[Commits] fr.po 1.1.2.17 1.1.2.18 id.po 1.1.2.3 NONE id_ID.po NONE 1.1.2.1 sk.po 1.1.2.11 1.1.2.12

claws at claws-mail.org claws at claws-mail.org
Fri Dec 16 11:43:08 CET 2011


Update of /home/claws-mail/plugins/vcalendar/po
In directory claws-mail:/tmp/cvs-serv23144/po

Modified Files:
   Tag: gtk2
	fr.po sk.po 
Added Files:
   Tag: gtk2
	id_ID.po 
Removed Files:
   Tag: gtk2
	id.po 
Log Message:
2011-12-16 [paul]	2.0.11cvs12

	* configure.ac
	* po/fr.po
	* po/id.po
	* po/id_ID.po
	* po/sk.po
		updates 

--- id.po DELETED ---

Index: sk.po
===================================================================
RCS file: /home/claws-mail/plugins/vcalendar/po/Attic/sk.po,v
retrieving revision 1.1.2.11
retrieving revision 1.1.2.12
diff -u -d -r1.1.2.11 -r1.1.2.12
--- sk.po	26 Aug 2011 08:56:10 -0000	1.1.2.11
+++ sk.po	16 Dec 2011 10:43:06 -0000	1.1.2.12
@@ -6,21 +6,23 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: vcalendar_plugin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: colin at colino.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-20 13:06+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-21 15:16+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-09 11:03+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-12 21:22+0100\n"
 "Last-Translator: Slavko <linux at slavino.sk>\n"
-"Language-Team: Slovak <debian-l10n-slovak at lists.debian.org>\n"
+"Language-Team: slovenčina <debian-l10n-slovak at lists.debian.org>\n"
 "Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-POFile-SpellExtra: webCal vCalendar XFCE MIME WebCal Claws ld ics\n"
+"X-POFile-SpellExtra: Evolution ICS ID Outlook Orage ifb Webcal webcal ToDo\n"
 
-#: src/plugin.c:45 src/plugin.c:64 src/vcal_prefs.c:645
+#: src/plugin.c:47 src/plugin.c:68 src/vcal_prefs.c:644
 msgid "vCalendar"
 msgstr "vCalendar"
 
-#: src/plugin.c:69
+#: src/plugin.c:73
 msgid ""
 "This plugin enables vCalendar message handling like that produced by "
 "Evolution or Outlook.\n"
@@ -43,14 +45,14 @@
 "stretnutia, ktoré ste prijali alebo vytvorili.\n"
 "Požiadavky na stretnutie, ktoré prijmete, budú zobrazené v príslušnej podobe "
 "a Vy ich budete môcť prijať alebo odmietnuť.\n"
-"Pre vytvorenie stretnutia kliknite pravým tlačidlom na zložku vCalendar "
-"alebo Stretnutia a zvoľte \"Nové stretnutie...\".\n"
+"Na vytvorenie stretnutia kliknite pravým tlačidlom na zložku vCalendar alebo "
+"Stretnutia a zvoľte „Nové stretnutie...”.\n"
 "\n"
 "Môžete sa tiež prihlásiť k externým kanálom webCal, exportovať svoje "
 "stretnutia a kalendáre, zverejňovať informácie o svojom čase a prijímať "
 "informácie od iných."
 
-#: src/plugin.c:102
+#: src/plugin.c:106
 msgid "Calendar"
 msgstr "Kalendár"
 
@@ -192,28 +194,28 @@
 
 #: src/vcalendar.c:1216
 msgid "Launch website"
-msgstr "Pozrieť weovú stránku"
+msgstr "Pozrieť webovú stránku"
 
 #: src/vcalendar.c:1220
 msgid "You are already busy at this time."
 msgstr "V tej dobe ste obsadený."
 
-#: src/vcalendar.c:1259 src/vcal_meeting_gtk.c:1730
+#: src/vcalendar.c:1259 src/vcal_meeting_gtk.c:1729
 msgid "Event:"
 msgstr "Udalosť:"
 
-#: src/vcalendar.c:1260 src/vcal_meeting_gtk.c:1708
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1719
+#: src/vcalendar.c:1260 src/vcal_meeting_gtk.c:1707
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1718
 msgid "Organizer:"
 msgstr "Organizátor:"
 
-#: src/vcalendar.c:1261 src/vcal_meeting_gtk.c:1711
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1721
+#: src/vcalendar.c:1261 src/vcal_meeting_gtk.c:1710
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1720
 msgid "Location:"
 msgstr "Miesto:"
 
-#: src/vcalendar.c:1262 src/vcal_meeting_gtk.c:1709
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1720
+#: src/vcalendar.c:1262 src/vcal_meeting_gtk.c:1708
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1719
 msgid "Summary:"
 msgstr "Zhrnutie:"
 
@@ -225,13 +227,13 @@
 msgid "Ending:"
 msgstr "Koniec:"
 
-#: src/vcalendar.c:1265 src/vcal_meeting_gtk.c:1712
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1722
+#: src/vcalendar.c:1265 src/vcal_meeting_gtk.c:1711
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1721
 msgid "Description:"
 msgstr "Popis:"
 
-#: src/vcalendar.c:1266 src/vcal_meeting_gtk.c:1713
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1723
+#: src/vcalendar.c:1266 src/vcal_meeting_gtk.c:1712
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1722
 msgid "Attendees:"
 msgstr "Účastníci:"
 
@@ -275,27 +277,27 @@
 msgid "_Month view"
 msgstr "_Mesačný pohľad"
 
-#: src/vcal_folder.c:1430
+#: src/vcal_folder.c:1471
 msgid "in the past"
 msgstr "v minulosti"
 
-#: src/vcal_folder.c:1433
+#: src/vcal_folder.c:1474
 msgid "today"
 msgstr "dnes"
 
-#: src/vcal_folder.c:1436
+#: src/vcal_folder.c:1477
 msgid "tomorrow"
 msgstr "zajtra"
 
-#: src/vcal_folder.c:1439
+#: src/vcal_folder.c:1480
 msgid "this week"
 msgstr "tento týždeň"
 
-#: src/vcal_folder.c:1442
+#: src/vcal_folder.c:1483
 msgid "later"
 msgstr "neskôr"
 
-#: src/vcal_folder.c:1446
+#: src/vcal_folder.c:1487
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -304,34 +306,34 @@
 "\n"
 "Toto sú plánované udalosti %s:\n"
 
-#: src/vcal_folder.c:1538
+#: src/vcal_folder.c:1580
 #, c-format
 msgid "Timeout (%d seconds) connecting to %s\n"
 msgstr "Časový limit (%d sekúnd) pripojenia k %s\n"
 
-#: src/vcal_folder.c:1547
+#: src/vcal_folder.c:1589
 msgid "401 (Authorisation required)"
 msgstr "401 (Vyžadovaná autorizácia)"
 
-#: src/vcal_folder.c:1550
+#: src/vcal_folder.c:1592
 msgid "403 (Unauthorised)"
 msgstr "403 (Neautorizované)"
 
-#: src/vcal_folder.c:1553
+#: src/vcal_folder.c:1595
 msgid "404 (Not found)"
 msgstr "404 (Nenájdené)"
 
-#: src/vcal_folder.c:1556
+#: src/vcal_folder.c:1598
 #, c-format
 msgid "Error %ld"
 msgstr "Chyba %ld"
 
-#: src/vcal_folder.c:1593
+#: src/vcal_folder.c:1635
 #, c-format
 msgid "Fetching '%s'..."
-msgstr "Získavanie '%s'..."
+msgstr "Získavanie „%s”..."
 
-#: src/vcal_folder.c:1759
+#: src/vcal_folder.c:1801
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not retrieve the Webcal URL:\n"
@@ -344,12 +346,12 @@
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/vcal_folder.c:1760 src/vcal_folder.c:1764 src/vcal_folder.c:1775
-#: src/vcal_folder.c:1778
+#: src/vcal_folder.c:1802 src/vcal_folder.c:1806 src/vcal_folder.c:1817
+#: src/vcal_folder.c:1820
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Neznáma chyba"
 
-#: src/vcal_folder.c:1763
+#: src/vcal_folder.c:1805
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not retrieve the Webcal URL:\n"
@@ -362,7 +364,7 @@
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: src/vcal_folder.c:1774
+#: src/vcal_folder.c:1816
 #, c-format
 msgid ""
 "This URL does not look like a WebCal URL:\n"
@@ -373,7 +375,7 @@
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/vcal_folder.c:1777
+#: src/vcal_folder.c:1819
 #, c-format
 msgid ""
 "This URL does not look like a WebCal URL:\n"
@@ -384,69 +386,69 @@
 "%s\n"
 "%s\n"
 
-#: src/vcal_folder.c:1833
+#: src/vcal_folder.c:1875
 msgid "Claws Mail needs network access in order to update the Webcal feed."
-msgstr "Claws Mail potrebuje na aktualizáciu kanála Webcal sieťový prístup."
+msgstr "Claws Mail potrebuje na aktualizáciu kanála Webcal prístup k sieti."
 
-#: src/vcal_folder.c:1852
+#: src/vcal_folder.c:1894
 msgid "Claws Mail needs network access in order to update the subscription."
-msgstr "Claws Mail potrebuje pre aktualizáciu prihlásenia sieťový prístup."
+msgstr "Claws Mail potrebuje sieťový prístup na aktualizáciu prihlásenia."
 
-#: src/vcal_folder.c:1864
+#: src/vcal_folder.c:1906
 msgid "Subscribe to WebCal"
 msgstr "Prihlásiť sa do WebCal"
 
-#: src/vcal_folder.c:1864
+#: src/vcal_folder.c:1906
 msgid "Enter the WebCal URL:"
 msgstr "Zadajte WebCal URL:"
 
-#: src/vcal_folder.c:1878
+#: src/vcal_folder.c:1920
 msgid "Could not parse the URL."
 msgstr "Nemožno spracovať URL."
 
-#: src/vcal_folder.c:1907
+#: src/vcal_folder.c:1949
 msgid "Do you really want to unsubscribe?"
 msgstr "Naozaj sa chcete odhlásiť?"
 
-#: src/vcal_folder.c:1908
+#: src/vcal_folder.c:1950
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Zmazať zložku"
 
-#: src/vcal_folder.c:1929
+#: src/vcal_folder.c:1971
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
-msgstr "Nemožno premenovať zložku '%s'."
+msgstr "Nemožno premenovať zložku „%s”."
 
-#: src/vcal_folder.c:1972
+#: src/vcal_folder.c:2014
 #, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
-msgstr "Zadajte nové meno pre'%s':"
+msgstr "Zadajte nové meno pre „%s”:"
 
-#: src/vcal_folder.c:1973
+#: src/vcal_folder.c:2015
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Premenovať zložku"
 
-#: src/vcal_folder.c:1980
+#: src/vcal_folder.c:2022
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
-msgstr "Meno zložky nemôže obsahovať '%c'."
+msgstr "Meno zložky nemôže obsahovať „%c”."
 
-#: src/vcal_folder.c:1987
+#: src/vcal_folder.c:2029
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
-msgstr "Zložka '%s' už existuje."
+msgstr "Zložka „%s” už existuje."
 
-#: src/vcal_folder.c:1993
+#: src/vcal_folder.c:2035
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
 msgstr ""
-"Zloýka nemôže byť premenovaná.\n"
+"Zložka nemôže byť premenovaná.\n"
 "Nové meno zložky nie je dovolené."
 
 #: src/vcal_manager.c:105
 msgid "accepted"
-msgstr "priajté"
+msgstr "prijaté"
 
 #: src/vcal_manager.c:106
 msgid "tentatively accepted"
@@ -510,11 +512,11 @@
 
 #: src/vcal_manager.c:1234
 msgid "Tentatively Accepted: "
-msgstr "Nezávezne prijaté:"
+msgstr "Nezáväzne prijaté:"
 
 #: src/vcal_meeting_gtk.c:291
 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
-msgstr "Na autodoplnenie z adresára použite <tab>"
+msgstr "Na automatické doplnenie z adresára použite <tab>"
 
 #: src/vcal_meeting_gtk.c:309
 msgid "Individual"
@@ -565,12 +567,12 @@
 #: src/vcal_meeting_gtk.c:790
 #, c-format
 msgid "%d hour sooner"
-msgstr "%d hodnu skôr"
+msgstr "%d hodinu skôr"
 
 #: src/vcal_meeting_gtk.c:792
 #, c-format
 msgid "%d hours sooner"
-msgstr "%d hodím skôr"
+msgstr "%d hodín skôr"
 
 #: src/vcal_meeting_gtk.c:794
 #, c-format
@@ -580,7 +582,7 @@
 #: src/vcal_meeting_gtk.c:796
 #, c-format
 msgid "%d minutes sooner"
-msgstr "%d minutút skôr"
+msgstr "%d minút skôr"
 
 #: src/vcal_meeting_gtk.c:801
 #, c-format
@@ -671,7 +673,7 @@
 
 #: src/vcal_meeting_gtk.c:895 src/vcal_meeting_gtk.c:1141
 msgid "Free/busy retrieval failed"
-msgstr "Zlyhalo získanie obsadenosti"
+msgstr "Zlyhalo získanie voľný/obsadený"
 
 #: src/vcal_meeting_gtk.c:977
 msgid "Not everyone is available"
@@ -683,7 +685,8 @@
 
 #: src/vcal_meeting_gtk.c:989
 msgid "Not everyone is available. See tooltips for more info..."
-msgstr "Nikto nie je dostupný. Pozrite si tooltipy s ďalšími informáciami..."
+msgstr ""
+"Nikto nie je dostupný. Pozrite si nástrojové tipy s ďalšími informáciami..."
 
 #: src/vcal_meeting_gtk.c:1150
 msgid "Available"
@@ -710,40 +713,40 @@
 "Nemožno poslať pozvánku na stretnutie.\n"
 "Skontrolujte adresárov."
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1468
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1467
 msgid "Save & Send"
 msgstr "Uložiť a Poslať"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1469
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1468
 msgid "Check availability"
 msgstr "Overiť dostupnosť"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1592
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1591
 msgid "<b>Starts at:</b> "
 msgstr "<b>Začína o:</b> "
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1597 src/vcal_meeting_gtk.c:1619
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1596 src/vcal_meeting_gtk.c:1618
 msgid "<b> on:</b>"
 msgstr "<b> dňa:</b>"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1614
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1613
 msgid "<b>Ends at:</b> "
 msgstr "<b>Končí o:</b> "
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1653
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1652
 msgid "New meeting"
 msgstr "Nové stretnutie"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1655
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1654
 #, c-format
 msgid "%s - Edit meeting"
 msgstr "%s - Upravuje stretnutie"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1710 src/vcal_meeting_gtk.c:1734
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1709 src/vcal_meeting_gtk.c:1733
 msgid "Time:"
 msgstr "ÄŒas:"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1870
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1869
 #, c-format
 msgid "%d hour"
 msgid_plural "%d hours"
@@ -751,7 +754,7 @@
 msgstr[1] "%d hodiny"
 msgstr[2] "%d hodín"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1873
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1872
 #, c-format
 msgid "%d minute"
 msgid_plural "%d minutes"
@@ -759,12 +762,12 @@
 msgstr[1] "%d minúty"
 msgstr[2] "%d minút"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1884
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1883
 #, c-format
 msgid "Upcoming event: %s"
 msgstr "Nadchádzajúca udalosť: %s"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1885
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1884
 #, c-format
 msgid ""
 "You have a meeting or event soon.\n"
@@ -775,13 +778,13 @@
 "%s"
 msgstr ""
 "Zanedlho máte mať stretnutie alebo inú udalosť.\n"
-"Začína sa o %s a končí %s neskúr.\n"
+"Začína sa o %s a končí %s neskôr.\n"
 "Miesto: %s\n"
 "Viac informácií:\n"
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1902
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1901
 #, c-format
 msgid "Remind me in %d minute"
 msgid_plural "Remind me in %d minutes"
@@ -789,118 +792,118 @@
 msgstr[1] "Pripomeň mi za %d minúty"
 msgstr[2] "Pripomeň mi za %d minút"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:2028
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:2027
 msgid "Empty calendar"
-msgstr "Prázdnykalendár"
+msgstr "Prázdny kalendár"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:2029
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:2028
 msgid "There is nothing to export."
 msgstr "Nie je čo exportovať."
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:2069
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:2068
 msgid "Could not export the calendar."
 msgstr "Nemožno exportovať kalendár."
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:2086
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:2085
 msgid "Export calendar to ICS"
 msgstr "Export kalendára do ICS"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:2108
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:2107
 #, c-format
 msgid "Couldn't export calendar to '%s'\n"
-msgstr "Nemožno exportovať kalendár do '%s'\n"
+msgstr "Nemožno exportovať kalendár do „%s”\n"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:2224
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:2223
 msgid "Could not export the freebusy info."
-msgstr "Nemožno exportovať informácie o obsadenosti."
+msgstr "Nemožno exportovať informácie o voľný/obsadený."
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:2255
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:2254
 #, c-format
 msgid "Couldn't export free/busy to '%s'\n"
-msgstr "Nemožno exportovať obsadenosť do '%s'\n"
+msgstr "Nemožno exportovať voľný/obsadený do „%s”\n"
 
-#: src/vcal_prefs.c:255
+#: src/vcal_prefs.c:254
 msgid "Reminders"
 msgstr "Pripomienky"
 
-#: src/vcal_prefs.c:264
+#: src/vcal_prefs.c:263
 msgid "Alert me"
 msgstr "Upozorni ma"
 
-#: src/vcal_prefs.c:276
+#: src/vcal_prefs.c:275
 msgid "minutes before an event"
-msgstr "minút pre udalosťou"
+msgstr "minút pred udalosťou"
 
-#: src/vcal_prefs.c:288
+#: src/vcal_prefs.c:287
 msgid "Calendar export"
 msgstr "Export kalendára"
 
-#: src/vcal_prefs.c:299
+#: src/vcal_prefs.c:298
 msgid "Automatically export calendar to"
 msgstr "Automaticky exportovať kalendár do"
 
-#: src/vcal_prefs.c:308 src/vcal_prefs.c:414
+#: src/vcal_prefs.c:307 src/vcal_prefs.c:413
 msgid "You can export to a local file or URL"
 msgstr "Kalendár môžete exportovať do lokálneho súboru alebo URL"
 
-#: src/vcal_prefs.c:310
+#: src/vcal_prefs.c:309
 msgid "Specify a local file or URL (http://server/path/file.ics)"
-msgstr "Zadajte umiestnenie súboru alebo URL (http://server/path/file.ics)"
+msgstr "Zadajte umiestnenie súboru alebo URL (http://server/cesta/súbor.ics)"
 
-#: src/vcal_prefs.c:318 src/vcal_prefs.c:424
+#: src/vcal_prefs.c:317 src/vcal_prefs.c:423
 msgid "User ID"
 msgstr "Používateľské ID"
 
-#: src/vcal_prefs.c:326 src/vcal_prefs.c:432
+#: src/vcal_prefs.c:325 src/vcal_prefs.c:431
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
-#: src/vcal_prefs.c:340
+#: src/vcal_prefs.c:339
 msgid "Include webcal subscriptions in export"
 msgstr "V exporte zahrnúť webcal prihlásenia"
 
-#: src/vcal_prefs.c:350
+#: src/vcal_prefs.c:349
 msgid "Command to run after calendar export"
 msgstr "Príkaz na spustenie po exporte kalendára"
 
-#: src/vcal_prefs.c:379
+#: src/vcal_prefs.c:378
 msgid "Register Claws' calendar in XFCE's Orage clock"
-msgstr "Zaregistrovať Claws kalendár v XFCE's Orage clock"
+msgstr "Zaregistrovať Claws kalendár v Orage prostredia XFCE"
 
-#: src/vcal_prefs.c:381
+#: src/vcal_prefs.c:380
 msgid "Allows Orage (version greater than 4.4) to see Claws Mail's calendar"
 msgstr "Umožniť Orage (verzia vyššia ako 4.4) prístup ku kalendáru Claws Mail"
 
-#: src/vcal_prefs.c:393
+#: src/vcal_prefs.c:392
 msgid "Free/Busy information"
-msgstr "Informácie obsadenosti"
+msgstr "Informácie voľný/obsadený"
 
-#: src/vcal_prefs.c:405
+#: src/vcal_prefs.c:404
 msgid "Automatically export free/busy status to"
-msgstr "Automaticky exportovať stav obsadenosti do"
+msgstr "Automaticky exportovať stav voľný/obsadený do"
 
-#: src/vcal_prefs.c:416
+#: src/vcal_prefs.c:415
 msgid "Specify a local file or URL (http://server/path/file.ifb)"
-msgstr "Zadajte lokálny súbor alebo URL (http://server/path/file.ifb)"
+msgstr "Zadajte lokálny súbor alebo URL (http://server/cesta/súbor.ifb)"
 
-#: src/vcal_prefs.c:446
+#: src/vcal_prefs.c:445
 msgid "Command to run after free/busy status export"
-msgstr "Príkaz, spustený po exporte obsadenosti"
+msgstr "Príkaz, spustený po exporte voľný/obsadený"
 
-#: src/vcal_prefs.c:473
+#: src/vcal_prefs.c:472
 msgid "Get free/busy status of others from"
-msgstr "Získať stav obsadenosti ostatných z "
+msgstr "Získať stav voľný/obsadený ostatných z "
 
-#: src/vcal_prefs.c:481
+#: src/vcal_prefs.c:480
 #, c-format
 msgid ""
 "Specify a local file or URL (http://server/path/file.ifb). Use %u for the "
 "left part of the email address, %d for the domain"
 msgstr ""
-"Zadajte lokálny súbor alebo URL (http://server/path/file.ifb). Použite %u "
+"Zadajte lokálny súbor alebo URL (http://server/cesta/súbor.ifb). Použite %u "
 "pre ľavú časť emailovej adresy, %d pre doménu"
 
-#: src/vcal_prefs.c:644
+#: src/vcal_prefs.c:643
 msgid "Plugins"
 msgstr "Zásuvné moduly"
 

Index: fr.po
===================================================================
RCS file: /home/claws-mail/plugins/vcalendar/po/Attic/fr.po,v
retrieving revision 1.1.2.17
retrieving revision 1.1.2.18
diff -u -d -r1.1.2.17 -r1.1.2.18
--- fr.po	26 Aug 2011 08:56:09 -0000	1.1.2.17
+++ fr.po	16 Dec 2011 10:43:06 -0000	1.1.2.18
@@ -22,7 +22,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Claws Mail vCalendar plugin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: colin at colino.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-20 13:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-09 11:03+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-06-26 08:47+0100\n"
 "Last-Translator: Colin Leroy <colin at colino.net>\n"
 "Language-Team: <claws-mail-translators at dotsrc.org>\n"
@@ -33,11 +33,11 @@
 "X-Poedit-Language: French\n"
 "X-Poedit-Country: FRANCE\n"
 
-#: src/plugin.c:45 src/plugin.c:64 src/vcal_prefs.c:645
+#: src/plugin.c:47 src/plugin.c:68 src/vcal_prefs.c:644
 msgid "vCalendar"
 msgstr "Calendrier"
 
-#: src/plugin.c:69
+#: src/plugin.c:73
 msgid ""
 "This plugin enables vCalendar message handling like that produced by "
 "Evolution or Outlook.\n"
@@ -69,7 +69,7 @@
 "d'exporter vos rendez-vous et vos calendrier(s), de partager votre statut de "
 "disponibilité et de récupérer celui d'autres personnes."
 
-#: src/plugin.c:102
+#: src/plugin.c:106
 msgid "Calendar"
 msgstr "Calendrier"
 
@@ -220,22 +220,22 @@
 msgid "You are already busy at this time."
 msgstr "Vous n'êtes pas disponible actuellement."
 
-#: src/vcalendar.c:1259 src/vcal_meeting_gtk.c:1730
+#: src/vcalendar.c:1259 src/vcal_meeting_gtk.c:1729
 msgid "Event:"
 msgstr "Évènement :"
 
-#: src/vcalendar.c:1260 src/vcal_meeting_gtk.c:1708
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1719
+#: src/vcalendar.c:1260 src/vcal_meeting_gtk.c:1707
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1718
 msgid "Organizer:"
 msgstr "Organisateur :"
 
-#: src/vcalendar.c:1261 src/vcal_meeting_gtk.c:1711
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1721
+#: src/vcalendar.c:1261 src/vcal_meeting_gtk.c:1710
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1720
 msgid "Location:"
 msgstr "Endroit :"
 
-#: src/vcalendar.c:1262 src/vcal_meeting_gtk.c:1709
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1720
+#: src/vcalendar.c:1262 src/vcal_meeting_gtk.c:1708
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1719
 msgid "Summary:"
 msgstr "Résumé :"
 
@@ -247,13 +247,13 @@
 msgid "Ending:"
 msgstr "Fin :"
 
-#: src/vcalendar.c:1265 src/vcal_meeting_gtk.c:1712
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1722
+#: src/vcalendar.c:1265 src/vcal_meeting_gtk.c:1711
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1721
 msgid "Description:"
 msgstr "Description :"
 
-#: src/vcalendar.c:1266 src/vcal_meeting_gtk.c:1713
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1723
+#: src/vcalendar.c:1266 src/vcal_meeting_gtk.c:1712
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1722
 msgid "Attendees:"
 msgstr "Invités :"
 
@@ -297,27 +297,27 @@
 msgid "_Month view"
 msgstr "Vue _mensuelle"
 
-#: src/vcal_folder.c:1430
+#: src/vcal_folder.c:1471
 msgid "in the past"
 msgstr "dans le passé"
 
-#: src/vcal_folder.c:1433
+#: src/vcal_folder.c:1474
 msgid "today"
 msgstr "aujourd'hui"
 
-#: src/vcal_folder.c:1436
+#: src/vcal_folder.c:1477
 msgid "tomorrow"
 msgstr "demain"
 
-#: src/vcal_folder.c:1439
+#: src/vcal_folder.c:1480
 msgid "this week"
 msgstr "cette semaine"
 
-#: src/vcal_folder.c:1442
+#: src/vcal_folder.c:1483
 msgid "later"
 msgstr "plus tard"
 
-#: src/vcal_folder.c:1446
+#: src/vcal_folder.c:1487
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -326,34 +326,34 @@
 "\n"
 "Voici les évènements planifiés %s :\n"
 
-#: src/vcal_folder.c:1538
+#: src/vcal_folder.c:1580
 #, c-format
 msgid "Timeout (%d seconds) connecting to %s\n"
 msgstr "Délai d'attente dépassé (%d secondes) lors de la connexion à %s\n"
 
-#: src/vcal_folder.c:1547
+#: src/vcal_folder.c:1589
 msgid "401 (Authorisation required)"
 msgstr "401 (Autorisation requise)"
 
-#: src/vcal_folder.c:1550
+#: src/vcal_folder.c:1592
 msgid "403 (Unauthorised)"
 msgstr "403 (Non autorisé)"
 
-#: src/vcal_folder.c:1553
+#: src/vcal_folder.c:1595
 msgid "404 (Not found)"
 msgstr "404 (Non trouvé)"
 
-#: src/vcal_folder.c:1556
+#: src/vcal_folder.c:1598
 #, c-format
 msgid "Error %ld"
 msgstr "Erreur %ld"
 
-#: src/vcal_folder.c:1593
+#: src/vcal_folder.c:1635
 #, c-format
 msgid "Fetching '%s'..."
 msgstr "Récupération de '%s'.."
 
-#: src/vcal_folder.c:1759
+#: src/vcal_folder.c:1801
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not retrieve the Webcal URL:\n"
@@ -366,12 +366,12 @@
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/vcal_folder.c:1760 src/vcal_folder.c:1764 src/vcal_folder.c:1775
-#: src/vcal_folder.c:1778
+#: src/vcal_folder.c:1802 src/vcal_folder.c:1806 src/vcal_folder.c:1817
+#: src/vcal_folder.c:1820
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Erreur inconnue"
 
-#: src/vcal_folder.c:1763
+#: src/vcal_folder.c:1805
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not retrieve the Webcal URL:\n"
@@ -384,7 +384,7 @@
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: src/vcal_folder.c:1774
+#: src/vcal_folder.c:1816
 #, c-format
 msgid ""
 "This URL does not look like a WebCal URL:\n"
@@ -395,7 +395,7 @@
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/vcal_folder.c:1777
+#: src/vcal_folder.c:1819
 #, c-format
 msgid ""
 "This URL does not look like a WebCal URL:\n"
@@ -406,61 +406,61 @@
 "%s\n"
 "%s\n"
 
-#: src/vcal_folder.c:1833
+#: src/vcal_folder.c:1875
 msgid "Claws Mail needs network access in order to update the Webcal feed."
 msgstr ""
 "Claws Mail nécessite un accès réseau pour mettre à jour le flux du "
 "calendrier en ligne."
 
-#: src/vcal_folder.c:1852
+#: src/vcal_folder.c:1894
 msgid "Claws Mail needs network access in order to update the subscription."
 msgstr "Claws Mail nécessite un accès réseau pour mettre à jour l'abonnement."
 
-#: src/vcal_folder.c:1864
+#: src/vcal_folder.c:1906
 msgid "Subscribe to WebCal"
 msgstr "S'inscrire à un calendrier en ligne (WebCal)"
 
-#: src/vcal_folder.c:1864
+#: src/vcal_folder.c:1906
 msgid "Enter the WebCal URL:"
 msgstr "Veuillez saisir l'URL du calendrier en ligne (WebCal) :"
 
-#: src/vcal_folder.c:1878
+#: src/vcal_folder.c:1920
 msgid "Could not parse the URL."
 msgstr "Impossible de comprendre l'URL."
 
-#: src/vcal_folder.c:1907
+#: src/vcal_folder.c:1949
 msgid "Do you really want to unsubscribe?"
 msgstr "Voulez-vous vraiment vous désinscrire ?"
 
-#: src/vcal_folder.c:1908
+#: src/vcal_folder.c:1950
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Suppression de dossier"
 
-#: src/vcal_folder.c:1929
+#: src/vcal_folder.c:1971
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
 msgstr "Impossible de supprimer le dossier '%s'."
 
-#: src/vcal_folder.c:1972
+#: src/vcal_folder.c:2014
 #, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
 msgstr "Veuillez saisir le nouveau nom pour '%s' :"
 
-#: src/vcal_folder.c:1973
+#: src/vcal_folder.c:2015
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Changement de nom de dossier"
 
-#: src/vcal_folder.c:1980
+#: src/vcal_folder.c:2022
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "'%c' n'est pas un caractère valide dans le nom d'un dossier."
 
-#: src/vcal_folder.c:1987
+#: src/vcal_folder.c:2029
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "Le dossier '%s' existe déjà."
 
-#: src/vcal_folder.c:1993
+#: src/vcal_folder.c:2035
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
@@ -737,59 +737,59 @@
 "Impossible d'envoyer l'invitation.\n"
 "Veuillez vérifier les destinataires."
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1468
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1467
 msgid "Save & Send"
 msgstr "Enregistrer & envoyer"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1469
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1468
 msgid "Check availability"
 msgstr "Vérifier la disponibilité"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1592
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1591
 msgid "<b>Starts at:</b> "
 msgstr "<b>Débute à :</b>"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1597 src/vcal_meeting_gtk.c:1619
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1596 src/vcal_meeting_gtk.c:1618
 msgid "<b> on:</b>"
 msgstr "<b> le :</b>"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1614
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1613
 msgid "<b>Ends at:</b> "
 msgstr "<b>Se termine à :</b>"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1653
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1652
 msgid "New meeting"
 msgstr "Nouveau rendez-vous"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1655
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1654
 #, c-format
 msgid "%s - Edit meeting"
 msgstr "%s - Modifier le rendez-vous"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1710 src/vcal_meeting_gtk.c:1734
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1709 src/vcal_meeting_gtk.c:1733
 msgid "Time:"
 msgstr "Période :"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1870
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1869
 #, c-format
 msgid "%d hour"
 msgid_plural "%d hours"
 msgstr[0] "%d heure"
 msgstr[1] "%d heures"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1873
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1872
 #, c-format
 msgid "%d minute"
 msgid_plural "%d minutes"
 msgstr[0] "%d minute"
 msgstr[1] "%d minutes"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1884
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1883
 #, c-format
 msgid "Upcoming event: %s"
 msgstr "Évènement en instance : %s"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1885
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1884
 #, c-format
 msgid ""
 "You have a meeting or event soon.\n"
@@ -806,122 +806,122 @@
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:1902
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:1901
 #, c-format
 msgid "Remind me in %d minute"
 msgid_plural "Remind me in %d minutes"
 msgstr[0] "M'avertir à nouveau dans %d minute"
 msgstr[1] "M'avertir à nouveau dans %d minutes"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:2028
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:2027
 msgid "Empty calendar"
 msgstr "Calendrier vide"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:2029
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:2028
 msgid "There is nothing to export."
 msgstr "Il n'y a rien à exporter."
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:2069
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:2068
 msgid "Could not export the calendar."
 msgstr "Impossible d'exporter le calendrier."
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:2086
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:2085
 msgid "Export calendar to ICS"
 msgstr "Exporter le calendrier au format ICS"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:2108
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:2107
 #, c-format
 msgid "Couldn't export calendar to '%s'\n"
 msgstr "Impossible d'exporter le calendrier vers '%s'.\n"
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:2224
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:2223
 msgid "Could not export the freebusy info."
 msgstr "Impossible d'exporter les informations de disponibilité."
 
-#: src/vcal_meeting_gtk.c:2255
+#: src/vcal_meeting_gtk.c:2254
 #, c-format
 msgid "Couldn't export free/busy to '%s'\n"
 msgstr "Impossible d'exporter les informations de disponibilité vers '%s'\n"
 
-#: src/vcal_prefs.c:255
+#: src/vcal_prefs.c:254
 msgid "Reminders"
 msgstr "Rappels"
 
-#: src/vcal_prefs.c:264
+#: src/vcal_prefs.c:263
 msgid "Alert me"
 msgstr "M'alerter"
 
-#: src/vcal_prefs.c:276
+#: src/vcal_prefs.c:275
 msgid "minutes before an event"
 msgstr "minutes avant un rendez-vous"
 
-#: src/vcal_prefs.c:288
+#: src/vcal_prefs.c:287
 msgid "Calendar export"
 msgstr "Export de calendrier"
 
-#: src/vcal_prefs.c:299
+#: src/vcal_prefs.c:298
 msgid "Automatically export calendar to"
 msgstr "Exporter le calendrier automatiquement vers"
 
-#: src/vcal_prefs.c:308 src/vcal_prefs.c:414
+#: src/vcal_prefs.c:307 src/vcal_prefs.c:413
 msgid "You can export to a local file or URL"
 msgstr "Vous pouvez exporter vers un fichier ou un URL"
 
-#: src/vcal_prefs.c:310
+#: src/vcal_prefs.c:309
 msgid "Specify a local file or URL (http://server/path/file.ics)"
 msgstr ""
 "Veuillez saisir le chemin d'un fichier ou d'une URL (http://server/path/file."
 "ics)"
 
-#: src/vcal_prefs.c:318 src/vcal_prefs.c:424
+#: src/vcal_prefs.c:317 src/vcal_prefs.c:423
 msgid "User ID"
 msgstr "Identifiant"
 
-#: src/vcal_prefs.c:326 src/vcal_prefs.c:432
+#: src/vcal_prefs.c:325 src/vcal_prefs.c:431
 msgid "Password"
 msgstr "Mot de passe"
 
-#: src/vcal_prefs.c:340
+#: src/vcal_prefs.c:339
 msgid "Include webcal subscriptions in export"
 msgstr ""
 "Inclure les inscriptions au(x) calendrier(s) en ligne (WebCal) dans l'export"
 
-#: src/vcal_prefs.c:350
+#: src/vcal_prefs.c:349
 msgid "Command to run after calendar export"
 msgstr "Commande à exécuter après l'export"
 
-#: src/vcal_prefs.c:379
+#: src/vcal_prefs.c:378
 msgid "Register Claws' calendar in XFCE's Orage clock"
 msgstr "Enregistrer le calendrier de Claws dans l'horloge Orage d'XFCE"
 
-#: src/vcal_prefs.c:381
+#: src/vcal_prefs.c:380
 msgid "Allows Orage (version greater than 4.4) to see Claws Mail's calendar"
 msgstr ""
 "Permet à Orage (version supérieure à 4.4) de voir le calendrier de Claws Mail"
 
-#: src/vcal_prefs.c:393
+#: src/vcal_prefs.c:392
 msgid "Free/Busy information"
 msgstr "Informations de disponibilité"
 
-#: src/vcal_prefs.c:405
+#: src/vcal_prefs.c:404
 msgid "Automatically export free/busy status to"
 msgstr "Exporter automatiquement l'état de disponibilité vers"
 
-#: src/vcal_prefs.c:416
+#: src/vcal_prefs.c:415
 msgid "Specify a local file or URL (http://server/path/file.ifb)"
 msgstr ""
 "Veuillez saisir le chemin d'un fichier ou d'une URL (http://server/path/file."
 "ifb)"
 
-#: src/vcal_prefs.c:446
+#: src/vcal_prefs.c:445
 msgid "Command to run after free/busy status export"
 msgstr "Commande à exécuter après l'export de l'état de disponibilité"
 
-#: src/vcal_prefs.c:473
+#: src/vcal_prefs.c:472
 msgid "Get free/busy status of others from"
 msgstr "Récupérer les informations de disponibilité des autres sur"
 
-#: src/vcal_prefs.c:481
+#: src/vcal_prefs.c:480
 #, c-format
 msgid ""
 "Specify a local file or URL (http://server/path/file.ifb). Use %u for the "
@@ -931,7 +931,7 @@
 "ifb). Utilisez %u pour la partie gauche de l'adresse email, %d pour le "
 "domaine"
 
-#: src/vcal_prefs.c:644
+#: src/vcal_prefs.c:643
 msgid "Plugins"
 msgstr "Modules"
 

--- NEW FILE: id_ID.po ---
# Indonesian translation of vcalender package.
# Copyright (C) 2009 Colin Leroy
# This file is distributed under the same license as the vcalendar package.
# MSulchan Darmawan <bleketux at gmail.com>, 2009
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vcalender\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: colin at colino.net\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-09 11:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-14 21:16+0700\n"
"Last-Translator: MSulchan Darmawan <bleketux at gmail.com>\n"
"Language-Team: <claws-mail-translators at dotsrc.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
[...972 lines suppressed...]

#: src/month-view.c:126
msgid "November"
msgstr "Nopember"

#: src/month-view.c:127
msgid "December"
msgstr "Desember"

#: src/month-view.c:805
msgid "Week number"
msgstr "Nomor minggu"

#: src/month-view.c:903
msgid "Previous month"
msgstr "Bulan sebelum"

#: src/month-view.c:926
msgid "Next month"
msgstr "Bulan berikut"More information about the Commits mailing list