[Commits] cs.po 1.1.2.1 1.1.2.2 fi.po 1.1.2.10 1.1.2.11 sk.po 1.1.2.5 1.1.2.6

claws at claws-mail.org claws at claws-mail.org
Fri Nov 16 08:41:40 CET 2012


Update of /home/claws-mail/plugins/pdf_viewer/po
In directory srv:/tmp/cvs-serv26054/po

Modified Files:
      Tag: gtk2
	cs.po fi.po sk.po 
Log Message:
2012-11-16 [paul]	0.9.3cvs1

	* po/cs.po
	* po/fi.po
	* po/sk.po
		updated by David Vachulka, Flammie Pirinen, Slavko 

Index: sk.po
===================================================================
RCS file: /home/claws-mail/plugins/pdf_viewer/po/Attic/sk.po,v
retrieving revision 1.1.2.5
retrieving revision 1.1.2.6
diff -u -d -r1.1.2.5 -r1.1.2.6
--- sk.po	27 Jun 2012 10:28:10 -0000	1.1.2.5
+++ sk.po	16 Nov 2012 07:41:38 -0000	1.1.2.6
@@ -2,14 +2,14 @@
 # Slovenské preklady pre balík pdf_viewer_plugin.
 # Copyright (C) 2011 Salvatore De Paolis 
 # This file is distributed under the same license as the pdf_viewer_plugin package.
-# Slavko <linux at slavino.sk>, 2011.
+# Slavko <linux at slavino.sk>, 2011, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pdf_viewer_plugin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: iwkse at claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-20 10:12+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-12 21:43+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-07 13:03+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-11-08 20:14+0100\n"
 "Last-Translator: Slavko <linux at slavino.sk>\n"
 "Language-Team: slovenčina <debian-l10n-slovak at lists.debian.org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -19,55 +19,63 @@
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 "X-POFile-SpellExtra: gs Poppler PostScript org PDF iwkse claws-mail\n"
 
-#: src/poppler_viewer.c:689
+#: src/poppler_viewer.c:692
 msgid "Filename:"
 msgstr "Meno súboru:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:690
+#: src/poppler_viewer.c:693
 msgid "Size:"
 msgstr "Veľkosť:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:692
+#: src/poppler_viewer.c:695
 msgid "Title:"
 msgstr "Názov:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:693
+#: src/poppler_viewer.c:696
 msgid "Subject:"
 msgstr "Predmet:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:694
+#: src/poppler_viewer.c:697
 msgid "Author:"
 msgstr "Autor:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:695
+#: src/poppler_viewer.c:698
 msgid "Keywords:"
 msgstr "Kľúčové slová:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:696
+#: src/poppler_viewer.c:699
 msgid "Creator:"
 msgstr "Vytvoril:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:697
+#: src/poppler_viewer.c:700
 msgid "Producer:"
 msgstr "Výrobca:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:700
+#: src/poppler_viewer.c:703
 msgid "Created:"
 msgstr "Vytvorené:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:704
+#: src/poppler_viewer.c:707
 msgid "Modified:"
 msgstr "Upravené:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:707
+#: src/poppler_viewer.c:710
 msgid "Format:"
 msgstr "Formát:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:708
+#: src/poppler_viewer.c:712 src/poppler_viewer.c:715
 msgid "Optimized:"
 msgstr "Optimalizované:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1159
+#: src/poppler_viewer.c:712
+msgid "Yes"
+msgstr "Áno"
+
+#: src/poppler_viewer.c:715
+msgid "No"
+msgstr "Nie"
+
+#: src/poppler_viewer.c:1158
 msgid "PDF Viewer Plugin"
 msgstr "Zásuvný modul Zobrazovač PDF"
 
@@ -75,80 +83,77 @@
 msgid "Loading..."
 msgstr "Načítanie..."
 
-#: src/poppler_viewer.c:1310
+#: src/poppler_viewer.c:1319
 #, c-format
 msgid "%s Document"
 msgstr "Dokument %s"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1316
+#: src/poppler_viewer.c:1325
 #, c-format
-msgid "%d page"
-msgid_plural "%d pages"
-msgstr[0] "%d strana"
-msgstr[1] "%d strany"
-msgstr[2] "%d strán"
+msgid "of %d"
+msgstr "z %d"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1694 src/poppler_viewer.c:1911
+#: src/poppler_viewer.c:1702 src/poppler_viewer.c:1924
 msgid "Document Index"
 msgstr "Obsah dokumentu"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1767
+#: src/poppler_viewer.c:1781
 msgid "Name"
 msgstr "Meno"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1879
+#: src/poppler_viewer.c:1892
 msgid "First Page"
 msgstr "Prvá strana"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1882
+#: src/poppler_viewer.c:1895
 msgid "Previous Page"
 msgstr "Predošlá strana"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1885
+#: src/poppler_viewer.c:1898
 msgid "Next Page"
 msgstr "Ďalšia strana"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1888
+#: src/poppler_viewer.c:1901
 msgid "Last Page"
 msgstr "Posledná strana"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1891
+#: src/poppler_viewer.c:1904
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Zväčšiť"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1893
+#: src/poppler_viewer.c:1906
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Zmenšiť"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1896
+#: src/poppler_viewer.c:1909
 msgid "Fit Page"
 msgstr "Celá strana"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1899
+#: src/poppler_viewer.c:1912
 msgid "Fit Page Width"
 msgstr "Celá šírka"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1902
+#: src/poppler_viewer.c:1915
 msgid "Rotate Left"
 msgstr "Otočiť vľavo"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1905
+#: src/poppler_viewer.c:1918
 msgid "Rotate Right"
 msgstr "Otočiť vpravo"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1908
+#: src/poppler_viewer.c:1921
 msgid "Document Info"
 msgstr "Informácie o dokumente"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1913
+#: src/poppler_viewer.c:1926
 msgid "Page Number"
 msgstr "Číslo strany"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1915
+#: src/poppler_viewer.c:1928
 msgid "Zoom Factor"
 msgstr "Mierka"
 
-#: src/poppler_viewer.c:2023
+#: src/poppler_viewer.c:2037
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin enables the viewing of PDF and PostScript attachments using the "
@@ -161,6 +166,29 @@
 "\n"
 "Akákoľvek spätná väzba je vítaná: iwkse at claws-mail.org"
 
-#: src/poppler_viewer.c:2031 src/poppler_viewer.c:2046
+#: src/poppler_viewer.c:2045 src/poppler_viewer.c:2053
+#: src/poppler_viewer.c:2073
 msgid "PDF Viewer"
 msgstr "Zobrazovať PDF"
+
+#: src/poppler_viewer.c:2049
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: could not find ghostscript binary (gs) required for %s plugin to "
+"process PostScript attachments, only PDF attachments will be displayed. To "
+"enable PostScript support please install gs program.\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Varovanie: nemožno nájsť binárny súbor ghostscript (gs), ktorý je vyžadovaný "
+"zásuvným modulom %s na spracovanie príloh PostScript, zobrazené budú len "
+"prílohy PDF. Na zapnutie podpory PostScript, prosím, nainštalujte program "
+"gs.\n"
+"\n"
+"%s"
+
+#~ msgid "%d page"
+#~ msgid_plural "%d pages"
+#~ msgstr[0] "%d strana"
+#~ msgstr[1] "%d strany"
+#~ msgstr[2] "%d strán"

Index: fi.po
===================================================================
RCS file: /home/claws-mail/plugins/pdf_viewer/po/Attic/fi.po,v
retrieving revision 1.1.2.10
retrieving revision 1.1.2.11
diff -u -d -r1.1.2.10 -r1.1.2.11
--- fi.po	19 Nov 2010 08:18:32 -0000	1.1.2.10
+++ fi.po	16 Nov 2012 07:41:37 -0000	1.1.2.11
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lpoppler_viewer-0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: iwkse at claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-15 00:23+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-25 17:51+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-07 13:03+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-11-15 00:23+0200\n"
 "Last-Translator: Flammie Pirinen <flammie at iki.fi>\n"
 "Language-Team: Finnish <laatu at lokalisointi.org>\n"
 "Language: fi\n"
@@ -17,135 +17,141 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: src/poppler_viewer.c:555
+#: src/poppler_viewer.c:692
 msgid "Filename:"
 msgstr "Tiedostonimi:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:556
+#: src/poppler_viewer.c:693
 msgid "Size:"
 msgstr "Koko:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:558
+#: src/poppler_viewer.c:695
 msgid "Title:"
 msgstr "Otsikko:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:559
+#: src/poppler_viewer.c:696
 msgid "Subject:"
 msgstr "Aihe:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:560
+#: src/poppler_viewer.c:697
 msgid "Author:"
 msgstr "Tekijä:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:561
+#: src/poppler_viewer.c:698
 msgid "Keywords:"
 msgstr "Avainsanat:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:562
+#: src/poppler_viewer.c:699
 msgid "Creator:"
 msgstr "Luoja:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:563
+#: src/poppler_viewer.c:700
 msgid "Producer:"
 msgstr "Tuottaja:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:566
+#: src/poppler_viewer.c:703
 msgid "Created:"
 msgstr "Tehty:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:570
+#: src/poppler_viewer.c:707
 msgid "Modified:"
 msgstr "Muokattu:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:573
+#: src/poppler_viewer.c:710
 msgid "Format:"
 msgstr "Muoto:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:574
+#: src/poppler_viewer.c:712 src/poppler_viewer.c:715
 msgid "Optimized:"
 msgstr "Optimointi:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1025
+#: src/poppler_viewer.c:712
+msgid "Yes"
+msgstr "Kyllä"
+
+#: src/poppler_viewer.c:715
+msgid "No"
+msgstr "Ei"
+
+#: src/poppler_viewer.c:1158
 msgid "PDF Viewer Plugin"
 msgstr "PDF‐näytinliitännäinen"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1127
+#: src/poppler_viewer.c:1260
 msgid "Loading..."
 msgstr "Ladataan…"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1177
+#: src/poppler_viewer.c:1319
 #, c-format
 msgid "%s Document"
 msgstr "%s‐asiakirja"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1183
+#: src/poppler_viewer.c:1325
 #, c-format
-msgid "%d page"
-msgid_plural "%d pages"
-msgstr[0] "%d sivu"
-msgstr[1] "%d sivua"
+msgid "of %d"
+msgstr "/%d"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1579 src/poppler_viewer.c:1797
+#: src/poppler_viewer.c:1702 src/poppler_viewer.c:1924
 msgid "Document Index"
 msgstr "Asiakirjahakemisto"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1653
+#: src/poppler_viewer.c:1781
 msgid "Name"
 msgstr "Nimi"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1765
+#: src/poppler_viewer.c:1892
 msgid "First Page"
 msgstr "Ensimmäinen sivu"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1768
+#: src/poppler_viewer.c:1895
 msgid "Previous Page"
 msgstr "Edellinen sivu"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1771
+#: src/poppler_viewer.c:1898
 msgid "Next Page"
 msgstr "Seuraava sivu"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1774
+#: src/poppler_viewer.c:1901
 msgid "Last Page"
 msgstr "Viimeinen sivu"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1777
+#: src/poppler_viewer.c:1904
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Zoomaa sisään"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1779
+#: src/poppler_viewer.c:1906
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Zoomaa ulos"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1782
+#: src/poppler_viewer.c:1909
 msgid "Fit Page"
 msgstr "Sivun kokoiseksi"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1785
+#: src/poppler_viewer.c:1912
 msgid "Fit Page Width"
 msgstr "Sivun levyiseksi"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1788
+#: src/poppler_viewer.c:1915
 msgid "Rotate Left"
 msgstr "Kierrä vasemmalle"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1791
+#: src/poppler_viewer.c:1918
 msgid "Rotate Right"
 msgstr "Kierrä oikealle"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1794
+#: src/poppler_viewer.c:1921
 msgid "Document Info"
 msgstr "Asiakirjan tiedot"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1799
+#: src/poppler_viewer.c:1926
 msgid "Page Number"
 msgstr "Sivunumero"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1801
+#: src/poppler_viewer.c:1928
 msgid "Zoom Factor"
 msgstr "Zoom‐kerroin"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1909
+#: src/poppler_viewer.c:2037
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin enables the viewing of PDF and PostScript attachments using the "
@@ -158,9 +164,30 @@
 "\n"
 "Palaute on tervetullutta iwkse at claws-mail.org"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1917 src/poppler_viewer.c:1932
+#: src/poppler_viewer.c:2045 src/poppler_viewer.c:2053
+#: src/poppler_viewer.c:2073
 msgid "PDF Viewer"
 msgstr "PDF‐näytin"
 
+#: src/poppler_viewer.c:2049
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: could not find ghostscript binary (gs) required for %s plugin to "
+"process PostScript attachments, only PDF attachments will be displayed. To "
+"enable PostScript support please install gs program.\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Varoitus: Ei löydetty ghostscriptiä (sovellusta gs), joka tarvitaan "
+"liitännäiselle %s, että voidaan käyttää PostScript-liitteitä. Näytetään vain "
+"PDF-liitteet. PostScriptin saa päälle asentamalla gs:n.\n"
+"\n"
+"%s"
+
+#~ msgid "%d page"
+#~ msgid_plural "%d pages"
+#~ msgstr[0] "%d sivu"
+#~ msgstr[1] "%d sivua"
+
 #~ msgid "%s document, page %d/%d"
 #~ msgstr "%s‐teksti, sivu %d∕%d"

Index: cs.po
===================================================================
RCS file: /home/claws-mail/plugins/pdf_viewer/po/Attic/cs.po,v
retrieving revision 1.1.2.1
retrieving revision 1.1.2.2
diff -u -d -r1.1.2.1 -r1.1.2.2
--- cs.po	3 Jul 2009 11:06:22 -0000	1.1.2.1
+++ cs.po	16 Nov 2012 07:41:37 -0000	1.1.2.2
@@ -2,146 +2,153 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: iwkse at claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-26 18:36+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-07 13:03+0000\n"
 "PO-Revision-Date: \n"
 "Last-Translator: David Vachulka <david at konstrukce-cad.com>\n"
 "Language-Team: \n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 
-#: src/poppler_viewer.c:554
+#: src/poppler_viewer.c:692
 msgid "Filename:"
 msgstr "Jméno souboru:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:555
+#: src/poppler_viewer.c:693
 msgid "Size:"
 msgstr "Velikost:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:557
+#: src/poppler_viewer.c:695
 msgid "Title:"
 msgstr "Titul:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:558
+#: src/poppler_viewer.c:696
 msgid "Subject:"
 msgstr "Předmět:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:559
+#: src/poppler_viewer.c:697
 msgid "Author:"
 msgstr "Autor:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:560
+#: src/poppler_viewer.c:698
 msgid "Keywords:"
 msgstr "Klíčová slova:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:561
+#: src/poppler_viewer.c:699
 msgid "Creator:"
 msgstr "Tvůrce:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:562
+#: src/poppler_viewer.c:700
 msgid "Producer:"
 msgstr "Produkováno:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:565
+#: src/poppler_viewer.c:703
 msgid "Created:"
 msgstr "Vytvořeno:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:569
+#: src/poppler_viewer.c:707
 msgid "Modified:"
 msgstr "Upraveno:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:572
+#: src/poppler_viewer.c:710
 msgid "Format:"
 msgstr "Formát:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:573
+#: src/poppler_viewer.c:712
+#: src/poppler_viewer.c:715
 msgid "Optimized:"
 msgstr "Optimalizováno:"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1024
+#: src/poppler_viewer.c:712
+msgid "Yes"
+msgstr "Ano"
+
+#: src/poppler_viewer.c:715
+msgid "No"
+msgstr "Ne"
+
+#: src/poppler_viewer.c:1158
 msgid "PDF Viewer Plugin"
 msgstr "Zásuvný modul prohlížeč PDF"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1126
+#: src/poppler_viewer.c:1260
 msgid "Loading..."
 msgstr "Načítám..."
 
-#: src/poppler_viewer.c:1176
+#: src/poppler_viewer.c:1319
 #, c-format
 msgid "%s Document"
 msgstr "%s dokument"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1182
+#: src/poppler_viewer.c:1325
 #, c-format
-msgid "%d page"
-msgid_plural "%d pages"
-msgstr[0] "%d stránka"
-msgstr[1] "%d stránky"
-msgstr[2] "%d stránek"
+msgid "of %d"
+msgstr "z %d"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1572
-#: src/poppler_viewer.c:1790
+#: src/poppler_viewer.c:1702
+#: src/poppler_viewer.c:1924
 msgid "Document Index"
 msgstr "Index dokumentu"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1646
+#: src/poppler_viewer.c:1781
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1758
+#: src/poppler_viewer.c:1892
 msgid "First Page"
 msgstr "První stránka"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1761
+#: src/poppler_viewer.c:1895
 msgid "Previous Page"
 msgstr "Předchozí stránka"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1764
+#: src/poppler_viewer.c:1898
 msgid "Next Page"
 msgstr "Následující stránka"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1767
+#: src/poppler_viewer.c:1901
 msgid "Last Page"
 msgstr "Poslední stránka"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1770
+#: src/poppler_viewer.c:1904
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Zvětšit"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1772
+#: src/poppler_viewer.c:1906
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Zmenšit"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1775
+#: src/poppler_viewer.c:1909
 msgid "Fit Page"
 msgstr "Přizpůsobit stránce"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1778
+#: src/poppler_viewer.c:1912
 msgid "Fit Page Width"
 msgstr "Přizpůsobit šířce stránky"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1781
+#: src/poppler_viewer.c:1915
 msgid "Rotate Left"
 msgstr "Otočit vlevo"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1784
+#: src/poppler_viewer.c:1918
 msgid "Rotate Right"
 msgstr "Otočit vpravo"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1787
+#: src/poppler_viewer.c:1921
 msgid "Document Info"
 msgstr "Informace o dokumentu"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1792
+#: src/poppler_viewer.c:1926
 msgid "Page Number"
 msgstr "Číslo stránky"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1794
+#: src/poppler_viewer.c:1928
 msgid "Zoom Factor"
 msgstr "Faktor zobrazení"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1902
+#: src/poppler_viewer.c:2037
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin enables the viewing of PDF and PostScript attachments using the Poppler %s Lib and the gs tool.\n"
@@ -152,8 +159,26 @@
 "\n"
 "Jakákoliv zpětná vazba je vítána: iwkse at claws-mail.org"
 
-#: src/poppler_viewer.c:1910
-#: src/poppler_viewer.c:1925
+#: src/poppler_viewer.c:2045
+#: src/poppler_viewer.c:2053
+#: src/poppler_viewer.c:2073
 msgid "PDF Viewer"
 msgstr "Prohlížeč PDF"
 
+#: src/poppler_viewer.c:2049
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: could not find ghostscript binary (gs) required for %s plugin to process PostScript attachments, only PDF attachments will be displayed. To enable PostScript support please install gs program.\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Varování: nemohu najít ghostscript binárku (gs) vyžadovanou  %s zásuvného modulu pro zpracování PostScript příloh, jen PDF přílohy budou zobrazeny. Pro podporu PostScript nainstalujte gs program.\n"
+"\n"
+"%s"
+
+#~ msgid "%d page"
+
+#~ msgid_plural "%d pages"
+#~ msgstr[0] "%d stránka"
+#~ msgstr[1] "%d stránky"
+#~ msgstr[2] "%d stránek"More information about the Commits mailing list