[Commits] es.po 1.1.2.1 1.1.2.2 fr.po 1.1.2.2 1.1.2.3 id.po 1.1.2.2 NONE id_ID.po NONE 1.1.2.1 sk.po 1.1.2.4 1.1.2.5

claws at claws-mail.org claws at claws-mail.org
Fri Dec 16 11:10:24 CET 2011


Update of /home/claws-mail/plugins/bsfilter/po
In directory claws-mail:/tmp/cvs-serv18930/po

Modified Files:
   Tag: gtk2
	es.po fr.po sk.po 
Added Files:
   Tag: gtk2
	id_ID.po 
Removed Files:
   Tag: gtk2
	id.po 
Log Message:
2011-12-16 [paul]	1.0.6cvs3

	* configure.ac
	* po/es.po
	* po/fr.po
	* po/id.po
	* po/id_ID.po
	* po/sk.po
		updates 

Index: es.po
===================================================================
RCS file: /home/claws-mail/plugins/bsfilter/po/Attic/es.po,v
retrieving revision 1.1.2.1
retrieving revision 1.1.2.2
diff -u -d -r1.1.2.1 -r1.1.2.2
--- es.po	3 Jul 2009 10:13:57 -0000	1.1.2.1
+++ es.po	16 Dec 2011 10:10:22 -0000	1.1.2.2
@@ -6,22 +6,23 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: bsfilter_plugin\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: paul at claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-26 18:32+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: ricardo at mones.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-09 10:53+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-01-26 10:04+0200\n"
 "Last-Translator: Ricardo Mones <ricardo at mones.org>\n"
 "Language-Team: Ricardo Mones <ricardo at mones.org>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 
-#: src/bsfilter.c:78 src/bsfilter_gtk.c:393
+#: src/bsfilter.c:78 src/bsfilter_gtk.c:392
 msgid "Bsfilter"
 msgstr "Bsfilter"
 
-#: src/bsfilter.c:103 src/bsfilter_gtk.c:193 src/bsfilter_gtk.c:258
-#: src/bsfilter_gtk.c:318
+#: src/bsfilter.c:103 src/bsfilter_gtk.c:192 src/bsfilter_gtk.c:257
+#: src/bsfilter_gtk.c:317
 msgid "Any"
 msgstr "Cualquiera"
 
@@ -42,8 +43,8 @@
 msgstr ""
 "El módulo Bsfilter no pudo filtrar un mensaje. La causa probable del error "
 "es que no haya aprendido de ningún correo.\n"
-"Utilize «/Marcar/Marcar como correo basura» y «/Marcar/Marcar como bueno» para "
-"entrenar a Bsfilter con unos pocos cientos de mensajes de ambos tipos."
+"Utilize «/Marcar/Marcar como correo basura» y «/Marcar/Marcar como bueno» "
+"para entrenar a Bsfilter con unos pocos cientos de mensajes de ambos tipos."
 
 #: src/bsfilter.c:396
 #, c-format
@@ -51,8 +52,8 @@
 "The Bsfilter plugin couldn't filter a message. The command `%s` couldn't be "
 "run."
 msgstr ""
-"El módulo Bsfilter no pudo filtrar un mensaje. La orden «%s» no se "
-"pudo ejecutar."
+"El módulo Bsfilter no pudo filtrar un mensaje. La orden «%s» no se pudo "
+"ejecutar."
 
 #: src/bsfilter.c:497
 msgid "Bsfilter: learning from message..."
@@ -100,47 +101,47 @@
 msgid "Spam learning"
 msgstr "Aprendizaje de correo basura"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:139
+#: src/bsfilter_gtk.c:138
 msgid "Process messages on receiving"
 msgstr "Procesar mensajes al recibir"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:147
+#: src/bsfilter_gtk.c:146
 msgid "Maximum size"
 msgstr "Tamaño máximo"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:156
+#: src/bsfilter_gtk.c:155
 msgid "Messages larger than this will not be checked"
 msgstr "No se comprobarán los mensajes mayores de este tamaño"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:159
+#: src/bsfilter_gtk.c:158
 msgid "KB"
 msgstr "Kb"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:167
+#: src/bsfilter_gtk.c:166
 msgid "Save spam in"
 msgstr "Guardar correo basura en"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:175
+#: src/bsfilter_gtk.c:174
 msgid ""
 "Folder for storing identified spam. Leave empty to use the trash folder."
 msgstr ""
 "Carpeta para almacenar el correo basura identificado. Déjelo vacío para usar "
 "la Papelera."
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:177
+#: src/bsfilter_gtk.c:176
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Explorar"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:181
+#: src/bsfilter_gtk.c:180
 msgid "Click this button to select a folder for storing spam"
 msgstr ""
 "Pulse este botón para seleccionar una carpeta donde guardar el correo basura"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:187
+#: src/bsfilter_gtk.c:186
 msgid "Whitelist senders found in address book/folder"
 msgstr "Permitir los remitentes presentes en la agenda/carpeta"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:191
+#: src/bsfilter_gtk.c:190
 msgid ""
 "Messages coming from your address book contacts will be received in the "
 "normal folder even if detected as spam"
@@ -148,21 +149,21 @@
 "Los mensajes que vengan de los contactos de su agenda de direcciones serán "
 "recibidos en la carpeta normal aunque se detecten como correo basura"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:197
+#: src/bsfilter_gtk.c:196
 msgid "Select ..."
 msgstr "Seleccionar ..."
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:201
+#: src/bsfilter_gtk.c:200
 msgid "Click this button to select a book or folder in the address book"
 msgstr ""
 "Pulse este botón para seleccionar una agenda o carpeta de la agenda de "
 "direcciones"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:203
+#: src/bsfilter_gtk.c:202
 msgid "Learn whitelisted emails as ham"
 msgstr "Aprender como buenos los correos en la lista blanca"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:205
+#: src/bsfilter_gtk.c:204
 msgid ""
 "If Bsfilter thought an email was spam or unsure, but it was whitelisted, "
 "learn it as ham."
@@ -170,18 +171,18 @@
 "Si Bsfilter cree que un correo es basura o no está seguro pero está en la "
 "lista blanca se aprende como bueno."
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:214
+#: src/bsfilter_gtk.c:213
 msgid "Bsfilter call"
 msgstr "Llamada a Bsfilter"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:222
+#: src/bsfilter_gtk.c:221
 msgid "Path to bsfilter executable"
 msgstr "Ruta al ejecutable bsfilter"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:228
+#: src/bsfilter_gtk.c:227
 msgid "Mark spam as read"
 msgstr "Marcar correo basura como leído"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:392
+#: src/bsfilter_gtk.c:391
 msgid "Plugins"
 msgstr "Módulos"

--- id.po DELETED ---

Index: sk.po
===================================================================
RCS file: /home/claws-mail/plugins/bsfilter/po/Attic/sk.po,v
retrieving revision 1.1.2.4
retrieving revision 1.1.2.5
diff -u -d -r1.1.2.4 -r1.1.2.5
--- sk.po	26 Aug 2011 08:39:50 -0000	1.1.2.4
+++ sk.po	16 Dec 2011 10:10:22 -0000	1.1.2.5
@@ -6,22 +6,23 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: bsfilter_plugin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo at mones.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-12 09:47+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-21 15:19+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-09 10:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-12 19:27+0100\n"
 "Last-Translator: Slavko <linux at slavino.sk>\n"
-"Language-Team: Slovak <debian-l10n-slovak at lists.debian.org>\n"
+"Language-Team: slovenčina <debian-l10n-slovak at lists.debian.org>\n"
 "Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-POFile-SpellExtra: kB bsfilter Bsfilter IMAP whitelisted whitelist\n"
 
-#: src/bsfilter.c:78 src/bsfilter_gtk.c:393
+#: src/bsfilter.c:78 src/bsfilter_gtk.c:392
 msgid "Bsfilter"
 msgstr "Bsfilter"
 
-#: src/bsfilter.c:103 src/bsfilter_gtk.c:193 src/bsfilter_gtk.c:258
-#: src/bsfilter_gtk.c:318
+#: src/bsfilter.c:103 src/bsfilter_gtk.c:192 src/bsfilter_gtk.c:257
+#: src/bsfilter_gtk.c:317
 msgid "Any"
 msgstr "VÅ¡etky"
 
@@ -42,8 +43,8 @@
 msgstr ""
 "Zásuvný modul Bsfilter nemôže filtrovať správu. Pravdepodobnou príčinou "
 "chyby je, že sa neučil zo žiadnej správy.\n"
-"Použite \"/Značka/Označiť ako spam\" a \"/Značka/Označiť ako ham\" pre "
-"naplnenie Bsfiltera niekoľko sto správami SPAM a HAM."
+"Použite „/Označiť/Označiť ako spam” a „/Označiť/Označiť ako nie spam” na "
+"naplnenie Bsfilter niekoľko sto správami SPAM a nie SPAM."
 
 #: src/bsfilter.c:396
 #, c-format
@@ -78,12 +79,12 @@
 "Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Bsfilter"
 msgstr ""
 "Tento zásuvný modul môže kontrolovať všetky správy, ktoré sú prijaté z účtov "
-"IMAP, LOCAL alebo POP, na SPAM pomocou Bsfilter. Pre jeho funkčnosť je treba "
-"lokálna inštalácia Bsfilter.\n"
+"IMAP, lokálny alebo POP, na SPAM pomocou Bsfilter. Budete potrebovať lokálne "
+"nainštalovaný Bsfilter.\n"
 "\n"
-"Aby dokázal Bsfilter rozpoznávať SPAM, je potrebné ho to naučiť označením "
-"niekoľko sto správ SPAM a HAM pomocou \"/Značka/Označiť ako spam\" a \"/"
-"Značka/Označiť ako ham\".\n"
+"Aby Bsfilter dokázal rozpoznávať SPAM, je potrebné ho to naučiť označením "
+"niekoľko sto správ SPAM a nie SPAM pomocou „/Označiť/Označiť ako spam” a „/"
+"Označiť/Označiť ako nie spam”.\n"
 "\n"
 "Keď je správa identifikovaná ako SPAM, môže byť zmazaná alebo uložená do "
 "určeného priečinka.\n"
@@ -98,45 +99,45 @@
 msgid "Spam learning"
 msgstr "Učenie SPAM"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:139
+#: src/bsfilter_gtk.c:138
 msgid "Process messages on receiving"
 msgstr "Spracovať správy pri prijímaní"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:147
+#: src/bsfilter_gtk.c:146
 msgid "Maximum size"
 msgstr "Maximálna veľkosť"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:156
+#: src/bsfilter_gtk.c:155
 msgid "Messages larger than this will not be checked"
 msgstr "Správy väčšie ako táto veľkosť nebudú kontrolované"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:159
+#: src/bsfilter_gtk.c:158
 msgid "KB"
 msgstr "kB"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:167
+#: src/bsfilter_gtk.c:166
 msgid "Save spam in"
 msgstr "Uložiť SPAM v"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:175
+#: src/bsfilter_gtk.c:174
 msgid ""
 "Folder for storing identified spam. Leave empty to use the trash folder."
 msgstr ""
-"Zložka pre uchovávanie rozpoznaných SPAM. Nechajte prázdne pre použitie Koša."
+"Zložka na uchovávanie rozpoznaných SPAM. Nechajte prázdne na použitie Koša."
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:177
+#: src/bsfilter_gtk.c:176
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Prechádzať"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:181
+#: src/bsfilter_gtk.c:180
 msgid "Click this button to select a folder for storing spam"
-msgstr "Použite toto tlačidlo na výber zložky pre ukladanie SPAM"
+msgstr "Použite toto tlačidlo na výber zložky na ukladanie SPAM"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:187
+#: src/bsfilter_gtk.c:186
 msgid "Whitelist senders found in address book/folder"
-msgstr "Odosielatelia pre whitelist, nájdení v Adresári"
+msgstr "Povolení (whitelist) odosielatelia, nájdení v adresári/zložke."
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:191
+#: src/bsfilter_gtk.c:190
 msgid ""
 "Messages coming from your address book contacts will be received in the "
 "normal folder even if detected as spam"
@@ -144,38 +145,38 @@
 "Správy prichádzajúce od kontaktov z vášho Adresára budú prijaté v normálnej "
 "zložke, hoci by aj bola rozpoznaná ako SPAM"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:197
+#: src/bsfilter_gtk.c:196
 msgid "Select ..."
 msgstr "Vybrať..."
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:201
+#: src/bsfilter_gtk.c:200
 msgid "Click this button to select a book or folder in the address book"
-msgstr "Použite toto tlačidlo pre výber knihy alebo zložky v Adresári"
+msgstr "Použite toto tlačidlo na výber knihy alebo zložky v Adresári"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:203
+#: src/bsfilter_gtk.c:202
 msgid "Learn whitelisted emails as ham"
-msgstr "Naučiť sa správy z whitelistu ako HAM"
+msgstr "Naučiť sa správy z povolených (whitelisted) správ ako nie spam"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:205
+#: src/bsfilter_gtk.c:204
 msgid ""
 "If Bsfilter thought an email was spam or unsure, but it was whitelisted, "
 "learn it as ham."
 msgstr ""
-"Ak si Bsfilter myslí o správe, že je to SPAM alebo si nie je istý, ale je vo "
-"whitelist, označí ju ako HAM."
+"Ak si Bsfilter myslí o správe, že je to SPAM alebo si nie je istý, ale je v "
+"zozname povolených (whitelist), označí ju ako nie SPAM."
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:214
+#: src/bsfilter_gtk.c:213
 msgid "Bsfilter call"
 msgstr "Volanie Bsfilter"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:222
+#: src/bsfilter_gtk.c:221
 msgid "Path to bsfilter executable"
 msgstr "Cesta k bsfilter"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:228
+#: src/bsfilter_gtk.c:227
 msgid "Mark spam as read"
 msgstr "Označiť SPAM ako prečítaný"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:392
+#: src/bsfilter_gtk.c:391
 msgid "Plugins"
 msgstr "Zásuvné moduly"

Index: fr.po
===================================================================
RCS file: /home/claws-mail/plugins/bsfilter/po/Attic/fr.po,v
retrieving revision 1.1.2.2
retrieving revision 1.1.2.3
diff -u -d -r1.1.2.2 -r1.1.2.3
--- fr.po	19 Nov 2010 07:53:35 -0000	1.1.2.2
+++ fr.po	16 Dec 2011 10:10:22 -0000	1.1.2.3
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Claws Mail BSFilter plugin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo at mones.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-12 09:47+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-09 10:53+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-11-15 11:42+0100\n"
 "Last-Translator: Tristan Chabredier (wwp) <subscript at free.fr>\n"
 "Language-Team: <claws-mail-translators at dotsrc.org>\n"
@@ -18,15 +18,12 @@
 "X-Poedit-Language: French\n"
 "X-Poedit-Country: FRANCE\n"
 
-#: src/bsfilter.c:78
-#: src/bsfilter_gtk.c:393
+#: src/bsfilter.c:78 src/bsfilter_gtk.c:392
 msgid "Bsfilter"
 msgstr "Bsfilter"
 
-#: src/bsfilter.c:103
-#: src/bsfilter_gtk.c:193
-#: src/bsfilter_gtk.c:258
-#: src/bsfilter_gtk.c:318
+#: src/bsfilter.c:103 src/bsfilter_gtk.c:192 src/bsfilter_gtk.c:257
+#: src/bsfilter_gtk.c:317
 msgid "Any"
 msgstr "Quelconque"
 
@@ -40,16 +37,26 @@
 
 #: src/bsfilter.c:389
 msgid ""
-"The Bsfilter plugin couldn't filter a message. The probable cause of the error is that it didn't learn from any mail.\n"
-"Use \"/Mark/Mark as spam\" and \"/Mark/Mark as ham\" to train Bsfilter with a few hundred spam and ham messages."
+"The Bsfilter plugin couldn't filter a message. The probable cause of the "
+"error is that it didn't learn from any mail.\n"
+"Use \"/Mark/Mark as spam\" and \"/Mark/Mark as ham\" to train Bsfilter with "
+"a few hundred spam and ham messages."
 msgstr ""
-"Erreur lors du traitement d'un message par le module Bsfilter. La cause probable de cette erreur est que Bsfilter n'a encore subi aucun apprentissage.\n"
-"Utilisez \"Marquer/Marquer comme pourriel\" et \"Marquer/Marquer comme courrier légitime\" sur quelques centaines de messages afin de faire l'apprentissage de Bsfilter."
+"Erreur lors du traitement d'un message par le module Bsfilter. La cause "
+"probable de cette erreur est que Bsfilter n'a encore subi aucun "
+"apprentissage.\n"
+"Utilisez \"Marquer/Marquer comme pourriel\" et \"Marquer/Marquer comme "
+"courrier légitime\" sur quelques centaines de messages afin de faire "
+"l'apprentissage de Bsfilter."
 
 #: src/bsfilter.c:396
 #, c-format
-msgid "The Bsfilter plugin couldn't filter a message. The command `%s` couldn't be run."
-msgstr "Erreur lors du traitement d'un message par le module Bsfilter. La commande `%s` n'a pu être exécutée."
+msgid ""
+"The Bsfilter plugin couldn't filter a message. The command `%s` couldn't be "
+"run."
+msgstr ""
+"Erreur lors du traitement d'un message par le module Bsfilter. La commande `%"
+"s` n'a pu être exécutée."
 
 #: src/bsfilter.c:497
 msgid "Bsfilter: learning from message..."
@@ -62,21 +69,34 @@
 
 #: src/bsfilter.c:641
 msgid ""
-"This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP account for spam using Bsfilter. You will need Bsfilter installed locally.\n"
+"This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or "
+"POP account for spam using Bsfilter. You will need Bsfilter installed "
+"locally.\n"
 "\n"
-"Before Bsfilter can recognize spam messages, you have to train it by marking a few hundred spam and ham messages with the use of \"/Mark/Mark as spam\" and \"/Mark/Mark as ham\".\n"
+"Before Bsfilter can recognize spam messages, you have to train it by marking "
+"a few hundred spam and ham messages with the use of \"/Mark/Mark as spam\" "
+"and \"/Mark/Mark as ham\".\n"
 "\n"
-"When a message is identified as spam it can be deleted or saved in a specially designated folder.\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved in a "
+"specially designated folder.\n"
 "\n"
 "Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Bsfilter"
 msgstr ""
-"Ce module utilise Bsfilter afin de déterminer si les messages reçus par les comptes IMAP, LOCAL et POP sont des pourriels ou du courrier légitime. Une installation locale et valide de Bsfilter est nécessaire.\n"
+"Ce module utilise Bsfilter afin de déterminer si les messages reçus par les "
+"comptes IMAP, LOCAL et POP sont des pourriels ou du courrier légitime. Une "
+"installation locale et valide de Bsfilter est nécessaire.\n"
 "\n"
-"Afin que Bsfilter puisse distinguer les pourriels des courriers légitimes, il est nécessaire de lui faire subir un apprentissage en utilisant les commandes \"Marquer/Marquer comme pourriel\" et \"Marquer/Marquer comme courrier légitime\" sur quelques centaines de messages.\n"
+"Afin que Bsfilter puisse distinguer les pourriels des courriers légitimes, "
+"il est nécessaire de lui faire subir un apprentissage en utilisant les "
+"commandes \"Marquer/Marquer comme pourriel\" et \"Marquer/Marquer comme "
+"courrier légitime\" sur quelques centaines de messages.\n"
 "\n"
-"Quand un pourriel est identifié, il est possible de l'effacer de façon permanente ou de le conserver dans un dossier spécifique (par défaut: la corbeille).\n"
+"Quand un pourriel est identifié, il est possible de l'effacer de façon "
+"permanente ou de le conserver dans un dossier spécifique (par défaut: la "
+"corbeille).\n"
 "\n"
-"Ce module est paramétrable via les options situées sous Configuration/Préférences/Modules/Bsfilter"
+"Ce module est paramétrable via les options situées sous Configuration/"
+"Préférences/Modules/Bsfilter"
 
 #: src/bsfilter.c:674
 msgid "Spam detection"
@@ -86,75 +106,91 @@
 msgid "Spam learning"
 msgstr "Apprentissage à partir de pourriel"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:139
+#: src/bsfilter_gtk.c:138
 msgid "Process messages on receiving"
 msgstr "Traitement des messages à leur réception"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:147
+#: src/bsfilter_gtk.c:146
 msgid "Maximum size"
 msgstr "Taille maximale"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:156
+#: src/bsfilter_gtk.c:155
 msgid "Messages larger than this will not be checked"
 msgstr "Définit la taille maximale de message à traiter"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:159
+#: src/bsfilter_gtk.c:158
 msgid "KB"
 msgstr "Ko"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:167
+#: src/bsfilter_gtk.c:166
 msgid "Save spam in"
 msgstr "Enregistrer les pourriels dans"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:175
-msgid "Folder for storing identified spam. Leave empty to use the trash folder."
-msgstr "Dossier où conserver les pourriels. Laissez ce champ vide pour utiliser la corbeille."
+#: src/bsfilter_gtk.c:174
+msgid ""
+"Folder for storing identified spam. Leave empty to use the trash folder."
+msgstr ""
+"Dossier où conserver les pourriels. Laissez ce champ vide pour utiliser la "
+"corbeille."
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:177
+#: src/bsfilter_gtk.c:176
 msgid "_Browse"
 msgstr "Sélectionner"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:181
+#: src/bsfilter_gtk.c:180
 msgid "Click this button to select a folder for storing spam"
-msgstr "Cliquer ce bouton pour sélectionner le dossier de stockage des pourriels"
+msgstr ""
+"Cliquer ce bouton pour sélectionner le dossier de stockage des pourriels"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:187
+#: src/bsfilter_gtk.c:186
 msgid "Whitelist senders found in address book/folder"
-msgstr "Considérer en liste blanche si l'expéditeur est dans le carnet d'adresse"
+msgstr ""
+"Considérer en liste blanche si l'expéditeur est dans le carnet d'adresse"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:191
-msgid "Messages coming from your address book contacts will be received in the normal folder even if detected as spam"
-msgstr "Les messages dont l'expéditeur est dans votre carnet d'adresse seront considérés comme légitimes même si Bsfilter les considère a priori comme des pourriels"
+#: src/bsfilter_gtk.c:190
+msgid ""
+"Messages coming from your address book contacts will be received in the "
+"normal folder even if detected as spam"
+msgstr ""
+"Les messages dont l'expéditeur est dans votre carnet d'adresse seront "
+"considérés comme légitimes même si Bsfilter les considère a priori comme des "
+"pourriels"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:197
+#: src/bsfilter_gtk.c:196
 msgid "Select ..."
 msgstr "Sélectionner.."
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:201
+#: src/bsfilter_gtk.c:200
 msgid "Click this button to select a book or folder in the address book"
-msgstr "Cliquer ce bouton pour sélectionner un carnet ou dossier du carnet d'adresse"
+msgstr ""
+"Cliquer ce bouton pour sélectionner un carnet ou dossier du carnet d'adresse"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:203
+#: src/bsfilter_gtk.c:202
 msgid "Learn whitelisted emails as ham"
-msgstr "Considérer les messages en liste blanche comme courriers légitimes lors de l'apprentissage"
+msgstr ""
+"Considérer les messages en liste blanche comme courriers légitimes lors de "
+"l'apprentissage"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:205
-msgid "If Bsfilter thought an email was spam or unsure, but it was whitelisted, learn it as ham."
-msgstr "Si Bsfilter a classé un message en tant que pourriel ou \"incertain\" mais qu'il est en liste blanche, s'en souvenir comme d'un message légitime"
+#: src/bsfilter_gtk.c:204
+msgid ""
+"If Bsfilter thought an email was spam or unsure, but it was whitelisted, "
+"learn it as ham."
+msgstr ""
+"Si Bsfilter a classé un message en tant que pourriel ou \"incertain\" mais "
+"qu'il est en liste blanche, s'en souvenir comme d'un message légitime"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:214
+#: src/bsfilter_gtk.c:213
 msgid "Bsfilter call"
 msgstr "Appel à Bsfilter"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:222
+#: src/bsfilter_gtk.c:221
 msgid "Path to bsfilter executable"
 msgstr "Chemin complet vers l'exécutable bsfilter"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:228
+#: src/bsfilter_gtk.c:227
 msgid "Mark spam as read"
 msgstr "Marquer les pourriels comme lus"
 
-#: src/bsfilter_gtk.c:392
+#: src/bsfilter_gtk.c:391
 msgid "Plugins"
 msgstr "Modules"
-

--- NEW FILE: id_ID.po ---
# Indonesian translations of bsfilter_plugin
# Copyright (C) 2009 Ricardo Mones
# This file is distributed under the same license as the bsfilter_plugin package.
# MSulchan Darmawan <bleketux at gmail.com>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bsfilter_plugin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ricardo at mones.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-09 10:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-06-29 11:37+0700\n"
"Last-Translator: MSulchan Darmawan <bleketux at gmail.com>\n"
"Language-Team: <claws-mail-translators at dotsrc.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/bsfilter.c:78 src/bsfilter_gtk.c:392
msgid "Bsfilter"
msgstr "Bsfilter"

#: src/bsfilter.c:103 src/bsfilter_gtk.c:192 src/bsfilter_gtk.c:257
#: src/bsfilter_gtk.c:317
msgid "Any"
msgstr "Apa saja"

#: src/bsfilter.c:295
msgid "Bsfilter: fetching body..."
msgstr "Bsfilter: mengambil isi..."

#: src/bsfilter.c:304
msgid "Bsfilter: filtering message..."
msgstr "Bsfilter: menyaring pesan..."

#: src/bsfilter.c:389
msgid ""
"The Bsfilter plugin couldn't filter a message. The probable cause of the "
"error is that it didn't learn from any mail.\n"
"Use \"/Mark/Mark as spam\" and \"/Mark/Mark as ham\" to train Bsfilter with "
"a few hundred spam and ham messages."
msgstr ""
"Pengaya Bsfilter tidak dapat menyaring pesan. Mungkin kesalahan disebabkan "
"karena tidak belajar dari semua surat.\n"
"Gunakan \"/Tandai/Tandai sebagai spam\" dan \"Tandai/Tandai sebagai ham\" "
"untuk melatih Bsfilter dengan beberapa ratus pesan spam dan ham."

#: src/bsfilter.c:396
#, c-format
msgid ""
"The Bsfilter plugin couldn't filter a message. The command `%s` couldn't be "
"run."
msgstr ""
"Pengaya Bsfilter tidak dapat menyaring pesan. Perintah `%s` tidak dapat "
"dijalankan."

#: src/bsfilter.c:497
msgid "Bsfilter: learning from message..."
msgstr "Bsfilter: belajar dari pesan..."

#: src/bsfilter.c:507
#, c-format
msgid "Learning failed; `%s` returned with status %d."
msgstr "Gagal mempelajari; `%s` dikembalikan dengan status %d."

#: src/bsfilter.c:641
msgid ""
"This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or "
"POP account for spam using Bsfilter. You will need Bsfilter installed "
"locally.\n"
"\n"
"Before Bsfilter can recognize spam messages, you have to train it by marking "
"a few hundred spam and ham messages with the use of \"/Mark/Mark as spam\" "
"and \"/Mark/Mark as ham\".\n"
"\n"
"When a message is identified as spam it can be deleted or saved in a "
"specially designated folder.\n"
"\n"
"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Bsfilter"
msgstr ""
"Pengaya ini dapat memeriksa seluruh pesan yang diterima dari akun IMAP, "
"LOKAL atau POP terhadap spam menggunakan Bsfilter. Anda membutuhkan Bsfilter "
"terpasang secara lokal.\n"
"\n"
"Sebelum Bsfilter dapat mengenal pesan spam, anda harus melatihnya dengan "
"menandai beberapa ratus pesan spam dan ham dengan penggunaan \"/Tandai/"
"Tandai sebagai spam\" dan \"/Tandai/Tandai sebagai ham\".\n"
"\n"
"Ketika sebuah pesan teridentifikasi sebagai spam, dapat dihapus atau "
"disimpan pada direktori khusus.\n"
"\n"
"Pilihan dapat ditemukan pada /Konfigurasi/Pengaturan/Pengaya/Bsfilter"

#: src/bsfilter.c:674
msgid "Spam detection"
msgstr "Pendeteksian spam"

#: src/bsfilter.c:675
msgid "Spam learning"
msgstr "Pembelajaran spam"

#: src/bsfilter_gtk.c:138
msgid "Process messages on receiving"
msgstr "Proses pesan saat menerima"

#: src/bsfilter_gtk.c:146
msgid "Maximum size"
msgstr "Ukuran maksimum"

#: src/bsfilter_gtk.c:155
msgid "Messages larger than this will not be checked"
msgstr "Pesan yang lebih besar dari ini tidak akan diperiksa"

#: src/bsfilter_gtk.c:158
msgid "KB"
msgstr "KB"

#: src/bsfilter_gtk.c:166
msgid "Save spam in"
msgstr "Simpan spam di"

#: src/bsfilter_gtk.c:174
msgid ""
"Folder for storing identified spam. Leave empty to use the trash folder."
msgstr ""
"Direktori untuk meletakkan spam teridentifikasi. Biarkan kosong jika akan "
"menggunakan direktori tong sampah."

#: src/bsfilter_gtk.c:176
msgid "_Browse"
msgstr "_Jelajah"

#: src/bsfilter_gtk.c:180
msgid "Click this button to select a folder for storing spam"
msgstr "Klik tombol ini untuk memilih direktori tempat menyimpan spam"

#: src/bsfilter_gtk.c:186
msgid "Whitelist senders found in address book/folder"
msgstr "Whitelist pengirim yang ada di buku/direktori alamat"

#: src/bsfilter_gtk.c:190
msgid ""
"Messages coming from your address book contacts will be received in the "
"normal folder even if detected as spam"
msgstr ""
"Pesan yang diterima dari kontak buku alamat anda akan diterima di direktori "
"normal walaupun dideteksi sebagai spam"

#: src/bsfilter_gtk.c:196
msgid "Select ..."
msgstr "Pilih ..."

#: src/bsfilter_gtk.c:200
msgid "Click this button to select a book or folder in the address book"
msgstr ""
"Klik tombol berikut untuk memilih buku atau direktori dalam buku alamat"

#: src/bsfilter_gtk.c:202
msgid "Learn whitelisted emails as ham"
msgstr "Pelajari email yang diwhitelist sebagai ham"

#: src/bsfilter_gtk.c:204
msgid ""
"If Bsfilter thought an email was spam or unsure, but it was whitelisted, "
"learn it as ham."
msgstr ""
"Jika Bsfilter berpikir bahwa sebuah email adalah spam atau belum yakin, "
"namun ada dalam whitelist, pelajari sebagai ham."

#: src/bsfilter_gtk.c:213
msgid "Bsfilter call"
msgstr "Panggilan Bsfilter"

#: src/bsfilter_gtk.c:221
msgid "Path to bsfilter executable"
msgstr "Jalur ke aplikasi bsfilter"

#: src/bsfilter_gtk.c:227
msgid "Mark spam as read"
msgstr "Tandai spam sudah dibaca"

#: src/bsfilter_gtk.c:391
msgid "Plugins"
msgstr "Pengaya"More information about the Commits mailing list