[Commits] fr.po 1.1.2.16 1.1.2.17 id.po 1.1.2.3 NONE id_ID.po NONE 1.1.2.1 sk.po 1.1.2.22 1.1.2.23

claws at claws-mail.org claws at claws-mail.org
Fri Dec 16 11:36:14 CET 2011


Update of /home/claws-mail/plugins/rssyl/po
In directory claws-mail:/tmp/cvs-serv22092/po

Modified Files:
   Tag: gtk2
	fr.po sk.po 
Added Files:
   Tag: gtk2
	id_ID.po 
Removed Files:
   Tag: gtk2
	id.po 
Log Message:
2011-12-16 [paul]	0.31.0cvs3

	* configure.ac
	* po/fr.po
	* po/id.po
	* po/id_ID.po
	* po/sk.po
		updates 

--- id.po DELETED ---

Index: sk.po
===================================================================
RCS file: /home/claws-mail/plugins/rssyl/po/Attic/sk.po,v
retrieving revision 1.1.2.22
retrieving revision 1.1.2.23
diff -u -d -r1.1.2.22 -r1.1.2.23
--- sk.po	26 Aug 2011 08:52:46 -0000	1.1.2.22
+++ sk.po	16 Dec 2011 10:36:12 -0000	1.1.2.23
@@ -6,15 +6,17 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: rssyl_plugin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: andrej at kacian.sk\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-04-02 07:12+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-21 15:19+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-09 11:00+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-12 21:30+0100\n"
 "Last-Translator: Slavko <linux at slavino.sk>\n"
-"Language-Team: Slovak <debian-l10n-slovak at lists.debian.org>\n"
+"Language-Team: slovenčina <debian-l10n-slovak at lists.debian.org>\n"
 "Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-POFile-SpellExtra: ld opml libCURL cookies RSSyl RDF Atom txt Netscape\n"
+"X-POFile-SpellExtra: RSS\n"
 
 #: src/feed.c:123
 msgid "Cannot open temporary file"
@@ -44,7 +46,7 @@
 #: src/feed.c:303
 #, c-format
 msgid "Fetching '%s'..."
-msgstr "Prijímanie '%s'..."
+msgstr "Prijímanie „%s”..."
 
 #: src/feed.c:362
 msgid "Malformed feed"
@@ -53,7 +55,7 @@
 #: src/feed.c:1172
 #, c-format
 msgid "Refreshing feed '%s'..."
-msgstr "Obnovovanie kanála '%s'..."
+msgstr "Obnovovanie kanála „%s”..."
 
 #: src/feed.c:1187
 #, c-format
@@ -61,8 +63,8 @@
 "RSSyl: Fetching comments is not supported for RDF feeds. Cannot fetch "
 "comments of '%s'"
 msgstr ""
-"RSSyl: Získavanie komentárov nie je pre podporované pre kanál RDF. Nemožno "
-"získať komentáre '%s'"
+"RSSyl: Získavanie komentárov nie je podporované pre kanály RDF. Nemožno "
+"získať komentáre „%s”"
 
 #: src/feed.c:1196
 msgid "This feed format is not supported yet."
@@ -103,7 +105,7 @@
 "Couldn't fetch URL '%s':\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Nemožno pristupovať k URL '%s':\n"
+"Nemožno pristupovať k URL „%s”:\n"
 "%s"
 
 #: src/feed.c:1705 src/feed.c:1709
@@ -116,20 +118,20 @@
 "Couldn't fetch URL '%s':\n"
 "%s\n"
 msgstr ""
-"Nemožno pristupovať k URL '%s':\n"
+"Nemožno pristupovať k URL „%s”:\n"
 "%s\n"
 
 #: src/feed.c:1725
 #, c-format
 msgid "Can't subscribe feed '%s'."
-msgstr "Nemožno sa prihlásiť k odberu kanála '%s'."
+msgstr "Nemožno sa prihlásiť k odberu kanála „%s”."
 
 #: src/feed.c:1828 src/rssyl_cb_menu.c:280
 msgid "Claws Mail needs network access in order to update the feed."
 msgid_plural "Claws Mail needs network access in order to update the feeds."
-msgstr[0] "Claws Mail potrebuje pre aktualizáciu kanála sieťový prístup."
-msgstr[1] "Claws Mail potrebuje pre aktualizáciu správ sieťový prístup."
-msgstr[2] "Claws Mail potrebuje pre aktualizáciu správ sieťový prístup."
+msgstr[0] "Claws Mail potrebuje na aktualizáciu kanála sieťový prístup."
+msgstr[1] "Claws Mail potrebuje na aktualizáciu kanálov sieťový prístup."
+msgstr[2] "Claws Mail potrebuje na aktualizáciu kanálov sieťový prístup."
 
 #: src/feed.h:20
 #, c-format
@@ -177,7 +179,8 @@
 "pridávať kanály noviniek vo formáte RSS 1.0, RSS 2.0 alebo Atom.\n"
 "\n"
 "Pre každý kanál noviniek bude vytvorená zložka s príslušnými položkami, "
-"prijatými z webu. Tieto novinky je možné čítať a mazať, alebo aj ponechávať."
+"prijatými z webu. Môžete ich čítať a mazať, alebo aj ponechávať staré "
+"položky."
 
 #: src/plugin.c:92
 msgid "RSS feed"
@@ -193,7 +196,7 @@
 
 #: src/rssyl_cb_menu.c:60
 msgid "Input the URL of the news feed you wish to subscribe:"
-msgstr "Zadajte URL kanála news, ktoré chcete odoberať:"
+msgstr "Zadajte URL kanála noviniek, ktoré chcete odoberať:"
 
 #: src/rssyl_cb_menu.c:86
 msgid "New folder"
@@ -210,22 +213,22 @@
 #: src/rssyl_cb_menu.c:94 src/rssyl_cb_menu.c:338
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
-msgstr "Meno zložky nemôže obsahovať '%c'."
+msgstr "Meno zložky nemôže obsahovať „%c”."
 
 #: src/rssyl_cb_menu.c:104 src/rssyl_cb_menu.c:345
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
-msgstr "Zložka '%s' už existuje."
+msgstr "Zložka „%s” už existuje."
 
 #: src/rssyl_cb_menu.c:110
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder '%s'."
-msgstr "Nemožno vytvoriť zložku '%s'."
+msgstr "Nemožno vytvoriť zložku „%s”."
 
 #: src/rssyl_cb_menu.c:135
 #, c-format
 msgid "Really remove the folder tree '%s' ?\n"
-msgstr "Naozaj odstrániť strom zložiek '%s' ?\n"
+msgstr "Naozaj odstrániť strom zložiek „%s” ?\n"
 
 #: src/rssyl_cb_menu.c:136
 msgid "Remove folder tree"
@@ -238,7 +241,7 @@
 #: src/rssyl_cb_menu.c:201
 #, c-format
 msgid "Can't remove feed '%s'."
-msgstr "Nemožno odstrániť kanál '%s'."
+msgstr "Nemožno odstrániť kanál „%s”."
 
 #: src/rssyl_cb_menu.c:231
 #, c-format
@@ -248,7 +251,7 @@
 "\n"
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
-"Všetky zložky a správy pod '%s' budú trvalo odstránené. Ich obnovenie nebude "
+"Všetky zložky a správy pod „%s” budú trvalo odstránené. Ich obnovenie nebude "
 "možné.\n"
 "\n"
 "Naozaj ich chcete odstrániť?"
@@ -260,12 +263,12 @@
 #: src/rssyl_cb_menu.c:253
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
-msgstr "Nemožno odstrániť zložku '%s'."
+msgstr "Nemožno odstrániť zložku „%s”."
 
 #: src/rssyl_cb_menu.c:330
 #, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
-msgstr "Zadajte nové meno pre '%s':"
+msgstr "Zadajte nové meno pre „%s”:"
 
 #: src/rssyl_cb_menu.c:331
 msgid "Rename folder"
@@ -334,7 +337,7 @@
 #: src/rssyl_gtk.c:154
 #, c-format
 msgid "The mailbox '%s' already exists."
-msgstr "Mailbox '%s' už existuje."
+msgstr "Poštová schránka „%s” už existuje."
 
 #: src/rssyl_gtk.c:165
 msgid ""
@@ -343,7 +346,7 @@
 "there?"
 msgstr ""
 "Vytvorenie stromu zložiek zlyhalo.\n"
-"Možno niektoré súbory už existujú, alebo nemáte práva pre ich zápis?"
+"Niektoré súbory už možno existujú, alebo nemáte práva na zápis do nich?"
 
 #: src/rssyl_gtk.c:180
 msgid "RSSyl..."
@@ -371,7 +374,7 @@
 "<small>(In days; set to -1 to fetch all comments)</small>"
 msgstr ""
 "<b>Sťahovať komentáre príspevkov novších ako:</b>\n"
-"<small>(V dňoch; nastavte -1 pre prijímanie všetkých)</small>"
+"<small>(V dňoch; nastavte -1 na prijímanie všetkých)</small>"
 
 #: src/rssyl_gtk.c:370
 msgid ""
@@ -379,7 +382,7 @@
 "<small>(Set to 0 to disable automatic refreshing for this feed)</small>"
 msgstr ""
 "<b>Interval obnovovania v minútach:</b>\n"
-"<small>(Nastavte na 0 pre vypnutie automatického obnovovania tohoto kanála)</"
+"<small>(Nastavte na 0 na vypnutie automatického obnovovania tohoto kanála)</"
 "small>"
 
 #: src/rssyl_gtk.c:403
@@ -428,7 +431,7 @@
 
 #: src/rssyl_gtk.c:661
 msgid "Remove cached entries"
-msgstr "Odstrániť kešované položky"
+msgstr "Odstrániť položky z vyrovnávacej pamäte"
 
 #: src/rssyl_gtk.c:674
 msgid "_Unsubscribe"
@@ -438,31 +441,31 @@
 msgid "Plugins"
 msgstr "Zásuvné moduly"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:102
+#: src/rssyl_prefs.c:101
 msgid "Default refresh interval in minutes"
 msgstr "Predvolený interval obnovenia v minútach"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:113
+#: src/rssyl_prefs.c:112
 msgid "Set to 0 to disable automatic refreshing"
-msgstr "Nastavte na 0 pre vypnutie automatického obnovenia"
+msgstr "Nastavte na 0 na vypnutie automatického obnovenia"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:115
+#: src/rssyl_prefs.c:114
 msgid "Default number of expired items to keep"
 msgstr "Predvolený počet uchovávaných starých položiek"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:126
+#: src/rssyl_prefs.c:125
 msgid "Set to -1 to keep expired items"
-msgstr "nastavte na -1, pre uchovávanie všetkých starých položiek"
+msgstr "Nastavte na -1, na uchovávanie starých položiek"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:129
+#: src/rssyl_prefs.c:128
 msgid "Refresh all feeds on application start"
 msgstr "Obnoviť všetky kanály pri spustení aplikácie"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:135
+#: src/rssyl_prefs.c:134
 msgid "Path to cookies file"
 msgstr "Cesta k súboru cookies"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:145
+#: src/rssyl_prefs.c:144
 msgid "Path to Netscape-style cookies.txt file containing your cookies"
 msgstr "Cesta k súboru cookies.txt obsahujúcemu vaše cookies v štýle Netscape"
 

Index: fr.po
===================================================================
RCS file: /home/claws-mail/plugins/rssyl/po/Attic/fr.po,v
retrieving revision 1.1.2.16
retrieving revision 1.1.2.17
diff -u -d -r1.1.2.16 -r1.1.2.17
--- fr.po	9 Apr 2011 19:03:47 -0000	1.1.2.16
+++ fr.po	16 Dec 2011 10:36:12 -0000	1.1.2.17
@@ -27,7 +27,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Claws Mail RSSyl plygin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: andrej at kacian.sk\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-04-02 07:12+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-09 11:00+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-04-05 14:25+0100\n"
 "Last-Translator: Tristan Chabredier (wwp) <subscript at free.fr>\n"
 "Language-Team: <claws-mail-translators at dotsrc.org>\n"
@@ -79,8 +79,12 @@
 
 #: src/feed.c:1187
 #, c-format
-msgid "RSSyl: Fetching comments is not supported for RDF feeds. Cannot fetch comments of '%s'"
-msgstr "RSSyl : La récupération des commentaires n'est pas possible pour les flux RDF. Impossible de récupérer les commentaires de '%s'."
+msgid ""
+"RSSyl: Fetching comments is not supported for RDF feeds. Cannot fetch "
+"comments of '%s'"
+msgstr ""
+"RSSyl : La récupération des commentaires n'est pas possible pour les flux "
+"RDF. Impossible de récupérer les commentaires de '%s'."
 
 #: src/feed.c:1196
 msgid "This feed format is not supported yet."
@@ -123,8 +127,7 @@
 "Impossible d'atteindre l'URL '%s' :\n"
 "%s"
 
-#: src/feed.c:1705
-#: src/feed.c:1709
+#: src/feed.c:1705 src/feed.c:1709
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Erreur inconnue"
 
@@ -142,8 +145,7 @@
 msgid "Can't subscribe feed '%s'."
 msgstr "Impossible de s'abonner au flux '%s'."
 
-#: src/feed.c:1828
-#: src/rssyl_cb_menu.c:280
+#: src/feed.c:1828 src/rssyl_cb_menu.c:280
 msgid "Claws Mail needs network access in order to update the feed."
 msgid_plural "Claws Mail needs network access in order to update the feeds."
 msgstr[0] "Claws Mail nécessite un accès réseau pour mettre à jour le flux."
@@ -185,20 +187,24 @@
 
 #: src/plugin.c:68
 msgid ""
-"This plugin allows you to create a mailbox tree where you can add newsfeeds in RSS 1.0, RSS 2.0 or Atom format.\n"
+"This plugin allows you to create a mailbox tree where you can add newsfeeds "
+"in RSS 1.0, RSS 2.0 or Atom format.\n"
 "\n"
-"Each newsfeed will create a folder with appropriate entries, fetched from the web. You can read them, and delete or keep old entries."
+"Each newsfeed will create a folder with appropriate entries, fetched from "
+"the web. You can read them, and delete or keep old entries."
 msgstr ""
-"Ce module vous permet de créer une arborescence dans laquelle vous pourrez ajouter des flux RSS 1.0, RSS 2.0 ou Atom.\n"
+"Ce module vous permet de créer une arborescence dans laquelle vous pourrez "
+"ajouter des flux RSS 1.0, RSS 2.0 ou Atom.\n"
 "\n"
-"Chaque flux sera enregistré dans un dossier contenant ses articles, récupérés sur Internet. Vous pourrez les lire, puis effacer ou conserver les anciens articles."
+"Chaque flux sera enregistré dans un dossier contenant ses articles, "
+"récupérés sur Internet. Vous pourrez les lire, puis effacer ou conserver les "
+"anciens articles."
 
 #: src/plugin.c:92
 msgid "RSS feed"
 msgstr "flux RSS"
 
-#: src/rssyl.c:130
-#: src/rssyl.c:142
+#: src/rssyl.c:130 src/rssyl.c:142
 msgid "Refresh all feeds"
 msgstr "Mettre à jour tous les flux"
 
@@ -222,14 +228,12 @@
 msgid "NewFolder"
 msgstr "NouveauDossier"
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:94
-#: src/rssyl_cb_menu.c:338
+#: src/rssyl_cb_menu.c:94 src/rssyl_cb_menu.c:338
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "'%c' n'est pas un caractère valide dans le nom d'un dossier."
 
-#: src/rssyl_cb_menu.c:104
-#: src/rssyl_cb_menu.c:345
+#: src/rssyl_cb_menu.c:104 src/rssyl_cb_menu.c:345
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "Le dossier '%s' existe déjà."
@@ -242,7 +246,8 @@
 #: src/rssyl_cb_menu.c:135
 #, c-format
 msgid "Really remove the folder tree '%s' ?\n"
-msgstr "Voulez-vous vraiment supprimer le dossier '%s' et ses sous-dossiers ?\n"
+msgstr ""
+"Voulez-vous vraiment supprimer le dossier '%s' et ses sous-dossiers ?\n"
 
 #: src/rssyl_cb_menu.c:136
 msgid "Remove folder tree"
@@ -260,11 +265,13 @@
 #: src/rssyl_cb_menu.c:231
 #, c-format
 msgid ""
-"All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery will not be possible.\n"
+"All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
+"will not be possible.\n"
 "\n"
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
-"Attention, tous les dossiers et messages sous '%s' vont être supprimés définitivement. Leur restauration sera IMPOSSIBLE !\n"
+"Attention, tous les dossiers et messages sous '%s' vont être supprimés "
+"définitivement. Leur restauration sera IMPOSSIBLE !\n"
 "\n"
 "Voulez-vous vraiment les supprimer ?"
 
@@ -354,10 +361,12 @@
 #: src/rssyl_gtk.c:165
 msgid ""
 "Creation of folder tree failed.\n"
-"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write there?"
+"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
+"there?"
 msgstr ""
 "La création de l'arborescence a échoué.\n"
-"Peut-être les fichiers existent-ils déjà, ou vous n'avez pas la permission d'écrire à cet endroit ?"
+"Peut-être les fichiers existent-ils déjà, ou vous n'avez pas la permission "
+"d'écrire à cet endroit ?"
 
 #: src/rssyl_gtk.c:180
 msgid "RSSyl..."
@@ -393,7 +402,8 @@
 "<small>(Set to 0 to disable automatic refreshing for this feed)</small>"
 msgstr ""
 "<b>Intervalle de mise à jour, en minutes :</b>\n"
-"<small>(Saisissez 0 pour désactiver la mise à jour automatique de ce flux)</small>"
+"<small>(Saisissez 0 pour désactiver la mise à jour automatique de ce flux)</"
+"small>"
 
 #: src/rssyl_gtk.c:403
 msgid ""
@@ -431,8 +441,7 @@
 msgid "Set feed properties"
 msgstr "Propriétés du flux"
 
-#: src/rssyl_gtk.c:630
-#: src/rssyl_gtk.c:654
+#: src/rssyl_gtk.c:630 src/rssyl_gtk.c:654
 msgid "Unsubscribe feed"
 msgstr "Se désabonner du flux"
 
@@ -452,33 +461,35 @@
 msgid "Plugins"
 msgstr "Modules"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:102
+#: src/rssyl_prefs.c:101
 msgid "Default refresh interval in minutes"
 msgstr "Intervalle de mise à jour par défaut en minutes"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:113
+#: src/rssyl_prefs.c:112
 msgid "Set to 0 to disable automatic refreshing"
 msgstr "Veuillez saisir 0 pour désactiver la mise à jour automatique"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:115
+#: src/rssyl_prefs.c:114
 msgid "Default number of expired items to keep"
 msgstr "Nombre par défaut d'articles expirés à conserver"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:126
+#: src/rssyl_prefs.c:125
 msgid "Set to -1 to keep expired items"
 msgstr "Veuillez saisir -1 pour conserver les articles expirés"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:129
+#: src/rssyl_prefs.c:128
 msgid "Refresh all feeds on application start"
 msgstr "Mettre à jour tous les flux au démarrage"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:135
+#: src/rssyl_prefs.c:134
 msgid "Path to cookies file"
 msgstr "Chemin vers le fichier de cookies"
 
-#: src/rssyl_prefs.c:145
+#: src/rssyl_prefs.c:144
 msgid "Path to Netscape-style cookies.txt file containing your cookies"
-msgstr "Chemin vers un fichier cookies.txt au format Netscape, qui contient vos cookies"
+msgstr ""
+"Chemin vers un fichier cookies.txt au format Netscape, qui contient vos "
+"cookies"
 
 #: src/rssyl.h:8
 msgid "RSSyl"
@@ -487,4 +498,3 @@
 #: src/rssyl.h:14
 msgid "My Feeds"
 msgstr "Mes flux"
-

--- NEW FILE: id_ID.po ---
# Indonesian translations for rssyl package
# Copyright (C) 2009 Andrej Kacian
# This file is distributed under the same license as the rssyl package.
# MSulchan Darmawan <bleketux at gmail.com>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: rssyl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: andrej at kacian.sk\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-09 11:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-14 21:15+0700\n"
"Last-Translator: MSulchan Darmawan <bleketux at gmail.com>\n"
"Language-Team: <claws-mail-translators at dotsrc.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"

#: src/feed.c:123
msgid "Cannot open temporary file"
msgstr "Tidak dapat membuka berkas sementara"

#: src/feed.c:134
msgid "Cannot init libCURL"
msgstr "Tidak dapat menginisiasi libCURL"

#: src/feed.c:229
msgid "401 (Authorisation required)"
msgstr "401 (Otorisasi diperlukan)"

#: src/feed.c:232
msgid "403 (Unauthorised)"
msgstr "403 (Tidak diotorisasi)"

#: src/feed.c:235
msgid "404 (Not found)"
msgstr "404 (Tidak ketemu)"

#: src/feed.c:238
#, c-format
msgid "Error %ld"
msgstr "Kesalahan %ld"

#: src/feed.c:303
#, c-format
msgid "Fetching '%s'..."
msgstr "Mengambil '%s'..."

#: src/feed.c:362
msgid "Malformed feed"
msgstr "Feed yang berformat salah"

#: src/feed.c:1172
#, c-format
msgid "Refreshing feed '%s'..."
msgstr "Memuat ulang feed '%s'..."

#: src/feed.c:1187
#, c-format
msgid ""
"RSSyl: Fetching comments is not supported for RDF feeds. Cannot fetch "
"comments of '%s'"
msgstr ""
"RSSyl: Pengambilan komentar tidak didukung untuk feed RDF. Tidak dapat "
"mengambil komentar dari '%s'"

#: src/feed.c:1196
msgid "This feed format is not supported yet."
msgstr "Format feed ini belum di dukung."

#: src/feed.c:1227
msgid "N/A"
msgstr "N/A"

#: src/feed.c:1347
#, c-format
msgid "%ld byte"
msgid_plural "%ld bytes"
msgstr[0] "%ld byte"
msgstr[1] "%ld bytes"

#: src/feed.c:1350
msgid "size unknown"
msgstr "ukuran tidak diketahui"

#: src/feed.c:1523
#, c-format
msgid ""
"RSSyl: Cannot update feed %s:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"RSSyl: Tidak dapat memperbaharui feed %s:\n"
"%s\n"

#: src/feed.c:1693
msgid "You are already subscribed to this feed."
msgstr "Anda telah terdaftar pada feed ini."

#: src/feed.c:1704
#, c-format
msgid ""
"Couldn't fetch URL '%s':\n"
"%s"
msgstr ""
"Tidak dapat mengambil URL '%s':\n"
"%s"

#: src/feed.c:1705 src/feed.c:1709
msgid "Unknown error"
msgstr "Kesalahan tidak diketahui"

#: src/feed.c:1709
#, c-format
msgid ""
"Couldn't fetch URL '%s':\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Tidak dapat mengambil URL '%s':\n"
"%s\n"

#: src/feed.c:1725
#, c-format
msgid "Can't subscribe feed '%s'."
msgstr "Tidak dapat mendaftar feed '%s'."

#: src/feed.c:1828 src/rssyl_cb_menu.c:280
msgid "Claws Mail needs network access in order to update the feed."
msgid_plural "Claws Mail needs network access in order to update the feeds."
msgstr[0] "Claws Mail membutuhkan akses jaringan untuk memperbaharui feed."
msgstr[1] "Claws Mail membutuhkan akses jaringan untuk memperbaharui feeds."

#: src/feed.h:20
#, c-format
msgid "Time out connecting to URL %s\n"
msgstr "Waktu habis menyambung ke URL %s\n"

#: src/feed.h:21
#, c-format
msgid "Couldn't fetch URL %s\n"
msgstr "Tidak dapat mengambil URL %s\n"

#: src/feed.h:22
#, c-format
msgid "Error parsing feed from URL %s\n"
msgstr "Kesalahan mengurai feed dari URL %s\n"

#: src/feed.h:23
#, c-format
msgid "Unsupported feed type at URL %s\n"
msgstr "Tipe feed tidak didukung pada URL %s\n"

#: src/feed.h:25
#, c-format
msgid "RSSyl: Updating feed %s\n"
msgstr "RSSyl: Memperbaharui feed %s\n"

#: src/feed.h:26
#, c-format
msgid "RSSyl: Feed update finished: %s\n"
msgstr "RSSyl: Pembaharuan feed selesai: %s\n"

#: src/feed.h:27
msgid "RSSyl: Feed update aborted, application is exiting.\n"
msgstr "RSSyl: Pembaharuan feed dibatalkan, aplikasi berhenti.\n"

#: src/plugin.c:68
msgid ""
"This plugin allows you to create a mailbox tree where you can add newsfeeds "
"in RSS 1.0, RSS 2.0 or Atom format.\n"
"\n"
"Each newsfeed will create a folder with appropriate entries, fetched from "
"the web. You can read them, and delete or keep old entries."
msgstr ""
"Pengaya ini memperbolehkan anda untuk membuat pohon kotakpesan dimana anda "
"dapat menambah berita feed dengan format RSS 1.0, RSS 2.0 atau Atom.\n"
"\n"
"Setiap berita feed akan membuat direktori dengan isian yang terkait, diambil "
"dari situs. Anda dapat membacanya, dan menghapus atau mempertahankan isian "
"lama."

#: src/plugin.c:92
msgid "RSS feed"
msgstr "Feed RSS"

#: src/rssyl.c:130 src/rssyl.c:142
msgid "Refresh all feeds"
msgstr "Perbaharui semua feed"

#: src/rssyl_cb_menu.c:59
msgid "Subscribe feed"
msgstr "Mendaftar feed"

#: src/rssyl_cb_menu.c:60
msgid "Input the URL of the news feed you wish to subscribe:"
msgstr "Masukkan URL dari berita feed yang ingin anda daftarkan:"

#: src/rssyl_cb_menu.c:86
msgid "New folder"
msgstr "Direktori baru"

#: src/rssyl_cb_menu.c:87
msgid "Input the name of new folder:"
msgstr "Masukkan nama direktori baru:"

#: src/rssyl_cb_menu.c:88
msgid "NewFolder"
msgstr "DirektoriBaru"

#: src/rssyl_cb_menu.c:94 src/rssyl_cb_menu.c:338
#, c-format
msgid "'%c' can't be included in folder name."
msgstr "'%c' tidak dapat dimasukkan dalam nama direktori."

#: src/rssyl_cb_menu.c:104 src/rssyl_cb_menu.c:345
#, c-format
msgid "The folder '%s' already exists."
msgstr "Direktori '%s' sudah ada."

#: src/rssyl_cb_menu.c:110
#, c-format
msgid "Can't create the folder '%s'."
msgstr "Tidak dapat membuat direktori '%s'."

#: src/rssyl_cb_menu.c:135
#, c-format
msgid "Really remove the folder tree '%s' ?\n"
msgstr "Yakin mau menghapus pohon direktori '%s' ?\n"

#: src/rssyl_cb_menu.c:136
msgid "Remove folder tree"
msgstr "Hapus pohon direktori"

#: src/rssyl_cb_menu.c:137
msgid "_Remove"
msgstr "_Hapus"

#: src/rssyl_cb_menu.c:201
#, c-format
msgid "Can't remove feed '%s'."
msgstr "Tidak dapat menghapus feed '%s'."

#: src/rssyl_cb_menu.c:231
#, c-format
msgid ""
"All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
"will not be possible.\n"
"\n"
"Do you really want to delete?"
msgstr ""
"Semua direktori dan pesan di bawah '%s' akan dihapus secara permanen. "
"Pemulihan tidak memungkinkan.\n"
"\n"
"Apakah anda benar-benar akan menghapus?"

#: src/rssyl_cb_menu.c:234
msgid "Delete folder"
msgstr "Hapus direktori"

#: src/rssyl_cb_menu.c:253
#, c-format
msgid "Can't remove the folder '%s'."
msgstr "Tidak dapat menghapus direktori '%s'."

#: src/rssyl_cb_menu.c:330
#, c-format
msgid "Input new name for '%s':"
msgstr "Masukkan nama baru untuk '%s':"

#: src/rssyl_cb_menu.c:331
msgid "Rename folder"
msgstr "Ganti nama direktori"

#: src/rssyl_cb_menu.c:351
msgid ""
"The folder could not be renamed.\n"
"The new folder name is not allowed."
msgstr ""
"Direktori tidak dapat diganti namanya.\n"
"Nama direktori baru tidak diperbolehkan."

#: src/rssyl_cb_menu.c:373
msgid "Select a .opml file"
msgstr "Pilih berkas .opml"

#: src/rssyl_gtk.c:49
msgid "_Refresh feed"
msgstr "_Perbaharui feed"

#: src/rssyl_gtk.c:50
msgid "Refresh _all feeds"
msgstr "Perbaharui semu_a feeds"

#: src/rssyl_gtk.c:51
msgid "Subscribe _new feed..."
msgstr "Me_ndaftar feed baru..."

#: src/rssyl_gtk.c:52
msgid "_Unsubscribe feed..."
msgstr "_Berhenti langganan feed..."

#: src/rssyl_gtk.c:53
msgid "Feed pr_operties..."
msgstr "Pengaturan feed..."

#: src/rssyl_gtk.c:54
msgid "Import feed list..."
msgstr "Impor daftar feed..."

#: src/rssyl_gtk.c:55
msgid "Rena_me..."
msgstr "Ganti na_ma..."

#: src/rssyl_gtk.c:56
msgid "_Create new folder..."
msgstr "Buat _direktori baru..."

#: src/rssyl_gtk.c:57
msgid "_Delete folder..."
msgstr "_Hapus direktori..."

#: src/rssyl_gtk.c:58
msgid "Remove folder _tree..."
msgstr "Hapus _pohon direktori..."

#: src/rssyl_gtk.c:148
msgid "Add RSS folder tree"
msgstr "Tambah pohon direktori RSS"

#: src/rssyl_gtk.c:149
msgid "Enter name for a new RSS folder tree."
msgstr "Masukkan nama untuk pohon direktori RSS baru."

#: src/rssyl_gtk.c:154
#, c-format
msgid "The mailbox '%s' already exists."
msgstr "Kotakpesan '%s' sudah ada."

#: src/rssyl_gtk.c:165
msgid ""
"Creation of folder tree failed.\n"
"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
"there?"
msgstr ""
"Pembuatan pohon direktori gagal.\n"
"Mungkin beberapa berkas sudah ada, atau anda tidak memiliki hak menulis "
"disana?"

#: src/rssyl_gtk.c:180
msgid "RSSyl..."
msgstr "RSSyl..."

#: src/rssyl_gtk.c:252
msgid "Use default refresh interval"
msgstr "Gunakan jeda pembaharuan standar"

#: src/rssyl_gtk.c:264
msgid "Keep default number of expired entries"
msgstr "Pertahankan standar jumlah isian kadaluarsa"

#: src/rssyl_gtk.c:270
msgid "Fetch comments if possible"
msgstr "Ambil komentar jika memungkinkan"

#: src/rssyl_gtk.c:308
msgid "<b>Source URL:</b>"
msgstr "<b>URL Sumber:</b>"

#: src/rssyl_gtk.c:336
msgid ""
"<b>Fetch comments on posts aged less than:</b>\n"
"<small>(In days; set to -1 to fetch all comments)</small>"
msgstr ""
"<b>Ambil komentar untuk berita yang berumur kurang dari:</b>\n"
"<small>(dalam hari; atur jadi -1 untuk mengambil seluruh komentar)</small>"

#: src/rssyl_gtk.c:370
msgid ""
"<b>Refresh interval in minutes:</b>\n"
"<small>(Set to 0 to disable automatic refreshing for this feed)</small>"
msgstr ""
"<b>Jeda pembaharuan dalam menit:</b>\n"
"<small>(Atur jadi 0 untuk menonaktifkan pembaharuan otomatis untuk feed ini)"
"</small>"

#: src/rssyl_gtk.c:403
msgid ""
"<b>Number of expired entries to keep:</b>\n"
"<small>(Set to -1 if you want to keep expired entries)</small>"
msgstr ""
"<b>Jumlah isian kadaluarsa yang ingin dipertahankan:</b>\n"
"<small>(Atur jadi -1 jika anda ingin mempertahankan isian kadaluarsa)</small>"

#: src/rssyl_gtk.c:429
msgid "<b>If an item changes, do not mark it as unread:</b>"
msgstr "<b>Jika sebuah isi berubah, jangan ditandai sebagai belum dibaca:</b>"

#: src/rssyl_gtk.c:439
msgid "Always mark as unread"
msgstr "Selalu ditandai sebagai belum dibaca"

#: src/rssyl_gtk.c:441
msgid "If only its text changed"
msgstr "Hanya jika teksnya dirubah"

#: src/rssyl_gtk.c:443
msgid "Never mark as unread"
msgstr "Jangan pernah ditandai sebagai belum dibaca"

#: src/rssyl_gtk.c:476
msgid "_Cancel"
msgstr "_Batal"

#: src/rssyl_gtk.c:497
msgid "_OK"
msgstr "_OK"

#: src/rssyl_gtk.c:505
msgid "Set feed properties"
msgstr "Atur pengaturan feed"

#: src/rssyl_gtk.c:630 src/rssyl_gtk.c:654
msgid "Unsubscribe feed"
msgstr "Berhenti langganan feed"

#: src/rssyl_gtk.c:655
msgid "Do you really want to remove feed"
msgstr "Apakah anda benar-benar ingin menghapus feed"

#: src/rssyl_gtk.c:661
msgid "Remove cached entries"
msgstr "Hapus isian tertampung"

#: src/rssyl_gtk.c:674
msgid "_Unsubscribe"
msgstr "_Berhenti langganan"

#: src/rssyl_prefs.c:61
msgid "Plugins"
msgstr "Pengaya"

#: src/rssyl_prefs.c:101
msgid "Default refresh interval in minutes"
msgstr "Standar jeda pembaharuan dalam menit"

#: src/rssyl_prefs.c:112
msgid "Set to 0 to disable automatic refreshing"
msgstr "Atur jadi 0 untuk menonaktifkan pembaharuan otomatis"

#: src/rssyl_prefs.c:114
msgid "Default number of expired items to keep"
msgstr "Standar jumlah item kadaluarsa yang dipertahankan"

#: src/rssyl_prefs.c:125
msgid "Set to -1 to keep expired items"
msgstr "Atur jadi -1 untuk mempertahankan item kadaluarsa"

#: src/rssyl_prefs.c:128
msgid "Refresh all feeds on application start"
msgstr "Perbaharui semua feed setiap memulai aplikasi"

#: src/rssyl_prefs.c:134
msgid "Path to cookies file"
msgstr "Jalur ke berkas cookie"

#: src/rssyl_prefs.c:144
msgid "Path to Netscape-style cookies.txt file containing your cookies"
msgstr "Jalur ke berkas cookies.txt gaya-Netscape yang berisi cookie anda"

#: src/rssyl.h:8
msgid "RSSyl"
msgstr "RSSyl"

#: src/rssyl.h:14
msgid "My Feeds"
msgstr "Feed saya"More information about the Commits mailing list