[Commits] fi.po 1.1.2.5 1.1.2.6 sk.po 1.1.2.6 1.1.2.7

claws at claws-mail.org claws at claws-mail.org
Fri Nov 16 08:37:19 CET 2012


Update of /home/claws-mail/plugins/bsfilter/po
In directory srv:/tmp/cvs-serv17435/po

Modified Files:
      Tag: gtk2
	fi.po sk.po 
Log Message:
2012-11-16 [paul]	1.0.9cvs2

	* po/fi.po
	* po/sk.po
		updated by Flammie Pirinen, Slavko 

Index: sk.po
===================================================================
RCS file: /home/claws-mail/plugins/bsfilter/po/Attic/sk.po,v
retrieving revision 1.1.2.6
retrieving revision 1.1.2.7
diff -u -d -r1.1.2.6 -r1.1.2.7
--- sk.po	27 Jun 2012 10:14:20 -0000	1.1.2.6
+++ sk.po	16 Nov 2012 07:37:17 -0000	1.1.2.7
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: bsfilter_plugin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo at mones.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-20 10:10+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-07 12:59+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-12-12 19:27+0100\n"
 "Last-Translator: Slavko <linux at slavino.sk>\n"
 "Language-Team: slovenčina <debian-l10n-slovak at lists.debian.org>\n"
@@ -17,12 +17,12 @@
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 "X-POFile-SpellExtra: kB bsfilter Bsfilter IMAP whitelisted whitelist\n"
 
-#: src/bsfilter.c:78 src/bsfilter_gtk.c:399
+#: src/bsfilter.c:78 src/bsfilter_gtk.c:398
 msgid "Bsfilter"
 msgstr "Bsfilter"
 
-#: src/bsfilter.c:103 src/bsfilter_gtk.c:195 src/bsfilter_gtk.c:264
-#: src/bsfilter_gtk.c:324
+#: src/bsfilter.c:103 src/bsfilter_gtk.c:194 src/bsfilter_gtk.c:263
+#: src/bsfilter_gtk.c:323
 msgid "Any"
 msgstr "VÅ¡etky"
 
@@ -99,45 +99,45 @@
 msgid "Spam learning"
 msgstr "Učenie SPAM"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:141
+#: src/bsfilter_gtk.c:140
 msgid "Process messages on receiving"
 msgstr "Spracovať správy pri prijímaní"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:149
+#: src/bsfilter_gtk.c:148
 msgid "Maximum size"
 msgstr "Maximálna veľkosť"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:158
+#: src/bsfilter_gtk.c:157
 msgid "Messages larger than this will not be checked"
 msgstr "Správy väčšie ako táto veľkosť nebudú kontrolované"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:161
+#: src/bsfilter_gtk.c:160
 msgid "KB"
 msgstr "kB"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:169
+#: src/bsfilter_gtk.c:168
 msgid "Save spam in"
 msgstr "Uložiť SPAM v"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:177
+#: src/bsfilter_gtk.c:176
 msgid ""
 "Folder for storing identified spam. Leave empty to use the trash folder."
 msgstr ""
 "Zložka na uchovávanie rozpoznaných SPAM. Nechajte prázdne na použitie Koša."
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:179
+#: src/bsfilter_gtk.c:178
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Prechádzať"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:183
+#: src/bsfilter_gtk.c:182
 msgid "Click this button to select a folder for storing spam"
 msgstr "Použite toto tlačidlo na výber zložky na ukladanie SPAM"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:189
+#: src/bsfilter_gtk.c:188
 msgid "Whitelist senders found in address book/folder"
 msgstr "Povolení (whitelist) odosielatelia, nájdení v adresári/zložke."
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:193
+#: src/bsfilter_gtk.c:192
 msgid ""
 "Messages coming from your address book contacts will be received in the "
 "normal folder even if detected as spam"
@@ -145,19 +145,19 @@
 "Správy prichádzajúce od kontaktov z vášho Adresára budú prijaté v normálnej "
 "zložke, hoci by aj bola rozpoznaná ako SPAM"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:199
+#: src/bsfilter_gtk.c:198
 msgid "Select ..."
 msgstr "Vybrať..."
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:203
+#: src/bsfilter_gtk.c:202
 msgid "Click this button to select a book or folder in the address book"
 msgstr "Použite toto tlačidlo na výber knihy alebo zložky v Adresári"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:205
+#: src/bsfilter_gtk.c:204
 msgid "Learn whitelisted emails as ham"
 msgstr "Naučiť sa správy z povolených (whitelisted) správ ako nie spam"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:207
+#: src/bsfilter_gtk.c:206
 msgid ""
 "If Bsfilter thought an email was spam or unsure, but it was whitelisted, "
 "learn it as ham."
@@ -165,15 +165,15 @@
 "Ak si Bsfilter myslí o správe, že je to SPAM alebo si nie je istý, ale je v "
 "zozname povolených (whitelist), označí ju ako nie SPAM."
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:216
+#: src/bsfilter_gtk.c:215
 msgid "Bsfilter call"
 msgstr "Volanie Bsfilter"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:224
+#: src/bsfilter_gtk.c:223
 msgid "Path to bsfilter executable"
 msgstr "Cesta k bsfilter"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:230
+#: src/bsfilter_gtk.c:229
 msgid "Mark spam as read"
 msgstr "Označiť SPAM ako prečítaný"
 

Index: fi.po
===================================================================
RCS file: /home/claws-mail/plugins/bsfilter/po/Attic/fi.po,v
retrieving revision 1.1.2.5
retrieving revision 1.1.2.6
diff -u -d -r1.1.2.5 -r1.1.2.6
--- fi.po	14 Nov 2012 17:10:30 -0000	1.1.2.5
+++ fi.po	16 Nov 2012 07:37:17 -0000	1.1.2.6
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: bsfilter_plugin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo at mones.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-07-07 19:58+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-19 21:41+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-07 12:59+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-11-14 23:20+0200\n"
 "Last-Translator:  <flammie at iki.fi>\n"
 "Language-Team: Finnish\n"
 "Language: \n"
@@ -17,12 +17,12 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: src/bsfilter.c:78 src/bsfilter_gtk.c:399
+#: src/bsfilter.c:78 src/bsfilter_gtk.c:398
 msgid "Bsfilter"
 msgstr "Bsfilter"
 
-#: src/bsfilter.c:103 src/bsfilter_gtk.c:195 src/bsfilter_gtk.c:264
-#: src/bsfilter_gtk.c:324
+#: src/bsfilter.c:103 src/bsfilter_gtk.c:194 src/bsfilter_gtk.c:263
+#: src/bsfilter_gtk.c:323
 msgid "Any"
 msgstr "Mikä tahansa"
 
@@ -98,46 +98,46 @@
 msgid "Spam learning"
 msgstr "Roskapostin opinta"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:141
+#: src/bsfilter_gtk.c:140
 msgid "Process messages on receiving"
 msgstr "Käsittele viestit saapuessa"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:149
+#: src/bsfilter_gtk.c:148
 msgid "Maximum size"
 msgstr "Enimmäiskoko"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:158
+#: src/bsfilter_gtk.c:157
 msgid "Messages larger than this will not be checked"
 msgstr "Viesti jotka ovat tätä suurempia jätetään tarkastamatta"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:161
+#: src/bsfilter_gtk.c:160
 msgid "KB"
 msgstr "Kt"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:169
+#: src/bsfilter_gtk.c:168
 msgid "Save spam in"
 msgstr "Tallenna roskapostit kohteeseen"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:177
+#: src/bsfilter_gtk.c:176
 msgid ""
 "Folder for storing identified spam. Leave empty to use the trash folder."
 msgstr ""
 "Kansio jossa tunnistettu roskaposti säilötään. Tyhjä arvo tarkoittaa "
 "roskakoria."
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:179
+#: src/bsfilter_gtk.c:178
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Selaa"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:183
+#: src/bsfilter_gtk.c:182
 msgid "Click this button to select a folder for storing spam"
 msgstr "Paina tätä nappia valitaksesi roskapostin säilytyskansio"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:189
+#: src/bsfilter_gtk.c:188
 msgid "Whitelist senders found in address book/folder"
 msgstr "Osoitekirja on whitelistillä"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:193
+#: src/bsfilter_gtk.c:192
 msgid ""
 "Messages coming from your address book contacts will be received in the "
 "normal folder even if detected as spam"
@@ -145,19 +145,19 @@
 "Viestit jotka tulevat osoitekirjan osoitteesta tallennetaan tavan kansioihin "
 "vaikka ne olisivatkin roskapostia"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:199
+#: src/bsfilter_gtk.c:198
 msgid "Select ..."
 msgstr "Valitse ..."
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:203
+#: src/bsfilter_gtk.c:202
 msgid "Click this button to select a book or folder in the address book"
 msgstr "Paina tätä nappia valitaksesi osoitekirjan tai kansion"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:205
+#: src/bsfilter_gtk.c:204
 msgid "Learn whitelisted emails as ham"
 msgstr "Opi whitelistiltä tulevat viestit ei-roskapostina"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:207
+#: src/bsfilter_gtk.c:206
 msgid ""
 "If Bsfilter thought an email was spam or unsure, but it was whitelisted, "
 "learn it as ham."
@@ -165,15 +165,15 @@
 "Jos Bsfilter tunnistaa whitelistiltä tulevan viedtin roskapostiksi tai ei "
 "tunnista sitä, opi se ei-roskapostina"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:216
+#: src/bsfilter_gtk.c:215
 msgid "Bsfilter call"
 msgstr "Bsfilterin komento"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:224
+#: src/bsfilter_gtk.c:223
 msgid "Path to bsfilter executable"
 msgstr "Polku bsfilter-ohjelmaan"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:230
+#: src/bsfilter_gtk.c:229
 msgid "Mark spam as read"
 msgstr "Merkitse roskaposti luetuksi"
 More information about the Commits mailing list