[Commits] fr.po 1.1.2.11 1.1.2.12 id.po 1.1.2.2 NONE id_ID.po NONE 1.1.2.1 sk.po 1.1.2.3 1.1.2.4

claws at claws-mail.org claws at claws-mail.org
Fri Dec 16 11:03:45 CET 2011


Update of /home/claws-mail/plugins/archive/po
In directory claws-mail:/tmp/cvs-serv18134/po

Modified Files:
   Tag: gtk2
	fr.po sk.po 
Added Files:
   Tag: gtk2
	id_ID.po 
Removed Files:
   Tag: gtk2
	id.po 
Log Message:
2011-12-16 [paul]	0.6.10cvs4

	* configure.ac
	* po/fr.po
	* po/id.po
	* po/id_ID.po
	* po/sk.po
		updates 

--- id.po DELETED ---

Index: sk.po
===================================================================
RCS file: /home/claws-mail/plugins/archive/po/Attic/sk.po,v
retrieving revision 1.1.2.3
retrieving revision 1.1.2.4
diff -u -d -r1.1.2.3 -r1.1.2.4
--- sk.po	19 Nov 2010 07:49:03 -0000	1.1.2.3
+++ sk.po	16 Dec 2011 10:03:43 -0000	1.1.2.4
@@ -1,23 +1,28 @@
 # Slovak language file for archive_plugin
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# Slavko <linux at slavino.sk>, 2009, 2010.
+# Slavko <linux at slavino.sk>, 2009, 2010, 2011.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: archive_plugin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: mir at datanom.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-12 09:46+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-24 11:39+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-09 10:51+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-12 21:41+0100\n"
 "Last-Translator: Slavko <linux at slavino.sk>\n"
-"Language-Team: Slovenský <nomail>\n"
+"Language-Team: slovenčina <debian-l10n-slovak at lists.debian.org>\n"
 "Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-POFile-SpellExtra: vCalendar tgz COMPRESS RSSyl SHAR Claws BZIP2\n"
+"X-POFile-SpellExtra: Compress ZIP CPIO ISO-8601 IMAP RRRR-MM-DD MD5 POP3\n"
+"X-POFile-SpellExtra: GZIP mbox MD5sum IMAP4 dátumod ld podzložiek\n"
+"X-POFile-SpellExtra: podzložky\n"
 
 #: src/archiver.c:40 src/archiver_prefs.c:90
 msgid "Mail Archiver"
-msgstr "Archivátor pošty"
+msgstr "Archivácia pošty"
 
 #: src/archiver.c:51
 msgid "Create Archive..."
@@ -75,14 +80,14 @@
 "\n"
 "Podporované typy zložiek sú: MH, IMAP, RSSyl a vCalendar.\n"
 "\n"
-"Pre aktiváciu archivácie prejdite do /Nástroje/Vytvoriť archív\n"
+"Na aktiváciu archivácie prejdite do /Nástroje/Vytvoriť archív\n"
 "\n"
 "Predvolené voľby možno nastaviť v menu Nastavenie/Nastavenia/Zásuvné moduly/"
-"Archivátor pošty"
+"Archivácia pošty"
 
 #: src/archiver.c:149
 msgid "Archiver"
-msgstr "Archivátor"
+msgstr "Archivácia"
 
 #: src/archiver_gtk.c:101
 msgid "Archiving"
@@ -90,7 +95,7 @@
 
 #: src/archiver_gtk.c:119
 msgid "Press Cancel button to stop archiving"
-msgstr "Pre zastavenie archivácie stlačte tlačidlo Zrušiť"
+msgstr "Na zastavenie archivácie stlačte tlačidlo Zrušiť"
 
 #: src/archiver_gtk.c:135
 msgid "Archiving:"
@@ -218,7 +223,7 @@
 msgid "Delete selected files"
 msgstr "Zmazať zvolené súbory"
 
-#: src/archiver_gtk.c:825 src/archiver_gtk.c:1208
+#: src/archiver_gtk.c:825 src/archiver_gtk.c:1207
 msgid "Select mails before"
 msgstr "Najprv vyberať správy"
 
@@ -232,148 +237,148 @@
 msgid "%ld of %ld"
 msgstr "%ld z %ld"
 
-#: src/archiver_gtk.c:989
+#: src/archiver_gtk.c:988
 msgid "Create Archive"
 msgstr "Vytvoriť archív"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1004
+#: src/archiver_gtk.c:1003
 msgid "Enter Archiver arguments"
-msgstr "Zadajte argumenty archivátora"
+msgstr "Zadajte argumenty archivácie"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1017
+#: src/archiver_gtk.c:1016
 msgid "Folder to archive"
-msgstr "Zložka pre archiváciu"
+msgstr "Zložka na archiváciu"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1024
+#: src/archiver_gtk.c:1023
 msgid "Folder which is the root of the archive"
-msgstr "Koreňová zložka pre archív"
+msgstr "Zložka, ktorá je koreňom archívu"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1026
+#: src/archiver_gtk.c:1025
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Prechádzať"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1029
+#: src/archiver_gtk.c:1028
 msgid "Click this button to select a folder which is to be root of the archive"
 msgstr "Týmto tlačidlom vyberiete zložku, ktorá je koreňom archívu"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1035
+#: src/archiver_gtk.c:1034
 msgid "Name for archive"
 msgstr "Meno archívu"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1041
+#: src/archiver_gtk.c:1040
 msgid "Archive location and name"
 msgstr "Umiestnenie a meno archívu"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1043 src/archiver_prefs.c:196
+#: src/archiver_gtk.c:1042 src/archiver_prefs.c:195
 msgid "_Select"
 msgstr "Zv_oliť"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1046
+#: src/archiver_gtk.c:1045
 msgid "Click this button to select a name and location for the archive"
 msgstr "Týmto tlačidlom vyberiete zložku meno a umiestnenie archívu"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1048
+#: src/archiver_gtk.c:1047
 msgid "Choose compression"
 msgstr "Zvoľte kompresiu"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1061
+#: src/archiver_gtk.c:1060
 msgid "Choose this option to use ZIP compression for the archive"
-msgstr "Zvoľte túto možnosť pre kompresiu archívu vo formáte ZIP"
+msgstr "Zvoľte túto možnosť na komprimáciu archívu vo formáte ZIP"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1068
+#: src/archiver_gtk.c:1067
 msgid "Choose this option to use BZIP2 compression for the archive"
-msgstr "Zvoľte túto možnosť pre kompresiu archívu vo formáte BZIP2"
+msgstr "Zvoľte túto možnosť na komprimáciu archívu vo formáte BZIP2"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1076
+#: src/archiver_gtk.c:1075
 msgid "Choose this to use Compress compression for your archive"
-msgstr "Zvoľte túto možnosť pre kompresiu archívu vo formáte Compress"
+msgstr "Zvoľte túto možnosť na komprimáciu archívu vo formáte Compress"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1080
+#: src/archiver_gtk.c:1079
 msgid "_None"
 msgstr "Žiad_na"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1084
+#: src/archiver_gtk.c:1083
 msgid "Choose this option to disable compression for the archive"
-msgstr "Zvoľte túto možnosť pre vypnutie kompresie archívu"
+msgstr "Zvoľte túto možnosť na vypnutie komprimácie archívu"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1106
+#: src/archiver_gtk.c:1105
 msgid "Choose format"
-msgstr "Vyberte formát"
+msgstr "Zvoľte formát"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1119
+#: src/archiver_gtk.c:1118
 msgid "Choose this option to use TAR as format for the archive"
-msgstr "Choose this option to use TAR as format for the archive"
+msgstr "Zvoľte túto možnosť na použitie formátu archívu TAR"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1126
+#: src/archiver_gtk.c:1125
 msgid "Choose this to use SHAR as format for the archive"
-msgstr "Zvoľte túto možnosť pre kompresiu archívu vo formáte SHAR"
+msgstr "Zvoľte túto možnosť na použitie formátu archívu SHAR"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1133
+#: src/archiver_gtk.c:1132
 msgid "Choose this option to use CPIO as format for the archive"
-msgstr "Zvoľte túto možnosť pre kompresiu archívu vo formáte CPIO"
+msgstr "Zvoľte túto možnosť na použitie formátu archívu CPIO"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1140
+#: src/archiver_gtk.c:1139
 msgid "Choose this option to use PAX as format for the archive"
-msgstr "Zvoľte túto možnosť pre kompresiu archívu vo formáte PAX"
+msgstr "Zvoľte túto možnosť na použitie formátu archívu PAX"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1160
+#: src/archiver_gtk.c:1159
 msgid "Miscellaneous options"
 msgstr "Rôzne voľby"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1169
+#: src/archiver_gtk.c:1168
 msgid "_Recursive"
 msgstr "_Rekurzívne"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1173
+#: src/archiver_gtk.c:1172
 msgid "Choose this option to include subfolders in the archive"
-msgstr "Zvoľte túto možnosť pre zahrnutie podzložiek do archívu"
+msgstr "Zvoľte túto možnosť na zahrnutie podzložiek do archívu"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1175
+#: src/archiver_gtk.c:1174
 msgid "_MD5sum"
 msgstr "_MD5sum"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1179
+#: src/archiver_gtk.c:1178
 msgid ""
 "Choose this option to add MD5 checksums for each file in the archive.\n"
 "Be aware though, that this dramatically increases the time it\n"
 "will take to create the archive"
 msgstr ""
-"Zvoľte túto možnosť pre pridanie kontrolného súčtu MD5 pre každý súbor v "
+"Zvoľte túto možnosť na pridanie kontrolného súčtu MD5 každého súboru v "
 "archíve.\n"
 "Používajte s rozvahou, pretože dramaticky zvyšuje čas potrebný \n"
 "na vytvorenie archívu"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1183
+#: src/archiver_gtk.c:1182
 msgid "R_ename"
 msgstr "Pr_emenovať"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1187 src/archiver_prefs.c:331
+#: src/archiver_gtk.c:1186 src/archiver_prefs.c:330
 msgid ""
 "Choose this option to use descriptive names for each file in the archive.\n"
 "The naming scheme: date_from at to@subject.\n"
 "Names will be truncated to max 96 characters"
 msgstr ""
-"Zvoľte túto možnosť pre použitie popisných mien pre každý súbor v archíve.\n"
+"Zvoľte túto možnosť na použitie popisných mien každého súboru v archíve.\n"
 "Súbory budú pomenované v tvare: dátum_od at komu@predmet.\n"
 "Mená budú skrátené na maximálne 96 znakov"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1191
+#: src/archiver_gtk.c:1190
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Zmazať"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1195
+#: src/archiver_gtk.c:1194
 msgid ""
 "Choose this option to delete mails after archiving\n"
 "At this point only handles IMAP4, Local mbox and POP3"
 msgstr ""
-"Zvoľte túto možnosť pre zmazanie správ po ich archivácii\n"
-"Momentálne pracuje len pre IMAP4, lokálny mbox a POP3"
+"Zvoľte túto možnosť na zmazanie správ po ich archivácii\n"
+"Momentálne pracuje len s IMAP4, lokálnym mbox a POP3"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1199
+#: src/archiver_gtk.c:1198
 msgid "Selection options"
 msgstr "Voľby výberu"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1215
+#: src/archiver_gtk.c:1214
 msgid ""
 "Select emails before a certain date\n"
 "Date must comply to ISO-8601 [YYYY-MM-DD]"
@@ -392,97 +397,96 @@
 #: src/archiver_prefs.c:131
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a directory."
-msgstr "'%s' nie je adresár."
+msgstr "„%s” nie je adresár."
 
-#: src/archiver_prefs.c:188
+#: src/archiver_prefs.c:187
 msgid "Default save folder"
-msgstr "Predvolený adresár pre uloženie"
+msgstr "Predvolený adresár uloženia"
 
-#: src/archiver_prefs.c:200
+#: src/archiver_prefs.c:199
 msgid "Click this button to select the default location for saving archives"
-msgstr ""
-"Týmto tlačidlom vyberiete predvolené umiestnenie pre ukladanie archívov"
+msgstr "Týmto tlačidlom vyberiete predvolené umiestnenie na ukladanie archívov"
 
-#: src/archiver_prefs.c:209
+#: src/archiver_prefs.c:208
 msgid "Default compression"
 msgstr "Predvolená kompresia"
 
-#: src/archiver_prefs.c:221
+#: src/archiver_prefs.c:220
 msgid "Choose this option to use ZIP compression by default"
-msgstr "Zvoľte túto možnosť pre predvolené použitie kompresie ZIP"
+msgstr "Zvoľte túto možnosť na predvolené použitie komprimácie ZIP"
 
-#: src/archiver_prefs.c:228
+#: src/archiver_prefs.c:227
 msgid "Choose this option to use BZIP2 compression by default"
-msgstr "Zvoľte túto možnosť pre predvolené použitie kompresie BZIP2"
+msgstr "Zvoľte túto možnosť na predvolené použitie komprimácie BZIP2"
 
-#: src/archiver_prefs.c:236
+#: src/archiver_prefs.c:235
 msgid "Choose this option to use COMPRESS compression by default"
-msgstr "Zvoľte túto možnosť pre predvolené použitie kompresie COMPRESS"
+msgstr "Zvoľte túto možnosť na predvolené použitie komprimácie COMPRESS"
 
-#: src/archiver_prefs.c:239
+#: src/archiver_prefs.c:238
 msgid "None"
 msgstr "Žiadna"
 
-#: src/archiver_prefs.c:244
+#: src/archiver_prefs.c:243
 msgid "Choose this option to disable compression by default"
-msgstr "Zvoľte túto možnosť pre predvolené zakázanie kompresie."
+msgstr "Zvoľte túto možnosť na predvolené zakázanie komprimácie."
 
-#: src/archiver_prefs.c:263
+#: src/archiver_prefs.c:262
 msgid "Default format"
 msgstr "Predvolený formát"
 
-#: src/archiver_prefs.c:275
+#: src/archiver_prefs.c:274
 msgid "Choose this option to use the TAR format by default"
-msgstr "Zvoľte túto možnosť pre predvolené použitie kompresie TAR"
+msgstr "Zvoľte túto možnosť na predvolené použitie formátu TAR"
 
-#: src/archiver_prefs.c:282
+#: src/archiver_prefs.c:281
 msgid "Choose this option to use the SHAR format by default"
-msgstr "Zvoľte túto možnosť pre predvolené použitie kompresie SHAR"
+msgstr "Zvoľte túto možnosť na predvolené použitie formátu SHAR"
 
-#: src/archiver_prefs.c:289
+#: src/archiver_prefs.c:288
 msgid "Choose this option to use the CPIO format by default"
-msgstr "Zvoľte túto možnosť pre predvolené použitie kompresie CPIO"
+msgstr "Zvoľte túto možnosť na predvolené použitie formátu CPIO"
 
-#: src/archiver_prefs.c:296
+#: src/archiver_prefs.c:295
 msgid "Choose this option to use the PAX format by default"
-msgstr "Zvoľte túto možnosť pre predvolené použitie kompresie PAX"
+msgstr "Zvoľte túto možnosť na predvolené použitie formátu PAX"
 
-#: src/archiver_prefs.c:313
+#: src/archiver_prefs.c:312
 msgid "Default miscellaneous options"
 msgstr "Rôzne predvolené možnosti"
 
-#: src/archiver_prefs.c:320
+#: src/archiver_prefs.c:319
 msgid "Recursive"
 msgstr "Rekurzívne"
 
-#: src/archiver_prefs.c:322
+#: src/archiver_prefs.c:321
 msgid "Choose this option to include subfolders in the archives by default"
-msgstr "Zvoľte túto možnosť pre predvolené zahrnutie podzložiek do archívu"
+msgstr "Zvoľte túto možnosť na predvolené zahrnutie podzložiek do archívu"
 
-#: src/archiver_prefs.c:323
+#: src/archiver_prefs.c:322
 msgid "MD5sum"
 msgstr "MD5sum"
 
-#: src/archiver_prefs.c:325
+#: src/archiver_prefs.c:324
 msgid ""
 "Choose this option to add MD5 checksums for each file in the archives by "
 "default.\n"
 "Be aware though, that this dramatically increases the time it\n"
 "will take to create the archives"
 msgstr ""
-"Zvoľte túto možnosť pre pridanie kontrolného súčtu MD5 pre každý súbor v "
+"Zvoľte túto možnosť na pridanie kontrolného súčtu MD5 každého súboru v "
 "archíve.\n"
 "Používajte s rozvahou, pretože dramaticky zvyšuje čas potrebný \n"
-"na vytvorenie archívu"
+"na vytvorenie archívov"
 
-#: src/archiver_prefs.c:329
+#: src/archiver_prefs.c:328
 msgid "Rename"
 msgstr "Premenovať"
 
-#: src/archiver_prefs.c:335
+#: src/archiver_prefs.c:334
 msgid "Delete"
 msgstr "Zmazať"
 
-#: src/archiver_prefs.c:337
+#: src/archiver_prefs.c:336
 msgid "Choose this option to delete mails after archiving"
-msgstr "Zvoľte túto možnosť pre zmazanie správ po archivácii"
+msgstr "Zvoľte túto možnosť na zmazanie správ po archivácii"

Index: fr.po
===================================================================
RCS file: /home/claws-mail/plugins/archive/po/Attic/fr.po,v
retrieving revision 1.1.2.11
retrieving revision 1.1.2.12
diff -u -d -r1.1.2.11 -r1.1.2.12
--- fr.po	9 Apr 2011 18:52:16 -0000	1.1.2.11
+++ fr.po	16 Dec 2011 10:03:43 -0000	1.1.2.12
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Claws Mail Archive plugin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: mir at datanom.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-26 08:43+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-09 10:51+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-11-15 09:56+0100\n"
 "Last-Translator: Tristan Chabredier (wwp) <subscript at free.fr>\n"
 "Language-Team: <claws-mail-translators at dotsrc.org>\n"
@@ -18,8 +18,7 @@
 "X-Poedit-Language: French\n"
 "X-Poedit-Country: FRANCE\n"
 
-#: src/archiver.c:40
-#: src/archiver_prefs.c:90
+#: src/archiver.c:40 src/archiver_prefs.c:90
 msgid "Mail Archiver"
 msgstr "Archivage de dossiers"
 
@@ -31,7 +30,10 @@
 msgid ""
 "This plugin adds archiving features to Claws Mail.\n"
 "\n"
-"It enables you to select a mail folder that you want to be archived, and then choose a name, format and location for the archive. Subfolders can be included and MD5 checksums can be added for each file in the archive. Several archiving options are also available.\n"
+"It enables you to select a mail folder that you want to be archived, and "
+"then choose a name, format and location for the archive. Subfolders can be "
+"included and MD5 checksums can be added for each file in the archive. "
+"Several archiving options are also available.\n"
 "\n"
 "The archive can be stored as:\n"
 "\tTAR\n"
@@ -44,17 +46,22 @@
 "\tBZIP2\n"
 "\tCOMPRESS\n"
 "\n"
-"The archives can be restored with any standard tool that supports the chosen format and compression.\n"
+"The archives can be restored with any standard tool that supports the chosen "
+"format and compression.\n"
 "\n"
 "The supported folder types are MH, IMAP, RSSyl and vCalendar.\n"
 "\n"
 "To activate the archiving feature go to /Tools/Create Archive\n"
 "\n"
-"Default options can be set in /Configuration/Preferences/Plugins/Mail Archiver"
+"Default options can be set in /Configuration/Preferences/Plugins/Mail "
+"Archiver"
 msgstr ""
 "Ce module permet l'archivage de dossiers dans Claws Mail.\n"
 "\n"
-"Il permet de sélectionner un dossier à archiver, il faut alors déterminer le nom de l'archive, un répertoire de destination et les options d'archivage. Il est possible d'inclure sous-dossiers et de générer des sommes de contrôles MD5.\n"
+"Il permet de sélectionner un dossier à archiver, il faut alors déterminer "
+"le nom de l'archive, un répertoire de destination et les options "
+"d'archivage. Il est possible d'inclure sous-dossiers et de générer des "
+"sommes de contrôles MD5.\n"
 "\n"
 "Les archives peuvent être créés au format :\n"
 "\tTAR\n"
@@ -67,14 +74,17 @@
 "\tBZIP2\n"
 "\tCOMPRESS\n"
 "\n"
-"L'archive peut être ultérieurement restaurée à l'aide des outils standard de manipulation d'archives en fonction du format et des options de compression choisis.\n"
+"L'archive peut être ultérieurement restaurée à l'aide des outils standard de "
+"manipulation d'archives en fonction du format et des options de compression "
+"choisis.\n"
 "\n"
 "Les dossiers de type MH, IMAP, RSSyl et vCalendar peuvent être archivés.\n"
 "\n"
 "\n"
 "Pour archiver un dossier, utiliser /Outils/Créer une archive.\n"
 "\n"
-"Les options par défaut peuvent être changées dans /Configuration/Préférences/Modules/Archivage de dossiers."
+"Les options par défaut peuvent être changées dans /Configuration/Préférences/"
+"Modules/Archivage de dossiers."
 
 #: src/archiver.c:149
 msgid "Archiver"
@@ -194,15 +204,11 @@
 msgid "Compression level"
 msgstr "Taux de compression"
 
-#: src/archiver_gtk.c:797
-#: src/archiver_gtk.c:805
-#: src/archiver_gtk.c:813
+#: src/archiver_gtk.c:797 src/archiver_gtk.c:805 src/archiver_gtk.c:813
 msgid "Yes"
 msgstr "Oui"
 
-#: src/archiver_gtk.c:797
-#: src/archiver_gtk.c:805
-#: src/archiver_gtk.c:813
+#: src/archiver_gtk.c:797 src/archiver_gtk.c:805 src/archiver_gtk.c:813
 msgid "No"
 msgstr "Non"
 
@@ -218,8 +224,7 @@
 msgid "Delete selected files"
 msgstr "Supprimer les fichiers sélectionnés"
 
-#: src/archiver_gtk.c:825
-#: src/archiver_gtk.c:1208
+#: src/archiver_gtk.c:825 src/archiver_gtk.c:1207
 msgid "Select mails before"
 msgstr "Sélectionner les emails avant"
 
@@ -235,122 +240,123 @@
 msgid "%ld of %ld"
 msgstr "%ld sur %ld"
 
-#: src/archiver_gtk.c:989
+#: src/archiver_gtk.c:988
 msgid "Create Archive"
 msgstr "Créer une archive"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1004
+#: src/archiver_gtk.c:1003
 msgid "Enter Archiver arguments"
 msgstr "Paramètres d'archivage"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1017
+#: src/archiver_gtk.c:1016
 msgid "Folder to archive"
 msgstr "Dossier à archiver"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1024
+#: src/archiver_gtk.c:1023
 msgid "Folder which is the root of the archive"
 msgstr "Dossier racine de l'archive"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1026
+#: src/archiver_gtk.c:1025
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Parcourir"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1029
+#: src/archiver_gtk.c:1028
 msgid "Click this button to select a folder which is to be root of the archive"
 msgstr "Cliquer ce bouton pour sélectionner un dossier à archiver"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1035
+#: src/archiver_gtk.c:1034
 msgid "Name for archive"
 msgstr "Nom de l'archive"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1041
+#: src/archiver_gtk.c:1040
 msgid "Archive location and name"
 msgstr "Chemin et nom de l'archive"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1043
-#: src/archiver_prefs.c:196
+#: src/archiver_gtk.c:1042 src/archiver_prefs.c:195
 msgid "_Select"
 msgstr "_Choisir"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1046
+#: src/archiver_gtk.c:1045
 msgid "Click this button to select a name and location for the archive"
-msgstr "Cliquer ce bouton pour sélectionner un chemin et un nom de fichier pour l'archive à créer"
+msgstr ""
+"Cliquer ce bouton pour sélectionner un chemin et un nom de fichier pour "
+"l'archive à créer"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1048
+#: src/archiver_gtk.c:1047
 msgid "Choose compression"
 msgstr "Choix de la compression"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1061
+#: src/archiver_gtk.c:1060
 msgid "Choose this option to use ZIP compression for the archive"
 msgstr "Compresser l'archive avec ZIP"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1068
+#: src/archiver_gtk.c:1067
 msgid "Choose this option to use BZIP2 compression for the archive"
 msgstr "Compresser l'archive avec BZIP2"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1076
+#: src/archiver_gtk.c:1075
 msgid "Choose this to use Compress compression for your archive"
 msgstr "Compresser l'archive avec COMPRESS"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1080
+#: src/archiver_gtk.c:1079
 msgid "_None"
 msgstr "_Aucune"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1084
+#: src/archiver_gtk.c:1083
 msgid "Choose this option to disable compression for the archive"
 msgstr "Ne pas compresser l'archive"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1106
+#: src/archiver_gtk.c:1105
 msgid "Choose format"
 msgstr "Choix du format"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1119
+#: src/archiver_gtk.c:1118
 msgid "Choose this option to use TAR as format for the archive"
 msgstr "Créer une archive au format TAR"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1126
+#: src/archiver_gtk.c:1125
 msgid "Choose this to use SHAR as format for the archive"
 msgstr "Créer une archive au format SHAR"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1133
+#: src/archiver_gtk.c:1132
 msgid "Choose this option to use CPIO as format for the archive"
 msgstr "Créer une archive au format CPIO"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1140
+#: src/archiver_gtk.c:1139
 msgid "Choose this option to use PAX as format for the archive"
 msgstr "Créer une archive au format PAX"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1160
+#: src/archiver_gtk.c:1159
 msgid "Miscellaneous options"
 msgstr "Autres options"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1169
+#: src/archiver_gtk.c:1168
 msgid "_Recursive"
 msgstr "_Récursif"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1173
+#: src/archiver_gtk.c:1172
 msgid "Choose this option to include subfolders in the archive"
 msgstr "Inclure les sous-dossiers dans l'archive"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1175
+#: src/archiver_gtk.c:1174
 msgid "_MD5sum"
 msgstr "Somme de contrôle _MD5"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1179
+#: src/archiver_gtk.c:1178
 msgid ""
 "Choose this option to add MD5 checksums for each file in the archive.\n"
 "Be aware though, that this dramatically increases the time it\n"
 "will take to create the archive"
 msgstr ""
 "Inclure les sommes de contrôle MD5 pour chaque fichier ajouté à l'archive.\n"
-"Attention, activer cette option augmentera le temps nécessaire à la création de l'archive."
+"Attention, activer cette option augmentera le temps nécessaire à la création "
+"de l'archive."
 
-#: src/archiver_gtk.c:1183
+#: src/archiver_gtk.c:1182
 msgid "R_ename"
 msgstr "R_enommer"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1187
-#: src/archiver_prefs.c:331
+#: src/archiver_gtk.c:1186 src/archiver_prefs.c:330
 msgid ""
 "Choose this option to use descriptive names for each file in the archive.\n"
 "The naming scheme: date_from at to@subject.\n"
@@ -360,11 +366,11 @@
 "Les noms longs sont de la forme date_de@à@sujet.\n"
 "Les noms seront tronqués s'ils dépassent 96 caractères"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1191
+#: src/archiver_gtk.c:1190
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Supprimer"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1195
+#: src/archiver_gtk.c:1194
 msgid ""
 "Choose this option to delete mails after archiving\n"
 "At this point only handles IMAP4, Local mbox and POP3"
@@ -372,11 +378,11 @@
 "Choisir cette option pour effacer les emails après archivage\n"
 "(IMAP4, Mbox et POP3)"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1199
+#: src/archiver_gtk.c:1198
 msgid "Selection options"
 msgstr "Options de sélection"
 
-#: src/archiver_gtk.c:1215
+#: src/archiver_gtk.c:1214
 msgid ""
 "Select emails before a certain date\n"
 "Date must comply to ISO-8601 [YYYY-MM-DD]"
@@ -397,92 +403,96 @@
 msgid "'%s' is not a directory."
 msgstr "'%s' n'est pas un répertoire."
 
-#: src/archiver_prefs.c:188
+#: src/archiver_prefs.c:187
 msgid "Default save folder"
 msgstr "Répertoire de destination par défaut"
 
-#: src/archiver_prefs.c:200
+#: src/archiver_prefs.c:199
 msgid "Click this button to select the default location for saving archives"
-msgstr "Cliquer ce bouton pour sélectionner un répertoire destination par défaut pour la création des archives"
+msgstr ""
+"Cliquer ce bouton pour sélectionner un répertoire destination par défaut "
+"pour la création des archives"
 
-#: src/archiver_prefs.c:209
+#: src/archiver_prefs.c:208
 msgid "Default compression"
 msgstr "Compression par défaut"
 
-#: src/archiver_prefs.c:221
+#: src/archiver_prefs.c:220
 msgid "Choose this option to use ZIP compression by default"
 msgstr "Utiliser la compression ZIP par défaut"
 
-#: src/archiver_prefs.c:228
+#: src/archiver_prefs.c:227
 msgid "Choose this option to use BZIP2 compression by default"
 msgstr "Utiliser la compression BZIP2 par défaut"
 
-#: src/archiver_prefs.c:236
+#: src/archiver_prefs.c:235
 msgid "Choose this option to use COMPRESS compression by default"
 msgstr "Utiliser la compression COMPRESS par défaut"
 
-#: src/archiver_prefs.c:239
+#: src/archiver_prefs.c:238
 msgid "None"
 msgstr "Aucune"
 
-#: src/archiver_prefs.c:244
+#: src/archiver_prefs.c:243
 msgid "Choose this option to disable compression by default"
 msgstr "Ne pas compresser l'archive par défaut"
 
-#: src/archiver_prefs.c:263
+#: src/archiver_prefs.c:262
 msgid "Default format"
 msgstr "Format par défaut"
 
-#: src/archiver_prefs.c:275
+#: src/archiver_prefs.c:274
 msgid "Choose this option to use the TAR format by default"
 msgstr "Utiliser le format d'archive TAR par défaut"
 
-#: src/archiver_prefs.c:282
+#: src/archiver_prefs.c:281
 msgid "Choose this option to use the SHAR format by default"
 msgstr "Utiliser le format d'archive SHAR par défaut"
 
-#: src/archiver_prefs.c:289
+#: src/archiver_prefs.c:288
 msgid "Choose this option to use the CPIO format by default"
 msgstr "Utiliser le format d'archive CPIO par défaut"
 
-#: src/archiver_prefs.c:296
+#: src/archiver_prefs.c:295
 msgid "Choose this option to use the PAX format by default"
 msgstr "Utiliser le format d'archive PAX par défaut"
 
-#: src/archiver_prefs.c:313
+#: src/archiver_prefs.c:312
 msgid "Default miscellaneous options"
 msgstr "Autres options par défaut"
 
-#: src/archiver_prefs.c:320
+#: src/archiver_prefs.c:319
 msgid "Recursive"
 msgstr "Récursif"
 
-#: src/archiver_prefs.c:322
+#: src/archiver_prefs.c:321
 msgid "Choose this option to include subfolders in the archives by default"
 msgstr "Inclure par défaut les sous-répertoires dans l'archive"
 
-#: src/archiver_prefs.c:323
+#: src/archiver_prefs.c:322
 msgid "MD5sum"
 msgstr "Somme de contrôle MD5"
 
-#: src/archiver_prefs.c:325
+#: src/archiver_prefs.c:324
 msgid ""
-"Choose this option to add MD5 checksums for each file in the archives by default.\n"
+"Choose this option to add MD5 checksums for each file in the archives by "
+"default.\n"
 "Be aware though, that this dramatically increases the time it\n"
 "will take to create the archives"
 msgstr ""
-"Inclure par défaut les sommes de contrôle MD5 pour chaque fichier ajouté à l'archive.\n"
-"Attention, activer cette option augmentera le temps nécessaire à la création de l'archive."
+"Inclure par défaut les sommes de contrôle MD5 pour chaque fichier ajouté à "
+"l'archive.\n"
+"Attention, activer cette option augmentera le temps nécessaire à la création "
+"de l'archive."
 
-#: src/archiver_prefs.c:329
+#: src/archiver_prefs.c:328
 msgid "Rename"
 msgstr "Renommer"
 
-#: src/archiver_prefs.c:335
+#: src/archiver_prefs.c:334
 msgid "Delete"
 msgstr "Supprimer"
 
-#: src/archiver_prefs.c:337
+#: src/archiver_prefs.c:336
 msgid "Choose this option to delete mails after archiving"
 msgstr "Choisir cette option pour effacer les emails après archivage"
-

--- NEW FILE: id_ID.po ---
# Indonesian translations of archive.
# Copyright (C) 2009 Michael Rasmussen
# This file is distributed under the same license as the archive package.
# MSulchan Darmawan <bleketux at gmail.com>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: archive\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mir at datanom.net\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-09 10:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-06-29 11:37+0700\n"
"Last-Translator: MSulchan Darmawan <bleketux at gmail.com>\n"
"Language-Team: <claws-mail-translators at dotsrc.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/archiver.c:40 src/archiver_prefs.c:90
msgid "Mail Archiver"
msgstr "Pengarsip Surat"

#: src/archiver.c:51
msgid "Create Archive..."
msgstr "Buat Arsip..."

#: src/archiver.c:117
msgid ""
"This plugin adds archiving features to Claws Mail.\n"
"\n"
"It enables you to select a mail folder that you want to be archived, and "
"then choose a name, format and location for the archive. Subfolders can be "
"included and MD5 checksums can be added for each file in the archive. "
"Several archiving options are also available.\n"
"\n"
"The archive can be stored as:\n"
"\tTAR\n"
"\tPAX\n"
"\tSHAR\n"
"\tCPIO\n"
"\n"
"The archive can be compressed using:\n"
"\tGZIP/ZIP\n"
"\tBZIP2\n"
"\tCOMPRESS\n"
"\n"
"The archives can be restored with any standard tool that supports the chosen "
"format and compression.\n"
"\n"
"The supported folder types are MH, IMAP, RSSyl and vCalendar.\n"
"\n"
"To activate the archiving feature go to /Tools/Create Archive\n"
"\n"
"Default options can be set in /Configuration/Preferences/Plugins/Mail "
"Archiver"
msgstr ""
"Pengaya ini menambahkan fitur pengarsipan pada Claws Mail.\n"
"\n"
"Pengaya ini memperbolehkan anda untuk memilih direktori surat yang akan anda "
"arsipkan, dan kemudian memilih nama, format, dan lokasi arsip. Sub "
"direktori dapat diikutsertakan dan ceksum MD5 dapat ditambahkan untuk setiap "
"berkas di dalam arsip. Beberapa pilihan pengarsipan juga tersedia.\n"
"\n"
"Arsip dapat di buat sebagai:\n"
"\tTAR\n"
"\tPAX\n"
"\tSHAR\n"
"\tCPIO\n"
"\n"
"Arsip dapat dikompres menggunakan:\n"
"\tGZIP/ZIP\n"
"\tBZIP2\n"
"\tCOMPRESS\n"
"\n"
"Arsip dapat dibuka dengan setiap aplikasi standar yang mendukung format dan "
"teknik kompresi yang dipilih.\n"
"\n"
"Tipe direktori yang didukunga adalah MH, IMAP, RSSyl dan vCalendar.\n"
"\n"
"Untuk mengaktifkan fitur pengarsipan silahkan ke /Alat/Buat Arsip\n"
"\n"
"Pilihan standar dapat diatur di /Konfigurasi/Pengaturan/Pengaya/Pengarsip "
"Surat"

#: src/archiver.c:149
msgid "Archiver"
msgstr "Pengarsip"

#: src/archiver_gtk.c:101
msgid "Archiving"
msgstr "Mengarsipkan"

#: src/archiver_gtk.c:119
msgid "Press Cancel button to stop archiving"
msgstr "Tekan tombol Batal untuk berhenti mengarsipkan"

#: src/archiver_gtk.c:135
msgid "Archiving:"
msgstr "Mengarsipkan:"

#: src/archiver_gtk.c:503
msgid "Folder and archive must be selected"
msgstr "Direktori dan arsip harus dipilih"

#: src/archiver_gtk.c:512
#, c-format
msgid "%s: Exists. Continue anyway?"
msgstr "%s: Ada. Lanjutkan saja?"

#: src/archiver_gtk.c:515
#, c-format
msgid "%s: Is a link. Cannot continue"
msgstr "%s: Adalah sebuah tautan. Tidak dapat melanjutkan"

#: src/archiver_gtk.c:518
#, c-format
msgid "%s: Is a directory. Cannot continue"
msgstr "%s: Adalah sebuah direktori. Tidak dapat melanjutkan"

#: src/archiver_gtk.c:521
#, c-format
msgid "%s: Missing permissions. Cannot continue"
msgstr "%s: Kehilangan hak akses. Tidak dapat melanjutkan"

#: src/archiver_gtk.c:524
#, c-format
msgid "%s: Unknown error. Cannot continue"
msgstr "%s: Kesalahan tidak diketahui. Tidak dapat melanjutkan"

#: src/archiver_gtk.c:561
#, c-format
msgid ""
"Not a valid file name:\n"
"%s."
msgstr ""
"Bukan sebuah nama berkas yang absah:\n"
"%s."

#: src/archiver_gtk.c:574
#, c-format
msgid ""
"Not a valid Claws Mail folder:\n"
"%s."
msgstr ""
"Bukan sebuah direktori Claws Mail yang absah:\n"
"%s."

#: src/archiver_gtk.c:603
#, c-format
msgid ""
"Adding files in folder failed\n"
"Files in folder: %d\n"
"Files in list:  %d\n"
"\n"
"Continue anyway?"
msgstr ""
"Gagal menambahkan berkas ke dalam direktori\n"
"Berkas dalam direktori: %d\n"
"Berkas dalam daftar:  %d\n"
"\n"
"Lanjutkan saja?"

#: src/archiver_gtk.c:707
msgid "Archive result"
msgstr "Hasil pengarsipan"

#: src/archiver_gtk.c:733
msgid "Attributes"
msgstr "Atribut"

#: src/archiver_gtk.c:737
msgid "Values"
msgstr "Nilai"

#: src/archiver_gtk.c:746
msgid "Archive"
msgstr "Arsip"

#: src/archiver_gtk.c:752
msgid "Archive format"
msgstr "Format arsip"

#: src/archiver_gtk.c:759
msgid "Compression method"
msgstr "Metode kompresi"

#: src/archiver_gtk.c:767
msgid "Number of files"
msgstr "Jumlah berkas"

#: src/archiver_gtk.c:775
msgid "Archive Size"
msgstr "Ukuran Arsip"

#: src/archiver_gtk.c:783
msgid "Folder Size"
msgstr "Ukuran Direktori"

#: src/archiver_gtk.c:792
msgid "Compression level"
msgstr "Tingkat kompresi"

#: src/archiver_gtk.c:797 src/archiver_gtk.c:805 src/archiver_gtk.c:813
msgid "Yes"
msgstr "Ya"

#: src/archiver_gtk.c:797 src/archiver_gtk.c:805 src/archiver_gtk.c:813
msgid "No"
msgstr "Tidak"

#: src/archiver_gtk.c:800
msgid "MD5 checksum"
msgstr "Ceksum MD5"

#: src/archiver_gtk.c:808
msgid "Descriptive names"
msgstr "Nama deskriptif"

#: src/archiver_gtk.c:816
msgid "Delete selected files"
msgstr "Hapus berkas terpilih"

#: src/archiver_gtk.c:825 src/archiver_gtk.c:1207
msgid "Select mails before"
msgstr "Pilih surat sebelum"

#: src/archiver_gtk.c:901
msgid "Select file name for archive [suffix should reflect archive like .tgz]"
msgstr ""
"Pilih nama berkas untuk arsip [akhiran mencerminkan arsip seperti .tgz]"

#: src/archiver_gtk.c:949
#, c-format
msgid "%ld of %ld"
msgstr "%ld dari %ld"

#: src/archiver_gtk.c:988
msgid "Create Archive"
msgstr "Buat Arsip"

#: src/archiver_gtk.c:1003
msgid "Enter Archiver arguments"
msgstr "Masukkan argumen pengarsip"

#: src/archiver_gtk.c:1016
msgid "Folder to archive"
msgstr "Direktori untuk diarsipkan"

#: src/archiver_gtk.c:1023
msgid "Folder which is the root of the archive"
msgstr "Direktori yang menjadi direktori utama arsip"

#: src/archiver_gtk.c:1025
msgid "_Browse"
msgstr "_Jelajah"

#: src/archiver_gtk.c:1028
msgid "Click this button to select a folder which is to be root of the archive"
msgstr ""
"Klik tombol ini untuk memilih direktori yang menjadi direktori utama dari "
"arsip"

#: src/archiver_gtk.c:1034
msgid "Name for archive"
msgstr "Nama untuk arsip"

#: src/archiver_gtk.c:1040
msgid "Archive location and name"
msgstr "Nama dan lokasi arsip"

#: src/archiver_gtk.c:1042 src/archiver_prefs.c:195
msgid "_Select"
msgstr "_Pilih"

#: src/archiver_gtk.c:1045
msgid "Click this button to select a name and location for the archive"
msgstr "Klik tombol ini untuk memilih nama dan lokasi untuk arsip"

#: src/archiver_gtk.c:1047
msgid "Choose compression"
msgstr "Pilih kompresi"

#: src/archiver_gtk.c:1060
msgid "Choose this option to use ZIP compression for the archive"
msgstr "Ambil pilihan ini untuk menggunakan kompresi ZIP terhadap arsip"

#: src/archiver_gtk.c:1067
msgid "Choose this option to use BZIP2 compression for the archive"
msgstr "Ambil pilihan ini untuk menggunakan kompresi BZIP2 terhadap arsip"

#: src/archiver_gtk.c:1075
msgid "Choose this to use Compress compression for your archive"
msgstr "Pilih ini untuk menggunakan kompresi Kompres terhadap arsip anda"

#: src/archiver_gtk.c:1079
msgid "_None"
msgstr "_Tidak ada"

#: src/archiver_gtk.c:1083
msgid "Choose this option to disable compression for the archive"
msgstr "Ambil pilihan ini untuk menonaktifkan kompresi terhadap arsip"

#: src/archiver_gtk.c:1105
msgid "Choose format"
msgstr "Pilih format"

#: src/archiver_gtk.c:1118
msgid "Choose this option to use TAR as format for the archive"
msgstr "Ambil pilihan ini untuk menggunakan TAR sebagai format untuk arsip"

#: src/archiver_gtk.c:1125
msgid "Choose this to use SHAR as format for the archive"
msgstr "Pilih ini untuk menggunakan SHAR sebagai format untuk arsip"

#: src/archiver_gtk.c:1132
msgid "Choose this option to use CPIO as format for the archive"
msgstr "Ambil pilihan ini untuk menggunakan CPIO sebagai format untuk arsip"

#: src/archiver_gtk.c:1139
msgid "Choose this option to use PAX as format for the archive"
msgstr "Ambil pilihan ini untuk menggunakan PAX sebagai format untuk arsip"

#: src/archiver_gtk.c:1159
msgid "Miscellaneous options"
msgstr "Pilihan macam-macam"

#: src/archiver_gtk.c:1168
msgid "_Recursive"
msgstr "_Rekursif"

#: src/archiver_gtk.c:1172
msgid "Choose this option to include subfolders in the archive"
msgstr "Ambil pilihan ini untuk menyertakan subdirektori pada arsip"

#: src/archiver_gtk.c:1174
msgid "_MD5sum"
msgstr "_MD5sum"

#: src/archiver_gtk.c:1178
msgid ""
"Choose this option to add MD5 checksums for each file in the archive.\n"
"Be aware though, that this dramatically increases the time it\n"
"will take to create the archive"
msgstr ""
"Ambil pilihan ini untuk menambah ceksum MD5 untuk setiap berkas dalam "
"arsip.\n"
"Namun waspadalah, hal ini meningkatkan waktu\n"
"pembuatan arsip secara drastis"

#: src/archiver_gtk.c:1182
msgid "R_ename"
msgstr "G_anti nama"

#: src/archiver_gtk.c:1186 src/archiver_prefs.c:330
msgid ""
"Choose this option to use descriptive names for each file in the archive.\n"
"The naming scheme: date_from at to@subject.\n"
"Names will be truncated to max 96 characters"
msgstr ""
"Ambil pilihan ini untuk menggunakan nama deskriptif untuk setiap berkas "
"dalam arsip.\n"
"Skema nama: tanggal_dari at ke@subyek.\n"
"Nama akan dipotong sampai maksimum 96 karakter"

#: src/archiver_gtk.c:1190
msgid "_Delete"
msgstr "_Hapus"

#: src/archiver_gtk.c:1194
msgid ""
"Choose this option to delete mails after archiving\n"
"At this point only handles IMAP4, Local mbox and POP3"
msgstr ""
"Ambil pilihan ini untuk menghapus surat setelah mengarsipkan\n"
"Pilihan ini hanya mampu menangani IMAP4, mbox lokal dan POP3"

#: src/archiver_gtk.c:1198
msgid "Selection options"
msgstr "Pilihan pemilihan"

#: src/archiver_gtk.c:1214
msgid ""
"Select emails before a certain date\n"
"Date must comply to ISO-8601 [YYYY-MM-DD]"
msgstr ""
"Pilih email sebelum tanggal tertentu\n"
"Tanggal harus memenuhi ISO-8601 [YYYY-MM-DD]"

#: src/archiver_prefs.c:89
msgid "Plugins"
msgstr "Pengaya"

#: src/archiver_prefs.c:125
msgid "Select destination folder"
msgstr "Pilih direktori tujuan"

#: src/archiver_prefs.c:131
#, c-format
msgid "'%s' is not a directory."
msgstr "'%s' bukan sebuah direktori."

#: src/archiver_prefs.c:187
msgid "Default save folder"
msgstr "Direktori simpan standar"

#: src/archiver_prefs.c:199
msgid "Click this button to select the default location for saving archives"
msgstr "Klik tombol ini untuk memilih lokasi standar untuk menyimpan arsip"

#: src/archiver_prefs.c:208
msgid "Default compression"
msgstr "Kompresi standar"

#: src/archiver_prefs.c:220
msgid "Choose this option to use ZIP compression by default"
msgstr "Ambil pilihan ini untuk secara standar menggunakan kompresi ZIP"

#: src/archiver_prefs.c:227
msgid "Choose this option to use BZIP2 compression by default"
msgstr "Ambil pilihan ini untuk secara standar menggunakan kompresi BZIP2"

#: src/archiver_prefs.c:235
msgid "Choose this option to use COMPRESS compression by default"
msgstr "Ambil pilihan ini untuk secara standar menggunakan kompresi COMPRESS"

#: src/archiver_prefs.c:238
msgid "None"
msgstr "Tidak ada"

#: src/archiver_prefs.c:243
msgid "Choose this option to disable compression by default"
msgstr "Ambil pilihan ini untuk secara standar menonaktifkan kompresi"

#: src/archiver_prefs.c:262
msgid "Default format"
msgstr "Format standar"

#: src/archiver_prefs.c:274
msgid "Choose this option to use the TAR format by default"
msgstr "Ambil pilihan ini untuk secara standar menggunakan format TAR"

#: src/archiver_prefs.c:281
msgid "Choose this option to use the SHAR format by default"
msgstr "Ambil pilihan ini untuk secara standar menggunakan format SHAR"

#: src/archiver_prefs.c:288
msgid "Choose this option to use the CPIO format by default"
msgstr "Ambil pilihan ini untuk secara standar menggunakan format CPIO"

#: src/archiver_prefs.c:295
msgid "Choose this option to use the PAX format by default"
msgstr "Ambil pilihan ini untuk secara standar menggunakan format PAX"

#: src/archiver_prefs.c:312
msgid "Default miscellaneous options"
msgstr "Pilihan macam-macam standar"

#: src/archiver_prefs.c:319
msgid "Recursive"
msgstr "Rekursif"

#: src/archiver_prefs.c:321
msgid "Choose this option to include subfolders in the archives by default"
msgstr ""
"Ambil pilihan ini untuk secara standar menyertakan subdirektori kedalam arsip"

#: src/archiver_prefs.c:322
msgid "MD5sum"
msgstr "MD5sum"

#: src/archiver_prefs.c:324
msgid ""
"Choose this option to add MD5 checksums for each file in the archives by "
"default.\n"
"Be aware though, that this dramatically increases the time it\n"
"will take to create the archives"
msgstr ""
"Ambil pilihan ini untuk secara standar menambah ceksum MD5 untuk setiap "
"berkas dalam arsip.\n"
"Namun waspadalah, hal ini akan meningkatkan waktu\n"
"pembuatan arsip secara drastis"

#: src/archiver_prefs.c:328
msgid "Rename"
msgstr "Ganti nama"

#: src/archiver_prefs.c:334
msgid "Delete"
msgstr "Hapus"

#: src/archiver_prefs.c:336
msgid "Choose this option to delete mails after archiving"
msgstr "Ambil pilihan ini untuk menghapus pesan setelah mengarsipkan"More information about the Commits mailing list