
+msgstr "Marcar com a bò"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:323
-msgid "Add..."
-msgstr "Afegir..."
+#: src/prefs_filtering_action.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1438
+#: src/toolbar.c:205 src/toolbar.c:438 src/toolbar.c:2088
+msgid "Execute"
+msgstr "Executar"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:779
-msgid ""
-"The following person(s) are busy at the time of your planned meeting:\n"
-"- "
-msgstr ""
-"Les següents persones estan ocupades a l'hora planejada de la reunió:\n"
-"- "
+#: src/prefs_filtering_action.c:189 src/prefs_summaries.c:440
+msgid "Color label"
+msgstr "Etiqueta de color"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:780
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:869
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:955
-msgid "You"
-msgstr "Vostè"
+#: src/prefs_filtering_action.c:191 src/prefs_filtering_action.c:192
+#: src/prefs_filtering_action.c:193
+msgid "Resend"
+msgstr "Re-enviar"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:781
-msgid "You are busy at the time of your planned meeting"
-msgstr "Vostè està ocupat a l'hora planejada de la reunió"
+#: src/prefs_filtering_action.c:193
+msgid "Redirect"
+msgstr "Redirigir"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:783
-#, c-format
-msgid "%s is busy at the time of your planned meeting"
-msgstr "%s està ocupat a l'hora planejada de la reunió"
+#: src/prefs_filtering_action.c:194 src/prefs_filtering_action.c:195
+#: src/prefs_filtering_action.c:1442 src/prefs_matcher.c:629
+#: src/prefs_summaries.c:445 src/prefs_summary_column.c:87
+#: src/summaryview.c:446
+msgid "Score"
+msgstr "Punts"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:785
-#, c-format
-msgid "%d hour sooner"
-msgstr "%d hora més d'hora"
+#: src/prefs_filtering_action.c:194
+msgid "Change score"
+msgstr "Canviar punts"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:787
-#, c-format
-msgid "%d hours sooner"
-msgstr "%d hores més d'hora"
+#: src/prefs_filtering_action.c:195
+msgid "Set score"
+msgstr "Establir punts"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:789
-#, c-format
-msgid "%d hours and %d minutes sooner"
-msgstr "%d hores i %d minutes mes d'hora"
+#: src/prefs_filtering_action.c:196 src/prefs_filtering_action.c:197
+#: src/prefs_filtering_action.c:198 src/prefs_matcher.c:633
+#: src/prefs_summary_column.c:89 src/summaryview.c:448
+msgid "Tags"
+msgstr "Etiquetes"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:791
-#, c-format
-msgid "%d minutes sooner"
-msgstr "%d minuts més d'hora"
+#: src/prefs_filtering_action.c:196
+msgid "Apply tag"
+msgstr "Aplicar etiqueta"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:796
-#, c-format
-msgid "%d hour later"
-msgstr "%d hora més tard"
+#: src/prefs_filtering_action.c:197
+msgid "Unset tag"
+msgstr "Esborrar etiqueta"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:798
-#, c-format
-msgid "%d hours later"
-msgstr "%d hores més tard"
+#: src/prefs_filtering_action.c:198
+msgid "Clear tags"
+msgstr "Netejar etiquetes"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:800
-#, c-format
-msgid "%d hours and %d minutes later"
-msgstr "%d hores i %d minuts més tard"
+#: src/prefs_filtering_action.c:199 src/prefs_filtering_action.c:200
+msgid "Threads"
+msgstr "Fils"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:802
-#, c-format
-msgid "%d minutes later"
-msgstr "%d minuts més tard"
+#: src/prefs_filtering_action.c:202
+msgid "Stop filter"
+msgstr "Parar filtre"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:808
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"Everyone would be available %s or %s."
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Tothom estarà disponible %s o %s."
+#: src/prefs_filtering_action.c:410
+msgid "Action configuration"
+msgstr "Configurar accions"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:810
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"Everyone would be available %s."
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Tothom estarà disponible %s."
+#: src/prefs_filtering_action.c:427 src/prefs_filtering.c:1886
+#: src/prefs_matcher.c:586
+msgid "Rule"
+msgstr "Regla"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:812
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"It isn't possible to have this meeting with everyone in the previous or next "
-"6 hours."
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"No és possible tenir aquesta reunió amb tothom entre les 6 hores prèvies o "
-"posteriors."
+#: src/prefs_filtering_action.c:440 src/prefs_filtering.c:433
+msgid "Action"
+msgstr "Acció"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:817
-#, c-format
-msgid "would be available %s or %s"
-msgstr "estaria disponible %s o %s"
+# FIXME
+#: src/prefs_filtering_action.c:935
+msgid "Command-line not set"
+msgstr "Línia de comandes no establerta"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:819
-#, c-format
-msgid "would be available %s"
-msgstr "estaria disponible %s"
+# FIXME
+#: src/prefs_filtering_action.c:936
+msgid "Destination is not set."
+msgstr "Destinació no establerta."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:821
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:882
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:952
-msgid "not available"
-msgstr "no està disponible"
+# FIXME
+#: src/prefs_filtering_action.c:947
+msgid "Recipient is not set."
+msgstr "Destinatari no establert."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:824
-#, c-format
-msgid ", but would be available %s or %s."
-msgstr ", però estaria disponible %s o %s."
+# FIXME
+#: src/prefs_filtering_action.c:965
+msgid "Score is not set"
+msgstr "Puntuació no establerta"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:826
-#, c-format
-msgid ", but would be available %s."
-msgstr ", però estaria disponible %s."
+#: src/prefs_filtering_action.c:973
+msgid "Header is not set."
+msgstr "No s'ha establert la capçalera"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:828
-msgid ", and isn't available in the previous or next 6 hours."
-msgstr ", i no està disponiible entre les sis hores prèvies o posteriors."
+#: src/prefs_filtering_action.c:980
+msgid "Target addressbook/folder is not set."
+msgstr "No s'ha establert l'agenda de destí."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:885
-msgid "available"
-msgstr "disponible"
+#: src/prefs_filtering_action.c:994
+msgid "Tag name is empty."
+msgstr "El nom d'etiqueta es buit."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:887
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1136
-msgid "Free/busy retrieval failed"
-msgstr "Ha fallat la recuperació de lliure/ocupat"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1216
+msgid "No action was defined."
+msgstr "No s'ha definit cap acció."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:969
-msgid "Not everyone is available"
-msgstr "No tothom està disponible"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1254 src/prefs_matcher.c:2160
+#: src/quote_fmt.c:79
+msgid "literal %"
+msgstr "literal %"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:970
-msgid "Send anyway"
-msgstr "Enviar de totes maneres"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1263 src/prefs_matcher.c:2169
+msgid "filename (should not be modified)"
+msgstr "Nom d'arxiu (no ha d'ésser modificat)"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:981
-msgid "Not everyone is available. See tooltips for more info..."
-msgstr "No tothom està disponible. Mireu les notes per més informació..."
+#: src/prefs_filtering_action.c:1264 src/prefs_matcher.c:2170
+#: src/quote_fmt.c:87
+msgid "new line"
+msgstr "línia nova"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1118
-#, c-format
-msgid "Fetching planning for %s..."
-msgstr "Actualitzant la planificació per %s ..."
+#: src/prefs_filtering_action.c:1265 src/prefs_matcher.c:2171
+msgid "escape character for quotes"
+msgstr "caràcter d'escapament per entrecomillat"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1145
-msgid "Available"
-msgstr "Disponible"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1266 src/prefs_matcher.c:2172
+msgid "quote character"
+msgstr "caràcter d'entrecomillat"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1158
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1165
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1173
-msgid "Everyone is available."
-msgstr "Tothom està disponible."
+#: src/prefs_filtering_action.c:1275
+msgid "Filtering Action: 'Execute'"
+msgstr "Accion de filtratge: 'Executar'"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1174
+#: src/prefs_filtering_action.c:1276
 msgid ""
-"Everyone seems available, but some free/busy information failed to be "
-"retrieved."
+"'Execute' allows you to send a message or message element to an external "
+"program or script.\n"
+"The following symbols can be used:"
 msgstr ""
-"Tothom sembla disponible, però alguna informació de lliure/ocupat no s'ha "
-"pogut recuperar."
+"'Executar' us permet enviar un missatge o un element del missatge a un "
+"programa extern o a un script.\n"
+"Els següents símbols poden ser usats:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1353
-msgid ""
-"Could not send the meeting invitation.\n"
-"Check the recipients."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut enviar la invitació a la reunió.\n"
-"Reviseu els destinataris."
+#: src/prefs_filtering_action.c:1422
+msgid "Recipient"
+msgstr "Destinatari"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1474
-msgid "Save & Send"
-msgstr "Desar i Enviar"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1426
+msgid "Book/Folder"
+msgstr "Llibre/Carpeta"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1475
-msgid "Check availability"
-msgstr "Comprovar disponibilitat"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1430
+msgid "Destination"
+msgstr "Destinació"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1598
-msgid "<b>Starts at:</b> "
-msgstr "<b>Comença a les:</b>"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1434
+msgid "Color"
+msgstr "Colorar"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1604
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1628
-msgid "<b> on:</b>"
-msgstr "<b> a:</b>"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1520
+msgid "Current action list"
+msgstr "Llista actual d'accions "
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1622
-msgid "<b>Ends at:</b> "
-msgstr "<b>Finalitza a:</b>"
+#: src/prefs_filtering.c:197 src/prefs_filtering.c:359
+msgid "Filtering/Processing configuration"
+msgstr "Configuració de filtrat/procesament"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1663
-msgid "New meeting"
-msgstr "Nova reunió"
+#: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_filtering.c:867
+#: src/prefs_filtering.c:981
+msgctxt "Filtering Account Menu"
+msgid "All"
+msgstr "Filtrant qualsevol"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1665
-#, c-format
-msgid "%s - Edit meeting"
-msgstr "%s - Editar reunió"
+#: src/prefs_filtering.c:411
+msgid "Condition"
+msgstr "Condició"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1720
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1744
-msgid "Time:"
-msgstr "Hora:"
+#: src/prefs_filtering.c:424
+msgid " D_efine... "
+msgstr "D_efineix... "
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1877
-#, c-format
-msgid "%d hour"
-msgid_plural "%d hours"
-msgstr[0] "%d hora"
-msgstr[1] "%d hores"
+#: src/prefs_filtering.c:446
+msgid " De_fine... "
+msgstr "De_fineix... "
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1880
-#, c-format
-msgid "%d minute"
-msgid_plural "%d minutes"
-msgstr[0] "%d minut"
-msgstr[1] "%d minuts"
+#: src/prefs_filtering.c:475
+msgid "Append the new rule above to the list"
+msgstr "Afegir la nova regla a sobre la llista"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1891
-#, c-format
-msgid "Upcoming event: %s"
-msgstr "Event inminent: %s"
+#: src/prefs_filtering.c:484
+msgid "Replace the selected rule in list with the rule above"
+msgstr "Substituïr la regla seleccionada a la llista amb la regla de sota"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1892
-#, c-format
-msgid ""
-"You have a meeting or event soon.\n"
-"It starts at %s and ends %s later.\n"
-"Location: %s\n"
-"More information:\n"
-"\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Teniu una reunió o event en breu.\n"
-"Comença a les %s i finalitza %s després.\n"
-"Localització: %s\n"
-"Més informació:\n"
-"\n"
-"%s"
+#: src/prefs_filtering.c:493
+msgid "Delete the selected rule from the list"
+msgstr "Esborrar la regla seleccionada de la llista"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1909
-#, c-format
-msgid "Remind me in %d minute"
-msgid_plural "Remind me in %d minutes"
-msgstr[0] "Recorda-m'ho en %d minut"
-msgstr[1] "Recorda-m'ho en %d minuts"
+#: src/prefs_filtering.c:532
+msgid "Move the selected rule to the top"
+msgstr "Moure la regla seleccionada a l'inici"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:2034
-msgid "Empty calendar"
-msgstr "Calendari buit"
+#: src/prefs_filtering.c:535
+msgid "Page u_p"
+msgstr "_Pàgina amunt"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:2035
-msgid "There is nothing to export."
-msgstr "No hi ha res a exportar."
+#: src/prefs_filtering.c:543
+msgid "Move the selected rule one page up"
+msgstr "Moure la regla seleccionada una pàgina amunt"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:2075
-msgid "Could not export the calendar."
-msgstr "No es pot exportar el calendari."
+#: src/prefs_filtering.c:552
+msgid "Move the selected rule up"
+msgstr "Moure la regla seleccionada amunt"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:2092
-msgid "Export calendar to ICS"
-msgstr "Exportar calendari a ICS"
+#: src/prefs_filtering.c:560
+msgid "Move the selected rule down"
+msgstr "Moure la regla seleccionada avall"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:2115
-#, c-format
-msgid "Couldn't export calendar to '%s'\n"
-msgstr "No es pot exportar el calendari a '%s'\n"
+#: src/prefs_filtering.c:563
+msgid "Page dow_n"
+msgstr "Pàgina a_vall"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:2231
-msgid "Could not export the freebusy info."
-msgstr "No es pot exportar la informació de lliure/ocupat."
+#: src/prefs_filtering.c:571
+msgid "Move the selected rule one page down"
+msgstr "Moure la regla seleccionada una pàgina avall"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:2263
-#, c-format
-msgid "Couldn't export free/busy to '%s'\n"
-msgstr "No es pot exportar la informació de lliure/ocupat a '%s'\n"
+#: src/prefs_filtering.c:580
+msgid "Move the selected rule to the bottom"
+msgstr "Moure la regla seleccionada al final"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:266
-msgid "Reminders"
-msgstr "Recordatoris"
+#: src/prefs_filtering.c:1038 src/prefs_filtering.c:1124
+msgid "Condition string is not valid."
+msgstr "La cadena de condició no és vàlida."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:275
-msgid "Alert me"
-msgstr "Avisa'm"
+#: src/prefs_filtering.c:1111
+msgid "Condition string is empty."
+msgstr "La cadena de condició es buida."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:287
-msgid "minutes before an event"
-msgstr "minuts abans d'un event"
+#: src/prefs_filtering.c:1117
+msgid "Action string is empty."
+msgstr "La cadena de l'acció es buida."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:299
-msgid "Calendar export"
-msgstr "Exportació del calendari"
+#: src/prefs_filtering.c:1205
+msgid "Delete rule"
+msgstr "Esborrar regla"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:310
-msgid "Automatically export calendar to"
-msgstr "Exportar automàticament el calendari a"
+#: src/prefs_filtering.c:1206
+msgid "Do you really want to delete this rule?"
+msgstr "Vols esborrar realment aquesta regla?"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:319
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:425
-msgid "You can export to a local file or URL"
-msgstr "Podeu exportar a un fitxer local o URL"
+#: src/prefs_filtering.c:1224
+msgid "Delete all rules"
+msgstr "Esborrar totes les regles"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:321
-msgid "Specify a local file or URL (http://server/path/file.ics)"
-msgstr "Especifiqueu un fitxer local o URL(http://servidor/ruta/fitxer.ics)"
+#: src/prefs_filtering.c:1225
+msgid "Do you really want to delete all the rules?"
+msgstr "Vols esborrar realment totes les regles?"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:351
-msgid "Include webcal subscriptions in export"
-msgstr "Incloure subscripcions webcal a l'exportació"
+#: src/prefs_filtering.c:1475
+msgid "Filtering rules not saved"
+msgstr "Regles de filtrat no desades"
+
+#: src/prefs_filtering.c:1476
+msgid "The list of filtering rules have been modified. Close anyway?"
+msgstr ""
+"La llista de regles de filtrat han estat modificades. Tancar de totes "
+"maneres?"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:361
-msgid "Command to run after calendar export"
-msgstr "Comanda a executar després de l'exportació del calendari"
+#: src/prefs_filtering.c:1698
+msgid "Move one page up"
+msgstr "Moure una pàgina amunt"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:390
-msgid "Register Claws' calendar in XFCE's Orage clock"
-msgstr "Calendari de Register Claws al rellotge Orage de XFCE"
+#: src/prefs_filtering.c:1699
+msgid "Move one page down"
+msgstr "Moure una pàgina avall"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:392
-msgid "Allows Orage (version greater than 4.4) to see Claws Mail's calendar"
-msgstr ""
-"Permet a Orage (versió superior a la 4.4) veure el calendari de Claws Mail"
+#: src/prefs_filtering.c:1854
+msgid "Enable"
+msgstr "Activa"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:404
-msgid "Free/Busy information"
-msgstr "Informació de Lliure/Ocupat"
+#: src/prefs_folder_column.c:212
+msgid "Folder list columns configuration"
+msgstr "Configuració de la llista de columnes de la carpeta"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:416
-msgid "Automatically export free/busy status to"
-msgstr "Exportar automàticament l'estat de lliure/ocupat a"
+#: src/prefs_folder_column.c:229
+msgid ""
+"Select columns to be displayed in the folder list. You can modify\n"
+"the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
+msgstr ""
+"Seleccioneu les columnes a mostrar a la llista de carpetes. Podeu modificar\n"
+"l'ordre usant els botons Amunt / Avall o arrossegant els elements."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:427
-msgid "Specify a local file or URL (http://server/path/file.ifb)"
-msgstr "Especificar un fitxer local o URL (http://servidor/ruta/fitxer.ifb)"
+#: src/prefs_folder_column.c:258 src/prefs_summary_column.c:272
+msgid "Hidden columns"
+msgstr "Columnes ocultes"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:457
-msgid "Command to run after free/busy status export"
-msgstr "Comanda a executar després de l'exportació de l'estat de lliure/ocupat"
+#: src/prefs_folder_column.c:290 src/prefs_summaries.c:409
+#: src/prefs_summaries.c:587 src/prefs_summary_column.c:304
+msgid "Displayed columns"
+msgstr "Columnes mostrades"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:484
-msgid "Get free/busy status of others from"
-msgstr "Obtenir l'estat de lliure/ocupat d'altres desde"
+#: src/prefs_folder_column.c:329 src/prefs_msg_colors.c:494
+#: src/prefs_summary_column.c:343 src/prefs_toolbar.c:1064
+msgid " Use default "
+msgstr " Usar configuració inicial "
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:492
-#, c-format
+#: src/prefs_folder_item.c:262 src/prefs_folder_item.c:864
+#: src/prefs_folder_item.c:1390
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Specify a local file or URL (http://server/path/file.ifb). Use %u for the "
-"left part of the email address, %d for the domain"
+"These preferences will not be saved as this folder is a top-level folder. "
+"However, you can set them for the whole mailbox tree by using \"Apply to "
+"subfolders\"."
 msgstr ""
-"Especificar un fitxer local o URL (http://servidor/ruta/fitxer.ifb). Useu %u "
-"de la part esquerra de l'adreça de correu, %d per el domini"
-
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:506
-msgid "SSL options"
-msgstr "Opcions de SSL"
+"<i>Aquestes preferències no seran desades perque aquesta carpeta es de "
+"nivell màxim. De totes maneres podeu assignar-les a tot l'arbre de la bústia "
+"usant \"Aplicar a subcarpetes\".</i>"
 
-#: src/pop.c:152
-msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr "No s'ha trobat en la salutació la marca de temps APOP necessària\n"
+#: src/prefs_folder_item.c:274 src/prefs_folder_item.c:876
+msgid ""
+"Apply to\n"
+"subfolders"
+msgstr ""
+"Aplicar a\n"
+"subcarpetes"
 
-#: src/pop.c:159
-msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr "Error de sintaxis a la marca de temps de la salutació\n"
+#: src/prefs_folder_item.c:299
+msgid "Normal"
+msgstr "Normal"
 
-#: src/pop.c:166
-msgid "Timestamp syntax error in greeting (not ASCII)\n"
-msgstr "Error de sintaxis a la marca de temps a la salutació (no ascii)\n"
+#: src/prefs_folder_item.c:301
+msgid "Outbox"
+msgstr "Carpeta de sortida"
 
-#: src/pop.c:190 src/pop.c:217
-msgid "POP3 protocol error\n"
-msgstr "Error del protocol POP3\n"
+#: src/prefs_folder_item.c:317
+msgid "Folder type"
+msgstr "Tipus de carpeta"
 
-#: src/pop.c:263
-#, c-format
-msgid "invalid UIDL response: %s\n"
-msgstr "resposta UIDL invàlida: %s\n"
+#: src/prefs_folder_item.c:329
+msgid "Simplify Subject RegExp"
+msgstr "Exp.reg. per simplificar assumpte"
 
-#: src/pop.c:841
-#, c-format
-msgid "POP3: Deleting expired message %d [%s]\n"
-msgstr "POP3: Esborrant missatge caducat %d [%s]\n"
+#: src/prefs_folder_item.c:355
+msgid "Test string:"
+msgstr "Cadena de proves:"
 
-#: src/pop.c:857
-#, c-format
-msgid "POP3: Skipping message %d [%s] (%d bytes)\n"
-msgstr "POP3: Saltant-se missatge %d [%s](%d bytes)\n"
+#: src/prefs_folder_item.c:372
+msgid "Result:"
+msgstr "Resultat:"
 
-#: src/pop.c:889
-msgid "mailbox is locked\n"
-msgstr "la bústia està bloquejada\n"
+#: src/prefs_folder_item.c:387
+msgid "Folder chmod"
+msgstr "Permisos de carpeta"
 
-#: src/pop.c:892
-msgid "Session timeout\n"
-msgstr "Excedit el temps límit de la sessió\n"
+#: src/prefs_folder_item.c:413
+msgid "Folder color"
+msgstr "Color de carpeta"
 
-#: src/pop.c:911
-msgid "command not supported\n"
-msgstr "ordre no soportada\n"
+#: src/prefs_folder_item.c:426 src/prefs_folder_item.c:1659
+msgid "Pick color for folder"
+msgstr "Escolliu color per a la carpeta"
 
-#: src/pop.c:916
-msgid "error occurred on POP3 session\n"
-msgstr "hi ha hagut un error a la sessió POP3\n"
+#: src/prefs_folder_item.c:444
+msgid "Run Processing rules at start-up"
+msgstr "Executar Processar regles a l'inici"
 
-#: src/pop.c:1111
-msgid "TOP command unsupported\n"
-msgstr "ordre TOP no soportada\n"
+#: src/prefs_folder_item.c:459
+msgid "Run Processing rules when opening"
+msgstr "Executar Processar regles a l'obrir"
 
-#: src/prefs_account.c:335 src/prefs_account.c:1450 src/prefs_account.c:2434
-#: src/wizard.c:1506
-msgid "POP3"
-msgstr "POP3"
+#: src/prefs_folder_item.c:473
+msgid "Scan for new mail"
+msgstr "Examinar si hi ha correu nou"
 
-#: src/prefs_account.c:338 src/prefs_account.c:1563 src/prefs_account.c:2449
-msgid "IMAP4"
-msgstr "IMAP4"
+#: src/prefs_folder_item.c:475
+msgid ""
+"Turn this option on if mail is delivered directly to this folder by server "
+"side filtering on IMAP or by an external application"
+msgstr ""
+"Activeu aquesta opció si el missatge és enviat directament a aquesta carpeta "
+"amb filtratge del servidor IMAP o per una aplicació externa"
 
-#: src/prefs_account.c:339
-msgid "News (NNTP)"
-msgstr "Notícies (NNTP)"
+#: src/prefs_folder_item.c:495
+msgid "Select the HTML part of multipart messages"
+msgstr "Seleccionar la part HTML en missatges multipart"
 
-#: src/prefs_account.c:340 src/wizard.c:1508
-msgid "Local mbox file"
-msgstr "Arxiu mbox local"
+#: src/prefs_folder_item.c:512
+msgid ""
+"\"Default\" will follow global preference (found in /Preferences/Message "
+"View/Text Options)"
+msgstr ""
+"\"Default\" fara servir les preferències globals (que es troba a / "
+"Preferències/Veure Missatge/Opcions de Text)"
 
-#: src/prefs_account.c:341
-msgid "None (SMTP only)"
-msgstr "Cap (només SMTP)"
+#: src/prefs_folder_item.c:522
+msgid "Synchronise for offline use"
+msgstr "Sincronitzar per usar sense connexió"
 
-#: src/prefs_account.c:1034
-msgid "Name of account"
-msgstr "Nom del compte"
+#: src/prefs_folder_item.c:543
+msgid "Fetch message bodies from the last"
+msgstr "Recuperar cos de missatges des de l'últim"
 
-#: src/prefs_account.c:1043
-msgid "Set as default"
-msgstr "Marcar com a primària"
+#: src/prefs_folder_item.c:550
+msgid "0: all bodies"
+msgstr "0: tots els cossos"
 
-#: src/prefs_account.c:1051
-msgid "Personal information"
-msgstr "Informació personal"
+#: src/prefs_folder_item.c:558
+msgid "Remove older messages bodies"
+msgstr "Esborrar cos de missatges més antics"
 
-#: src/prefs_account.c:1060
-msgid "Full name"
-msgstr "Nom complet"
+#: src/prefs_folder_item.c:575
+msgid "Discard folder cache"
+msgstr "Descartar memòria cau de carpeta"
 
-#: src/prefs_account.c:1066
-msgid "Mail address"
-msgstr "Adreça de correu"
+#: src/prefs_folder_item.c:885
+msgid "Request Return Receipt"
+msgstr "Sollicitar justificant de recepció"
 
-#: src/prefs_account.c:1129 src/wizard.c:1475
-msgid "Auto-configure"
-msgstr "Configurar automàticament"
+#: src/prefs_folder_item.c:900
+msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
+msgstr "Desar els missatges sortints en aquesta carpeta enlloc de a Enviat"
 
-#: src/prefs_account.c:1131 src/wizard.c:1477
-msgid "Cancel"
-msgstr "Cancel·lar"
+#: src/prefs_folder_item.c:913 src/prefs_folder_item.c:936
+#: src/prefs_folder_item.c:960 src/prefs_folder_item.c:983
+#: src/prefs_folder_item.c:1006
+msgid "Default "
+msgstr "Per omissió "
 
-#: src/prefs_account.c:1147
-msgid ""
-"<span weight=\"bold\">Warning: this version of Claws Mail\n"
-"has been built without IMAP and News support.</span>"
-msgstr ""
-"<span weight=\"bold\">Avís: aquesta versió de Claws Mail\n"
-"ha estat compilat sense suport IMAP ni suport per grups de Notícies.</span>"
+#: src/prefs_folder_item.c:937
+msgid " for replies"
+msgstr " per respostes"
 
-#: src/prefs_account.c:1176
-msgid "This server requires authentication"
-msgstr "Aquest servidor requereix autentificació"
+#: src/prefs_folder_item.c:1029
+msgid "Default account"
+msgstr "Compte per omissió"
 
-#: src/prefs_account.c:1183
-msgid "Authenticate on connect"
-msgstr "Autentificació al connectar"
+#: src/prefs_folder_item.c:1672
+msgid "Discard cache"
+msgstr "Desactivar memòria cau"
 
-#: src/prefs_account.c:1237
-msgid "News server"
-msgstr "Servidor de news"
+#: src/prefs_folder_item.c:1673
+msgid "Do you really want to discard the local cached data for this folder?"
+msgstr ""
+"Realment vols descartar l'informació local desada per a aquesta carpeta?"
 
-#: src/prefs_account.c:1243
-msgid "Server for receiving"
-msgstr "Servidor de recepció"
+#: src/prefs_folder_item.c:1803
+msgid "General"
+msgstr "General"
 
-#: src/prefs_account.c:1249
-msgid "Local mailbox"
-msgstr "Bústia local"
+#: src/prefs_folder_item.c:1882
+#, c-format
+msgid "Properties for folder %s"
+msgstr "Propietats de la carpeta %s"
 
-#: src/prefs_account.c:1256
-msgid "SMTP server (send)"
-msgstr "Servidor SMTP (enviar)"
+#: src/prefs_fonts.c:79
+msgid "Folder and Message Lists"
+msgstr "Carpeta i llistes de missatges"
 
-#: src/prefs_account.c:1264
-msgid "Use mail command rather than SMTP server"
-msgstr "Useu commanda per correu enlloc de servidor SMTP"
+#: src/prefs_fonts.c:99 src/prefs_matcher.c:2035
+msgid "Message"
+msgstr "Missatge"
 
-#: src/prefs_account.c:1273
-msgid "command to send mails"
-msgstr "ordre per enviar els correus"
+#: src/prefs_fonts.c:126
+msgid "Derive small and bold fonts from Folder and Message Lists font"
+msgstr ""
+"Derivar les tipografies petita i negreta de la llista de Carpetes i Missatges"
 
-#: src/prefs_account.c:1338
-#, c-format
-msgid "Account%d"
-msgstr "Compte%d"
+#: src/prefs_fonts.c:136
+msgid "Small"
+msgstr "Petita"
 
-#: src/prefs_account.c:1424
-msgid "Local"
-msgstr "Local"
+#: src/prefs_fonts.c:158
+msgid "Bold"
+msgstr "Negreta"
 
-#: src/prefs_account.c:1430 src/prefs_account.c:1519
-msgid "Default Inbox"
-msgstr "Bústia d'entrada per defecte"
+#: src/prefs_fonts.c:180
+msgid "Use different font for printing"
+msgstr "Usar font diferent per imprimir"
 
-#: src/prefs_account.c:1437 src/prefs_account.c:1444 src/prefs_account.c:1526
-#: src/prefs_account.c:1533
-msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
-msgstr "Els missatges sense filtrar es guardaran en aquesta carpeta"
+#: src/prefs_fonts.c:190
+msgid "Message Printing"
+msgstr "Missatge d'impressió"
 
-#: src/prefs_account.c:1452
-msgid "Use secure authentication (APOP)"
-msgstr "Usar autentificació segura (APOP)"
+#: src/prefs_fonts.c:268 src/prefs_msg_colors.c:839 src/prefs_summaries.c:731
+#: src/prefs_themes.c:365
+msgid "Display"
+msgstr "Veure"
 
-#: src/prefs_account.c:1455
-msgid "Remove messages on server when received"
-msgstr "Esborrar missatges del servidor quan s'hagin rebut"
+#: src/prefs_fonts.c:269
+msgid "Fonts"
+msgstr "Tipografies"
 
-#: src/prefs_account.c:1466
-msgid "Remove after"
-msgstr "Esborrar després de"
+#: src/prefs_gtk.c:925 src/toolbar.c:213 src/toolbar.c:423
+msgid "Preferences"
+msgstr "Preferències"
 
-#: src/prefs_account.c:1473 src/prefs_account.c:1483
-msgid "0 days and 0 hours : remove immediately"
-msgstr "0 dies i 0 hores : esborrar immediatament"
+#: src/prefs_image_viewer.c:69
+msgid "Automatically display attached images"
+msgstr "Mostrar les imatges adjuntes automàticament"
 
-#: src/prefs_account.c:1496
-msgid "Receive size limit"
-msgstr "Límit de tamany al rebre"
+#: src/prefs_image_viewer.c:75
+msgid "Resize attached images by default"
+msgstr "Redimensionar les imatges adjuntes per omissión"
 
-#: src/prefs_account.c:1499
-msgid ""
-"Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them "
-"you will be able to download them fully or delete them."
-msgstr ""
-"Els missatges que sobrepassin aquest límit seran parcialment recuperats. "
-"Quan els seleccioneu podreu descarregar-los completament o esborrar-los"
+#: src/prefs_image_viewer.c:78
+msgid "Clicking image toggles scaling"
+msgstr "Activa/Desactiva l'escalat clicant la imatge"
 
-#: src/prefs_account.c:1539 src/prefs_account.c:2464
-msgid "NNTP"
-msgstr "NNTP"
+#: src/prefs_image_viewer.c:83
+msgid "Display images inline"
+msgstr "Mostra les imatges inserides"
 
-#: src/prefs_account.c:1546
-msgid "Maximum number of articles to download"
-msgstr "Nmero màxim d'articles a descarregar"
+#: src/prefs_image_viewer.c:89
+msgid "Print images"
+msgstr "Imprimir imatges"
 
-#: src/prefs_account.c:1556
-msgid "unlimited if 0 is specified"
-msgstr "sense límit si s'especifica 0"
+#: src/prefs_image_viewer.c:139
+msgid "Image Viewer"
+msgstr "Visor d'imatges"
 
-#: src/prefs_account.c:1592
-msgid "IMAP server directory"
-msgstr "Directori del servidor IMAP"
+#: src/prefs_logging.c:147 src/prefs_logging.c:254
+msgid "Restrict the log window to"
+msgstr "Restringir la finestra de traça a"
 
-#: src/prefs_account.c:1596
-msgid "(usually empty)"
-msgstr "(normalment buït)"
+#: src/prefs_logging.c:159 src/prefs_logging.c:266
+msgid "0 to stop logging in the log window"
+msgstr "0 per deixar de registrar a la finestra de traça"
 
-#: src/prefs_account.c:1610
-msgid "Show subscribed folders only"
-msgstr "Mostrar només les carpetes subscrites"
+#: src/prefs_logging.c:161 src/prefs_logging.c:268
+msgid "lines"
+msgstr "línies"
 
-#: src/prefs_account.c:1617
-msgid "Bandwidth-efficient mode (prevents retrieving remote tags)"
-msgstr "Mode d'ample de banda eficient (evita recuperar etiquetes remotes)"
+#: src/prefs_logging.c:171
+msgid "Filtering/processing log"
+msgstr "Filtrat/processar traça de depuració"
 
-#: src/prefs_account.c:1619
-msgid "This mode uses less bandwidth, but can be slower with some servers."
+#: src/prefs_logging.c:174
+msgid "Enable logging of filtering/processing rules"
+msgstr "Activar traça de les regles de filtratge/processar regles"
+
+#: src/prefs_logging.c:180
+msgid ""
+"If checked, turns on logging of filtering and processing rules.\n"
+"The log is accessible from 'Tools/Filtering log'.\n"
+"Caution: enabling this option will slow down the filtering/processing, this "
+"might be critical when applying many rules upon thousands of messages."
 msgstr ""
-"Aquest mode usa menys ample de banda, però pot ser més lent amb alguns "
-"servidors..."
+"Si està marcat, activa la traça de les regles de processament i filtratge\n"
+"El registre de la traça es accessible desde 'Eines/Finestra de traça'.\n"
+"Compte: activar aquesta opció alentirà el filtratge/processament, això pot "
+"ser critic quan s'apliquin moltes regles sobre miles de missatges."
 
-#: src/prefs_account.c:1626
-msgid "Filter messages on receiving"
-msgstr "Filtrar missatges al rebre"
+#: src/prefs_logging.c:187
+msgid "Log filtering/processing when..."
+msgstr "Traçat de les regles de filtratge/processar quan.."
 
-#: src/prefs_account.c:1633
-msgid "Allow filtering using plugins on receiving"
-msgstr "Permetre filtrar usant mòduls al rebre"
+#: src/prefs_logging.c:191
+msgid "filtering at incorporation"
+msgstr "filtrant al incorporar"
 
-#: src/prefs_account.c:1637
-msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
-msgstr "'Rebre' comprova si hi ha nous missatges en aquest compte"
+#: src/prefs_logging.c:193
+msgid "pre-processing folders"
+msgstr "pre-processant carpetes"
 
-#: src/prefs_account.c:1718 src/prefs_customheader.c:208
-#: src/prefs_matcher.c:623 src/prefs_matcher.c:1974 src/prefs_matcher.c:1996
-msgid "Header"
-msgstr "Capçalera"
+#: src/prefs_logging.c:198
+msgid "manually filtering"
+msgstr "filtrant manualment"
 
-#: src/prefs_account.c:1720
-msgid "Generate Message-ID"
-msgstr "Generar Message-ID"
+#: src/prefs_logging.c:200
+msgid "post-processing folders"
+msgstr "post-processant carpetes"
 
-#: src/prefs_account.c:1723
-msgid "Send account mail address in Message-ID"
-msgstr "Enviar adreça de correu dins el Message-ID"
+#: src/prefs_logging.c:207
+msgid "processing folders"
+msgstr "Processant carpetes"
 
-#: src/prefs_account.c:1726
-msgid "Add user agent header"
-msgstr "Afegir capçalera Agent d'Usuari"
+#: src/prefs_logging.c:222
+msgid "Log level"
+msgstr "Nivell de traça"
 
-#: src/prefs_account.c:1733
-msgid "Add user-defined header"
-msgstr "Afegir capçaleres d'usuari"
+#: src/prefs_logging.c:231
+msgid "Low"
+msgstr "Baix"
 
-#: src/prefs_account.c:1748
-msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
-msgstr "Autentificació SMTP (SMTP AUTH)"
+#: src/prefs_logging.c:232
+msgid "Medium"
+msgstr "Mig"
+
+#: src/prefs_logging.c:233
+msgid "High"
+msgstr "Alt"
 
-#: src/prefs_account.c:1833
+#: src/prefs_logging.c:238
 msgid ""
-"If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
-"will be used."
+"Select the level of detail of the logging.\n"
+"Choose Low to see when rules are applied, which conditions match or don't "
+"match and what actions are performed.\n"
+"Choose Medium to see more details about the message that is being processed, "
+"and why rules are skipped.\n"
+"Choose High to explicitly show the reason why all rules are processed or "
+"skipped, and why all conditions are matched or not matched.\n"
+"Caution: the higher the level, the greater the impact on performance."
 msgstr ""
-"Si deixeu aquests camps buits, s'usarà el mateix ID d'usuari i contrasenya "
-"usats per a la recepció."
+"Seleccioneu el nivell de detall mostrat de la traça.\n"
+"Escolliu nívell Baix per veure quines regles s'han aplicat, quines "
+"condiciones casen o no i quines accions s'han dut a terme.\n"
+"Escolliu nivell Mig per veure més detalls sobre el missatge que s'està "
+"processat i perque les regles s'han refusat.\n"
+"Escolliu nivell Alt per mostrar explícitament la raó per la qual totes les "
+"regles s'han refusat i quines condicions casen o no.\n"
+"Compte: quan més alt és el nivell, més afectarà al rendiment."
 
-#: src/prefs_account.c:1844
-msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr "Autentificació amb POP3 abans d'enviar"
+#: src/prefs_logging.c:280
+msgid "Disk log"
+msgstr "Traça de disc"
 
-#: src/prefs_account.c:1859
-msgid "POP authentication timeout: "
-msgstr "Temps límit per autentificació POP: "
+#: src/prefs_logging.c:282
+msgid "Write the following information to disk..."
+msgstr "Escriure la següent informació al disc..."
 
-#: src/prefs_account.c:1867
-msgid "minutes"
-msgstr "minuts"
+#: src/prefs_logging.c:290
+msgid "Warning messages"
+msgstr "Missatges d'avís"
 
-#: src/prefs_account.c:1937 src/prefs_account.c:1983
-msgid "Signature"
-msgstr "Signatura"
+#: src/prefs_logging.c:291
+msgid "Network protocol messages"
+msgstr "Missatges del protocol de xarxa"
 
-#: src/prefs_account.c:1940
-msgid "Automatically insert signature"
-msgstr "Insertar signatura automàticament"
+#: src/prefs_logging.c:295
+msgid "Error messages"
+msgstr "Missatges d'error"
 
-#: src/prefs_account.c:1945
-msgid "Signature separator"
-msgstr "Separador de signatura"
+#: src/prefs_logging.c:296
+msgid "Status messages for filtering/processing log"
+msgstr "Missatges d'estat de la traça del filtratge/processament"
 
-#: src/prefs_account.c:1970
-msgid "Command output"
-msgstr "Sortida de l'ordre"
+#: src/prefs_logging.c:427 src/prefs_msg_colors.c:145 src/prefs_other.c:777
+msgid "Other"
+msgstr "Altres"
 
-#: src/prefs_account.c:2003
-msgid "Automatically set the following addresses"
-msgstr "Establir les següents adreces automàticament"
+#: src/prefs_logging.c:428
+msgid "Logging"
+msgstr "Traçar"
 
-#: src/prefs_account.c:2055
-msgid "Spell check dictionaries"
-msgstr "Diccionaris de correcció ortogràfica"
+#: src/prefs_matcher.c:331
+msgid "more than"
+msgstr "major que"
 
-#: src/prefs_account.c:2065 src/prefs_folder_item.c:1092
-#: src/prefs_spelling.c:163
-msgid "Default dictionary"
-msgstr "Diccionari per omissió"
+#: src/prefs_matcher.c:332
+msgid "less than"
+msgstr "Menor que"
 
-#: src/prefs_account.c:2078 src/prefs_folder_item.c:1126
-#: src/prefs_spelling.c:176
-msgid "Default alternate dictionary"
-msgstr "Diccionari alternatiu per omissió"
+#: src/prefs_matcher.c:338
+msgid "weeks"
+msgstr "setmanes"
 
-#: src/prefs_account.c:2164 src/prefs_account.c:3288
-#: src/prefs_compose_writing.c:370 src/prefs_folder_item.c:1442
-#: src/prefs_folder_item.c:1833 src/prefs_quote.c:119 src/prefs_quote.c:237
-#: src/prefs_spelling.c:336 src/prefs_wrapping.c:153
-msgid "Compose"
-msgstr "Composar"
+#: src/prefs_matcher.c:342
+msgid "higher than"
+msgstr "més alt que"
 
-#: src/prefs_account.c:2179 src/prefs_folder_item.c:1470 src/prefs_quote.c:134
-#: src/toolbar.c:409
-msgid "Reply"
-msgstr "Respondre"
+#: src/prefs_matcher.c:343
+msgid "lower than"
+msgstr "més baix que"
 
-#: src/prefs_account.c:2194 src/prefs_filtering_action.c:191
-#: src/prefs_folder_item.c:1498 src/prefs_quote.c:149 src/toolbar.c:413
-msgid "Forward"
-msgstr "Reenviar"
+#: src/prefs_matcher.c:344 src/prefs_matcher.c:350
+msgid "exactly"
+msgstr "exactament"
 
-#: src/prefs_account.c:2241
-msgid "Default privacy system"
-msgstr "Sistema de privacitat per omissió"
+#: src/prefs_matcher.c:348
+msgid "greater than"
+msgstr "Puntuació major que"
 
-#: src/prefs_account.c:2270
-msgid "Always sign messages"
-msgstr "Sempre missatges signats"
+#: src/prefs_matcher.c:349
+msgid "smaller than"
+msgstr "més petit que"
+
+#: src/prefs_matcher.c:354
+msgid "bytes"
+msgstr "bytes"
+
+#: src/prefs_matcher.c:355
+msgid "kilobytes"
+msgstr "kilobytes"
 
-#: src/prefs_account.c:2272
-msgid "Always encrypt messages"
-msgstr "Sempre missatges encriptats"
+#: src/prefs_matcher.c:356
+msgid "megabytes"
+msgstr "megabytes"
 
-#: src/prefs_account.c:2274
-msgid "Always sign messages when replying to a signed message"
-msgstr "Encriptar missatges sempre que se'n contesti un d'escriptat"
+#: src/prefs_matcher.c:360
+msgid "contains"
+msgstr "conté"
 
-#: src/prefs_account.c:2277
-msgid "Always encrypt messages when replying to an encrypted message"
-msgstr "Encriptar missatges sempre que se'n contesti un escriptat"
+#: src/prefs_matcher.c:361
+msgid "doesn't contain"
+msgstr "no conté"
 
-#: src/prefs_account.c:2280
-msgid "Encrypt sent messages with your own key in addition to recipient's"
-msgstr ""
-"Encriptar els missatges enviats amb la vostra pròpia clau a més de la del "
-"destinatari"
+#: src/prefs_matcher.c:385
+msgid "headers part"
+msgstr "secció capçaleres"
 
-#: src/prefs_account.c:2282
-msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
-msgstr "Desar en clar els missatges enviats encriptats"
+#: src/prefs_matcher.c:386
+msgid "headers values"
+msgstr "valors de les capçaleres"
 
-#: src/prefs_account.c:2438 src/prefs_account.c:2453 src/prefs_account.c:2467
-msgid "Don't use SSL"
-msgstr "No usar SSL"
+#: src/prefs_matcher.c:387
+msgid "body part"
+msgstr "secció cos"
 
-#: src/prefs_account.c:2441
-msgid "Use SSL for POP3 connection"
-msgstr "Usar SSL per a la connexió POP3"
+#: src/prefs_matcher.c:388
+msgid "whole message"
+msgstr "missatge complet"
 
-#: src/prefs_account.c:2444 src/prefs_account.c:2459 src/prefs_account.c:2490
-msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
-msgstr "Usar l'ordre STARTTLS per obrir la sessió SSL"
+# RML I think this is ambiguous:
+# RML on filtering is a verb ("Marcar") while in summary colunm it's really
+# RML a noun ("Marca"). Xlated as "Marca" (also verbal tense).
+#: src/prefs_matcher.c:394 src/summaryview.c:6332
+msgid "Marked"
+msgstr "Marcat"
 
-#: src/prefs_account.c:2456
-msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
-msgstr "Usar SSL per a la connexió IMAP4"
+#: src/prefs_matcher.c:395 src/summaryview.c:6330
+msgid "Deleted"
+msgstr "Esborrat"
 
-#: src/prefs_account.c:2476
-msgid "Use SSL for NNTP connection"
-msgstr "Usar SSL per a la connexió NNTP"
+#: src/prefs_matcher.c:396
+msgid "Replied"
+msgstr "Contestat"
 
-#: src/prefs_account.c:2480
-msgid "Send (SMTP)"
-msgstr "Enviar (SMTP)"
+#: src/prefs_matcher.c:397 src/summaryview.c:6324
+msgid "Forwarded"
+msgstr "Reenviat"
 
-#: src/prefs_account.c:2484
-msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
-msgstr "No usar SSL (però usar STARTTLS si és necessari)"
+#: src/prefs_matcher.c:399 src/summaryview.c:6314 src/toolbar.c:416
+#: src/toolbar.c:934 src/toolbar.c:1978
+msgid "Spam"
+msgstr "Correu brossa"
 
-#: src/prefs_account.c:2487
-msgid "Use SSL for SMTP connection"
-msgstr "Usar SSL per a la connexió SMTP"
+#: src/prefs_matcher.c:400
+msgid "Has attachment"
+msgstr "Té adjunts"
 
-#: src/prefs_account.c:2495
-msgid "Client certificates"
-msgstr "Certificats del client"
+#: src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6350
+msgid "Signed"
+msgstr "Signat"
 
-#: src/prefs_account.c:2503
-msgid "Certificate for receiving"
-msgstr "Servidor per recepció"
+#: src/prefs_matcher.c:405
+msgid "set"
+msgstr "establert"
 
-#: src/prefs_account.c:2508 src/prefs_account.c:2510 src/prefs_account.c:2530
-#: src/prefs_account.c:2532
-msgid "Client certificate file as a PKCS12 or PEM file"
-msgstr "Certificat de client com a arxiu PKCS12 o PEM"
+#: src/prefs_matcher.c:406
+msgid "not set"
+msgstr "no establert."
 
-#: src/prefs_account.c:2525
-msgid "Certificate for sending"
-msgstr "Certificat per enviar"
+#: src/prefs_matcher.c:410
+msgid "yes"
+msgstr "si"
 
-#: src/prefs_account.c:2558
-msgid "Automatically accept unknown valid SSL certificates"
-msgstr "Accepta automàticament els certificats SSL vàlids desconeguts"
+#: src/prefs_matcher.c:411
+msgid "no"
+msgstr "no"
 
-#: src/prefs_account.c:2561
-msgid "Use non-blocking SSL"
-msgstr "Usar SSL no-bloquejant"
+#: src/prefs_matcher.c:415
+msgid "Any tags"
+msgstr "Qualsevol etiqueta"
 
-#: src/prefs_account.c:2573
-msgid "Turn this off if you have SSL connection problems"
-msgstr "Desactiveu això si teniu problemes de connexió amb SSL"
+#: src/prefs_matcher.c:416
+msgid "Specific tag"
+msgstr "Etiqueta específica"
 
-#: src/prefs_account.c:2691
-msgid "SMTP port"
-msgstr "Port SMTP"
+#: src/prefs_matcher.c:420
+msgid "ignored"
+msgstr "ignorat"
 
-#: src/prefs_account.c:2698
-msgid "POP3 port"
-msgstr "Port POP3"
+#: src/prefs_matcher.c:421
+msgid "not ignored"
+msgstr "no ignorat"
 
-#: src/prefs_account.c:2705
-msgid "IMAP4 port"
-msgstr "Port IMAP4"
+#: src/prefs_matcher.c:422
+msgid "watched"
+msgstr "vist"
 
-#: src/prefs_account.c:2712
-msgid "NNTP port"
-msgstr "Port NNTP"
+#: src/prefs_matcher.c:423
+msgid "not watched"
+msgstr "no vist"
 
-#: src/prefs_account.c:2718
-msgid "Domain name"
-msgstr "Nom del domini"
+#: src/prefs_matcher.c:427
+msgid "found"
+msgstr "trobat"
 
-#: src/prefs_account.c:2721
-msgid ""
-"The domain name will be used in the generated Message-ID, and when "
-"connecting to SMTP servers."
-msgstr ""
-"El nom del domini serà usat al Message-ID generat i al connectar a servidors "
-"SMTP."
+#: src/prefs_matcher.c:428
+msgid "not found"
+msgstr "no trobat"
 
-#: src/prefs_account.c:2735
-msgid "Use command to communicate with server"
-msgstr "Usar comanda per a comunicar-se amb el servidor"
+#: src/prefs_matcher.c:432
+msgid "0 (Passed)"
+msgstr "0 (Revisat)"
 
-#: src/prefs_account.c:2743
-msgid "Move deleted mails to trash and expunge immediately"
-msgstr "Moure correus esborrats a la paperera i purgar immediatament"
+#: src/prefs_matcher.c:433
+msgid "non-0 (Failed)"
+msgstr "no-0 (fallit)"
 
-#: src/prefs_account.c:2745
-msgid ""
-"Moves deleted mails to trash instead of using the \\Deleted flag without "
-"expunging."
-msgstr ""
-"Moure correus esborrats a la paperera enlloc d'usar el \\Marca d'esborrat "
-"sense expurgar."
+#: src/prefs_matcher.c:569
+msgid "Condition configuration"
+msgstr "Configuració de condició"
 
-#: src/prefs_account.c:2749
-msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
-msgstr "Marcar els misstages creuats com a llegits i de color:"
+#: src/prefs_matcher.c:613
+msgid "Match criteria:"
+msgstr "Criteri de selecció"
 
-#: src/prefs_account.c:2805
-msgid "Put sent messages in"
-msgstr "Posar missatges enviats a"
+#: src/prefs_matcher.c:622
+msgid "All messages"
+msgstr "Tots els missatges"
 
-#: src/prefs_account.c:2807
-msgid "Put queued messages in"
-msgstr "Posar missatges encuats a"
+#: src/prefs_matcher.c:624
+msgid "Age"
+msgstr "Edat"
 
-#: src/prefs_account.c:2809
-msgid "Put draft messages in"
-msgstr "Posar borradors de missatges a"
+#: src/prefs_matcher.c:625
+msgid "Phrase"
+msgstr "Frase"
 
-#: src/prefs_account.c:2811
-msgid "Put deleted messages in"
-msgstr "Posar missatges esborrats a"
+#: src/prefs_matcher.c:626
+msgid "Flags"
+msgstr "Etiquetes"
 
-#: src/prefs_account.c:2871
-msgid "Account name is not entered."
-msgstr "No s'ha especificat el nom del compte."
+#: src/prefs_matcher.c:627 src/prefs_msg_colors.c:410
+msgid "Color labels"
+msgstr "Etiquetes de color"
 
-#: src/prefs_account.c:2875
-msgid "Mail address is not entered."
-msgstr "No s'ha especificat l'adreça de correu."
+#: src/prefs_matcher.c:628
+msgid "Thread"
+msgstr "Fil"
 
-#: src/prefs_account.c:2882
-msgid "SMTP server is not entered."
-msgstr "No s'ha especificat el servidor SMTP."
+#: src/prefs_matcher.c:631
+msgid "Partially downloaded"
+msgstr "Parcialment descarregat"
 
-#: src/prefs_account.c:2887
-msgid "User ID is not entered."
-msgstr "No s'ha especificat l'usuari."
+#: src/prefs_matcher.c:634
+msgid "External program test"
+msgstr "Prova de programes externs"
 
-#: src/prefs_account.c:2892
-msgid "POP3 server is not entered."
-msgstr "No s'ha especificat el servidor POP3."
+#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1615 src/prefs_matcher.c:1630
+#: src/prefs_matcher.c:2516
+msgctxt "Filtering Matcher Menu"
+msgid "All"
+msgstr "Tots"
 
-#: src/prefs_account.c:2912
-msgid "The default Inbox folder doesn't exist."
-msgstr "La bústia d'entrada per omissió no existeix."
+#: src/prefs_matcher.c:743
+msgid "Use regexp"
+msgstr "Usar exp.reg."
 
-#: src/prefs_account.c:2918
-msgid "IMAP4 server is not entered."
-msgstr "No s'ha especificat el servidor IMAP4."
+#: src/prefs_matcher.c:819
+msgid "Message must match"
+msgstr "El missatge ha de concordar"
 
-#: src/prefs_account.c:2923
-msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr "No s'ha especificat el servidor NNTP."
+#: src/prefs_matcher.c:823
+msgid "at least one"
+msgstr "almenys un"
 
-#: src/prefs_account.c:2929
-msgid "local mailbox filename is not entered."
-msgstr "no s'ha especificat el nom de l'arxiu de la bústia local."
+#: src/prefs_matcher.c:824
+msgid "all"
+msgstr "tots"
 
-#: src/prefs_account.c:2935
-msgid "mail command is not entered."
-msgstr "no s'ha especificat la comanda de correu."
+#: src/prefs_matcher.c:827
+msgid "of above rules"
+msgstr "de les regles anteriors"
 
-#: src/prefs_account.c:3252
-msgid "Receive"
-msgstr "Rebre"
+#: src/prefs_matcher.c:1533 src/prefs_matcher.c:1599
+msgid "Search pattern is not set."
+msgstr "Patró de cerca no establert"
 
-#: src/prefs_account.c:3306 src/prefs_folder_item.c:1849 src/prefs_quote.c:238
-msgid "Templates"
-msgstr "Plantilles"
+#: src/prefs_matcher.c:1542
+msgid "Test command is not set."
+msgstr "Comanda de validació no establerta."
 
-#: src/prefs_account.c:3324
-msgid "Privacy"
-msgstr "Privacitat"
+#: src/prefs_matcher.c:1616
+msgid "all addresses in all headers"
+msgstr "Totes les adreces a totes les capçaleres"
 
-#: src/prefs_account.c:3435
-msgid "Advanced"
-msgstr "Avançades"
+#: src/prefs_matcher.c:1619
+msgid "any address in any header"
+msgstr "Qualsevol adreça a qualsevol capçalera"
 
-#: src/prefs_account.c:3726
-msgid "Preferences for new account"
-msgstr "Preferències per a un nou compte"
+#: src/prefs_matcher.c:1621
+#, c-format
+msgid "the address(es) in header '%s'"
+msgstr "la/les adreça/ces a la capçalera/es '%s'"
 
-#: src/prefs_account.c:3728
+#: src/prefs_matcher.c:1622
 #, c-format
-msgid "%s - Account preferences"
-msgstr "%s - Preferències del compte"
+msgid ""
+"Book/folder path is not set.\n"
+"\n"
+"If you want to match %s against the whole address book, you have to select "
+"'%s' from the book/folder drop-down list."
+msgstr ""
+"La ruta del llibre/carpeta no ha estat definida.\n"
+"\n"
+"Si vols que l'adreça %s coincideixi amb tot el llibre d'adreces, hauràs de "
+"seleccionar '%s' desde la llista desplegable de llibre/carpeta."
 
-#: src/prefs_account.c:3850 src/wizard.c:1374
-msgid "Failed (wrong address)"
-msgstr "Ha fallat (adreça incorrecte)"
+#: src/prefs_matcher.c:1841
+msgid "Headers part"
+msgstr "Secció capçaleres"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1845
+msgid "Headers values"
+msgstr "Valors de les capçaleres"
 
-#: src/prefs_account.c:3933
-msgid "Select signature file"
-msgstr "Seleccionar arxiu de signatura"
+#: src/prefs_matcher.c:1849
+msgid "Body part"
+msgstr "Secció cos"
 
-#: src/prefs_account.c:3951 src/prefs_account.c:3968 src/wizard.c:1057
-msgid "Select certificate file"
-msgstr "Seleccionar arxiu de certificat"
+#: src/prefs_matcher.c:1853
+msgid "Whole message"
+msgstr "Missatge complet"
 
-#: src/prefs_account.c:4064
-msgid "Protocol:"
-msgstr "Protocol:"
+#: src/prefs_matcher.c:1966 src/prefs_matcher.c:2008
+msgid "in"
+msgstr "dins"
 
-#: src/prefs_account.c:4204
-#, c-format
-msgid "%s (plugin not loaded)"
-msgstr "%s (mòdul no carregat)"
+#: src/prefs_matcher.c:1968
+msgid "content is"
+msgstr "contingut és"
 
-#: src/prefs_actions.c:223
-msgid "Actions configuration"
-msgstr "Configuració d'accions"
+#: src/prefs_matcher.c:1977
+msgid "Age is"
+msgstr "L'edat és"
 
-#: src/prefs_actions.c:250
-msgid "Menu name"
-msgstr "Nom de menú"
+#: src/prefs_matcher.c:1982
+msgid "Flag"
+msgstr "Marcador"
 
-#: src/prefs_actions.c:283
-msgid "Shell command"
-msgstr "Comanda de shell"
+#: src/prefs_matcher.c:1983 src/prefs_matcher.c:1998
+msgid "is"
+msgstr "és"
 
-#: src/prefs_actions.c:293
-msgid "Filter action"
-msgstr "Acció de filtrat"
+#: src/prefs_matcher.c:1988
+msgid "Name:"
+msgstr "Nom: "
 
-#: src/prefs_actions.c:299
-msgid "Edit filter action"
-msgstr "Editar acció de filtrat"
+#: src/prefs_matcher.c:1997
+msgid "Label"
+msgstr "Etiqueta"
 
-#: src/prefs_actions.c:327
-msgid "Append the new action above to the list"
-msgstr "Afegir la nova acció a sobre de la llista"
+#: src/prefs_matcher.c:2003
+msgid "Value:"
+msgstr "Valor:"
 
-#: src/prefs_actions.c:335
-msgid "Replace the selected action in list with the action above"
-msgstr "Substituïr l'acció seleccionada a la llista amb la acció de dalt"
+#: src/prefs_matcher.c:2018
+msgid "Score is"
+msgstr "Puntuació és"
 
-#: src/prefs_actions.c:337 src/prefs_filtering_action.c:616
-#: src/prefs_filtering.c:486 src/prefs_matcher.c:781 src/prefs_template.c:320
-#: src/prefs_toolbar.c:1056
-msgid "Re_move"
-msgstr "Es_borrar"
+#: src/prefs_matcher.c:2019
+msgid "points"
+msgstr "punts"
 
-#: src/prefs_actions.c:345
-msgid "Delete the selected action from the list"
-msgstr "Esborrar l'acció seleccionada de la llista"
+#: src/prefs_matcher.c:2029
+msgid "Size is"
+msgstr "El tamany és"
 
-#: src/prefs_actions.c:355 src/prefs_filtering.c:503 src/prefs_template.c:338
-msgid "Clear all the input fields in the dialog"
-msgstr "Netejar tots els camps d'entrada dins el diàleg"
+#: src/prefs_matcher.c:2034
+msgid "Scope:"
+msgstr "Marcador:"
 
-#: src/prefs_actions.c:363
-msgid "Show information on configuring actions"
-msgstr "Mostrar informació a les accions de configuració"
+#: src/prefs_matcher.c:2036
+msgid "tags"
+msgstr "etiquetes"
 
-#: src/prefs_actions.c:394
-msgid "Move the selected action up"
-msgstr "Moure l'acció seleccionada amunt"
+#: src/prefs_matcher.c:2041
+msgid "type is"
+msgstr "tipus és"
 
-#: src/prefs_actions.c:402
-msgid "Move selected action down"
-msgstr "Moure l'acció seleccionada avall"
+#: src/prefs_matcher.c:2045
+msgid "Program returns"
+msgstr "El programa retorna"
 
-#: src/prefs_actions.c:535 src/prefs_filtering_action.c:704
-#: src/prefs_filtering.c:836 src/prefs_filtering.c:838
-#: src/prefs_filtering.c:839 src/prefs_filtering.c:949 src/prefs_matcher.c:900
-#: src/prefs_template.c:472
-msgid "(New)"
-msgstr "(Nova)"
+#: src/prefs_matcher.c:2115
+msgid ""
+"The entry was not saved.\n"
+"Close anyway?"
+msgstr ""
+"L'entrada no ha sigut desada.\n"
+"Tancar igualment?"
 
-#: src/prefs_actions.c:600
-msgid "Menu name is not set."
-msgstr "No s'ha establert el nom del men."
+#: src/prefs_matcher.c:2181
+msgid "Match Type: 'Test'"
+msgstr "Tipus de coincidència: 'Provar'"
 
-#: src/prefs_actions.c:605
-msgid "A leading '/' is not allowed in the menu name."
-msgstr "No es permet '/' a l'inici del nom del menú."
+#: src/prefs_matcher.c:2182
+msgid ""
+"'Test' allows you to test a message or message element using an external "
+"program or script. The program will return either 0 or 1.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
+msgstr ""
+"'Provar' us permet provar un missatge o element del missatge usant un "
+"programa o script extern. El programa haurà de retornar 0 o 1.\n"
+"\n"
+"Podeu usar els següents símbols:"
 
-#: src/prefs_actions.c:610
-msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
-msgstr "No es permet ':' (dos punts) en el nom del menú."
+#: src/prefs_matcher.c:2281
+msgid "Current condition rules"
+msgstr "Regles de condició actuals"
 
-#: src/prefs_actions.c:616
-msgid "There is an action with this name already."
-msgstr "Ja existeix una acció amb aquest mateix nom."
+#: src/prefs_message.c:120
+msgid "Headers"
+msgstr "Capçaleres"
 
-#: src/prefs_actions.c:635
-msgid "Menu name is too long."
-msgstr "El nom del menú és masssa llarg."
+#: src/prefs_message.c:123
+msgid "Display header pane above message view"
+msgstr "Mostrar panell de capçaleres sobre el missatge"
 
-#: src/prefs_actions.c:644
-msgid "Command-line not set."
-msgstr "Línia de comandes no especificada."
+#: src/prefs_message.c:127
+msgid "Display (X-)Face in message view"
+msgstr "Mostrar (X-)Face en la vista del missatge"
 
-#: src/prefs_actions.c:649
-msgid "Menu name and command are too long."
-msgstr "El nom del menú i la comanda són massa llargs."
+#: src/prefs_message.c:130
+msgid "Display Face in message view"
+msgstr "Mostrar Face en la vista del missatge"
 
-#: src/prefs_actions.c:655
-#, c-format
-msgid ""
-"The command\n"
-"%s\n"
-"has a syntax error."
-msgstr ""
-"La comanda\n"
-"%s\n"
-"té errors sintàctics."
+#: src/prefs_message.c:144
+msgid "Display headers in message view"
+msgstr "Mostra les capçaleres a la vista del missatge"
 
-#: src/prefs_actions.c:713
-msgid "Delete action"
-msgstr "Esborrar acció"
+#: src/prefs_message.c:156
+msgid "HTML messages"
+msgstr "Missatges HTML"
 
-#: src/prefs_actions.c:714
-msgid "Do you really want to delete this action?"
-msgstr "Realment vols esborrar aquesta acció?"
+#: src/prefs_message.c:159
+msgid "Render HTML messages as text"
+msgstr "Renderitzar missatges HTML com si fos text"
 
-#: src/prefs_actions.c:734
-msgid "Delete all actions"
-msgstr "Esborrar totes les accions"
+#: src/prefs_message.c:162
+msgid "Render HTML-only messages with plugin if possible"
+msgstr "Mostrar els missatges HTML amb un mòdul si és possible"
 
-#: src/prefs_actions.c:735
-msgid "Do you really want to delete all the actions?"
-msgstr "Realment vols esborrar totes les accions?"
+#: src/prefs_message.c:165
+msgid "Select the HTML part of multipart/alternative messages"
+msgstr "Seleccionar la part HTML en missatges multipart/alternative"
 
-#: src/prefs_actions.c:898 src/prefs_actions.c:929 src/prefs_filtering.c:1497
-#: src/prefs_filtering.c:1519 src/prefs_matcher.c:2125
-#: src/prefs_template.c:572 src/prefs_template.c:597
-msgid "Entry not saved"
-msgstr "Entrada no desada"
+#: src/prefs_message.c:175
+msgid "Line space"
+msgstr "Interlineat"
 
-#: src/prefs_actions.c:899 src/prefs_actions.c:930 src/prefs_filtering.c:1498
-#: src/prefs_filtering.c:1520 src/prefs_template.c:573
-#: src/prefs_template.c:598
-msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
-msgstr "L'entrada no s'ha desat. Tancar de totes maneres?"
+#: src/prefs_message.c:195
+msgid "Scroll"
+msgstr "Desplaçament"
 
-#: src/prefs_actions.c:900 src/prefs_actions.c:905 src/prefs_actions.c:931
-#: src/prefs_filtering.c:1477 src/prefs_filtering.c:1499
-#: src/prefs_filtering.c:1521 src/prefs_matcher.c:2127
-#: src/prefs_template.c:574 src/prefs_template.c:599 src/prefs_template.c:604
-msgid "+_Continue editing"
-msgstr "+_Continuar editant"
+#: src/prefs_message.c:197
+msgid "Half page"
+msgstr "Mitja pàgina"
 
-#: src/prefs_actions.c:903
-msgid "Actions list not saved"
-msgstr "Llista d'accions no desades"
+#: src/prefs_message.c:203
+msgid "Smooth scroll"
+msgstr "Desplaçament suau"
 
-#: src/prefs_actions.c:904
-msgid "The actions list has been modified. Close anyway?"
-msgstr "La llista d'accions ha estat modificada. Tancar de totes maneres?"
+#: src/prefs_message.c:209
+msgid "Step"
+msgstr "Pas"
 
-#: src/prefs_actions.c:974
-msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Menu name:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Nom de menú:</span>"
+#: src/prefs_message.c:230
+msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
+msgstr "Mostrar descripcions dels adjunts (enlloc de noms)"
 
-#: src/prefs_actions.c:975
-msgid "Use / in menu name to make submenus."
-msgstr "Useu / en el nom de menú per crear submens."
+#: src/prefs_message.c:233
+msgid "Quotation"
+msgstr "Símbol"
 
-#: src/prefs_actions.c:977
-msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Command-line:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Línia de comandes:</span>"
+#: src/prefs_message.c:242
+msgid "Collapse quoted text on double click"
+msgstr "Amaga el text entre cometes amb doble click"
 
-#: src/prefs_actions.c:978
-msgid "<span weight=\"bold\">Begin with:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\">Començar amb:</span>"
+#: src/prefs_message.c:249
+msgid "Treat these characters as quotation marks: "
+msgstr "Tractar aquests caràcters com a símbols de marcat: "
 
-#: src/prefs_actions.c:979
-msgid "to send message body or selection to command's standard input"
-msgstr "per enviar el missatge o la selecció a l'entrada standard de l'ordre"
+#: src/prefs_message.c:355
+msgid "Text Options"
+msgstr "Opcions de Text"
 
-#: src/prefs_actions.c:980
-msgid "to send user provided text to command's standard input"
-msgstr "per enviar el text d'usuari a l'entrada estàndard de l'ordre"
+#: src/prefs_msg_colors.c:147
+msgid "Message view"
+msgstr "Vista de missatges"
 
-#: src/prefs_actions.c:981
-msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
-msgstr "per enviar el text d'usuari ocult a l'entrada estàndard de l'ordre"
+#: src/prefs_msg_colors.c:154
+msgid "Enable coloration of message text"
+msgstr "Permetre colorejat en el text del missatge"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:162
+msgid "Quote"
+msgstr "Marcat"
 
-#: src/prefs_actions.c:982
-msgid "<span weight=\"bold\">End with:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\">Finalitzar amb:</span>"
+#: src/prefs_msg_colors.c:174
+msgid "Cycle quote colors"
+msgstr "Reusar colors d'entrecomillat"
 
-#: src/prefs_actions.c:983
-msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
+#: src/prefs_msg_colors.c:178
+msgid "If there are more than 3 quote levels, the colors will be reused"
 msgstr ""
-"per reemplaçar el missatge o selecció amb la sortida estàndard de l'ordre"
+"Si hi ha més de 3 nívells de entrecomillat, els colors serna re-utilitzats"
 
-#: src/prefs_actions.c:984
-msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
-msgstr "per insertar la sortida estàndard de l'ordre sense reemplaçar el text"
+#: src/prefs_msg_colors.c:184
+msgid "1st Level"
+msgstr "1er nivell"
 
-#: src/prefs_actions.c:985
-msgid "to run command asynchronously"
-msgstr "per executar l'ordre de manera asíncrona"
+#: src/prefs_msg_colors.c:190 src/prefs_msg_colors.c:216
+#: src/prefs_msg_colors.c:242
+msgid "Text"
+msgstr "Text"
 
-#: src/prefs_actions.c:986
-msgid "<span weight=\"bold\">Use:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\">Usar:</span>"
+#: src/prefs_msg_colors.c:204
+msgctxt "Tooltip"
+msgid "Pick color for 1st level text"
+msgstr "Escollir color per al text de primer nivell"
 
-#: src/prefs_actions.c:987
-msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
-msgstr "per a l'arxiu del missatge seleccionat en format RFC822/2822 "
+#: src/prefs_msg_colors.c:210
+msgid "2nd Level"
+msgstr "2on nivell"
 
-#: src/prefs_actions.c:988
-msgid ""
-"for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
-msgstr ""
-"per a la llista de noms dels missatges seleccionats en format RFC822/2822"
+#: src/prefs_msg_colors.c:230
+msgctxt "Tooltip"
+msgid "Pick color for 2nd level text"
+msgstr "Escollir color per al text de 2on nivell"
 
-#: src/prefs_actions.c:989
-msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
-msgstr "per a l'arxiu de la part MIME seleccionada del missatge decodificat"
+#: src/prefs_msg_colors.c:236
+msgid "3rd Level"
+msgstr "3r nivell"
 
-#: src/prefs_actions.c:990
-msgid "for a user provided argument"
-msgstr "per a un paràmetre introduït per l'usuari"
+#: src/prefs_msg_colors.c:256
+msgctxt "Tooltip"
+msgid "Pick color for 3rd level text"
+msgstr "Escollir color per al text de 3r nivell"
 
-#: src/prefs_actions.c:991
-msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
-msgstr "per a un paràmetre introduït per l'usuari i ocult (p.ex. contrasenya)"
+#: src/prefs_msg_colors.c:263
+msgid "Enable coloration of text background"
+msgstr "Permetre colors en el fons del missatge"
 
-#: src/prefs_actions.c:992
-msgid "for the text selection"
-msgstr "per la part seleccionada del text"
+#: src/prefs_msg_colors.c:279
+msgctxt "Tooltip"
+msgid "Pick color for 1st level text background"
+msgstr "Escollir color per al fons del text de 1er nivell"
 
-#: src/prefs_actions.c:993
-msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
-msgstr "aplicar accions de filtrat entre {} als missatges seleccionats"
+#: src/prefs_msg_colors.c:300
+msgctxt "Tooltip"
+msgid "Pick color for 2nd level text background"
+msgstr "Escollir color per al fons del text de 2n nivell"
 
-#: src/prefs_actions.c:994
-msgid "for a literal %"
-msgstr "per a literal %"
+#: src/prefs_msg_colors.c:321
+msgctxt "Tooltip"
+msgid "Pick color for 3rd level text background"
+msgstr "Escollir color per al fons del text de 3r nivell"
 
-#: src/prefs_actions.c:1004 src/prefs_themes.c:936
-msgid "Actions"
-msgstr "Accions"
+#: src/prefs_msg_colors.c:341
+msgctxt "Tooltip"
+msgid "Pick color for links"
+msgstr "Escollir color per als enllaços"
 
-#: src/prefs_actions.c:1005
+#: src/prefs_msg_colors.c:343
+msgid "URI link"
+msgstr "URI d'enllaç"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:360
+msgctxt "Tooltip"
+msgid "Pick color for signatures"
+msgstr "Escollir color per a les signatures"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:367 src/prefs_summaries.c:357
+msgid "Folder list"
+msgstr "Llista de carpetes"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:380
 msgid ""
-"The Actions feature is a way for the user to launch external commands to "
-"process a complete message file or just one of its parts."
+"Pick color for Target folder. Target folder is used when the option 'Execute "
+"immediately when moving or deleting messages' is turned off"
 msgstr ""
-"Les accions són una manera de que l'usuari executi comandes externes que "
-"processin un arxiu de missatge complert o alguna de les seves parts."
+"Esculliu color per la carpeta de destinació. La carpeta de destinació "
+"s'usarà quan la opció 'Executeu immediatament quan mogueu o esborreu "
+"missatges' estigui desactivada"
 
-#: src/prefs_actions.c:1092 src/prefs_filtering.c:1695
-#: src/prefs_template.c:1121
-msgid "D_uplicate"
-msgstr "D_uplicat"
+#: src/prefs_msg_colors.c:384
+msgid "Target folder"
+msgstr "Carpeta destinació"
 
-#: src/prefs_actions.c:1212
-msgid "Current actions"
-msgstr "Accions actuals"
+#: src/prefs_msg_colors.c:399
+msgid "Pick color for folders containing new messages"
+msgstr "Escolliu color per a les carpetes que continguin nous missatges"
 
-#: src/prefs_actions.c:1311 src/prefs_filtering.c:1074
-#: src/prefs_filtering.c:1132
-msgid "Action string is not valid."
-msgstr "La cadena de l'acció no és vàlida."
+#: src/prefs_msg_colors.c:401
+msgid "Folder containing new messages"
+msgstr "Carpetes que contenen nous missatges"
 
-#: src/prefs_common.c:220 src/prefs_quote.c:69
-msgid "Hello,\\n"
-msgstr "Hola,\\n"
+#. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
+#. rule name and should not be translated
+#: src/prefs_msg_colors.c:428 src/prefs_msg_colors.c:459
+#, c-format
+msgctxt "Tooltip"
+msgid "Pick color for 'color %d'"
+msgstr "Seleccioneu color per 'color %d'"
 
-#: src/prefs_common.c:296
-msgid "On %d\\n%f wrote:\\n\\n%q\\n%X"
-msgstr "El %d\\n%f escrigué:\\n\\n%q\\n%X"
+#. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
+#. rule name and should not be translated
+#: src/prefs_msg_colors.c:432 src/prefs_msg_colors.c:463
+#, c-format
+msgid "Set label for 'color %d'"
+msgstr "Escollir etiqueta per a 'color %d'"
 
-#: src/prefs_common.c:302 src/prefs_quote.c:85
-msgid ""
-"\\n\\nBegin forwarded message:\\n\\n?d{Date: %d\\n}?f{From: %f\\n}?t{To: %t"
-"\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Newsgroups: %n\\n}?s{Subject: %s\\n}\\n\\n%M"
-msgstr ""
-"\\n\\nInici del missatge reenviat:\\n\\n?d{Data: %d\\n}?f{Desde: %f\\n}?t{A: "
-"%t\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Grups de notícies: %n\\n}?s{Assumpte: %s\\n}\\n\\n%M"
+#. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
+#. rule name and should not be translated
+#: src/prefs_msg_colors.c:592
+#, c-format
+msgctxt "Dialog title"
+msgid "Pick color for 'color %d'"
+msgstr "Escolliu color per 'color %d'"
 
-#: src/prefs_common.c:442
-msgid "%x(%a) %H:%M"
-msgstr "%x(%a) %H:%M"
+#: src/prefs_msg_colors.c:600
+msgctxt "Dialog title"
+msgid "Pick color for 1st level text"
+msgstr "Escollir color per al text de 1er nivell"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:125
-msgid "Automatic account selection"
-msgstr "Selecció automàtica de compte"
+#: src/prefs_msg_colors.c:603
+msgctxt "Dialog title"
+msgid "Pick color for 2nd level text"
+msgstr "Escollir color per al text de 2on nivell"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:133
-msgid "when replying"
-msgstr "al respondre"
+#: src/prefs_msg_colors.c:606
+msgctxt "Dialog title"
+msgid "Pick color for 3rd level text"
+msgstr "Escollir color per al text de 3r nivell"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:135
-msgid "when forwarding"
-msgstr "al reenviar"
+#: src/prefs_msg_colors.c:609
+msgctxt "Dialog title"
+msgid "Pick color for 1st level text background"
+msgstr "Escollir color per al fons del text de 1r nivell"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:137
-msgid "when re-editing"
-msgstr "al reeditar"
+#: src/prefs_msg_colors.c:612
+msgctxt "Dialog title"
+msgid "Pick color for 2nd level text background"
+msgstr "Escollir color per al fons del test de 2n nivell"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:140
-msgid "Editing"
-msgstr "Editant"
+#: src/prefs_msg_colors.c:615
+msgctxt "Dialog title"
+msgid "Pick color for 3rd level text background"
+msgstr "Escollir color per al fons del text de 3r nivell"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:144
-msgid "Automatically launch the external editor"
-msgstr "Arrencar l'editor extern automàticament"
+#: src/prefs_msg_colors.c:618
+msgctxt "Dialog title"
+msgid "Pick color for links"
+msgstr "Escolliu color per els enllaços"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:152
-msgid "Automatically save message to Drafts folder every"
-msgstr "Desar automàticament el missatge al directori Esborranys cada "
+#: src/prefs_msg_colors.c:621
+msgctxt "Dialog title"
+msgid "Pick color for target folder"
+msgstr "Escollir color per a la carpeta destinació"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:162 src/prefs_wrapping.c:101
-msgid "characters"
-msgstr "caràcters"
+#: src/prefs_msg_colors.c:624
+msgctxt "Dialog title"
+msgid "Pick color for signatures"
+msgstr "Escollir color per a les firmes"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:173
-msgid "Even if message is to be encrypted"
-msgstr "Fins i tot si el missatge és per ser encriptat"
+#: src/prefs_msg_colors.c:627
+msgctxt "Dialog title"
+msgid "Pick color for folder"
+msgstr "Escolliu color per 'color %d'"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:180
-msgid "Undo level"
-msgstr "Nivells de desfer"
+#: src/prefs_msg_colors.c:840
+msgid "Colors"
+msgstr "Colors"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:198
-msgid "Warn when inserting a file larger than"
-msgstr "Avisar quan s'inserti un arxiu més gran de"
+#: src/prefs_other.c:107
+msgid "Choose preset keyboard shortcuts"
+msgstr "Escollir configuració de les dreceres de teclat"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:210
-msgid "KB into message body "
-msgstr "KB dins el cos del missatge "
+#: src/prefs_other.c:121
+msgid "Select preset:"
+msgstr "Seleccionar combinació:"
+
+#: src/prefs_other.c:136
+msgid ""
+"You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
+"any key(s) when focusing the mouse pointer on the item."
+msgstr ""
+"Podeu modificar també cada drecera de menú presionant\n"
+"alguna(es) tecla(es) al situar el punter sobre l'element."
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:216
-msgid "Replying"
-msgstr "Responent"
+#: src/prefs_other.c:496
+msgid "Add address to destination when double-clicked"
+msgstr "Afegir adreça a la destinació amb doble click"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:219
-msgid "Reply will quote by default"
-msgstr "Respondre amb cometes per omissió"
+#: src/prefs_other.c:499
+msgid "On exit"
+msgstr "Al sortir"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:222
-msgid "Reply button invokes mailing list reply"
-msgstr "El botó Respondre invoca respondre a la llista de correu"
+#: src/prefs_other.c:502
+msgid "Confirm on exit"
+msgstr "Confirmar al sortir"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:224
-msgid "Forwarding"
-msgstr "Reenviant"
+#: src/prefs_other.c:509
+msgid "Empty trash on exit"
+msgstr "Buidar la paperera al sortir"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:227 src/prefs_filtering_action.c:192
-msgid "Forward as attachment"
-msgstr "Reenviar com a adjunt"
+#: src/prefs_other.c:512
+msgid "Warn if there are queued messages"
+msgstr "Avisar si existeixen missatges en cua"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:230
-msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
-msgstr "Mantenir la capçalera 'Desde' original al redirigir"
+#: src/prefs_other.c:514
+msgid "Keyboard shortcuts"
+msgstr "Dreceres de teclat"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:233
-msgid "When dropping files into the Compose window"
-msgstr "Quan deixeu caure arxiu dins la finestra de composició"
+#: src/prefs_other.c:517
+msgid "Enable customisable keyboard shortcuts"
+msgstr "Habilitar les dreceres de teclat configurables"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:242
-msgid "Ask"
-msgstr "Preguntar"
+#: src/prefs_other.c:520
+msgid ""
+"If checked, you can change the keyboard shortcuts of most of the menu items "
+"by focusing on the menu item and pressing a key combination.\n"
+"Uncheck this option if you want to lock all existing keyboard shortcuts."
+msgstr ""
+"Si el marqueu, podreu canviar les dreceres de teclat de la majoria dels "
+"items del menú marcant l'ítem de menú i prement una combinació de tecles.\n"
+"Desmarca aquesta opció si vols bloquejar totes les dreceres de teclat "
+"existents."
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:243 src/toolbar.c:427
-msgid "Insert"
-msgstr "Insertar"
+#: src/prefs_other.c:527
+msgid " Choose preset keyboard shortcuts... "
+msgstr "Seleccionar configuració de dreceres de teclat"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:244 src/toolbar.c:428
-msgid "Attach"
-msgstr "Adjuntar"
+#: src/prefs_other.c:537
+msgid "Metadata handling"
+msgstr "Recollida de metadades"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:371
-msgid "Writing"
-msgstr "Escrivint"
+#: src/prefs_other.c:538
+msgid ""
+"Safer mode asks the OS to write metadata to disk directly;\n"
+"it avoids data loss after crashes but can take some time."
+msgstr ""
+"El mode més segur consulta al SO per escriure metadades al disc "
+"directament;\n"
+"Aquest mode evita la perdua de dades per finalitzacions errònies però pot "
+"portar temps addicional."
 
-#: src/prefs_customheader.c:183
-msgid "Custom header configuration"
-msgstr "Configuració de capçalera d'usuari"
+#: src/prefs_other.c:542
+msgid "Safer"
+msgstr "Més segur"
 
-#: src/prefs_customheader.c:506 src/prefs_display_header.c:599
-#: src/prefs_matcher.c:1595 src/prefs_matcher.c:1610
-msgid "Header name is not set."
-msgstr "No s'ha establert el nom de capçalera"
+#: src/prefs_other.c:544
+msgid "Faster"
+msgstr "Més ràpid"
 
-#: src/prefs_customheader.c:516
-msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
-msgstr "Aquest nom de capçalera no està permès com a capçalera d'usuari."
+#: src/prefs_other.c:562
+msgid "Socket I/O timeout"
+msgstr "Temps límit E/S socket"
 
-#: src/prefs_customheader.c:563
-msgid "Choose a PNG file"
-msgstr "Escolliu un arxiu PNG"
+#: src/prefs_other.c:584
+msgid "Ask before emptying trash"
+msgstr "Preguntar abans de buidar la paperera"
 
-#: src/prefs_customheader.c:565
-msgid "Choose an XBM file"
-msgstr "Escolliu un arxiu XBM"
+#: src/prefs_other.c:586
+msgid "Ask about account specific filtering rules when filtering manually"
+msgstr ""
+"Preguntar sobre una regla de filtrat específica d'un compte quan filtreu "
+"manualment"
 
-#: src/prefs_customheader.c:567
-msgid "Choose a text file"
-msgstr "Escolliu un arxiu de texte"
+#: src/prefs_other.c:591
+msgid "Use secure file deletion if possible"
+msgstr "Usar eliminació d'arxius segurs si és possible"
 
-#: src/prefs_customheader.c:580
-msgid "This file isn't an image."
-msgstr "Aquest arxiu no és una imatge"
+#: src/prefs_other.c:595
+msgid ""
+"Use secure file deletion if possible\n"
+"(the 'shred' program is not available)"
+msgstr ""
+"Usar eliminació d'arxius segurs si és possible\n"
+"(el programa 'shred' no està disponible)"
 
-#: src/prefs_customheader.c:585
-msgid "The chosen image isn't the correct size (48x48)."
-msgstr "L'imatge escollida no es del tamany correcte (48x48)."
+#: src/prefs_other.c:600
+msgid ""
+"Use the 'shred' program to overwrite files with random data before deleting "
+"them. This slows down deletion. Be sure to read shred's man page for caveats."
+msgstr ""
+"Useu el programa 'shred' per sobreescriure arxius amb dades aleatòries abans "
+"d'esborrar-los. Això alenteix el proces. Assegureu-vos de llegir les "
+"implicacions a la pàgina del manual del shred."
 
-#: src/prefs_customheader.c:591
-msgid "The image is too big; it must be maximum 725 bytes."
-msgstr "La imatge es massa gran; ha de ser d'un màxim de 725 bytes."
+#: src/prefs_other.c:604
+msgid "Synchronise offline folders as soon as possible"
+msgstr "Sincronitzar sense línia les carpetes el més aviat possible"
 
-#: src/prefs_customheader.c:596
-msgid "The image isn't in the correct format (PNG)."
-msgstr "La imatge no té el format correcte (PNG)."
+#: src/prefs_other.c:607
+#, fuzzy
+msgid "Master password"
+msgstr "Introduiu contrasenya"
 
-#: src/prefs_customheader.c:605
-msgid "The image isn't in the correct format (XBM)."
-msgstr "La imatge no té el format correcte (XBM)."
+#: src/prefs_other.c:610
+#, fuzzy
+msgid "Use a master password"
+msgstr "Useu gpg-agent per treballar amb passwords"
 
-#: src/prefs_customheader.c:614
-msgid "Couldn't call `compface`. Make sure it's in your $PATH."
-msgstr "No s'ha pogut usar `compface`. Assegureu-vos que es al vostre $PATH."
+#: src/prefs_other.c:613
+msgid ""
+"If checked, your saved account passwords will be protected by a master "
+"password. If no master password is set, you will be prompted to set one."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_customheader.c:620
-#, c-format
-msgid "Compface error: %s"
-msgstr "Error de Compface: %s"
+#: src/prefs_other.c:618
+#, fuzzy
+msgid "Change master password"
+msgstr "Introduiu contrasenya"
 
-#: src/prefs_customheader.c:673
-msgid "This file contains newlines."
-msgstr "Aquest arxiu conté caràcters de nova línia."
+#: src/prefs_other.c:778
+msgid "Miscellaneous"
+msgstr "Miscel·lània"
 
-#: src/prefs_customheader.c:703
-msgid "Delete header"
-msgstr "Esborrar capçalera"
+#: src/prefs_quote.c:77
+msgid "On %d\\n%f wrote:\\n\\n%q"
+msgstr "EL %d\\n%f escrigué:\\n\\n%q"
 
-#: src/prefs_customheader.c:704
-msgid "Do you really want to delete this header?"
-msgstr "Realment vols esborrar aquesta capçalera?"
+#: src/prefs_receive.c:123
+msgid "External incorporation program"
+msgstr "Incorporació external de programa"
 
-#: src/prefs_customheader.c:877
-msgid "Current custom headers"
-msgstr "Capçaleres d'usuari actuals"
+#: src/prefs_receive.c:126
+msgid "Use external program for receiving mail"
+msgstr "Usar un programa extern per rebre correu"
 
-#: src/prefs_display_header.c:250
-msgid "Displayed header configuration"
-msgstr "Configuració de capçaleres mostrades"
+#: src/prefs_receive.c:142
+msgid "Automatic checking"
+msgstr "Verificació automàtica"
 
-#: src/prefs_display_header.c:274
-msgid "Header name"
-msgstr "Capçalera"
+#: src/prefs_receive.c:149
+msgid "Check for new mail every"
+msgstr "Verificar l'existència de nou correu cada"
 
-#: src/prefs_display_header.c:317
-msgid "Displayed Headers"
-msgstr "Capçaleres mostrades"
+#: src/prefs_receive.c:167
+msgid "Check for new mail on start-up"
+msgstr "Comprovar l'existència de nou correu a l'inici"
 
-#: src/prefs_display_header.c:379
-msgid "Hidden headers"
-msgstr "Capçaleres ocultes"
+#: src/prefs_receive.c:170
+msgid "Dialogs"
+msgstr "Diàlegs"
 
-#: src/prefs_display_header.c:405
-msgid "Show all unspecified headers"
-msgstr "Mostrar totes les capçaleres"
+#: src/prefs_receive.c:172
+msgid "Show receive dialog"
+msgstr "Mostrar diàleg de recepció"
 
-#: src/prefs_display_header.c:609
-msgid "This header is already in the list."
-msgstr "Aquesta capçalera ja existeix en la llista."
+#: src/prefs_receive.c:182
+msgid "Only on manual receiving"
+msgstr "Només al rebre manualment"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:102
-#, c-format
-msgid "%s will be replaced with file name / URI"
-msgstr "%s es substituirà amb el nom d'arxiu / URI)"
+#: src/prefs_receive.c:193
+msgid "Close receive dialog when finished"
+msgstr "Tancar el diàleg de recepció al finalitzar"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:120
-msgid "Use system defaults when possible"
-msgstr "Usar els valors per defecte del sistema quan sigui possible"
+#: src/prefs_receive.c:196
+msgid "Don't popup error dialog on receive error"
+msgstr "No mostrar diàleg d'error en l'error de recepció"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:141
-msgid "Web browser"
-msgstr "Navegador web"
+#: src/prefs_receive.c:199
+msgid "After receiving new mail"
+msgstr "Després de rebre nou correu"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:169
-msgid "Text editor"
-msgstr "Editor de text"
+#: src/prefs_receive.c:201
+msgid "Go to Inbox"
+msgstr "Anar a la safata d'entrada"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:197
-msgid "Command for 'Display as text'"
-msgstr "Comanda per 'Mostrar com a text'"
+#: src/prefs_receive.c:203
+msgid "Update all local folders"
+msgstr "Actualitzar totes les carpetes locals"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:210
-msgid ""
-"This option enables MIME parts to be displayed in the message view via a "
-"script when using the 'Display as text' contextual menu item"
-msgstr ""
-"Aquesta opció activa les parts MIME per ser mostrades a la vista del "
-"missatge via unscript quan useu la opció de menú contextual 'Mostrar com a "
-"text'"
+#: src/prefs_receive.c:205
+msgid "Run command"
+msgstr "Executa comanda"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:269 src/prefs_image_viewer.c:138
-#: src/prefs_message.c:354
-msgid "Message View"
-msgstr "Vista de missatge"
+#: src/prefs_receive.c:210
+msgid "after automatic check"
+msgstr "després de la comprovació automàtica"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:270
-msgid "External Programs"
-msgstr "Programes externs"
+#: src/prefs_receive.c:212
+msgid "after manual check"
+msgstr "després de la comprovació manual"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:175
-msgid "Move"
-msgstr "Moure"
+#: src/prefs_receive.c:220
+#, c-format
+msgid ""
+"Command to execute:\n"
+"(use %d as number of new mails)"
+msgstr ""
+"Orden a ejecutar:\n"
+"(usar %d com a n de missatges nous)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:176
-msgid "Copy"
-msgstr "Copiar"
+#: src/prefs_receive.c:343 src/prefs_send.c:358
+msgid "Mail Handling"
+msgstr "Recollida de correu"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:178
-msgid "Hide"
-msgstr "Ocultar"
+#: src/prefs_receive.c:344
+msgid "Receiving"
+msgstr "Rebent"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:179 src/prefs_filtering_action.c:180
-#: src/prefs_filtering_action.c:181 src/prefs_filtering_action.c:182
-#: src/prefs_filtering_action.c:183 src/prefs_filtering_action.c:184
-#: src/prefs_filtering_action.c:185 src/prefs_filtering_action.c:186
-msgid "Message flags"
-msgstr "Marcadors de missatge"
+#: src/prefs_send.c:161
+#, fuzzy
+msgid "Save sent messages"
+msgstr "Missatge pare"
 
-# RML I think this is ambiguous:
-# RML on filtering is a verb ("Marcar") while in summary colunm it's really
-# RML a noun ("Marca"). Xlated as "Marca" (also verbal tense).
-#: src/prefs_filtering_action.c:179 src/prefs_summary_column.c:78
-#: src/summaryview.c:2791
-msgid "Mark"
-msgstr "Marca"
+#: src/prefs_send.c:164
+msgid "Confirm before sending queued messages"
+msgstr "Confirmar abans d'enviar els missatges encuats."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:183
-msgid "Mark as read"
-msgstr "Marcar com a llegit"
+#: src/prefs_send.c:167
+msgid "Never send Return Receipts"
+msgstr "Mai enviar justificants de recepció"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:184
-msgid "Mark as unread"
-msgstr "Marcar com a no llegit"
+#: src/prefs_send.c:170
+msgid "Show send dialog"
+msgstr "Mostrar diàleg d'enviament"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:185
-msgid "Mark as spam"
-msgstr "Marcar com a correu brossa"
+#: src/prefs_send.c:172
+msgid "Warn when Subject is empty"
+msgstr "Avisa quan l'assumpte es buit"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:186
-msgid "Mark as ham"
-msgstr "Marcar com a bò"
+#: src/prefs_send.c:180
+msgid "Outgoing encoding"
+msgstr "Conjunt de codis per enviar"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1438
-#: src/toolbar.c:205 src/toolbar.c:438 src/toolbar.c:2088
-msgid "Execute"
-msgstr "Executar"
+#: src/prefs_send.c:205
+msgid ""
+"If 'Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
+"be used"
+msgstr ""
+"Si seleccioneu 'Automàtic' s'usarà la codificació última para a la "
+"localització actual."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:189
-msgid "Color label"
-msgstr "Etiqueta de color"
+#: src/prefs_send.c:220
+msgid "Automatic (Recommended)"
+msgstr "Automàtic (Recomanat)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:191 src/prefs_filtering_action.c:192
-#: src/prefs_filtering_action.c:193
-msgid "Resend"
-msgstr "Re-enviar"
+#: src/prefs_send.c:222
+msgid "7bit ASCII (US-ASCII)"
+msgstr "ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:193
-msgid "Redirect"
-msgstr "Redirigir"
+#: src/prefs_send.c:223
+msgid "Unicode (UTF-8)"
+msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:194 src/prefs_filtering_action.c:195
-#: src/prefs_filtering_action.c:1442 src/prefs_matcher.c:629
-#: src/prefs_summary_column.c:87 src/summaryview.c:447
-msgid "Score"
-msgstr "Punts"
+#: src/prefs_send.c:225
+msgid "Western European (ISO-8859-1)"
+msgstr "Europeu Occidental (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:194
-msgid "Change score"
-msgstr "Canviar punts"
+#: src/prefs_send.c:226
+msgid "Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "Europeu Occidental (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:195
-msgid "Set score"
-msgstr "Establir punts"
+#: src/prefs_send.c:228
+msgid "Central European (ISO-8859-2)"
+msgstr "Centreeuropeu (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:196 src/prefs_filtering_action.c:197
-#: src/prefs_filtering_action.c:198 src/prefs_matcher.c:633
-#: src/prefs_summary_column.c:89 src/summaryview.c:449
-msgid "Tags"
-msgstr "Etiquetes"
+#: src/prefs_send.c:230
+msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "Bàltic (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:196
-msgid "Apply tag"
-msgstr "Aplicar etiqueta"
+#: src/prefs_send.c:231
+msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
+msgstr "Bàltic (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:197
-msgid "Unset tag"
-msgstr "Esborrar etiqueta"
+#: src/prefs_send.c:233
+msgid "Greek (ISO-8859-7)"
+msgstr "Grec (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:198
-msgid "Clear tags"
-msgstr "Netejar etiquetes"
+#: src/prefs_send.c:235
+msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
+msgstr "Hebreu (ISO-8859-8)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:199 src/prefs_filtering_action.c:200
-msgid "Threads"
-msgstr "Fils"
+#: src/prefs_send.c:236
+msgid "Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr "Hebreu (Windows-1255)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:202
-msgid "Stop filter"
-msgstr "Parar filtre"
+#: src/prefs_send.c:238
+msgid "Arabic (ISO-8859-6)"
+msgstr "Aràbic (ISO-8859-6)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:410
-msgid "Action configuration"
-msgstr "Configurar accions"
+#: src/prefs_send.c:239
+msgid "Arabic (Windows-1256)"
+msgstr "Aràbic (Windows-1256)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:427 src/prefs_filtering.c:1886
-#: src/prefs_matcher.c:586
-msgid "Rule"
-msgstr "Regla"
+#: src/prefs_send.c:241
+msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
+msgstr "Turc (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:440 src/prefs_filtering.c:433
-msgid "Action"
-msgstr "Acció"
+#: src/prefs_send.c:243
+msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
+msgstr "Ciríl·lic (ISO-8859-5)"
 
-# FIXME
-#: src/prefs_filtering_action.c:935
-msgid "Command-line not set"
-msgstr "Línia de comandes no establerta"
+#: src/prefs_send.c:244
+msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
+msgstr "Ciríl·lic (KOI8-R)"
 
-# FIXME
-#: src/prefs_filtering_action.c:936
-msgid "Destination is not set."
-msgstr "Destinació no establerta."
+#: src/prefs_send.c:245
+msgid "Cyrillic (X-MAC-CYRILLIC)"
+msgstr "Cyrillic (X-MAC-CYRILLIC)"
 
-# FIXME
-#: src/prefs_filtering_action.c:947
-msgid "Recipient is not set."
-msgstr "Destinatari no establert."
+#: src/prefs_send.c:246
+msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "Ciríl·lic (KOI8-U)"
 
-# FIXME
-#: src/prefs_filtering_action.c:965
-msgid "Score is not set"
-msgstr "Puntuació no establerta"
+#: src/prefs_send.c:247
+msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "Ciríl·lic (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:973
-msgid "Header is not set."
-msgstr "No s'ha establert la capçalera"
+#: src/prefs_send.c:249
+msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
+msgstr "Japonès (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:980
-msgid "Target addressbook/folder is not set."
-msgstr "No s'ha establert l'agenda de destí."
+#: src/prefs_send.c:251
+msgid "Japanese (EUC-JP)"
+msgstr "Japonès (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:994
-msgid "Tag name is empty."
-msgstr "El nom d'etiqueta es buit."
+#: src/prefs_send.c:252
+msgid "Japanese (Shift_JIS)"
+msgstr "Japonès (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1216
-msgid "No action was defined."
-msgstr "No s'ha definit cap acció."
+#: src/prefs_send.c:255
+msgid "Simplified Chinese (GB18030)"
+msgstr "Chinès simplificat (GB18030)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1254 src/prefs_matcher.c:2169
-#: src/quote_fmt.c:79
-msgid "literal %"
-msgstr "literal %"
+#: src/prefs_send.c:256
+msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
+msgstr "Chinès simplificado (GB2312)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1263 src/prefs_matcher.c:2178
-msgid "filename (should not be modified)"
-msgstr "Nom d'arxiu (no ha d'ésser modificat)"
+#: src/prefs_send.c:257
+msgid "Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr "Chinès simplificat (GBK)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1264 src/prefs_matcher.c:2179
-#: src/quote_fmt.c:87
-msgid "new line"
-msgstr "línia nova"
+#: src/prefs_send.c:258
+msgid "Traditional Chinese (Big5)"
+msgstr "Chinès tradicional (Big5)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1265 src/prefs_matcher.c:2180
-msgid "escape character for quotes"
-msgstr "caràcter d'escapament per entrecomillat"
+#: src/prefs_send.c:260
+msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
+msgstr "Chinès tradicional (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1266 src/prefs_matcher.c:2181
-msgid "quote character"
-msgstr "caràcter d'entrecomillat"
+#: src/prefs_send.c:261
+msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
+msgstr "Chinès (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1275
-msgid "Filtering Action: 'Execute'"
-msgstr "Accion de filtratge: 'Executar'"
+#: src/prefs_send.c:264
+msgid "Korean (EUC-KR)"
+msgstr "Coreà(EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1276
-msgid ""
-"'Execute' allows you to send a message or message element to an external "
-"program or script.\n"
-"The following symbols can be used:"
-msgstr ""
-"'Executar' us permet enviar un missatge o un element del missatge a un "
-"programa extern o a un script.\n"
-"Els següents símbols poden ser usats:"
+#: src/prefs_send.c:266
+msgid "Thai (TIS-620)"
+msgstr "Tailandès (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1422
-msgid "Recipient"
-msgstr "Destinatari"
+#: src/prefs_send.c:267
+msgid "Thai (Windows-874)"
+msgstr "Tailandès (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1426
-msgid "Book/Folder"
-msgstr "Llibre/Carpeta"
+#: src/prefs_send.c:271
+msgid "Transfer encoding"
+msgstr "Codificació d'enviament"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1430
-msgid "Destination"
-msgstr "Destinació"
+#: src/prefs_send.c:282
+msgid ""
+"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
+"characters"
+msgstr ""
+"Especificar la codificació d'enviament (Content-Transfer-Encoding) usada "
+"quan el cos del missatge conté caràcters no-ASCII"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1434
-msgid "Color"
-msgstr "Colorar"
+#: src/prefs_send.c:359 src/send_message.c:503 src/send_message.c:507
+#: src/send_message.c:512
+msgid "Sending"
+msgstr "Enviant"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1520
-msgid "Current action list"
-msgstr "Llista actual d'accions "
+#: src/prefs_spelling.c:81
+msgid "Pick color for misspelled word"
+msgstr "Escolli color de les paraules incorrectes"
 
-#: src/prefs_filtering.c:197 src/prefs_filtering.c:359
-msgid "Filtering/Processing configuration"
-msgstr "Configuració de filtrat/procesament"
+#: src/prefs_spelling.c:129
+msgid "Enable spell checker"
+msgstr "Habilitar el corrector ortogràfic"
 
-#: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_filtering.c:867
-#: src/prefs_filtering.c:981
-msgctxt "Filtering Account Menu"
-msgid "All"
-msgstr "Filtrant qualsevol"
+#: src/prefs_spelling.c:134
+msgid "Enable alternate dictionary"
+msgstr "Habilitar diccionari alternatiu"
 
-#: src/prefs_filtering.c:411
-msgid "Condition"
-msgstr "Condició"
+#: src/prefs_spelling.c:139
+msgid "Faster switching with last used dictionary"
+msgstr "Canvi més ràpid amb l'últim diccionari usat"
 
-#: src/prefs_filtering.c:424
-msgid " D_efine... "
-msgstr "D_efineix... "
+#: src/prefs_spelling.c:141
+msgid "Automatic spell checking"
+msgstr "Verificació ortogràfica automàtica"
 
-#: src/prefs_filtering.c:446
-msgid " De_fine... "
-msgstr "De_fineix... "
+#: src/prefs_spelling.c:149
+msgid "Re-check message when changing dictionary"
+msgstr "Re-comprovar el missatge quan canvieu de diccionari"
 
-#: src/prefs_filtering.c:475
-msgid "Append the new rule above to the list"
-msgstr "Afegir la nova regla a sobre la llista"
+#: src/prefs_spelling.c:153
+msgid "Dictionary"
+msgstr "Diccionari"
 
-#: src/prefs_filtering.c:484
-msgid "Replace the selected rule in list with the rule above"
-msgstr "Substituïr la regla seleccionada a la llista amb la regla de sota"
+#: src/prefs_spelling.c:190
+msgid "Check with both dictionaries"
+msgstr "Comprova amb ambdos diccionaris"
 
-#: src/prefs_filtering.c:493
-msgid "Delete the selected rule from the list"
-msgstr "Esborrar la regla seleccionada de la llista"
+#: src/prefs_spelling.c:197
+msgid "Get more dictionaries..."
+msgstr "Obtenir més diccionaris"
 
-#: src/prefs_filtering.c:532
-msgid "Move the selected rule to the top"
-msgstr "Moure la regla seleccionada a l'inici"
+#: src/prefs_spelling.c:207
+msgid "Misspelled word color"
+msgstr "Color de les faltes ortogràfiques"
 
-#: src/prefs_filtering.c:535
-msgid "Page u_p"
-msgstr "_Pàgina amunt"
+#: src/prefs_spelling.c:220
+msgid "Pick color for misspelled word. Use black to underline"
+msgstr ""
+"Escolliu color de les paraules incorrectes. Useu el color negre per "
+"subrattlar"
 
-#: src/prefs_filtering.c:543
-msgid "Move the selected rule one page up"
-msgstr "Moure la regla seleccionada una pàgina amunt"
+#: src/prefs_spelling.c:337
+msgid "Spell Checking"
+msgstr "Corregint ortogràficament"
 
-#: src/prefs_filtering.c:552
-msgid "Move the selected rule up"
-msgstr "Moure la regla seleccionada amunt"
+#: src/prefs_summaries.c:153
+msgid "the abbreviated weekday name"
+msgstr "el dia de la setmana abreviat"
 
-#: src/prefs_filtering.c:560
-msgid "Move the selected rule down"
-msgstr "Moure la regla seleccionada avall"
+#: src/prefs_summaries.c:154
+msgid "the full weekday name"
+msgstr "el dia de la setmana complert"
 
-#: src/prefs_filtering.c:563
-msgid "Page dow_n"
-msgstr "Pàgina a_vall"
+#: src/prefs_summaries.c:155
+msgid "the abbreviated month name"
+msgstr "el nom del mes abreviat"
 
-#: src/prefs_filtering.c:571
-msgid "Move the selected rule one page down"
-msgstr "Moure la regla seleccionada una pàgina avall"
+#: src/prefs_summaries.c:156
+msgid "the full month name"
+msgstr "el nom del mes complert"
 
-#: src/prefs_filtering.c:580
-msgid "Move the selected rule to the bottom"
-msgstr "Moure la regla seleccionada al final"
+#: src/prefs_summaries.c:157
+msgid "the preferred date and time for the current locale"
+msgstr "la data i hora preferida per a la localizació actual"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1038 src/prefs_filtering.c:1124
-msgid "Condition string is not valid."
-msgstr "La cadena de condició no és vàlida."
+#: src/prefs_summaries.c:158
+msgid "the century number (year/100)"
+msgstr "el número de segle (any/100)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1111
-msgid "Condition string is empty."
-msgstr "La cadena de condició es buida."
+#: src/prefs_summaries.c:159
+msgid "the day of the month as a decimal number"
+msgstr "el dia del mes com a número decimal"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1117
-msgid "Action string is empty."
-msgstr "La cadena de l'acció es buida."
+#: src/prefs_summaries.c:160
+msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
+msgstr "la hora com a número usant el rellotge de 24 hores"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1205
-msgid "Delete rule"
-msgstr "Esborrar regla"
+#: src/prefs_summaries.c:161
+msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
+msgstr "la hora com a número usant el rellotge de 12 hores"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1206
-msgid "Do you really want to delete this rule?"
-msgstr "Vols esborrar realment aquesta regla?"
+#: src/prefs_summaries.c:162
+msgid "the day of the year as a decimal number"
+msgstr "el dia de l'any com a número decimal"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1224
-msgid "Delete all rules"
-msgstr "Esborrar totes les regles"
+#: src/prefs_summaries.c:163
+msgid "the month as a decimal number"
+msgstr "el mes com a número decimal"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1225
-msgid "Do you really want to delete all the rules?"
-msgstr "Vols esborrar realment totes les regles?"
+#: src/prefs_summaries.c:164
+msgid "the minute as a decimal number"
+msgstr "el minut com a número decimal"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1475
-msgid "Filtering rules not saved"
-msgstr "Regles de filtrat no desades"
+#: src/prefs_summaries.c:165
+msgid "either AM or PM"
+msgstr "AM o PM"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1476
-msgid "The list of filtering rules have been modified. Close anyway?"
-msgstr ""
-"La llista de regles de filtrat han estat modificades. Tancar de totes "
-"maneres?"
+#: src/prefs_summaries.c:166
+msgid "the second as a decimal number"
+msgstr "el segon com a número decimal"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1698
-msgid "Move one page up"
-msgstr "Moure una pàgina amunt"
+#: src/prefs_summaries.c:167
+msgid "the day of the week as a decimal number"
+msgstr "el dia de la setmana com a número decimal"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1699
-msgid "Move one page down"
-msgstr "Moure una pàgina avall"
+#: src/prefs_summaries.c:168
+msgid "the preferred date for the current locale"
+msgstr "la data preferida per a la localizació actual"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1854
-msgid "Enable"
-msgstr "Activa"
+#: src/prefs_summaries.c:169
+msgid "the last two digits of a year"
+msgstr "els dos últims dígits de l'any"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:212
-msgid "Folder list columns configuration"
-msgstr "Configuració de la llista de columnes de la carpeta"
+#: src/prefs_summaries.c:170
+msgid "the year as a decimal number"
+msgstr "l'any com a número decimal"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:229
-msgid ""
-"Select columns to be displayed in the folder list. You can modify\n"
-"the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
-msgstr ""
-"Seleccioneu les columnes a mostrar a la llista de carpetes. Podeu modificar\n"
-"l'ordre usant els botons Amunt / Avall o arrossegant els elements."
+#: src/prefs_summaries.c:171
+msgid "the time zone or name or abbreviation"
+msgstr "zona horària o nom o abreviatura"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:258 src/prefs_summary_column.c:272
-msgid "Hidden columns"
-msgstr "Columnes ocultes"
+#: src/prefs_summaries.c:192 src/prefs_summaries.c:240
+#: src/prefs_summaries.c:561
+msgid "Date format"
+msgstr "Format de data"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:290 src/prefs_summaries.c:406
-#: src/prefs_summaries.c:545 src/prefs_summary_column.c:304
-msgid "Displayed columns"
-msgstr "Columnes mostrades"
+#: src/prefs_summaries.c:216
+msgid "Specifier"
+msgstr "Especificador"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:329 src/prefs_msg_colors.c:494
-#: src/prefs_summary_column.c:343 src/prefs_toolbar.c:1064
-msgid " Use default "
-msgstr " Usar configuració inicial "
+#: src/prefs_summaries.c:258
+msgid "Example"
+msgstr "Exemple"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:268 src/prefs_folder_item.c:876
-#: src/prefs_folder_item.c:1402
-msgid ""
-"<i>These preferences will not be saved as this folder is a top-level folder. "
-"However, you can set them for the whole mailbox tree by using \"Apply to "
-"subfolders\".</i>"
-msgstr ""
-"<i>Aquestes preferències no seran desades perque aquesta carpeta es de "
-"nivell màxim. De totes maneres podeu assignar-les a tot l'arbre de la bústia "
-"usant \"Aplicar a subcarpetes\".</i>"
+#: src/prefs_summaries.c:363
+#, fuzzy
+msgid "Display message count next to folder name"
+msgstr "Veure el número de satges al costat del nom de la carpeta"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:280 src/prefs_folder_item.c:888
-msgid ""
-"Apply to\n"
-"subfolders"
-msgstr ""
-"Aplicar a\n"
-"subcarpetes"
+#: src/prefs_summaries.c:373
+msgid "Unread messages"
+msgstr "Missatge sense llegir"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:305
-msgid "Normal"
-msgstr "Normal"
+#: src/prefs_summaries.c:374
+msgid "Unread and Total messages"
+msgstr "Missatge totals i sense llegir"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:307
-msgid "Outbox"
-msgstr "Carpeta de sortida"
+#: src/prefs_summaries.c:384
+msgid "Open last opened folder at start-up"
+msgstr "Obrir la última carpeta oberta a l'inici"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:323
-msgid "Folder type"
-msgstr "Tipus de carpeta"
+#: src/prefs_summaries.c:387
+msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
+msgstr "Abreviar noms de grup amb més de"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:336
-msgid "Simplify Subject RegExp"
-msgstr "Exp.reg. per simplificar assumpte"
+#: src/prefs_summaries.c:401
+msgid "letters"
+msgstr "lletres"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:362
-msgid "Test string:"
-msgstr "Cadena de proves:"
+#: src/prefs_summaries.c:419
+msgid "Message list"
+msgstr "Llista de missatges"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:379
-msgid "Result:"
-msgstr "Resultat:"
+#: src/prefs_summaries.c:425
+#, fuzzy
+msgid "Sort new folders by"
+msgstr "_Comprovar per noves carpetes"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:394
-msgid "Folder chmod"
-msgstr "Permisos de carpeta"
+#: src/prefs_summaries.c:433 src/prefs_summary_column.c:86
+msgid "Number"
+msgstr "Nmero"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:420
-msgid "Folder color"
-msgstr "Color de carpeta"
+#: src/prefs_summaries.c:436
+#, fuzzy
+msgid "Thread date"
+msgstr "Per data del Fil"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:433 src/prefs_folder_item.c:1671
-msgid "Pick color for folder"
-msgstr "Escolliu color per a la carpeta"
+#: src/prefs_summaries.c:447
+#, fuzzy
+msgid "Don't sort"
+msgstr "N_o ordenar"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:451
-msgid "Run Processing rules at start-up"
-msgstr "Executar Processar regles a l'inici"
+#: src/prefs_summaries.c:464
+msgid "Set default selection when entering a folder"
+msgstr "Definir selecció per defecte quan entri a la carpeta"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:466
-msgid "Run Processing rules when opening"
-msgstr "Executar Processar regles a l'obrir"
+#: src/prefs_summaries.c:477
+msgid "Show \"no unread (or new) message\" dialog"
+msgstr "Mostrar opció \"missatges no llegit (o nou)\""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:480
-msgid "Scan for new mail"
-msgstr "Examinar si hi ha correu nou"
+#: src/prefs_summaries.c:487
+msgid "Assume 'Yes'"
+msgstr "Assumir 'Si'"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:482
-msgid ""
-"Turn this option on if mail is delivered directly to this folder by server "
-"side filtering on IMAP or by an external application"
-msgstr ""
-"Activeu aquesta opció si el missatge és enviat directament a aquesta carpeta "
-"amb filtratge del servidor IMAP o per una aplicació externa"
+#: src/prefs_summaries.c:488
+msgid "Assume 'No'"
+msgstr "Assumir 'No'"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:502
-msgid "Select the HTML part of multipart messages"
-msgstr "Seleccionar la part HTML en missatges multipart"
+#: src/prefs_summaries.c:496
+msgid "Open message when selected"
+msgstr "Obrir sempre els missatges quan es seleccionin"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:519
-msgid ""
-"\"Default\" will follow global preference (found in /Preferences/Message "
-"View/Text Options)"
-msgstr ""
-"\"Default\" fara servir les preferències globals (que es troba a / "
-"Preferències/Veure Missatge/Opcions de Text)"
+#: src/prefs_summaries.c:506
+msgid "When message view is visible"
+msgstr "Quan la vista de missatges sigui visible"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:529
-msgid "Synchronise for offline use"
-msgstr "Sincronitzar per usar sense connexió"
+#: src/prefs_summaries.c:512
+msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
+msgstr "Jerarquitzar usant l'assumpte a més a més de les capçaleres estàndar"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:550
-msgid "Fetch message bodies from the last"
-msgstr "Recuperar cos de missatges des de l'últim"
+#: src/prefs_summaries.c:516
+msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
+msgstr "Executar immediatament moviments o esborrats de missatges"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:557
-msgid "0: all bodies"
-msgstr "0: tots els cossos"
+#: src/prefs_summaries.c:518
+msgid ""
+"Defers moving, copying and deleting of messages until you choose 'Tools/"
+"Execute'"
+msgstr ""
+"Posposa el moviment, copiat i esborrat de missatges fins que escolliu 'Eines/"
+"Executar'"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:565
-msgid "Remove older messages bodies"
-msgstr "Esborrar cos de missatges més antics"
+#: src/prefs_summaries.c:521
+msgid "Mark message as read"
+msgstr "Marcar el misstage com a llegit"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:582
-msgid "Discard folder cache"
-msgstr "Descartar memòria cau de carpeta"
+#: src/prefs_summaries.c:524
+msgid "when selected, after"
+msgstr "al seleccionar-lo, després de"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:897
-msgid "Request Return Receipt"
-msgstr "Sollicitar justificant de recepció"
+#: src/prefs_summaries.c:544
+msgid "only when opened in a new window, or replied to"
+msgstr ""
+"només al obrir-lo en una finestra nova, o al respondre'len una finestra "
+"nova, o contestat a"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:912
-msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
-msgstr "Desar els missatges sortints en aquesta carpeta enlloc de a Enviat"
+#: src/prefs_summaries.c:551
+msgid "Display sender using address book"
+msgstr "Mostrar remitent usant l'agenda"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:925 src/prefs_folder_item.c:948
-#: src/prefs_folder_item.c:972 src/prefs_folder_item.c:995
-#: src/prefs_folder_item.c:1018
-msgid "Default "
-msgstr "Per omissió "
+#: src/prefs_summaries.c:555
+msgid "Show tooltips"
+msgstr "Mostrar ajudes d'eines"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:949
-msgid " for replies"
-msgstr " per respostes"
+#: src/prefs_summaries.c:581
+msgid "Date format help"
+msgstr "Ajuda del format de data"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:1041
-msgid "Default account"
-msgstr "Compte per omissió"
+#: src/prefs_summaries.c:599
+msgid "Confirm before marking all messages in a folder as read"
+msgstr ""
+"Confirmeu abans de marcar tots els missatges de la carpeta com a llegits"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:1684
-msgid "Discard cache"
-msgstr "Desactivar memòria cau"
+#: src/prefs_summaries.c:602
+msgid "Translate header names"
+msgstr "Traduïu Capçaleres"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:1685
-msgid "Do you really want to discard the local cached data for this folder?"
+#: src/prefs_summaries.c:604
+msgid ""
+"The display of standard headers (such as 'From:', 'Subject:') will be "
+"translated into your language."
 msgstr ""
-"Realment vols descartar l'informació local desada per a aquesta carpeta?"
+"Les capçaleres standart mostrades (com 'From:', 'Subject:') seran traduïdes "
+"al vostre idioma."
 
-#: src/prefs_folder_item.c:1687
-msgid "+Discard"
-msgstr "+Descartar"
+#: src/prefs_summaries.c:732
+msgid "Summaries"
+msgstr "Sumaris"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:1816
-msgid "General"
-msgstr "General"
+#: src/prefs_summary_column.c:226
+msgid "Message list columns configuration"
+msgstr "Configuració de la llista de columnes del missatge"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:1895
-#, c-format
-msgid "Properties for folder %s"
-msgstr "Propietats de la carpeta %s"
+#: src/prefs_summary_column.c:243
+msgid ""
+"Select columns to be displayed in the message list. You can modify\n"
+"the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
+msgstr ""
+"Seleccioneu les columnes a mostrar a la llista de missatges. Podeu "
+"modificar\n"
+"l'ordre usant els botons Amunt / Avall, o arrossegant els elements."
 
-#: src/prefs_fonts.c:79
-msgid "Folder and Message Lists"
-msgstr "Carpeta i llistes de missatges"
+#: src/prefs_summary_open.c:109
+msgid "first marked email"
+msgstr "primer missatge marcat"
 
-#: src/prefs_fonts.c:99 src/prefs_matcher.c:2046
-msgid "Message"
-msgstr "Missatge"
+#: src/prefs_summary_open.c:110
+msgid "first new email"
+msgstr "primer missatge nou"
 
-#: src/prefs_fonts.c:126
-msgid "Derive small and bold fonts from Folder and Message Lists font"
-msgstr ""
-"Derivar les tipografies petita i negreta de la llista de Carpetes i Missatges"
+#: src/prefs_summary_open.c:111
+msgid "first unread email"
+msgstr "primer missatge no llegit"
 
-#: src/prefs_fonts.c:136
-msgid "Small"
-msgstr "Petita"
+#: src/prefs_summary_open.c:112
+msgid "last opened email"
+msgstr "últim missatge llegit"
 
-#: src/prefs_fonts.c:158
-msgid "Bold"
-msgstr "Negreta"
+#: src/prefs_summary_open.c:113
+msgid "last email in the list"
+msgstr "últim missatge de la llista"
 
-#: src/prefs_fonts.c:180
-msgid "Use different font for printing"
-msgstr "Usar font diferent per imprimir"
+#: src/prefs_summary_open.c:115
+msgid "first email in the list"
+msgstr "primer missatge de la llista"
 
-#: src/prefs_fonts.c:190
-msgid "Message Printing"
-msgstr "Missatge d'impressió"
+#: src/prefs_summary_open.c:184
+msgid " Selection when entering a folder"
+msgstr "Selecció per quan entri a la carpeta"
 
-#: src/prefs_fonts.c:268 src/prefs_msg_colors.c:839 src/prefs_summaries.c:678
-#: src/prefs_themes.c:365
-msgid "Display"
-msgstr "Veure"
+#: src/prefs_summary_open.c:230
+msgid "Possible selections"
+msgstr "Seleccions possibles"
 
-#: src/prefs_fonts.c:269
-msgid "Fonts"
-msgstr "Tipografies"
+#: src/prefs_summary_open.c:266
+msgid "Selection on folder opening"
+msgstr "Selecció a l'obir la carpeta"
 
-#: src/prefs_gtk.c:939 src/toolbar.c:213 src/toolbar.c:423
-msgid "Preferences"
-msgstr "Preferències"
+#: src/prefs_template.c:80
+msgid "This name is used as the Menu item"
+msgstr "Aquest nom és usat com a element de Menú"
 
-#: src/prefs_image_viewer.c:69
-msgid "Automatically display attached images"
-msgstr "Mostrar les imatges adjuntes automàticament"
+#: src/prefs_template.c:82
+msgid ""
+"Override composing account's From header. This doesn't change the composing "
+"account."
+msgstr ""
+"Sobreescriure la capçalera Des de del compte de composició. Això no canvia "
+"el compte de composició."
 
-#: src/prefs_image_viewer.c:75
-msgid "Resize attached images by default"
-msgstr "Redimensionar les imatges adjuntes per omissión"
+#: src/prefs_template.c:309
+msgid "Append the new template above to the list"
+msgstr "Afegir la nova plantilla a sobre de la llista"
 
-#: src/prefs_image_viewer.c:78
-msgid "Clicking image toggles scaling"
-msgstr "Activa/Desactiva l'escalat clicant la imatge"
+#: src/prefs_template.c:318
+msgid "Replace the selected template in list with the template above"
+msgstr ""
+"Susbtituïr la plantilla seleccionada a la llista per la plantilla de sobre"
 
-#: src/prefs_image_viewer.c:83
-msgid "Display images inline"
-msgstr "Mostra les imatges inserides"
+#: src/prefs_template.c:328
+msgid "Delete the selected template from the list"
+msgstr "Esborrar la plantilla seleccionada de la llista"
 
-#: src/prefs_image_viewer.c:89
-msgid "Print images"
-msgstr "Imprimir imatges"
+#: src/prefs_template.c:346
+msgid "Show information on configuring templates"
+msgstr "Mostrar informació al configurar plantilles"
 
-#: src/prefs_image_viewer.c:139
-msgid "Image Viewer"
-msgstr "Visor d'imatges"
+#: src/prefs_template.c:370
+msgid "Move the selected template to the top"
+msgstr "Moure la plantilla seleccionada a l'inici"
 
-#: src/prefs_logging.c:147 src/prefs_logging.c:254
-msgid "Restrict the log window to"
-msgstr "Restringir la finestra de traça a"
+#: src/prefs_template.c:380
+msgid "Move the selected template up"
+msgstr "Moure la plantilla seleccionada amunt"
 
-#: src/prefs_logging.c:159 src/prefs_logging.c:266
-msgid "0 to stop logging in the log window"
-msgstr "0 per deixar de registrar a la finestra de traça"
+#: src/prefs_template.c:388
+msgid "Move the selected template down"
+msgstr "Moure la plantilla seleccionada avall"
 
-#: src/prefs_logging.c:161 src/prefs_logging.c:268
-msgid "lines"
-msgstr "línies"
+#: src/prefs_template.c:398
+msgid "Move the selected template to the bottom"
+msgstr "Moure la plantilla seleccionada al final"
 
-#: src/prefs_logging.c:171
-msgid "Filtering/processing log"
-msgstr "Filtrat/processar traça de depuració"
+#: src/prefs_template.c:414
+msgid "Template configuration"
+msgstr "Configuració de plantilla"
 
-#: src/prefs_logging.c:174
-msgid "Enable logging of filtering/processing rules"
-msgstr "Activar traça de les regles de filtratge/processar regles"
+#: src/prefs_template.c:602
+msgid "Templates list not saved"
+msgstr "Llista de plantilles sense desar"
 
-#: src/prefs_logging.c:180
-msgid ""
-"If checked, turns on logging of filtering and processing rules.\n"
-"The log is accessible from 'Tools/Filtering log'.\n"
-"Caution: enabling this option will slow down the filtering/processing, this "
-"might be critical when applying many rules upon thousands of messages."
-msgstr ""
-"Si està marcat, activa la traça de les regles de processament i filtratge\n"
-"El registre de la traça es accessible desde 'Eines/Finestra de traça'.\n"
-"Compte: activar aquesta opció alentirà el filtratge/processament, això pot "
-"ser critic quan s'apliquin moltes regles sobre miles de missatges."
+#: src/prefs_template.c:603
+msgid "The templates list has been modified. Close anyway?"
+msgstr "La llista de plantilles ha estat modificada. Tancar de totes maneres?"
 
-#: src/prefs_logging.c:187
-msgid "Log filtering/processing when..."
-msgstr "Traçat de les regles de filtratge/processar quan.."
+#: src/prefs_template.c:768
+msgid "The template's name is not set."
+msgstr "No s'ha establert el nom de la plantilla."
 
-#: src/prefs_logging.c:191
-msgid "filtering at incorporation"
-msgstr "filtrant al incorporar"
+#: src/prefs_template.c:811
+msgid "The \"From\" field of the template contains an invalid email address."
+msgstr "El camp \"Des de\" de la plantilla conté una adreça de correu errònia."
 
-#: src/prefs_logging.c:193
-msgid "pre-processing folders"
-msgstr "pre-processant carpetes"
+#: src/prefs_template.c:817
+msgid "The \"To\" field of the template contains an invalid email address."
+msgstr "El camp \"A\" de la plantilla conté una adreça de correu errònia."
 
-#: src/prefs_logging.c:198
-msgid "manually filtering"
-msgstr "filtrant manualment"
+#: src/prefs_template.c:823
+msgid "The \"Cc\" field of the template contains an invalid email address."
+msgstr "El camp \"Cc\" de la plantilla conté una adreça de correu errònia."
 
-#: src/prefs_logging.c:200
-msgid "post-processing folders"
-msgstr "post-processant carpetes"
+#: src/prefs_template.c:829
+msgid "The \"Bcc\" field of the template contains an invalid email address."
+msgstr "El camp \"Bcc\" de la plantilla conté una adreça de correu errònia."
 
-#: src/prefs_logging.c:207
-msgid "processing folders"
-msgstr "Processant carpetes"
+#: src/prefs_template.c:835
+msgid ""
+"The \"Reply-To\" field of the template contains an invalid email address."
+msgstr ""
+"El camp \"Respondre a\" de la plantilla conté una adreça de correu errònia."
 
-#: src/prefs_logging.c:222
-msgid "Log level"
-msgstr "Nivell de traça"
+#: src/prefs_template.c:841
+msgid "The \"Subject\" field of the template is invalid."
+msgstr "El camp \"Assumpte\" de la plantilla no és vàlid."
 
-#: src/prefs_logging.c:231
-msgid "Low"
-msgstr "Baix"
+#: src/prefs_template.c:912
+msgid "Delete template"
+msgstr "Esborrar plantilla"
 
-#: src/prefs_logging.c:232
-msgid "Medium"
-msgstr "Mig"
+#: src/prefs_template.c:913
+msgid "Do you really want to delete this template?"
+msgstr "Realment vols esborrar aquesta plantilla?"
 
-#: src/prefs_logging.c:233
-msgid "High"
-msgstr "Alt"
+#: src/prefs_template.c:925
+msgid "Delete all templates"
+msgstr "Esborrar totes les plantilles"
 
-#: src/prefs_logging.c:238
-msgid ""
-"Select the level of detail of the logging.\n"
-"Choose Low to see when rules are applied, which conditions match or don't "
-"match and what actions are performed.\n"
-"Choose Medium to see more details about the message that is being processed, "
-"and why rules are skipped.\n"
-"Choose High to explicitly show the reason why all rules are processed or "
-"skipped, and why all conditions are matched or not matched.\n"
-"Caution: the higher the level, the greater the impact on performance."
-msgstr ""
-"Seleccioneu el nivell de detall mostrat de la traça.\n"
-"Escolliu nívell Baix per veure quines regles s'han aplicat, quines "
-"condiciones casen o no i quines accions s'han dut a terme.\n"
-"Escolliu nivell Mig per veure més detalls sobre el missatge que s'està "
-"processat i perque les regles s'han refusat.\n"
-"Escolliu nivell Alt per mostrar explícitament la raó per la qual totes les "
-"regles s'han refusat i quines condicions casen o no.\n"
-"Compte: quan més alt és el nivell, més afectarà al rendiment."
+#: src/prefs_template.c:926
+msgid "Do you really want to delete all the templates?"
+msgstr "Realment vols esborrar totes les plantilles?"
 
-#: src/prefs_logging.c:280
-msgid "Disk log"
-msgstr "Traça de disc"
+#: src/prefs_template.c:1241
+msgid "Current templates"
+msgstr "Plantilles actuals"
 
-#: src/prefs_logging.c:282
-msgid "Write the following information to disk..."
-msgstr "Escriure la següent informació al disc..."
+#: src/prefs_template.c:1269
+msgid "Template"
+msgstr "Plantilla"
 
-#: src/prefs_logging.c:290
-msgid "Warning messages"
-msgstr "Missatges d'avís"
+#: src/prefs_themes.c:344 src/prefs_themes.c:705
+msgid "Default internal theme"
+msgstr "Tema intern per omissió"
 
-#: src/prefs_logging.c:291
-msgid "Network protocol messages"
-msgstr "Missatges del protocol de xarxa"
+#: src/prefs_themes.c:366
+msgid "Themes"
+msgstr "Temes"
 
-#: src/prefs_logging.c:295
-msgid "Error messages"
-msgstr "Missatges d'error"
+#: src/prefs_themes.c:436
+msgid "Only root can remove system themes"
+msgstr "Només l'usuari root pot eliminar temes globals"
 
-#: src/prefs_logging.c:296
-msgid "Status messages for filtering/processing log"
-msgstr "Missatges d'estat de la traça del filtratge/processament"
+#: src/prefs_themes.c:439
+#, c-format
+msgid "Remove system theme '%s'"
+msgstr "Esborrar tema global '%s'"
 
-#: src/prefs_logging.c:427 src/prefs_msg_colors.c:145 src/prefs_other.c:689
-msgid "Other"
-msgstr "Altres"
+#: src/prefs_themes.c:442
+#, c-format
+msgid "Remove theme '%s'"
+msgstr "Esborrar tema '%s'"
 
-#: src/prefs_logging.c:428
-msgid "Logging"
-msgstr "Traçar"
+#: src/prefs_themes.c:448
+msgid "Are you sure you want to remove this theme?"
+msgstr "Estàs segur de que Vols esborrar aquest tema?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:330
-msgid "more than"
-msgstr "major que"
+#: src/prefs_themes.c:458
+#, c-format
+msgid ""
+"File %s failed\n"
+"while removing theme."
+msgstr ""
+"Error en l'arxiu %s\n"
+"al esborrar el tema."
 
-#: src/prefs_matcher.c:331
-msgid "less than"
-msgstr "Menor que"
+#: src/prefs_themes.c:462
+msgid "Removing theme directory failed."
+msgstr "Ha fallat al esborrar el directori del tema."
 
-#: src/prefs_matcher.c:337
-msgid "weeks"
-msgstr "setmanes"
+#: src/prefs_themes.c:465
+msgid "Theme removed successfully"
+msgstr "Tema eliminat amb èxit"
 
-#: src/prefs_matcher.c:341
-msgid "higher than"
-msgstr "més alt que"
+#: src/prefs_themes.c:485
+msgid "Select theme folder"
+msgstr "Seleccionar carpeta del tema"
 
-#: src/prefs_matcher.c:342
-msgid "lower than"
-msgstr "més baix que"
+#: src/prefs_themes.c:500
+#, c-format
+msgid "Install theme '%s'"
+msgstr "Installar tema '%s'"
 
-#: src/prefs_matcher.c:343 src/prefs_matcher.c:349
-msgid "exactly"
-msgstr "exactament"
+#: src/prefs_themes.c:503
+msgid ""
+"This folder doesn't seem to be a theme folder.\n"
+"Install anyway?"
+msgstr ""
+"Aquesta carpeta no sembla una carpeta d'un tema.\n"
+"Installar de totes maneres?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:347
-msgid "greater than"
-msgstr "Puntuació major que"
+#: src/prefs_themes.c:510
+msgid "Do you want to install theme for all users?"
+msgstr "Vols installar el tema per tots els usuaris?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:348
-msgid "smaller than"
-msgstr "més petit que"
+#: src/prefs_themes.c:530
+msgid "Theme exists"
+msgstr "El tema ja existeix"
 
-#: src/prefs_matcher.c:353
-msgid "bytes"
-msgstr "bytes"
+#: src/prefs_themes.c:531
+msgid ""
+"A theme with the same name is\n"
+"already installed in this location.\n"
+"\n"
+"Do you want to replace it?"
+msgstr ""
+"Ja hi ha un tema amb el mateix nom\n"
+"instal·lat en aquesta ubicació.\n"
+"\n"
+"Vols sobreescriure'l?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:354
-msgid "kilobytes"
-msgstr "kilobytes"
+#: src/prefs_themes.c:537
+#, c-format
+msgid "Couldn't delete the old theme in %s."
+msgstr "No s'ha pogut esborrar el tema antic a %s."
 
-#: src/prefs_matcher.c:355
-msgid "megabytes"
-msgstr "megabytes"
+#: src/prefs_themes.c:545
+#, c-format
+msgid "Couldn't create destination directory %s."
+msgstr "No s'ha pogut crear el directori de destinació %s."
 
-#: src/prefs_matcher.c:359
-msgid "contains"
-msgstr "conté"
+#: src/prefs_themes.c:558
+msgid "Theme installed successfully."
+msgstr "Tema instal·lat amb èxit."
 
-#: src/prefs_matcher.c:360
-msgid "doesn't contain"
-msgstr "no conté"
+#: src/prefs_themes.c:565
+msgid "Failed installing theme"
+msgstr "Error al installar el tema"
 
-#: src/prefs_matcher.c:383
-msgid "headers part"
-msgstr "secció capçaleres"
+#: src/prefs_themes.c:568
+#, c-format
+msgid ""
+"File %s failed\n"
+"while installing theme."
+msgstr ""
+"Error a l'arxiu %s\n"
+"al installar el tema."
 
-#: src/prefs_matcher.c:384
-msgid "headers values"
-msgstr "valors de les capçaleres"
+#: src/prefs_themes.c:667
+#, c-format
+msgid "%d themes available (%d user, %d system, 1 internal)"
+msgstr "Disponibles %d temes (%d d'usuari, %d globals, 1 intern)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:385
-msgid "body part"
-msgstr "secció cos"
+#: src/prefs_themes.c:708
+#, c-format
+msgid "Internal theme has %d icons"
+msgstr "El tema intern té %d icones"
 
-#: src/prefs_matcher.c:386
-msgid "whole message"
-msgstr "missatge complet"
+#: src/prefs_themes.c:714
+msgid "No info file available for this theme"
+msgstr "No hi ha arxiu d'informació per a aquest tema"
 
-# RML I think this is ambiguous:
-# RML on filtering is a verb ("Marcar") while in summary colunm it's really
-# RML a noun ("Marca"). Xlated as "Marca" (also verbal tense).
-#: src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6308
-msgid "Marked"
-msgstr "Marcat"
+#: src/prefs_themes.c:732
+msgid "Error: couldn't get theme status"
+msgstr "Error: no es pot obtenir l'estat del tema"
 
-#: src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6306
-msgid "Deleted"
-msgstr "Esborrat"
+#: src/prefs_themes.c:756
+#, c-format
+msgid "%d files (%d icons), size: %s"
+msgstr "%d arxius (%d icones), tamany: %s"
 
-#: src/prefs_matcher.c:394
-msgid "Replied"
-msgstr "Contestat"
+#: src/prefs_themes.c:804
+msgid "Selector"
+msgstr "Selector"
 
-#: src/prefs_matcher.c:395 src/summaryview.c:6300
-msgid "Forwarded"
-msgstr "Reenviat"
+#: src/prefs_themes.c:815
+msgid "Install new..."
+msgstr "Installar nou..."
 
-#: src/prefs_matcher.c:397 src/summaryview.c:6290 src/toolbar.c:416
-#: src/toolbar.c:934 src/toolbar.c:1978
-msgid "Spam"
-msgstr "Correu brossa"
+#: src/prefs_themes.c:820
+msgid "Get more..."
+msgstr "Més temes..."
 
-#: src/prefs_matcher.c:398
-msgid "Has attachment"
-msgstr "Té adjunts"
+#: src/prefs_themes.c:831
+msgid "Information"
+msgstr "Informació"
 
-#: src/prefs_matcher.c:399 src/summaryview.c:6326
-msgid "Signed"
-msgstr "Signat"
+#: src/prefs_themes.c:845
+msgid "Author: "
+msgstr "Autor: "
 
-#: src/prefs_matcher.c:403
-msgid "set"
-msgstr "establert"
+#: src/prefs_themes.c:853
+msgid "URL:"
+msgstr "URL:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:404
-msgid "not set"
-msgstr "no establert."
+#: src/prefs_themes.c:895
+msgid "Preview"
+msgstr "Pre-visualització"
 
-#: src/prefs_matcher.c:408
-msgid "yes"
-msgstr "si"
+#: src/prefs_toolbar.c:176
+msgid ""
+"Selected Action already set.\n"
+"Please choose another Action from List"
+msgstr ""
+"L'acció seleccionada ja ho està\n"
+"Per favor, escolliu una altra acció de la lista"
 
-#: src/prefs_matcher.c:409
-msgid "no"
-msgstr "no"
+#: src/prefs_toolbar.c:177
+msgid "Item has no icon defined."
+msgstr "L'element no té una icona definida."
 
-#: src/prefs_matcher.c:413
-msgid "Any tags"
-msgstr "Qualsevol etiqueta"
+#: src/prefs_toolbar.c:178
+msgid "Item has no text defined."
+msgstr "L'element no té un text definit."
 
-#: src/prefs_matcher.c:414
-msgid "Specific tag"
-msgstr "Etiqueta específica"
+#: src/prefs_toolbar.c:916
+msgid "Toolbar item"
+msgstr "Element de la barra d'eines"
 
-#: src/prefs_matcher.c:418
-msgid "ignored"
-msgstr "ignorat"
+#: src/prefs_toolbar.c:932
+msgid "Item type"
+msgstr "Tipus de l'element"
 
-#: src/prefs_matcher.c:419
-msgid "not ignored"
-msgstr "no ignorat"
+#: src/prefs_toolbar.c:942
+msgid "Internal Function"
+msgstr "Funció interna"
 
-#: src/prefs_matcher.c:420
-msgid "watched"
-msgstr "vist"
+#: src/prefs_toolbar.c:943
+msgid "User Action"
+msgstr "Acció interna"
 
-#: src/prefs_matcher.c:421
-msgid "not watched"
-msgstr "no vist"
+#: src/prefs_toolbar.c:945 src/toolbar.c:234
+msgid "Separator"
+msgstr "Separador"
 
-#: src/prefs_matcher.c:425
-msgid "found"
-msgstr "trobat"
+#: src/prefs_toolbar.c:952
+msgid "Event executed on click"
+msgstr "Event executat al pulsar"
 
-#: src/prefs_matcher.c:426
-msgid "not found"
-msgstr "no trobat"
+#: src/prefs_toolbar.c:991
+msgid "Toolbar text"
+msgstr "Text d'eines"
 
-#: src/prefs_matcher.c:430
-msgid "0 (Passed)"
-msgstr "0 (Revisat)"
+#: src/prefs_toolbar.c:1006 src/prefs_toolbar.c:1382
+msgid "Icon"
+msgstr "Icona"
 
-#: src/prefs_matcher.c:431
-msgid "non-0 (Failed)"
-msgstr "no-0 (fallit)"
+#: src/prefs_toolbar.c:1042
+msgid "A_dd"
+msgstr "A_fegir"
 
-#: src/prefs_matcher.c:569
-msgid "Condition configuration"
-msgstr "Configuració de condició"
+#: src/prefs_toolbar.c:1262 src/prefs_toolbar.c:1276 src/prefs_toolbar.c:1290
+msgid "Toolbars"
+msgstr "Barra d'eines"
 
-#: src/prefs_matcher.c:613
-msgid "Match criteria:"
-msgstr "Criteri de selecció"
+#: src/prefs_toolbar.c:1263
+msgid "Main Window"
+msgstr "Finestra principal"
 
-#: src/prefs_matcher.c:622
-msgid "All messages"
-msgstr "Tots els missatges"
+#: src/prefs_toolbar.c:1277
+msgid "Message Window"
+msgstr "Finestra de missatge"
 
-#: src/prefs_matcher.c:624
-msgid "Age"
-msgstr "Edat"
+#: src/prefs_toolbar.c:1291
+msgid "Compose Window"
+msgstr "Finestra de composició"
 
-#: src/prefs_matcher.c:625
-msgid "Phrase"
-msgstr "Frase"
+#: src/prefs_toolbar.c:1405
+msgid "Icon text"
+msgstr "Text de la icona"
 
-#: src/prefs_matcher.c:626
-msgid "Flags"
-msgstr "Etiquetes"
+#: src/prefs_toolbar.c:1414
+msgid "Mapped event"
+msgstr "Event mapejat"
 
-#: src/prefs_matcher.c:627 src/prefs_msg_colors.c:410
-msgid "Color labels"
-msgstr "Etiquetes de color"
+#: src/prefs_toolbar.c:1711
+msgid "Toolbar item icon"
+msgstr "Icona de l'element de la barra d'eines"
 
-#: src/prefs_matcher.c:628
-msgid "Thread"
-msgstr "Fil"
+#: src/prefs_wrapping.c:80
+msgid "Auto wrapping"
+msgstr "Auto-retallar"
 
-#: src/prefs_matcher.c:631
-msgid "Partially downloaded"
-msgstr "Parcialment descarregat"
+#: src/prefs_wrapping.c:81
+msgid "Wrap quotation"
+msgstr "Retallar citació"
 
-#: src/prefs_matcher.c:634
-msgid "External program test"
-msgstr "Prova de programes externs"
+#: src/prefs_wrapping.c:82
+msgid "Wrap pasted text"
+msgstr "Text envolcallat enganxat"
 
-#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1616 src/prefs_matcher.c:1631
-#: src/prefs_matcher.c:2521
-msgctxt "Filtering Matcher Menu"
-msgid "All"
-msgstr "Tots"
+#: src/prefs_wrapping.c:83
+msgid "Auto indent"
+msgstr "Auto-sagnat"
 
-#: src/prefs_matcher.c:744
-msgid "Use regexp"
-msgstr "Usar exp.reg."
+#: src/prefs_wrapping.c:89
+msgid "Wrap text at"
+msgstr "Text envolcallat a"
 
-#: src/prefs_matcher.c:821
-msgid "Message must match"
-msgstr "El missatge ha de concordar"
+#: src/prefs_wrapping.c:154
+msgid "Wrapping"
+msgstr "Envolcallant"
 
-#: src/prefs_matcher.c:825
-msgid "at least one"
-msgstr "almenys un"
+#: src/printing.c:436
+msgid "Print preview"
+msgstr "Pre-visualització d'impressió"
 
-#: src/prefs_matcher.c:826
-msgid "all"
-msgstr "tots"
+#: src/printing.c:479
+msgid "First page"
+msgstr "Primera pàgina"
 
-#: src/prefs_matcher.c:829
-msgid "of above rules"
-msgstr "de les regles anteriors"
+#: src/printing.c:490
+msgid "Last page"
+msgstr "Última pàgina"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1534 src/prefs_matcher.c:1600
-msgid "Search pattern is not set."
-msgstr "Patró de cerca no establert"
+#: src/printing.c:496
+msgid "Zoom 100%"
+msgstr "Ampliació del 100%"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1543
-msgid "Test command is not set."
-msgstr "Comanda de validació no establerta."
+#: src/printing.c:498
+msgid "Zoom fit"
+msgstr "Augment ajustat"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1617
-msgid "all addresses in all headers"
-msgstr "Totes les adreces a totes les capçaleres"
+#: src/printing.c:500
+msgid "Zoom in"
+msgstr "Augmentar"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1620
-msgid "any address in any header"
-msgstr "Qualsevol adreça a qualsevol capçalera"
+#: src/printing.c:502
+msgid "Zoom out"
+msgstr "Disminuïr"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1622
+#: src/printing.c:701
 #, c-format
-msgid "the address(es) in header '%s'"
-msgstr "la/les adreça/ces a la capçalera/es '%s'"
+msgid "Page %d"
+msgstr "Pàgina %d"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1623
-#, c-format
-msgid ""
-"Book/folder path is not set.\n"
-"\n"
-"If you want to match %s against the whole address book, you have to select "
-"'%s' from the book/folder drop-down list."
-msgstr ""
-"La ruta del llibre/carpeta no ha estat definida.\n"
-"\n"
-"Si vols que l'adreça %s coincideixi amb tot el llibre d'adreces, hauràs de "
-"seleccionar '%s' desde la llista desplegable de llibre/carpeta."
+#: src/privacy.c:255 src/privacy.c:276
+msgid "No information available"
+msgstr "No hi ha informació disponible"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1842
-msgid "Headers part"
-msgstr "Secció capçaleres"
+#: src/privacy.c:490
+msgid "No recipient keys defined."
+msgstr "No s'ha definit cap clau."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1846
-msgid "Headers values"
-msgstr "Valors de les capçaleres"
+#: src/procmime.c:434 src/procmime.c:436 src/procmime.c:437
+msgid "[Error decoding BASE64]\n"
+msgstr "[Error decodificant BASE64]\n"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1850
-msgid "Body part"
-msgstr "Secció cos"
+#: src/procmsg.c:936 src/procmsg.c:939
+msgid "Already trying to send."
+msgstr "Ja s'ha intentat enviar "
 
-#: src/prefs_matcher.c:1854
-msgid "Whole message"
-msgstr "Missatge complet"
+#: src/procmsg.c:1557 src/procmsg.c:1616
+#, c-format
+msgid "Couldn't open file %s."
+msgstr "No s'ha pogut obrir l'arxiu %s."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1973 src/prefs_matcher.c:2017
-msgid "in"
-msgstr "dins"
+#: src/procmsg.c:1626
+msgid "Queued message header is broken."
+msgstr "La capçalera del missatge encuat és defectuosa."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1975
-msgid "content is"
-msgstr "contingut és"
+#: src/procmsg.c:1646
+msgid "An error happened during SMTP session."
+msgstr "S'ha produït un error durant la sessió SMTP."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1984
-msgid "Age is"
-msgstr "L'edat és"
+#: src/procmsg.c:1660
+msgid ""
+"No specific account has been found to send, and an error happened during "
+"SMTP session."
+msgstr ""
+"No s'ha especificat cap compte per enviar, i s'ha produït un error durant la "
+"sessió SMTP"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1989
-msgid "Flag"
-msgstr "Marcador"
+#: src/procmsg.c:1668
+msgid ""
+"Couldn't determine sending information. Maybe the email hasn't been "
+"generated by Claws Mail."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut obtenir l'informació d'enviament. Potser el correu no ha estat "
+"generat per Claws Mail."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1990 src/prefs_matcher.c:2007
-msgid "is"
-msgstr "és"
+#: src/procmsg.c:1690
+msgid "Couldn't create temporary file for news sending."
+msgstr "No s'ha pogut crear l'arxiu temporal per enviar noticies."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1995
-msgid "Name:"
-msgstr "Nom: "
+#: src/procmsg.c:1703
+msgid "Error when writing temporary file for news sending."
+msgstr ""
+"S'ha produït un error al escriure l'arxiu temporal per enviar noticies."
 
-#: src/prefs_matcher.c:2006
-msgid "Label"
-msgstr "Etiqueta"
+#: src/procmsg.c:1717
+#, c-format
+msgid "Error occurred while posting the message to %s."
+msgstr "S'ha produït un error enviant el missatge a %s."
 
-#: src/prefs_matcher.c:2012
-msgid "Value:"
-msgstr "Valor:"
+#: src/procmsg.c:2269
+msgid "Filtering messages...\n"
+msgstr "Filtrant missatge...\n"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2029
-msgid "Score is"
-msgstr "Puntuació és"
+#: src/quote_fmt.c:47
+msgid "<span weight=\"bold\">symbols:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">simbols:</span>"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2030
-msgid "points"
-msgstr "punts"
+#: src/quote_fmt.c:48
+msgid "customized date format (see 'man strftime')"
+msgstr "format de data configurat (veure 'man strftime')"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2040
-msgid "Size is"
-msgstr "El tamany és"
+#: src/quote_fmt.c:51
+msgid "email address of sender"
+msgstr "adreça de correu de l'emisor"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2045
-msgid "Scope:"
-msgstr "Marcador:"
+#: src/quote_fmt.c:52
+msgid "full name of sender"
+msgstr "Nom complert del remitent"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2047
-msgid "tags"
-msgstr "etiquetes"
+#: src/quote_fmt.c:53
+msgid "first name of sender"
+msgstr "nom del remitent"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2052
-msgid "type is"
-msgstr "tipus és"
+#: src/quote_fmt.c:54
+msgid "last name of sender"
+msgstr "cognoms del remitent"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2056
-msgid "Program returns"
-msgstr "El programa retorna"
+#: src/quote_fmt.c:55
+msgid "initials of sender"
+msgstr "inicials del remitent"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2126
-msgid ""
-"The entry was not saved.\n"
-"Close anyway?"
-msgstr ""
-"L'entrada no ha sigut desada.\n"
-"Tancar igualment?"
+#: src/quote_fmt.c:62
+msgid "message body"
+msgstr "cos del missatge"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2190
-msgid "Match Type: 'Test'"
-msgstr "Tipus de coincidència: 'Provar'"
+#: src/quote_fmt.c:63
+msgid "quoted message body"
+msgstr "cos de missatge marcat"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2191
-msgid ""
-"'Test' allows you to test a message or message element using an external "
-"program or script. The program will return either 0 or 1.\n"
-"\n"
-"The following symbols can be used:"
-msgstr ""
-"'Provar' us permet provar un missatge o element del missatge usant un "
-"programa o script extern. El programa haurà de retornar 0 o 1.\n"
-"\n"
-"Podeu usar els següents símbols:"
+#: src/quote_fmt.c:64
+msgid "message body without signature"
+msgstr "cos de missatge sense signatura"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2290
-msgid "Current condition rules"
-msgstr "Regles de condició actuals"
+#: src/quote_fmt.c:65
+msgid "quoted message body without signature"
+msgstr "cos de missatge marcat sense signatura"
 
-#: src/prefs_message.c:120
-msgid "Headers"
-msgstr "Capçaleres"
+#: src/quote_fmt.c:66
+msgid "message tags"
+msgstr "etiquetes del missatge"
 
-#: src/prefs_message.c:123
-msgid "Display header pane above message view"
-msgstr "Mostrar panell de capçaleres sobre el missatge"
+#: src/quote_fmt.c:67
+msgid "current dictionary"
+msgstr "dicctionari activat"
 
-#: src/prefs_message.c:127
-msgid "Display (X-)Face in message view"
-msgstr "Mostrar (X-)Face en la vista del missatge"
+#: src/quote_fmt.c:68
+msgid "cursor position"
+msgstr "posició del cursor"
 
-#: src/prefs_message.c:130
-msgid "Display Face in message view"
-msgstr "Mostrar Face en la vista del missatge"
+#: src/quote_fmt.c:69
+msgid "account property: your name"
+msgstr "propietat del compte: el vostre nom"
 
-#: src/prefs_message.c:144
-msgid "Display headers in message view"
-msgstr "Mostra les capçaleres a la vista del missatge"
+#: src/quote_fmt.c:70
+msgid "account property: your email address"
+msgstr "propietat del compte: la vostra adreça de correu"
 
-#: src/prefs_message.c:156
-msgid "HTML messages"
-msgstr "Missatges HTML"
+#: src/quote_fmt.c:71
+msgid "account property: account name"
+msgstr "propietat del compte: nom de compte"
 
-#: src/prefs_message.c:159
-msgid "Render HTML messages as text"
-msgstr "Renderitzar missatges HTML com si fos text"
+#: src/quote_fmt.c:72
+msgid "account property: organization"
+msgstr "pPropietat del compte : organització"
 
-#: src/prefs_message.c:162
-msgid "Render HTML-only messages with plugin if possible"
-msgstr "Mostrar els missatges HTML amb un mòdul si és possible"
+#: src/quote_fmt.c:73
+msgid "account property: signature"
+msgstr "propietat del compte: signatura"
 
-#: src/prefs_message.c:165
-msgid "Select the HTML part of multipart/alternative messages"
-msgstr "Seleccionar la part HTML en missatges multipart/alternative"
+#: src/quote_fmt.c:74
+msgid "account property: signature path"
+msgstr "propietat del compte: ruta de la signatura"
 
-#: src/prefs_message.c:175
-msgid "Line space"
-msgstr "Interlineat"
+#: src/quote_fmt.c:75
+msgid "account property: default dictionary"
+msgstr "propietat del compte: diccionari per defecte"
 
-#: src/prefs_message.c:195
-msgid "Scroll"
-msgstr "Desplaçament"
+#: src/quote_fmt.c:76
+msgid "address book <span style=\"oblique\">completion</span>: Cc"
+msgstr "llibre d'adresses <span style=\"oblique\">completion</span>: Cc"
 
-#: src/prefs_message.c:197
-msgid "Half page"
-msgstr "Mitja pàgina"
+#: src/quote_fmt.c:77
+msgid "address book <span style=\"oblique\">completion</span>: From"
+msgstr "llibre d'adresses <span style=\"oblique\">completion</span>: Des de"
 
-#: src/prefs_message.c:203
-msgid "Smooth scroll"
-msgstr "Desplaçament suau"
+#: src/quote_fmt.c:78
+msgid "address book <span style=\"oblique\">completion</span>: To"
+msgstr "llibre d'adresses <span style=\"oblique\">completion</span>: A"
 
-#: src/prefs_message.c:209
-msgid "Step"
-msgstr "Pas"
+#: src/quote_fmt.c:80
+msgid "literal backslash"
+msgstr "caràcter contrabarra"
 
-#: src/prefs_message.c:230
-msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
-msgstr "Mostrar descripcions dels adjunts (enlloc de noms)"
+#: src/quote_fmt.c:81
+msgid "literal question mark"
+msgstr "caràcter d'interrogació"
+
+#: src/quote_fmt.c:82
+msgid "literal exclamation mark"
+msgstr "marca del literal d'exclamació"
 
-#: src/prefs_message.c:233
-msgid "Quotation"
-msgstr "Símbol"
+#: src/quote_fmt.c:83
+msgid "literal pipe"
+msgstr "caràcter 'pipe'"
 
-#: src/prefs_message.c:242
-msgid "Collapse quoted text on double click"
-msgstr "Amaga el text entre cometes amb doble click"
+#: src/quote_fmt.c:84
+msgid "literal opening curly brace"
+msgstr "caràcter 'claudator' obert"
 
-#: src/prefs_message.c:249
-msgid "Treat these characters as quotation marks: "
-msgstr "Tractar aquests caràcters com a símbols de marcat: "
+#: src/quote_fmt.c:85
+msgid "literal closing curly brace"
+msgstr "caràcter 'claudator' tancada"
 
-#: src/prefs_message.c:355
-msgid "Text Options"
-msgstr "Opcions de Text"
+#: src/quote_fmt.c:86
+msgid "tab"
+msgstr "tab"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:147
-msgid "Message view"
-msgstr "Vista de missatges"
+#: src/quote_fmt.c:89
+msgid "<span weight=\"bold\">commands:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">comandes:</span>"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:154
-msgid "Enable coloration of message text"
-msgstr "Permetre colorejat en el text del missatge"
+#: src/quote_fmt.c:90
+msgid ""
+"insert <span style=\"oblique\">expr</span> if x is set, where x is one of\n"
+"the [dfNFLIstcnriT, ad, af, ao, as, asp, aT, ABc, ABf, ABt]\n"
+"symbols (or their long equivalent)"
+msgstr ""
+"insertar <span style=\"oblique\">expr</span> si x es definida, on x és un\n"
+"dels simbols [dfNFLIstcnriT, ad, af, ao, as, asp, aT, ABc, ABf, ABt]\n"
+"(o un dels seus equivalents sense abreviar)"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:162
-msgid "Quote"
-msgstr "Marcat"
+#: src/quote_fmt.c:91
+msgid ""
+"insert <span style=\"oblique\">expr</span> if x is not set, where x is one "
+"of\n"
+"the [dfNFLIstcnriT, ad, af, ao, as, asp, aT, ABc, ABf, ABt]\n"
+"symbols (or their long equivalent)"
+msgstr ""
+"insertar <span style=\"oblique\">expr</span> si x no és definida, on x és "
+"un\n"
+"dels simbols [dfNFLIstcnriT, ad, af, ao, as, asp, aT, ABc, ABf, ABt]\n"
+"(o un dels seus equivalents sense abreviar)"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:174
-msgid "Cycle quote colors"
-msgstr "Reusar colors d'entrecomillat"
+#: src/quote_fmt.c:92
+msgid ""
+"insert file:\n"
+"<span style=\"oblique\">sub_expr</span> is evaluated as the path of the file "
+"to insert"
+msgstr ""
+"inserteu arxiu:\n"
+"<span style=\"oblique\">sub_expr</span> és evaluada com a una ruta d'arxiu a "
+"insertar"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:178
-msgid "If there are more than 3 quote levels, the colors will be reused"
+#: src/quote_fmt.c:93
+msgid ""
+"insert program output:\n"
+"<span style=\"oblique\">sub_expr</span> is evaluated as a command-line to "
+"get\n"
+"the output from"
 msgstr ""
-"Si hi ha més de 3 nívells de entrecomillat, els colors serna re-utilitzats"
+"insertar programa de resposta:\n"
+"<span style=\"oblique\">sub_expr</span> es evaluada com a una comanda per "
+"obtenir\n"
+"la resposta desde "
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:184
-msgid "1st Level"
-msgstr "1er nivell"
+#: src/quote_fmt.c:94
+msgid ""
+"insert user input:\n"
+"<span style=\"oblique\">sub_expr</span> is a variable to be replaced by\n"
+"user-entered text"
+msgstr ""
+"insertar entrada d'usuari:\n"
+"<span style=\"oblique\">sub_expr</span> es una variable per ser reemplaçada "
+"per\n"
+"un text entrat per l'usuari"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:190 src/prefs_msg_colors.c:216
-#: src/prefs_msg_colors.c:242
-msgid "Text"
-msgstr "Text"
+#: src/quote_fmt.c:95
+msgid ""
+"attach file:\n"
+"<span style=\"oblique\">sub_expr</span> is evaluated as the path of the file "
+"to attach"
+msgstr ""
+"adjunteu arxiu:\n"
+"<span style=\"oblique\">sub_expr</span> és evaluada com a una ruta d'arxiu a "
+"adjuntar"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:204
-msgctxt "Tooltip"
-msgid "Pick color for 1st level text"
-msgstr "Escollir color per al text de primer nivell"
+#: src/quote_fmt.c:97
+msgid "<span weight=\"bold\">definition of terms:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">definició de termes:</span>"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:210
-msgid "2nd Level"
-msgstr "2on nivell"
+#: src/quote_fmt.c:98
+msgid ""
+"text that can contain any of the symbols or\n"
+"commands above"
+msgstr ""
+"texte que pot contenir qualsevol dels simbols o\n"
+"comandes indicats anteriorment"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:230
-msgctxt "Tooltip"
-msgid "Pick color for 2nd level text"
-msgstr "Escollir color per al text de 2on nivell"
+#: src/quote_fmt.c:99
+msgid ""
+"text that can contain any of the symbols (no\n"
+"commands) above"
+msgstr ""
+"texte que pot contenir qualsevol dels simbols (no\n"
+"comandes) indicat anteriorment"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:236
-msgid "3rd Level"
-msgstr "3r nivell"
+#: src/quote_fmt.c:100
+msgid ""
+"completion from address book only works with the first\n"
+"address of the header, it outputs the full name\n"
+"of the contact if that address matches exactly\n"
+"one contact in the address book"
+msgstr ""
+"completat desde el llibre d'adresses només funciona amb la primera\n"
+"adressa de la capçalera, mostra el nom complet\n"
+"del contacte si l'adreça coincideix exactament\n"
+"amb un contacte al llibre d'adresses"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:256
-msgctxt "Tooltip"
-msgid "Pick color for 3rd level text"
-msgstr "Escollir color per al text de 3r nivell"
+#: src/quote_fmt.c:109
+msgid "Description of symbols"
+msgstr "Descripció de símbols"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:263
-msgid "Enable coloration of text background"
-msgstr "Permetre colors en el fons del missatge"
+#: src/quote_fmt.c:110
+msgid "The following symbols and commands can be used:"
+msgstr "Els següents símbols i comandes poden ser usats:"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:279
-msgctxt "Tooltip"
-msgid "Pick color for 1st level text background"
-msgstr "Escollir color per al fons del text de 1er nivell"
+#: src/quote_fmt.c:173
+msgid "Use template when composing new messages"
+msgstr "Usar la plantilla quan es composin missatges nous"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:300
-msgctxt "Tooltip"
-msgid "Pick color for 2nd level text background"
-msgstr "Escollir color per al fons del text de 2n nivell"
+#: src/quote_fmt.c:197
+msgid ""
+"Override From header. This doesn't change the account used to compose the "
+"new message."
+msgstr ""
+"Sobreescriure la capçalera Des de. Això no canvia el compte usat per "
+"composar el nou missatge."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:321
-msgctxt "Tooltip"
-msgid "Pick color for 3rd level text background"
-msgstr "Escollir color per al fons del text de 3r nivell"
+#: src/quote_fmt.c:299
+msgid "Use template when replying to messages"
+msgstr "Usar plantilla quan es contestin missatges"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:341
-msgctxt "Tooltip"
-msgid "Pick color for links"
-msgstr "Escollir color per als enllaços"
+#: src/quote_fmt.c:323
+msgid "Override From header. This doesn't change the account used to reply."
+msgstr ""
+"Sobreescriure la capçalera Des de. Això no canvia el compte usat per "
+"respondre."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:343
-msgid "URI link"
-msgstr "URI d'enllaç"
+#: src/quote_fmt.c:334 src/quote_fmt.c:464
+msgid "Quotation mark"
+msgstr "Símbol"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:360
-msgctxt "Tooltip"
-msgid "Pick color for signatures"
-msgstr "Escollir color per a les signatures"
+#: src/quote_fmt.c:429
+msgid "Use template when forwarding messages"
+msgstr "Usar plantilla quan es reenviin missatges"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:367 src/prefs_summaries.c:354
-msgid "Folder list"
-msgstr "Llista de carpetes"
+#: src/quote_fmt.c:453
+msgid "Override From header. This doesn't change the account used to forward."
+msgstr ""
+"Sobreescriure la capçalera Des de. Això no canvia el compte usat per "
+"reenviar."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:380
+#: src/quote_fmt.c:545
+msgid "Defaults"
+msgstr "Predeterminats"
+
+#: src/quote_fmt.c:563
 msgid ""
-"Pick color for Target folder. Target folder is used when the option 'Execute "
-"immediately when moving or deleting messages' is turned off"
+"The \"From\" field of the \"New message\" template contains an invalid email "
+"address."
 msgstr ""
-"Esculliu color per la carpeta de destinació. La carpeta de destinació "
-"s'usarà quan la opció 'Executeu immediatament quan mogueu o esborreu "
-"missatges' estigui desactivada"
+"El camp \"Des de\" de la plantilla \"Nou missatge\" conté una adreça de "
+"correu errònia."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:384
-msgid "Target folder"
-msgstr "Carpeta destinació"
+#: src/quote_fmt.c:566
+msgid "The \"Subject\" field of the \"New message\" template is invalid."
+msgstr "El camp \"Assumpte\" de la plantilla \"Nou missatge\" és erroni."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:399
-msgid "Pick color for folders containing new messages"
-msgstr "Escolliu color per a les carpetes que continguin nous missatges"
+#: src/quote_fmt.c:583
+msgid "The \"Quotation mark\" field of the \"Reply\" template is invalid."
+msgstr "El camp \"símbol de cometa\" de la plantilla \"Respondre\" és erroni."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:401
-msgid "Folder containing new messages"
-msgstr "Carpetes que contenen nous missatges"
+#: src/quote_fmt.c:603
+msgid "The \"Quotation mark\" field of the \"Forward\" template is invalid."
+msgstr "El camp \"símbol de cometa\" de la plantilla \"Reenviar\" és erroni."
+
+#: src/quote_fmt_parse.y:541
+#, c-format
+msgid "Enter text to replace '%s'"
+msgstr "Entra text per reemplaçar '%s'"
+
+#: src/quote_fmt_parse.y:542
+msgid "Enter variable"
+msgstr "Inserta una variable"
 
-#. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
-#. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:428 src/prefs_msg_colors.c:459
+#: src/send_message.c:153
 #, c-format
-msgctxt "Tooltip"
-msgid "Pick color for 'color %d'"
-msgstr "Seleccioneu color per 'color %d'"
+msgid "Sending message using command: %s\n"
+msgstr "Enviant missatge usant l'ordre: %s\n"
 
-#. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
-#. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:432 src/prefs_msg_colors.c:463
+#: src/send_message.c:167
 #, c-format
-msgid "Set label for 'color %d'"
-msgstr "Escollir etiqueta per a 'color %d'"
+msgid "Couldn't execute command: %s"
+msgstr "No s'ha pogut executar l'ordre: %s"
 
-#. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
-#. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:592
+#: src/send_message.c:202
 #, c-format
-msgctxt "Dialog title"
-msgid "Pick color for 'color %d'"
-msgstr "Escolliu color per 'color %d'"
+msgid "Error occurred while executing command: %s"
+msgstr "S'ha produït un error executant l'ordre: %s"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:600
-msgctxt "Dialog title"
-msgid "Pick color for 1st level text"
-msgstr "Escollir color per al text de 1er nivell"
+#: src/send_message.c:352
+msgid "Connecting"
+msgstr "Connectant"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:603
-msgctxt "Dialog title"
-msgid "Pick color for 2nd level text"
-msgstr "Escollir color per al text de 2on nivell"
+#: src/send_message.c:357
+msgid "Doing POP before SMTP..."
+msgstr "Fent POP abans de SMTP..."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:606
-msgctxt "Dialog title"
-msgid "Pick color for 3rd level text"
-msgstr "Escollir color per al text de 3r nivell"
+#: src/send_message.c:360
+msgid "POP before SMTP"
+msgstr "POP abans de SMTP"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:609
-msgctxt "Dialog title"
-msgid "Pick color for 1st level text background"
-msgstr "Escollir color per al fons del text de 1r nivell"
+#: src/send_message.c:365
+#, c-format
+msgid "Account '%s': Connecting to SMTP server: %s:%d..."
+msgstr "Compte '%s': Connectant al servidor SMTP: %s:%d..."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:612
-msgctxt "Dialog title"
-msgid "Pick color for 2nd level text background"
-msgstr "Escollir color per al fons del test de 2n nivell"
+#: src/send_message.c:422
+msgid "Mail sent successfully."
+msgstr "Correu enviat correctament."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:615
-msgctxt "Dialog title"
-msgid "Pick color for 3rd level text background"
-msgstr "Escollir color per al fons del text de 3r nivell"
+#: src/send_message.c:488
+msgid "Sending HELO..."
+msgstr "Enviant HELO..."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:618
-msgctxt "Dialog title"
-msgid "Pick color for links"
-msgstr "Escolliu color per els enllaços"
+#: src/send_message.c:489 src/send_message.c:494 src/send_message.c:499
+msgid "Authenticating"
+msgstr "Autentificant-se"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:621
-msgctxt "Dialog title"
-msgid "Pick color for target folder"
-msgstr "Escollir color per a la carpeta destinació"
+#: src/send_message.c:490 src/send_message.c:495
+msgid "Sending message..."
+msgstr "Enviant mensaje..."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:624
-msgctxt "Dialog title"
-msgid "Pick color for signatures"
-msgstr "Escollir color per a les firmes"
+#: src/send_message.c:493
+msgid "Sending EHLO..."
+msgstr "Enviant EHLO..."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:627
-msgctxt "Dialog title"
-msgid "Pick color for folder"
-msgstr "Escolliu color per 'color %d'"
+#: src/send_message.c:502
+msgid "Sending MAIL FROM..."
+msgstr "Enviant MAIL FROM..."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:840
-msgid "Colors"
-msgstr "Colors"
+#: src/send_message.c:506
+msgid "Sending RCPT TO..."
+msgstr "Enviant RCPT TO..."
 
-#: src/prefs_other.c:97
-msgid "Choose preset keyboard shortcuts"
-msgstr "Escollir configuració de les dreceres de teclat"
+#: src/send_message.c:511
+msgid "Sending DATA..."
+msgstr "Enviant DATA..."
 
-#: src/prefs_other.c:111
-msgid "Select preset:"
-msgstr "Seleccionar combinació:"
+#: src/send_message.c:515
+msgid "Quitting..."
+msgstr "Sortint..."
 
-#: src/prefs_other.c:126
-msgid ""
-"You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
-"any key(s) when focusing the mouse pointer on the item."
-msgstr ""
-"Podeu modificar també cada drecera de menú presionant\n"
-"alguna(es) tecla(es) al situar el punter sobre l'element."
+#: src/send_message.c:544
+#, c-format
+msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
+msgstr "Enviant missatge (%d / %d bytes)"
 
-#: src/prefs_other.c:479
-msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr "Afegir adreça a la destinació amb doble click"
+#: src/send_message.c:597
+msgid "Sending message"
+msgstr "Enviant missatge"
 
-#: src/prefs_other.c:482
-msgid "On exit"
-msgstr "Al sortir"
+#: src/send_message.c:666 src/send_message.c:686
+msgid "Error occurred while sending the message."
+msgstr "Hi ha hagut un error enviant el missatge."
 
-#: src/prefs_other.c:485
-msgid "Confirm on exit"
-msgstr "Confirmar al sortir"
+#: src/send_message.c:669
+#, c-format
+msgid ""
+"Error occurred while sending the message:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Hi ha hagut un error enviant el missatge:\n"
+"%s"
 
-#: src/prefs_other.c:492
-msgid "Empty trash on exit"
-msgstr "Buidar la paperera al sortir"
+#: src/setup.c:75
+msgid "Mailbox setting"
+msgstr "Configurar bústia"
 
-#: src/prefs_other.c:495
-msgid "Warn if there are queued messages"
-msgstr "Avisar si existeixen missatges en cua"
+#: src/setup.c:76
+msgid ""
+"First, you have to set the location of mailbox.\n"
+"You can use existing mailbox in MH format\n"
+"if you have the one.\n"
+"If you're not sure, just select OK."
+msgstr ""
+"Primer estableixi la localització de la teva bústia.\n"
+"Pots utilitzar una bústia existent en format MH\n"
+"si ja el teniu.\n"
+"Si no estàs segur, selecciona Acceptar."
 
-#: src/prefs_other.c:497
-msgid "Keyboard shortcuts"
-msgstr "Dreceres de teclat"
+#: src/sourcewindow.c:64
+msgid "Source of the message"
+msgstr "Font del missatge"
 
-#: src/prefs_other.c:500
-msgid "Enable customisable keyboard shortcuts"
-msgstr "Habilitar les dreceres de teclat configurables"
+#: src/sourcewindow.c:159
+#, c-format
+msgid "%s - Source"
+msgstr "%s - Font"
 
-#: src/prefs_other.c:503
-msgid ""
-"If checked, you can change the keyboard shortcuts of most of the menu items "
-"by focusing on the menu item and pressing a key combination.\n"
-"Uncheck this option if you want to lock all existing keyboard shortcuts."
-msgstr ""
-"Si el marqueu, podreu canviar les dreceres de teclat de la majoria dels "
-"items del menú marcant l'ítem de menú i prement una combinació de tecles.\n"
-"Desmarca aquesta opció si vols bloquejar totes les dreceres de teclat "
-"existents."
+#: src/ssl_manager.c:157
+msgid "Saved SSL certificates"
+msgstr "Certificats SSL desats"
 
-#: src/prefs_other.c:510
-msgid " Choose preset keyboard shortcuts... "
-msgstr "Seleccionar configuració de dreceres de teclat"
+#: src/ssl_manager.c:431
+msgid "Delete certificate"
+msgstr "Esborrar certificat"
 
-#: src/prefs_other.c:520
-msgid "Metadata handling"
-msgstr "Recollida de metadades"
+#: src/ssl_manager.c:432
+msgid "Do you really want to delete this certificate?"
+msgstr "Vols esborrar realment aquest certificat?"
 
-#: src/prefs_other.c:521
-msgid ""
-"Safer mode asks the OS to write metadata to disk directly;\n"
-"it avoids data loss after crashes but can take some time."
-msgstr ""
-"El mode més segur consulta al SO per escriure metadades al disc "
-"directament;\n"
-"Aquest mode evita la perdua de dades per finalitzacions errònies però pot "
-"portar temps addicional."
+#: src/summary_search.c:259
+msgid "Search messages"
+msgstr "Buscar en els missatges"
 
-#: src/prefs_other.c:525
-msgid "Safer"
-msgstr "Més segur"
+#: src/summary_search.c:281
+msgid "Match any of the following"
+msgstr "Coincidir amb algun dels següents"
 
-#: src/prefs_other.c:527
-msgid "Faster"
-msgstr "Més ràpid"
+#: src/summary_search.c:283
+msgid "Match all of the following"
+msgstr "Coincidir amb tots els següents"
 
-#: src/prefs_other.c:545
-msgid "Socket I/O timeout"
-msgstr "Temps límit E/S socket"
+#: src/summary_search.c:447
+msgid "Body:"
+msgstr "Cos:"
 
-#: src/prefs_other.c:567
-msgid "Ask before emptying trash"
-msgstr "Preguntar abans de buidar la paperera"
+#: src/summary_search.c:454
+msgid "Condition:"
+msgstr "Condició:"
 
-#: src/prefs_other.c:569
-msgid "Ask about account specific filtering rules when filtering manually"
-msgstr ""
-"Preguntar sobre una regla de filtrat específica d'un compte quan filtreu "
-"manualment"
+#: src/summary_search.c:484
+msgid "Find _all"
+msgstr "Trob_ar a tots"
 
-#: src/prefs_other.c:574
-msgid "Use secure file deletion if possible"
-msgstr "Usar eliminació d'arxius segurs si és possible"
+#: src/summary_search.c:690 src/summaryview.c:1105 src/summaryview.c:1366
+#, c-format
+msgid "Searching in %s... \n"
+msgstr "Buscant a %s... \n"
 
-#: src/prefs_other.c:578
-msgid ""
-"Use secure file deletion if possible\n"
-"(the 'shred' program is not available)"
-msgstr ""
-"Usar eliminació d'arxius segurs si és possible\n"
-"(el programa 'shred' no està disponible)"
+#: src/summary_search.c:787
+msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
+msgstr "S'ha arribat al principi de la llista, seguir desde el final?"
 
-#: src/prefs_other.c:583
-msgid ""
-"Use the 'shred' program to overwrite files with random data before deleting "
-"them. This slows down deletion. Be sure to read shred's man page for caveats."
-msgstr ""
-"Useu el programa 'shred' per sobreescriure arxius amb dades aleatòries abans "
-"d'esborrar-los. Això alenteix el proces. Assegureu-vos de llegir les "
-"implicacions a la pàgina del manual del shred."
+#: src/summary_search.c:789
+msgid "End of list reached; continue from beginning?"
+msgstr "S'ha acabat la llista, continuar desde el principi?"
 
-#: src/prefs_other.c:587
-msgid "Synchronise offline folders as soon as possible"
-msgstr "Sincronitzar sense línia les carpetes el més aviat possible"
+#: src/summaryview.c:429
+msgid "Create _filter rule"
+msgstr "Crear regla de _filtrat"
 
-#: src/prefs_other.c:690
-msgid "Miscellaneous"
-msgstr "Miscel·lània"
+#: src/summaryview.c:557
+msgid "Toggle quick search bar"
+msgstr "Barra de búsqueda ràpida"
 
-#: src/prefs_quote.c:77
-msgid "On %d\\n%f wrote:\\n\\n%q"
-msgstr "EL %d\\n%f escrigué:\\n\\n%q"
+#: src/summaryview.c:594
+msgid "Toggle multiple selection"
+msgstr "Commutar selecció múltiple"
+
+#: src/summaryview.c:1294
+msgid "Process mark"
+msgstr "Processar marques"
 
-#: src/prefs_receive.c:123
-msgid "External incorporation program"
-msgstr "Incorporació external de programa"
+#: src/summaryview.c:1295
+msgid "Some marks are left. Process them?"
+msgstr "Queden algunes marques. Processar-les?"
 
-#: src/prefs_receive.c:126
-msgid "Use external program for receiving mail"
-msgstr "Usar un programa extern per rebre correu"
+#: src/summaryview.c:1345
+#, c-format
+msgid "Scanning folder (%s)..."
+msgstr "Revisant carpeta (%s)..."
 
-#: src/prefs_receive.c:142
-msgid "Automatic checking"
-msgstr "Verificació automàtica"
+#: src/summaryview.c:1842 src/summaryview.c:1894
+msgid "No more unread messages"
+msgstr "No hi ha més missatges sense llegir"
 
-#: src/prefs_receive.c:149
-msgid "Check for new mail every"
-msgstr "Verificar l'existència de nou correu cada"
+#: src/summaryview.c:1843
+msgid "No unread message found. Search from the end?"
+msgstr "Cap missatge sense llegir trobat. Buscar desde el final?"
 
-#: src/prefs_receive.c:167
-msgid "Check for new mail on start-up"
-msgstr "Comprovar l'existència de nou correu a l'inici"
+#: src/summaryview.c:1855 src/summaryview.c:1907 src/summaryview.c:1950
+#: src/summaryview.c:2002 src/summaryview.c:2081
+msgid ""
+"Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
+msgstr ""
+"Error intern: valor inesperat per prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/prefs_receive.c:170
-msgid "Dialogs"
-msgstr "Diàlegs"
+#: src/summaryview.c:1863
+msgid "No unread messages."
+msgstr "No hi ha missatges sense llegir."
 
-#: src/prefs_receive.c:172
-msgid "Show receive dialog"
-msgstr "Mostrar diàleg de recepció"
+#: src/summaryview.c:1895
+msgid "No unread message found. Go to next folder?"
+msgstr "No hi ha missatges sense llegir. Anar a la carpeta següent?"
 
-#: src/prefs_receive.c:182
-msgid "Only on manual receiving"
-msgstr "Només al rebre manualment"
+#: src/summaryview.c:1937 src/summaryview.c:1989
+msgid "No more new messages"
+msgstr "No hi ha més missatges nous"
 
-#: src/prefs_receive.c:193
-msgid "Close receive dialog when finished"
-msgstr "Tancar el diàleg de recepció al finalitzar"
+#: src/summaryview.c:1938
+msgid "No new message found. Search from the end?"
+msgstr "No hi ha més missatges nous. Buscar desde el final?"
 
-#: src/prefs_receive.c:196
-msgid "Don't popup error dialog on receive error"
-msgstr "No mostrar diàleg d'error en l'error de recepció"
+#: src/summaryview.c:1958
+msgid "No new messages."
+msgstr "No hi ha missatges nous."
 
-#: src/prefs_receive.c:199
-msgid "After receiving new mail"
-msgstr "Després de rebre nou correu"
+#: src/summaryview.c:1990
+msgid "No new message found. Go to next folder?"
+msgstr "No hi ha més missatges nous. Anar a la cartea següent?"
 
-#: src/prefs_receive.c:201
-msgid "Go to Inbox"
-msgstr "Anar a la safata d'entrada"
+#: src/summaryview.c:2027 src/summaryview.c:2068
+msgid "No more marked messages"
+msgstr "No hi ha més missatges marcats"
 
-#: src/prefs_receive.c:203
-msgid "Update all local folders"
-msgstr "Actualitzar totes les carpetes locals"
+#: src/summaryview.c:2028
+msgid "No marked message found. Search from the end?"
+msgstr "Cap missatge marcat trobat. Buscar desde el final?"
 
-#: src/prefs_receive.c:205
-msgid "Run command"
-msgstr "Executa comanda"
+#: src/summaryview.c:2037
+msgid "No marked messages."
+msgstr "No hi ha missatges marcats."
 
-#: src/prefs_receive.c:210
-msgid "after automatic check"
-msgstr "després de la comprovació automàtica"
+#: src/summaryview.c:2069
+msgid "No marked message found. Go to next folder?"
+msgstr "No s'han trobat missatges marcats. Anar a la carpeta següent?"
 
-#: src/prefs_receive.c:212
-msgid "after manual check"
-msgstr "després de la comprovació manual"
+#: src/summaryview.c:2106 src/summaryview.c:2131
+msgid "No more labeled messages"
+msgstr "No hi ha més missatges etiquetats"
 
-#: src/prefs_receive.c:220
-#, c-format
-msgid ""
-"Command to execute:\n"
-"(use %d as number of new mails)"
-msgstr ""
-"Orden a ejecutar:\n"
-"(usar %d com a n de missatges nous)"
+#: src/summaryview.c:2107
+msgid "No labeled message found. Search from the end?"
+msgstr "Cap missatge etiquetat trobat. Buscar desde el final?"
 
-#: src/prefs_receive.c:343 src/prefs_send.c:358
-msgid "Mail Handling"
-msgstr "Recollida de correu"
+#: src/summaryview.c:2116 src/summaryview.c:2141
+msgid "No labeled messages."
+msgstr "No hi ha missatges etiquetats."
 
-#: src/prefs_receive.c:344
-msgid "Receiving"
-msgstr "Rebent"
+#: src/summaryview.c:2132
+msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
+msgstr "Cap missatge etiquetat trobat. Buscar desde el principi?"
 
-#: src/prefs_send.c:161
-msgid "Save sent messages to Sent folder"
-msgstr "Desar dar missatges enviats a la carpeta Enviat"
+#: src/summaryview.c:2446
+msgid "Attracting messages by subject..."
+msgstr "Agrupant missatges per l'assumpte..."
 
-#: src/prefs_send.c:164
-msgid "Confirm before sending queued messages"
-msgstr "Confirmar abans d'enviar els missatges encuats."
+#: src/summaryview.c:2631
+#, c-format
+msgid "%d deleted"
+msgstr "%d esborrat(s)"
 
-#: src/prefs_send.c:167
-msgid "Never send Return Receipts"
-msgstr "Mai enviar justificants de recepció"
+#: src/summaryview.c:2635
+#, c-format
+msgid "%s%d moved"
+msgstr "%s%d moguts"
 
-#: src/prefs_send.c:170
-msgid "Show send dialog"
-msgstr "Mostrar diàleg d'enviament"
+#: src/summaryview.c:2636 src/summaryview.c:2643
+msgid ", "
+msgstr ", "
 
-#: src/prefs_send.c:172
-msgid "Warn when Subject is empty"
-msgstr "Avisa quan l'assumpte es buit"
+#: src/summaryview.c:2641
+#, c-format
+msgid "%s%d copied"
+msgstr "%s%d copiat"
 
-#: src/prefs_send.c:180
-msgid "Outgoing encoding"
-msgstr "Conjunt de codis per enviar"
+#: src/summaryview.c:2655
+msgid " item selected"
+msgid_plural " items selected"
+msgstr[0] " element seleccionat"
+msgstr[1] " elements seleccionats"
 
-#: src/prefs_send.c:205
-msgid ""
-"If 'Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
-"be used"
-msgstr ""
-"Si seleccioneu 'Automàtic' s'usarà la codificació última para a la "
-"localització actual."
+#: src/summaryview.c:2673 src/summaryview.c:2716
+#, c-format
+msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
+msgstr "%d nou(s), %d no llegit(s), %d total(s) (%s)"
 
-#: src/prefs_send.c:220
-msgid "Automatic (Recommended)"
-msgstr "Automàtic (Recomanat)"
+#: src/summaryview.c:2691
+#, fuzzy
+msgid "Message summary"
+msgstr "Part del missatge"
 
-#: src/prefs_send.c:222
-msgid "7bit ASCII (US-ASCII)"
-msgstr "ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
+#: src/summaryview.c:2692
+msgid "New:"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_send.c:223
-msgid "Unicode (UTF-8)"
-msgstr "Unicode (UTF-8)"
+#: src/summaryview.c:2693
+#, fuzzy
+msgid "Unread:"
+msgstr "No llegits"
 
-#: src/prefs_send.c:225
-msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr "Europeu Occidental (ISO-8859-1)"
+#: src/summaryview.c:2694
+#, fuzzy
+msgid "Total:"
+msgstr "Total"
 
-#: src/prefs_send.c:226
-msgid "Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "Europeu Occidental (ISO-8859-15)"
+# RML I think this is ambiguous:
+# RML on filtering is a verb ("Marcar") while in summary colunm it's really
+# RML a noun ("Marca"). Xlated as "Marca" (also verbal tense).
+#: src/summaryview.c:2696
+#, fuzzy
+msgid "Marked:"
+msgstr "Marcat"
 
-#: src/prefs_send.c:228
-msgid "Central European (ISO-8859-2)"
-msgstr "Centreeuropeu (ISO-8859-2)"
+#: src/summaryview.c:2697
+#, fuzzy
+msgid "Replied:"
+msgstr "Contestat"
 
-#: src/prefs_send.c:230
-msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "Bàltic (ISO-8859-13)"
+#: src/summaryview.c:2698
+#, fuzzy
+msgid "Forwarded:"
+msgstr "Reenviat"
 
-#: src/prefs_send.c:231
-msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
-msgstr "Bàltic (ISO-8859-4)"
+#: src/summaryview.c:2699
+#, fuzzy
+msgid "Locked:"
+msgstr "Bloquejat"
 
-#: src/prefs_send.c:233
-msgid "Greek (ISO-8859-7)"
-msgstr "Grec (ISO-8859-7)"
+#: src/summaryview.c:2700
+#, fuzzy
+msgid "Ignored:"
+msgstr "ignorat"
 
-#: src/prefs_send.c:235
-msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
-msgstr "Hebreu (ISO-8859-8)"
+#: src/summaryview.c:2701
+#, fuzzy
+msgid "Watched:"
+msgstr "vist"
 
-#: src/prefs_send.c:236
-msgid "Hebrew (Windows-1255)"
-msgstr "Hebreu (Windows-1255)"
+#: src/summaryview.c:2711
+#, c-format
+msgid "%d/%d selected (%s/%s), %d unread"
+msgstr "%d/%d seleccionats (%s/%s), %d no llegits"
 
-#: src/prefs_send.c:238
-msgid "Arabic (ISO-8859-6)"
-msgstr "Aràbic (ISO-8859-6)"
+#: src/summaryview.c:2991
+msgid "Sorting summary..."
+msgstr "Ordenant el resum..."
 
-#: src/prefs_send.c:239
-msgid "Arabic (Windows-1256)"
-msgstr "Aràbic (Windows-1256)"
+#: src/summaryview.c:3130
+msgid "Setting summary from message data..."
+msgstr "Establint el resum dels missatges..."
 
-#: src/prefs_send.c:241
-msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
-msgstr "Turc (ISO-8859-9)"
+#: src/summaryview.c:3335
+msgid "(No Date)"
+msgstr "(Sense data)"
 
-#: src/prefs_send.c:243
-msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
-msgstr "Ciríl·lic (ISO-8859-5)"
+#: src/summaryview.c:3387
+msgid "(No Recipient)"
+msgstr "Cap recipient"
 
-#: src/prefs_send.c:244
-msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
-msgstr "Ciríl·lic (KOI8-R)"
+#: src/summaryview.c:3422
+#, c-format
+msgid "From: %s, on %s"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_send.c:245
-msgid "Cyrillic (X-MAC-CYRILLIC)"
-msgstr "Cyrillic (X-MAC-CYRILLIC)"
+#: src/summaryview.c:3431
+#, c-format
+msgid "To: %s, on %s"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_send.c:246
-msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "Ciríl·lic (KOI8-U)"
+#: src/summaryview.c:4310
+msgid "You're not the author of the article.\n"
+msgstr "Vostè no es l'autor de l'article.\n"
 
-#: src/prefs_send.c:247
-msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "Ciríl·lic (Windows-1251)"
+#: src/summaryview.c:4403
+#, c-format
+msgid "Do you really want to delete the selected message?"
+msgid_plural "Do you really want to delete the %d selected messages?"
+msgstr[0] "Realment vols esborrar el missatge seleccionat?"
+msgstr[1] "Realment vols esborrar els %d missatges seleccionats?"
 
-#: src/prefs_send.c:249
-msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
-msgstr "Japonès (ISO-2022-JP)"
+#: src/summaryview.c:4406
+msgid "Delete message(s)"
+msgstr "Esborrar missatge(s)"
 
-#: src/prefs_send.c:251
-msgid "Japanese (EUC-JP)"
-msgstr "Japonès (EUC-JP)"
+#: src/summaryview.c:4574
+msgid "Destination is same as current folder."
+msgstr "La destinació és la mateixa que la carpeta actual."
 
-#: src/prefs_send.c:252
-msgid "Japanese (Shift_JIS)"
-msgstr "Japonès (Shift_JIS)"
+#: src/summaryview.c:4679
+msgid "Destination to copy is same as current folder."
+msgstr "La destinaciés de còpia és la carpeta actual."
 
-#: src/prefs_send.c:255
-msgid "Simplified Chinese (GB18030)"
-msgstr "Chinès simplificat (GB18030)"
+#: src/summaryview.c:4844
+msgid "Append or Overwrite"
+msgstr "Afegir o Sobreescriure"
 
-#: src/prefs_send.c:256
-msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
-msgstr "Chinès simplificado (GB2312)"
+#: src/summaryview.c:4845
+msgid "Append or overwrite existing file?"
+msgstr "Afegir o sobreescriure l'arxiu existent?"
 
-#: src/prefs_send.c:257
-msgid "Simplified Chinese (GBK)"
-msgstr "Chinès simplificat (GBK)"
+#: src/summaryview.c:4846
+msgid "_Append"
+msgstr "_Afegir"
 
-#: src/prefs_send.c:258
-msgid "Traditional Chinese (Big5)"
-msgstr "Chinès tradicional (Big5)"
+#: src/summaryview.c:4846
+msgid "_Overwrite"
+msgstr "_Sobreescriure"
 
-#: src/prefs_send.c:260
-msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
-msgstr "Chinès tradicional (EUC-TW)"
+#: src/summaryview.c:4887
+#, c-format
+msgid ""
+"You are about to print %d messages, one by one. Do you want to continue?"
+msgstr "Estàs a punt d'imprimir %d missatges, un a un. Vols continuar?"
 
-#: src/prefs_send.c:261
-msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
-msgstr "Chinès (ISO-2022-CN)"
+#: src/summaryview.c:5371
+msgid "Building threads..."
+msgstr "Construïnt jerarquia..."
 
-#: src/prefs_send.c:264
-msgid "Korean (EUC-KR)"
-msgstr "Coreà(EUC-KR)"
+#: src/summaryview.c:5619
+msgid "Skip these rules"
+msgstr "Saltar-se aquestes regles"
 
-#: src/prefs_send.c:266
-msgid "Thai (TIS-620)"
-msgstr "Tailandès (TIS-620)"
+#: src/summaryview.c:5622
+msgid "Apply these rules regardless of the account they belong to"
+msgstr "Aplicar aquestes regles independentment del compte al que pertanyin"
 
-#: src/prefs_send.c:267
-msgid "Thai (Windows-874)"
-msgstr "Tailandès (Windows-874)"
+#: src/summaryview.c:5625
+msgid "Apply these rules if they apply to the current account"
+msgstr "Aplicar aquestes regles si s'apliquen al compte actual"
 
-#: src/prefs_send.c:271
-msgid "Transfer encoding"
-msgstr "Codificació d'enviament"
+#: src/summaryview.c:5654
+msgid "Filtering"
+msgstr "Filtrant"
 
-#: src/prefs_send.c:282
+#: src/summaryview.c:5655
 msgid ""
-"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
-"characters"
+"There are some filtering rules that belong to an account.\n"
+"Please choose what to do with these rules:"
 msgstr ""
-"Especificar la codificació d'enviament (Content-Transfer-Encoding) usada "
-"quan el cos del missatge conté caràcters no-ASCII"
+"Hi ha algunes regles de filtrat que èrtanyen a un compte.\n"
+"Si us plau, escolliu que s'ha de fer amb aquestes regles:"
 
-#: src/prefs_send.c:359 src/send_message.c:499 src/send_message.c:503
-#: src/send_message.c:508
-msgid "Sending"
-msgstr "Enviant"
+#: src/summaryview.c:5685
+msgid "Filtering..."
+msgstr "Filtrant..."
 
-#: src/prefs_spelling.c:81
-msgid "Pick color for misspelled word"
-msgstr "Escolli color de les paraules incorrectes"
+#: src/summaryview.c:5764
+msgid "Processing configuration"
+msgstr "Configuració de procesament"
 
-#: src/prefs_spelling.c:129
-msgid "Enable spell checker"
-msgstr "Habilitar el corrector ortogràfic"
+#: src/summaryview.c:6310
+msgid "Ignored thread"
+msgstr "Fil ignorat"
 
-#: src/prefs_spelling.c:134
-msgid "Enable alternate dictionary"
-msgstr "Habilitar diccionari alternatiu"
+#: src/summaryview.c:6312
+msgid "Watched thread"
+msgstr "Fil revisat"
 
-#: src/prefs_spelling.c:139
-msgid "Faster switching with last used dictionary"
-msgstr "Canvi més ràpid amb l'últim diccionari usat"
+#: src/summaryview.c:6320
+msgid "Replied but also forwarded - click to see reply"
+msgstr "Respost però tambe reenviat - fes clic per veure la resposta"
 
-#: src/prefs_spelling.c:141
-msgid "Automatic spell checking"
-msgstr "Verificació ortogràfica automàtica"
+#: src/summaryview.c:6322
+msgid "Replied - click to see reply"
+msgstr "Respost- polsar per veure la resposta"
 
-#: src/prefs_spelling.c:149
-msgid "Re-check message when changing dictionary"
-msgstr "Re-comprovar el missatge quan canvieu de diccionari"
+#: src/summaryview.c:6334
+msgid "To be moved"
+msgstr "A ser mogut"
 
-#: src/prefs_spelling.c:153
-msgid "Dictionary"
-msgstr "Diccionari"
+#: src/summaryview.c:6336
+msgid "To be copied"
+msgstr "A ser copiat"
 
-#: src/prefs_spelling.c:190
-msgid "Check with both dictionaries"
-msgstr "Comprova amb ambdos diccionaris"
+#: src/summaryview.c:6348
+msgid "Signed, has attachment(s)"
+msgstr "Signat, té adjunt(s)"
 
-#: src/prefs_spelling.c:197
-msgid "Get more dictionaries..."
-msgstr "Obtenir més diccionaris"
+#: src/summaryview.c:6352
+msgid "Encrypted, has attachment(s)"
+msgstr "Encriptat, té adjunt(s)"
 
-#: src/prefs_spelling.c:207
-msgid "Misspelled word color"
-msgstr "Color de les faltes ortogràfiques"
+#: src/summaryview.c:6354
+msgid "Encrypted"
+msgstr "Encriptat"
 
-#: src/prefs_spelling.c:220
-msgid "Pick color for misspelled word. Use black to underline"
+#: src/summaryview.c:6356
+msgid "Has attachment(s)"
+msgstr "Té adjunt(s)"
+
+#: src/summaryview.c:8004
+#, c-format
+msgid ""
+"Regular expression (regexp) error:\n"
+"%s"
 msgstr ""
-"Escolliu color de les paraules incorrectes. Useu el color negre per "
-"subrattlar"
+"Error en l'expressió regular (regexp):\n"
+"%s"
 
-#: src/prefs_spelling.c:337
-msgid "Spell Checking"
-msgstr "Corregint ortogràficament"
+#: src/summaryview.c:8107
+msgid "Go back to the folder list (You have unread messages)"
+msgstr "Torneu a la llista de carpetes (Teniu missatges sense llegir)"
 
-#: src/prefs_summaries.c:152
-msgid "the abbreviated weekday name"
-msgstr "el dia de la setmana abreviat"
+#: src/summaryview.c:8112
+msgid "Go back to the folder list"
+msgstr "Tornar a la llista de carpetes"
 
-#: src/prefs_summaries.c:153
-msgid "the full weekday name"
-msgstr "el dia de la setmana complert"
+#: src/textview.c:231
+msgid "_Open in web browser"
+msgstr "_Obrir amb el navegador web"
 
-#: src/prefs_summaries.c:154
-msgid "the abbreviated month name"
-msgstr "el nom del mes abreviat"
+#: src/textview.c:232
+msgid "Copy this _link"
+msgstr "Copiar aquest en_llaç"
 
-#: src/prefs_summaries.c:155
-msgid "the full month name"
-msgstr "el nom del mes complert"
+#: src/textview.c:239
+msgid "_Reply to this address"
+msgstr "Respondre a aquesta ad_reça"
 
-#: src/prefs_summaries.c:156
-msgid "the preferred date and time for the current locale"
-msgstr "la data i hora preferida per a la localizació actual"
+#: src/textview.c:240
+msgid "Add to _Address book"
+msgstr "Afegir al llibre d'_Adreces"
 
-#: src/prefs_summaries.c:157
-msgid "the century number (year/100)"
-msgstr "el número de segle (any/100)"
+#: src/textview.c:241
+msgid "Copy this add_ress"
+msgstr "Copiar aquesta ad_reça"
 
-#: src/prefs_summaries.c:158
-msgid "the day of the month as a decimal number"
-msgstr "el dia del mes com a número decimal"
+#: src/textview.c:247
+msgid "_Open image"
+msgstr "_Obrir imatge"
 
-#: src/prefs_summaries.c:159
-msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
-msgstr "la hora com a número usant el rellotge de 24 hores"
+#: src/textview.c:248
+msgid "_Save image..."
+msgstr "De_sar imatge..."
 
-#: src/prefs_summaries.c:160
-msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
-msgstr "la hora com a número usant el rellotge de 12 hores"
+#: src/textview.c:722
+#, c-format
+msgid "[%s %s (%d bytes)]"
+msgstr "[%s %s (%d bytes)]"
 
-#: src/prefs_summaries.c:161
-msgid "the day of the year as a decimal number"
-msgstr "el dia de l'any com a número decimal"
+#: src/textview.c:725
+#, c-format
+msgid "[%s (%d bytes)]"
+msgstr "[%s (%d bytes)]"
 
-#: src/prefs_summaries.c:162
-msgid "the month as a decimal number"
-msgstr "el mes com a número decimal"
+#: src/textview.c:914
+msgid ""
+"\n"
+" This message can't be displayed.\n"
+" This is probably due to a network error.\n"
+"\n"
+" Use "
+msgstr ""
+"\n"
+" Aquest missatge no pot ser mostrat.\n"
+" Probablement sigui degut a un error de xarxa.\n"
+"\n"
+" Useu "
 
-#: src/prefs_summaries.c:163
-msgid "the minute as a decimal number"
-msgstr "el minut com a número decimal"
+#: src/textview.c:919
+msgid "'Network Log'"
+msgstr "'Traça de la Xarxa'"
 
-#: src/prefs_summaries.c:164
-msgid "either AM or PM"
-msgstr "AM o PM"
+#: src/textview.c:920
+msgid " in the Tools menu for more information."
+msgstr " al menú Eines per més informació"
 
-#: src/prefs_summaries.c:165
-msgid "the second as a decimal number"
-msgstr "el segon com a número decimal"
+#: src/textview.c:983
+msgid " The following can be performed on this part\n"
+msgstr " El següent serà fet en aquesta part\n"
 
-#: src/prefs_summaries.c:166
-msgid "the day of the week as a decimal number"
-msgstr "el dia de la setmana com a número decimal"
+#: src/textview.c:985
+msgid " by right-clicking the icon or list item:"
+msgstr " clica amb el botó dret la icona o la llista d'elements:"
 
-#: src/prefs_summaries.c:167
-msgid "the preferred date for the current locale"
-msgstr "la data preferida per a la localizació actual"
+#: src/textview.c:989
+msgid "   - To save, select "
+msgstr "   - Per desar, seleccioneu "
 
-#: src/prefs_summaries.c:168
-msgid "the last two digits of a year"
-msgstr "els dos últims dígits de l'any"
+#: src/textview.c:990
+msgid "'Save as...'"
+msgstr "'Desar com...'"
+
+#: src/textview.c:992 src/textview.c:1004 src/textview.c:1016
+#: src/textview.c:1026
+msgid " (Shortcut key: '"
+msgstr "(Drecera: '"
+
+#: src/textview.c:1000
+msgid "   - To display as text, select "
+msgstr "   - Per mostrar com a text seleccioneu "
+
+#: src/textview.c:1001
+msgid "'Display as text'"
+msgstr "'Mostrar com a text'"
+
+#: src/textview.c:1012
+msgid "   - To open with an external program, select "
+msgstr "   - Per obrir amb un programa extern seleccioneu "
 
-#: src/prefs_summaries.c:169
-msgid "the year as a decimal number"
-msgstr "l'any com a número decimal"
+#: src/textview.c:1013
+msgid "'Open'"
+msgstr "'Obrir'"
 
-#: src/prefs_summaries.c:170
-msgid "the time zone or name or abbreviation"
-msgstr "zona horària o nom o abreviatura"
+#: src/textview.c:1021
+msgid "    (alternately double-click, or click the middle "
+msgstr "    (alternativament doble-click, click amb el botó "
 
-#: src/prefs_summaries.c:191 src/prefs_summaries.c:239
-#: src/prefs_summaries.c:519
-msgid "Date format"
-msgstr "Format de data"
+#: src/textview.c:1022
+msgid "mouse button)\n"
+msgstr "central del ratolí)\n"
 
-#: src/prefs_summaries.c:215
-msgid "Specifier"
-msgstr "Especificador"
+#: src/textview.c:1024
+msgid "   - Or use "
+msgstr "   - O useu "
 
-#: src/prefs_summaries.c:257
-msgid "Example"
-msgstr "Exemple"
+#: src/textview.c:1025
+msgid "'Open with...'"
+msgstr "'Obrir amb...'"
 
-#: src/prefs_summaries.c:360
-msgid "Display message number next to folder name"
-msgstr "Veure el número de satges al costat del nom de la carpeta"
+#: src/textview.c:1139
+#, c-format
+msgid ""
+"The command to view attachment as text failed:\n"
+"  %s\n"
+"Exit code %d\n"
+msgstr ""
+"La comanda per veure els arxius adjunts com a text ha fallat:\n"
+"  %s\n"
+"Codi de retorn %d\n"
 
-#: src/prefs_summaries.c:370
-msgid "Unread messages"
-msgstr "Missatge sense llegir"
+#: src/textview.c:2188
+msgid "Tags: "
+msgstr "Etiquetes: "
 
-#: src/prefs_summaries.c:371
-msgid "Unread and Total messages"
-msgstr "Missatge totals i sense llegir"
+#: src/textview.c:2894
+#, fuzzy
+msgid "The real URL is different from the displayed URL."
+msgstr ""
+"La URL real és diferent de la URL mostrada.\n"
+"\n"
+"<b>URL mostrada:</b> %s\n"
+"\n"
+"<b>URL real:</b> %s\n"
+"\n"
+"Obrir-la de totes maneres?"
 
-#: src/prefs_summaries.c:381
-msgid "Open last opened folder at start-up"
-msgstr "Obrir la última carpeta oberta a l'inici"
+#: src/textview.c:2895
+#, fuzzy
+msgid "Displayed URL:"
+msgstr "Veure"
 
-#: src/prefs_summaries.c:384
-msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
-msgstr "Abreviar noms de grup amb més de"
+#: src/textview.c:2896
+#, fuzzy
+msgid "Real URL:"
+msgstr "URL:"
 
-#: src/prefs_summaries.c:398
-msgid "letters"
-msgstr "lletres"
+#: src/textview.c:2897
+#, fuzzy
+msgid "Open it anyway?"
+msgstr "Enviar-lo de totes maneres?"
 
-#: src/prefs_summaries.c:416
-msgid "Message list"
-msgstr "Llista de missatges"
+#: src/textview.c:2898
+msgid "Phishing attempt warning"
+msgstr "Avís d'intent de phishing"
 
-#: src/prefs_summaries.c:422
-msgid "Set default selection when entering a folder"
-msgstr "Definir selecció per defecte quan entri a la carpeta"
+#: src/textview.c:2899
+msgid "_Open URL"
+msgstr "_Obrir URL"
 
-#: src/prefs_summaries.c:435
-msgid "Show \"no unread (or new) message\" dialog"
-msgstr "Mostrar opció \"missatges no llegit (o nou)\""
+#: src/toolbar.c:192 src/toolbar.c:1930
+msgid "Receive Mail from all Accounts"
+msgstr "Rebre correu de tots els Comptes"
 
-#: src/prefs_summaries.c:445
-msgid "Assume 'Yes'"
-msgstr "Assumir 'Si'"
+#: src/toolbar.c:193 src/toolbar.c:1935
+msgid "Receive Mail from current Account"
+msgstr "Rebre correu del Compte actual"
 
-#: src/prefs_summaries.c:446
-msgid "Assume 'No'"
-msgstr "Assumir 'No'"
+#: src/toolbar.c:194 src/toolbar.c:1939
+msgid "Send Queued Messages"
+msgstr "Enviar missatge(s) encuat(s)"
 
-#: src/prefs_summaries.c:454
-msgid "Open message when selected"
-msgstr "Obrir sempre els missatges quan es seleccionin"
+#: src/toolbar.c:195 src/toolbar.c:905 src/toolbar.c:1957 src/toolbar.c:1968
+msgid "Compose Email"
+msgstr "Composar correu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:464
-msgid "When message view is visible"
-msgstr "Quan la vista de missatges sigui visible"
+#: src/toolbar.c:196
+msgid "Compose News"
+msgstr "Composar notícia"
 
-#: src/prefs_summaries.c:470
-msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
-msgstr "Jerarquitzar usant l'assumpte a més a més de les capçaleres estàndar"
+#: src/toolbar.c:197 src/toolbar.c:1996 src/toolbar.c:2006
+msgid "Reply to Message"
+msgstr "Respondre al missatge"
 
-#: src/prefs_summaries.c:474
-msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
-msgstr "Executar immediatament moviments o esborrats de missatges"
+#: src/toolbar.c:198 src/toolbar.c:2013 src/toolbar.c:2023
+msgid "Reply to Sender"
+msgstr "Respondre al remitent"
 
-#: src/prefs_summaries.c:476
-msgid ""
-"Defers moving, copying and deleting of messages until you choose 'Tools/"
-"Execute'"
-msgstr ""
-"Posposa el moviment, copiat i esborrat de missatges fins que escolliu 'Eines/"
-"Executar'"
+#: src/toolbar.c:199 src/toolbar.c:2030 src/toolbar.c:2040
+msgid "Reply to All"
+msgstr "Respondre a tots"
 
-#: src/prefs_summaries.c:479
-msgid "Mark message as read"
-msgstr "Marcar el misstage com a llegit"
+#: src/toolbar.c:200 src/toolbar.c:2047 src/toolbar.c:2057
+msgid "Reply to Mailing-list"
+msgstr "Respondre a la lista de correu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:482
-msgid "when selected, after"
-msgstr "al seleccionar-lo, després de"
+#: src/toolbar.c:201 src/toolbar.c:1951
+msgid "Open email"
+msgstr "Obrir correu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:502
-msgid "only when opened in a new window, or replied to"
-msgstr ""
-"només al obrir-lo en una finestra nova, o al respondre'len una finestra "
-"nova, o contestat a"
+#: src/toolbar.c:202 src/toolbar.c:2064 src/toolbar.c:2075
+msgid "Forward Message"
+msgstr "Reenviar missatge"
 
-#: src/prefs_summaries.c:509
-msgid "Display sender using address book"
-msgstr "Mostrar remitent usant l'agenda"
+#: src/toolbar.c:203 src/toolbar.c:2080
+msgid "Trash Message"
+msgstr "Missatge a la Paperera"
 
-#: src/prefs_summaries.c:513
-msgid "Show tooltips"
-msgstr "Mostrar ajudes d'eines"
+#: src/toolbar.c:204 src/toolbar.c:2084
+msgid "Delete Message"
+msgstr "Esborrar missatge"
 
-#: src/prefs_summaries.c:539
-msgid "Date format help"
-msgstr "Ajuda del format de data"
+#: src/toolbar.c:206 src/toolbar.c:2092
+msgid "Go to Previous Unread Message"
+msgstr "Anar a l'anterior Sense Llegir"
 
-#: src/prefs_summaries.c:557
-msgid "Confirm before marking all messages in a folder as read"
-msgstr ""
-"Confirmeu abans de marcar tots els missatges de la carpeta com a llegits"
+#: src/toolbar.c:207 src/toolbar.c:2096
+msgid "Go to Next Unread Message"
+msgstr "Anar al Missatge Següent"
 
-#: src/prefs_summaries.c:560
-msgid "Translate header names"
-msgstr "Traduïu Capçaleres"
+#: src/toolbar.c:210 src/toolbar.c:421
+msgid "Print"
+msgstr "Imprimir"
 
-#: src/prefs_summaries.c:562
-msgid ""
-"The display of standard headers (such as 'From:', 'Subject:') will be "
-"translated into your language."
-msgstr ""
-"Les capçaleres standart mostrades (com 'From:', 'Subject:') seran traduïdes "
-"al vostre idioma."
+#: src/toolbar.c:211
+msgid "Learn Spam or Ham"
+msgstr "Aprendre correu brossa o bò"
 
-#: src/prefs_summaries.c:679
-msgid "Summaries"
-msgstr "Sumaris"
+#: src/toolbar.c:212
+msgid "Open folder/Go to folder list"
+msgstr "Obrir carpeta/Anar a la llista de carpetes"
 
-#: src/prefs_summary_column.c:86
-msgid "Number"
-msgstr "Nmero"
+#: src/toolbar.c:215 src/toolbar.c:2102
+msgid "Send Message"
+msgstr "Enviar missatge"
 
-#: src/prefs_summary_column.c:226
-msgid "Message list columns configuration"
-msgstr "Configuració de la llista de columnes del missatge"
+#: src/toolbar.c:216 src/toolbar.c:2106
+msgid "Put into queue folder and send later"
+msgstr "Posar a la cua i enviar després"
 
-#: src/prefs_summary_column.c:243
-msgid ""
-"Select columns to be displayed in the message list. You can modify\n"
-"the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
-msgstr ""
-"Seleccioneu les columnes a mostrar a la llista de missatges. Podeu "
-"modificar\n"
-"l'ordre usant els botons Amunt / Avall, o arrossegant els elements."
+#: src/toolbar.c:217 src/toolbar.c:2110
+msgid "Save to draft folder"
+msgstr "Desar a la carpeta d'esborranys"
 
-#: src/prefs_summary_open.c:109
-msgid "first marked email"
-msgstr "primer missatge marcat"
+#: src/toolbar.c:218 src/toolbar.c:2114
+msgid "Insert file"
+msgstr "Insertar arxiu"
 
-#: src/prefs_summary_open.c:110
-msgid "first new email"
-msgstr "primer missatge nou"
+#: src/toolbar.c:219 src/toolbar.c:2118
+msgid "Attach file"
+msgstr "Adjuntar arxiu"
 
-#: src/prefs_summary_open.c:111
-msgid "first unread email"
-msgstr "primer missatge no llegit"
+#: src/toolbar.c:220 src/toolbar.c:2122
+msgid "Insert signature"
+msgstr "Insertar signatura"
 
-#: src/prefs_summary_open.c:112
-msgid "last opened email"
-msgstr "últim missatge llegit"
+#: src/toolbar.c:221 src/toolbar.c:2126
+msgid "Replace signature"
+msgstr "Reemplaça la signatura"
 
-#: src/prefs_summary_open.c:113
-msgid "last email in the list"
-msgstr "últim missatge de la llista"
+#: src/toolbar.c:222 src/toolbar.c:2130
+msgid "Edit with external editor"
+msgstr "Editar amb un editor extern"
 
-#: src/prefs_summary_open.c:115
-msgid "first email in the list"
-msgstr "primer missatge de la llista"
+#: src/toolbar.c:223 src/toolbar.c:2134
+msgid "Wrap long lines of current paragraph"
+msgstr "Tallar línies llargues del paràgraf actual"
 
-#: src/prefs_summary_open.c:184
-msgid " Selection when entering a folder"
-msgstr "Selecció per quan entri a la carpeta"
+#: src/toolbar.c:224 src/toolbar.c:2138
+msgid "Wrap all long lines"
+msgstr "Tallar totes les línies llargues"
 
-#: src/prefs_summary_open.c:230
-msgid "Possible selections"
-msgstr "Seleccions possibles"
+#: src/toolbar.c:227 src/toolbar.c:440 src/toolbar.c:2147
+msgid "Check spelling"
+msgstr "Verificar ortografia"
 
-#: src/prefs_summary_open.c:266
-msgid "Selection on folder opening"
-msgstr "Selecció a l'obir la carpeta"
+#: src/toolbar.c:229
+msgid "Claws Mail Actions Feature"
+msgstr "Característica Accions de Claws Mail"
 
-#: src/prefs_template.c:80
-msgid "This name is used as the Menu item"
-msgstr "Aquest nom és usat com a element de Menú"
+#: src/toolbar.c:230 src/toolbar.c:2163
+msgid "Cancel receiving"
+msgstr "Cancel·lar la recepció"
+
+#: src/toolbar.c:232 src/toolbar.c:2171
+msgid "Cancel receiving/sending"
+msgstr "Cancel·lar l'enviament/recepció"
 
-#: src/prefs_template.c:82
-msgid ""
-"Override composing account's From header. This doesn't change the composing "
-"account."
-msgstr ""
-"Sobreescriure la capçalera Des de del compte de composició. Això no canvia "
-"el compte de composició."
+#: src/toolbar.c:233 src/toolbar.c:1943
+msgid "Close window"
+msgstr "Tancar finestra"
 
-#: src/prefs_template.c:309
-msgid "Append the new template above to the list"
-msgstr "Afegir la nova plantilla a sobre de la llista"
+#: src/toolbar.c:235
+msgid "Claws Mail Plugins"
+msgstr "Connectors de Claws Mail"
 
-#: src/prefs_template.c:318
-msgid "Replace the selected template in list with the template above"
-msgstr ""
-"Susbtituïr la plantilla seleccionada a la llista per la plantilla de sobre"
+#: src/toolbar.c:379 src/toolbar.c:414
+msgctxt "Toolbar"
+msgid "Trash"
+msgstr "Paperera [Barra d'eines]"
 
-#: src/prefs_template.c:328
-msgid "Delete the selected template from the list"
-msgstr "Esborrar la plantilla seleccionada de la llista"
+#: src/toolbar.c:402
+msgid "Folders"
+msgstr "Carpetes"
 
-#: src/prefs_template.c:346
-msgid "Show information on configuring templates"
-msgstr "Mostrar informació al configurar plantilles"
+#: src/toolbar.c:404
+msgid "Get Mail"
+msgstr "Rebre"
 
-#: src/prefs_template.c:370
-msgid "Move the selected template to the top"
-msgstr "Moure la plantilla seleccionada a l'inici"
+#: src/toolbar.c:405
+msgid "Get"
+msgstr "Rebre"
 
-#: src/prefs_template.c:380
-msgid "Move the selected template up"
-msgstr "Moure la plantilla seleccionada amunt"
+#: src/toolbar.c:407 src/toolbar.c:408
+msgctxt "Toolbar"
+msgid "Compose"
+msgstr "Composar"
 
-#: src/prefs_template.c:388
-msgid "Move the selected template down"
-msgstr "Moure la plantilla seleccionada avall"
+#: src/toolbar.c:410
+msgid "All"
+msgstr "Tothom"
 
-#: src/prefs_template.c:398
-msgid "Move the selected template to the bottom"
-msgstr "Moure la plantilla seleccionada al final"
+#: src/toolbar.c:411
+msgctxt "Toolbar"
+msgid "Sender"
+msgstr "Remitent [Barra d'eines]"
 
-#: src/prefs_template.c:414
-msgid "Template configuration"
-msgstr "Configuració de plantilla"
+#: src/toolbar.c:412
+msgid "List"
+msgstr "Llista"
 
-#: src/prefs_template.c:602
-msgid "Templates list not saved"
-msgstr "Llista de plantilles sense desar"
+#: src/toolbar.c:417
+msgid "Prev"
+msgstr "Previ"
 
-#: src/prefs_template.c:603
-msgid "The templates list has been modified. Close anyway?"
-msgstr "La llista de plantilles ha estat modificada. Tancar de totes maneres?"
+#: src/toolbar.c:418
+msgid "Next"
+msgstr "Següent"
 
-#: src/prefs_template.c:768
-msgid "The template's name is not set."
-msgstr "No s'ha establert el nom de la plantilla."
+#: src/toolbar.c:426
+msgid "Draft"
+msgstr "Esborrany"
 
-#: src/prefs_template.c:811
-msgid "The \"From\" field of the template contains an invalid email address."
-msgstr "El camp \"Des de\" de la plantilla conté una adreça de correu errònia."
+#: src/toolbar.c:429
+msgid "Insert sig."
+msgstr "Insertar sig."
 
-#: src/prefs_template.c:817
-msgid "The \"To\" field of the template contains an invalid email address."
-msgstr "El camp \"A\" de la plantilla conté una adreça de correu errònia."
+#: src/toolbar.c:430
+msgid "Replace sig."
+msgstr "Reemplaçar sig."
 
-#: src/prefs_template.c:823
-msgid "The \"Cc\" field of the template contains an invalid email address."
-msgstr "El camp \"Cc\" de la plantilla conté una adreça de correu errònia."
+#: src/toolbar.c:431
+msgid "Edit"
+msgstr "Editar"
 
-#: src/prefs_template.c:829
-msgid "The \"Bcc\" field of the template contains an invalid email address."
-msgstr "El camp \"Bcc\" de la plantilla conté una adreça de correu errònia."
+#: src/toolbar.c:432
+msgid "Wrap para."
+msgstr "Retallar paràgraf."
 
-#: src/prefs_template.c:835
-msgid ""
-"The \"Reply-To\" field of the template contains an invalid email address."
-msgstr ""
-"El camp \"Respondre a\" de la plantilla conté una adreça de correu errònia."
+#: src/toolbar.c:433
+msgid "Wrap all"
+msgstr "Retallar tot"
 
-#: src/prefs_template.c:841
-msgid "The \"Subject\" field of the template is invalid."
-msgstr "El camp \"Assumpte\" de la plantilla no és vàlid."
+#: src/toolbar.c:435 src/toolbar.c:436
+msgid "Stop"
+msgstr "Parar"
 
-#: src/prefs_template.c:912
-msgid "Delete template"
-msgstr "Esborrar plantilla"
+#: src/toolbar.c:437
+msgid "Stop all"
+msgstr "Aturar-ho tot"
 
-#: src/prefs_template.c:913
-msgid "Do you really want to delete this template?"
-msgstr "Realment vols esborrar aquesta plantilla?"
+#: src/toolbar.c:897
+msgid "Compose News message"
+msgstr "Composar missatge de Notícies"
 
-#: src/prefs_template.c:925
-msgid "Delete all templates"
-msgstr "Esborrar totes les plantilles"
+#: src/toolbar.c:936
+msgid "Learn spam"
+msgstr "Aprendre correu brossa"
 
-#: src/prefs_template.c:926
-msgid "Do you really want to delete all the templates?"
-msgstr "Realment vols esborrar totes les plantilles?"
+#: src/toolbar.c:945
+msgid "Ham"
+msgstr "Bò"
 
-#: src/prefs_template.c:1241
-msgid "Current templates"
-msgstr "Plantilles actuals"
+#: src/toolbar.c:947
+msgid "Learn ham"
+msgstr "Aprendre correu bò"
 
-#: src/prefs_template.c:1269
-msgid "Template"
-msgstr "Plantilla"
+#: src/toolbar.c:1925
+msgid "Go to folder list"
+msgstr "Anar a la llista de carpetes"
 
-#: src/prefs_themes.c:344 src/prefs_themes.c:705
-msgid "Default internal theme"
-msgstr "Tema intern per omissió"
+#: src/toolbar.c:1931
+msgid "Receive Mail from selected Account"
+msgstr "Rebre Correu de les Comptes seleccionades"
 
-#: src/prefs_themes.c:366
-msgid "Themes"
-msgstr "Temes"
+#: src/toolbar.c:1947
+msgid "Open preferences"
+msgstr "Obrir preferències"
 
-#: src/prefs_themes.c:436
-msgid "Only root can remove system themes"
-msgstr "Només l'usuari root pot eliminar temes globals"
+#: src/toolbar.c:1958
+msgid "Compose with selected Account"
+msgstr "Composar amb el compte seleccionat"
 
-#: src/prefs_themes.c:439
-#, c-format
-msgid "Remove system theme '%s'"
-msgstr "Esborrar tema global '%s'"
+#: src/toolbar.c:1979
+msgid "Learn as..."
+msgstr "Aprendre com a..."
 
-#: src/prefs_themes.c:442
-#, c-format
-msgid "Remove theme '%s'"
-msgstr "Esborrar tema '%s'"
+#: src/toolbar.c:1989
+msgid "Learn as _Spam"
+msgstr "Aprendre com a correu bro_ssa"
 
-#: src/prefs_themes.c:448
-msgid "Are you sure you want to remove this theme?"
-msgstr "Estàs segur de que Vols esborrar aquest tema?"
+#: src/toolbar.c:1990
+msgid "Learn as _Ham"
+msgstr "Aprendre com a correu _Bò"
 
-#: src/prefs_themes.c:458
-#, c-format
-msgid ""
-"File %s failed\n"
-"while removing theme."
-msgstr ""
-"Error en l'arxiu %s\n"
-"al esborrar el tema."
+#: src/toolbar.c:1997
+msgid "Reply to Message options"
+msgstr "Opcions de Respondre al Missatge"
 
-#: src/prefs_themes.c:462
-msgid "Removing theme directory failed."
-msgstr "Ha fallat al esborrar el directori del tema."
+#: src/toolbar.c:2001 src/toolbar.c:2018 src/toolbar.c:2035 src/toolbar.c:2052
+msgid "_Reply with quote"
+msgstr "Respondre amb _citació"
 
-#: src/prefs_themes.c:465
-msgid "Theme removed successfully"
-msgstr "Tema eliminat amb èxit"
+#: src/toolbar.c:2002 src/toolbar.c:2019 src/toolbar.c:2036 src/toolbar.c:2053
+msgid "Reply without _quote"
+msgstr "_Respondre sense citació"
 
-#: src/prefs_themes.c:485
-msgid "Select theme folder"
-msgstr "Seleccionar carpeta del tema"
+#: src/toolbar.c:2014
+msgid "Reply to Sender options"
+msgstr "Opcions de Respondre a Remitent"
 
-#: src/prefs_themes.c:500
-#, c-format
-msgid "Install theme '%s'"
-msgstr "Installar tema '%s'"
+#: src/toolbar.c:2031
+msgid "Reply to All options"
+msgstr "Opcions de Respondre a Tots"
 
-#: src/prefs_themes.c:503
-msgid ""
-"This folder doesn't seem to be a theme folder.\n"
-"Install anyway?"
-msgstr ""
-"Aquesta carpeta no sembla una carpeta d'un tema.\n"
-"Installar de totes maneres?"
+#: src/toolbar.c:2048
+msgid "Reply to Mailing-list options"
+msgstr "Opcions de Respondre a de Llista de correu"
 
-#: src/prefs_themes.c:510
-msgid "Do you want to install theme for all users?"
-msgstr "Vols installar el tema per tots els usuaris?"
+#: src/toolbar.c:2065
+msgid "Forward Message options"
+msgstr "Opcions de Re-enviar Missatge"
 
-#: src/prefs_themes.c:530
-msgid "Theme exists"
-msgstr "El tema ja existeix"
+#: src/uri_opener.c:88
+msgid "There are no URLs in this email."
+msgstr "No hi ha URLs dins d'aquest correu."
 
-#: src/prefs_themes.c:531
-msgid ""
-"A theme with the same name is\n"
-"already installed in this location.\n"
-"\n"
-"Do you want to replace it?"
-msgstr ""
-"Ja hi ha un tema amb el mateix nom\n"
-"instal·lat en aquesta ubicació.\n"
-"\n"
-"Vols sobreescriure'l?"
+#: src/uri_opener.c:116
+msgid "Available URLs:"
+msgstr "URLs disponibles:"
 
-#: src/prefs_themes.c:537
-#, c-format
-msgid "Couldn't delete the old theme in %s."
-msgstr "No s'ha pogut esborrar el tema antic a %s."
+#: src/uri_opener.c:181
+msgctxt "Dialog title"
+msgid "Open URLs"
+msgstr "Open URLs"
 
-#: src/prefs_themes.c:545
-#, c-format
-msgid "Couldn't create destination directory %s."
-msgstr "No s'ha pogut crear el directori de destinació %s."
+#: src/uri_opener.c:206
+msgid "Please select the URL to open."
+msgstr "Si us plau, seleccioneu la URL a obrir."
 
-#: src/prefs_themes.c:558
-msgid "Theme installed successfully."
-msgstr "Tema instal·lat amb èxit."
+#: src/uri_opener.c:214
+msgid "Select All"
+msgstr "Seleccionar tot"
 
-#: src/prefs_themes.c:565
-msgid "Failed installing theme"
-msgstr "Error al installar el tema"
+#: src/wizard.c:521
+msgctxt "Welcome Mail Subject"
+msgid "Welcome to Claws Mail"
+msgstr "Benvingut a Claws Mail"
 
-#: src/prefs_themes.c:568
+#: src/wizard.c:544
 #, c-format
 msgid ""
-"File %s failed\n"
-"while installing theme."
+"\n"
+"Welcome to Claws Mail\n"
+"---------------------\n"
+"\n"
+"Now that you have set up your account you can fetch your\n"
+"mail by clicking the 'Get Mail' button at the left of the\n"
+"toolbar.\n"
+"\n"
+"Claws Mail has lots of extra features accessible via plugins,\n"
+"like anti-spam filtering and learning (via the Bogofilter or\n"
+"SpamAssassin plugins), privacy protection (via PGP/Mime), an RSS\n"
+"aggregator, a calendar, and much more. You can load them from\n"
+"the menu entry '/Configuration/Plugins'.\n"
+"\n"
+"You can change your Account Preferences by using the menu\n"
+"entry '/Configuration/Preferences for current account'\n"
+"and change the general Preferences by using\n"
+"'/Configuration/Preferences'.\n"
+"\n"
+"You can find further information in the Claws Mail manual,\n"
+"which can be accessed by using the menu entry '/Help/Manual'\n"
+"or online at the URL given below.\n"
+"\n"
+"Useful URLs\n"
+"-----------\n"
+"Homepage:   <%s>\n"
+"Manual:    <%s>\n"
+"FAQ:\t    <%s>\n"
+"Themes:    <%s>\n"
+"Mailing Lists: <%s>\n"
+"\n"
+"LICENSE\n"
+"-------\n"
+"Claws Mail is free software, released under the terms\n"
+"of the GNU General Public License, version 3 or later, as\n"
+"published by the Free Software Foundation, 51 Franklin Street,\n"
+"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. The license can be\n"
+"found at <%s>.\n"
+"\n"
+"DONATIONS\n"
+"---------\n"
+"If you wish to donate to the Claws Mail project you can do\n"
+"so at <%s>.\n"
+"\n"
 msgstr ""
-"Error a l'arxiu %s\n"
-"al installar el tema."
-
-#: src/prefs_themes.c:667
-#, c-format
-msgid "%d themes available (%d user, %d system, 1 internal)"
-msgstr "Disponibles %d temes (%d d'usuari, %d globals, 1 intern)"
-
-#: src/prefs_themes.c:708
-#, c-format
-msgid "Internal theme has %d icons"
-msgstr "El tema intern té %d icones"
+"\n"
+"Benvinguts a Claws Mail\n"
+"-----------------------\n"
+"\n"
+"Ara que ja s'ha configurat el seu compte de correu i pot baixar el seu\n"
+"correu clicant el botó 'Rebre' situat a l'esquerra de la barra \n"
+"d'eines.\n"
+"\n"
+"Claws Mail té moltes funcionalitats addicionals com a mòduls,\n"
+"com filtres i sistemes d'aprenentatge ant-spam (mòduls Bogofilter o\n"
+"SpamAssassin), protecció de privacitat (PGP/Mime), un agregador de\n"
+"RSS, una calendari i moltes coses més. Els podeu carregar mitjançant\n"
+"l'entrada de menú '/Configuració/Connectors.\n"
+"'\n"
+"Podeu canviar les Preferències del vostre compte usant l'entrada de menú\n"
+"'/Configuració/Preferències' dell compte actual i canviar les '\n"
+"preferencies generals usant\n"
+"'/Configuració/Preferències'.\n"
+"\n"
+"Podeu obtenir més informació en el manual de Claws Mail,\n"
+"el qual és accessible mitjançant l'entrada de menú '/Ajuda/Manual'\n"
+"o de manera on-line a l'adreça donada aquí sota.\n"
+"\n"
+"URLs útils\n"
+"----------\n"
+"Pàgina oficial:   <%s>\n"
+"Manual:    <%s>\n"
+"PUF:\t    <%s>\n"
+"Temes:    <%s>\n"
+"Llistes de Correu: <%s>\n"
+"\n"
+"LLICÈNCIA\n"
+"-------\n"
+"Claws Mail is software lliure, alliberat sota les condicions\n"
+"de la Llicència Pblica General de GNU, versió 2 o posterior, \n"
+"publicada per la Fundació de Software Lliure (Free Software Foundation), 51 "
+"Franklin Street,\n"
+"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. La llicència pot ser\n"
+"trobada a <%s>.\n"
+"\n"
+"DONACIONS\n"
+"---------\n"
+"Si vol fer donacions al projecte Claws Mail ho pot fer\n"
+"a <%s>.\n"
+"\n"
 
-#: src/prefs_themes.c:714
-msgid "No info file available for this theme"
-msgstr "No hi ha arxiu d'informació per a aquest tema"
+#: src/wizard.c:620
+msgid "Please enter the mailbox name."
+msgstr "Ompliu el nom de la bústia."
 
-#: src/prefs_themes.c:732
-msgid "Error: couldn't get theme status"
-msgstr "Error: no es pot obtenir l'estat del tema"
+#: src/wizard.c:648
+msgid "Please enter your name and email address."
+msgstr "Seleccioneu el vostre nom i adreça de correu"
 
-#: src/prefs_themes.c:756
-#, c-format
-msgid "%d files (%d icons), size: %s"
-msgstr "%d arxius (%d icones), tamany: %s"
+#: src/wizard.c:659
+msgid "Please enter your receiving server and username."
+msgstr ""
+"Si us plau, introdugueu el vostre servidor de recepció i el vostre nom "
+"d'usuari."
 
-#: src/prefs_themes.c:804
-msgid "Selector"
-msgstr "Selector"
+#: src/wizard.c:669
+msgid "Please enter your username."
+msgstr "Si us plau introdugueu el vostre nom d'usuari."
 
-#: src/prefs_themes.c:815
-msgid "Install new..."
-msgstr "Installar nou..."
+#: src/wizard.c:679
+msgid "Please enter your SMTP server."
+msgstr "Ompliu el vostre servidor SMTP"
 
-#: src/prefs_themes.c:820
-msgid "Get more..."
-msgstr "Més temes..."
+#: src/wizard.c:690
+msgid "Please enter your SMTP username."
+msgstr "Si us plau introdugueu el vostre nom d'usuari de SMTP."
 
-#: src/prefs_themes.c:831
-msgid "Information"
-msgstr "Informació"
+#: src/wizard.c:969
+#, fuzzy
+msgid "Your name:"
+msgstr "Nom de búsqueda:"
 
-#: src/prefs_themes.c:845
-msgid "Author: "
-msgstr "Autor: "
+#: src/wizard.c:980
+#, fuzzy
+msgid "Your email address:"
+msgstr "Adreça de correu"
 
-#: src/prefs_themes.c:853
-msgid "URL:"
-msgstr "URL:"
+#: src/wizard.c:991
+msgid "Your organization:"
+msgstr "Organització: "
 
-#: src/prefs_themes.c:895
-msgid "Preview"
-msgstr "Pre-visualització"
+#: src/wizard.c:1025
+#, fuzzy
+msgid "Mailbox name:"
+msgstr "Bústies de Correu"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:176
+#: src/wizard.c:1033
 msgid ""
-"Selected Action already set.\n"
-"Please choose another Action from List"
+"You can also specify an absolute path, for example: \"/home/john/Documents/"
+"Mail\""
 msgstr ""
-"L'acció seleccionada ja ho està\n"
-"Per favor, escolliu una altra acció de la lista"
+"Podeu especificar una ruta absoluta, per exemple: \"/home/joan/Documents/"
+"Correu\""
 
-#: src/prefs_toolbar.c:177
-msgid "Item has no icon defined."
-msgstr "L'element no té una icona definida."
+#: src/wizard.c:1104
+msgid ""
+"You can specify the port number by appending it at the end: \"mail.example."
+"com:25\""
+msgstr ""
+"Podeu especificar el port afegint-lo al final: \"correu.exemple.com:25\""
 
-#: src/prefs_toolbar.c:178
-msgid "Item has no text defined."
-msgstr "L'element no té un text definit."
+#: src/wizard.c:1107
+#, fuzzy
+msgid "SMTP server address:"
+msgstr "Servidor SMTP (enviar)"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:916
-msgid "Toolbar item"
-msgstr "Element de la barra d'eines"
+#: src/wizard.c:1113
+msgid "Use authentication"
+msgstr "Useu autentificació"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:932
-msgid "Item type"
-msgstr "Tipus de l'element"
+#: src/wizard.c:1122
+#, fuzzy
+msgid "(empty to use the same as receive)"
+msgstr ""
+"<span size=\"small\">(buit per usar el mateix que a la recepció)</span>"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:942
-msgid "Internal Function"
-msgstr "Funció interna"
+#: src/wizard.c:1136
+msgid "SMTP username:"
+msgstr "Usuari SMTP:"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:943
-msgid "User Action"
-msgstr "Acció interna"
+#: src/wizard.c:1147
+msgid "SMTP password:"
+msgstr "Contrasenya SMTP:"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:945 src/toolbar.c:234
-msgid "Separator"
-msgstr "Separador"
+#: src/wizard.c:1160
+msgid "Use SSL to connect to SMTP server"
+msgstr "Useu SSL per connectar-vos al servidor SMTP"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:952
-msgid "Event executed on click"
-msgstr "Event executat al pulsar"
+#: src/wizard.c:1171 src/wizard.c:1591
+msgid "Use SSL via STARTTLS"
+msgstr "Useu SSL via STARTTLS"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:991
-msgid "Toolbar text"
-msgstr "Text d'eines"
+#: src/wizard.c:1183 src/wizard.c:1603
+msgid "Client SSL certificate (optional)"
+msgstr "Certificat SSL per a client (opcional)"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:1006 src/prefs_toolbar.c:1382
-msgid "Icon"
-msgstr "Icona"
+#: src/wizard.c:1251 src/wizard.c:1283 src/wizard.c:1538
+#, fuzzy
+msgid "Server address:"
+msgstr "Nom del servidor :"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:1042
-msgid "A_dd"
-msgstr "A_fegir"
+#: src/wizard.c:1315
+#, fuzzy
+msgid "Local mailbox:"
+msgstr "Bústia local"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:1262 src/prefs_toolbar.c:1276 src/prefs_toolbar.c:1290
-msgid "Toolbars"
-msgstr "Barra d'eines"
+#: src/wizard.c:1484
+#, fuzzy
+msgid "Server type:"
+msgstr "Nom del servidor :"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:1263
-msgid "Main Window"
-msgstr "Finestra principal"
+#: src/wizard.c:1494
+msgid "IMAP"
+msgstr "IMAP"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:1277
-msgid "Message Window"
-msgstr "Finestra de missatge"
+#: src/wizard.c:1549
+msgid ""
+"You can specify the port number by appending it at the end: \"mail.example."
+"com:110\""
+msgstr ""
+"Podeu especificar el port afegint-lo al final: \"correu.exemple.com:110\""
 
-#: src/prefs_toolbar.c:1291
-msgid "Compose Window"
-msgstr "Finestra de composició"
+#: src/wizard.c:1580
+msgid "Use SSL to connect to receiving server"
+msgstr "Useu SSL per connectar-vos al servidor de rebuda"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:1405
-msgid "Icon text"
-msgstr "Text de la icona"
+#: src/wizard.c:1645
+msgid "IMAP server directory:"
+msgstr "Directori del servidor IMAP:"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:1414
-msgid "Mapped event"
-msgstr "Event mapejat"
+#: src/wizard.c:1656
+msgid "Show only subscribed folders"
+msgstr "Mostrar només les carpetes subscrites"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:1711
-msgid "Toolbar item icon"
-msgstr "Icona de l'element de la barra d'eines"
+#: src/wizard.c:1664
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Warning: this version of Claws Mail\n"
+"has been built without IMAP support."
+msgstr ""
+"<span weight=\"bold\">Avís: aquesta versió de Claws Mail\n"
+"ha estat compilat sense suport IMAP.</span>"
 
-#: src/prefs_wrapping.c:80
-msgid "Auto wrapping"
-msgstr "Auto-retallar"
+#: src/wizard.c:1782
+msgid "Claws Mail Setup Wizard"
+msgstr "Assistent de configuració de Claws Mail"
 
-#: src/prefs_wrapping.c:81
-msgid "Wrap quotation"
-msgstr "Retallar citació"
+#: src/wizard.c:1816
+msgid "Welcome to Claws Mail"
+msgstr "Benvinguts a Claws Mail"
 
-#: src/prefs_wrapping.c:82
-msgid "Wrap pasted text"
-msgstr "Text envolcallat enganxat"
+#: src/wizard.c:1824
+msgid ""
+"Welcome to the Claws Mail setup wizard.\n"
+"\n"
+"We will begin by defining some basic information about you and your most "
+"common mail options so that you can start to use Claws Mail in less than "
+"five minutes."
+msgstr ""
+"Benvingut a l'assistent de configuració de Claws Mail.\n"
+"\n"
+"Anem a definir alguna informació bàsica sobre vostè i els paràmetres més "
+"comuns del seu correu perque vostè pugui usar Claws Mail en menys de cinc "
+"minuts."
 
-#: src/prefs_wrapping.c:83
-msgid "Auto indent"
-msgstr "Auto-sagnat"
+#: src/wizard.c:1837
+msgid "About You"
+msgstr "Sobre Tu"
 
-#: src/prefs_wrapping.c:89
-msgid "Wrap text at"
-msgstr "Text envolcallat a"
+#: src/wizard.c:1845 src/wizard.c:1860 src/wizard.c:1875 src/wizard.c:1891
+msgid "Bold fields must be completed"
+msgstr "Camps en negreta s'han d'omplir"
 
-#: src/prefs_wrapping.c:154
-msgid "Wrapping"
-msgstr "Envolcallant"
+#: src/wizard.c:1852
+msgid "Receiving mail"
+msgstr "Rebent correu"
 
-#: src/printing.c:436
-msgid "Print preview"
-msgstr "Pre-visualització d'impressió"
+#: src/wizard.c:1867
+msgid "Sending mail"
+msgstr "Enviant correu"
 
-#: src/printing.c:479
-msgid "First page"
-msgstr "Primera pàgina"
+#: src/wizard.c:1883
+msgid "Saving mail on disk"
+msgstr "Gravant el correu al disc"
 
-#: src/printing.c:490
-msgid "Last page"
-msgstr "Última pàgina"
+#: src/wizard.c:1899
+msgid "Configuration finished"
+msgstr "Configuració finalitzada"
 
-#: src/printing.c:496
-msgid "Zoom 100%"
-msgstr "Ampliació del 100%"
+#: src/wizard.c:1907
+msgid ""
+"Claws Mail is now ready.\n"
+"Click Save to start."
+msgstr ""
+"Claws Mail ja està preparat.\n"
+"Fes clic en Desar per començar."
 
-#: src/printing.c:498
-msgid "Zoom fit"
-msgstr "Augment ajustat"
+#~ msgid "Failed to register avatars internal rendering hook"
+#~ msgstr "Ha fallat el registre intern de renderització de l'avatar"
 
-#: src/printing.c:500
-msgid "Zoom in"
-msgstr "Augmentar"
+#~ msgid "%s: host lookup timed out.\n"
+#~ msgstr "%s: la cerca de l'amfitrió a superat el temps d'espera\n"
 
-#: src/printing.c:502
-msgid "Zoom out"
-msgstr "Disminuïr"
+#~ msgid "%s: unknown host.\n"
+#~ msgstr "%s amfitrió desconegut.\n"
 
-#: src/printing.c:701
-#, c-format
-msgid "Page %d"
-msgstr "Pàgina %d"
+#~ msgid "+_Insert"
+#~ msgstr "+_Insertar"
 
-#: src/privacy.c:255 src/privacy.c:276
-msgid "No information available"
-msgstr "No hi ha informació disponible"
+#~ msgid "+_Send"
+#~ msgstr "+_Enviar"
 
-#: src/privacy.c:490
-msgid "No recipient keys defined."
-msgstr "No s'ha definit cap clau."
+#~ msgid "<i>%s</i>"
+#~ msgstr "<i>%s</i>"
 
-#: src/procmime.c:432 src/procmime.c:434 src/procmime.c:435
-msgid "[Error decoding BASE64]\n"
-msgstr "[Error decodificant BASE64]\n"
+#~ msgid "+_Save to Drafts"
+#~ msgstr "+De_sar en Esborranys"
 
-#: src/procmsg.c:937 src/procmsg.c:940
-msgid "Already trying to send."
-msgstr "Ja s'ha intentat enviar "
+#~ msgid ""
+#~ ">. \n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ ">. \n"
+#~ "\n"
 
-#: src/procmsg.c:1550 src/procmsg.c:1609
-#, c-format
-msgid "Couldn't open file %s."
-msgstr "No s'ha pogut obrir l'arxiu %s."
+#~ msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reemplaçar \"%s\" amb: </span>"
 
-#: src/procmsg.c:1619
-msgid "Queued message header is broken."
-msgstr "La capçalera del missatge encuat és defectuosa."
+#~ msgid "Failed."
+#~ msgstr "Ha fallat."
 
-#: src/procmsg.c:1639
-msgid "An error happened during SMTP session."
-msgstr "S'ha produït un error durant la sessió SMTP."
+#~ msgid "IMAP error on %s: authenticated\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: autentificada\n"
 
-#: src/procmsg.c:1653
-msgid ""
-"No specific account has been found to send, and an error happened during "
-"SMTP session."
-msgstr ""
-"No s'ha especificat cap compte per enviar, i s'ha produït un error durant la "
-"sessió SMTP"
+#~ msgid "IMAP error on %s: not authenticated\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: no autenticada\n"
 
-#: src/procmsg.c:1661
-msgid ""
-"Couldn't determine sending information. Maybe the email hasn't been "
-"generated by Claws Mail."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut obtenir l'informació d'enviament. Potser el correu no ha estat "
-"generat per Claws Mail."
+#~ msgid "IMAP error on %s: stream error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error de fluxe\n"
 
-#: src/procmsg.c:1683
-msgid "Couldn't create temporary file for news sending."
-msgstr "No s'ha pogut crear l'arxiu temporal per enviar noticies."
+#~ msgid "IMAP error on %s: connection refused\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: connexió rebutjada\n"
 
-#: src/procmsg.c:1696
-msgid "Error when writing temporary file for news sending."
-msgstr ""
-"S'ha produït un error al escriure l'arxiu temporal per enviar noticies."
+#~ msgid "IMAP error on %s: memory error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error de memòria\n"
 
-#: src/procmsg.c:1710
-#, c-format
-msgid "Error occurred while posting the message to %s."
-msgstr "S'ha produït un error enviant el missatge a %s."
+#~ msgid "IMAP error on %s: fatal error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error fatal\n"
 
-#: src/procmsg.c:2262
-msgid "Filtering messages...\n"
-msgstr "Filtrant missatge...\n"
+#~ msgid "IMAP error on %s: APPEND error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error a APEND\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:47
-msgid "<span weight=\"bold\">symbols:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\">simbols:</span>"
+#~ msgid "IMAP error on %s: NOOP error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error a NOOP\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:48
-msgid "customized date format (see 'man strftime')"
-msgstr "format de data configurat (veure 'man strftime')"
+#~ msgid "IMAP error on %s: LOGOUT error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error de LOGOUT\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:51
-msgid "email address of sender"
-msgstr "adreça de correu de l'emisor"
+#~ msgid "IMAP error on %s: CHECK error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error de CHECK\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:52
-msgid "full name of sender"
-msgstr "Nom complert del remitent"
+#~ msgid "IMAP error on %s: CLOSE error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error de CLOSE\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:53
-msgid "first name of sender"
-msgstr "nom del remitent"
+#~ msgid "IMAP error on %s: EXPUNGE error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error d'EXPUNGE\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:54
-msgid "last name of sender"
-msgstr "cognoms del remitent"
+#~ msgid "IMAP error on %s: COPY error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error de COPY\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:55
-msgid "initials of sender"
-msgstr "inicials del remitent"
+#~ msgid "IMAP error on %s: UID COPY error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error de UID COPY\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:62
-msgid "message body"
-msgstr "cos del missatge"
+#~ msgid "IMAP error on %s: CREATE error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error de CREATE\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:63
-msgid "quoted message body"
-msgstr "cos de missatge marcat"
+#~ msgid "IMAP error on %s: DELETE error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error de DELETE\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:64
-msgid "message body without signature"
-msgstr "cos de missatge sense signatura"
+#~ msgid "IMAP error on %s: EXAMINE error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error d'EXAMINE\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:65
-msgid "quoted message body without signature"
-msgstr "cos de missatge marcat sense signatura"
+#~ msgid "IMAP error on %s: FETCH error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error de FETCH\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:66
-msgid "message tags"
-msgstr "etiquetes del missatge"
+#~ msgid "IMAP error on %s: LIST error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error de LIST\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:67
-msgid "current dictionary"
-msgstr "dicctionari activat"
+#~ msgid "IMAP error on %s: LOGIN error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error de LOGIN\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:68
-msgid "cursor position"
-msgstr "posició del cursor"
+#~ msgid "IMAP error on %s: LSUB error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error de LSUB\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:69
-msgid "account property: your name"
-msgstr "propietat del compte: el vostre nom"
+#~ msgid "IMAP error on %s: RENAME error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error de RENAME\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:70
-msgid "account property: your email address"
-msgstr "propietat del compte: la vostra adreça de correu"
+#~ msgid "IMAP error on %s: SEARCH error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error de SEARCH\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:71
-msgid "account property: account name"
-msgstr "propietat del compte: nom de compte"
+#~ msgid "IMAP error on %s: SELECT error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error de SELECT\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:72
-msgid "account property: organization"
-msgstr "pPropietat del compte : organització"
+#~ msgid "IMAP error on %s: STATUS error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error de STATUS\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:73
-msgid "account property: signature"
-msgstr "propietat del compte: signatura"
+#~ msgid "IMAP error on %s: STORE error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error de SEARCH\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:74
-msgid "account property: signature path"
-msgstr "propietat del compte: ruta de la signatura"
+#~ msgid "IMAP error on %s: STARTTLS error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error de STARTTLS\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:75
-msgid "account property: default dictionary"
-msgstr "propietat del compte: diccionari per defecte"
+#~ msgid "IMAP error on %s: INVAL error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error d'INVAL\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:76
-msgid "address book <span style=\"oblique\">completion</span>: Cc"
-msgstr "llibre d'adresses <span style=\"oblique\">completion</span>: Cc"
+#~ msgid "IMAP error on %s: SASL error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error de SASL\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:77
-msgid "address book <span style=\"oblique\">completion</span>: From"
-msgstr "llibre d'adresses <span style=\"oblique\">completion</span>: Des de"
+#~ msgid "IMAP error on %s: SSL error\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error de SSL\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:78
-msgid "address book <span style=\"oblique\">completion</span>: To"
-msgstr "llibre d'adresses <span style=\"oblique\">completion</span>: A"
+#~ msgid "IMAP error on %s: Unknown error [%d]\n"
+#~ msgstr "Error IMAP a %s: error desconegut [%d]\n"
+
+#~ msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
+#~ msgstr ""
+#~ "El nou nom de la carpeta no ha de contenir el separador de l'espai de noms"
 
-#: src/quote_fmt.c:80
-msgid "literal backslash"
-msgstr "caràcter contrabarra"
+#~ msgid "+_Unsubscribe"
+#~ msgstr "+_Des_ubscriure's"
 
-#: src/quote_fmt.c:81
-msgid "literal question mark"
-msgstr "caràcter d'interrogació"
+#~ msgid "Failed to register folder item update hook"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ha fallat el registre de l'enllaç d'actualització d'elements de carpeta"
 
-#: src/quote_fmt.c:82
-msgid "literal exclamation mark"
-msgstr "marca del literal d'exclamació"
+#~ msgid "Failed to register folder update hook"
+#~ msgstr "Ha fallat el registre de l'enllaç d'actualització de les carpetes"
 
-#: src/quote_fmt.c:83
-msgid "literal pipe"
-msgstr "caràcter 'pipe'"
+#~ msgid "Sylpheed-Claws 2.6.0 (or older)"
+#~ msgstr "Sylpheed-Claws 2.6.0 (o anterior)"
 
-#: src/quote_fmt.c:84
-msgid "literal opening curly brace"
-msgstr "caràcter 'claudator' obert"
+#~ msgid "Sylpheed-Claws 1.9.15 (or older)"
+#~ msgstr "Sylpheed-Claws 1.9.15 (o anterior)"
 
-#: src/quote_fmt.c:85
-msgid "literal closing curly brace"
-msgstr "caràcter 'claudator' tancada"
+#~ msgid "Sylpheed-Claws 1.0.5 (or older)"
+#~ msgstr "Sylpheed-Claws 1.0.5 (o anterior)"
 
-#: src/quote_fmt.c:86
-msgid "tab"
-msgstr "tab"
+#~ msgid "can't copy message %s to %s\n"
+#~ msgstr "no s'ha pogut copiar el missatge %s a %s\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:89
-msgid "<span weight=\"bold\">commands:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\">comandes:</span>"
+#~ msgid "<b>Type: </b>"
+#~ msgstr "<b>Tipus: </b>"
 
-#: src/quote_fmt.c:90
-msgid ""
-"insert <span style=\"oblique\">expr</span> if x is set, where x is one of\n"
-"the [dfNFLIstcnriT, ad, af, ao, as, asp, aT, ABc, ABf, ABt]\n"
-"symbols (or their long equivalent)"
-msgstr ""
-"insertar <span style=\"oblique\">expr</span> si x es definida, on x és un\n"
-"dels simbols [dfNFLIstcnriT, ad, af, ao, as, asp, aT, ABc, ABf, ABt]\n"
-"(o un dels seus equivalents sense abreviar)"
+#~ msgid "<b>Size: </b>"
+#~ msgstr "<b>Tamany: </b>"
 
-#: src/quote_fmt.c:91
-msgid ""
-"insert <span style=\"oblique\">expr</span> if x is not set, where x is one "
-"of\n"
-"the [dfNFLIstcnriT, ad, af, ao, as, asp, aT, ABc, ABf, ABt]\n"
-"symbols (or their long equivalent)"
-msgstr ""
-"insertar <span style=\"oblique\">expr</span> si x no és definida, on x és "
-"un\n"
-"dels simbols [dfNFLIstcnriT, ad, af, ao, as, asp, aT, ABc, ABf, ABt]\n"
-"(o un dels seus equivalents sense abreviar)"
+#~ msgid "<b>Filename: </b>"
+#~ msgstr "<b>Nom del fitxer: </b>"
 
-#: src/quote_fmt.c:92
-msgid ""
-"insert file:\n"
-"<span style=\"oblique\">sub_expr</span> is evaluated as the path of the file "
-"to insert"
-msgstr ""
-"inserteu arxiu:\n"
-"<span style=\"oblique\">sub_expr</span> és evaluada com a una ruta d'arxiu a "
-"insertar"
+#~ msgid "failed to write Fetchinfo configuration to file\n"
+#~ msgstr "no ha pogut escriure el fitxer de configuració de Fetchinfo\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:93
-msgid ""
-"insert program output:\n"
-"<span style=\"oblique\">sub_expr</span> is evaluated as a command-line to "
-"get\n"
-"the output from"
-msgstr ""
-"insertar programa de resposta:\n"
-"<span style=\"oblique\">sub_expr</span> es evaluada com a una comanda per "
-"obtenir\n"
-"la resposta desde "
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "GData Plugin: Failed to write plugin configuration to file\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Connector GData: Error al escriure el fitxer de la configuració del "
+#~ "connector\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:94
-msgid ""
-"insert user input:\n"
-"<span style=\"oblique\">sub_expr</span> is a variable to be replaced by\n"
-"user-entered text"
-msgstr ""
-"insertar entrada d'usuari:\n"
-"<span style=\"oblique\">sub_expr</span> es una variable per ser reemplaçada "
-"per\n"
-"un text entrat per l'usuari"
+#~ msgid "Found location: (%.2f,%.2f)"
+#~ msgstr "S'ha trobat la localització: (%.2f,%.2f)"
 
-#: src/quote_fmt.c:95
-msgid ""
-"attach file:\n"
-"<span style=\"oblique\">sub_expr</span> is evaluated as the path of the file "
-"to attach"
-msgstr ""
-"adjunteu arxiu:\n"
-"<span style=\"oblique\">sub_expr</span> és evaluada com a una ruta d'arxiu a "
-"adjuntar"
+#~ msgid "Alleged country of origin: "
+#~ msgstr "País al·legat d'origen: "
 
-#: src/quote_fmt.c:97
-msgid "<span weight=\"bold\">definition of terms:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\">definició de termes:</span>"
+#~ msgid "Could not resolve location of IP address "
+#~ msgstr "No s'ha pogut resoldre la direcció de l'adreça IP "
 
-#: src/quote_fmt.c:98
-msgid ""
-"text that can contain any of the symbols or\n"
-"commands above"
-msgstr ""
-"texte que pot contenir qualsevol dels simbols o\n"
-"comandes indicats anteriorment"
+#~ msgid "Try to locate sender"
+#~ msgstr "Intentar localitzar el remitent"
 
-#: src/quote_fmt.c:99
-msgid ""
-"text that can contain any of the symbols (no\n"
-"commands) above"
-msgstr ""
-"texte que pot contenir qualsevol dels simbols (no\n"
-"comandes) indicat anteriorment"
+#~ msgid "Andorra"
+#~ msgstr "Andorra"
 
-#: src/quote_fmt.c:100
-msgid ""
-"completion from address book only works with the first\n"
-"address of the header, it outputs the full name\n"
-"of the contact if that address matches exactly\n"
-"one contact in the address book"
-msgstr ""
-"completat desde el llibre d'adresses només funciona amb la primera\n"
-"adressa de la capçalera, mostra el nom complet\n"
-"del contacte si l'adreça coincideix exactament\n"
-"amb un contacte al llibre d'adresses"
+#~ msgid "United Arab Emirates"
+#~ msgstr "Emirats Àrabs Units"
 
-#: src/quote_fmt.c:109
-msgid "Description of symbols"
-msgstr "Descripció de símbols"
+#~ msgid "Afghanistan"
+#~ msgstr "Afganistan"
 
-#: src/quote_fmt.c:110
-msgid "The following symbols and commands can be used:"
-msgstr "Els següents símbols i comandes poden ser usats:"
+#~ msgid "Antigua And Barbuda"
+#~ msgstr "Antigua I Barbuda"
 
-#: src/quote_fmt.c:173
-msgid "Use template when composing new messages"
-msgstr "Usar la plantilla quan es composin missatges nous"
+#~ msgid "Anguilla"
+#~ msgstr "Anguila"
 
-#: src/quote_fmt.c:197
-msgid ""
-"Override From header. This doesn't change the account used to compose the "
-"new message."
-msgstr ""
-"Sobreescriure la capçalera Des de. Això no canvia el compte usat per "
-"composar el nou missatge."
+#~ msgid "Albania"
+#~ msgstr "Albània"
 
-#: src/quote_fmt.c:299
-msgid "Use template when replying to messages"
-msgstr "Usar plantilla quan es contestin missatges"
+#~ msgid "Armenia"
+#~ msgstr "Armènia"
 
-#: src/quote_fmt.c:323
-msgid "Override From header. This doesn't change the account used to reply."
-msgstr ""
-"Sobreescriure la capçalera Des de. Això no canvia el compte usat per "
-"respondre."
+#~ msgid "Netherlands Antilles"
+#~ msgstr "Antilles Holandeses"
 
-#: src/quote_fmt.c:334 src/quote_fmt.c:464
-msgid "Quotation mark"
-msgstr "Símbol"
+#~ msgid "Angola"
+#~ msgstr "Angola"
 
-#: src/quote_fmt.c:429
-msgid "Use template when forwarding messages"
-msgstr "Usar plantilla quan es reenviin missatges"
+#~ msgid "Antarctica"
+#~ msgstr "Antàrtida"
 
-#: src/quote_fmt.c:453
-msgid "Override From header. This doesn't change the account used to forward."
-msgstr ""
-"Sobreescriure la capçalera Des de. Això no canvia el compte usat per "
-"reenviar."
+#~ msgid "Argentina"
+#~ msgstr "Argentina"
 
-#: src/quote_fmt.c:545
-msgid "Defaults"
-msgstr "Predeterminats"
+#~ msgid "American Samoa"
+#~ msgstr "Samoa Americana"
 
-#: src/quote_fmt.c:563
-msgid ""
-"The \"From\" field of the \"New message\" template contains an invalid email "
-"address."
-msgstr ""
-"El camp \"Des de\" de la plantilla \"Nou missatge\" conté una adreça de "
-"correu errònia."
+#~ msgid "Austria"
+#~ msgstr "Àustria"
 
-#: src/quote_fmt.c:566
-msgid "The \"Subject\" field of the \"New message\" template is invalid."
-msgstr "El camp \"Assumpte\" de la plantilla \"Nou missatge\" és erroni."
+#~ msgid "Australia"
+#~ msgstr "Austràlia"
 
-#: src/quote_fmt.c:583
-msgid "The \"Quotation mark\" field of the \"Reply\" template is invalid."
-msgstr "El camp \"símbol de cometa\" de la plantilla \"Respondre\" és erroni."
+#~ msgid "Aruba"
+#~ msgstr "Aruba"
 
-#: src/quote_fmt.c:603
-msgid "The \"Quotation mark\" field of the \"Forward\" template is invalid."
-msgstr "El camp \"símbol de cometa\" de la plantilla \"Reenviar\" és erroni."
+#~ msgid "Azerbaijan"
+#~ msgstr "Azerbaidjan"
 
-#: src/quote_fmt_parse.y:509
-#, c-format
-msgid "Enter text to replace '%s'"
-msgstr "Entra text per reemplaçar '%s'"
+#~ msgid "Bosnia And Herzegovina"
+#~ msgstr "Bòsnia I Hercegovina"
 
-#: src/quote_fmt_parse.y:510
-msgid "Enter variable"
-msgstr "Inserta una variable"
+#~ msgid "Barbados"
+#~ msgstr "Barbados"
 
-#: src/send_message.c:152
-#, c-format
-msgid "Sending message using command: %s\n"
-msgstr "Enviant missatge usant l'ordre: %s\n"
+#~ msgid "Bangladesh"
+#~ msgstr "Bangladesh"
 
-#: src/send_message.c:166
-#, c-format
-msgid "Couldn't execute command: %s"
-msgstr "No s'ha pogut executar l'ordre: %s"
+#~ msgid "Belgium"
+#~ msgstr "Bèlgica"
 
-#: src/send_message.c:201
-#, c-format
-msgid "Error occurred while executing command: %s"
-msgstr "S'ha produït un error executant l'ordre: %s"
+#~ msgid "Burkina Faso"
+#~ msgstr "Burkina Faso"
 
-#: src/send_message.c:348
-msgid "Connecting"
-msgstr "Connectant"
+#~ msgid "Bulgaria"
+#~ msgstr "Bulgària"
 
-#: src/send_message.c:353
-msgid "Doing POP before SMTP..."
-msgstr "Fent POP abans de SMTP..."
+#~ msgid "Bahrain"
+#~ msgstr "Bahrain"
 
-#: src/send_message.c:356
-msgid "POP before SMTP"
-msgstr "POP abans de SMTP"
+#~ msgid "Burundi"
+#~ msgstr "Burundi"
 
-#: src/send_message.c:361
-#, c-format
-msgid "Account '%s': Connecting to SMTP server: %s:%d..."
-msgstr "Compte '%s': Connectant al servidor SMTP: %s:%d..."
+#~ msgid "Benin"
+#~ msgstr "Benín"
 
-#: src/send_message.c:418
-msgid "Mail sent successfully."
-msgstr "Correu enviat correctament."
+#~ msgid "Bermuda"
+#~ msgstr "Bermuda"
 
-#: src/send_message.c:484
-msgid "Sending HELO..."
-msgstr "Enviant HELO..."
+#~ msgid "Brunei Darussalam"
+#~ msgstr "Brunei Darussalam"
 
-#: src/send_message.c:485 src/send_message.c:490 src/send_message.c:495
-msgid "Authenticating"
-msgstr "Autentificant-se"
+#~ msgid "Bolivia"
+#~ msgstr "Bolívia"
 
-#: src/send_message.c:486 src/send_message.c:491
-msgid "Sending message..."
-msgstr "Enviant mensaje..."
+#~ msgid "Brazil"
+#~ msgstr "Brasil"
 
-#: src/send_message.c:489
-msgid "Sending EHLO..."
-msgstr "Enviant EHLO..."
+#~ msgid "Bahamas"
+#~ msgstr "Bahames"
 
-#: src/send_message.c:498
-msgid "Sending MAIL FROM..."
-msgstr "Enviant MAIL FROM..."
+#~ msgid "Bhutan"
+#~ msgstr "Bhutan"
 
-#: src/send_message.c:502
-msgid "Sending RCPT TO..."
-msgstr "Enviant RCPT TO..."
+#~ msgid "Bouvet Island"
+#~ msgstr "Illa Bouvet"
 
-#: src/send_message.c:507
-msgid "Sending DATA..."
-msgstr "Enviant DATA..."
+#~ msgid "Botswana"
+#~ msgstr "Botswana"
 
-#: src/send_message.c:511
-msgid "Quitting..."
-msgstr "Sortint..."
+#~ msgid "Belarus"
+#~ msgstr "Bielorússia"
 
-#: src/send_message.c:540
-#, c-format
-msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
-msgstr "Enviant missatge (%d / %d bytes)"
+#~ msgid "Belize"
+#~ msgstr "Belize"
 
-#: src/send_message.c:593
-msgid "Sending message"
-msgstr "Enviant missatge"
+#~ msgid "Canada"
+#~ msgstr "Canadà"
 
-#: src/send_message.c:662 src/send_message.c:682
-msgid "Error occurred while sending the message."
-msgstr "Hi ha hagut un error enviant el missatge."
+#~ msgid "Cocos (Keeling) Islands"
+#~ msgstr "Illes Cocos (Keeling)"
 
-#: src/send_message.c:665
-#, c-format
-msgid ""
-"Error occurred while sending the message:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Hi ha hagut un error enviant el missatge:\n"
-"%s"
+#~ msgid "Central African Republic"
+#~ msgstr "República Centreafricana"
 
-#: src/setup.c:75
-msgid "Mailbox setting"
-msgstr "Configurar bústia"
+#~ msgid "Congo"
+#~ msgstr "Congo"
 
-#: src/setup.c:76
-msgid ""
-"First, you have to set the location of mailbox.\n"
-"You can use existing mailbox in MH format\n"
-"if you have the one.\n"
-"If you're not sure, just select OK."
-msgstr ""
-"Primer estableixi la localització de la teva bústia.\n"
-"Pots utilitzar una bústia existent en format MH\n"
-"si ja el teniu.\n"
-"Si no estàs segur, selecciona Acceptar."
+#~ msgid "Switzerland"
+#~ msgstr "Suïssa"
 
-#: src/sourcewindow.c:64
-msgid "Source of the message"
-msgstr "Font del missatge"
+#~ msgid "Cote D'Ivoire"
+#~ msgstr "Costa d'Ivori"
 
-#: src/sourcewindow.c:159
-#, c-format
-msgid "%s - Source"
-msgstr "%s - Font"
+#~ msgid "Cook Islands"
+#~ msgstr "Illes Cook"
 
-#: src/ssl_manager.c:157
-msgid "Saved SSL certificates"
-msgstr "Certificats SSL desats"
+#~ msgid "Chile"
+#~ msgstr "Xile"
 
-#: src/ssl_manager.c:431
-msgid "Delete certificate"
-msgstr "Esborrar certificat"
+#~ msgid "Cameroon"
+#~ msgstr "Camerun"
 
-#: src/ssl_manager.c:432
-msgid "Do you really want to delete this certificate?"
-msgstr "Vols esborrar realment aquest certificat?"
+#~ msgid "China"
+#~ msgstr "Xina"
 
-#: src/summary_search.c:259
-msgid "Search messages"
-msgstr "Buscar en els missatges"
+#~ msgid "Colombia"
+#~ msgstr "Colombia"
 
-#: src/summary_search.c:281
-msgid "Match any of the following"
-msgstr "Coincidir amb algun dels següents"
+#~ msgid "Costa Rica"
+#~ msgstr "Costa Rica"
 
-#: src/summary_search.c:283
-msgid "Match all of the following"
-msgstr "Coincidir amb tots els següents"
+#~ msgid "Cuba"
+#~ msgstr "Cuba"
 
-#: src/summary_search.c:447
-msgid "Body:"
-msgstr "Cos:"
+#~ msgid "Cape Verde"
+#~ msgstr "Cap Verd"
 
-#: src/summary_search.c:454
-msgid "Condition:"
-msgstr "Condició:"
+#~ msgid "Christmas Island"
+#~ msgstr "Illa de Nadal"
 
-#: src/summary_search.c:484
-msgid "Find _all"
-msgstr "Trob_ar a tots"
+#~ msgid "Cyprus"
+#~ msgstr "Xipre"
 
-#: src/summary_search.c:690 src/summaryview.c:1108 src/summaryview.c:1369
-#, c-format
-msgid "Searching in %s... \n"
-msgstr "Buscant a %s... \n"
+#~ msgid "Czech Republic"
+#~ msgstr "República Txeca"
 
-#: src/summary_search.c:787
-msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
-msgstr "S'ha arribat al principi de la llista, seguir desde el final?"
+#~ msgid "Germany"
+#~ msgstr "Alemanya"
 
-#: src/summary_search.c:789
-msgid "End of list reached; continue from beginning?"
-msgstr "S'ha acabat la llista, continuar desde el principi?"
+#~ msgid "Djibouti"
+#~ msgstr "Djibouti"
 
-#: src/summaryview.c:430
-msgid "Create _filter rule"
-msgstr "Crear regla de _filtrat"
+# RML To be consistent with previous one.
+#~ msgid "Denmark"
+#~ msgstr "Dinamarca"
 
-#: src/summaryview.c:558
-msgid "Toggle quick search bar"
-msgstr "Barra de búsqueda ràpida"
+#~ msgid "Dominica"
+#~ msgstr "Dominica"
 
-#: src/summaryview.c:595
-msgid "Toggle multiple selection"
-msgstr "Commutar selecció múltiple"
+#~ msgid "Dominican Republic"
+#~ msgstr "República Dominicana"
 
-#: src/summaryview.c:1297
-msgid "Process mark"
-msgstr "Processar marques"
+#~ msgid "Algeria"
+#~ msgstr "Algèria"
 
-#: src/summaryview.c:1298
-msgid "Some marks are left. Process them?"
-msgstr "Queden algunes marques. Processar-les?"
+#~ msgid "Ecuador"
+#~ msgstr "Equador"
 
-#: src/summaryview.c:1348
-#, c-format
-msgid "Scanning folder (%s)..."
-msgstr "Revisant carpeta (%s)..."
+#~ msgid "Estonia"
+#~ msgstr "Estònia"
 
-#: src/summaryview.c:1845 src/summaryview.c:1897
-msgid "No more unread messages"
-msgstr "No hi ha més missatges sense llegir"
+#~ msgid "Egypt"
+#~ msgstr "Egipte"
 
-#: src/summaryview.c:1846
-msgid "No unread message found. Search from the end?"
-msgstr "Cap missatge sense llegir trobat. Buscar desde el final?"
+#~ msgid "Western Sahara"
+#~ msgstr "Sàhara Occidental"
 
-#: src/summaryview.c:1858 src/summaryview.c:1910 src/summaryview.c:1953
-#: src/summaryview.c:2005 src/summaryview.c:2084
-msgid ""
-"Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
-msgstr ""
-"Error intern: valor inesperat per prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
+#~ msgid "Eritrea"
+#~ msgstr "Eritrea"
 
-#: src/summaryview.c:1866
-msgid "No unread messages."
-msgstr "No hi ha missatges sense llegir."
+#~ msgid "Spain"
+#~ msgstr "Espanya"
 
-#: src/summaryview.c:1898
-msgid "No unread message found. Go to next folder?"
-msgstr "No hi ha missatges sense llegir. Anar a la carpeta següent?"
+#~ msgid "Ethiopia"
+#~ msgstr "Etiòpia"
 
-#: src/summaryview.c:1940 src/summaryview.c:1992
-msgid "No more new messages"
-msgstr "No hi ha més missatges nous"
+#~ msgid "Finland"
+#~ msgstr "Finlàndia"
 
-#: src/summaryview.c:1941
-msgid "No new message found. Search from the end?"
-msgstr "No hi ha més missatges nous. Buscar desde el final?"
+#~ msgid "Fiji"
+#~ msgstr "Fiji"
 
-#: src/summaryview.c:1961
-msgid "No new messages."
-msgstr "No hi ha missatges nous."
+#~ msgid "Falkland Islands (Malvinas)"
+#~ msgstr "Illes Falkland (Malvines)"
 
-#: src/summaryview.c:1993
-msgid "No new message found. Go to next folder?"
-msgstr "No hi ha més missatges nous. Anar a la cartea següent?"
+#~ msgid "Micronesia, Federated States Of"
+#~ msgstr "Micronèsia, Estats Federats de"
 
-#: src/summaryview.c:2030 src/summaryview.c:2071
-msgid "No more marked messages"
-msgstr "No hi ha més missatges marcats"
+#~ msgid "Faroe Islands"
+#~ msgstr "Illes Fèroe"
 
-#: src/summaryview.c:2031
-msgid "No marked message found. Search from the end?"
-msgstr "Cap missatge marcat trobat. Buscar desde el final?"
+#~ msgid "France"
+#~ msgstr "França"
 
-#: src/summaryview.c:2040
-msgid "No marked messages."
-msgstr "No hi ha missatges marcats."
+#~ msgid "France, Metropolitan"
+#~ msgstr "França, Metropolitana"
 
-#: src/summaryview.c:2072
-msgid "No marked message found. Go to next folder?"
-msgstr "No s'han trobat missatges marcats. Anar a la carpeta següent?"
+#~ msgid "Gabon"
+#~ msgstr "Gabon"
 
-#: src/summaryview.c:2109 src/summaryview.c:2134
-msgid "No more labeled messages"
-msgstr "No hi ha més missatges etiquetats"
+#~ msgid "United Kingdom"
+#~ msgstr "Regne Unit"
 
-#: src/summaryview.c:2110
-msgid "No labeled message found. Search from the end?"
-msgstr "Cap missatge etiquetat trobat. Buscar desde el final?"
+#~ msgid "Grenada"
+#~ msgstr "Granada"
 
-#: src/summaryview.c:2119 src/summaryview.c:2144
-msgid "No labeled messages."
-msgstr "No hi ha missatges etiquetats."
+#~ msgid "Georgia"
+#~ msgstr "Geòrgia"
 
-#: src/summaryview.c:2135
-msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
-msgstr "Cap missatge etiquetat trobat. Buscar desde el principi?"
+#~ msgid "French Guiana"
+#~ msgstr "Guiana francès"
 
-#: src/summaryview.c:2449
-msgid "Attracting messages by subject..."
-msgstr "Agrupant missatges per l'assumpte..."
+#~ msgid "Ghana"
+#~ msgstr "Ghana"
 
-#: src/summaryview.c:2634
-#, c-format
-msgid "%d deleted"
-msgstr "%d esborrat(s)"
+#~ msgid "Gibraltar"
+#~ msgstr "Gibraltar"
 
-#: src/summaryview.c:2638
-#, c-format
-msgid "%s%d moved"
-msgstr "%s%d moguts"
+#~ msgid "Greenland"
+#~ msgstr "Groenlàndia"
 
-#: src/summaryview.c:2639 src/summaryview.c:2646
-msgid ", "
-msgstr ", "
+#~ msgid "Gambia"
+#~ msgstr "Gàmbia"
 
-#: src/summaryview.c:2644
-#, c-format
-msgid "%s%d copied"
-msgstr "%s%d copiat"
+#~ msgid "Guinea"
+#~ msgstr "Guinea"
 
-#: src/summaryview.c:2658
-msgid " item selected"
-msgid_plural " items selected"
-msgstr[0] " element seleccionat"
-msgstr[1] " elements seleccionats"
+#~ msgid "Guadeloupe"
+#~ msgstr "Guadalupe"
 
-#: src/summaryview.c:2676 src/summaryview.c:2712
-#, c-format
-msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
-msgstr "%d nou(s), %d no llegit(s), %d total(s) (%s)"
+#~ msgid "Equatorial Guinea"
+#~ msgstr "Guinea Equatorial"
 
-#: src/summaryview.c:2683
-#, c-format
-msgid ""
-"<b>Message summary</b>\n"
-"<b>New:</b> %d\n"
-"<b>Unread:</b> %d\n"
-"<b>Total:</b> %d\n"
-"<b>Size:</b> %s\n"
-"\n"
-"<b>Marked:</b> %d\n"
-"<b>Replied:</b> %d\n"
-"<b>Forwarded:</b> %d\n"
-"<b>Locked:</b> %d\n"
-"<b>Ignored:</b> %d\n"
-"<b>Watched:</b> %d"
-msgstr ""
-"<b>Resum de missatges</b>\n"
-"<b>Nous:</b> %d\n"
-"<b>Sense llegir:</b> %d\n"
-"<b>Total:</b> %d\n"
-"<b>Tamany:</b> %s\n"
-"\n"
-"<b>Marcats:</b> %d\n"
-"<b>Contestats:</b> %d\n"
-"<b>Reenviats:</b> %d\n"
-"<b>Bloquejats:</b> %d\n"
-"<b>Ignorats:</b> %d\n"
-"<b>Llegits:</b> %d"
+#~ msgid "Greece"
+#~ msgstr "Grècia"
 
-#: src/summaryview.c:2707
-#, c-format
-msgid "%d/%d selected (%s/%s), %d unread"
-msgstr "%d/%d seleccionats (%s/%s), %d no llegits"
+#~ msgid "South Georgia And The South Sandwich Islands"
+#~ msgstr "Geòrgia del Sud i les Illes Sandwich del Sud"
 
-#: src/summaryview.c:2989
-msgid "Sorting summary..."
-msgstr "Ordenant el resum..."
+#~ msgid "Guatemala"
+#~ msgstr "Guatemala"
 
-#: src/summaryview.c:3128
-msgid "Setting summary from message data..."
-msgstr "Establint el resum dels missatges..."
+#~ msgid "Guam"
+#~ msgstr "Guam"
 
-#: src/summaryview.c:3333
-msgid "(No Date)"
-msgstr "(Sense data)"
+#~ msgid "Guinea-Bissau"
+#~ msgstr "Guinea Bissau"
 
-#: src/summaryview.c:3385
-msgid "(No Recipient)"
-msgstr "Cap recipient"
+#~ msgid "Guyana"
+#~ msgstr "Guaiana"
 
-#: src/summaryview.c:3420
-#, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
-"<span color='%s' style='italic'>From: %s, on %s</span>"
-msgstr ""
-"%s\n"
-"<span color='%s' style='italic'>Des de: %s, a %s</span>"
+#~ msgid "Hong Kong"
+#~ msgstr "Hong Kong"
 
-#: src/summaryview.c:3427
-#, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
-"<span color='%s' style='italic'>To: %s, on %s</span>"
-msgstr ""
-"%s\n"
-"<span color='%s' style='italic'>A: %s, a %s</span>"
+#~ msgid "Heard Island And Mcdonald Islands"
+#~ msgstr "Illa Illes Heard i McDonald"
 
-#: src/summaryview.c:4304
-msgid "You're not the author of the article.\n"
-msgstr "Vostè no es l'autor de l'article.\n"
+#~ msgid "Honduras"
+#~ msgstr "Hondures"
 
-#: src/summaryview.c:4397
-#, c-format
-msgid "Do you really want to delete the selected message?"
-msgid_plural "Do you really want to delete the %d selected messages?"
-msgstr[0] "Realment vols esborrar el missatge seleccionat?"
-msgstr[1] "Realment vols esborrar els %d missatges seleccionats?"
+#~ msgid "Croatia"
+#~ msgstr "Croàcia"
 
-#: src/summaryview.c:4400
-msgid "Delete message(s)"
-msgstr "Esborrar missatge(s)"
+#~ msgid "Haiti"
+#~ msgstr "Haití"
 
-#: src/summaryview.c:4563
-msgid "Destination is same as current folder."
-msgstr "La destinació és la mateixa que la carpeta actual."
+#~ msgid "Hungary"
+#~ msgstr "Hongria"
 
-#: src/summaryview.c:4661
-msgid "Destination to copy is same as current folder."
-msgstr "La destinaciés de còpia és la carpeta actual."
+#~ msgid "Indonesia"
+#~ msgstr "Indonèsia"
 
-#: src/summaryview.c:4823
-msgid "Append or Overwrite"
-msgstr "Afegir o Sobreescriure"
+#~ msgid "Ireland"
+#~ msgstr "Irlanda"
 
-#: src/summaryview.c:4824
-msgid "Append or overwrite existing file?"
-msgstr "Afegir o sobreescriure l'arxiu existent?"
+#~ msgid "Israel"
+#~ msgstr "Israel"
 
-#: src/summaryview.c:4825
-msgid "_Append"
-msgstr "_Afegir"
+#~ msgid "India"
+#~ msgstr "Índia"
 
-#: src/summaryview.c:4825
-msgid "_Overwrite"
-msgstr "_Sobreescriure"
+#~ msgid "British Indian Ocean Territory"
+#~ msgstr "Territori Britànic De l'Oceà Índic"
 
-#: src/summaryview.c:4866
-#, c-format
-msgid ""
-"You are about to print %d messages, one by one. Do you want to continue?"
-msgstr "Estàs a punt d'imprimir %d missatges, un a un. Vols continuar?"
+#~ msgid "Iraq"
+#~ msgstr "Iraq"
 
-#: src/summaryview.c:5345
-msgid "Building threads..."
-msgstr "Construïnt jerarquia..."
+#~ msgid "Iran, Islamic Republic Of"
+#~ msgstr "Iran, República Islàmica de l '"
 
-#: src/summaryview.c:5593
-msgid "Skip these rules"
-msgstr "Saltar-se aquestes regles"
+#~ msgid "Iceland"
+#~ msgstr "Islàndia"
 
-#: src/summaryview.c:5596
-msgid "Apply these rules regardless of the account they belong to"
-msgstr "Aplicar aquestes regles independentment del compte al que pertanyin"
+#~ msgid "Italy"
+#~ msgstr "Itàlia"
 
-#: src/summaryview.c:5599
-msgid "Apply these rules if they apply to the current account"
-msgstr "Aplicar aquestes regles si s'apliquen al compte actual"
+#~ msgid "Jamaica"
+#~ msgstr "Jamaica"
 
-#: src/summaryview.c:5628
-msgid "Filtering"
-msgstr "Filtrant"
+#~ msgid "Jordan"
+#~ msgstr "Jordània"
 
-#: src/summaryview.c:5629
-msgid ""
-"There are some filtering rules that belong to an account.\n"
-"Please choose what to do with these rules:"
-msgstr ""
-"Hi ha algunes regles de filtrat que èrtanyen a un compte.\n"
-"Si us plau, escolliu que s'ha de fer amb aquestes regles:"
+#~ msgid "Japan"
+#~ msgstr "Japó"
 
-#: src/summaryview.c:5659
-msgid "Filtering..."
-msgstr "Filtrant..."
+#~ msgid "Kenya"
+#~ msgstr "Kenya"
 
-#: src/summaryview.c:5738
-msgid "Processing configuration"
-msgstr "Configuració de procesament"
+#~ msgid "Kyrgyzstan"
+#~ msgstr "Kyrgyzstan"
 
-#: src/summaryview.c:6286
-msgid "Ignored thread"
-msgstr "Fil ignorat"
+#~ msgid "Cambodia"
+#~ msgstr "Cambodja"
 
-#: src/summaryview.c:6288
-msgid "Watched thread"
-msgstr "Fil revisat"
+#~ msgid "Kiribati"
+#~ msgstr "Kiribati"
 
-#: src/summaryview.c:6296
-msgid "Replied but also forwarded - click to see reply"
-msgstr "Respost però tambe reenviat - fes clic per veure la resposta"
+#~ msgid "Comoros"
+#~ msgstr "Comores"
 
-#: src/summaryview.c:6298
-msgid "Replied - click to see reply"
-msgstr "Respost- polsar per veure la resposta"
+#~ msgid "Saint Kitts And Nevis"
+#~ msgstr "Sant Cristóbal i Nieves"
 
-#: src/summaryview.c:6310
-msgid "To be moved"
-msgstr "A ser mogut"
+#~ msgid "Korea, Democratic People'S Republic Of"
+#~ msgstr "República de Corea, Popular Democràtica de"
 
-#: src/summaryview.c:6312
-msgid "To be copied"
-msgstr "A ser copiat"
+#~ msgid "Korea, Republic Of"
+#~ msgstr "República De Corea"
 
-#: src/summaryview.c:6324
-msgid "Signed, has attachment(s)"
-msgstr "Signat, té adjunt(s)"
+#~ msgid "Kuwait"
+#~ msgstr "Kuwait"
 
-#: src/summaryview.c:6328
-msgid "Encrypted, has attachment(s)"
-msgstr "Encriptat, té adjunt(s)"
+#~ msgid "Cayman Islands"
+#~ msgstr "Illes Caiman"
 
-#: src/summaryview.c:6330
-msgid "Encrypted"
-msgstr "Encriptat"
+#~ msgid "Kazakhstan"
+#~ msgstr "Kazakhstan"
 
-#: src/summaryview.c:6332
-msgid "Has attachment(s)"
-msgstr "Té adjunt(s)"
+#~ msgid "Lao People'S Democratic Republic"
+#~ msgstr "República Democràtica Popular Lao"
 
-#: src/summaryview.c:7940
-#, c-format
-msgid ""
-"Regular expression (regexp) error:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Error en l'expressió regular (regexp):\n"
-"%s"
+#~ msgid "Lebanon"
+#~ msgstr "Líban"
 
-#: src/summaryview.c:8045
-msgid "Go back to the folder list (You have unread messages)"
-msgstr "Torneu a la llista de carpetes (Teniu missatges sense llegir)"
+#~ msgid "Saint Lucia"
+#~ msgstr "Santa Llúcia"
 
-#: src/summaryview.c:8050
-msgid "Go back to the folder list"
-msgstr "Tornar a la llista de carpetes"
+#~ msgid "Liechtenstein"
+#~ msgstr "Liechtenstein"
 
-#: src/textview.c:232
-msgid "_Open in web browser"
-msgstr "_Obrir amb el navegador web"
+#~ msgid "Sri Lanka"
+#~ msgstr "Sri Lanka"
 
-#: src/textview.c:233
-msgid "Copy this _link"
-msgstr "Copiar aquest en_llaç"
+#~ msgid "Liberia"
+#~ msgstr "Libèria"
 
-#: src/textview.c:240
-msgid "_Reply to this address"
-msgstr "Respondre a aquesta ad_reça"
+#~ msgid "Lesotho"
+#~ msgstr "Lesotho"
 
-#: src/textview.c:241
-msgid "Add to _Address book"
-msgstr "Afegir al llibre d'_Adreces"
+#~ msgid "Lithuania"
+#~ msgstr "Lituània"
 
-#: src/textview.c:242
-msgid "Copy this add_ress"
-msgstr "Copiar aquesta ad_reça"
+#~ msgid "Luxembourg"
+#~ msgstr "Luxemburg"
 
-#: src/textview.c:248
-msgid "_Open image"
-msgstr "_Obrir imatge"
+#~ msgid "Latvia"
+#~ msgstr "Letònia"
 
-#: src/textview.c:249
-msgid "_Save image..."
-msgstr "De_sar imatge..."
+#~ msgid "Libyan Arab Jamahiriya"
+#~ msgstr "Jamahiriya Àrab Líbia"
 
-#: src/textview.c:722
-#, c-format
-msgid "[%s %s (%d bytes)]"
-msgstr "[%s %s (%d bytes)]"
+#~ msgid "Morocco"
+#~ msgstr "Marroc"
 
-#: src/textview.c:725
-#, c-format
-msgid "[%s (%d bytes)]"
-msgstr "[%s (%d bytes)]"
+#~ msgid "Monaco"
+#~ msgstr "Mònaco"
 
-#: src/textview.c:904
-msgid ""
-"\n"
-" This message can't be displayed.\n"
-" This is probably due to a network error.\n"
-"\n"
-" Use "
-msgstr ""
-"\n"
-" Aquest missatge no pot ser mostrat.\n"
-" Probablement sigui degut a un error de xarxa.\n"
-"\n"
-" Useu "
+#~ msgid "Moldova, Republic Of"
+#~ msgstr "Moldàvia, República de"
 
-#: src/textview.c:909
-msgid "'Network Log'"
-msgstr "'Traça de la Xarxa'"
+#~ msgid "Madagascar"
+#~ msgstr "Madagascar"
 
-#: src/textview.c:910
-msgid " in the Tools menu for more information."
-msgstr " al menú Eines per més informació"
+#~ msgid "Marshall Islands"
+#~ msgstr "Illes Marshall"
 
-#: src/textview.c:973
-msgid " The following can be performed on this part\n"
-msgstr " El següent serà fet en aquesta part\n"
+#~ msgid "Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of"
+#~ msgstr "Macedònia, Antiga República Iugoslava de"
 
-#: src/textview.c:975
-msgid " by right-clicking the icon or list item:"
-msgstr " clica amb el botó dret la icona o la llista d'elements:"
+#~ msgid "Mali"
+#~ msgstr "Mali"
 
-#: src/textview.c:979
-msgid "   - To save, select "
-msgstr "   - Per desar, seleccioneu "
+# RML To be consistent with previous one.
+#~ msgid "Myanmar"
+#~ msgstr "Myanmar"
 
-#: src/textview.c:980
-msgid "'Save as...'"
-msgstr "'Desar com...'"
+#~ msgid "Mongolia"
+#~ msgstr "Mongòlia"
+
+#~ msgid "Macao"
+#~ msgstr "Macau"
 
-#: src/textview.c:982 src/textview.c:994 src/textview.c:1006
-#: src/textview.c:1016
-msgid " (Shortcut key: '"
-msgstr "(Drecera: '"
+#~ msgid "Northern Mariana Islands"
+#~ msgstr "Illes Marianes Del Nord"
 
-#: src/textview.c:990
-msgid "   - To display as text, select "
-msgstr "   - Per mostrar com a text seleccioneu "
+#~ msgid "Martinique"
+#~ msgstr "Martinica"
 
-#: src/textview.c:991
-msgid "'Display as text'"
-msgstr "'Mostrar com a text'"
+#~ msgid "Mauritania"
+#~ msgstr "Mauritània"
 
-#: src/textview.c:1002
-msgid "   - To open with an external program, select "
-msgstr "   - Per obrir amb un programa extern seleccioneu "
+#~ msgid "Montserrat"
+#~ msgstr "Montserrat"
 
-#: src/textview.c:1003
-msgid "'Open'"
-msgstr "'Obrir'"
+#~ msgid "Malta"
+#~ msgstr "Malta"
 
-#: src/textview.c:1011
-msgid "    (alternately double-click, or click the middle "
-msgstr "    (alternativament doble-click, click amb el botó "
+#~ msgid "Mauritius"
+#~ msgstr "Maurici"
 
-#: src/textview.c:1012
-msgid "mouse button)\n"
-msgstr "central del ratolí)\n"
+#~ msgid "Maldives"
+#~ msgstr "Maldives"
 
-#: src/textview.c:1014
-msgid "   - Or use "
-msgstr "   - O useu "
+#~ msgid "Malawi"
+#~ msgstr "Malawi"
 
-#: src/textview.c:1015
-msgid "'Open with...'"
-msgstr "'Obrir amb...'"
+#~ msgid "Mexico"
+#~ msgstr "Mèxic"
 
-#: src/textview.c:1127
-#, c-format
-msgid ""
-"The command to view attachment as text failed:\n"
-"  %s\n"
-"Exit code %d\n"
-msgstr ""
-"La comanda per veure els arxius adjunts com a text ha fallat:\n"
-"  %s\n"
-"Codi de retorn %d\n"
+#~ msgid "Malaysia"
+#~ msgstr "Malàisia"
 
-#: src/textview.c:2172
-msgid "Tags: "
-msgstr "Etiquetes: "
+#~ msgid "Mozambique"
+#~ msgstr "Moçambic"
 
-#: src/textview.c:2874
-#, c-format
-msgid ""
-"The real URL is different from the displayed URL.\n"
-"\n"
-"<b>Displayed URL:</b> %s\n"
-"\n"
-"<b>Real URL:</b> %s\n"
-"\n"
-"Open it anyway?"
-msgstr ""
-"La URL real és diferent de la URL mostrada.\n"
-"\n"
-"<b>URL mostrada:</b> %s\n"
-"\n"
-"<b>URL real:</b> %s\n"
-"\n"
-"Obrir-la de totes maneres?"
+#~ msgid "Namibia"
+#~ msgstr "Namíbia"
 
-#: src/textview.c:2883
-msgid "Phishing attempt warning"
-msgstr "Avís d'intent de phishing"
+#~ msgid "New Caledonia"
+#~ msgstr "Nova Caledònia"
 
-#: src/textview.c:2884
-msgid "_Open URL"
-msgstr "_Obrir URL"
+#~ msgid "Niger"
+#~ msgstr "Níger"
 
-#: src/toolbar.c:192 src/toolbar.c:1930
-msgid "Receive Mail from all Accounts"
-msgstr "Rebre correu de tots els Comptes"
+#~ msgid "Norfolk Island"
+#~ msgstr "Illa Norfolk"
 
-#: src/toolbar.c:193 src/toolbar.c:1935
-msgid "Receive Mail from current Account"
-msgstr "Rebre correu del Compte actual"
+#~ msgid "Nigeria"
+#~ msgstr "Nigèria"
 
-#: src/toolbar.c:194 src/toolbar.c:1939
-msgid "Send Queued Messages"
-msgstr "Enviar missatge(s) encuat(s)"
+#~ msgid "Nicaragua"
+#~ msgstr "Nicaragua"
 
-#: src/toolbar.c:195 src/toolbar.c:905 src/toolbar.c:1957 src/toolbar.c:1968
-msgid "Compose Email"
-msgstr "Composar correu"
+#~ msgid "Netherlands"
+#~ msgstr "Països Baixos"
 
-#: src/toolbar.c:196
-msgid "Compose News"
-msgstr "Composar notícia"
+#~ msgid "Norway"
+#~ msgstr "Noruega"
 
-#: src/toolbar.c:197 src/toolbar.c:1996 src/toolbar.c:2006
-msgid "Reply to Message"
-msgstr "Respondre al missatge"
+#~ msgid "Nepal"
+#~ msgstr "Nepal"
 
-#: src/toolbar.c:198 src/toolbar.c:2013 src/toolbar.c:2023
-msgid "Reply to Sender"
-msgstr "Respondre al remitent"
+#~ msgid "Nauru"
+#~ msgstr "Nauru"
 
-#: src/toolbar.c:199 src/toolbar.c:2030 src/toolbar.c:2040
-msgid "Reply to All"
-msgstr "Respondre a tots"
+#~ msgid "Niue"
+#~ msgstr "Niue"
 
-#: src/toolbar.c:200 src/toolbar.c:2047 src/toolbar.c:2057
-msgid "Reply to Mailing-list"
-msgstr "Respondre a la lista de correu"
+#~ msgid "New Zealand"
+#~ msgstr "Nova Zelanda"
 
-#: src/toolbar.c:201 src/toolbar.c:1951
-msgid "Open email"
-msgstr "Obrir correu"
+#~ msgid "Oman"
+#~ msgstr "Oman"
 
-#: src/toolbar.c:202 src/toolbar.c:2064 src/toolbar.c:2075
-msgid "Forward Message"
-msgstr "Reenviar missatge"
+#~ msgid "Panama"
+#~ msgstr "Panamà"
 
-#: src/toolbar.c:203 src/toolbar.c:2080
-msgid "Trash Message"
-msgstr "Missatge a la Paperera"
+#~ msgid "Peru"
+#~ msgstr "Perú"
 
-#: src/toolbar.c:204 src/toolbar.c:2084
-msgid "Delete Message"
-msgstr "Esborrar missatge"
+#~ msgid "French Polynesia"
+#~ msgstr "Polinèsia francès"
 
-#: src/toolbar.c:206 src/toolbar.c:2092
-msgid "Go to Previous Unread Message"
-msgstr "Anar a l'anterior Sense Llegir"
+#~ msgid "Papua New Guinea"
+#~ msgstr "Papua Nova Guinea"
 
-#: src/toolbar.c:207 src/toolbar.c:2096
-msgid "Go to Next Unread Message"
-msgstr "Anar al Missatge Següent"
+#~ msgid "Philippines"
+#~ msgstr "Filipines"
 
-#: src/toolbar.c:210 src/toolbar.c:421
-msgid "Print"
-msgstr "Imprimir"
+#~ msgid "Pakistan"
+#~ msgstr "Pakistan"
 
-#: src/toolbar.c:211
-msgid "Learn Spam or Ham"
-msgstr "Aprendre correu brossa o bò"
+#~ msgid "Poland"
+#~ msgstr "Polònia"
 
-#: src/toolbar.c:212
-msgid "Open folder/Go to folder list"
-msgstr "Obrir carpeta/Anar a la llista de carpetes"
+#~ msgid "Saint Pierre And Miquelon"
+#~ msgstr "Sant Pere i Miquelon"
 
-#: src/toolbar.c:215 src/toolbar.c:2102
-msgid "Send Message"
-msgstr "Enviar missatge"
+#~ msgid "Pitcairn"
+#~ msgstr "Pitcairn"
 
-#: src/toolbar.c:216 src/toolbar.c:2106
-msgid "Put into queue folder and send later"
-msgstr "Posar a la cua i enviar després"
+#~ msgid "Puerto Rico"
+#~ msgstr "Puerto Rico"
 
-#: src/toolbar.c:217 src/toolbar.c:2110
-msgid "Save to draft folder"
-msgstr "Desar a la carpeta d'esborranys"
+#~ msgid "Portugal"
+#~ msgstr "Portugal"
 
-#: src/toolbar.c:218 src/toolbar.c:2114
-msgid "Insert file"
-msgstr "Insertar arxiu"
+#~ msgid "Palau"
+#~ msgstr "Palau"
 
-#: src/toolbar.c:219 src/toolbar.c:2118
-msgid "Attach file"
-msgstr "Adjuntar arxiu"
+#~ msgid "Paraguay"
+#~ msgstr "Paraguai"
 
-#: src/toolbar.c:220 src/toolbar.c:2122
-msgid "Insert signature"
-msgstr "Insertar signatura"
+#~ msgid "Qatar"
+#~ msgstr "Katar"
 
-#: src/toolbar.c:221 src/toolbar.c:2126
-msgid "Replace signature"
-msgstr "Reemplaça la signatura"
+#~ msgid "Reunion"
+#~ msgstr "Reunion"
 
-#: src/toolbar.c:222 src/toolbar.c:2130
-msgid "Edit with external editor"
-msgstr "Editar amb un editor extern"
+#~ msgid "Romania"
+#~ msgstr "Romania"
 
-#: src/toolbar.c:223 src/toolbar.c:2134
-msgid "Wrap long lines of current paragraph"
-msgstr "Tallar línies llargues del paràgraf actual"
+#~ msgid "Russian Federation"
+#~ msgstr "Federació Russa"
 
-#: src/toolbar.c:224 src/toolbar.c:2138
-msgid "Wrap all long lines"
-msgstr "Tallar totes les línies llargues"
+#~ msgid "Rwanda"
+#~ msgstr "Rwanda"
 
-#: src/toolbar.c:227 src/toolbar.c:440 src/toolbar.c:2147
-msgid "Check spelling"
-msgstr "Verificar ortografia"
+#~ msgid "Saudi Arabia"
+#~ msgstr "Aràbia Saudita"
 
-#: src/toolbar.c:229
-msgid "Claws Mail Actions Feature"
-msgstr "Característica Accions de Claws Mail"
+#~ msgid "Solomon Islands"
+#~ msgstr "Illes Salomó"
 
-#: src/toolbar.c:230 src/toolbar.c:2163
-msgid "Cancel receiving"
-msgstr "Cancel·lar la recepció"
+#~ msgid "Seychelles"
+#~ msgstr "Seychelles"
 
-#: src/toolbar.c:232 src/toolbar.c:2171
-msgid "Cancel receiving/sending"
-msgstr "Cancel·lar l'enviament/recepció"
+#~ msgid "Sudan"
+#~ msgstr "Sudan"
 
-#: src/toolbar.c:233 src/toolbar.c:1943
-msgid "Close window"
-msgstr "Tancar finestra"
+#~ msgid "Sweden"
+#~ msgstr "Suècia"
 
-#: src/toolbar.c:235
-msgid "Claws Mail Plugins"
-msgstr "Connectors de Claws Mail"
+#~ msgid "Singapore"
+#~ msgstr "Singapur"
 
-#: src/toolbar.c:379 src/toolbar.c:414
-msgctxt "Toolbar"
-msgid "Trash"
-msgstr "Paperera [Barra d'eines]"
+#~ msgid "Saint Helena"
+#~ msgstr "Santa Helena"
 
-#: src/toolbar.c:402
-msgid "Folders"
-msgstr "Carpetes"
+#~ msgid "Slovenia"
+#~ msgstr "Eslovènia"
 
-#: src/toolbar.c:404
-msgid "Get Mail"
-msgstr "Rebre"
+#~ msgid "Svalbard And Jan Mayen"
+#~ msgstr "Svalbard i Jan Mayen"
 
-#: src/toolbar.c:405
-msgid "Get"
-msgstr "Rebre"
+#~ msgid "Slovakia"
+#~ msgstr "Eslovàquia"
 
-#: src/toolbar.c:407 src/toolbar.c:408
-msgctxt "Toolbar"
-msgid "Compose"
-msgstr "Composar"
+#~ msgid "Sierra Leone"
+#~ msgstr "Sierra Leone"
 
-#: src/toolbar.c:410
-msgid "All"
-msgstr "Tothom"
+#~ msgid "San Marino"
+#~ msgstr "Sant Marí"
 
-#: src/toolbar.c:411
-msgctxt "Toolbar"
-msgid "Sender"
-msgstr "Remitent [Barra d'eines]"
+#~ msgid "Senegal"
+#~ msgstr "Senegal"
 
-#: src/toolbar.c:412
-msgid "List"
-msgstr "Llista"
+#~ msgid "Somalia"
+#~ msgstr "Somàlia"
 
-#: src/toolbar.c:417
-msgid "Prev"
-msgstr "Previ"
+#~ msgid "Suriname"
+#~ msgstr "Surinam"
 
-#: src/toolbar.c:418
-msgid "Next"
-msgstr "Següent"
+#~ msgid "Sao Tome And Principe"
+#~ msgstr "Sant Vaig prendre I Príncep"
 
-#: src/toolbar.c:426
-msgid "Draft"
-msgstr "Esborrany"
+#~ msgid "El Salvador"
+#~ msgstr "El Salvador"
 
-#: src/toolbar.c:429
-msgid "Insert sig."
-msgstr "Insertar sig."
+#~ msgid "Syrian Arab Republic"
+#~ msgstr "República Àrab Síria"
 
-#: src/toolbar.c:430
-msgid "Replace sig."
-msgstr "Reemplaçar sig."
+#~ msgid "Swaziland"
+#~ msgstr "Swazilàndia"
 
-#: src/toolbar.c:431
-msgid "Edit"
-msgstr "Editar"
+#~ msgid "Turks And Caicos Islands"
+#~ msgstr "Illes Turks i Caicos"
 
-#: src/toolbar.c:432
-msgid "Wrap para."
-msgstr "Retallar paràgraf."
+#~ msgid "Chad"
+#~ msgstr "Chad"
 
-#: src/toolbar.c:433
-msgid "Wrap all"
-msgstr "Retallar tot"
+#~ msgid "French Southern Territories"
+#~ msgstr "Territoris Francesos del Sud"
 
-#: src/toolbar.c:435 src/toolbar.c:436
-msgid "Stop"
-msgstr "Parar"
+#~ msgid "Togo"
+#~ msgstr "Togo"
 
-#: src/toolbar.c:437
-msgid "Stop all"
-msgstr "Aturar-ho tot"
+#~ msgid "Thailand"
+#~ msgstr "Tailàndia"
 
-#: src/toolbar.c:897
-msgid "Compose News message"
-msgstr "Composar missatge de Notícies"
+#~ msgid "Tajikistan"
+#~ msgstr "Tadjikistan"
 
-#: src/toolbar.c:936
-msgid "Learn spam"
-msgstr "Aprendre correu brossa"
+#~ msgid "Tokelau"
+#~ msgstr "Tokelau"
 
-#: src/toolbar.c:945
-msgid "Ham"
-msgstr "Bò"
+#~ msgid "Turkmenistan"
+#~ msgstr "Turkmenistan"
 
-#: src/toolbar.c:947
-msgid "Learn ham"
-msgstr "Aprendre correu bò"
+#~ msgid "Tunisia"
+#~ msgstr "Tunísia"
 
-#: src/toolbar.c:1925
-msgid "Go to folder list"
-msgstr "Anar a la llista de carpetes"
+#~ msgid "Tonga"
+#~ msgstr "Tonga"
 
-#: src/toolbar.c:1931
-msgid "Receive Mail from selected Account"
-msgstr "Rebre Correu de les Comptes seleccionades"
+#~ msgid "East Timor"
+#~ msgstr "Timor Oriental"
 
-#: src/toolbar.c:1947
-msgid "Open preferences"
-msgstr "Obrir preferències"
+#~ msgid "Turkey"
+#~ msgstr "Turquia"
 
-#: src/toolbar.c:1958
-msgid "Compose with selected Account"
-msgstr "Composar amb el compte seleccionat"
+#~ msgid "Trinidad And Tobago"
+#~ msgstr "Trinitat I Tobago"
 
-#: src/toolbar.c:1979
-msgid "Learn as..."
-msgstr "Aprendre com a..."
+#~ msgid "Tuvalu"
+#~ msgstr "Tuvalu"
 
-#: src/toolbar.c:1989
-msgid "Learn as _Spam"
-msgstr "Aprendre com a correu bro_ssa"
+#~ msgid "Taiwan, Province Of China"
+#~ msgstr "Taiwan, Província De la Xina"
 
-#: src/toolbar.c:1990
-msgid "Learn as _Ham"
-msgstr "Aprendre com a correu _Bò"
+#~ msgid "Tanzania, United Republic Of"
+#~ msgstr "Tanzània, República Unida de"
 
-#: src/toolbar.c:1997
-msgid "Reply to Message options"
-msgstr "Opcions de Respondre al Missatge"
+#~ msgid "Ukraine"
+#~ msgstr "Ucraïna"
 
-#: src/toolbar.c:2001 src/toolbar.c:2018 src/toolbar.c:2035 src/toolbar.c:2052
-msgid "_Reply with quote"
-msgstr "Respondre amb _citació"
+#~ msgid "Uganda"
+#~ msgstr "Uganda"
 
-#: src/toolbar.c:2002 src/toolbar.c:2019 src/toolbar.c:2036 src/toolbar.c:2053
-msgid "Reply without _quote"
-msgstr "_Respondre sense citació"
+#~ msgid "United States Minor Outlying Islands"
+#~ msgstr "Illes menors allunyades dels Estats Units"
 
-#: src/toolbar.c:2014
-msgid "Reply to Sender options"
-msgstr "Opcions de Respondre a Remitent"
+#~ msgid "United States"
+#~ msgstr "Estats Units"
 
-#: src/toolbar.c:2031
-msgid "Reply to All options"
-msgstr "Opcions de Respondre a Tots"
+#~ msgid "Uruguay"
+#~ msgstr "Uruguai"
+
+#~ msgid "Uzbekistan"
+#~ msgstr "Uzbekistan"
 
-#: src/toolbar.c:2048
-msgid "Reply to Mailing-list options"
-msgstr "Opcions de Respondre a de Llista de correu"
+#~ msgid "Holy See (Vatican City State)"
+#~ msgstr "Santa Seu (Ciutat del Vaticà)"
 
-#: src/toolbar.c:2065
-msgid "Forward Message options"
-msgstr "Opcions de Re-enviar Missatge"
+#~ msgid "Saint Vincent And The Grenadines"
+#~ msgstr "Saint Vincent i les Grenadines"
 
-#: src/uri_opener.c:88
-msgid "There are no URLs in this email."
-msgstr "No hi ha URLs dins d'aquest correu."
+#~ msgid "Venezuela"
+#~ msgstr "Veneçuela"
 
-#: src/uri_opener.c:116
-msgid "Available URLs:"
-msgstr "URLs disponibles:"
+#~ msgid "Virgin Islands, British"
+#~ msgstr "Illes Verges Britàniques"
 
-#: src/uri_opener.c:181
-msgctxt "Dialog title"
-msgid "Open URLs"
-msgstr "Open URLs"
+#~ msgid "Virgin Islands, U.S."
+#~ msgstr "Illes Verges dels Estats Units"
 
-#: src/uri_opener.c:206
-msgid "Please select the URL to open."
-msgstr "Si us plau, seleccioneu la URL a obrir."
+#~ msgid "Viet Nam"
+#~ msgstr "Vietnam"
 
-#: src/uri_opener.c:214
-msgid "Select All"
-msgstr "Seleccionar tot"
+#~ msgid "Vanuatu"
+#~ msgstr "Vanuatu"
 
-#: src/wizard.c:521
-msgctxt "Welcome Mail Subject"
-msgid "Welcome to Claws Mail"
-msgstr "Benvingut a Claws Mail"
+#~ msgid "Wallis And Futuna"
+#~ msgstr "Wallis i Futuna"
 
-#: src/wizard.c:544
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Welcome to Claws Mail\n"
-"---------------------\n"
-"\n"
-"Now that you have set up your account you can fetch your\n"
-"mail by clicking the 'Get Mail' button at the left of the\n"
-"toolbar.\n"
-"\n"
-"Claws Mail has lots of extra features accessible via plugins,\n"
-"like anti-spam filtering and learning (via the Bogofilter or\n"
-"SpamAssassin plugins), privacy protection (via PGP/Mime), an RSS\n"
-"aggregator, a calendar, and much more. You can load them from\n"
-"the menu entry '/Configuration/Plugins'.\n"
-"\n"
-"You can change your Account Preferences by using the menu\n"
-"entry '/Configuration/Preferences for current account'\n"
-"and change the general Preferences by using\n"
-"'/Configuration/Preferences'.\n"
-"\n"
-"You can find further information in the Claws Mail manual,\n"
-"which can be accessed by using the menu entry '/Help/Manual'\n"
-"or online at the URL given below.\n"
-"\n"
-"Useful URLs\n"
-"-----------\n"
-"Homepage:   <%s>\n"
-"Manual:    <%s>\n"
-"FAQ:\t    <%s>\n"
-"Themes:    <%s>\n"
-"Mailing Lists: <%s>\n"
-"\n"
-"LICENSE\n"
-"-------\n"
-"Claws Mail is free software, released under the terms\n"
-"of the GNU General Public License, version 3 or later, as\n"
-"published by the Free Software Foundation, 51 Franklin Street,\n"
-"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. The license can be\n"
-"found at <%s>.\n"
-"\n"
-"DONATIONS\n"
-"---------\n"
-"If you wish to donate to the Claws Mail project you can do\n"
-"so at <%s>.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Benvinguts a Claws Mail\n"
-"-----------------------\n"
-"\n"
-"Ara que ja s'ha configurat el seu compte de correu i pot baixar el seu\n"
-"correu clicant el botó 'Rebre' situat a l'esquerra de la barra \n"
-"d'eines.\n"
-"\n"
-"Claws Mail té moltes funcionalitats addicionals com a mòduls,\n"
-"com filtres i sistemes d'aprenentatge ant-spam (mòduls Bogofilter o\n"
-"SpamAssassin), protecció de privacitat (PGP/Mime), un agregador de\n"
-"RSS, una calendari i moltes coses més. Els podeu carregar mitjançant\n"
-"l'entrada de menú '/Configuració/Connectors.\n"
-"'\n"
-"Podeu canviar les Preferències del vostre compte usant l'entrada de menú\n"
-"'/Configuració/Preferències' dell compte actual i canviar les '\n"
-"preferencies generals usant\n"
-"'/Configuració/Preferències'.\n"
-"\n"
-"Podeu obtenir més informació en el manual de Claws Mail,\n"
-"el qual és accessible mitjançant l'entrada de menú '/Ajuda/Manual'\n"
-"o de manera on-line a l'adreça donada aquí sota.\n"
-"\n"
-"URLs útils\n"
-"----------\n"
-"Pàgina oficial:   <%s>\n"
-"Manual:    <%s>\n"
-"PUF:\t    <%s>\n"
-"Temes:    <%s>\n"
-"Llistes de Correu: <%s>\n"
-"\n"
-"LLICÈNCIA\n"
-"-------\n"
-"Claws Mail is software lliure, alliberat sota les condicions\n"
-"de la Llicència Pblica General de GNU, versió 2 o posterior, \n"
-"publicada per la Fundació de Software Lliure (Free Software Foundation), 51 "
-"Franklin Street,\n"
-"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. La llicència pot ser\n"
-"trobada a <%s>.\n"
-"\n"
-"DONACIONS\n"
-"---------\n"
-"Si vol fer donacions al projecte Claws Mail ho pot fer\n"
-"a <%s>.\n"
-"\n"
+#~ msgid "Samoa"
+#~ msgstr "Samoa"
 
-#: src/wizard.c:620
-msgid "Please enter the mailbox name."
-msgstr "Ompliu el nom de la bústia."
+#~ msgid "Yemen"
+#~ msgstr "Yémen"
 
-#: src/wizard.c:648
-msgid "Please enter your name and email address."
-msgstr "Seleccioneu el vostre nom i adreça de correu"
+#~ msgid "Mayotte"
+#~ msgstr "Maiòta"
 
-#: src/wizard.c:659
-msgid "Please enter your receiving server and username."
-msgstr ""
-"Si us plau, introdugueu el vostre servidor de recepció i el vostre nom "
-"d'usuari."
+#~ msgid "Serbia And Montenegro"
+#~ msgstr "Sèrbia i Montenegro"
 
-#: src/wizard.c:669
-msgid "Please enter your username."
-msgstr "Si us plau introdugueu el vostre nom d'usuari."
+#~ msgid "South Africa"
+#~ msgstr "Sud-àfrica"
 
-#: src/wizard.c:679
-msgid "Please enter your SMTP server."
-msgstr "Ompliu el vostre servidor SMTP"
+#~ msgid "Zambia"
+#~ msgstr "Zàmbia"
 
-#: src/wizard.c:690
-msgid "Please enter your SMTP username."
-msgstr "Si us plau introdugueu el vostre nom d'usuari de SMTP."
+#~ msgid "Democratic Republic Of The Congo"
+#~ msgstr "República Democràtica Del Congo"
 
-#: src/wizard.c:969
-msgid "<span weight=\"bold\">Your name:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\">El vostre nom:</span>"
+#~ msgid "Zimbabwe"
+#~ msgstr "Zimbabwe"
 
-#: src/wizard.c:979
-msgid "<span weight=\"bold\">Your email address:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\">La vostra adreça de correu:</span>"
+#~ msgid "GeoLocation"
+#~ msgstr "Geolocalització"
 
-#: src/wizard.c:989
-msgid "Your organization:"
-msgstr "Organització: "
+#~ msgid "Could not initialize clutter"
+#~ msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el corrector"
 
-#: src/wizard.c:1022
-msgid "<span weight=\"bold\">Mailbox name:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\">Nom de la bústia:</span>"
+#~ msgid "Could not create regular expression: %s\n"
+#~ msgstr "No s'ha pogut crear l'expressió regular: %s\n"
 
-#: src/wizard.c:1030
-msgid ""
-"You can also specify an absolute path, for example: \"/home/john/Documents/"
-"Mail\""
-msgstr ""
-"Podeu especificar una ruta absoluta, per exemple: \"/home/joan/Documents/"
-"Correu\""
+#~ msgid "Failed to register messageview_show hook in the GeoLocation plugin"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ha fallat el registre de vi_sualitzacio de la vista del missatge en el "
+#~ "connector de GeoLocalització"
 
-#: src/wizard.c:1101
-msgid ""
-"You can specify the port number by appending it at the end: \"mail.example."
-"com:25\""
-msgstr ""
-"Podeu especificar el port afegint-lo al final: \"correu.exemple.com:25\""
+#~ msgid ""
+#~ "This plugin provides GeoLocation functionality for Claws Mail.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Warning: It is technically impossible to derive the geographic location "
+#~ "of senders from their E-Mails with any amount of certainty. The results "
+#~ "presented by this plugin are only rough estimates. In particular, mailing "
+#~ "list managers often strip sender information from the mails, so mails "
+#~ "from mailing lists may be assigned to the location of the mailing list "
+#~ "server instead of the mail sender.\n"
+#~ "When in doubt, don't trust the results of this plugin, and don't rely on "
+#~ "this information to divorce your spouse.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Feedback to <berndth at gmx.de> is welcome (but only if it's not about "
+#~ "marital quarrels)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aquest connector proporciona la funcionalitat de geolocalització per "
+#~ "Claws Mail.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Atenció: És tècnicament impossible derivar la ubicació geogràfica dels "
+#~ "remitents dels correus electrònics amb qualsevol quantitat de certesa. "
+#~ "Els resultats presentats per aquest connector són només estimacions "
+#~ "aproximades. En particular, els administradors de la llista de correu "
+#~ "sovint despullen informació del remitent dels correus, per la qual les "
+#~ "llistes de correu poden ser assignades enlloc del remitent del correu.\n"
+#~ "En cas de dubte, no confien en els resultats d'aquest connector, i no "
+#~ "confiar en aquesta informació per divorciar-se de la seva cònjuge.\n"
+#~ "\n"
+#~ "La teva opinió és benvinguda a <berndth at gmx.de> (però només si no es "
+#~ "tracta de baralles conjugals)."
 
-#: src/wizard.c:1104
-msgid "<span weight=\"bold\">SMTP server address:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\">Adreça del servidor SMTP:</span>"
+#~ msgid "GeoLocation integration"
+#~ msgstr "Integració per Geolocalització"
 
-#: src/wizard.c:1110
-msgid "Use authentication"
-msgstr "Useu autentificació"
+#~ msgid "<span color=\"red\">Error reading cache stats</span>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<span color=\"red\">Error en la lectura d'estadístiques de memòria cau</"
+#~ "span>"
 
-#: src/wizard.c:1118
-msgid "<span size=\"small\">(empty to use the same as receive)</span>"
-msgstr ""
-"<span size=\"small\">(buit per usar el mateix que a la recepció)</span>"
+#~ msgid ""
+#~ "<span color=\"red\">Using %s in %d files, %d directories, %d others and "
+#~ "%d errors</span>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<span color=\"red\">Utilitzant %s a %d fitxers,%d directoris, %d altres "
+#~ "i %d errors</span>"
 
-#: src/wizard.c:1132
-msgid "SMTP username:"
-msgstr "Usuari SMTP:"
+#~ msgid "<span color=\"red\">Error clearing icon cache.</span>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<span color=\"red\">Error al esborrar la memòria cau d'avatars.</span>"
 
-#: src/wizard.c:1143
-msgid "SMTP password:"
-msgstr "Contrasenya SMTP:"
+#~ msgid "seconds"
+#~ msgstr "segons"
 
-#: src/wizard.c:1156
-msgid "Use SSL to connect to SMTP server"
-msgstr "Useu SSL per connectar-vos al servidor SMTP"
+#~ msgid "mbox (etPan!)..."
+#~ msgstr "mbox (etPan!)..."
 
-#: src/wizard.c:1167 src/wizard.c:1582
-msgid "Use SSL via STARTTLS"
-msgstr "Useu SSL via STARTTLS"
+#~ msgid "+_Save"
+#~ msgstr "+De_sar"
 
-#: src/wizard.c:1179 src/wizard.c:1594
-msgid "Client SSL certificate (optional)"
-msgstr "Certificat SSL per a client (opcional)"
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Notification Plugin: Failed to write plugin configuration to file\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Connector de notificació: Error al escriure la configuració del mòdul a "
+#~ "l'arxiu\n"
 
-#: src/wizard.c:1246 src/wizard.c:1276 src/wizard.c:1530
-msgid "<span weight=\"bold\">Server address:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\">Adreça del servidor:</span>"
+#~ msgid ""
+#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for:</"
+#~ "span>\n"
+#~ "\n"
+#~ "%.*s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sSi us plau, escriviu la paraula "
+#~ "de pas per: </span>\n"
+#~ "\n"
+#~ "%.*s\n"
 
-#: src/wizard.c:1306
-msgid "<span weight=\"bold\">Local mailbox:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\">Bústia local:</span>"
+#~ msgid "          uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
+#~ msgstr "        uid \"%s\" (Validesa: %s)\n"
 
-#: src/wizard.c:1497
-msgid "<span weight=\"bold\">Server type:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\">Tipus de servidor:</span>"
+#~ msgid ""
+#~ "<b>Fetch comments on posts aged less than:</b>\n"
+#~ "<small>(In days; set to -1 to fetch all comments)</small>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<b>Recupera comentaris afegit abans de :</b>\n"
+#~ "<small>(En dies; escriu -1 per recuperar tots els comentaris)</small>"
 
-#: src/wizard.c:1507
-msgid "IMAP"
-msgstr "IMAP"
+#~ msgid ""
+#~ "<b>Refresh interval in minutes:</b>\n"
+#~ "<small>(Set to 0 to disable automatic refreshing for this feed)</small>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<b>Interval de refresc en minuts:</b>\n"
+#~ "<small>(Poseu a 0 per desactivar el refresc automàtic per aquest feed)</"
+#~ "small>"
 
-#: src/wizard.c:1541
-msgid ""
-"You can specify the port number by appending it at the end: \"mail.example."
-"com:110\""
-msgstr ""
-"Podeu especificar el port afegint-lo al final: \"correu.exemple.com:110\""
+#~ msgid "<b>If an item changes, do not mark it as new:</b>"
+#~ msgstr "<b>Si un element canvia, no marcar-lo com nou.</b>"
 
-#: src/wizard.c:1546
-msgid "<span weight=\"bold\">Username:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\">Nom d'usuari:</span>"
+#~ msgid "%s <span weight=\"bold\">(this event recurs)</span>"
+#~ msgstr "%s <span weight=\"bold\">(aquest event es recurrent)</span>"
 
-#: src/wizard.c:1571
-msgid "Use SSL to connect to receiving server"
-msgstr "Useu SSL per connectar-vos al servidor de rebuda"
+#~ msgid "<b> on:</b>"
+#~ msgstr "<b> a:</b>"
 
-#: src/wizard.c:1636
-msgid "IMAP server directory:"
-msgstr "Directori del servidor IMAP:"
+#~ msgid "+Discard"
+#~ msgstr "+Descartar"
 
-#: src/wizard.c:1647
-msgid "Show only subscribed folders"
-msgstr "Mostrar només les carpetes subscrites"
+#~ msgid "Save sent messages to Sent folder"
+#~ msgstr "Desar dar missatges enviats a la carpeta Enviat"
 
-#: src/wizard.c:1655
-msgid ""
-"<span weight=\"bold\">Warning: this version of Claws Mail\n"
-"has been built without IMAP support.</span>"
-msgstr ""
-"<span weight=\"bold\">Avís: aquesta versió de Claws Mail\n"
-"ha estat compilat sense suport IMAP.</span>"
+#~ msgid ""
+#~ "<b>Message summary</b>\n"
+#~ "<b>New:</b> %d\n"
+#~ "<b>Unread:</b> %d\n"
+#~ "<b>Total:</b> %d\n"
+#~ "<b>Size:</b> %s\n"
+#~ "\n"
+#~ "<b>Marked:</b> %d\n"
+#~ "<b>Replied:</b> %d\n"
+#~ "<b>Forwarded:</b> %d\n"
+#~ "<b>Locked:</b> %d\n"
+#~ "<b>Ignored:</b> %d\n"
+#~ "<b>Watched:</b> %d"
+#~ msgstr ""
+#~ "<b>Resum de missatges</b>\n"
+#~ "<b>Nous:</b> %d\n"
+#~ "<b>Sense llegir:</b> %d\n"
+#~ "<b>Total:</b> %d\n"
+#~ "<b>Tamany:</b> %s\n"
+#~ "\n"
+#~ "<b>Marcats:</b> %d\n"
+#~ "<b>Contestats:</b> %d\n"
+#~ "<b>Reenviats:</b> %d\n"
+#~ "<b>Bloquejats:</b> %d\n"
+#~ "<b>Ignorats:</b> %d\n"
+#~ "<b>Llegits:</b> %d"
 
-#: src/wizard.c:1773
-msgid "Claws Mail Setup Wizard"
-msgstr "Assistent de configuració de Claws Mail"
+#~ msgid ""
+#~ "%s\n"
+#~ "<span color='%s' style='italic'>From: %s, on %s</span>"
+#~ msgstr ""
+#~ "%s\n"
+#~ "<span color='%s' style='italic'>Des de: %s, a %s</span>"
 
-#: src/wizard.c:1807
-msgid "Welcome to Claws Mail"
-msgstr "Benvinguts a Claws Mail"
+#~ msgid ""
+#~ "%s\n"
+#~ "<span color='%s' style='italic'>To: %s, on %s</span>"
+#~ msgstr ""
+#~ "%s\n"
+#~ "<span color='%s' style='italic'>A: %s, a %s</span>"
 
-#: src/wizard.c:1815
-msgid ""
-"Welcome to the Claws Mail setup wizard.\n"
-"\n"
-"We will begin by defining some basic information about you and your most "
-"common mail options so that you can start to use Claws Mail in less than "
-"five minutes."
-msgstr ""
-"Benvingut a l'assistent de configuració de Claws Mail.\n"
-"\n"
-"Anem a definir alguna informació bàsica sobre vostè i els paràmetres més "
-"comuns del seu correu perque vostè pugui usar Claws Mail en menys de cinc "
-"minuts."
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Your name:</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">El vostre nom:</span>"
 
-#: src/wizard.c:1828
-msgid "About You"
-msgstr "Sobre Tu"
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Your email address:</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">La vostra adreça de correu:</span>"
 
-#: src/wizard.c:1836 src/wizard.c:1851 src/wizard.c:1866 src/wizard.c:1882
-msgid "Bold fields must be completed"
-msgstr "Camps en negreta s'han d'omplir"
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Mailbox name:</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Nom de la bústia:</span>"
 
-#: src/wizard.c:1843
-msgid "Receiving mail"
-msgstr "Rebent correu"
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">SMTP server address:</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Adreça del servidor SMTP:</span>"
 
-#: src/wizard.c:1858
-msgid "Sending mail"
-msgstr "Enviant correu"
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Server address:</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Adreça del servidor:</span>"
 
-#: src/wizard.c:1874
-msgid "Saving mail on disk"
-msgstr "Gravant el correu al disc"
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Local mailbox:</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Bústia local:</span>"
 
-#: src/wizard.c:1890
-msgid "Configuration finished"
-msgstr "Configuració finalitzada"
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Server type:</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Tipus de servidor:</span>"
 
-#: src/wizard.c:1898
-msgid ""
-"Claws Mail is now ready.\n"
-"Click Save to start."
-msgstr ""
-"Claws Mail ja està preparat.\n"
-"Fes clic en Desar per començar."
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Username:</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Nom d'usuari:</span>"
 
 #~ msgid ""
 #~ "\n"
@@ -20623,9 +20737,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Always mark as unread"
 #~ msgstr "Marqueu sempre com a no llegida"
 
-#~ msgid "If only its text has changed"
-#~ msgstr "Si només el text canvia"
-
 #~ msgid "Never mark as unread"
 #~ msgstr "No marqueu mai com a no llegit"
 
@@ -20644,9 +20755,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Default refresh interval in minutes"
 #~ msgstr "Interval de refresc per defecte en minuts"
 
-#~ msgid "Set to 0 to disable automatic refreshing"
-#~ msgstr "Poseu a 0 per desactivar el refresc automàtic"
-
 #~ msgid "Default number of expired items to keep"
 #~ msgstr "Número d'ocurrències caducades a mantenir per defecte"
 
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 04aeb6c..7819b7e 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.10.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul at claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-12-14 11:20+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-02-19 23:02+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2015-12-14 20:12+0100\n"
 "Last-Translator: David Vachulka <david at konstrukce-cad.com>\n"
 "Language-Team: Czech <cs at li.org>\n"
@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 "X-Generator: Poedit 1.8.4\n"
 
-#: src/account.c:392 src/account.c:459
+#: src/account.c:395 src/account.c:462
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing accounts."
@@ -27,15 +27,15 @@ msgstr ""
 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
 "Před úpravou účtů zavřete prosím všechna tato okna."
 
-#: src/account.c:437
+#: src/account.c:440
 msgid "Can't create folder."
 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
 
-#: src/account.c:724
+#: src/account.c:727
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Úpravy účtů"
 
-#: src/account.c:741
+#: src/account.c:744
 msgid ""
 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
@@ -45,46 +45,46 @@ msgstr ""
 "zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí "
 "zpracován. Tučný text značí aktuální účet."
 
-#: src/account.c:812
+#: src/account.c:815
 msgid " _Set as default account "
 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
 
-#: src/account.c:904
+#: src/account.c:907
 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
 msgstr ""
 "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
 
-#: src/account.c:911
+#: src/account.c:914
 #, c-format
 msgid "Copy of %s"
 msgstr "Kopie %s"
 
-#: src/account.c:1071
+#: src/account.c:1074
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
 
-#: src/account.c:1073
+#: src/account.c:1076
 msgid "(Untitled)"
 msgstr "(Nepojmenovaný)"
 
-#: src/account.c:1074
+#: src/account.c:1077
 msgid "Delete account"
 msgstr "Odstranit účet"
 
-#: src/account.c:1554
+#: src/account.c:1557
 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
 msgid "G"
 msgstr "P"
 
-#: src/account.c:1560
+#: src/account.c:1563
 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
 msgstr ""
 "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených "
 "zaškrtnutím"
 
-#: src/account.c:1567 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
-#: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7233 src/editaddress.c:1265
+#: src/account.c:1570 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
+#: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7216 src/editaddress.c:1265
 #: src/editaddress.c:1322 src/editaddress.c:1342
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
@@ -97,11 +97,11 @@ msgstr ""
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
-#: src/account.c:1575 src/prefs_account.c:1101 src/prefs_account.c:4061
+#: src/account.c:1578 src/prefs_account.c:1101 src/prefs_account.c:4063
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
-#: src/account.c:1583 src/ssl_manager.c:102
+#: src/account.c:1586 src/ssl_manager.c:102
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
@@ -154,10 +154,10 @@ msgstr ""
 
 #: src/action.c:990 src/ldaputil.c:324 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:884
 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1806
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1810
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1821
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1824 src/privacy.c:62
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1825
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1836
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1839 src/privacy.c:62
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Neznámá chyba"
 
@@ -417,18 +417,18 @@ msgid "_Book"
 msgstr "_Kniha"
 
 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
-#: src/addressbook.c:482 src/compose.c:587 src/mainwindow.c:508
-#: src/messageview.c:210 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
+#: src/addressbook.c:482 src/compose.c:587 src/mainwindow.c:512
+#: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
 msgid "_Edit"
 msgstr "Ú_pravy"
 
-#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:592 src/mainwindow.c:511
-#: src/messageview.c:213
+#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:592 src/mainwindow.c:515
+#: src/messageview.c:212
 msgid "_Tools"
 msgstr "_Nástroje"
 
-#: src/addressbook.c:408 src/compose.c:593 src/mainwindow.c:513
-#: src/messageview.c:214
+#: src/addressbook.c:408 src/compose.c:593 src/mainwindow.c:517
+#: src/messageview.c:213
 msgid "_Help"
 msgstr "Nápo_věda"
 
@@ -467,13 +467,13 @@ msgstr "_Odstranit knihu"
 msgid "_Save"
 msgstr "_Uložit"
 
-#: src/addressbook.c:428 src/compose.c:608 src/messageview.c:223
+#: src/addressbook.c:428 src/compose.c:608 src/messageview.c:222
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
 msgid "_Close"
 msgstr "_Zavřít"
 
-#: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:480 src/messageview.c:227
+#: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:480 src/messageview.c:226
 msgid "_Select all"
 msgstr "Vybrat vš_e"
 
@@ -482,7 +482,7 @@ msgid "C_ut"
 msgstr "_Vyjmout"
 
 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
-#: src/compose.c:616 src/mainwindow.c:542 src/messageview.c:226
+#: src/compose.c:616 src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:225
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopírovat"
@@ -532,8 +532,8 @@ msgstr "Najít duplikované..."
 msgid "Edit custom attributes..."
 msgstr "Upravit uživatelské atributy..."
 
-#: src/addressbook.c:458 src/compose.c:696 src/mainwindow.c:806
-#: src/messageview.c:339
+#: src/addressbook.c:458 src/compose.c:696 src/mainwindow.c:813
+#: src/messageview.c:338
 msgid "_About"
 msgstr "_O programu"
 
@@ -649,7 +649,7 @@ msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
 msgid "Sources"
 msgstr "Zdroje adres"
 
-#: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:474
+#: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
 #: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2142
 msgid "Address book"
 msgstr "Kniha adres"
@@ -700,7 +700,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/addressbook.c:2929 src/imap_gtk.c:362 src/mh_gtk.c:205
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1969
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1984
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Odstranit složku"
 
@@ -813,7 +813,7 @@ msgid "Person"
 msgstr "Osoba"
 
 #: src/addressbook.c:4959 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:345
-#: src/folderview.c:433 src/prefs_account.c:2769 src/prefs_folder_column.c:78
+#: src/folderview.c:433 src/prefs_account.c:2771 src/prefs_folder_column.c:78
 msgid "Folder"
 msgstr "Složka"
 
@@ -949,20 +949,19 @@ msgstr "Aktualizace adres"
 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány. "
 
-#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9482
+#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9465
 msgid "Notice"
 msgstr "Poznámka"
 
-#: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5689 src/compose.c:6212
-#: src/compose.c:11917 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
-#: src/messageview.c:855 src/messageview.c:868
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:750 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
-#: src/summaryview.c:4892
+#: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5683 src/compose.c:6206
+#: src/compose.c:11900 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
+#: src/messageview.c:854 src/messageview.c:867 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:746
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4892
 msgid "Warning"
 msgstr "Varování"
 
-#: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5630 src/inc.c:669
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:280
+#: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5624 src/inc.c:670
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:276
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
@@ -994,67 +993,67 @@ msgstr "LDAP atribut"
 msgid "Attribute Value"
 msgstr "Hodnota atributu"
 
-#: src/common/plugin.c:63
+#: src/common/plugin.c:64
 msgid "Nothing"
 msgstr "Nic"
 
-#: src/common/plugin.c:64
+#: src/common/plugin.c:65
 msgid "a viewer"
 msgstr "prohlížeč"
 
-#: src/common/plugin.c:65
+#: src/common/plugin.c:66
 msgid "a MIME parser"
 msgstr "MIME parser"
 
-#: src/common/plugin.c:66
+#: src/common/plugin.c:67
 msgid "folders"
 msgstr "složky"
 
-#: src/common/plugin.c:67
+#: src/common/plugin.c:68
 msgid "filtering"
 msgstr "filtr"
 
-#: src/common/plugin.c:68
+#: src/common/plugin.c:69
 msgid "a privacy interface"
 msgstr "zabezpečení"
 
-#: src/common/plugin.c:69
+#: src/common/plugin.c:70
 msgid "a notifier"
 msgstr "oznamování"
 
-#: src/common/plugin.c:70
+#: src/common/plugin.c:71
 msgid "an utility"
 msgstr "utilita"
 
-#: src/common/plugin.c:71
+#: src/common/plugin.c:72
 msgid "things"
 msgstr "věci"
 
-#: src/common/plugin.c:332
+#: src/common/plugin.c:333
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
 msgstr ""
 "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
 
-#: src/common/plugin.c:434
+#: src/common/plugin.c:437
 msgid "Plugin already loaded"
 msgstr "Modul byl již načten"
 
-#: src/common/plugin.c:445
+#: src/common/plugin.c:448
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
 
-#: src/common/plugin.c:479
+#: src/common/plugin.c:485
 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
 msgstr ""
 "Tento modul není licencován dle GPL v3 nebo dle jiné kompatibilní licence."
 
-#: src/common/plugin.c:488
+#: src/common/plugin.c:494
 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
 
-#: src/common/plugin.c:770
+#: src/common/plugin.c:788
 #, c-format
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
@@ -1063,7 +1062,7 @@ msgstr ""
 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul "
 "'%s'."
 
-#: src/common/plugin.c:773
+#: src/common/plugin.c:791
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
 "with."
@@ -1071,16 +1070,16 @@ msgstr ""
 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento "
 "modul."
 
-#: src/common/plugin.c:782
+#: src/common/plugin.c:800
 #, c-format
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem '%s'."
 
-#: src/common/plugin.c:784
+#: src/common/plugin.c:802
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
 
-#: src/common/session.c:183 src/imap.c:1189
+#: src/common/session.c:183 src/imap.c:1208
 msgid "SSL handshake failed\n"
 msgstr "Inicializace SSL spojení selhala\n"
 
@@ -1469,7 +1468,7 @@ msgstr "_Odstranit"
 msgid "_Properties..."
 msgstr "_Vlastnosti..."
 
-#: src/compose.c:586 src/mainwindow.c:510 src/messageview.c:212
+#: src/compose.c:586 src/mainwindow.c:514 src/messageview.c:211
 msgid "_Message"
 msgstr "_Zpráva"
 
@@ -1537,7 +1536,7 @@ msgstr "_Zalomené"
 msgid "_Unwrapped"
 msgstr "_Nezalomené"
 
-#: src/compose.c:624 src/mainwindow.c:543
+#: src/compose.c:624 src/mainwindow.c:547
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
 msgid "Select _all"
 msgstr "Vybrat vš_e"
@@ -1602,7 +1601,7 @@ msgstr "Smazat řádek"
 msgid "Delete to end of line"
 msgstr "Smazat do konce řádku"
 
-#: src/compose.c:643 src/messageview.c:229
+#: src/compose.c:643 src/messageview.c:228
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
 msgid "_Find"
 msgstr "_Najít"
@@ -1647,47 +1646,47 @@ msgstr "Systém _zabezpečení"
 msgid "_Priority"
 msgstr "_Priorita"
 
-#: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:265
+#: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:264
 msgid "Character _encoding"
 msgstr "_Kódování znaků"
 
-#: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:270
+#: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:269
 msgid "Western European"
 msgstr "Západní Evropa"
 
-#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:271
+#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:270
 msgid "Baltic"
 msgstr "Baltské"
 
-#: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:272
+#: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:271
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebrejština"
 
-#: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:273
+#: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:272
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabština"
 
-#: src/compose.c:681 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:681 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:273
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "Azbuka"
 
-#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:275
+#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:274
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japonština"
 
-#: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:276
+#: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:275
 msgid "Chinese"
 msgstr "Čínština"
 
-#: src/compose.c:684 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:277
+#: src/compose.c:684 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:276
 msgid "Korean"
 msgstr "Korejština"
 
-#: src/compose.c:685 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:278
+#: src/compose.c:685 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:277
 msgid "Thai"
 msgstr "Thajština"
 
-#: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:728 src/messageview.c:314
+#: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:732 src/messageview.c:313
 msgid "_Address book"
 msgstr "_Kniha adres"
 
@@ -1695,7 +1694,7 @@ msgstr "_Kniha adres"
 msgid "_Template"
 msgstr "Ša_blona"
 
-#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:756 src/messageview.c:335
+#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:760 src/messageview.c:334
 msgid "Actio_ns"
 msgstr "Ak_ce"
 
@@ -1731,11 +1730,11 @@ msgstr "Zobrazit _pravítko"
 msgid "_Normal"
 msgstr "_Normální"
 
-#: src/compose.c:713 src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:303
+#: src/compose.c:713 src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:302
 msgid "_All"
 msgstr "_Všem"
 
-#: src/compose.c:714 src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:304
+#: src/compose.c:714 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:303
 msgid "_Sender"
 msgstr "_Odesílateli"
 
@@ -1759,27 +1758,27 @@ msgstr "Ní_zká"
 msgid "_Lowest"
 msgstr "Ne_jnižsí"
 
-#: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:871 src/messageview.c:352
+#: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:878 src/messageview.c:351
 msgid "_Automatic"
 msgstr "_Automaticky"
 
-#: src/compose.c:730 src/mainwindow.c:872 src/messageview.c:353
+#: src/compose.c:730 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:352
 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
 msgstr "7bitové ASCII (US-ASC_II)"
 
-#: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:873 src/messageview.c:354
+#: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:353
 msgid "Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:735 src/mainwindow.c:877 src/messageview.c:358
+#: src/compose.c:735 src/mainwindow.c:884 src/messageview.c:357
 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/compose.c:738 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:361
+#: src/compose.c:738 src/mainwindow.c:887 src/messageview.c:360
 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "Řečtina (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/compose.c:743 src/mainwindow.c:885 src/messageview.c:366
+#: src/compose.c:743 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:365
 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "Turečtina (ISO-8859-_9)"
 
@@ -1827,46 +1826,46 @@ msgstr "Chyba v těle šablony \"Předat\" na řádku %d."
 msgid "Fw: multiple emails"
 msgstr "Fw: vice zprav"
 
-#: src/compose.c:2537
+#: src/compose.c:2540
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
 msgstr "Chyba v těle šablony \"Přesměrovat\" na řádku %d."
 
-#: src/compose.c:2604 src/gtk/headers.h:14
+#: src/compose.c:2607 src/gtk/headers.h:14
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kopie:"
 
-#: src/compose.c:2607 src/gtk/headers.h:15
+#: src/compose.c:2610 src/gtk/headers.h:15
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Skrytá kopie:"
 
-#: src/compose.c:2610 src/gtk/headers.h:12
+#: src/compose.c:2613 src/gtk/headers.h:12
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Odpovědět komu:"
 
-#: src/compose.c:2613 src/compose.c:4944 src/compose.c:4946
+#: src/compose.c:2616 src/compose.c:4938 src/compose.c:4940
 #: src/gtk/headers.h:33
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Diskusní skupiny:"
 
-#: src/compose.c:2616 src/gtk/headers.h:34
+#: src/compose.c:2619 src/gtk/headers.h:34
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Pokračování:"
 
-#: src/compose.c:2619 src/gtk/headers.h:17
+#: src/compose.c:2622 src/gtk/headers.h:17
 msgid "In-Reply-To:"
 msgstr "V odpovědi komu:"
 
-#: src/compose.c:2623 src/compose.c:4941 src/compose.c:4949
+#: src/compose.c:2626 src/compose.c:4935 src/compose.c:4943
 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:433
 msgid "To:"
 msgstr "Komu:"
 
-#: src/compose.c:2832
+#: src/compose.c:2835
 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
 
-#: src/compose.c:2838
+#: src/compose.c:2841
 #, c-format
 msgid ""
 "The following file has been attached: \n"
@@ -1884,73 +1883,73 @@ msgstr[2] ""
 "Následující soubory byly připojeny: \n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:3111
+#: src/compose.c:3114
 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
 msgstr "\"Značka pro citaci\" v šabloně je neplatná."
 
-#: src/compose.c:3611
+#: src/compose.c:3605
 #, c-format
 msgid "Could not get size of file '%s'."
 msgstr "Nemohu získat velikost souboru '%s'."
 
-#: src/compose.c:3622
+#: src/compose.c:3616
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
 "want to do that?"
 msgstr "Chystáte se vložit soubor %s do těla zprávy. Jste si tím jistý?"
 
-#: src/compose.c:3625
+#: src/compose.c:3619
 msgid "Are you sure?"
 msgstr "Jste si jistý?"
 
-#: src/compose.c:3626 src/compose.c:10538 src/compose.c:11399
+#: src/compose.c:3620 src/compose.c:10521 src/compose.c:11382
 msgid "_Insert"
 msgstr "_Vložit"
 
-#: src/compose.c:3750
+#: src/compose.c:3744
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Soubor %s je prázdný."
 
-#: src/compose.c:3751
+#: src/compose.c:3745
 msgid "Empty file"
 msgstr "Prázdný soubor"
 
-#: src/compose.c:3752
+#: src/compose.c:3746
 msgid "_Attach anyway"
 msgstr "_Přesto přiložit"
 
-#: src/compose.c:3761
+#: src/compose.c:3755
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Nemohu načíst %s."
 
-#: src/compose.c:3788
+#: src/compose.c:3782
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Zpráva: %s"
 
-#: src/compose.c:4781 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
+#: src/compose.c:4775 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:421
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Upraveno]"
 
-#: src/compose.c:4788 src/plugins/python/composewindowtype.c:424
+#: src/compose.c:4782 src/plugins/python/composewindowtype.c:424
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
 
-#: src/compose.c:4791 src/plugins/python/composewindowtype.c:427
+#: src/compose.c:4785 src/plugins/python/composewindowtype.c:427
 #, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
 
-#: src/compose.c:4793 src/plugins/python/composewindowtype.c:415
+#: src/compose.c:4787 src/plugins/python/composewindowtype.c:415
 msgid "Compose message"
 msgstr "Napsat zprávu"
 
-#: src/compose.c:4820 src/messageview.c:890
+#: src/compose.c:4814 src/messageview.c:889
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1958,55 +1957,55 @@ msgstr ""
 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
 
-#: src/compose.c:5040 src/compose.c:5072 src/compose.c:5114
-#: src/prefs_account.c:3270 src/toolbar.c:406 src/toolbar.c:424
+#: src/compose.c:5034 src/compose.c:5066 src/compose.c:5108
+#: src/prefs_account.c:3272 src/toolbar.c:406 src/toolbar.c:424
 msgid "Send"
 msgstr "Odeslat"
 
-#: src/compose.c:5041
+#: src/compose.c:5035
 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
 msgstr ""
 "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu "
 "odeslat?"
 
-#: src/compose.c:5042 src/compose.c:5074 src/compose.c:5107 src/compose.c:5631
-#: src/folderview.c:2438 src/messageview.c:856 src/messageview.c:873
+#: src/compose.c:5036 src/compose.c:5068 src/compose.c:5101 src/compose.c:5625
+#: src/folderview.c:2438 src/messageview.c:855 src/messageview.c:872
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210 src/toolbar.c:2629
 msgid "_Send"
 msgstr "_Odeslat"
 
-#: src/compose.c:5073
+#: src/compose.c:5067
 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
 msgstr ""
 "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). "
 "Opravdu odeslat?"
 
-#: src/compose.c:5090
+#: src/compose.c:5084
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Není uveden příjemce."
 
-#: src/compose.c:5109 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
+#: src/compose.c:5103 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
 msgid "_Queue"
 msgstr "_Fronta"
 
-#: src/compose.c:5110
+#: src/compose.c:5104
 #, c-format
 msgid "Subject is empty. %s"
 msgstr "Předmět je prázdný. %s"
 
-#: src/compose.c:5111 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
+#: src/compose.c:5105 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
 msgid "Send it anyway?"
 msgstr "Přesto odeslat?"
 
-#: src/compose.c:5112 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
+#: src/compose.c:5106 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
 msgid "Queue it anyway?"
 msgstr "Opravdu zařadit do fronty?"
 
-#: src/compose.c:5114 src/toolbar.c:425
+#: src/compose.c:5108 src/toolbar.c:425
 msgid "Send later"
 msgstr "Poslat později"
 
-#: src/compose.c:5167 src/compose.c:10002
+#: src/compose.c:5161 src/compose.c:9985
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -2016,7 +2015,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Konverze znakové sady se nezdařila."
 
-#: src/compose.c:5170 src/compose.c:10005
+#: src/compose.c:5164 src/compose.c:9988
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -2026,7 +2025,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
 
-#: src/compose.c:5176 src/compose.c:9999
+#: src/compose.c:5170 src/compose.c:9982
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -2037,7 +2036,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Podepisování se nezdařilo: %s"
 
-#: src/compose.c:5179
+#: src/compose.c:5173
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -2048,11 +2047,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:5181
+#: src/compose.c:5175
 msgid "Could not queue message for sending."
 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
 
-#: src/compose.c:5196 src/compose.c:5256
+#: src/compose.c:5190 src/compose.c:5250
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -2060,7 +2059,7 @@ msgstr ""
 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
 
-#: src/compose.c:5252
+#: src/compose.c:5246
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -2069,7 +2068,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
 
-#: src/compose.c:5627
+#: src/compose.c:5621
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
@@ -2080,7 +2079,7 @@ msgstr ""
 "na %s.\n"
 "Odeslat v kódování %s?"
 
-#: src/compose.c:5685
+#: src/compose.c:5679
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -2093,73 +2092,72 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Přesto odeslat?"
 
-#: src/compose.c:5796
+#: src/compose.c:5790
 #, c-format
 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
 msgstr "Nepodařilo se zašifrovat zprávu: %s"
 
-#: src/compose.c:5917
+#: src/compose.c:5911
 msgid "Encryption warning"
 msgstr "Varování šifrování"
 
-#: src/compose.c:5918
+#: src/compose.c:5912
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "_Pokračovat"
 
-#: src/compose.c:5967
+#: src/compose.c:5961
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
 
-#: src/compose.c:5976
+#: src/compose.c:5970
 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
 msgstr "Vybraný účet není NNTP: Odeslání není možné. "
 
-#: src/compose.c:6211
+#: src/compose.c:6205
 #, c-format
 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
 msgstr "Příloha %s už neexistuje. Ignorovat?"
 
-#: src/compose.c:6212 src/mainwindow.c:651 src/toolbar.c:231
-#: src/toolbar.c:2167
+#: src/compose.c:6206 src/mainwindow.c:655 src/toolbar.c:231 src/toolbar.c:2167
 msgid "Cancel sending"
 msgstr "Zrušit posílání"
 
-#: src/compose.c:6212
+#: src/compose.c:6206
 msgid "Ignore attachment"
 msgstr "Ignorovat přílohu"
 
-#: src/compose.c:6252
+#: src/compose.c:6246
 #, c-format
 msgid "Original %s part"
 msgstr "Část originálu %s"
 
-#: src/compose.c:6834
+#: src/compose.c:6824
 msgid "Add to address _book"
 msgstr "Přidat do knihy adres"
 
-#: src/compose.c:6995
+#: src/compose.c:6985
 msgid "Delete entry contents"
 msgstr "Smazat obsah pole"
 
-#: src/compose.c:6999 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
+#: src/compose.c:6989 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
 
-#: src/compose.c:7221
+#: src/compose.c:7204
 msgid "Mime type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: src/compose.c:7227 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
+#: src/compose.c:7210 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:434
 #: src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:444
 msgid "Size"
 msgstr "Délka"
 
-#: src/compose.c:7290
+#: src/compose.c:7273
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Uložit zprávu do "
 
-#: src/compose.c:7327 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:517
+#: src/compose.c:7310 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:517
 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1025
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
@@ -2170,23 +2168,23 @@ msgstr "Uložit zprávu do "
 msgid "_Browse"
 msgstr "P_rocházet"
 
-#: src/compose.c:7800
+#: src/compose.c:7783
 msgid "Hea_der"
 msgstr "_Záhlaví"
 
-#: src/compose.c:7805
+#: src/compose.c:7788
 msgid "_Attachments"
 msgstr "_Přílohy"
 
-#: src/compose.c:7819
+#: src/compose.c:7802
 msgid "Othe_rs"
 msgstr "_Ostatní"
 
-#: src/compose.c:7834
+#: src/compose.c:7817
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "Pře_dmět:"
 
-#: src/compose.c:8058
+#: src/compose.c:8041
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -2195,19 +2193,19 @@ msgstr ""
 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:8197
+#: src/compose.c:8180
 msgid "_From:"
 msgstr "_Od:"
 
-#: src/compose.c:8214
+#: src/compose.c:8197
 msgid "Account to use for this email"
 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
 
-#: src/compose.c:8216
+#: src/compose.c:8199
 msgid "Sender address to be used"
 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
 
-#: src/compose.c:8382
+#: src/compose.c:8365
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
@@ -2216,68 +2214,68 @@ msgstr ""
 "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně "
 "podepsat nebo šifrovat zprávu."
 
-#: src/compose.c:8483 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1077
+#: src/compose.c:8466 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1077
 msgid "_None"
 msgstr "Žá_dné"
 
-#: src/compose.c:8584 src/prefs_template.c:760
+#: src/compose.c:8567 src/prefs_template.c:760
 #, c-format
 msgid "The body of the template has an error at line %d."
 msgstr "Chyba v těle šablony na řádku %d."
 
-#: src/compose.c:8700
+#: src/compose.c:8683
 msgid "Template From format error."
 msgstr "Chyba v poli 'Od' šablony."
 
-#: src/compose.c:8718
+#: src/compose.c:8701
 msgid "Template To format error."
 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
 
-#: src/compose.c:8736
+#: src/compose.c:8719
 msgid "Template Cc format error."
 msgstr "Chyba v poli 'Kopie' šablony."
 
-#: src/compose.c:8754
+#: src/compose.c:8737
 msgid "Template Bcc format error."
 msgstr "Chyba v poli 'Skrytá kopie' šablony."
 
-#: src/compose.c:8772
+#: src/compose.c:8755
 msgid "Template Reply-To format error."
 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
 
-#: src/compose.c:8791
+#: src/compose.c:8774
 msgid "Template subject format error."
 msgstr "Chyba v poli 'Předmět' šablony."
 
-#: src/compose.c:9060
+#: src/compose.c:9043
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Neplatný MIME typ."
 
-#: src/compose.c:9075
+#: src/compose.c:9058
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
 
-#: src/compose.c:9149
+#: src/compose.c:9132
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: src/compose.c:9166
+#: src/compose.c:9149
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: src/compose.c:9207
+#: src/compose.c:9190
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódování"
 
-#: src/compose.c:9227
+#: src/compose.c:9210
 msgid "Path"
 msgstr "Cesta k souboru"
 
-#: src/compose.c:9228
+#: src/compose.c:9211
 msgid "File name"
 msgstr "Název souboru"
 
-#: src/compose.c:9479
+#: src/compose.c:9462
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -2288,15 +2286,15 @@ msgstr ""
 "Mám přerušit proces?\n"
 "číslo procesu: %d"
 
-#: src/compose.c:9968 src/messageview.c:1097
+#: src/compose.c:9951 src/messageview.c:1096
 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
 
-#: src/compose.c:9994
+#: src/compose.c:9977
 msgid "Could not queue message."
 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
 
-#: src/compose.c:9996
+#: src/compose.c:9979
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
@@ -2307,15 +2305,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:10174
+#: src/compose.c:10157
 msgid "Could not save draft."
 msgstr "Nelze uložit koncept."
 
-#: src/compose.c:10178
+#: src/compose.c:10161
 msgid "Could not save draft"
 msgstr "Nelze uložit koncept"
 
-#: src/compose.c:10179
+#: src/compose.c:10162
 msgid ""
 "Could not save draft.\n"
 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
@@ -2323,24 +2321,24 @@ msgstr ""
 "Nemohu uložit koncept.\n"
 "Chcete zrušit ukončení nebo zahodit tuto zprávu?"
 
-#: src/compose.c:10181
+#: src/compose.c:10164
 msgid "_Cancel exit"
 msgstr "_Zrušit ukončení"
 
-#: src/compose.c:10181
+#: src/compose.c:10164
 msgid "_Discard email"
 msgstr "_Zahodit zprávu"
 
-#: src/compose.c:10341 src/compose.c:10355
+#: src/compose.c:10324 src/compose.c:10338
 msgid "Select file"
 msgstr "Výběr souboru"
 
-#: src/compose.c:10369
+#: src/compose.c:10352
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
 
-#: src/compose.c:10371
+#: src/compose.c:10354
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -2349,54 +2347,54 @@ msgstr ""
 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
 
-#: src/compose.c:10458
+#: src/compose.c:10441
 msgid "Discard message"
 msgstr "Zrušit zprávu"
 
-#: src/compose.c:10459
+#: src/compose.c:10442
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
 
-#: src/compose.c:10460 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
+#: src/compose.c:10443 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Zahodit"
 
-#: src/compose.c:10460 src/compose.c:10464
+#: src/compose.c:10443 src/compose.c:10447
 msgid "_Save to Drafts"
 msgstr "Uložit jako _koncept"
 
-#: src/compose.c:10462 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
+#: src/compose.c:10445 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
 msgid "Save changes"
 msgstr "Uložit změny"
 
-#: src/compose.c:10463
+#: src/compose.c:10446
 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete uložit poslední změny?"
 
-#: src/compose.c:10464
+#: src/compose.c:10447
 msgid "_Don't save"
 msgstr "_Neukládat"
 
-#: src/compose.c:10535
+#: src/compose.c:10518
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
 msgstr "Chcete použít šablonu '%s'?"
 
-#: src/compose.c:10537
+#: src/compose.c:10520
 msgid "Apply template"
 msgstr "Použít šablonu"
 
-#: src/compose.c:10538 src/prefs_actions.c:329
-#: src/prefs_filtering_action.c:610 src/prefs_filtering.c:477
-#: src/prefs_matcher.c:773 src/prefs_template.c:311 src/prefs_toolbar.c:1050
+#: src/compose.c:10521 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
+#: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:773 src/prefs_template.c:311
+#: src/prefs_toolbar.c:1050
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Nahradit"
 
-#: src/compose.c:11396
+#: src/compose.c:11379
 msgid "Insert or attach?"
 msgstr "Vložit nebo připojit?"
 
-#: src/compose.c:11397
+#: src/compose.c:11380
 msgid ""
 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
 "attach it to the email?"
@@ -2404,16 +2402,16 @@ msgstr ""
 "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke "
 "zprávě jako přílohu?"
 
-#: src/compose.c:11399
+#: src/compose.c:11382
 msgid "_Attach"
 msgstr "_Přiložit"
 
-#: src/compose.c:11616
+#: src/compose.c:11599
 #, c-format
 msgid "Quote format error at line %d."
 msgstr "Chyba formátu citace na řádku %d."
 
-#: src/compose.c:11911
+#: src/compose.c:11894
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
@@ -2630,8 +2628,8 @@ msgid " Check File "
 msgstr " Otestovat soubor "
 
 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
-#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:1959
-#: src/wizard.c:1190 src/wizard.c:1610
+#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:1961
+#: src/wizard.c:1191 src/wizard.c:1611
 msgid "File"
 msgstr "Soubor"
 
@@ -2777,7 +2775,7 @@ msgstr ""
 msgid "TLS"
 msgstr "TLS"
 
-#: src/editldap.c:470 src/prefs_account.c:3343
+#: src/editldap.c:470 src/prefs_account.c:3345
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
@@ -2959,7 +2957,7 @@ msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
 
-#: src/editldap.c:778 src/prefs_account.c:3234
+#: src/editldap.c:778 src/prefs_account.c:3236
 msgid "Basic"
 msgstr "Server"
 
@@ -3093,15 +3091,15 @@ msgid "Stylesheet"
 msgstr "Šablona stylu"
 
 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1181
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1188
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:235
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:947
 #: src/prefs_toolbar.c:780 src/prefs_toolbar.c:1466 src/summaryview.c:6042
 msgid "None"
 msgstr "Žádná"
 
-#: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:505 src/prefs_other.c:115
-#: src/prefs_other.c:407
+#: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:505 src/prefs_other.c:126
+#: src/prefs_other.c:418
 msgid "Default"
 msgstr "Výchozí"
 
@@ -3607,27 +3605,27 @@ msgstr "Koš"
 msgid "Drafts"
 msgstr "Koncepty"
 
-#: src/folder.c:2011
+#: src/folder.c:2012
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:3256
+#: src/folder.c:3257
 #, c-format
 msgid "Copying %s to %s...\n"
 msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3256
+#: src/folder.c:3257
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3564
+#: src/folder.c:3565
 #, c-format
 msgid "Updating cache for %s..."
 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
 
-#: src/folder.c:4427
+#: src/folder.c:4428
 msgid "Processing messages..."
 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
 
@@ -3649,11 +3647,11 @@ msgstr "Vybrat složku"
 msgid "NewFolder"
 msgstr "Nová složka"
 
-#: src/foldersel.c:595 src/imap_gtk.c:209 src/imap_gtk.c:215
-#: src/imap_gtk.c:271 src/imap_gtk.c:276 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:263
-#: src/news_gtk.c:314 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:424 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:206
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2043
+#: src/foldersel.c:595 src/imap_gtk.c:209 src/imap_gtk.c:215 src/imap_gtk.c:271
+#: src/imap_gtk.c:276 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:263 src/news_gtk.c:314
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:424
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:206
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2058
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
@@ -3661,7 +3659,7 @@ msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
 #: src/foldersel.c:610 src/imap_gtk.c:225 src/imap_gtk.c:283 src/mh_gtk.c:167
 #: src/mh_gtk.c:273 src/news_gtk.c:321 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:436 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:219
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2050
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2065
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "Složka '%s' už existuje."
@@ -3685,7 +3683,7 @@ msgstr "Označit všechny jako přečtené rekurzi_vně"
 msgid "R_un processing rules"
 msgstr "S_pustit pravidla zpracování"
 
-#: src/folderview.c:240 src/mainwindow.c:547
+#: src/folderview.c:240 src/mainwindow.c:551
 msgid "_Search folder..."
 msgstr "_Prohledat složku..."
 
@@ -3743,12 +3741,12 @@ msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečten
 msgid "Mark all as read"
 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
 
-#: src/folderview.c:1015 src/imap.c:4605 src/mainwindow.c:5174 src/setup.c:91
+#: src/folderview.c:1015 src/imap.c:4638 src/mainwindow.c:5193 src/setup.c:91
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s..."
 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s..."
 
-#: src/folderview.c:1019 src/imap.c:4610 src/mainwindow.c:5179 src/setup.c:96
+#: src/folderview.c:1019 src/imap.c:4643 src/mainwindow.c:5198 src/setup.c:96
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s..."
 msgstr "Prohledávám složku %s..."
@@ -3795,7 +3793,7 @@ msgstr "Otevírám složku %s..."
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "Složku nelze otevřít."
 
-#: src/folderview.c:2379 src/mainwindow.c:2893 src/mainwindow.c:2897
+#: src/folderview.c:2379 src/mainwindow.c:2903 src/mainwindow.c:2907
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Vyprázdnit koš"
 
@@ -4035,7 +4033,7 @@ msgstr ""
 "Lokalizace: %s (znaková sada: %s)\n"
 "Operační systém: neznámý"
 
-#: src/gtk/about.c:242 src/prefs_themes.c:706 src/wizard.c:526
+#: src/gtk/about.c:242 src/prefs_themes.c:706 src/wizard.c:527
 msgid "The Claws Mail Team"
 msgstr "Tým Claws Mail"
 
@@ -5019,9 +5017,9 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:505
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:523
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:614 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:70
-#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:79
+#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:80
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:647
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:709 src/prefs_toolbar.c:944
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:749 src/prefs_toolbar.c:944
 msgid "Plugins"
 msgstr "Zásuvné moduly"
 
@@ -5059,14 +5057,14 @@ msgstr "Zavedené moduly"
 msgid "Page Index"
 msgstr "Index stránky"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:834
+#: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:841
 msgid "_Hide"
 msgstr "_Skrýt"
 
 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:685
-#: src/prefs_account.c:3233 src/prefs_account.c:3251 src/prefs_account.c:3269
-#: src/prefs_account.c:3287 src/prefs_account.c:3305 src/prefs_account.c:3323
-#: src/prefs_account.c:3342 src/prefs_account.c:3434
+#: src/prefs_account.c:3235 src/prefs_account.c:3253 src/prefs_account.c:3271
+#: src/prefs_account.c:3289 src/prefs_account.c:3307 src/prefs_account.c:3325
+#: src/prefs_account.c:3344 src/prefs_account.c:3436
 #: src/prefs_filtering_action.c:1421 src/prefs_filtering.c:397
 #: src/prefs_filtering.c:1875
 msgid "Account"
@@ -5504,193 +5502,234 @@ msgstr "Velikost souboru:"
 msgid "Load Image"
 msgstr "Načíst obrázek"
 
-#: src/imap.c:582
+#: src/imap.c:583
 msgid "IMAP4 connection broken\n"
 msgstr "Přerušeno IMAP4 spojení\n"
 
-#: src/imap.c:621 src/imap.c:624 src/imap.c:627 src/imap.c:630 src/imap.c:633
-#: src/imap.c:637 src/imap.c:640 src/imap.c:643 src/imap.c:646 src/imap.c:650
-#: src/imap.c:653 src/imap.c:656 src/imap.c:659 src/imap.c:662 src/imap.c:665
-#: src/imap.c:668 src/imap.c:671 src/imap.c:674 src/imap.c:677 src/imap.c:680
-#: src/imap.c:683 src/imap.c:686 src/imap.c:689 src/imap.c:692 src/imap.c:695
-#: src/imap.c:698 src/imap.c:701 src/imap.c:704 src/imap.c:707 src/imap.c:710
-#: src/imap.c:713 src/imap.c:716 src/imap.c:719 src/imap.c:722 src/imap.c:725
-#: src/imap.c:728 src/imap.c:731 src/imap.c:734 src/imap.c:737 src/imap.c:740
-#: src/imap.c:744 src/imap.c:748
+#: src/imap.c:622 src/imap.c:625 src/imap.c:628 src/imap.c:631 src/imap.c:634
+#: src/imap.c:638 src/imap.c:641 src/imap.c:644 src/imap.c:647 src/imap.c:651
+#: src/imap.c:654 src/imap.c:657 src/imap.c:660 src/imap.c:663 src/imap.c:666
+#: src/imap.c:669 src/imap.c:672 src/imap.c:675 src/imap.c:678 src/imap.c:681
+#: src/imap.c:684 src/imap.c:687 src/imap.c:690 src/imap.c:693 src/imap.c:696
+#: src/imap.c:699 src/imap.c:702 src/imap.c:705 src/imap.c:708 src/imap.c:711
+#: src/imap.c:714 src/imap.c:717 src/imap.c:720 src/imap.c:723 src/imap.c:726
+#: src/imap.c:729 src/imap.c:732 src/imap.c:735 src/imap.c:738 src/imap.c:741
+#: src/imap.c:745 src/imap.c:749
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s:"
 msgstr "IMAP chyba na %s:"
 
-#: src/imap.c:621
-msgid " authenticated\n"
+#: src/imap.c:622
+#, fuzzy
+msgid "authenticated"
 msgstr " autentizován\n"
 
-#: src/imap.c:624
-msgid " not authenticated\n"
+#: src/imap.c:625
+#, fuzzy
+msgid "not authenticated"
 msgstr " ne autentizován\n"
 
-#: src/imap.c:627
-msgid " bad state\n"
+#: src/imap.c:628
+#, fuzzy
+msgid "bad state"
 msgstr " špatný stav\n"
 
-#: src/imap.c:630
-msgid " stream error\n"
+#: src/imap.c:631
+#, fuzzy
+msgid "stream error"
 msgstr " chyba proudu\n"
 
-#: src/imap.c:633
-msgid " parse error (very probably non-RFC compliance from the server)\n"
+#: src/imap.c:634
+#, fuzzy
+msgid "parse error (very probably non-RFC compliance from the server)"
 msgstr " chyba parsování (velmi pravděpodobně non-RFC data ze serveru)\n"
 
-#: src/imap.c:637
-msgid " connection refused\n"
+#: src/imap.c:638
+#, fuzzy
+msgid "connection refused"
 msgstr " spojení odmítnuto\n"
 
-#: src/imap.c:640
-msgid " memory error\n"
+#: src/imap.c:641
+#, fuzzy
+msgid "memory error"
 msgstr " chyba paměti\n"
 
-#: src/imap.c:643
-msgid " fatal error\n"
+#: src/imap.c:644
+#, fuzzy
+msgid "fatal error"
 msgstr " Fatální chyba\n"
 
-#: src/imap.c:646
-msgid " protocol error (very probably non-RFC compliance from the server)\n"
+#: src/imap.c:647
+#, fuzzy
+msgid "protocol error (very probably non-RFC compliance from the server)"
 msgstr " chyba protokolu(velmi pravděpodobně non-RFC data ze serveru)\n"
 
-#: src/imap.c:650
-msgid " connection not accepted\n"
+#: src/imap.c:651
+#, fuzzy
+msgid "connection not accepted"
 msgstr " spojení nepřijato\n"
 
-#: src/imap.c:653
-msgid " APPEND error\n"
+#: src/imap.c:654
+#, fuzzy
+msgid "APPEND error"
 msgstr " APPEND chyba\n"
 
-#: src/imap.c:656
-msgid " NOOP error\n"
+#: src/imap.c:657
+#, fuzzy
+msgid "NOOP error"
 msgstr " NOOP chyba\n"
 
-#: src/imap.c:659
-msgid " LOGOUT error\n"
+#: src/imap.c:660
+#, fuzzy
+msgid "LOGOUT error"
 msgstr " LOGOUT chyba\n"
 
-#: src/imap.c:662
-msgid " CAPABILITY error\n"
+#: src/imap.c:663
+#, fuzzy
+msgid "CAPABILITY error"
 msgstr " CAPABILITY chyba\n"
 
-#: src/imap.c:665
-msgid " CHECK error\n"
+#: src/imap.c:666
+#, fuzzy
+msgid "CHECK error"
 msgstr " CHECK chyba\n"
 
-#: src/imap.c:668
-msgid " CLOSE error\n"
+#: src/imap.c:669
+#, fuzzy
+msgid "CLOSE error"
 msgstr " CLOSE chyba\n"
 
-#: src/imap.c:671
-msgid " EXPUNGE error\n"
+#: src/imap.c:672
+#, fuzzy
+msgid "EXPUNGE error"
 msgstr " EXPUNGE chyba\n"
 
-#: src/imap.c:674
-msgid " COPY error\n"
+#: src/imap.c:675
+#, fuzzy
+msgid "COPY error"
 msgstr " COPY chyba\n"
 
-#: src/imap.c:677
-msgid " UID COPY error\n"
+#: src/imap.c:678
+#, fuzzy
+msgid "UID COPY error"
 msgstr " UID COPY chyba\n"
 
-#: src/imap.c:680
-msgid " CREATE error\n"
+#: src/imap.c:681
+#, fuzzy
+msgid "CREATE error"
 msgstr " CREATE chyba\n"
 
-#: src/imap.c:683
-msgid " DELETE error\n"
+#: src/imap.c:684
+#, fuzzy
+msgid "DELETE error"
 msgstr " DELETE chyba\n"
 
-#: src/imap.c:686
-msgid " EXAMINE error\n"
+#: src/imap.c:687
+#, fuzzy
+msgid "EXAMINE error"
 msgstr " EXAMINE chyba\n"
 
-#: src/imap.c:689
-msgid " FETCH error\n"
+#: src/imap.c:690
+#, fuzzy
+msgid "FETCH error"
 msgstr " FETCH chyba\n"
 
-#: src/imap.c:692
-msgid " UID FETCH error\n"
+#: src/imap.c:693
+#, fuzzy
+msgid "UID FETCH error"
 msgstr " UID FETCH chyba\n"
 
-#: src/imap.c:695
-msgid " LIST error\n"
+#: src/imap.c:696
+#, fuzzy
+msgid "LIST error"
 msgstr " LIST chyba\n"
 
-#: src/imap.c:698
-msgid " LOGIN error\n"
+#: src/imap.c:699
+#, fuzzy
+msgid "LOGIN error"
 msgstr " LOGIN chyba\n"
 
-#: src/imap.c:701
-msgid " LSUB error\n"
+#: src/imap.c:702
+#, fuzzy
+msgid "LSUB error"
 msgstr " LSUB chyba\n"
 
-#: src/imap.c:704
-msgid " RENAME error\n"
+#: src/imap.c:705
+#, fuzzy
+msgid "RENAME error"
 msgstr " RENAME chyba\n"
 
-#: src/imap.c:707
-msgid " SEARCH error\n"
+#: src/imap.c:708
+#, fuzzy
+msgid "SEARCH error"
 msgstr " SEARCH chyba\n"
 
-#: src/imap.c:710
-msgid " UID SEARCH error\n"
+#: src/imap.c:711
+#, fuzzy
+msgid "UID SEARCH error"
 msgstr " UID SEARCH chyba\n"
 
-#: src/imap.c:713
-msgid " SELECT error\n"
+#: src/imap.c:714
+#, fuzzy
+msgid "SELECT error"
 msgstr " SELECT chyba\n"
 
-#: src/imap.c: