[Commits] fi.po 1.1.2.20 1.1.2.21 sk.po 1.1.2.13 1.1.2.14

claws at claws-mail.org claws at claws-mail.org
Fri Nov 16 08:44:08 CET 2012


Update of /home/claws-mail/plugins/vcalendar/po
In directory srv:/tmp/cvs-serv31442/po

Modified Files:
      Tag: gtk2
	fi.po sk.po 
Log Message:
2012-11-16 [paul]	2.0.14cvs2

	* po/fi.po
	* po/sk.po
		updated by Flammie Pirinen, Slavko 

Index: sk.po
===================================================================
RCS file: /home/claws-mail/plugins/vcalendar/po/Attic/sk.po,v
retrieving revision 1.1.2.13
retrieving revision 1.1.2.14
diff -u -d -r1.1.2.13 -r1.1.2.14
--- sk.po	27 Jun 2012 10:34:26 -0000	1.1.2.13
+++ sk.po	16 Nov 2012 07:44:06 -0000	1.1.2.14
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: vcalendar_plugin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: colin at colino.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-20 10:14+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-07 13:04+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-12-12 21:22+0100\n"
 "Last-Translator: Slavko <linux at slavino.sk>\n"
 "Language-Team: slovenčina <debian-l10n-slovak at lists.debian.org>\n"
@@ -56,82 +56,82 @@
 msgid "Calendar"
 msgstr "Kalendár"
 
-#: src/vcalendar.c:94
+#: src/vcalendar.c:96
 msgid "Create meeting from message..."
 msgstr "Vytvoriť zo správy stretnutie..."
 
-#: src/vcalendar.c:114
+#: src/vcalendar.c:116
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to create %d meetings, one by one. Do you want to continue?"
 msgstr "Vytvárate %d stretnutia, jedno po druhom. Chcete pokračovať?"
 
-#: src/vcalendar.c:119
+#: src/vcalendar.c:121
 msgid "Warning"
 msgstr "Upozornenie"
 
-#: src/vcalendar.c:133
+#: src/vcalendar.c:135
 msgid "Creating meeting..."
 msgstr "Vytváranie stretnutia..."
 
-#: src/vcalendar.c:152
+#: src/vcalendar.c:154
 msgid "no subject"
 msgstr "bez predmetu"
 
-#: src/vcalendar.c:387
+#: src/vcalendar.c:389
 msgid "Accept"
 msgstr "Prijať"
 
-#: src/vcalendar.c:388
+#: src/vcalendar.c:390
 msgid "Tentatively accept"
 msgstr "Nezáväzne prijať"
 
-#: src/vcalendar.c:389
+#: src/vcalendar.c:391
 msgid "Decline"
 msgstr "Odmietnuť"
 
-#: src/vcalendar.c:476
+#: src/vcalendar.c:478
 msgid "You have a Todo item."
 msgstr "Máte položku ToDo."
 
-#: src/vcalendar.c:477 src/vcalendar.c:484 src/vcalendar.c:489
-#: src/vcalendar.c:497 src/vcalendar.c:506 src/vcalendar.c:744
+#: src/vcalendar.c:479 src/vcalendar.c:486 src/vcalendar.c:491
+#: src/vcalendar.c:499 src/vcalendar.c:508 src/vcalendar.c:746
 msgid "Details follow:"
 msgstr "Detaily:"
 
-#: src/vcalendar.c:483
+#: src/vcalendar.c:485
 msgid "You have created a meeting."
 msgstr "Vytvorili ste stretnutie."
 
-#: src/vcalendar.c:488
+#: src/vcalendar.c:490
 msgid "You have been invited to a meeting."
 msgstr "Boli ste pozvaný na stretnutie."
 
-#: src/vcalendar.c:496
+#: src/vcalendar.c:498
 msgid "A meeting to which you had been invited has been cancelled."
 msgstr "Stretnutie, na ktoré ste boli pozvaný, bolo zrušené."
 
-#: src/vcalendar.c:505
+#: src/vcalendar.c:507
 msgid "You have been forwarded an appointment."
 msgstr "Boli ste poslaný na stretnutie."
 
-#: src/vcalendar.c:558
+#: src/vcalendar.c:560
 #, c-format
 msgid "%s <span weight=\"bold\">(this event recurs)</span>"
 msgstr "%s <span weight=\"bold\">(udalosť sa opakuje)</span>"
 
-#: src/vcalendar.c:564
+#: src/vcalendar.c:566
 #, c-format
 msgid ""
 "%s <span weight=\"bold\">(this event is part of a recurring event)</span>"
 msgstr ""
 "%s <span weight=\"bold\">(táto udalosť je časťou opakovanej udalosti)</span>"
 
-#: src/vcalendar.c:743
+#: src/vcalendar.c:745
 msgid "You have received an answer to an unknown meeting proposal."
 msgstr "Prijali ste odpoveď na neznámu ponuku na stretnutie."
 
-#: src/vcalendar.c:747
+#: src/vcalendar.c:749
 #, c-format
 msgid ""
 "You have received an answer to a meeting proposal.\n"
@@ -140,35 +140,35 @@
 "Prijali ste odpoveď na ponuku na stretnutie.\n"
 "%s je %s pozvaný s týmito podrobnosťami:"
 
-#: src/vcalendar.c:826
+#: src/vcalendar.c:828
 msgid "Error - could not get the calendar MIME part."
 msgstr "Chyba: Nemožno získať MIME časť kalendára."
 
-#: src/vcalendar.c:833
+#: src/vcalendar.c:835
 msgid "Error - no calendar part found."
 msgstr "Chyba: Nenájdená kalendárová časť."
 
-#: src/vcalendar.c:847
+#: src/vcalendar.c:849
 msgid "Error - Unknown calendar component type."
 msgstr "Chyba: Neznámy typ kalendárového komponentu."
 
-#: src/vcalendar.c:976
+#: src/vcalendar.c:978
 msgid "Send a notification to the attendees"
 msgstr "Poslať upozornenie účastníkom"
 
-#: src/vcalendar.c:985
+#: src/vcalendar.c:987
 msgid "Cancel meeting"
 msgstr "Zrušiť stretnutie"
 
-#: src/vcalendar.c:986
+#: src/vcalendar.c:988
 msgid "Are you sure you want to cancel this meeting?"
 msgstr "Naozaj chcete zrušiť toto stretnutie?"
 
-#: src/vcalendar.c:1081
+#: src/vcalendar.c:1083
 msgid "No account found"
 msgstr "Účet nenájdený"
 
-#: src/vcalendar.c:1082
+#: src/vcalendar.c:1084
 msgid ""
 "You have no account matching any attendee.\n"
 "Do you want to reply anyway ?"
@@ -176,68 +176,68 @@
 "Nemáte účet zodpovedajúci tomuto účastníkovi.\n"
 "Chcete napriek tomu odpovedať?"
 
-#: src/vcalendar.c:1084
+#: src/vcalendar.c:1086
 msgid "+Reply anyway"
 msgstr "+Odpovedať i tak"
 
-#: src/vcalendar.c:1213
+#: src/vcalendar.c:1215
 msgid "Answer"
 msgstr "Odpovedať"
 
-#: src/vcalendar.c:1214
+#: src/vcalendar.c:1216
 msgid "Edit meeting..."
 msgstr "Upraviť stretnutie..."
 
-#: src/vcalendar.c:1215
+#: src/vcalendar.c:1217
 msgid "Cancel meeting..."
 msgstr "Zrušiť stretnutie..."
 
-#: src/vcalendar.c:1216
+#: src/vcalendar.c:1218
 msgid "Launch website"
 msgstr "Pozrieť webovú stránku"
 
-#: src/vcalendar.c:1220
+#: src/vcalendar.c:1222
 msgid "You are already busy at this time."
 msgstr "V tej dobe ste obsadený."
 
-#: src/vcalendar.c:1259 src/vcal_meeting_gtk.c:1729
+#: src/vcalendar.c:1261 src/vcal_meeting_gtk.c:1729
 msgid "Event:"
 msgstr "Udalosť:"
 
-#: src/vcalendar.c:1260 src/vcal_meeting_gtk.c:1707
+#: src/vcalendar.c:1262 src/vcal_meeting_gtk.c:1707
 #: src/vcal_meeting_gtk.c:1718
 msgid "Organizer:"
 msgstr "Organizátor:"
 
-#: src/vcalendar.c:1261 src/vcal_meeting_gtk.c:1710
+#: src/vcalendar.c:1263 src/vcal_meeting_gtk.c:1710
 #: src/vcal_meeting_gtk.c:1720
 msgid "Location:"
 msgstr "Miesto:"
 
-#: src/vcalendar.c:1262 src/vcal_meeting_gtk.c:1708
+#: src/vcalendar.c:1264 src/vcal_meeting_gtk.c:1708
 #: src/vcal_meeting_gtk.c:1719
 msgid "Summary:"
 msgstr "Zhrnutie:"
 
-#: src/vcalendar.c:1263
+#: src/vcalendar.c:1265
 msgid "Starting:"
 msgstr "Začiatok:"
 
-#: src/vcalendar.c:1264
+#: src/vcalendar.c:1266
 msgid "Ending:"
 msgstr "Koniec:"
 
-#: src/vcalendar.c:1265 src/vcal_meeting_gtk.c:1711
+#: src/vcalendar.c:1267 src/vcal_meeting_gtk.c:1711
 #: src/vcal_meeting_gtk.c:1721
 msgid "Description:"
 msgstr "Popis:"
 
-#: src/vcalendar.c:1266 src/vcal_meeting_gtk.c:1712
+#: src/vcalendar.c:1268 src/vcal_meeting_gtk.c:1712
 #: src/vcal_meeting_gtk.c:1722
 msgid "Attendees:"
 msgstr "Účastníci:"
 
-#: src/vcalendar.c:1268
+#: src/vcalendar.c:1270
 msgid "Action:"
 msgstr "Akcia:"
 
@@ -386,14 +386,6 @@
 "%s\n"
 "%s\n"
 
-#: src/vcal_folder.c:1875
-msgid "Claws Mail needs network access in order to update the Webcal feed."
-msgstr "Claws Mail potrebuje na aktualizáciu kanála Webcal prístup k sieti."
-
-#: src/vcal_folder.c:1894
-msgid "Claws Mail needs network access in order to update the subscription."
-msgstr "Claws Mail potrebuje sieťový prístup na aktualizáciu prihlásenia."
-
 #: src/vcal_folder.c:1906
 msgid "Subscribe to WebCal"
 msgstr "Prihlásiť sa do WebCal"
@@ -1007,5 +999,11 @@
 msgid "Next month"
 msgstr "Ďalší mesiac"
 
+#~ msgid "Claws Mail needs network access in order to update the Webcal feed."
+#~ msgstr "Claws Mail potrebuje na aktualizáciu kanála Webcal prístup k sieti."
+
+#~ msgid "Claws Mail needs network access in order to update the subscription."
+#~ msgstr "Claws Mail potrebuje sieťový prístup na aktualizáciu prihlásenia."
+
 #~ msgid "Plugins"
 #~ msgstr "Zásuvné moduly"

Index: fi.po
===================================================================
RCS file: /home/claws-mail/plugins/vcalendar/po/Attic/fi.po,v
retrieving revision 1.1.2.20
retrieving revision 1.1.2.21
diff -u -d -r1.1.2.20 -r1.1.2.21
--- fi.po	14 Nov 2012 17:19:37 -0000	1.1.2.20
+++ fi.po	16 Nov 2012 07:44:06 -0000	1.1.2.21
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: colin at colino.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-07-07 19:58+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-19 21:41+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-07 13:04+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-11-15 00:30+0200\n"
 "Last-Translator: Flammie Pirinen <flammie at iki.fi>\n"
 "Language-Team: Finnish <laatu at lokalisointi.org>\n"
 "Language: fi\n"
@@ -55,81 +55,81 @@
 msgid "Calendar"
 msgstr "Kalenteri"
 
-#: src/vcalendar.c:94
+#: src/vcalendar.c:96
 msgid "Create meeting from message..."
 msgstr "Luo tapaaminen viestistä…"
 
-#: src/vcalendar.c:114
+#: src/vcalendar.c:116
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to create %d meetings, one by one. Do you want to continue?"
 msgstr "Luodaan %d tapaamista yksitellen, jatketaanko?"
 
-#: src/vcalendar.c:119
+#: src/vcalendar.c:121
 msgid "Warning"
 msgstr "Varoitus"
 
-#: src/vcalendar.c:133
+#: src/vcalendar.c:135
 msgid "Creating meeting..."
 msgstr "Luodaan tapaamista…"
 
-#: src/vcalendar.c:152
+#: src/vcalendar.c:154
 msgid "no subject"
 msgstr "ei aihetta"
 
-#: src/vcalendar.c:387
+#: src/vcalendar.c:389
 msgid "Accept"
 msgstr "Hyväksy"
 
-#: src/vcalendar.c:388
+#: src/vcalendar.c:390
 msgid "Tentatively accept"
 msgstr "Hyväksy alustavasti"
 
-#: src/vcalendar.c:389
+#: src/vcalendar.c:391
 msgid "Decline"
 msgstr "Kieltäydy"
 
-#: src/vcalendar.c:476
+#: src/vcalendar.c:478
 msgid "You have a Todo item."
 msgstr "Sinulle on tehtävää."
 
-#: src/vcalendar.c:477 src/vcalendar.c:484 src/vcalendar.c:489
-#: src/vcalendar.c:497 src/vcalendar.c:506 src/vcalendar.c:744
+#: src/vcalendar.c:479 src/vcalendar.c:486 src/vcalendar.c:491
+#: src/vcalendar.c:499 src/vcalendar.c:508 src/vcalendar.c:746
 msgid "Details follow:"
 msgstr "Yksityiskohdat:"
 
-#: src/vcalendar.c:483
+#: src/vcalendar.c:485
 msgid "You have created a meeting."
 msgstr "Uusi tapaaminen on tehty."
 
-#: src/vcalendar.c:488
+#: src/vcalendar.c:490
 msgid "You have been invited to a meeting."
 msgstr "Sinut on kutsuttu tapaamiseen."
 
-#: src/vcalendar.c:496
+#: src/vcalendar.c:498
 msgid "A meeting to which you had been invited has been cancelled."
 msgstr "Sopimasi tapaaminen, on peruttu."
 
-#: src/vcalendar.c:505
+#: src/vcalendar.c:507
 msgid "You have been forwarded an appointment."
 msgstr "Sinulle on välitetty tapaaminen."
 
-#: src/vcalendar.c:558
+#: src/vcalendar.c:560
 #, c-format
 msgid "%s <span weight=\"bold\">(this event recurs)</span>"
 msgstr "%s <span weight=\"bold\">(tämä tapahtuma toistuu)</span>"
 
-#: src/vcalendar.c:564
+#: src/vcalendar.c:566
 #, c-format
 msgid ""
 "%s <span weight=\"bold\">(this event is part of a recurring event)</span>"
 msgstr "%s <span weight=\"bold\">(tämä kuuluu toistuvaan tapahtumaan)</span>"
 
-#: src/vcalendar.c:743
+#: src/vcalendar.c:745
 msgid "You have received an answer to an unknown meeting proposal."
 msgstr "Olet saanut vastauksen tuntemattomaan tapaamispyyntöön."
 
-#: src/vcalendar.c:747
+#: src/vcalendar.c:749
 #, c-format
 msgid ""
 "You have received an answer to a meeting proposal.\n"
@@ -138,35 +138,35 @@
 "Olet saanut vastauksen tapaamispyyntöön.\n"
 "Henkilö %s on %s. Yksityiskohdat:"
 
-#: src/vcalendar.c:826
+#: src/vcalendar.c:828
 msgid "Error - could not get the calendar MIME part."
 msgstr "Virhe – kalenterin MIME-osaa ei saatu."
 
-#: src/vcalendar.c:833
+#: src/vcalendar.c:835
 msgid "Error - no calendar part found."
 msgstr "Virhe – kalenteriosaa ei löytynyt."
 
-#: src/vcalendar.c:847
+#: src/vcalendar.c:849
 msgid "Error - Unknown calendar component type."
 msgstr "Virhe – Tuntematon kalenterikomponenttityyppi."
 
-#: src/vcalendar.c:976
+#: src/vcalendar.c:978
 msgid "Send a notification to the attendees"
 msgstr "Lähetä huomautus osanottajille"
 
-#: src/vcalendar.c:985
+#: src/vcalendar.c:987
 msgid "Cancel meeting"
 msgstr "Peru tapaaminen"
 
-#: src/vcalendar.c:986
+#: src/vcalendar.c:988
 msgid "Are you sure you want to cancel this meeting?"
 msgstr "Perutaanko tämä tapaaminen?"
 
-#: src/vcalendar.c:1081
+#: src/vcalendar.c:1083
 msgid "No account found"
 msgstr "Tiliä ei löytynyt"
 
-#: src/vcalendar.c:1082
+#: src/vcalendar.c:1084
 msgid ""
 "You have no account matching any attendee.\n"
 "Do you want to reply anyway ?"
@@ -174,68 +174,68 @@
 "Sinulla ei ole käytössäsi tiliä, joka täsmäisi osallistujiin.\n"
 "Vastataanko silti?"
 
-#: src/vcalendar.c:1084
+#: src/vcalendar.c:1086
 msgid "+Reply anyway"
 msgstr "Vastaa joka tapauksessa"
 
-#: src/vcalendar.c:1213
+#: src/vcalendar.c:1215
 msgid "Answer"
 msgstr "Vastaa"
 
-#: src/vcalendar.c:1214
+#: src/vcalendar.c:1216
 msgid "Edit meeting..."
 msgstr "Muokkaa tapaamista…"
 
-#: src/vcalendar.c:1215
+#: src/vcalendar.c:1217
 msgid "Cancel meeting..."
 msgstr "Peru tapaaminen…"
 
-#: src/vcalendar.c:1216
+#: src/vcalendar.c:1218
 msgid "Launch website"
 msgstr "Avaa veppisivusto"
 
-#: src/vcalendar.c:1220
+#: src/vcalendar.c:1222
 msgid "You are already busy at this time."
 msgstr "Tämä aika on jo varattu."
 
-#: src/vcalendar.c:1259 src/vcal_meeting_gtk.c:1729
+#: src/vcalendar.c:1261 src/vcal_meeting_gtk.c:1729
 msgid "Event:"
 msgstr "Tapahtuma:"
 
-#: src/vcalendar.c:1260 src/vcal_meeting_gtk.c:1707
+#: src/vcalendar.c:1262 src/vcal_meeting_gtk.c:1707
 #: src/vcal_meeting_gtk.c:1718
 msgid "Organizer:"
 msgstr "Järjestäjä:"
 
-#: src/vcalendar.c:1261 src/vcal_meeting_gtk.c:1710
+#: src/vcalendar.c:1263 src/vcal_meeting_gtk.c:1710
 #: src/vcal_meeting_gtk.c:1720
 msgid "Location:"
 msgstr "Sijainti:"
 
-#: src/vcalendar.c:1262 src/vcal_meeting_gtk.c:1708
+#: src/vcalendar.c:1264 src/vcal_meeting_gtk.c:1708
 #: src/vcal_meeting_gtk.c:1719
 msgid "Summary:"
 msgstr "Yhteenveto:"
 
-#: src/vcalendar.c:1263
+#: src/vcalendar.c:1265
 msgid "Starting:"
 msgstr "Alkaa:"
 
-#: src/vcalendar.c:1264
+#: src/vcalendar.c:1266
 msgid "Ending:"
 msgstr "Loppuu:"
 
-#: src/vcalendar.c:1265 src/vcal_meeting_gtk.c:1711
+#: src/vcalendar.c:1267 src/vcal_meeting_gtk.c:1711
 #: src/vcal_meeting_gtk.c:1721
 msgid "Description:"
 msgstr "Kuvaus:"
 
-#: src/vcalendar.c:1266 src/vcal_meeting_gtk.c:1712
+#: src/vcalendar.c:1268 src/vcal_meeting_gtk.c:1712
 #: src/vcal_meeting_gtk.c:1722
 msgid "Attendees:"
 msgstr "Osanottajat:"
 
-#: src/vcalendar.c:1268
+#: src/vcalendar.c:1270
 msgid "Action:"
 msgstr "Toiminto:"
 
@@ -384,14 +384,6 @@
 "%s\n"
 "%s\n"
 
-#: src/vcal_folder.c:1875
-msgid "Claws Mail needs network access in order to update the Webcal feed."
-msgstr "Verkkoyhteys tarvitaan Webcal‐syötteen päivittämiseen."
-
-#: src/vcal_folder.c:1894
-msgid "Claws Mail needs network access in order to update the subscription."
-msgstr "Verkkoyhteys tarvitaan tilausten päivittämiseen."
-
 #: src/vcal_folder.c:1906
 msgid "Subscribe to WebCal"
 msgstr "Tilaa WebCal"
@@ -999,6 +991,12 @@
 msgid "Next month"
 msgstr "Seuraava kuukausi"
 
+#~ msgid "Claws Mail needs network access in order to update the Webcal feed."
+#~ msgstr "Verkkoyhteys tarvitaan Webcal‐syötteen päivittämiseen."
+
+#~ msgid "Claws Mail needs network access in order to update the subscription."
+#~ msgstr "Verkkoyhteys tarvitaan tilausten päivittämiseen."
+
 #~ msgid "Plugins"
 #~ msgstr "Liitännäiset"
 More information about the Commits mailing list