[Commits] cs.po 1.1.2.3 1.1.2.4 fi.po 1.1.2.14 1.1.2.15 sk.po 1.1.2.8 1.1.2.9

claws at claws-mail.org claws at claws-mail.org
Fri Nov 16 08:36:48 CET 2012


Update of /home/claws-mail/plugins/attachwarner/po
In directory srv:/tmp/cvs-serv16344/po

Modified Files:
      Tag: gtk2
	cs.po fi.po sk.po 
Log Message:
2012-11-16 [paul]	1.0.0cvs2

	* po/cs.po
	* po/fi.po
	* po/sk.po
		updated by David Vachulka, Flammie Pirinen, Slavko 

Index: sk.po
===================================================================
RCS file: /home/claws-mail/plugins/attachwarner/po/Attic/sk.po,v
retrieving revision 1.1.2.8
retrieving revision 1.1.2.9
diff -u -d -r1.1.2.8 -r1.1.2.9
--- sk.po	27 Jun 2012 10:13:34 -0000	1.1.2.8
+++ sk.po	16 Nov 2012 07:36:46 -0000	1.1.2.9
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Slovak language file for attachwarner_plugin
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# Slavko <linux at slavino.sk>, 2009, 2010, 2011.
+# Slavko <linux at slavino.sk>, 2009, 2010, 2011, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: attachwarner_plugin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo at mones.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-20 10:10+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-12 21:45+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-07 12:58+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-11-08 20:12+0100\n"
 "Last-Translator: Slavko <linux at slavino.sk>\n"
 "Language-Team: slovenčina <debian-l10n-slovak at lists.debian.org>\n"
 "Language: \n"
@@ -17,15 +17,15 @@
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 "X-POFile-SpellExtra: 20s check send before\n"
 
-#: src/attachwarner.c:283
+#: src/attachwarner.c:297
 msgid "+_Send"
 msgstr "+Po_slať"
 
-#: src/attachwarner.c:285
+#: src/attachwarner.c:299
 msgid "+_Queue"
 msgstr "+_Poslať neskôr"
 
-#: src/attachwarner.c:288
+#: src/attachwarner.c:302
 #, c-format
 msgid ""
 "An attachment is mentioned in the mail you're sending, but no file was "
@@ -40,27 +40,27 @@
 "\n"
 "%s i tak?"
 
-#: src/attachwarner.c:291
+#: src/attachwarner.c:305
 msgid "Send"
 msgstr "Poslať"
 
-#: src/attachwarner.c:291
+#: src/attachwarner.c:305
 msgid "Queue"
 msgstr "Poslať neskôr"
 
-#: src/attachwarner.c:292
+#: src/attachwarner.c:306
 msgid "Attachment warning"
 msgstr "Upozornenie na prílohu"
 
-#: src/attachwarner.c:324 src/attachwarner.c:361 src/attachwarner.c:413
+#: src/attachwarner.c:338 src/attachwarner.c:375 src/attachwarner.c:427
 msgid "Attach warner"
 msgstr "Upozornenie na prílohu"
 
-#: src/attachwarner.c:331
+#: src/attachwarner.c:345
 msgid "Failed to register check before send hook"
 msgstr "Zlyhala registrácia funkcia na obsluhu udalosti „check before send”"
 
-#: src/attachwarner.c:371
+#: src/attachwarner.c:385
 msgid ""
 "Warns user if some reference to attachments is found in the message text and "
 "no file is attached."
@@ -68,11 +68,11 @@
 "Upozorňuje používateľa, ak bola v tele správy spomenutá príloha a nebol "
 "pripojený žiadny súbor."
 
-#: src/attachwarner_prefs.c:48
+#: src/attachwarner_prefs.c:49
 msgid "attach"
 msgstr "pripojiť"
 
-#: src/attachwarner_prefs.c:72
+#: src/attachwarner_prefs.c:76
 msgid ""
 "Warn when matching the following regular expressions:\n"
 "(one per line)"
@@ -80,26 +80,38 @@
 "Upozorniť pri nájdení týchto regulárnych výrazov:\n"
 "(jeden v riadku)"
 
-#: src/attachwarner_prefs.c:91
+#: src/attachwarner_prefs.c:95
 msgid "Skip quoted lines"
 msgstr "Preskočiť citácie"
 
-#: src/attachwarner_prefs.c:98
+#: src/attachwarner_prefs.c:102
 msgid "Exclude quoted lines from checking for the regular expressions above"
 msgstr "Z hľadania regulárnych výrazov vynechá citácie"
 
-#: src/attachwarner_prefs.c:101
+#: src/attachwarner_prefs.c:105
 msgid "Skip forwards and redirections"
 msgstr "Preskočiť Posielanie ďalej a Predávanie"
 
-#: src/attachwarner_prefs.c:108
+#: src/attachwarner_prefs.c:112
 msgid ""
 "Don't check for missing attachments when forwarding or redirecting messages"
 msgstr ""
 "Nekontroluje chýbajúce prílohy pri správach Posielaných ďalej a "
 "Presmerovaných správach"
 
-#: src/attachwarner_prefs.c:182
+#: src/attachwarner_prefs.c:115
+msgid "Skip signature"
+msgstr "Preskočiť podpis"
+
+#: src/attachwarner_prefs.c:122
+msgid ""
+"Exclude lines from the first signature-separator onwards from checking for "
+"the regular expressions above"
+msgstr ""
+"Vynechať riadky od riadku prvého oddeľovača podpisu dopredu, pri hľadaní "
+"vyššie zadaného regulárneho výrazu"
+
+#: src/attachwarner_prefs.c:198
 msgid "Attach Warner"
 msgstr "Upozornenie na prílohu"
 

Index: fi.po
===================================================================
RCS file: /home/claws-mail/plugins/attachwarner/po/Attic/fi.po,v
retrieving revision 1.1.2.14
retrieving revision 1.1.2.15
diff -u -d -r1.1.2.14 -r1.1.2.15
--- fi.po	14 Nov 2012 17:09:53 -0000	1.1.2.14
+++ fi.po	16 Nov 2012 07:36:46 -0000	1.1.2.15
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: attachwarner\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo at mones.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-07-07 19:58+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-19 21:38+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-07 12:58+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-11-15 00:31+0200\n"
 "Last-Translator: Flammie Pirinen <flammie at iki.fi>\n"
 "Language-Team: Finnish <laatu at lokalisointi.org>\n"
 "Language: fi\n"
@@ -17,15 +17,15 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: src/attachwarner.c:283
+#: src/attachwarner.c:297
 msgid "+_Send"
 msgstr "_Lähetä"
 
-#: src/attachwarner.c:285
+#: src/attachwarner.c:299
 msgid "+_Queue"
 msgstr "_Jonoon"
 
-#: src/attachwarner.c:288
+#: src/attachwarner.c:302
 #, c-format
 msgid ""
 "An attachment is mentioned in the mail you're sending, but no file was "
@@ -34,33 +34,33 @@
 "\n"
 "%s it anyway?"
 msgstr ""
-"Lähetettävissä viestissä näyttää olevan maininta liitetiedostosta, mutta "
-"tiedostoa ei ole liitetty. Maininta on rivillä %d ja alkaa seuraavasti: "
-"<span weighth=\"bold\">%.20s</span>...\n"
+"Liitetiedostosta mainitaan viestissä jota lähetetään, mutta tiedostoa ei ole "
+"liitetty. Maininta on rivillä %d, joka alkaa seuraavasti: <span weight="
+"\"bold\">%.20s?</span>...\n"
 "\n"
 "%s joka tapauksessa?"
 
-#: src/attachwarner.c:291
+#: src/attachwarner.c:305
 msgid "Send"
 msgstr "Lähetä"
 
-#: src/attachwarner.c:291
+#: src/attachwarner.c:305
 msgid "Queue"
 msgstr "Jonoon"
 
-#: src/attachwarner.c:292
+#: src/attachwarner.c:306
 msgid "Attachment warning"
 msgstr "Liitetiedostovaroitus"
 
-#: src/attachwarner.c:324 src/attachwarner.c:361 src/attachwarner.c:413
+#: src/attachwarner.c:338 src/attachwarner.c:375 src/attachwarner.c:427
 msgid "Attach warner"
 msgstr "Liitä varoitin"
 
-#: src/attachwarner.c:331
+#: src/attachwarner.c:345
 msgid "Failed to register check before send hook"
 msgstr "Lähetyskoukun rekisteröinti epäonnistui"
 
-#: src/attachwarner.c:371
+#: src/attachwarner.c:385
 msgid ""
 "Warns user if some reference to attachments is found in the message text and "
 "no file is attached."
@@ -68,11 +68,11 @@
 "Varoittaa, jos viestin tekstissä puhutaan liitteistä, mutta tiedostoja ei "
 "ole liitetty."
 
-#: src/attachwarner_prefs.c:48
+#: src/attachwarner_prefs.c:49
 msgid "attach"
 msgstr "liite"
 
-#: src/attachwarner_prefs.c:72
+#: src/attachwarner_prefs.c:76
 msgid ""
 "Warn when matching the following regular expressions:\n"
 "(one per line)"
@@ -80,26 +80,38 @@
 "Varoita seuraavista säännöllisistä täsmäyksistä:\n"
 "(yksi riviä kohti)"
 
-#: src/attachwarner_prefs.c:91
+#: src/attachwarner_prefs.c:95
 msgid "Skip quoted lines"
 msgstr "Ohita lainaukset"
 
-#: src/attachwarner_prefs.c:98
+#: src/attachwarner_prefs.c:102
 msgid "Exclude quoted lines from checking for the regular expressions above"
 msgstr "Älä tarkasta lainattuja rivejä säännöllisillä ilmauksilla"
 
-#: src/attachwarner_prefs.c:101
+#: src/attachwarner_prefs.c:105
 msgid "Skip forwards and redirections"
 msgstr "Ohita edelleenlähetykset ja uudelleenohjaukset"
 
-#: src/attachwarner_prefs.c:108
+#: src/attachwarner_prefs.c:112
 msgid ""
 "Don't check for missing attachments when forwarding or redirecting messages"
 msgstr ""
 "Älä tarkasta puuttuvia liitetiedostoja kun edelleenlähetetään tai "
 "uudelleenohjataan"
 
-#: src/attachwarner_prefs.c:182
+#: src/attachwarner_prefs.c:115
+msgid "Skip signature"
+msgstr "Ohita allekirjoitukset"
+
+#: src/attachwarner_prefs.c:122
+msgid ""
+"Exclude lines from the first signature-separator onwards from checking for "
+"the regular expressions above"
+msgstr ""
+"Älä tarkasta rivejä ensimmäisesti allekirjoituksen erottimesta eteenpäin, kun "
+"tarkastetaan säännöllisillä ilmauksilla"
+
+#: src/attachwarner_prefs.c:198
 msgid "Attach Warner"
 msgstr "Liitä varoitin"
 

Index: cs.po
===================================================================
RCS file: /home/claws-mail/plugins/attachwarner/po/Attic/cs.po,v
retrieving revision 1.1.2.3
retrieving revision 1.1.2.4
diff -u -d -r1.1.2.3 -r1.1.2.4
--- cs.po	16 Dec 2011 10:06:12 -0000	1.1.2.3
+++ cs.po	16 Nov 2012 07:36:46 -0000	1.1.2.4
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: attachwarner\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo at mones.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-09 10:52+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-12 18:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-07 12:58+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-11-14 19:58+0100\n"
 "Last-Translator: David Vachulka <david at konstrukce-cad.com>\n"
 "Language-Team: Czech <cs at li.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -17,15 +17,15 @@
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5)) ? 2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
 
-#: src/attachwarner.c:283
+#: src/attachwarner.c:297
 msgid "+_Send"
 msgstr "+ _Odeslat"
 
-#: src/attachwarner.c:285
+#: src/attachwarner.c:299
 msgid "+_Queue"
 msgstr "+_Fronta"
 
-#: src/attachwarner.c:288
+#: src/attachwarner.c:302
 #, c-format
 msgid ""
 "An attachment is mentioned in the mail you're sending, but no file was attached. Mention appears on line %d, which begins with text: <span weight=\"bold\">%.20s</span>…\n"
@@ -36,37 +36,37 @@
 "\n"
 "Přesto %s?"
 
-#: src/attachwarner.c:291
+#: src/attachwarner.c:305
 msgid "Send"
 msgstr "Odeslat"
 
-#: src/attachwarner.c:291
+#: src/attachwarner.c:305
 msgid "Queue"
 msgstr "Fronta"
 
-#: src/attachwarner.c:292
+#: src/attachwarner.c:306
 msgid "Attachment warning"
 msgstr "Příloha - upozornění"
 
-#: src/attachwarner.c:324
-#: src/attachwarner.c:361
-#: src/attachwarner.c:413
+#: src/attachwarner.c:338
+#: src/attachwarner.c:375
+#: src/attachwarner.c:427
 msgid "Attach warner"
 msgstr "Kontrola příloh"
 
-#: src/attachwarner.c:331
+#: src/attachwarner.c:345
 msgid "Failed to register check before send hook"
 msgstr "Nepodařilo se zaregistrovat kontrolu do operace odesílání zprávy."
 
-#: src/attachwarner.c:371
+#: src/attachwarner.c:385
 msgid "Warns user if some reference to attachments is found in the message text and no file is attached."
 msgstr "Tento zásuvný modul upozorňuje pokud je v textu zprávy zmíněna příloha a není přiložen žádný soubor."
 
-#: src/attachwarner_prefs.c:48
+#: src/attachwarner_prefs.c:49
 msgid "attach"
 msgstr "přiložit"
 
-#: src/attachwarner_prefs.c:72
+#: src/attachwarner_prefs.c:76
 msgid ""
 "Warn when matching the following regular expressions:\n"
 "(one per line)"
@@ -74,27 +74,33 @@
 "Upozornit, pokud dojde k nalezení jednoho z těchto regulárních výrazů:\n"
 "(každý výraz na samostatný řádek)"
 
-#: src/attachwarner_prefs.c:91
+#: src/attachwarner_prefs.c:95
 msgid "Skip quoted lines"
 msgstr "Přeskočit citace"
 
-#: src/attachwarner_prefs.c:98
+#: src/attachwarner_prefs.c:102
 msgid "Exclude quoted lines from checking for the regular expressions above"
 msgstr "Text citací ve zprávě nebude kontrolován."
 
-#: src/attachwarner_prefs.c:101
+#: src/attachwarner_prefs.c:105
 msgid "Skip forwards and redirections"
 msgstr "Nekontrolovat předávané a přesměrovávané zprávy"
 
-#: src/attachwarner_prefs.c:108
+#: src/attachwarner_prefs.c:112
 msgid "Don't check for missing attachments when forwarding or redirecting messages"
 msgstr "Text zpráv, které předáváte (forward) nebo přesměrováváte (redirect) nebude kontrolován."
 
-#: src/attachwarner_prefs.c:181
-msgid "Plugins"
-msgstr "Zásuvné moduly"
+#: src/attachwarner_prefs.c:115
+msgid "Skip signature"
+msgstr "Přeskočit podpis"
 
-#: src/attachwarner_prefs.c:182
+#: src/attachwarner_prefs.c:122
+msgid "Exclude lines from the first signature-separator onwards from checking for the regular expressions above"
+msgstr "Vyjmout řádky od prvního oddělovače podpisu dopředu z kontroly regulárních výrazů výše"
+
+#: src/attachwarner_prefs.c:198
 msgid "Attach Warner"
 msgstr "Kontrola příloh"
 
+#~ msgid "Plugins"
+#~ msgstr "Zásuvné moduly"More information about the Commits mailing list