[Commits] fi.po 1.1.2.18 1.1.2.19 sk.po 1.1.2.24 1.1.2.25

claws at claws-mail.org claws at claws-mail.org
Fri Nov 16 08:42:43 CET 2012


Update of /home/claws-mail/plugins/rssyl/po
In directory srv:/tmp/cvs-serv28212/po

Modified Files:
      Tag: gtk2
	fi.po sk.po 
Log Message:
2012-11-16 [paul]	0.34.0cvs3

	* po/fi.po
	* po/sk.po
		updated by Flammie Pirinen, Slavko  

Index: sk.po
===================================================================
RCS file: /home/claws-mail/plugins/rssyl/po/Attic/sk.po,v
retrieving revision 1.1.2.24
retrieving revision 1.1.2.25
diff -u -d -r1.1.2.24 -r1.1.2.25
--- sk.po	27 Jun 2012 10:31:55 -0000	1.1.2.24
+++ sk.po	16 Nov 2012 07:42:41 -0000	1.1.2.25
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: rssyl_plugin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: andrej at kacian.sk\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-20 10:13+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-07 13:03+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-12-12 21:30+0100\n"
 "Last-Translator: Slavko <linux at slavino.sk>\n"
 "Language-Team: slovenčina <debian-l10n-slovak at lists.debian.org>\n"
@@ -52,12 +52,12 @@
 msgid "Malformed feed"
 msgstr "Chybný formát kanála"
 
-#: src/feed.c:1172
+#: src/feed.c:1178
 #, c-format
 msgid "Refreshing feed '%s'..."
 msgstr "Obnovovanie kanála „%s”..."
 
-#: src/feed.c:1187
+#: src/feed.c:1193
 #, c-format
 msgid ""
 "RSSyl: Fetching comments is not supported for RDF feeds. Cannot fetch "
@@ -66,15 +66,15 @@
 "RSSyl: Získavanie komentárov nie je podporované pre kanály RDF. Nemožno "
 "získať komentáre „%s”"
 
-#: src/feed.c:1196
+#: src/feed.c:1202
 msgid "This feed format is not supported yet."
 msgstr "Tento formát kanála zatiaľ nie je podporovaný."
 
-#: src/feed.c:1227
+#: src/feed.c:1233
 msgid "N/A"
 msgstr "N/A"
 
-#: src/feed.c:1347
+#: src/feed.c:1353
 #, c-format
 msgid "%ld byte"
 msgid_plural "%ld bytes"
@@ -82,11 +82,11 @@
 msgstr[1] "%ld bajty"
 msgstr[2] "%ld bajtov"
 
-#: src/feed.c:1350
+#: src/feed.c:1356
 msgid "size unknown"
 msgstr "neznáma veľkosť"
 
-#: src/feed.c:1523
+#: src/feed.c:1529
 #, c-format
 msgid ""
 "RSSyl: Cannot update feed %s:\n"
@@ -95,11 +95,11 @@
 "RSSyl: Nemožno aktualizovať kanál %s:\n"
 "%s\n"
 
-#: src/feed.c:1693
+#: src/feed.c:1701
 msgid "You are already subscribed to this feed."
 msgstr "Tento kanál už odoberáte."
 
-#: src/feed.c:1704
+#: src/feed.c:1712
 #, c-format
 msgid ""
 "Couldn't fetch URL '%s':\n"
@@ -108,11 +108,11 @@
 "Nemožno pristupovať k URL „%s”:\n"
 "%s"
 
-#: src/feed.c:1705 src/feed.c:1709
+#: src/feed.c:1713 src/feed.c:1717
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Neznáma chyba"
 
-#: src/feed.c:1709
+#: src/feed.c:1717
 #, c-format
 msgid ""
 "Couldn't fetch URL '%s':\n"
@@ -121,12 +121,12 @@
 "Nemožno pristupovať k URL „%s”:\n"
 "%s\n"
 
-#: src/feed.c:1725
+#: src/feed.c:1733
 #, c-format
 msgid "Can't subscribe feed '%s'."
 msgstr "Nemožno sa prihlásiť k odberu kanála „%s”."
 
-#: src/feed.c:1828 src/rssyl_cb_menu.c:280
+#: src/feed.c:1836 src/rssyl_cb_menu.c:281
 msgid "Claws Mail needs network access in order to update the feed."
 msgid_plural "Claws Mail needs network access in order to update the feeds."
 msgstr[0] "Claws Mail potrebuje na aktualizáciu kanála sieťový prístup."
@@ -190,60 +190,60 @@
 msgid "Refresh all feeds"
 msgstr "Obnoviť všetky kanály"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:59
+#: src/rssyl_cb_menu.c:60
 msgid "Subscribe feed"
 msgstr "Odoberať kanál"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:60
+#: src/rssyl_cb_menu.c:61
 msgid "Input the URL of the news feed you wish to subscribe:"
 msgstr "Zadajte URL kanála noviniek, ktoré chcete odoberať:"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:86
+#: src/rssyl_cb_menu.c:87
 msgid "New folder"
 msgstr "Nová zložka"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:87
+#: src/rssyl_cb_menu.c:88
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Zadajte meno novej zložky:"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:88
+#: src/rssyl_cb_menu.c:89
 msgid "NewFolder"
 msgstr "Nová zložka"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:94 src/rssyl_cb_menu.c:338
+#: src/rssyl_cb_menu.c:95 src/rssyl_cb_menu.c:339
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "Meno zložky nemôže obsahovať „%c”."
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:104 src/rssyl_cb_menu.c:345
+#: src/rssyl_cb_menu.c:105 src/rssyl_cb_menu.c:346
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "Zložka „%s” už existuje."
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:110
+#: src/rssyl_cb_menu.c:111
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder '%s'."
 msgstr "Nemožno vytvoriť zložku „%s”."
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:135
+#: src/rssyl_cb_menu.c:136
 #, c-format
 msgid "Really remove the folder tree '%s' ?\n"
 msgstr "Naozaj odstrániť strom zložiek „%s” ?\n"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:136
+#: src/rssyl_cb_menu.c:137
 msgid "Remove folder tree"
 msgstr "Odstrániť strom zložiek"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:137
+#: src/rssyl_cb_menu.c:138
 msgid "_Remove"
 msgstr "Odst_rániť"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:201
+#: src/rssyl_cb_menu.c:202
 #, c-format
 msgid "Can't remove feed '%s'."
 msgstr "Nemožno odstrániť kanál „%s”."
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:231
+#: src/rssyl_cb_menu.c:232
 #, c-format
 msgid ""
 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
@@ -256,25 +256,25 @@
 "\n"
 "Naozaj ich chcete odstrániť?"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:234
+#: src/rssyl_cb_menu.c:235
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Odstrániť zložku"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:253
+#: src/rssyl_cb_menu.c:254
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
 msgstr "Nemožno odstrániť zložku „%s”."
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:330
+#: src/rssyl_cb_menu.c:331
 #, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
 msgstr "Zadajte nové meno pre „%s”:"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:331
+#: src/rssyl_cb_menu.c:332
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Premenovať zložku"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:351
+#: src/rssyl_cb_menu.c:352
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
@@ -282,64 +282,64 @@
 "Zložka nemôže byť premenovaná.\n"
 "Nové meno zložky nie je dovolené."
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:373
+#: src/rssyl_cb_menu.c:374
 msgid "Select a .opml file"
 msgstr "Vybrať súbor .opml"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:49
+#: src/rssyl_gtk.c:50
 msgid "_Refresh feed"
 msgstr "_Obnoviť kanál"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:50
+#: src/rssyl_gtk.c:51
 msgid "Refresh _all feeds"
 msgstr "Obnoviť _všetky kanály"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:51
+#: src/rssyl_gtk.c:52
 msgid "Subscribe _new feed..."
 msgstr "Prihlásiť _nový kanál..."
 
-#: src/rssyl_gtk.c:52
+#: src/rssyl_gtk.c:53
 msgid "_Unsubscribe feed..."
 msgstr "O_dhlásiť kanál..."
 
-#: src/rssyl_gtk.c:53
+#: src/rssyl_gtk.c:54
 msgid "Feed pr_operties..."
 msgstr "V_lastnosti kanála..."
 
-#: src/rssyl_gtk.c:54
+#: src/rssyl_gtk.c:55
 msgid "Import feed list..."
 msgstr "Importovať zoznam kanálov..."
 
-#: src/rssyl_gtk.c:55
+#: src/rssyl_gtk.c:56
 msgid "Rena_me..."
 msgstr "Pre_menovať..."
 
-#: src/rssyl_gtk.c:56
+#: src/rssyl_gtk.c:57
 msgid "_Create new folder..."
 msgstr "V_ytvoriť novú zložku..."
 
-#: src/rssyl_gtk.c:57
+#: src/rssyl_gtk.c:58
 msgid "_Delete folder..."
 msgstr "Od_strániť zložku..."
 
-#: src/rssyl_gtk.c:58
+#: src/rssyl_gtk.c:59
 msgid "Remove folder _tree..."
 msgstr "Odstrániť s_trom zložiek..."
 
-#: src/rssyl_gtk.c:148
+#: src/rssyl_gtk.c:149
 msgid "Add RSS folder tree"
 msgstr "Pridať strom RSS zložiek"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:149
+#: src/rssyl_gtk.c:150
 msgid "Enter name for a new RSS folder tree."
 msgstr "Zadajte meno nového stromu RSS zložiek."
 
-#: src/rssyl_gtk.c:154
+#: src/rssyl_gtk.c:155
 #, c-format
 msgid "The mailbox '%s' already exists."
 msgstr "Poštová schránka „%s” už existuje."
 
-#: src/rssyl_gtk.c:165
+#: src/rssyl_gtk.c:166
 msgid ""
 "Creation of folder tree failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -348,27 +348,27 @@
 "Vytvorenie stromu zložiek zlyhalo.\n"
 "Niektoré súbory už možno existujú, alebo nemáte práva na zápis do nich?"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:180
+#: src/rssyl_gtk.c:181
 msgid "RSSyl..."
 msgstr "RSSyl..."
 
-#: src/rssyl_gtk.c:252
+#: src/rssyl_gtk.c:253
 msgid "Use default refresh interval"
 msgstr "Použiť predvolený interval aktualizácie"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:264
+#: src/rssyl_gtk.c:265
 msgid "Keep default number of expired entries"
 msgstr "Uchovávať predvolený počet starých položiek"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:270
+#: src/rssyl_gtk.c:271
 msgid "Fetch comments if possible"
 msgstr "Sťahovať komentáre, ak je to možné"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:308
+#: src/rssyl_gtk.c:309
 msgid "<b>Source URL:</b>"
 msgstr "<b>Zdrojová URL:</b>"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:336
+#: src/rssyl_gtk.c:337
 msgid ""
 "<b>Fetch comments on posts aged less than:</b>\n"
 "<small>(In days; set to -1 to fetch all comments)</small>"
@@ -376,7 +376,7 @@
 "<b>Sťahovať komentáre príspevkov novších ako:</b>\n"
 "<small>(V dňoch; nastavte -1 na prijímanie všetkých)</small>"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:370
+#: src/rssyl_gtk.c:371
 msgid ""
 "<b>Refresh interval in minutes:</b>\n"
 "<small>(Set to 0 to disable automatic refreshing for this feed)</small>"
@@ -385,7 +385,7 @@
 "<small>(Nastavte na 0 na vypnutie automatického obnovovania tohoto kanála)</"
 "small>"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:403
+#: src/rssyl_gtk.c:404
 msgid ""
 "<b>Number of expired entries to keep:</b>\n"
 "<small>(Set to -1 if you want to keep expired entries)</small>"
@@ -393,75 +393,75 @@
 "<b>Počet starých položiek, ktoré sa majú uchovávať:</b>\n"
 "<small>(Nastavte na -1, ak chcete uchovávať všetky staré položky)</small>"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:429
+#: src/rssyl_gtk.c:430
 msgid "<b>If an item changes, do not mark it as unread:</b>"
 msgstr "<b>Pri zmene položky neoznačovať položku ako neprečítanú:</b>"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:439
+#: src/rssyl_gtk.c:440
 msgid "Always mark as unread"
 msgstr "Vždy označiť ako neprečítanú"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:441
+#: src/rssyl_gtk.c:442
 msgid "If only its text changed"
 msgstr "Len ak sa zmení jej text"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:443
+#: src/rssyl_gtk.c:444
 msgid "Never mark as unread"
 msgstr "Nikdy neoznačovať ako neprečítanú"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:476
+#: src/rssyl_gtk.c:477
 msgid "_Cancel"
 msgstr "Zrušiť"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:497
+#: src/rssyl_gtk.c:498
 msgid "_OK"
 msgstr "_OK"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:505
+#: src/rssyl_gtk.c:506
 msgid "Set feed properties"
 msgstr "Nastaviť vlastnosti kanála"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:630 src/rssyl_gtk.c:654
+#: src/rssyl_gtk.c:631 src/rssyl_gtk.c:655
 msgid "Unsubscribe feed"
 msgstr "Odhlásiť kanál"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:655
+#: src/rssyl_gtk.c:656
 msgid "Do you really want to remove feed"
 msgstr "Naozaj chcete odstrániť kanál"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:661
+#: src/rssyl_gtk.c:662
 msgid "Remove cached entries"
 msgstr "Odstrániť položky z vyrovnávacej pamäte"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:674
+#: src/rssyl_gtk.c:675
 msgid "_Unsubscribe"
 msgstr "Odhlásiť"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:101
+#: src/rssyl_prefs.c:102
 msgid "Default refresh interval in minutes"
 msgstr "Predvolený interval obnovenia v minútach"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:112
+#: src/rssyl_prefs.c:113
 msgid "Set to 0 to disable automatic refreshing"
 msgstr "Nastavte na 0 na vypnutie automatického obnovenia"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:114
+#: src/rssyl_prefs.c:115
 msgid "Default number of expired items to keep"
 msgstr "Predvolený počet uchovávaných starých položiek"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:125
+#: src/rssyl_prefs.c:126
 msgid "Set to -1 to keep expired items"
 msgstr "Nastavte na -1, na uchovávanie starých položiek"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:128
+#: src/rssyl_prefs.c:129
 msgid "Refresh all feeds on application start"
 msgstr "Obnoviť všetky kanály pri spustení aplikácie"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:134
+#: src/rssyl_prefs.c:135
 msgid "Path to cookies file"
 msgstr "Cesta k súboru cookies"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:144
+#: src/rssyl_prefs.c:145
 msgid "Path to Netscape-style cookies.txt file containing your cookies"
 msgstr "Cesta k súboru cookies.txt obsahujúcemu vaše cookies v štýle Netscape"
 

Index: fi.po
===================================================================
RCS file: /home/claws-mail/plugins/rssyl/po/Attic/fi.po,v
retrieving revision 1.1.2.18
retrieving revision 1.1.2.19
diff -u -d -r1.1.2.18 -r1.1.2.19
--- fi.po	14 Nov 2012 17:17:45 -0000	1.1.2.18
+++ fi.po	16 Nov 2012 07:42:41 -0000	1.1.2.19
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: andrej at kacian.sk\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-07-07 19:58+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-19 21:40+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-07 13:03+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-11-15 00:29+0200\n"
 "Last-Translator: Flammie Pirinen <flammie at iki.fi>\n"
 "Language-Team: Finnish <laatu at lokalisointi.org>\n"
 "Language: fi\n"
@@ -51,12 +51,12 @@
 msgid "Malformed feed"
 msgstr "Viallinen syöte"
 
-#: src/feed.c:1172
+#: src/feed.c:1178
 #, c-format
 msgid "Refreshing feed '%s'..."
 msgstr "Päivitetään syötettä %s…"
 
-#: src/feed.c:1187
+#: src/feed.c:1193
 #, c-format
 msgid ""
 "RSSyl: Fetching comments is not supported for RDF feeds. Cannot fetch "
@@ -65,26 +65,26 @@
 "RSSyl: Kommentien haku ei toimi RDF-syötteillä. Syötteen %s kommentteja ei "
 "haeta."
 
-#: src/feed.c:1196
+#: src/feed.c:1202
 msgid "This feed format is not supported yet."
 msgstr "Tätä syötemuotoa ei tueta vielä."
 
-#: src/feed.c:1227
+#: src/feed.c:1233
 msgid "N/A"
 msgstr "—"
 
-#: src/feed.c:1347
+#: src/feed.c:1353
 #, c-format
 msgid "%ld byte"
 msgid_plural "%ld bytes"
 msgstr[0] "%ld tavu"
 msgstr[1] "%ld tavua"
 
-#: src/feed.c:1350
+#: src/feed.c:1356
 msgid "size unknown"
 msgstr "tuntematon koko"
 
-#: src/feed.c:1523
+#: src/feed.c:1529
 #, c-format
 msgid ""
 "RSSyl: Cannot update feed %s:\n"
@@ -93,11 +93,11 @@
 "RSSyl: Syötettä %s ei voi päivittää:\n"
 "%s\n"
 
-#: src/feed.c:1693
+#: src/feed.c:1701
 msgid "You are already subscribed to this feed."
 msgstr "Olet jo tilannut tämän syötteen."
 
-#: src/feed.c:1704
+#: src/feed.c:1712
 #, c-format
 msgid ""
 "Couldn't fetch URL '%s':\n"
@@ -106,11 +106,11 @@
 "URLia %s ei voitu hakea:\n"
 "%s"
 
-#: src/feed.c:1705 src/feed.c:1709
+#: src/feed.c:1713 src/feed.c:1717
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Tuntematon virhe"
 
-#: src/feed.c:1709
+#: src/feed.c:1717
 #, c-format
 msgid ""
 "Couldn't fetch URL '%s':\n"
@@ -119,12 +119,12 @@
 "URLia %s ei voitu hakea.:\n"
 "%s\n"
 
-#: src/feed.c:1725
+#: src/feed.c:1733
 #, c-format
 msgid "Can't subscribe feed '%s'."
 msgstr "Syötettä %s ei voida tilata."
 
-#: src/feed.c:1828 src/rssyl_cb_menu.c:280
+#: src/feed.c:1836 src/rssyl_cb_menu.c:281
 msgid "Claws Mail needs network access in order to update the feed."
 msgid_plural "Claws Mail needs network access in order to update the feeds."
 msgstr[0] "Syötteen päivittämiseksi tarvitaan verkkoyhteyttä."
@@ -186,60 +186,60 @@
 msgid "Refresh all feeds"
 msgstr "Päivitä kaikki syötteet"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:59
+#: src/rssyl_cb_menu.c:60
 msgid "Subscribe feed"
 msgstr "Tilaa syöte"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:60
+#: src/rssyl_cb_menu.c:61
 msgid "Input the URL of the news feed you wish to subscribe:"
 msgstr "Anna tilattavan syötteen URL, jonka haluat tilata:"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:86
+#: src/rssyl_cb_menu.c:87
 msgid "New folder"
 msgstr "Uusi kansio"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:87
+#: src/rssyl_cb_menu.c:88
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Anna nimi uudelle kansiolle:"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:88
+#: src/rssyl_cb_menu.c:89
 msgid "NewFolder"
 msgstr "UusiKansio"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:94 src/rssyl_cb_menu.c:338
+#: src/rssyl_cb_menu.c:95 src/rssyl_cb_menu.c:339
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "Merkkiä %c ei voi olla kansion nimessä."
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:104 src/rssyl_cb_menu.c:345
+#: src/rssyl_cb_menu.c:105 src/rssyl_cb_menu.c:346
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "Kansio %s on jo olemassa."
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:110
+#: src/rssyl_cb_menu.c:111
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder '%s'."
 msgstr "Kansiota %s ei voi luoda"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:135
+#: src/rssyl_cb_menu.c:136
 #, c-format
 msgid "Really remove the folder tree '%s' ?\n"
 msgstr "Poistetaanko syötekansiopuu %s?\n"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:136
+#: src/rssyl_cb_menu.c:137
 msgid "Remove folder tree"
 msgstr "Poista kansiopuu"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:137
+#: src/rssyl_cb_menu.c:138
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Poista"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:201
+#: src/rssyl_cb_menu.c:202
 #, c-format
 msgid "Can't remove feed '%s'."
 msgstr "Syötettä %s ei voida poistaa"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:231
+#: src/rssyl_cb_menu.c:232
 #, c-format
 msgid ""
 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
@@ -252,25 +252,25 @@
 "\n"
 "Poistetaanko?"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:234
+#: src/rssyl_cb_menu.c:235
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Poista kansio"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:253
+#: src/rssyl_cb_menu.c:254
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
 msgstr "Kansiota %s ei voida poistaa"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:330
+#: src/rssyl_cb_menu.c:331
 #, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
 msgstr "Anna nimi syötteelle %s:"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:331
+#: src/rssyl_cb_menu.c:332
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Poista kansio"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:351
+#: src/rssyl_cb_menu.c:352
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
@@ -278,64 +278,64 @@
 "Kansion nimeäminen ei onnistu.\n"
 "Uusi kansion nimi ei ole sallittu."
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:373
+#: src/rssyl_cb_menu.c:374
 msgid "Select a .opml file"
 msgstr "Valitse .opml-tiedosto"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:49
+#: src/rssyl_gtk.c:50
 msgid "_Refresh feed"
 msgstr "_Päivitä syöte"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:50
+#: src/rssyl_gtk.c:51
 msgid "Refresh _all feeds"
 msgstr "Päivitä _kaikki syötteet"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:51
+#: src/rssyl_gtk.c:52
 msgid "Subscribe _new feed..."
 msgstr "Tilaa _uusi syöte…"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:52
+#: src/rssyl_gtk.c:53
 msgid "_Unsubscribe feed..."
 msgstr "_Lakkaa tilaamasta syötettä…"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:53
+#: src/rssyl_gtk.c:54
 msgid "Feed pr_operties..."
 msgstr "Syötteen _ominaisuudet…"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:54
+#: src/rssyl_gtk.c:55
 msgid "Import feed list..."
 msgstr "Hae syötelista…"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:55
+#: src/rssyl_gtk.c:56
 msgid "Rena_me..."
 msgstr "Nimeä _uudelleen…"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:56
+#: src/rssyl_gtk.c:57
 msgid "_Create new folder..."
 msgstr "_Luo uusi kansio…"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:57
+#: src/rssyl_gtk.c:58
 msgid "_Delete folder..."
 msgstr "Poista kansio…"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:58
+#: src/rssyl_gtk.c:59
 msgid "Remove folder _tree..."
 msgstr "Poista kansiop_uu…"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:148
+#: src/rssyl_gtk.c:149
 msgid "Add RSS folder tree"
 msgstr "Lisää RSS‐syötekansiopuu"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:149
+#: src/rssyl_gtk.c:150
 msgid "Enter name for a new RSS folder tree."
 msgstr "Anna nimi uudelle RSS‐syötekansiopuulle."
 
-#: src/rssyl_gtk.c:154
+#: src/rssyl_gtk.c:155
 #, c-format
 msgid "The mailbox '%s' already exists."
 msgstr "Postilaatikko %s on jo olemassa."
 
-#: src/rssyl_gtk.c:165
+#: src/rssyl_gtk.c:166
 msgid ""
 "Creation of folder tree failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -344,27 +344,27 @@
 "Kansiopuun luonti epäonnistui.\n"
 "Ehkä sen tiedostot ovat jo olemassa, tai kansioon ei ole oikeutta kirjoittaa."
 
-#: src/rssyl_gtk.c:180
+#: src/rssyl_gtk.c:181
 msgid "RSSyl..."
 msgstr "RSSyl..."
 
-#: src/rssyl_gtk.c:252
+#: src/rssyl_gtk.c:253
 msgid "Use default refresh interval"
 msgstr "Käytä oletuspäivitysväliä"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:264
+#: src/rssyl_gtk.c:265
 msgid "Keep default number of expired entries"
 msgstr "Säilytä oletusmäärä vanhentuneita juttuja"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:270
+#: src/rssyl_gtk.c:271
 msgid "Fetch comments if possible"
 msgstr "Hae kommentit, jos mahdollista"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:308
+#: src/rssyl_gtk.c:309
 msgid "<b>Source URL:</b>"
 msgstr "<b>Lähteen URL:</b>"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:336
+#: src/rssyl_gtk.c:337
 msgid ""
 "<b>Fetch comments on posts aged less than:</b>\n"
 "<small>(In days; set to -1 to fetch all comments)</small>"
@@ -372,7 +372,7 @@
 "<b>Hae kommentit jotka ovat vanhempia kuin:</b>\n"
 "<small>(Päivissä: -1 hakee kaikki kommentit)</small>"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:370
+#: src/rssyl_gtk.c:371
 msgid ""
 "<b>Refresh interval in minutes:</b>\n"
 "<small>(Set to 0 to disable automatic refreshing for this feed)</small>"
@@ -381,7 +381,7 @@
 "<small>(Aseta nollaksi poistaaksesi tämän syötteen automaattisen päivityksen)"
 "</small>"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:403
+#: src/rssyl_gtk.c:404
 msgid ""
 "<b>Number of expired entries to keep:</b>\n"
 "<small>(Set to -1 if you want to keep expired entries)</small>"
@@ -389,75 +389,75 @@
 "<b>Säilytettävien vanhentuneiden juttujen lukumäärä:</b>\n"
 "<small>(Aseta −1:ksi, jos haluat säilyttää kaikki vanhentuneet jutut)</small>"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:429
+#: src/rssyl_gtk.c:430
 msgid "<b>If an item changes, do not mark it as unread:</b>"
 msgstr "<b>Jos kohde muuttuu, älä merkitse lukemattomaksi</b>"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:439
+#: src/rssyl_gtk.c:440
 msgid "Always mark as unread"
 msgstr "Merkitse aina lukemattomaksi"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:441
+#: src/rssyl_gtk.c:442
 msgid "If only its text changed"
 msgstr "Vain jos sisältöteksti muuttuu"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:443
+#: src/rssyl_gtk.c:444
 msgid "Never mark as unread"
 msgstr "Älä koskaan merkitse lukemattomaksi"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:476
+#: src/rssyl_gtk.c:477
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Peru"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:497
+#: src/rssyl_gtk.c:498
 msgid "_OK"
 msgstr "_OK"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:505
+#: src/rssyl_gtk.c:506
 msgid "Set feed properties"
 msgstr "Aseta syötteen ominaisuudet"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:630 src/rssyl_gtk.c:654
+#: src/rssyl_gtk.c:631 src/rssyl_gtk.c:655
 msgid "Unsubscribe feed"
 msgstr "Lakkaa tilaamasta syötettä"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:655
+#: src/rssyl_gtk.c:656
 msgid "Do you really want to remove feed"
 msgstr "Poistetaanko syöte"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:661
+#: src/rssyl_gtk.c:662
 msgid "Remove cached entries"
 msgstr "Poista jutut välimuistista"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:674
+#: src/rssyl_gtk.c:675
 msgid "_Unsubscribe"
 msgstr "_Lakkaa tilaamasta syötettä"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:101
+#: src/rssyl_prefs.c:102
 msgid "Default refresh interval in minutes"
 msgstr "Oletuspäivitysväli minuuteissa"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:112
+#: src/rssyl_prefs.c:113
 msgid "Set to 0 to disable automatic refreshing"
 msgstr "Aseta 0:ksi estääksesi automaattisen päivityksen"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:114
+#: src/rssyl_prefs.c:115
 msgid "Default number of expired items to keep"
 msgstr "Oletusmäärä vanhentuneita juttuja säilytettäväksi"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:125
+#: src/rssyl_prefs.c:126
 msgid "Set to -1 to keep expired items"
 msgstr "Aseta -1:ksi säilyttääksesi vanhentuneet jutut"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:128
+#: src/rssyl_prefs.c:129
 msgid "Refresh all feeds on application start"
 msgstr "Päivitä kaikki syötteet sovelluksen käynnistyessä"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:134
+#: src/rssyl_prefs.c:135
 msgid "Path to cookies file"
 msgstr "Polku keksitiedostoon"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:144
+#: src/rssyl_prefs.c:145
 msgid "Path to Netscape-style cookies.txt file containing your cookies"
 msgstr "Polku Netscapen cookies.txt‐keksitiedostoon"
 More information about the Commits mailing list