[Commits] fi.po 1.1.2.3 1.1.2.4

claws at claws-mail.org claws at claws-mail.org
Fri Nov 16 08:37:47 CET 2012


Update of /home/claws-mail/plugins/clamd/po
In directory srv:/tmp/cvs-serv18499/po

Modified Files:
      Tag: gtk2
	fi.po 
Log Message:
2012-11-16 [paul]	3.5.5cvs1

	* po/fi.po
		updated by Flammie Pirinen 

Index: fi.po
===================================================================
RCS file: /home/claws-mail/plugins/clamd/po/Attic/fi.po,v
retrieving revision 1.1.2.3
retrieving revision 1.1.2.4
diff -u -d -r1.1.2.3 -r1.1.2.4
--- fi.po	14 Nov 2012 17:11:14 -0000	1.1.2.3
+++ fi.po	16 Nov 2012 07:37:45 -0000	1.1.2.4
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Claws Mail clamav plugin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul at claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-07-07 19:58+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-19 22:03+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-07 12:59+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-11-14 23:35+0200\n"
 "Last-Translator: Flammie Pirinen <flammie at iki.fi>\n"
 "Language-Team: Finnish <laatu at lokalisointi.org>\n"
 "Language: fi\n"
@@ -26,9 +26,9 @@
 "No socket information.\n"
 "Antivirus disabled."
 msgstr ""
-"Skannaus\n"
-"Ei sokettia.\n"
-"Virussuoja poistettu käytöstä."
+"Skannataan\n"
+"Ei pistoketietoja\n"
+"Antivirus poistettu käytöstä."
 
 #: src/clamav_plugin.c:106
 msgid ""
@@ -36,14 +36,14 @@
 "Clamd does not respond to ping.\n"
 "Is clamd running?"
 msgstr ""
-"Skannaus\n"
+"Skannataan\n"
 "Clamd ei vastaa pingiin.\n"
-"Onko clamd päällä?"
+"Onko clamd käynnissä?"
 
 #: src/clamav_plugin.c:110
 #, c-format
 msgid "Detected %s virus."
-msgstr "Tunnistettu virus %s."
+msgstr "Virus %s tunnistettu."
 
 #: src/clamav_plugin.c:114
 #, c-format
@@ -56,7 +56,7 @@
 
 #: src/clamav_plugin.c:148
 msgid "ClamAV: scanning message..."
-msgstr "ClamAV: skannaa viestiä..."
+msgstr "ClamAV: skannaa viestiä…"
 
 #: src/clamav_plugin.c:240
 msgid "Failed to register mail filtering hook"
@@ -68,9 +68,9 @@
 "No socket information.\n"
 "Antivirus disabled."
 msgstr ""
-"Alustus\n"
-"Ei sokettitietoa.\n"
-"Virussuoja pois käytöstä."
+"Aloitus\n"
+"Ei pistoketietoja.\n"
+"Antivirus poistettu käytöstä."
 
 #: src/clamav_plugin.c:261
 msgid ""
@@ -78,9 +78,9 @@
 "Clamd does not respond to ping.\n"
 "Is clamd running?"
 msgstr ""
-"Alustus\n"
+"Aloitus\n"
 "Clamd ei vastaa pingiin.\n"
-"Onko clamd päällä?"
+"Onko clamd käynnissä?"
 
 #: src/clamav_plugin.c:292
 msgid ""
@@ -110,17 +110,16 @@
 "Jos viestin liitteenä on virus, se voidaan poistaa tai tallentaa erilliseen "
 "hakemistoon.\n"
 "\n"
-"Koska liitännäinen keskustelee clamdin kanssa\n"
-"soketin välityksellä, .claws-mail-kansion oikeuksien\n"
-"on oltava riittävät että clamav-daemon voi\n"
-"käyttää unix-sokettia.\n"
-"Kaikilla käyttäjillä pitää olla ainakin suoritusoikeus\n"
-"hakemistoihin.\n"
-"\n"
-"Jos oikeuksia ei voi säätää, clamav-daemon pitää\n"
-"asettaa käyttämään TCP-sokettia sen sijaan ja\n"
-"muokata clamd:n asetuksia.\n"
+"Koska liitännäinen käyttää pistoketta clamd-yhteyteen\n"
+"se vaatii tiettyjä oikeuksia kotihakemistolta ja\n"
+".claws-mail-hakemistolta, silloin kun clamav-daemon\n"
+"on asetettu käyttämään unix-pistokkeita. Ainakin\n"
+"suoritusoikeudet pitää olla kaikille molemmissa\n"
+"hakemistoissa.\n"
 "\n"
+"Tämän voi välttää asettamalla clamav-daemonin\n"
+"käyttämään TCP-pistokkeita ja valitsemalla\n"
+"clamd-asetukset käsin.\n"
 "\n"
 "Asetukset löytyvät valikosta Asetukset→Asetukset→Liitännäiset→Clam Antivirus"
 
@@ -169,23 +168,23 @@
 
 #: src/clamav_plugin_gtk.c:289
 msgid "Automatic configuration"
-msgstr "Automaattiset asennukset"
+msgstr "Automaattiset asetukset"
 
 #: src/clamav_plugin_gtk.c:294
 msgid "Should configuration be done automatic or manual"
-msgstr "Tehdäänkö asetukset automaattisesti?"
+msgstr "Tehdäänkö asetukset automaattisest vai käsin"
 
 #: src/clamav_plugin_gtk.c:302
 msgid "Where is clamd.conf"
-msgstr "clamd.confin hakemisto?"
+msgstr "Missä clamd.conf on"
 
 #: src/clamav_plugin_gtk.c:310
 msgid ""
 "Full path to clamd.conf. If this field is not empty then the plugin has been "
 "able to locate the file automatically"
 msgstr ""
-"Koko hakemistopolku tiedostoon clamd.conf. Jos tämä asetus ei ole tyhjä, "
-"liitännäinen on löytänyt sen automaattisesti"
+"Hakupolku clamd.confiin. Jollei tämä kenttä ole tyhjä, liitännäinen on"
+"löytänyt tiedoston automaattisesti"
 
 #: src/clamav_plugin_gtk.c:314
 msgid "Br_owse"
@@ -193,15 +192,15 @@
 
 #: src/clamav_plugin_gtk.c:318
 msgid "Click this button to select full path to clamd.conf"
-msgstr "Valitse tällä napilla polku clamd.confiin"
+msgstr "Valitse tällä napilla hakemisto clamd.confiin"
 
 #: src/clamav_plugin_gtk.c:326
 msgid "Check permission for folders and adjust if necessary"
-msgstr "Tarkista hakemistojen asetukset ja muokkaa tarvittaessa"
+msgstr "Tarkista hakemistojen oikeudet"
 
 #: src/clamav_plugin_gtk.c:339
 msgid "Click this button to check and adjust folder permissions"
-msgstr "Tarkista hakemistojen oikeudet tällä napilla"
+msgstr "Korjaa tällä napilla hakemistojen oikeudet"
 
 #: src/clamav_plugin_gtk.c:347
 msgid "Remote Host"
@@ -209,7 +208,7 @@
 
 #: src/clamav_plugin_gtk.c:355
 msgid "Hostname or IP for remote host running clamav daemon"
-msgstr "Clamavia ajavan etäpalvelimen nimi tai IP"
+msgstr "Clamavia suorittavan palvelimen nimi tai IP-osoite"
 
 #: src/clamav_plugin_gtk.c:367
 msgid "Port"
@@ -217,7 +216,7 @@
 
 #: src/clamav_plugin_gtk.c:377
 msgid "Port number where clamav daemon is listening"
-msgstr "Portti, jota clamavd kuuntelee"
+msgstr "Porttinumero jota clamav kuuntelee"
 
 #: src/clamav_plugin_gtk.c:478
 msgid ""
@@ -225,9 +224,9 @@
 "No socket information.\n"
 "Antivirus disabled."
 msgstr ""
-"Uudet asetukset\n"
-"Ei sokettia.\n"
-"Virusturva pois käytöstä."
+"Uusi asetusto\n"
+"Ei pistoketietoja\n"
+"Antivirus poistettu käytöstä."
 
 #: src/clamav_plugin_gtk.c:482
 msgid ""
@@ -235,9 +234,9 @@
 "Clamd does not respond to ping.\n"
 "Is clamd running?"
 msgstr ""
-"Uudet asetukset\n"
+"Uusi asetusto\n"
 "Clamd ei vastaa pingiin.\n"
-"Onko clamd päällä?"
+"Onko clamd käynnissä?"
 
 #: libclamd/clamd-plugin.c:117
 #, c-format
@@ -245,8 +244,8 @@
 "%s: Unable to open\n"
 "clamd will be disabled"
 msgstr ""
-"%s: Ei voitu avata\n"
-"clamd pois käytöstä"
+"%s: ei voitu avata\n"
+"clamd poistetaan käytöstä"
 
 #: libclamd/clamd-plugin.c:215
 #, c-format
@@ -254,12 +253,12 @@
 "%s: Not able to find required information\n"
 "clamd will be disabled"
 msgstr ""
-"%s: Ei löydetty tarpeeksi tietoja\n"
-"clamd pois käytöstä"
+"%s: Ei voitu löytää tarvittavaa tietoa\n"
+"clamd on poistettu käytöstä"
 
 #: libclamd/clamd-plugin.c:249
 msgid "Could not create socket"
-msgstr "Ei voitu luoda sokettia"
+msgstr "Ei voitu avata pistoketta"
 
 #: libclamd/clamd-plugin.c:420
 msgid ": File does not exist"
@@ -277,11 +276,11 @@
 #: libclamd/clamd-plugin.c:457 libclamd/clamd-plugin.c:462
 #: libclamd/clamd-plugin.c:471
 msgid "Socket write error"
-msgstr "Sokettiinkirjoitusvirhe"
+msgstr "Pistokkeeseenkirjoittamisvirhe"
 
 #: libclamd/clamd-plugin.c:478
 msgid "Socket read error"
-msgstr "Soketistalukuvirhe"
+msgstr "Pistokkeestalukuvirhe"
 
 #~ msgid "Plugins"
 #~ msgstr "Liitännäiset"More information about the Commits mailing list